vacance
Il a pris des vacances d’été. Hann fékk sér sumarfrí.
Je suis rentré de vacances aujourd’hui. Ég kom úr fríi í dag.
Ils sont venus au pays pendant les vacances d’été. Þau komu hingað til landsins í sumarfríinu.
Ils sont pour le moment en vacances d’été en Grèce. Þau dveljast um þessar mundir í sumarleyfi í Grikklandi.
J'y ai été en vacances pendant quatre semaines. Ég var þar í fjögurra vikna fríi.
vacant
Le poste a été annoncé mais il est toujours vacant. Staðan var auglýst en hún er ennþá ómönnuð.
vacarme
Loin |du vacarme| du tumulte| de l’agitation| de la ville, langt frá ys og þys bæjarins.
vacciner
Les enfants sont vaccinés contre la rougeole. Börnin eru bólusett |gegn| við| mislingum.
vache
(terme de tendresse, également utilisé pour un veau), kusa.
vachement
Je me sens vachement bien à la campagne. Mér líður |feikna(r)lega| feikna| feikilega| býsna| firna| rosalega| ofboðslega| æðislega| afskaplega| óskaplega| vel í sveitinni.
vacillant
Le gouvernemnt |est {vacillant} {chancelant}| tremble sur ses bases|. Ríkisstjórnin |er {völt í sessi} {fallvölt}| stendur {völtum fótum} {á brauðfótum}|.
vaciller
Le gouvernement commence à |vaciller| chanceler|. Ríkisstjórnin verður völt í sessi.
vague 1
|Grande| haute| vague, fylla.
L’incident a |suscité une vague de prostestations| provoqué une levée de boucliers|. Atvikið vakti |almenna vandlætingu| allsherjarmótmæli|.
On s'attend dans un proche avenir à une vague d'affaires de pédophilie dans les clubs sportifs britanniques. Von er á holskeflu barnaníðsmála í breskum íþróttafélögum í næstunni.
vague 2
Certains émigrés avaient des idées très |vagues| floues| nébuleuses| à propos de leurs origines. Sumir útflytjendur voru með mjög |óskýrar| óljósar| þokukenndar| hugmyndir um uppruna sinn.
Le junkie me regardait avec des yeux vagues. Fíkillinn horfði á mig sljóum augum.
vaillamment
Il continue à se battre vaillamment contre la maladie. Hann heldur ótrauður áfram að berjast við sjúkdóminn.
vaillant
A quatre-vingts ans, il |est encore {vaillant} {fringant}| a encore bon pied bon œil| comme un jeune. Hann er nú kominn á áttræðisaldur en |sprækur| ern og hress| sem unglingur.
vain
Tout cela est |en vain| peine perdue|. Það er allt |tilgangslaust| árangurslaust| unnið fyrir gýg| til einskis|.
vaincre
Il |a {vaincu} {surmonté}| est venu à bout de| ses anciennes inhibitions. Hann hefur |{unnið bug} {sigrast} á þeim bælingum| komist yfir þær bælingar| sem heftu hann áður.
Son corps a été vaincu par la maladie. Líkaminn fór halloka fyrir veikindum.
valet
Un |valet| laquais| de l'impérialisme américain, |skósveinn| handbendi| leppur| bandarískrar heimsvaldastefnu.
valeur
Etre mis en valeur, njóta sín.
Je range un peu pour mettre la rose en valeur sur la table. Ég tek lítillega til þannig að rósin njóti sín á borðinu.
Valeur marchande, markaðsvirði, söluverðmæti.
Il |attache peu de {valeur} {prix} à| fait {peu de cas} {peu d’état} {bon marché} de| ces preuves. Hann |lýsir frati| setur frat| á þessar sannanir. Hann metur þessar sannanir |lítils| til fárra fiska|. Hann |leggur lítið upp úr| hefur litlar mætur á| tekur lítið mark á| þessum sönnunum. Hann gefur lítið fyrir þessar sannanir.
Il |attache {beaucoup de valeur} {un grand prix} à| fait grand cas de| ces preuves. Hann metur þessar sannanir mikils. Hann gerir þessum sönnunum hátt undir höfði. Hann |leggur mikið upp úr| hefur (miklar) mætur á| þessum sönnunum.
Il |n’attache {aucune valeur} {aucun prix} à| ne fait aucun cas de| ces preuves. Hann metur þessar sannanir |einskis| að engu|.
Ne gardez jamais d’objets de valeur dans la tente : ce sont des cibles aisées pour les voleurs. Geymið aldrei verðmæti í tjaldi : þau eru auðveld skotmörk þjófa.
La valeur nominale et la valeur réelle, nafnvirði og raunvirði.
Les autorités ont saisi des faux billets pour une valeur de 13 millions d'euros. Yfirvöld hafa lagt hald á falsaða seðla að andvirði 13 miljónir evra.
valoir
|Faire valoir| revendiquer| ses droits, ná rétti sínum, leita réttar síns, sækja sinn rétt.
Faire valoir ses revendications salariales, knýja á um launakröfur sínar.
Cela a valu au gouvernement l’hostilité de beaucoup. Það hefur bakað ríkisstjórninni óvinsældir margra.
Ceci |{vaut surtout} {se vérifie surtout} {est surtout vrai} pour les| s’applique surtout aux| concerne surtout les| femmes dans les pays en voie de développement. Þetta á sérstaklega við um konur í þróunarlöndum.
Ces campagnes de haine |valent bien| n’ont rien à envier à| la propagande des nazis pendant la deuxième guerre mondiale. Þessar hatursherferðir jafnast á við áróður nasista í síðari heimsstyrjöldinni.
Car rien |ne vaut| n’égale| le plaisir d’aller dormir dans un lit bien chaud. Enda jafnast ekkert á við unaðinn að leggjast til svefns undir hlýjum sængum.
Rien ne vaut une toute petite sieste après le repas. Ekkert jafnast á við kríublund eftir matinn.
Ça ne me |dit rien {qui vaille} {de bon}| plait pas|. Mér |líst ekki á blikuna| {er} {verður} ekki um sel |. Það leggst illa í mig.
Ça ne vaut pas la peine. Le jeu n’en vaut pas la chandelle. Það er ekki ómaksins vert.
Je ne sais pas si ça marchera mais ça vaut |la peine| le coup| d'essayer. Ég veit ekki hvort það tekst en það er |tilvinnandi| borgar sig| að freista þess.
Aucune autre voiture de sport |ne vaut| n’égale| ne peut concurrencer| celle-ci. Enginn annar sportbíll jafnast á við þennan.
vandaliser
Plusieurs bâtiments ont été |vandalisés| saccagés|. Skemmdir voru unnar á ýmsum byggingum. Ýmsar byggingar urðu fyrir barðinu á |skemmdarverki| spellvirki|.
vandalisme
Commettre des actes vandalisme, vinna |skemmdarverk| spellvirki|.
vanter
Si seulement les journalistes faisaient plus grand usage de l’esprit de critique dont ils se |vantent| prévalent| targuent| tellement ! Ef blaðamenn bara notuðu meira þá gagnrýnu hugsun sem þeir |hrósa sér| {monta} {stæra} sig| gorta| grobba| státa| svo mikið af !
|{Vanter les mérites} {chanter les louanges} de| louanger| ne pas tarir d’éloges sur| q.n, porter q.n aux nues, lofa e.n, hrósa e.m (upp) í hástert, hefja e.n upp til skýjanna.
vape
Il était encore |dans les vapes| vaseux| après ce petit somme. Hann var ennþá vankaður eftir blundinn.
vaporiser
J’utilise cette bombe pour vaporiser de la peinture rouge sur mes chaises. Ég nota þennan brúsa til að sprauta rauðri málningu á stólana mína.
Il a fallu vaporiser un antigel sur les appareils avant le décollage. Það þurfti að úða afísingarvökva (D) yfir flugvélar fyrir flugtak.
vaquer
Elle |vaquait à ses {occupations} {affaires}| accomplissait ses tâches| loin de la maison. Hún |{annaðist} {sá um} – {útréttingar sínar} {erindi sín}| sinnti {útréttingum sínum} {erindum sínum}| fjarri heimili.
variable
Temps |variable| instable| changeant| (avec beaucoup de vent et de précipitations), |óstöðugt| breytilegt| rysjótt| umhleypingasamt| veður, umhleypingsveður.
variante
Une variante mutée du virus, stökkbreytt afbrigði veirunnar.
varier
Pour |varier les plaisirs| changer| essayer autre chose|, til að gera sér dagamun.
vaseux
Il était encore |vaseux| dans les vapes| après ce petit somme. Hann var ennþá vankaður eftir blundinn.
va-vite
Faire un travail à la |va-vite| hâte|, |bâcler| torcher| un travail, gera verk |í flaustri| af {fljótfærni} {fljótræði} {hroðvirkni}|, flaustra af verki.
C’est un travail |fait à la {va-vite} {hâte}| bâclé| torché|. Það er |fúsk| glapræði| fljótræðisverk|.
veau
(terme de tendresse, également utilisé pour une vache), kusa.
Veau mâle, bolakálfur, tuddi.
végéter
Végéter, vivoter, essayer de |tenir {le coup} {la tête hors de l’eau}| survivre|, hjara, tóra, draga fram lífið.
veille
A la veille de la fête, á aðfangadegi hátíðar.
La veille du 29 septembre, aðfaranótt 29 september.
veiller
Veiller sur les droits de q.n, vaka yfir réttindum e.s.
Elle a eu de la chance car son ange gardien veillait sur elle. Hún var heppin því yfir henni vakti verndarengill.
Dans le documentaire, on a scrupuleusement veillé à ne jamais mentionner cette entreprise. Í heimildarmyndinni var þess vandlega gætt að minnast hvergi á þetta fyrirtæki.
Il |veillait à ne pas| {évitait} {se gardait} d’| exprimer ses sentiments. Hann |varaðist| forðaðist| tók sér vara við (því)| gætti sín á (því)| að tjá tilfinningar sínar.
Est-ce que tous les parents |veillent à| se {soucient} {préoccupent} de| la santé de leurs enfants ? Bera allir foreldrar umhyggju fyrir heilsu (D) barna sinna ?
Il faut aussi |veiller| penser| à l’entretien des faucheuses. Einnig þarf að huga að viðhaldi sláttuvélanna.
C’est la police qui a la responsabilité |de veiller à| d’assurer| la sécurité. Það er á ábyrgð lögreglu að gæta öryggis.
vendre
Par un temps pareil, les impers se vendent comme de petits pains. Það mokast út regnkápur í þessu veðri.
Ceux qui aimeraient réserver sont invités à le faire immédiatement car au printemps, tous les voyages se sont vendus en peu de temps. Þeir sem hafa áhuga á að bóka sig eru hvattir til að gera það stax því í vor seldist fljótt upp í allar ferðir.
vendredi
Le vendredi saint, á föstudaginn langa.
venger
Son ex-femme avait utilisé les enfants pour se venger de lui. Konan hans fyrrverandi hafði notað börnin til þess að ná sér niðri á honum.
venir
Je ne te comprends pas. Où veux-tu en venir ? Ég skil þig ekki. Hvað ertu að fara ?
vent
Il y avait tellement de vent qu’il était impossible de garder le parapluie ouvert. Það blés svo mikið að ógjörningur var að halda regnhlífinni opinni.
Le vent se lève. |Hann| það| hvessir. Það |eykur vind| er farið að hvessa|.
Le vent tombe. La tempête se calme. Það |dregur í veðrið| lægir|. Veðrið lægir. Storminum slotar. |Veðrinu| veðrið| er tekið að linna.
Le vent a tourné au nord. Hann hefur lagst í norðanátt.
Vent et pluie en mer, bræla.
Vent glacial, næðingur.
Il avait eu vent de cette affaire. Hann hafði |komist á snoðir um þetta mál| fengið {veður} {pata} af þessu máli|.
Nous percevons en ce moment un vent favorable. En ce moment, nous avons l'impression d'avoir le vent en poupe. Við þykjumst nú skynja meðbyr.
vente
Etre mis en vente, vera boðinn til sölu.
Etre mis en |vente publique| aux enchères|, vera |boðinn upp| settur á uppboð| seldur á uppboði|.
ventre
Avoir la peur au ventre, vera |með hjartað í buxunum| lafhræddur|.
Il commence à |prendre du ventre| bedonner|. Hann er |tekinn að gildna um miðjuna| kominn í {ístru} {bumpu}|.
Il est à |plat ventre devant elle| ses pieds|. Hann gengur með grasið í skónum (á) eftir henni.
ver
|Cuisiner| tirer les vers du nez à| q.n, spyrja e.n |spjörunum úr| í þaula|, pumpa e.n, veiða upplýsingar úr e.m.
verbeux
C’est un orateur |verbeux| prolixe| intarissable|. Þessi ræðumaður er |með málalengingar| langorður| langmáll|.
verdict
Le |verdict ne sera prononcé| jugement ne sera rendu| que dans deux ans. Dómurinn verður ekki kveðinn upp fyrir eftir tvö ár.
verglas
Plaque de verglas, hálkublettur.
vérifier
Ceci |{se vérifie surtout} {vaut surtout} {est surtout vrai} pour les| s’applique surtout aux| concerne surtout les| femmes dans les pays en voie de développement. Þetta á sérstaklega við um konur í þróunarlöndum.
véritable
Je ne souviens pas que nous ayons eu ici en Islande un seul |véritable espion| espion digne de ce nom|. Ég minnist þess ekki að við höfum átt hér á Íslandi einn einasta ærlegan njósnara.
vérité
Toute vérité n’est pas bonne à dire. Oft má satt kyrrt liggja.
Je pense qu’il y a un fond de vérité dans cette histoire. Ég held að það sé nokkuð hæft í þessari sögu.
verre
Avoir un verre dans le nez, hafa fengið sér í staupinu.
|{Lever son verre} {boire} {trinquer} à la santé de| porter un toast à| q.n, |klingja glösum| skála| fyrir e.m.
verrouillage
Verrouillage automatique télécommandé, fjarstýrð samlæsing.
vers 1
Compléter le vers, trouver la rime, botna vísu.
vers 2
Vers les années 30, í kringum 1930.
Il n'était pas encore rentré vers minuit. Hann var enn ekki kominn heim undir miðnætti.
versé
Il est particulièrement |versé dans l'art de| {calé} {fort} {habile} dans| doué pour| la décoration des gâteaux. Hann er afar |lunkinn| klókur| laginn| flinkur| hæfur| fær| vel að sér| í kökuskreytingum.
verser
Le bus |a versé| s’est {renversé} {retourné}| et a abouti dans le fleuve. Rútan |valt| lagðist á hliðina| og lenti ofan í fljóti.
version
Un dessin animé en version islandaise, teiknimynd með íslenskri talsetningu.
Je travaille depuis un moment à une révision du projet et compte le présenter prochainement dans une nouvelle |version| mouture|. Undanfarið hef ég unnið að endurbótum á frumvarpinu og mun bráðum leggja það fram í nýjum búningi.
Que s’est-il passé exactement? Les versions |divergent| varient|. Hvað gerðist nákvæmlega ? Um það fer tvennum sögum.
vertement
Répondre vertement à q.n, ne pas mâcher ses mots, svara e.m fullum hálsi.
vertige
Etre pris d'un vertige, avoir un étourdissement, sundla.
vertigineux
C’est une somme vertigineuse. Það er svimandi há upphæð.
véto
|{Opposer} {mettre} son véto à| {user} {faire usage} de son droit de véto contre| q.ch, beita neitunarvaldi gegn e.u.
vexer
Il m’a |vexé| froissé| offensé|. |Mér sárnaði| ég móðgaðist| við hann. Hann móðgaði mig.
Il a été |vexé| froissé| offensé| par ces critiques. Hann hefur |styggst|móðgast| – |af þessum aðfinnslum| við þessar aðfinnslur|.
viabilité
Mauvaise |viabilité| praticabilité|, ill færð, ófærð.
Mauvaise |viabilité| praticabilité| pour cause de récentes chutes de neige, þæfingur.
vice
Dans l'immobilier, on appelle cela un vice caché. Í fasteignaviðskiptum er þetta kallað leyndur galli.
vicieux
Tomber dans un cercle vicieux, lenda inn í vítahring.
|Rompre le| sortir du| échapper au| cercle vicieux, brjóta út úr vítahringnum.
victime
Le nombre de victimes (mortelles), dánartalan.
La guerre fait beaucoup de |victimes| morts|. Stríðið veldur miklu |mannsláti| dauðsfalli|.
Les victimes, ceux qui |ont péri à la guerre| sont tombés au champ d’honneur|, þeir sem liggja í valnum, hinir föllnu á orrustuvelli.
Les victimes [du trafic d’êtres humains] [de viol] [de harcèlement], þolendur [mannsals] [nauðgunar] [eineltis].
Depuis le début de l’année, 39 femmes ont été victimes de viol dans le centre ville. Það sem af er ári voru 39 konur fyrir barði á nauðgun (D) í miðbænum.
victoire
|Remporter une victoire| l’emporter| sur q.n., |vinna sigur á| hafa betur gegn| e.m.
Remporter la victoire, gagner, bera sigur úr býtum, fara með sigur af hólmi, ná sigri.
|Remporter une victoire éclatante| l’emporter haut la main| sur q.n., battre q.n à plate couture, vinna |yfirburðasigur| stórsigur| á e.m, gersigra e.n, sigra e.n með yfirburðum.
vidage
Il y avait un poste de commande à l'intérieur des toilettes pour le remplissage et le vidage du jacuzzi. Það var stjórnstöð inni á salerni fyrir fyllingu og losun á heita pottinum.
vide 1
Un grand vide se fit dans mon cœur. Stórt tómarúm myndaðist í hjarta mér.
Pour éviter un vide juridique, til að koma í veg fyrir lagalegt tómarúm.
vide 2
Ils |se sont retrouvés les mains vides| ont manqué le but |. La proie leur a échappé. Þeir misstu af feng.
vidéoclip
Près de trois millions de personnes ont regardé le vidéoclip, qui a été partagé 90.000 fois. Tæpar þrjár miljónir hafa horft á myndskeiðið, sem hefur verið deilt 90.000 sinnum.
videur
Videur, dyravörður.
vie
Tant qu’il est en vie (littéralement : tant qu’on jouit de lui, de sa présence), meðan |hann er á lífi| hans nýtur við|.
L’interdiction de fumer dans les discothèques pourrait bien être une question de vie ou de mort. Reykingabann á skemmtistöðum gæti skilið milli feigs og ófeigs.
Il doit la vie à ses jambes. Il a pu se sauver en s’enfuyant. Hann á fótum sínum fjör að launa. Hann hefur komist undan á flótta.
Tout le monde tient à la vie. Frekur er hver til fjörsins. Sérhverjum er annt um líf sitt.
Elle s'acharnait à achever ce travail comme si |sa vie en dépendait| comme si c'était une question de vie ou de mort|. Hún hamaðist við að ljúka verkefninu eins og hún ætti |lífið| líf sitt| að leysa.
Il y va de notre vie. Líf okkar liggur við.
Il a été pendant plusieurs jours entre la vie et la mort. Hann lá milli heims og helju dögum saman.
Je pense qu'il n'a jamais menti de toute sa vie. Ég held að hann hafi aldrei logið um sína daga.
Elle a eu une vie de chien. Elle n'a pas été épargnée par la vie. Hún hefur ekki átt sjö dagana sæla.
C'est un visage dont je me souviendrai |toute ma vie| tant que je vivrai| jusqu'à la fin de mes jours|. Þessu andliti gleymi ég ekki það sem ég á eftir ólifað.
vieillissant
Les deux frères, vieillissants comme lui-même, ne lui avaient rien appris de nouveau. Bræðurnir, sem voru teknir að reskjast eins og hann sjálfur, sögðu honum ekki neitt sem hann vissi ekki.
vieux
Et pourtant, les cerfs-volants continuent à amuser jeunes et vieux. En flugdrekar halda samt áfram að skemmta ungum sem |öldnum| öldruðum|.
vigilant
Nous devons rester |vigilants| sur nos gardes|. Notre vigilance ne doit pas |faiblir| se relâcher|. Við verðum að halda vöku (D) okkar. Við megum ekki sofna á verðinum.
Les passagers sont priés |d’être {vigilants} {sur leurs gardes}| de faire attention|. Farþegar eru beðnir að hafa varann á.
vigueur
Entrée en vigueur de la loi, gildistaka laganna.
Le feu de prairie |a repris vigueur| s’est ravivé|. Sinubruni hefur blossað upp aftur.
vil
Ce serait |vil| bas| méprisable| de leur part d’exiger qu’elle démissionne maintenant, juste avant les élections. Það væri |lúalegt| ódrengilegt| af þeim að krefjast þess að hún segi af sér núna rétt fyrir kosningar.
vilain
Il a une |vilaine| méchante| toux. Hann er með ljótan hósta.
vingt-quatre
La priorité principale est d’assurer une permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans les commissariats de police. Það er efst á forgangslistanum að hafa sólarhringsvaktir á lögreglustöðunum.
violation
C’est |une violation de |{contraire} {une infraction} {une contravention} à| la loi. C’est interdit par la loi. Þetta |stangast á við| fer þvert á| gengur þvert á| varðar við| er í trássi við| lög. Það er |bannað með| brot á| lögum.
Les militaires ont confisqué les plantes de cannabis cultivées dans toute la région en violation de la loi. Hermennirnir lögðu hald á kannabisplöntur sem eru ræktuð víða á svæðinu í trássi við lög.
Il a perçu des émoluments pour ces conférences en violation des règles déontologiques de la banque. Hann hefur þegið þóknun fyrir þessa fyrirlestra gagnstætt siðarreglum bankans.
Violation |des eaux territoriales| du territoire national|, landhelgisbrot.
violemment
Bien que la plupart dénient |violemment| farouchement| de tels penchants, þó flestir afneiti þessari tilhneigingu |heiftarlega| reiðilega| ákaflega|.
violence
Il avait été condamné pour |violences| coups et blessures| voies de fait|. Hann hafði verið dæmdur fyrir |ofbeldisvernað| líkamsárás|.
Violences, tueries, massacres, skálmöld, vígatíð, morðöld.
Deux femmes se sont manifestées pour accuser le candidat à la présidence |de violences |d'abus| de harcèlement| sexuel˹les˺. Tvær konur stigu fram og sökuðu forsetaframbjóðandann um |kynferðisofbeldi| kynferðislegt ofbeldi| kynferðislega áreitni|.
violent
Un violent coup de poing (en pleine figure), vel útilátið kjaftshögg.
Un violent mal de tête, dúndrandi höfuðverkur.
violer
|Violer| enfreindre| être contraire à| aller à l’encontre de| la loi, |{varða} {stangast á} {brjóta í bága} við| brjóta| lög.
violon
Nous devons |accorder nos violons| nous mettre d’accord|. Við þurfum að |stilla saman strengi| koma okkur saman|.
virer
|Virer| faire un virement| de 100 euros, millifæra 100 evrur.
virtuel
Le film "Handing Out Hope" est le premier film de réalité virtuelle réalisé pour la Croix Rouge. Myndin "Handing Out Hope" er fyrsta sýndarveruleikamyndin sem Rauði Krossinn lætur framleiða fyrir sig.
virulent
Un virus |virulent| coriace|, |illskeyttur| illskeytinn| illvígur| harðskeyttur| vírus.
visage
Avoir deux visages, souffler le chaud et le froid, tenir des discours contradictoires, tala tungum tveim.
Je ne distinguais pas bien le visage de l'homme. Ég sá ekki vel framan í manninn.
Homme au visage allongé, |toginleitur| langleitur| maður.
vision
Vision |d’| de l’| avenir, framtíðarsýn.
Morgunblaðið.is a posé aux partis politiques quatre grandes questions à propos de leur vision et de leur politique en matière de climat. Morgunblaðið.is lagði fyrir stjórnmálaflokka fjórar grunnspurningar um sýn og stefnu í loftslagsmálum.
Elle appelait cela l'œil intérieur, qui a le pouvoir de donner vie aux visions. Hún kallaði það hið innra auga, sem er þess megnugt að kveikja líf í hugsýnum.
visite
Visite à domicile (d’un médecin, d’une infirmière), heimavitjun (læknis, hjúkrunarkonu).
|Rendre visite| aller dire bonjour| à q.n, heilsa upp á e.n, |sækja| líta| til e.s.
Le père, qui n'aurait qu'un droit de visite, revendique la garde conjointe des enfants. Faðirinn, sem mundi fá aðeins umgengnisrétt, fer fram á sameiginlegt forræði yfir börnum.
Bon, il se fait tard, il faut que j'y aille. – Merci pour la visite. Jæja, það er orðið framorðið, ég ætti að koma mér. – Takk fyrir komuna.
Il avait expliqué à Jón |{la raison} {le motif} de sa visite| ce qui l'amenait|. Hann hafði kynnt Jóni erindið.
visiter
Visiter la ville, skoða sig um í borginni.
Visiter sa terre natale, vitja fósturjarðar sinnar.
visuel
Arts visuels, sjónlistir.
vital
La pêche était jusqu’il y a peu |le secteur vital| la ressource principale| de l’économie islandaise. Fiskveiðar voru þar til nú fyrir stutt |fjöregg| líftaug| íslenska efnahagslífsins.
vite
Et le pauvre vilain petit canard s’enfuit aussi vite qu’il le put à travers champs et prairies. En aumingja ljóti andarunginn flýtti sér |{allt hvað} {sem} af tók| eins og fætur toguðu| yfir akra og engi.
Il serait bon d’entamer cette discussion |au plus {vite} {tôt}| le plus {vite} {tôt} possible|. Það væri rétt að hefja þá umræðu |hið allra| sem| fyrst.
vitesse
Elle descendit les marches |à toute vitesse| quatre à quatre|. Hann kom á |harðaspretti| harðahlaupum| niður stigann.
changer de vitesse, skipta um gír.
La nouvelle règlementation créera un système de soins de santé à deux vitesses. Nýja reglugerðin leiðir til þess að heilbrigðiskerfið verður tvískipt.
vitrail
J'ai fabriqué des vitraux pour les églises dans toute l'Europe. Ég var að búa glerglugga fyrir kirkjur úti um alla Evrópu.
vivant
Ils |s’en sont sortis vivants| ont survécu|. Þau komust lífs af.
C’est alors que je vis pour la dernière fois mon père |(de son) vivant| en vie|. Þá sá ég föður minn í síðasta sinn á lifandi lífi.
vivoter
Vivoter, végéter, essayer de |tenir {le coup} {la tête hors de l’eau}| survivre|, hjara, tóra, draga fram lífið.
vivre
Il n’ |a plus longtemps à vivre| en a plus pour longtemps|. Hann á skammt eftir ólifað.
Il en a tout au plus pour une semaine à vivre. Hann á í mesta lagi eina viku eftir ólifaða.
Il vit des indemnités de chômage. Hann |dregur lífið af| lifir á| atvinnuleysisbótum.
C’est admirable qu’ils puissent vivre de si peu. Það er aðdáunarvert að sjá hvernig þeir geta |gert sér mat úr| lifað á| næstum engu.
Qu’est-il advenu des gens qui jadis |vivaient| tiraient leur subsistance| de cette industrie ? Hvað varð um það fólk sem áður hafði |lifibrauð sitt| (lífs)viðurværi| af þessum iðnaði ?
Vive le président ! Lengi lifi forsetinn ! Húrra fyrir forsetanum !
Beaucoup de gens ne gagnent plus assez pour vivre. Margt fólk getur ekki lengur |haldið í sér tórunni| dregið fram lífið| hjarað| þraukað|.
J’ai |vécu| connu| la même déception. Ég hef orðið fyrir svipuðum vonbrigðum.
Ses histoires étaient bien plus romanesques que tout ce que j’avais jamais vécu moi-même. Sögur hans voru miklu ævintýralegri en nokkuð sem ég hafði nokkurn tíma upplifað sjálfur.
Nous avons |vécu| traversé| connu| [une période difficile] [de grandes épreuves]. Við höfum gengið í gegnum [erfitt tímabil] [miklar þrautir].
Je vivais la situation comme si j’y étais. Ég lifði mig (svo sannarlega) inn í ástandið.
Aucun de ceux qui ont vécu cet accident ne pourra jamais en effacer le souvenir. Enginn sem hefur |{komið að} {lent í} þessu slysi| upplifað þetta slys| mun nokkrun tíma losna við minninguna úr höfðinu.
vœu
Faire vœu de chasteté, strengja skírlífisheit.
voie
Les gens sont arrivés par la voie de terre et de mer. Fólk kom bæði land- og sjóleiðis.
Par |la voie| par le canal| officiel˹le˺, eftir opinberum leiðum.
Une route divisée en [deux][plusieurs] voies de circulation, akreinaskiptur vegur.
Roulons toujours sur la voie de droite. Ökum jafnan á hægri rein.
Les routes à une seule voie de circulation dans chaque direction, vegir með einni akrein í hvora átt.
Pont à une (seule) voie de circulation, einbreið brú.
Poursuivre sur la voie tracée, ne pas sortir |des sentiers battus| de l’ornière| de la routine|, hjakka í sama farinu.
Elle n’a pas encore trouvé la voie dans sa vie. Hún hefur ekki enn ratað rétta leið í lífinu.
Seuls les intérêts économiques |déterminent {la voie} {le chemin} à suivre| {font la} {dictent leur} loi|. Hagnaðarsjónarmið |ráða ein för| {ráða}{stjórna} ein ferðinni|.
Il avait été condamné pour |voies de fait| violences| coups et blessures|. Hann hafði verið dæmdur fyrir |ofbeldisvernað| líkamsárás|.
|Ouvrir la voie à| lancer [l'usage] [la mode] de| être à l'avant-garde de| q.ch, ríða á vaðið með e.ð.
La prise de cette localité |ouvrira la voie à| préparera le terrain pour| l'offensive contre la ville de Mossoul à partir de l'est. Hertaka bæjarins greiðir fyrir sókn (D) að borginni Mossúl úr austri.
Je résolus de la laisser |choisir la voie à suivre| décider du déroulement des choses| l'initiative|. Ég ákvað að leyfa henni að ráða ferðinni.
voile
Dans les pays occidentaux, de plus en plus de femmes musulmanes |portent le voile| sont voilées|. Í vesturlöndum ganga æ fleiri múslímskar konur með blæju.
voiler
Je ne peux pas |me voiler la face devant| ne pas voir| détourner le regard de| la réalité. Ég get ekki |horft| litið| framhjá raunveruleika.
Elle sursauta si violemment que sa tête heurta le lambris et ses yeux se voilèrent de noir. Henni brá svo að höfuðið lenti utan í viðarklæðingunni og henni sortnaði fyrir augum.
voir
Les tsiganes n’ont rien à voir avec cette affaire. Sígaunarnir koma þar ekkert við sögu.
Ça n’a |rien à voir| aucun rapport| avec l’affaire. Þetta |á ekkert skylt við málið| kemur málið ekki við|.
On voyait (bien) qu’elle le faisait à contrecœur. Það sá á að hún gerði það ekki með ljúfu geði.
voirie
Camion |de la voirie| d’enlèvement des immondices|, öskubíll, sorpbíll, sorpbifreið.
voisin
Voisin (habitant du même district), sveitungur, sveitungi.
voix
Je la vois du coin de l’œil lire un scénario à voix basse. Ég sé hana útundan mér fara með handrit |fyrir munni sér| í lágum hljóðum|.
[Parler] [lire] à haute voix, [tala] [lesa] upphátt.
Parler à |voix basse| mi-voix|, tala í hálfum hljóðum.
Les analystes politiques sont persuadés qu'il |obtiendra le plus de voix| remportera la majorité des suffrages|. Stjórmálaskýrendur telja öruggt að hann muni fá flest atkvæði.
vol
La police l’a arrêté pour vol. Lögreglan handtók hann vegna |gripdeilda| stuldar|.
Accuser q.n de vol, þjófkenna e.n, ásaka e.n um stuld.
volant
|Prendre le| se mettre au| volant, setjast undir stýri.
S’endormir au volant, sofna undir stýri.
voler
Marchandises volées, butin, þýfi.
Voler q.ch, stela e.u, taka e.ð ófrjálsri hendi.
Tout ce qu’il était possible d’emporter a été volé. Öllu steini léttara var stolið.
volonté
Contre la volonté de q.n, |gegn vilja| í óþökk| e.s.
Il |est de bonne| fait preuve de bonne| volonté. Hann |hefur gott hjartalag| er góðviljaður|.
Il était inflexible lorsqu'il |voulait {imposer sa volonté} {arriver à ses fins}| s'agissait d'obtenir ce qu'il voulait|. Hann var ósveigjanlegur þegar hann vildi fá sitt fram.
volte-face
Comment se fait-il qu’il ait |fait volte-face| complètement changé d’avis| ? Hvernig stendur á því að hann |hefur kúvent| skipt gjörsamlega um skoðun| ?
Comment s’explique son |volte-face| revirement| ? Hvernig stendur á |þessari kúvendingu| þessum sinnaskiptum| hjá honum ?
Peut-être fera-t-elle volte-face une fois qu'elle aura remporté la victoire. Hver veit nema hún snúi sér hálfkring eftir að sigrinum er náð.
volute
La fumée de cigarette montait en volutes du bureau. Sígarettureykurinn liðaðist upp af skrifborðinu.
vote
Lors du vote du budget, við afgreiðslu fjárhagsáætlunar.
Bureau de vote, kjörstaður.
voter
Dix pays ont voté [pour] [contre] la proposition. Tíu lönd greiddu atkvæði [með] [gegn] tillögunni. Tíu lönd mæltu [með tillögunni] [{á} {í} móti tillögunni].
afin de faire voter par le parlement les réformes constitutionnelles, til að koma stjórnarskrárbreytingum í gegnum þingið.
vouloir
Il |en veut à| a une dent contre| a de la {rancune} {rancœur} – {contre} {à l’égard de}| tous ses voisins. Hann |hefur horn í síðu| ber kala til| allra nágranna sinna. Hann amast við öllum nágrönnum sínum. Honum er í nöp við alla nágranna sína.
Elle |n'en veut pas| ne tient pas rigueur| ne fait pas grief| à ses parents de ne jamais avoir reçu un chien. Hún erfir ekki við foreldra að hafa aldrei fengið hund.
|Que veulent-ils dire| qu’entendent-ils| par solution politique ? Hvað eiga þeir við með pólitískri lausn ?
Ils devront |,qu’ils le veuillent ou non,| bon gré mal gré| obtenir la permission de celui qui détient le brevet de la marque en question. Þeir verða nauðugir viljugir að fá leyfi hjá þeim manni sem hefur einkaleyfi á þessu vörumerki.
Je n’ai pas voulu loger à cet endroit à cause du tapage nocturne. Ég hef veigrað mér að gista þar vegna óláta um nætur.
vouté
Le vieil homme était vouté. Gamli maðurinn var lotinn í herðum.
voyage
Il est parti pour son dernier voyage. Hann er farinn í sína hinsta för.
Voyage motivation, boðsferð.
voyager
Il a |beaucoup voyagé| vu du pays| bourlingué|. Hann hefur |ferðast mikið| víða ratað|.
Voyager |avec| en compagnie de| q.n, |vera í samfloti| {hafa} {halda} samflot| með e.m.
voyagiste
Voyagiste, tour-opérateur, ferða(heild)sali.
voyant
S'il s'avère que l'eau est polluée, nous |allumerons tous les voyants| déclencherons tous les {avertisseurs} {signaux d'alarme}|. Ef það reyndist vera mengun í vatninu, munum við setja öll viðvörunarljós af stað.
vrac
Marchandise en vrac, vara í lausu.
vrai
Il n’y a rien de vrai dans cette histoire. Cette histoire est |une pure affabulation| inventée de toute pièce|. Það er |engin tilhæfa| ekkert hæft| í þessari sögu. Þessi saga er |hreinn uppspuni| uppspuni frá rótum|.
Ceci |{est surtout vrai} {vaut surtout} {se vérifie surtout} pour les| s’applique surtout aux| concerne surtout les| femmes dans les pays en voie de développement. Þetta á sérstaklega við um konur í þróunarlöndum.
Il y a du vrai dans ses propos. Il n'a pas tout à fait tort. Hann hefur |eitthvað til síns máls| að einhverju leyti rétt fyrir sér|.
vraisemblance
Selon toute vraisemblance, très probablement, líkast til, að öllum líkindum.
vrillette
Petite vrillette, veggjatítla.
vue
Une pancarte bien en vue, auðséð skilti.
Une solution |est en vue| se profile|. Lausn er í |sjónmáli| augsýn|. Það bólar á lausn (D).
Disparaître de la vue, vera kominn úr sjónarmáli.
Perdre [q.n] [q.ch] de vue, missa sjónar á [e.n] [e.ð].
En vue de l’intérêt général, með hagsmuni heildarinnar |fyrir augum| að leiðarljósi|.
Depuis le building, on a une belle vue sur la ville. Úr háhýsinu höfum við góða yfirsýn yfir borgina.
Ne pas perdre de vue q.ch , garder q.ch à l’esprit, hafa e.ð hugfast.
Ils |perdent de vue| oublient| que la couronne islandaise est vulnérable. Þeim yfirsést að íslenska krónan er verjulaus.
Avoir une vue d’ensemble de q.ch, hafa yfirsýn yfir e.ð.
Il [joue l’accompagnement] [lit les notes] à vue. Hann [spilar undirleikinn] [les noturnar] beint af blaðinu.
Les bruns rouille et les jaunes orangés de la végétation d'automne s'étendent |à perte de vue| aussi loin que porte le regard|. Ryðrauðir og appelsínugulir litir haustgróðurs breiða út sér svo langt sem augað eygir.
vulgaire
L'arme du crime est un |vulgaire| banal| couteau de cuisine. Morðvopnið er ómerkilegur eldhúshnífur.
vulnérable
Afin d’assurer la sécurité des usagers de la route vulnérables, til að tryggja öryggi |óvarinna| varnarlausra| vegfarenda.
La couronne islandaise est vulnérable. Íslenska krónan er |verjulaus| óvarin| hlífðarlaus| berskjölduð| liggur vel við höggi|.