tabagisme
Tabagisme passif, óbeinar reykingar.
tabasser
|Tabasser| rosser| q.n, rouer q.n de coups, passer q.n à tabac, lúberja e.n, lemja e.n sundur og saman, |láta höggin dynja| lúskra| lumbra| á e.m, berja e.n til óbóta.
Etre |tabassé| passé à tabac| roué de coups|, se faire |tabasser| rosser|, |verða fyrir| sæta| barsmíðum, vera lúbarinn.
table
[mettre] [débarrasser] la table, [leggja á borðið] [bera fram af borðinu].
tableau
Jouer sur deux tableaux, manger à tous les rateliers, , leika tveim(ur) skjöldum, bera kápuna á báðum öxlum.
tablette
Spaldtölva.
tabou
Feimnismál, bannhelgi.
tabouret
Un serveur était assis sur un haut tabouret derrière le bar. Barþjónn sat á háum kolli innan við barborðið.
tac
Il a répondu du tac au tac. Hann |hafði engar vöflur á svarinu| svaraði {um hæl} {að vörmu spori}|.
tache
Il y a des taches de café sur les tables. Það eru kaffislettur á borðum.
tachymètre
Hraðamælir.
tact
Tu aurais pu |leur montrer un peu plus de tact| faire preuve d'un peu plus de tact à leur égard|. Þú hefðir getað sýnt þeim meiri nærgætni.
tactile
Ecran tactile, snertiskjár.
tag
Tag, graffiti, veggjakrot, tákn.
taguer
Dans le centre ville, beaucoup de maisons sont taguées. Í miðbænum eru mörg hús útkrotuð.
taille
Sous la taille, neðan mittis.
L’entreprise n’est pas de taille à réaliser ces gigantesques travaux. Fyrirtækið ræður ekki við svona gríðarlegar framkvæmdir.
Il |n’est pas de taille à résister à| ne peut {tenir tête à} {se mesurer avec}| un tel adversaire. Hann ræður ekki við slíkan andstæðing.
Aujourd'hui, l'école |n'est plus {de taille à} {en mesure d'} assumer| est débordée par| ces tâches. Nú eru þessi verkefni vaxin skólanum yfir höfuð.
tailleur-pantalon
Ce n'est qu'en 1993 que les femmes sénatrices ont été autorisées à porter le tailleur-pantalon dans l'exercice de leur fonction parlementaire. Þar var ekki fyrr en 1993 að kvenkyns öldungadeildarþingmönnum var veitt leyfi til að klæðast buxnadrögtum við þingstörf.
taire
L’histoire a été |tue| passée sous silence|. Þagað var yfir sögunni. Sagan var þögguð niður.
Alors, tout se tut. Il se fit alors un grand silence. Þá |datt allt| sló öllu| í dúnalogn. Þá |varð alveg lygnt| þagnaði allt|.
Faire taire q.n, réduire q.n au silence, þagga niður í e.m.
On a fait taire les adversaires du dirigeant. Les adversaires du dirigeant ont été réduits au silence. Þaggað var niður í óvinum leiðtogans.
Faire |taire| chut à| q.n, sussa á e.n.
|Faire taire| endormir| un enfant, sussa barn(i) í svefn.
Je ne pouvais plus |me taire| m’empêcher de parler|. Ég gat ekki orða bundist lengur.
talent
Elle avait tellement de talents ! Hún hafði svo |margt til brunns að bera| marga hæfileika| !
talon
J'étais rempli d'effroi et tout ce que je voulais, c'était tourner les talons et m'enfuir. Ég fylltist skelfingu og mig langaði mest til að snúast á hæli og hlaupa burt.
tangible
Interrogé à ce sujet, il a dit qu’il n’y avait aucune possibilité |tangible| réelle| concrète| que... Aðspurður sagði hann engan |áþreifanlegan| átakanlegan| möguleika á því að...
tant
Le mot “stress” est utilisé pour désigner une malaise tant physique que psychologique. Orðið “stress” er notað til að lýsa vanliðan, bæði líkamlegri og andlegri.
Tant les riches que les pauvres, jafnt ríkir sem fátækir.
Nous avons toujours eu une excellente collaboration, tant dans le domaine sportif qu’en politique. Samstarf okkar var alla tíð með miklum ágætum hvort heldur á vettvangi íþróttamála eða í stjórnmálum.
Tout le monde en profite, tant les consommateurs que les annonceurs. Allir aðilar hafa gagn af því, neytendur jafnt sem auglýsendur.
Des menuisiers qui fabriquaient tant des maisons que des bateaux, trésmiðir sem smíðuðu jöfnum höndum hús og báta.
|{Si tant est} {à condition} {pour autant} qu’| dans la mesure où | ils parviennent à un accord à ce sujet, |{að því tilskildu} {á þau kjör} {með því skilyrði} {svo fremi} að |svo framarlega sem| þau sættist á um það.
Et si l’ogresse me mange ? Eh bien tant pis ! En ef tröllskessan étur mig ? Nú þá það !
tantôt
Elle était tantôt à Berlin, tantôt à Stockhom, tantôt à Copenhague. Hún var jöfnum höndum í Berlín, Kaupmannahöfn og Stokkhólmi.
tapage
Faire du |tapage |grabuge|, bramla, gera |gauragang| ólæti| hávaða| hávaðalæti| braml|.
Les gens sont arrivés à 8 heures et au début, il y a eu beaucoup de |tapage| chahut| boucan|. Fólk mætti kl. 8 og |mikill {gauragangur} {hamagangur} var| mikil ólæti voru| til að byrja með.
taper
"Vous faites comme si je n'existais pas !", hurla-t-il en tapant du pied. "Þið látið eins og ég væri ekki til !", hrópaði hann og stappaði niður fæti.
Elle se dirige vers l'entrée de service, tape le code et ouvre. Hún fer að inngangi starfsmanna, slær inn lykilnúmerið og opnar.
tapis
Envoyer q.n au tapis, |défaire| battre| terrasser| q.n, slá e.n niður, leggja e.n að velli.
|Mettre sur le tapis| soulever| une question, varpa fram spurningu (D).
Tapis rouge, rauði dregill.
taquiner
Est-ce qu’on ne t’a jamais taquiné à cause de ton dada ? Var þér aldrei strítt á áhugamálinu ?
tard
Tard dans la soirée, að áliðnu kvöldi, seint um kvöld(ið), seint á kvöldin, síðla kvölds, á síðkvöldum.
Tard dans la journée, að áliðnum degi, þegar er (orðið) áliðið dags.
Tard dans le mois, síðla mánaðar.
Tard dans la nuit, síðla nætur.
On |arrangera| réparera| ça plus tard. Það verður lagað |síðar| seinna| meir.
Souvent, les tensions se manifestent |plus tard| par après|. Streitan kemur oft |eftir á| síðar| seinna|.
Un peu plus tard, peu après, |augnabliki| skömmu| – |síðar| seinna|.
Beaucoup plus tard, löngu |síðar| seinna|.
Et finalement, on dansera jusque tard dans la nuit. Að lokum verður dansað fram |eftir nóttu| á nótt|.
Jusque tard dans la [journée] [journée de demain], fram eftir [degi] [morgundeginum].
Les enfants restaient debout |très tard| jusqu'à une heure avancée| et finissaient par s'écrouler de fatigue. Börnin vökuðu |lengi fram eftir| fram eftir öllu| þangað til þau duttu út af.
tarder
Excuse-moi si j’ai tardé à t’écrire. Fyrirgefðu mér hvað það hefur dregist hjá mér að skrifa þér.
Ces appareils ne tarderont pas à être rentables. Þessi tæki verða fljót að borga sig upp.
Est-ce que vous connaissez quelqu'un là-bas ? – Pas encore, mais ça ne va pas tarder. Þekkirðu einhvern þar ? – Ekki ennþá, en það styttist í það.
targuer
Si seulement les journalistes faisaient plus grand usage de l’esprit de critique dont ils se |targuent| vantent| prévalent| tellement ! Ef blaðamenn bara notuðu meira þá gagnrýnu hugsun sem þeir |hrósa sér| {monta} {stæra} sig| gorta| grobba| státa| svo mikið af !
tarif
Les habitants se plaignent de ce que le tarif de l’abonnement ne correspond pas au service offert dans les différentes localités. Íbúar kvarta yfir því að gjaldskrá afnotagjalds miðist ekki við þá þjónustu sem boðin sé á hverjum stað.
tarir
|Ne pas tarir d’éloges sur | chanter les louanges de| louanger| vanter les mérites de| q.n, porter q.n aux nues, lofa e.n, hrósa e.m (upp) í hástert, hefja e.n upp til skýjanna.
tas
Ils gagnent |un tas| une masse| énormément| d’argent. Þeir vinna sér |morð| ógrynni| – |fjár| af fé|.
|Un tas| des masses| énormément| de gens, ótal menn.
Tas de ferraille, brotajárnshaugur.
La fosse devenait de plus en plus profonde et le tas de terre augmentait constamment. Holan dýpkaði og moldarbingurinn óx stöðugt.
Un tas de [foin] [cassettes vidéo], stæða af [heyi] [myndböndum].
tâton
Il |avançait à tâtons| tâtonnait| le long des murs. Hann |þreifaði sig| {þreifaði} {fálmaði} fyrir sér| meðfram veggjunum.
Elle ouvrit la porte et chercha à tâtons l'interrupteur. Hún opnaði dyrnar og þreifaði eftir ljósarofa (D).
tâtonnant
On lui a reproché d’avoir réagi aux difficultés économiques de façon |tâtonnante| hésitante|. Honum var kennt um fálmkennd viðbrögð í erfiðleikum í efnahagslífi.
La prise en charge des enfants ayant perdu un de leurs parents est parfois |tâtonnante| hésitante|. Aðstoð fyrir börnin sem hafa misst annað foreldri sitt er stundum fálmkennd.
taudis
Il vivait dans un taudis puant et crasseux. Hann bjó í daunillu og skítugu hreysi.
taureau
Prendre le taureau par les cornes, faire résolument front aux difficultés, s’attaquer sérieusement à un problème, saisir un problème à bras le corps, láta |til skarar skríða| sverfa til stáls|, ráðast beint að vandanum, taka |(vanda)mál föstum tökum| fast á (vanda)máli|.
taxe
Ils critiquent le projet du gouvernement d’intoduire une nouvelle taxe pour les retraités. Þeir gangrýna aform ríkisstjórnarinnar um nýjar álögur á ellilífeyrisþega.
taxer
Les Russes taxent les Américains d’incohérence parce que ceux-ci ne veulent pas des Iraniens à la réunion. Rússar saka Bandaríkjamenn um tvískinnung með því að ekki vilja Írana á fundinum.
Ces recettes sont |taxées| imposées| soumises à l’impôt|. Þessar tekjur eru skattlagðar.
technique
Difficultés techniques (par ex. dans un morceau de musique), tækniþrautir.
technologie
Les pays |à technologie avancée| technologiquement avancés|, tæknivædd lönd.
technologique
Révolution technologique, tæknibylting.
teindre
Elle a les cheveux teints. Hún er með litað hár.
teinturerie
A la teinturerie, au nettoyage à sec, á efnalaug, hjá fatahreinsun.
téléchargement
Téléchargement illégal, ólöglegt niðurhal.
télécharger
Télécharger des données, hlaða inn gögnum.
téléconférence
Téléconférence, Símafundur.
téléphone
On se |parlait souvent au téléphone| téléphonait souvent|. Við |ræddumst oft í síma| hringdumst oft á|.
|Prendre le| répondre au| téléphone, taka við símanum.
Comme je vous l'ai dit au téléphone, eins og ég sagði við þig í símann.
J'ai passé quelques coups de téléphone. Ég er búinn að hringja nokkur símtöl.
téléréalité
Programme de téléréalité, veruleikaþáttur.
télétexte
Textavarp.
témérité
Six conducteurs ont été condamnés pour |témérité au volant| conduite irresponsable|. Sex ökumenn voru dæmdir fyrir |ofsaakstur| glannaakstur| glæfraakstur|.
témoigner
Ces histoires témoignent de l’incurie et de l’incompétence des autorités. Þessar sögur |{bera vott} {eru til marks} um| gefa til kynna| hirðuleysi og vanhæfni yfirvalda.
C’était un grand chef-coq, comme en témoignent de nombreux banquets. Hann var meistarakokkur, til vitnis um það eru margar stórveislur.
témoin
|Etre témoin d’| assister à| un meurtre, vera |vottur| vitni| að morði.
Témoin d’un mariage, garçon d’honneur, brúðgumasveinn.
La commission informatique décode la liste des personnes que nous voulons examiner, qui constituent ce qu'on appelle le groupe témoin. Tölvunefnd afkóðar lista með nöfnum þeirra sem við viljum rannsaka, svokallaðs úrtakshóps.
tempérament
Il était | d’un tempérament| d’une nature| calme et posé˹e˺. Hann var rólegur og yfirvegaður að |upplagi|eðlisfari|.
température
J'ai pris ma température mais je n'ai pas de fièvre. Ég er búinn að mæla mig en ég er ekki með hita.
tempête
Stormur, fárviðri, stórveður, ofsaveður, aftakaveður, aftaksveður, ofviðri, veðurofsi.
La tempête s’est calmée. |Veðrinu| storminum| slotaði. Veðrið (A) lægði.
Violente tempête de neige (qui rend la visibilité nulle), blizzard, blindbylur, blindhríð.
Etre |pris dans une tempête| surpris par les intempéries|, lenda í hrakningum.
Une tempête |souffle sur| traverse| le pays. |Hvassviðri| fárviðri| gengur yfir landið.
|La tempête| le temps| – |se calme| commence à se calmer|. Veðrið lægir. Storminum slotar. |Veðrinu| veðrið| er tekið að linna.
temporaire
Ces progrès techniques révolutionnaires ne peuvent apporter qu’un avantage |temporaire| provisoire|. Þessar byltingarkenndu tækniframfarir geta einungis gefið |tímabundinn| skammgóðan| ávinning.
temporel
Une |conception de la vie| philosophie| idéologie| temporelle, veraldleg lífsskoðun.
Pouvoir temporel, veraldlegt vald.
temps 1
De temps |en temps| à autre|, öðruhverju, öðruhvoru, öðrum þræði, annað veifi, annað slagið, af of til, við og við, endrum og |sinnum| eins|.
Ils essayent de vendre toutes les actions en |même temps| une seule fois|. Þeir reyna að selja hlutabréf öll í einu lagi.
A temps, í |(tækan) tíma| tæka tíð|.
D’après ce que la chaine allemande ZDF a rapporté il y a quelque temps, að því er þýska sjónvarpstöð ZDF greindi frá fyrir stundu.
|Pendant un certain| pour un| temps, um |skeið| tíma| hríð| stundarsakir|.
Il en va ainsi depuis un certain temps. Þannig hefur verið um (all)nokkurt skeið.
L’évolution démographique de ces derniers temps, fjöldaþróun |í seinni tíð| að undanförnu| (nú) undanfarið|.
Ils comptent qu’|après| au bout d’| un certain temps, le prix va diminuer. Þau telja að verðið eigi að lækka |þegar {frá} {tímar} {stundir} líði| þegar til lengdar láti| með tímanum| með tíð og tíma|.
Les temps ont changé. Tvennir eru tímarnir.
Nous nous souvenons |du temps jadis| d’autrefois|. Við munum tímana tvenna.
La tente était montée en un rien de temps. Tjaldið var reist innan |stundar| tíðar|.
Il est temps pour moi de répondre à ta lettre. Það er kominn tími til að ég svari bréfinu þínu.
|Il est grand temps que l’on enseigne| il y a longtemps qu’on devrait enseigner| le langage figuré dans les écoles. Það er |ekki seinna vænna| löngu tímabært| að fara að kenna myndmál í skólum.
Nous aurons fini le travail demain. – Il était temps ! Ce n'est pas trop tôt ! Við ljúkum verkefninu á morgun. – Kominn tími til !
Il a indiqué que dans un premier temps, le prix resterait inchangé. Hann tók fram að fyrst um sinn verði verðið óbreytt.
Il s’est rétabli en |un rien de temps| moins de temps qu’il ne faut pour le dire|. Hann hresstist fyrr en varði.
On a tout le temps. Il n’y a rien qui presse. Ekkert liggur á. Það er nógur tími til stefnu.
Le site pourrait mettre un certain temps à réagir à cause de la surcharge du réseau. Vegna álags gæti vefur verið í smá tíma að því að svara.
J'ai encore deux pages à écrire. Ça ne me prendra pas beaucoup de temps. Ég á tvær blaðsíður eftir að skrifa. Ég verð enga stund að því.
Je suis très accaparé par mon travail et je n'ai tout simplement pas le temps de faire de l'exercice physique. Ég er afar upptekinn í vinnunni og má bara ekki vera að því að fara á líkamsæfingu.
Il prenait tout son temps. Il agissait sans aucune précipitation. Hann fór sér |ekki| að engu| óðslega.
Le personnel de l'hôtel |n'avait guère le temps de| ne parvenait guère à| s'occuper de tous les hôtes. Starfsmenn hótelsins höfðu vart undan að sinna öllum gestum.
temps 2
Les ventes fluctuent très fort d’après le temps qu’il fait. Það eru áberandi miklar sveiflur í sölu eftir því hvernig viðrar.
Quel que soit le temps, hvernig sem |viðrar| veðrið er|.
|Le temps est| il fait| beau. Það viðrar vel.
Le temps pourrait rester propice à la pêche au capelan pendant toute la semaine. Það gæti viðrað vel til loðnuveiða út alla vikuna.
Temps froid, kalsi, kalsaveður.
Temps |affreux| horrible|, vonskuveður.
Les clients sont mécontents parce qu’ils doivent rester à l’extérieur de la voiture par tous les temps. Viðskiptavinir eru óánægðir yfir því að þeir þurfa að standa fyrir utan bílinn í hvaða veðri og vindum sem er.
Mauvais temps, intempéries, illviðri, |vont| slæmt| veður.
tenailler
Cela me faisait mal de voir combien la pauvreté et le malheur |tenaillaient| oppressaient| accablaient| un si grand homme. Sárt sveið mér að að sjá hve fátæktin og óhamingjan |surfu| þrengdu| að svo miklum manni.
tenant
Mettre q.n au courant des tenants et aboutissants de q.ch., segja e.m alla málavexti um e.ð, segja e.m |aðdrangandi| tildrög| e.s.
tendance
Si cette |tendance se confirme| évolution se poursuit|, le traitement de l’obésité deviendra un vrai fardeau pour la sécurité sociale. |Með sama áframhaldi| ef {svo heldur} {fer fram} sem horfir| verður meðhöndlun á offitu verulegur baggi á heilbrigðiskerfinu.
Un film à |tendance religieuse| caractère religieux|, kvikmynd með trúarlegu ívafi.
Nous |avons tendance| tendons| sommes portés| penchons| à croire qu’ils ont raison. Við |höllumst| hneigjumst| að því að trúa að þau hafi rétt fyrir sér.
tendre 1
Elle tendit la main. Hún rétti fram höndina.
Tendre la main pour prendre q.ch, seilast eftir e.u.
Je pouvais à peine tendre le bras. Ég gat varla rétt úr handleggnum.
Le voleur a cassé la vitre et a tendu le bras pour atteindre le verrou. Þjófurinn hefur brotið rúðuna og teygt sig í lasinn.
On avait tendu un calicot haut de quatre étages. Það var dúkur sem strengdur var yfir fjórar hæðir.
Les individus qui ont la peau sèche ont souvent l’impression que leur peau est tendue. Einstaklingar með þurra húð fá oft á tilfinninguna að húðin sé strekkt.
Leurs |relations| rapports| sont tendu˹e˺s. Ils ont des |relations| rapports| tendu˹e˺s. Það |er grunnt á því góða| eru fáleikar| með þeim. Þeir eru litlir vinir.
Nous |tendons| avons tendance| sommes portés| penchons| à croire qu’ils ont raison. Við |höllumst| hneigjumst| að því að trúa að þau hafi rétt fyrir sér.
tendre 2
Vert tendre, ið(ja)grænn.
tenir
La casquette ne tient pas sur la tête à cause du vent. Húfan tollir ekki á höfðinu fyrir vindinum.
Il pense que le monde tient pas des chiffres. Hann heldur að heimurinn loði á tölum.
Cette [théorie] [affirmation] [opinion] |ne tient pas {(debout)} {la route}| est {injustifiable} {insoutenable} {indéfendable}|. Það er ekki stætt á þessari [kenningu] [fullyrðingu] [skoðun]. Þessi [kenning] [fullyrðing] [skoðun] |stenst ekki| er óverjandi| heldur {ekki} {engu} vatni|.
Pourquoi ne viens-tu pas chez nous à Noël ? Notre invitation tient toujours. Hvers vegna kemurðu ekki til okkar um jólin ? Boðið stendur enn.
Tenir bon dans l’adversité, faire face aux épreuves, þrauka þorrann og góuna.
Il faudra maintenant que je tienne |bon| le coup| jusqu’à la fin du cortège, se dit le pauvre empereur, qui était complètement nu. Nú verð ég að |þrauka það af| halda það út| standast það| þangað til hátíðarganga er á enda, hugsaði aumingja keisarinn með sér því hann var í ekki neinu.
Il ne tenait plus de joie et d'empressement. Hann réð sér ekki fyrir kæti og eftirvæntingu.
Il s'écoula ainsi un bon moment, jusqu'à ce que je n'y tienne plus. Þannig leið góð stund þar til ég gat ekki lengur á mér setið.
Nous avons de bonnes chances si nous |tenons bon| nous accrochons| travaillons dur|. Við höfum góða möguleika ef vel er haldið á spöðunum.
Nous essaierons de |tenir {le coup} {la tête hors de l’eau}| survivre| jusqu’au printemps. Við hjörum (af) til vors.
J’ai été tout à fait tenu à l’écart de cette affaire. Mér hefur algerlega verið haldið utan við þetta mál.
Elle tient sa tartine à la main. Hún heldur á brauðsneiðinni í annarri hendinni.
Il tenait en main son zizi. Hann hélt um |tippi| typpi| á sér.
Les résultats (scolaires) dans les branches techniques sont hélas tenus pour rien. Því miður er árangur í verklegum greinum einskis metinn.
Tenir q.n par la main, leiða e.n við hönd.
J’ai une tête de plus qu’elle et je la tiens par l’épaule. Ég er höfðinu hærri en hún og held utan um axlirnar á henni.
Je tiens toutes ces informations de lui. Þetta hef ég allt frá honum.
Il tenait beaucoup à assister à la noce. Honum var mikið |í mun| hjartans mál| að vera viðstaddur brúðkaupið.
Il tenait beaucoup à accomplir cette importante mission. Hann tók fúslega að sér að gegna þessu mikilvæga starfi.
Je tiens beaucoup à la liberté individuelle. Einstaklingsfrelsið er mér mjög hugleikið. Ég hef mikinn hug á einstaklingsfrelsinu.
Ils tiennent absolument à nous accompagner. Þeir standa fast á því að koma með okkur.
Nous |tenons absolument à (réaliser)| sommes déteminés à réaliser| ce projet. Við höldum þessu áformi til streitu.
Il |tenait beaucoup à| chérissait| aurait tout fait pour| sa famille. Hann |bar mikla umhyggju fyrir fjölskyldu sinni| lagði mikla rækt við fjölskyldu sína|.
Tout le monde tient à la vie. Frekur er hver til fjörsins. Sérhverjum er annt um líf sitt.
Les autorités |tiennent à ce| insistent pour| que l’homme soit jugé dans le pays. Stjórnvöldin standa föst á því að réttað verði yfir manninum innanlands.
La démocratie est une valeur |à laquelle nous {tenons particulièrement} {sommes très attachés}| pour laquelle nous avons un profond respect|. Lýðræði er gildi sem við höfum í hávegum.
La situation est très confuse et nous ne savons pas à quoi nous en tenir. Ástandið er mjög óljóst og við vitum ekki hvað hangir á spýtunni.
On s’en tiendra à cette décision. Við þessa ákvörðun verður staðið.
Il est très difficile de |s’en tenir à| garder| respecter| cette rigoureuse discipline de renoncement. Það er mjög erfitt að halda uppi þeim stranga sjálfsneitunaraga.
Ils veulent s’en tenir au vieil idéal de croissance économique. Þeir vilja halda í gömlu hagvaxtarhugsjónina.
Les téléspectateurs ont droit à ce que l’on |s’en tienne au| respecte le| programme annoncé. Sjónvarpsáhorfendur eiga heimtingu á því að auglýstri dagskrá sé haldið.
tensiomètre
Tensiomètre, sphygmomanomètre, blóðþrýstingsmælir.
tension
Il y a |des tensions entre eux| de l’eau dans le gaz chez eux|. Le torchon brule chez eux. Ils ont des désaccords. Ils sont en désaccord. Það er |missæti| ósætti| með þeim. Nú hefur e.ð dottið í drykkjarvatnið milli þeirra.
tentative
Tentative d’homicide, tilraun til manndráps.
téphra
(ensemble des produits volcaniques, à l’exception des laves), gjóska.
Retombées de tephra, gjóskufall.
tergiverser
Les autorités |tergiversent| trainent les pieds| se montrent réticentes| quand il s’agit de subventionner l’industrie. Stjórnvöld |draga lappirnar| eru treg til aðgerða| þegar kemur til stuðnings við iðnað.
terme
Elaborer un projet |sur le| à| long terme, búa til áætlun til |langframa| lengri tíma|.
A |court terme| courte échéance|, la chasse à la baleine n’aura guère d’impact sur le tourisme. Hvalveiðar mun hafa lítil áhrif á ferðaþjónustu |(þegar) til skamms tíma (er litið)| í bráð|.
A |long terme| longue échéance|, þegar til lengri tíma er litið.
A court terme, pour le moment, í bráð(ina), um stund, til skemmri tíma.
A court terme et à long terme, dans un avenir proche et plus lointain, bæði í bráð og lengd.
Je pense |qu’à terme| que tôt ou tard|, nous devrons adopter l’euro. Ég held að við eigum |í fyllingu tímans| að lokum| fyrr eða síðar| að taka upp evruna.
Il y a un troisième terme dans l’équation. Það er þriðji þáttur í jöfnunni.
Maintenant |qu’on est arrivé au {terme} {bout}| que c’est fini|, núþegar að leiðarlokum er komið.
La mise en accusation aura lieu au terme de l’instruction. Kæra verður lögð að rannsókninni lokinni.
Elle passait d'un extrême à l'autre sans jamais trouver |un moyen terme| le juste milieu|. Hún þeyttist öfganna á milli á þess að geta ratað neinn meðalveg.
terminal
Une maladie terminale telle un cancer généralisé, lokastigssjúkdómur eins og útbreitt krabbamein.
terminer
La partie est terminée. Leiknum er lokið. Leikurinn er á enda.
La partie se termine. Leiknum er að ljúka.
Il n’a pas |terminé| achevé| ses études. Hann lauk ekki |við {nám} {stúdentspróf}| {námi}{stúdentsprófi}|.
Il avait terminé son assiette et lorgnait de nouveau le buffet. Hann hafði klárað af diskinum og var tekinn að líta hlaðborðið hýru auga á ný.
Lorsque la chorale eut terminé (sa prestation), þegar kórinn hafði lokið sér af.
Lorsque nous eûmes |terminé| fini| de prendre le café, þegar við höfðum lokið af að drekka kaffið.
Ils |n’en ont pas encore terminé avec| ne sont pas encore au bout de leurs peines dans| cette affaire. Ils ne voient pas encore la fin du tunnel. Ils ne sont pas encore sortis de l’auberge. Þeir eru ekki enn búnir að bíta úr nálinni með það. Þeir eiga enn langt í land. Þeir sjá ekki enn |út úr| fyrir endann á| því.
Ils sont pressés et veulent en terminer (au plus vite) avec ce travail. Þeir eru að flýta sér og vilja |drífa verkefnið af| ljúka verkefninu í skorpu|.
L’histoire |se termine| finit| bien. Sagan endar vel.
C’est ainsi que se termine l’histoire. Þarmeð er sagan öll.
L’histoire se termine ici. Söguna endar hér. Hér lýkur sögunni.
L’histoire se termine par la mort du héros. Sagan endar á því að hetjan deyr.
L'enquête |est sur le point de {se terminer} {s'achever} | touche à sa fin|. Rannsóknin er á síðasta snúning(i). Rannsókninni er alveg að ljúka.
terrain
Jouer |sur terrain adverse| en déplacement| à l’extérieur|, leika á útivelli.
Jouer sur son propre terrain, leika á heimavelli.
La prise de cette localité |préparera le terrain pour| ouvrira la voie à| l'offensive contre la ville de Mossoul à partir de l'est. Hertaka bæjarins greiðir fyrir sókn (D) að borginni Mossúl úr austri.
terrasser
Terrasser q.n, slá e.n niður, leggja e.n að velli.
terre
Sur terre et sur mer, á láði og legi, um láð og lög, til lands og sjávar.
Route |en {terre (battue)} {gravier}| non asphaltée|, malarvegur, vegur með |óbundnu slitlagi| möl og grjóti|.
terrestre
|Forces| troupes| terrestres, landgöngulið.
terrifier
Il est terrifié par les araignées. Honum stendur ógn af kóngulóm.
Je |suis terrifié| tremble| à l’idée de devoir passer un examen. Mér |hrýs hugur við| stendur ógn af| því að þurfa að fara í próf.
territoire
Interdiction de quitter le territoire, farbann.
terroriste
Attentat terroriste, hryðjuverkaárás, hermdarverkaárás.
tertiaire
Secteur tertiaire, þjónustugeiri, þjónustugreinar.
tertre
Tertre funéraire, dys.
Ensevelir q.n sous un tertre funéraire, dysja e.n.
test
Les conducteurs seront soumis à un test antidrogue. Ökumenn verða prófaðir á fíkniefnaneyslu.
Le test ADN confirme que l’homme est le père de l’enfant. Lífsýni úr manninum staðfesta að hann er faðir barnsins.
Se soumettre à un test antidopage, |taka| gangast undir| lyfjapróf.
tester
Il faudrait tester la fiabilité de l’alcotest. Það ætti að þrautreyna áreiðanleika ölvunarprófsins.
tête
Il dit tout ce qui lui |passe par la tête| vient à l’esprit|. Hann |lætur allt vaða| segir hvað eina sem kemur honum í hugann|.
On lui a demandé ce qui lui était |passé par la tête| venu à l’esprit| quand il était tombé dans la crevasse. Hann var spurður hvað hafi þotið í gegnum huga hans þegar hann datt ofan í sprunguna.
Tu |as perdu la {tête} {raison}| dérailles| ! Þú ert genginn af göflunum !
Il a marqué avec une tête à la 83è minute. Hann skoraði með skalla á 83. mínútu.
J’aurais pu |tenir tête| résister| faire face| au monde entier ! Éf hefði getað |boðið öllum heiminum birginn| veitt öllum heiminum {viðnám} {mótspyrnu}| {staðið fast á móti} {reist rönd við} öllum heiminum| !
Il |est en tête du classement| domine tous les autres|. Hann trónar á toppnum.
Il |ne savait plus où donner de la tête| était {débordé} {surchargé}|. Hann |var önnum kafinn| átti annríkt| hafði í nógu við að snúast|.
Il |ne peut {tenir tête à} {se mesurer avec}| n’est pas de taille à résister à| un tel adversaire. Hann ræður ekki við slíkan andstæðing.
Elle a mordu et griffé un policier et lui a donné un coup de tête. Hún beit, klóraði og skallaði löggu.
Nous essaierons de |tenir {la tête horsde l’eau} {le coup}| survivre| jusqu’au printemps. Við hjörum (af) til vors.
Va te promener au lieu de rester à l’intérieur en |{faisant une tête de six pieds de long} {te morfondant}{rongeant ton frein} à cause du| pestant contre le| manque de soleil. Farðu í göngu í stað þess að sitja inni í |fýlu| ólund| geðvonsku| yfir sólarleysi.
Il a acheté cette maison |sur un coup de tête| dans un moment de folie|. Hann keypti þetta hús í einhverju bríaríi.
J'essayais de comprendre |ce qu'il avait en tête| quelles étaient ses intentions|. Ég reyndi að átta mig á því hvað vekti fyrir honum.
Il y a des moments où elle n'a pas toute sa tête. Stundum er hún ekki með öllum mjalla.
Se |casser la tête| creuser la cervelle| à propos de q.ch, |brjóta heilann um| grufla| e.ð.
tétine
Tétine, sucette, snuð.
Tétine de biberon, tútta á pela.
texture
|La texture| le grain| du [papier] [béton] [cuir], áferð [pappírs] [steypu] [leðurs].
thème
Fort en thème, premier de classe, dúx.
Qu'est-ce qui différencie les programmes politiques des partis sur les |thèmes| questions| important˹e˺s ? Hvað er það sem skilur stefnumál stjórnmálaflokka að í mikilvægum málaflokkum ?
Les relations des Etats membres de l'AELE avec la Grande-Bretagne seront le thème principal pendant la présidence de l'Islande. Samband aðildaríkja EFTA verður efst á baugi í formennskutíð Íslands.
théorie
En théorie, les Norvégiens prétendent avoir la pleine souveraineté sur la Mer de Svalbard; en pratique, ils n’ont jamais osé ramener au port les chalutiers qui se trouvent selon eux illégalement dans cette zone. Norðmenn segist í orði hafa fulla lögsögu yfir Svalbarðamiðum; á borði hafa þeir hinsvegar aldrei treyst sér til að færa togara, sem þeir telja vera í heimildarleysi á þessu svæði, til hafnar.
théorique
Nous mettons encore trop l’accent sur [l’enseignement] [les options] théorique˹s˺ et l’intellect. Við leggjum enn of þunga áherslu á [bóklegt nám] [bóknámsbrautir] og vitsmuni.
théoriquement
Théoriquement, il est encore possible de l'empêcher d'accéder à la Maison Blanche. Það er fræðilega enn mögulegt að koma í veg fyrir að hann nái yfirráðum í Hvíta Húsinu.
thriller
Thriller, [film] [roman] |policier| d’épouvante|, [spennumynd, spennutryllir] [reyfari, spennutryllir].
timide
Elle fait sa timide. Hún gerir sig feimna.
tirage
Tirer q.ch au sort, varpa hlutkesti um e.ð.
Il est interdit de stimuler la vente en distribuant des lots par tirage au sort. Það er óheimilt að örva sölu með því að úthluta vinningum með hlutkesti.
Tirage d'un [livre] [disque], upplag [bókar] [plötu],
tirant
Les cargos qui viennent en Islande ont un tirant d’eau de plus en plus grand. Flutningaskip sem sigla við Ísland eru sifellt djúprist(n)ari.
tire-au-flanc
Tire-au-flanc, flemmard, letingi, letiblóð, iðjuleysingi, slæpingur, slæpingi.
tirer
Tirer sur q.n (avec une arme à feu), skjóta að e.m.
Halte ou je tire ! Stans eða ég |hleypi af| skýt| !
Ils accusent les soldats d’avoir |tiré| fait feu| sans sommation. Þeir saka hermenn um að hafa |hleypt af| skotið| án viðvörunar.
Tu ne dois pas tirer la queue du chat ! Þú mátt ekki toga í rófuna á kettinum !
Tu ne t’en tireras pas à si bon compte. On ne te passera pas cela. Þú kemst ekki upp með það.
S'il croit s'en tirer en racontant de telles inepties ! Ef hann heldur að hann geti komist upp með eitthvert svona kjaftæði !
Ils |se sont tirés d’affaire| s’en sont bien {tirés} {sortis}|. Þeim |heppnaðist þetta vel| reiddi vel af|. Þau |stóðu {í stykkinu með} {sig vel við} það| leystu það vel af hendi|.
titan
Accomplir |un travail de titan| une tâche herculéenne|, lyfta grettistaki, vinna þrekvirki.
titre
La cause de cette situation lamentable est la désignation de professeurs |ne possédant pas les titres requis| non diplômés|. Ástæða fyrir þessu bágborna ástandi er of tíða skipun |réttindalausra kennara| leiðbeinenda|.
titrer
Le journal le plus vendu d’Israël titrait en gros caractères à la une de son édition d’hier : “C’est la guerre !” “Stríð ” !, sagði í flenniyfirsögn í gær á forsíðu söluhæsta dagblaðs Ístraels.
tituber
Les gens ivres-morts qui titubent dans les rues de la ville, fólk sem skjögrar dauðadrukkið úti á götum borgarinnar.
titulaire
Le titulaire de la carte, kortshafi.
toast
|Porter un toast à| {trinquer} {boire} {lever son verre} à la santé de| q.n, |klingja glösum| skála| fyrir e.m.
toilette
Il est interdit de fumer dans les toilettes. Reykingar eru bannaðar á salerni.
Elle avait jeté tous ses antidépresseurs dans les toilettes. Hún hafði sturtað öllum þunglyndislyfjum niður um klósettið.
toit
Ils vont |crier| claironner| chanter| sur tous les toits ce qu’ils ont entendu à la maison. Þau |blaðra um það| básúna það| kjafta frá því| sem þau heyrðu heima hjá sér.
tolérance
Lorque le phénomène dépasse un certain seuil de tolérance, þegar fyrirbærið er komið yfir ákveðin þolmörk.
tolérer
Je ne peux plus |tolérer| admettre| de tels agissements. Ég get ekki látið þessar aðgerðir ganga yfir mig lengur.
C’est quelque chose qu’on ne peut |tolérer| permettre| admettre| laisser passer|. Það er eithhvað sem við getum ekki látið viðgangast. Það ætti ekki að líðast.
On ne peut |tolérer de personne| permettre à personne d’avoir| un tel comportement. Engum ætti að |líðast| haldast uppi| svona háttalag. Enginn ætti að komast upp með svona háttalag.
tombe
Creuser sa propre tombe, scier la branche sur laquelle on est assis, |negla| reka| nagla í eigin kistu.
Il a un pied dans la tombe. Il est |très gravement malade| à l’article de la mort|. Hann situr við fótskör dauðans. Hann er |að dauða kominn| við dauðans dyr| dauðvona| dauðvænn| feigur|. |Feigðin kallar| dauði fer| að honum.
tombée
Jusqu’à la tombée de la nuit, fram undir myrkur.
tomber
Le loup perdit l’équilibre, tomba la tête la première dans le puits et se noya. Úlfurinn missti jafnvægi, valt fram yfir sig inn í brunninn og drukknaði.
Ces licenciements tombent particulièrement mal pour l’agglomération, qui a connu cet hiver un taux de chômage très élevé. Uppsagnirnar koma sér sérstaklega illa fyrir byggðalagið því atvinnuleysi þar hefur verið með mesta móti í vetur.
Ceux qui |sont tombés au champ d’honneur| ont péri à la guerre|, les |victimes| morts|, þeir sem liggja í valnum, hinir föllnu á orrustuvelli.
Le vent tombe. La tempête se calme. Það |dregur í veðrið| lægir|. Veðrið lægir. Storminum slotar. |Veðrinu| veðrið| er tekið að linna.
Je pense que tu devrais |laisser tomber (l'affaire)| en rester là|. (Si j'étais toi), je n'insisterais pas. Ég held að þú ættir að láta þetta eiga sig.
Je savais qu'elle allait mal mais j'ignorais qu'elle |était tombée si bas| en était arrivée {là} {à ce point}|. Ég vissi að henni leið ekki vel en ég vissi ekki að hún væri svona langt leidd.
Deux otages sont tombés sous les balles des ravisseurs. Tveir gíslar féllu fyrir kúlum gíslatökumannanna.
|Je suis tombé sur| j’ai trouvé par hasard| de vieilles photos encadrées. Ég rak augum í gamlar innrammaðar myndir.
|Je suis tombé sur| j'ai rencontré par hasard| une vieille connaissance. Ég |kom| hljóp| í flasið á gömlum kunningja. Ég rakst á gamlan kunningja.
tonitruant
Il prononçait des discours tonitruants et inspirés sur le capitalisme et la lutte des classes. Hann hélt þrumandi og innblásnar ræður um auðvaldið og stéttabaráttu.
tonneau
La voiture a fait deux tonneaux. Bíllinn fór tvær veltur.
Ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Hátt hreykir heimskur sér.
tonnerre
|Faire l’effet d’| éclater comme| un coup de tonnerre dans un ciel bleu, skella eins og þruma úr heiðskíru lofti.
Sous un tonnerre d'applaudissements, undir dúndrandi lófataki.
torcher
|Torcher| bâcler| un travail, faire un travail à la |hâte| va-vite|, gera verk |í flaustri| af {fljótfærni} {fljótræði} {hroðvirkni}|, flaustra af verki.
C’est un travail |torché| bâclé| fait à la {hâte} {va-vite}|. Það er fúsk|glapræði| fljótræðisverk|.
torchon
Le torchon brule chez eux. Il y a |des tensions entre eux| de l’eau dans le gaz chez eux|. Ils ont des désaccords. Ils sont en désaccord. Það er |missætti| missæti| með þeim. Nú hefur e.ð dottið í drykkjarvatnið milli þeirra.
tordre
Elle se tordait de [douleur] [rire]. Hún engdist af [kvölum] [hlátri].
tordu
Tu trouves qu'il y a quelque chose de tordu à collectionner des boites d'allumettes ? Finnst þér eithvað bogið við að safna eldspýtnastokkum ?
torrentiel
Des pluies torrentielles, un déluge, úrhellisrigningar.
torse
Il était torse nu. Hann var ber að ofan.
tort
La poursuite de la chasse à la baleine pourrait |faire du tort| nuire| porter préjudice| être préjudiciable| à l’économie islandaise. Framhald á hvalveiðum gæti |komið illa niðrá íslenska efnahagslífinu| unnið íslenska efnahagslífinu tjón| valdið íslenska efnahagslífinu tjóni| gert íslenska efnahagslífinu {skaða} {óskunda}| skaðað íslenska efnahagslífið|.
Le magazine allemand Der Spiegel se considère à tort ou à raison comme le porte-parole du grand public. Þýska tímaritið Der Spiegel telur sig með réttu eða röngu vera málpípu almennings.
Les enseignants rejettent |tous les torts| {toute la} {l'entière} responsabilité| sur les autorités éducatives. Kennarar |varpa allri sök| skella allri skuldinni| á fræðsluyfirvöld. Kennarar lýsa fullri ábyrgð á hendur fræðsluyfirvöldum.
Reconnaitre |sa faute| ses torts|, |viðurkenna| meðganga| játa| sekt sína.
Il n'a pas tout à fait tort. Il y a du vrai dans ses propos. Hann hefur |eitthvað til síns máls| að einhverju leyti rétt fyrir sér|.
tortue
Avancer comme |une tortue| un escargot|, fara |lúshægt| löturhægt|.
tôt
Tôt le matin, |snemma| árla| morguns.
Je pense |que tôt ou tard| qu’à terme|, nous devrons adopter l’euro. Ég held að við eigum |í fyllingu tímans| að lokum| fyrr eða síðar| að taka upp evruna.
Il serait bon d’entamer cette discussion |au plus {tôt} {vite}| le plus {tôt} {vite} possible|. Það væri rétt að hefja þá umræðu |hið allra| sem| fyrst.
Une heure plus tôt, einni klukkustund fyrr.
Plus tôt dans la journée, fyrr um daginn.
Les travaux commenceront au plus tôt l’automne prochain. Framkvæmdir mun fara af stað á næsta hausti í fyrsta lagi.
Nous aurons fini le travail demain. – Ce n'est pas trop tôt ! Il était temps ! Við ljúkum verkefninu á morgun. – Kominn tími til !
total
Au total 39 cas de viol ont été déclarés à la police depuis le début de l’année. Það sem af er ári er alls búið að kæra 39 nauðganir til lögreglunnar.
totalité
L'image |occupe la totalité| prend toute la largeur| de l'écran. Myndin nær yfir allan sjáinn.
touche
Appuyer sur les touches (d’un clavier d’ordinateur), ýta á takkana.
toucher
Trois entreprises ont été touchées par la coulée de boue cette nuit. Þrjú fyrirtæki urðu fyrir barðinu á aurskriðunni í nótt.
Les régions |les plus touchées| le plus durement frappées| par le chômage, svæði sem verst eru farnar af atvinnuleysi.
Il est douteux que les terroristes aient pu toucher la navette spatiale avec des missiles. Það er hæpið að hryðjuverkamenn hefðu getað hæft geimferjuna með flugskeytum.
La région a été très touchée pendant les 27 ans de lutte armée des séparatistes. Héraðið hefur orðið illa úti í tuttugu og sjö ára vopnaðri baráttu aðskilnaðarsinna.
Les économies dans le secteur des soins de santé |touchent| frappent| – |en premier lieu| surtout| les femmes. Niðurskurður í heilbrigðismálum |bitnar fyrst og fremst| kemur verst niður| á konum.
Ce sont généralement les jeunes qui sont le plus durement |touchés| frappés| par la récession. Þar eru yfirleitt þeir ungu sem samdrátturinn kemur harðast við.
Il y a un idiot qui a |touché à| tripoté| la commande à distance et maintenant elle ne marche plus. Það hefur einhver hálfviti |{snert} {hreyft} {hróflað} við fjarstýringunni| {fitlað} {fiktað} við fjarstýringuna| og nú er hún biluð.
Le système fiscal sert des intérêts auquel le gouvernement ne veut pas toucher. Skattakerfið þjónar hagsmunum sem ríkisstjórnin vill ekki hrófla við.
Il n’est pas question de toucher à l’obligation scolaire. Það kemur ekk til mála að hrófla við kennsluskyldu (D).
Ils n'avaient touché à rien dans la pièce. Þau höfðu ekki hreyft við neinu í stofunni.
Il avait touché au théâtre avant de s'engager dans une autre voie et de faire la médecine. Hann hafði duflað við leiklist áður enn hann söðlaði um og ákvað að leggja stund á læknisfræði.
tour 1
Il faut faire tout le tour pour accéder au cimetière. Maður þarf af ganga hringinn í kring til að komast inn í kirjugarðinn.
J’ai fait tout le tour de l’ile avec une tente dans le coffre. Ég hef ekið allan hringinn í kringum eyjuna með tjaldið í skottinu.
La nouvelle |a fait le tour de la ville| s’est répandue comme un feu de poudre| est passée de bouche de bouche|. Fregnin |breiddist út eins og eldur {í} {um} sinu| fékk byr undir (báða) vængi| gekk frá manni til manns|.
Si je gagnais le gros lot, je ferais le tour du monde. Ef ég ynni gullpottinn, færi ég út í heimsferð.
Faire un tour, aller en reconnaissance, skoða sig um.
Au second tour, il faudra choisir entre les deux candidats. Það verður að kósa á milli tveggja frambjóðenda í annarri umferð.
Les analystes politiques sont persuadés qu'il remportera la majorité des suffrages au premier tour de (élections) présidentielles. Stjórmálaskýrendur telja öruggt að hann muni fá flest atkvæði í fyrri umferð forsetakosninganna.
Il les a engueulés à tour de rôle. Hann öskraði á þá |hvern af öðrum| hvern á fætur öðrum|.
Dans chaque Etat, les électeurs choisissent un certain nombre de grands électeurs qui à leur tour élisent le président. Í hverju ríki kjósa kjósendur ákveðinn fjölda kjörmanna sem aftur kjósa forseta.
Seule une partie de ceux qui attendent |ont leur tour| parviennent à être servis|. Aðeins hluti þeirra sem bíða komast að.
|Attraper| saisir| le |tour de main| truc| pour faire q.ch, læra handtök |á e.u| til að gera e.ð|.
|Jouer un tour| faire une {blague} {farce}| à q.n, leika á e.n, hafa e.n að gabbi, gera e.m |grikk| hrekk| óleik|.
Après avoir |joué tous ces mauvais tours| fait toutes ces sales blagues|, les gredins prirent la clé des champs sans demander leur reste. Að öllum þessum |{skammastrikum} {hrekkjabrögðum} unnum| níðingsverkum frömdum| fóru þorpararnir burt í fússi án þess að kveðja kóng né prest.
La discussion a |pris un mauvais tour| évolué dans le mauvais sens|. Umræðan hefur þróast til verri vegar.
tour 2
Le pape reste dans sa tour d’ivoire. Páfinn situr í gullhúsinu sínu.
tourbillon
Tourbillon de neige, fjúk, skafbylur, skafrenningur.
touristique
Les migrants venus d'Ukraine sont arrivés en Pologne avec un visa touristique. Flóttamennirnir frá Úkraínu komu til Póllands á ferðamannaáritun.
tourmenter
|Je suis tourmenté par des douleurs | j’ai {des douleurs terribles} {terriblement mal}| aux jambes. Ég er þjakaður af fótaverkjum.
tournant
Le musée fête ces jours-ci son 125è anniversaire et demain, ce |grand tournant| moment {important} {clé}| sera célébré solennellement au Háskólabíó. Safnið er 125 ára um þessar mundir og á morgun verður þeim tímamótum fagnað með hátíð í Háskólabíói.
Cet évènement |marqua un grand tournant| fut un moment décisif| dans l’histoire du pays. Þessi atburður markaði þáttaskil í sögu landsins.
Certains secteurs de l’agriculture se trouvent à un tournant. Sumar landbúnaðargreinar standa á tímamótum.
tourner
Le conflit pourrait |mal tourner| dégénérer| échapper à tout contrôle| prendre un mauvais tour|. Ágreiningurinn gæti farið |aflaga| úrskeiðis| miður| út af sporinu| úr skorðum|.
Toute l’affaire tourne autour d’un seul point litigieux. Allt málið |snýst |hverfist| um eitt ágreiningsatriði.
Le vent tourne au nord. |Vindur| það| snýst |til norðlægrar áttar| í norðlæga átt|.
J’essaie de comprendre pourquoi |l’affaire a mal tourné| ça n’a pas marché|. Ég reyni að skilja hvað hefur farið |miður| á skjön|.
La terre tourne autour du soleil. Jörðin gengur kringum sólina.
Pourquoi laisse-t-on tourner la machine pendant la nuit ? Af hverju er vélin látin ganga yfir nótt ?
Quand on y regarde de plus près, on voit qu’il y a |quelque chose {qui ne tourne pas rond} {qui cloche} {d’anormal}| un {hic} {os}|. Þegar betur er að gáð, sést að |ekki er allt með felldu| þar fylgir böggull skammrifi| galli er á gjöf Njarðar| annmarki fylgir kostum|.
Tournons le dos aux désirs charnels. Snúum baki við holdlegum girndum.
Il tourne le dos à la caméra. Hann snýr bakinu í myndavélina.
Tourner la page, snúa við blaðinu.
Tourner la voiture, snúa bílnum við.
Tourner le [bouton (d’un appareil)] [robinet], snúa [takkanum] [krananum].
Je me tournais et retournais dans mon lit sans pouvoir m’endormir. Ég bylti mér (til of frá) í rúminu og gat ekki sofnað.
tourniquet
J’ai été bloqué dans un tourniquet automatique. Ég festist í |sjáfvirkum hringdyrum| sjálfvirkri hringhurð|.
tournure
L’affaire a pris une autre tournure. Málið hefur tekið aðra vendingu.
tour-opérateur
Voyagiste, ferða(heild)sali.
tout
Tous les 6 mois, á sex mánaða fresti.
Tous les 15 jours, á hálfsmánaðarfresti.
Il y a un bus toutes les [20 minutes] [heures]. Vagninn gengur á [20 mínútna fresti] [klukkustundarfresti].
Nous parlions |de tout| des sujets les plus divers|. Við ræddum um allt milli himins og jarðar.
Il faut arrêter la machine pendant 45 minutes toutes les quatre heures. Það þarf að stöðva vélina í 45 mínútur á hverjum fjórum tímum.
Il y avait un peu de tout dans les résultats du contrôle antidopage de ces coureurs cyclistes. |Margra| ýmissa| grasa kenndi í niðurstöðum lyfjaprófa þessara hjólreiðakappa.
Il faudrait en la matière des règles identiques dans tout le pays. Um þetta þyrfti samræmdar reglur |á landsvísu| um allt land|.
tout à fait
Ils n’y réussiront jamais |tout à fait| complètement|. Það tekst þeim aldrei til fullnustu.
tout-terrain
(Véhicule) tout-terrain, torfærubíll.
toux
Il avait la méchante toux |grasse| chargée (de graillons)| des fumeurs invétérés. Hann hóstaði ljótum hryglukenndum keðjureykingahósta.
trac
Avoir le trac (sur |les planches| la scène|), vera með sviðsskrekkinn.
Avoir le trac (à l’examen), vera með prófskrekkinn.
traçable
Denrée traçable, rekjanleg matvara.
tracas
Ça t’évitera tous les |tracas| ennuis| embarras| que tu aurais en vendant la vieille voiture. Þú losnar við allt |umstang| vesen| vesin| við að selja gamla bílinn.
Mais tout cela occasionne beaucoup |de tracas| d'ennuis| d'embarras|. En það er mikið |umstang| vesen| vesin| í kringum þetta allt saman.
trace
Elle avait une trace de bronzage sur le cou. Hún var með sólbrúnkufar á hálsi.
Il n’y a à cet endroit pas la moindre (trace de) végétation. Það er á þessum stað |ekki minnsti snefill| hvorki tangur né {tetur} {tötur}| af gróðri.
La police était parvenue à |retouver sa trace| remonter la piste jusqu'à lui|. Lögreglunni hafði tekist að reka slóðina til hans.
Il avait laissé des traces sur le sol en rentrant dégoulinant de pluie. Hann hafði sporað (út) gólfið þegar hann kom inn úr rigningunni.
Il remarqua sur une des vitres une trace presque imperceptible du passage d'un chiffon. Hann sá ógreinilegt tuskufar á annarri rúðunni.
Des |traces| trainées| de rouille coulaient le long des murs. Ryðtaumar lágu niður með veggjunum.
traction
Traction quatre roues motrices, fjórhjóladrif.
trafic
Trafic d’esclaves, þrælaverslun.
|Trafic| traite| commerce| des êtres humains, mannsal.
Des centaines de milliers de femmes sont livrées au trafic d'êtres humains. Mörg hundruð þúsund konur eru seldar mannsali.
trafiquer
|Trafiquer| manipuler| les résultats des élections, hagræða úrslit kosninganna.
trahir
Il |s’est trahi| a commis un lapsus|. Hann |mismælti| fortalaði| sig. Honum varð mismæli.
train
Plus de vingt mille coureurs vont se mettre en train et parcourir le pays. Yfir tuttugu þúsund hlauparar mun |bregða undir sig betri fætinum| taka í sig rögg| og ferðast um landið.
Le gouvernement a annoncé |un premier train| une première série| de mesures. Ríkisstjórnin hefur tilkynnt |fyrstu {lotu ráðstafana} {aðgerðaáætlun}| fyrsta aðgerðapakka|.
trainasser
Trainasser, passer son temps à ne rien faire, hangsa, slóra.
traine
Ceux qui ne jouissent pas d’une bonne éducation |sont à la traine| ont du retard (sur les autres)| pour ce qui est du niveau de vie. Þeir sem ekki njóta góðrar menntunar |dragast aftur úr| haltra við á eftir| öðrum í lífskjörum.
Certaines entreprises sont en tête et d'autres |restent à la traine| ferment la marche| sont {la lanterne rouge} {les dernières du classement}|. Sum fyrirtæki skara fram úr og önnur |reka lestina| dragast aftur úr|.
traineau
Traineau à moteur, vélsleði.
trainée
La nouvelle s’est répandue comme une trainée de poudre. Fregnin |fékk byr undir (báða) vængi| breiddist {ört út} {út eins eldur í sinu}|.
Des |trainées| traces| de rouille coulaient le long des murs. Ryðtaumar lágu niður með veggjunum.
trainer
Les objets trainent partout dans cette maison. Allt slæðist í þessu húsi.
Les autorités |trainent les pieds| se montrent réticentes| tergiversent| quand il s’agit de subventionner l’industrie. Stjórnvöld |draga lappirnar| eru treg til aðgerða| þegar kemur til stuðnings við iðnað.
Il |se traina| se dirigea à pas trainants| vers la porte de sortie. Hann |drattaðist| dragnaðist| að útigöngudyrunum.
train-train
C’est |le train-train| la routine| habituel˹le˺. La vie suit son cours normal. Lífið heldur sinn vanagang.
trait
Il est parti |comme une {trait} {flèche}| précipitamment| en trombe|. Hann þaut| af stað| sem kólfi væri skotið|.
Elle a dormi d’ |un trait| une seule traite| toute la nuit. Hún svaf í einum dúr alla nóttina.
Elle courut d’ |un trait| une seule traite| jusqu’à la maison. Hún hljóp í |einum hendingsspretti| einu hendingskasti| heim.
traite 1
Elle a dormi d’ |une seule traite| un trait| toute la nuit. Hún svaf í einum dúr alla nóttina.
Elle courut d' |une seule traite| un trait| jusqu’à la maison. Hún hljóp í |einum hendingsspretti| einu hendingskasti| heim.
Elle vida son verre |d'une traite| d'un coup|. Hún stakk út úr staupinu í einum rykk.
traite 2
|Traite| trafic| commerce| des êtres humains, mannsal.
traitement
Commencer un traitement, se faire soigner, fara í meðferð, leita sér meðferð.
Traitement de texte, ritvinnsla.
Traitement des [images] [données], [myndavinnsla] [gagnavinnsla].
Le projet est |en cours de traitement| à l’examen|. Frumvarpið er til meðferðar.
Subir de mauvais traitements, sæta illri meðferð, verða fyrir hnjaski.
traiter
Le tribunal traitera l’affaire cet après-midi. Dómstóllinn mun taka málið fyrir eftir hádegi í dag.
Façon de traiter un problème, tök á (vanda)máli.
Nous sommes parvenus à traiter tous les cas qui se sont présentés. Við höfum náð að |annast| afgreiða| öll tilfelli sem upp komu.
Traiter des [images][données], vinna úr [myndum][gögnum].
Les images sont envoyées à la police pour être traitées. Myndir eru sendar til úrvinnslu hjá lögreglu.
Deux membres du personnel sont de permanence et traitent les plaintes. Tveir starfsmenn standa á bakvakt og sinna kvörtunum.
Traiter q.n de tous les noms, injurier q.n, kalla e.n öllum| illum nöfnum| ónefnum|, blóta e.m í sand og ösku.
Sa demande d'asile sera traitée en Allemagne. Hælisumsókn hans |verður tekin {til meðferðar} {upp}| fer í ferli í Þýskalandi|.
J'ai dû apprendre à l'enfant à traiter le chien avec respect. Ég þurfti að kenna barninu að koma fram við hundinn af virðingu.
De quelle problématique traite ce séminaire ? Um hvaða vandamál |snýst| hverfist| málþingið ?
Traiter d’un sujet de façon approfondie, gera rækileg skil á ákveðnu viðfangsefni.
Traiter le bois contre l'humidité, bera fúavörn á viðinn.
Produit non traité, ómeðhöndlað efni.
trajet
Nous ferons tout le trajet aujourd'hui. Við ökum alla leið í dag.
tralala
Il a pris sa retraite et on a fêté son départ avec |beaucoup de tralala| tout un cérémonial|. Hann lét af störfum og var kvaddur með miklu tilstandi.
tranchant
Arme tranchante, eggvopn.
trancher
Trancher [une question] [un différend], skera úr [(álita )máli] [ágreiningi].
tranquille
Il était très insistant et ne me laissait jamais |tranquille| {en} {la} paix|. Hann var mjög ýtinn og ég hafði ekki neinn frið fyrir honum.
Elle ne se retourna pas en espérant qu'il |la laisse tranquille| lui laisse la paix| mais il lui barra la route. Hún leit ekki aftur fyrir sig og vonaði að hann léti hana |eiga sig| í friði| en hann gekk í veg fyrir hana.
tranquillisant
Róandi |tafla| pilla|.
tranquillité
Quand on examine la chose en toute tranquillité, þegar menn skoða þetta í |rólegheitum| næði|.
transaction
Toute transaction (par exemple un virement sur un autre compte) coute 9 couronnes. Hver færsla (til dæmis millifærsla á annan reikning) kostar 9 krónur.
transbahuter
|transbahuter| transporter avec difficulté| une lourde garde-robe, rogast með þungan klæðskap.
transe
Il était comme en transe. Hann var eins og í leiðslu.
transférer
Les passagers ont été transférés dans un autre appareil qui les a amenés à Stockholm. Farþegar voru fluttir yfir í aðra vél sem flaug með þá til Stokkhólms.
transfert
Transfert de capital, fjármagnstilfærsla.
Le transfert de la politique des personnes du troisième âge et des handicapés de l’Etat vers les pouvoirs locaux, yfirfærsla á málefnum aldraðra og fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga.
transformer
Les funérailles ont pris une couleur politique et se sont tranformées en un mouvement de protestation contre les autorités. Jarðarfarir hafa tekið á sig pólitískan blæ og snúist upp í mótmælahreyfingu gegn stjórnvöldum.
Lors de la combustion, l’oxygène et le carbone se transforment en dioxyde de carbone. Súrefni of kolefni hvarfast í koltvísýring við bruna.
Ils transformèrent la ferme en une maison unifamiliale. Þau breyttu bóndabýlinu í einbýlishús.
transit
Pays de |transit| passage|, áningarland.
translucide
Hálfgagnsær, glær.
transmettre
Transmettre [la responsabilité] [le pouvoir] à q.n, færa yfir [ábyrgð] [vald] til e.s.
Transmettre un e-mail à q.n, áframsenda tölvupóst til e.s.
Le sida se transmet par relation sexuelles et par mélange du sang. Alnæmi smitast við samfarir of blóðblöndun.
transparaitre
Son attitude ne laissait transparaitre aucune jalousie. On ne pouvait déceler aucune jalousie dans son attitude. Það örlaði ekki á neinni öfund í framkomu hans.
transplantation
Il a subi une transplantation cardiaque. On lui a greffé un nouveau cœur. On lui a fait une greffe du cœur. Það var grætt nýtt hjarta í hann.
transplanter
Transplanter un rein, græða nýra í.
travail
Travail pénible, strit, stritvinna.
Il y a encore beaucoup de |travail| pain sur la planche|. On est encore loin d’avoir terminé. Það er enn mikið starf |óunnið| fyrir stafni|. Það er enn langt í land.
La police a eu |assez bien de travail| beaucoup à faire| cette nuit. Nokkur erill var hjá lögreglu í nótt.
Nous nous sommes |mis au travail| retroussé les manches|. Við tókum til óspilltra mála.
Les pompiers ont été dans l’impossibilité de faire leur travail. Slökkvilið gat ekki athafnað sig.
travers
La foule a bloqué le passage des chars au moyen d’autobus mis en travers des rues. Mannfjöldinn lokaði leiðinni fyrir brynvögnum með stætisvögnum sam lagt var þversum á götum.
traversée
Les oiseaux migrateurs ont fait toute la traversée de l’Atantique. Farfuglar hafa þreytt flugið yfir Atlantshafið.
Le champion de natation a fait toute la traversée de la Manche. Sundkappinn hefur þreytt sundið yfir Ermasundið.
traverser
|En traversant la rivière| au-delà de la rivière en se dirigeant| vers le nord, norður fyrir ána.
Traverser le tunnel (en voiture), aka í gegnum göngin.
Le chemin de fer |traverse| croise| la route cinq fois. Járnbrautin þverar veginn fimm sinnum.
Nous avons |traversé| connu| vécu| [une période difficile] [de grandes épreuves]. Við höfum gengið í gegnum [erfitt tímabil] [miklar þrautir].
On traverse la rivière en ferry.
trébucher
J’ai |trébuché| fait un faux pas|. Ég |hrasaði| missti fótanna| hnaut|. Mér varð fótaskortur.
J’ai trébuché sur une pierre. Ég |hnaut um| rak fótinn í| stein.
trembler
Je tremblais de froid. Ég skalf úr kulda.
Le gouvernement |tremble sur ses bases| est {chancelant} {vacillant}|. Ríkisstjórnin |er {völt í sessi} {fallvölt}| stendur {völtum fótum}{á brauðfótum}|.
Je |tremble |suis terrifié| à l’idée de devoir passer un examen. Mér |hrýs hugur við| stendur ógn af| því að þurfa að fara í próf.
trempe
Il a la trempe d'un futur dirigeant. Hann er efni í framtíðarforingja.
tremper
Il |trempait| était impliqué| dans ce [scandale][ complot]. Hann var |{bendlaður} {riðinn} við| viðriðinn| þetta [hneyksli] [ráðabrugg]. Hann átti (í) hlut að þessu [hneyksli] [ráðabruggi].
Elle était trempée jusqu'aux os dans cette pluie glaciale. Hún var holdvota í ískaldri rigningunni.
trépasser
Passer de vie à trépas, látast, andast, fara veg allrar veraldar.
trépidation
Les trépidations de la ville, ys og þys bæjarins.
tri
Tri des |immondices| déchets|, sorpsflokkun.
tribal
Luttes tribales, ættbálkaerjur.
tribord
A tribord, stjórnborðsmegin.
tribunal
Porter une affaire devant les tribunaux, saisir le tribunal d’une affaire, fara með mál fyrir |rétt| dómstól|.
tributaire
L’activité économique est |tributaire| {soumise} {exposée} à| de perpétuelles fluctuations. Atvinnulífið sem er |undirorpið| háð| sífelldum sveiflum.
trier
Trier les |immondices| déchets|, flokka sorp.
Déchets non triés, óflokkað sorp.
trimbaler
Je n’avais pas envie de trimbaler le sac dans le centre commercial. Ég nenndi ekki að |burðast| dröslast| með töskuna um verslunarmiðstöðina.
trinquer
|{Trinquer} {boire} {lever son verre} à la santé de| porter un toast à| q.n, |klingja glösum| skála| fyrir e.m.
Si je parle à la police, ils vont croire que je les dénonce et je vais |trinquer| le {sentir passer} {payer (cher)}| écoper. Ef þeir vita að ég er að tala við lögregluna, halda þeir að ég sé að segja til þeirra og ég |{fæ að kenna á} {mun súpa seyði af} því| mun gjalda þess|.
triompher
Triompher de son adversaire, bera hærri hlut við andstæðinginn, ráða niðurlögum andstæðingsins, |vinna bug| sigrast| á andstæðingnum.
triple
Le problème est triple. Vandinn er þríþættur.
tripoter
Il y a un idiot qui a |tripoté| touché à| la commande à distance et maintenant elle ne marche plus. Það hefur einhver hálfviti |{snert} {hreyft} {hróflað} við fjarstýringunni| {fitlað} {fiktað} við fjarstýringuna| og nú er hún biluð.
Ne tripote dans la nourriture avec des doigts sales ! Vertu ekki að krafla í matnum með óhreinum fingrum !
Il |tripote| fouille| dans la poche de son veston et en extrait un paquet de cigarettes tout chiffonné. Hann kraflar velktan sígarettupakka upp úr frakkavasanum.
Il mit la main sur mes seins et commença à me déshabiller et à me |tripoter| peloter|. Hann setti höndina á brjóstið á mér og fór að taka utan um mig og |þuklað |káfa| á mér.
trombe
Skýstrokkur, skýstrókur.
Il est parti |en trombe| comme une {flèche} {trait}| précipitamment|. Hann þaut| af stað| sem kólfi væri skotið|.
On craint que 100 personnes aient perdu la vie dans une soudaine trombe d’eau. Óttast að 100 manns hafi látið lífið í skyndilegu úrhelli.
Elle est sortie |en| comme une| trombe de la pièce. Hún |strunsaði| þaut| geisaði| út úr herberginu.
tromper
Se tromper de nom, confondre (le nom de) deux personnes, fara mannavillt, ruglast á mönnum.
Je me suis trompé de 10 euros. Ég hef misreiknað mig um 10 evrur.
Je me suis trompé de livre. J’ai pris |ce livre par erreur| le mauvais livre|. Ég tók þessa bók í misgripum.
Je dois m'être trompé. J'aurai mal vu. Ætli hafi mér missýnt.
Il y a un risque que les géants étrangers |{trompent} {dupent} {roulent} les | se jouent des| Islandais. Það er hætta á, að erlendir risar |pretti| véli| gabbi| ginni| blekki| tæli| svíki| leiki á| hlunnfari| Íslendinga.
Il a |trompé sa femme| eu {des relations extraconjugales} {une affaire}|. Hann hefur haldið framhjá (konu sinni).
trompeur
Publicité |trompeuse| mensongère| fallacieuse|, |misvísandi| villandi| blekkjandi| auglýsing.
tronc
(destiné à une collecte), samskotabaukur, söfnunarbaukur.
trop
Ne mange pas |trop| à te rendre malade| ! Borðaðu ekki yfir þig !
trotter
C’est une des choses qui me |{trottent} {tournent} en tête| me hantent| m’obsèdent| me poursuivent|. Þetta er einn af hlutum sem |{hringsólast í höfðinu á} {sækja að} mér| ég er með á heilanum| {elta} {ásækja} mig|.
C'est une idée qui lui trottait en tête depuis longtemps. Hann hafði það alltaf á bak við eyrað.
trou
Trou perdu, bled, |útnári| útkjálki| veraldar(innar).
trouble
|La période de troubles que traverse| le chaos que connait| actuellement le Moyen-Orient, |óöld| óeirðaskeið| upplausnarskeið| sem nú geisar fyrir botni Miðjarðarhafs.
Trouble du comportement, hegðunarröskun.
Troubles mentaux, sturlun, vitfirring, geðröskun.
Les hooligans veulent provoquer des troubles. Bullur vilja stofna til |illinda| óspekta| óeirða|.
troubler
Le gamin dit qu'il y avait un mort dans l'appartement mais ça ne semblait pas |le troubler| l'affecter| outre mesure. Strákurinn sagði að það væri dauður maður inni í íbúðinni og virtist ekki kippa sér mikið upp við það.
trouver
Comment trouves-tu [le poisson] [la viande] [le vin] ? Hvernig bragðast þér [fiskurinn] [kjötið] [vínið] ? Hvernig líst þér á [fiskinn] [kjötið] [vínið] ?
Comment trouves-tu les Islandais ? – Au début, ils sont un peu fermés. Hvernig kanntu við Íslendinga ? – Til að byrja með eru þeir frekar lokaðir.
La police a |trouvé| attrapé| les voleurs. Lögreglan hefur |haft uppi á þjófunum| náð í þjófana|.
Où te trouves-tu pour le moment ? Hvar ertu staddur núna ?
truc
|Attraper| saisir| le |truc| tour de main| pour faire q.ch, læra handtök |á e.u| til að gera e.ð|.
truquer
Des élections |truquées| faussées|, gallaðar kosningar.
tuer
Une arme de destruction massive qui tue à grande échelle, gereyðingarvopn sem deyðir í stórum stíl.
(faire) tuer q.n, ráða e.m bana.
L’alcool |va le tuer| sera sa mort| lui sera fatal|. Áfengi |drepur hann| verður {honum} {hans} bani| verður honum að aldurtila|.
|Se tuer| s’évertuer| à..., |faire {de son mieux} {tout son possible}| utiliser tous les moyens| tout essayer| pour..., |gera sér far um| {vinna af kappi} {hamast} {kosta kapps} {rembast} {streitast} {spreyta sig} {leggja sig í líma} {leggja sig allan} {leggja sig fram} {leggja sitt af mörkum} við| neyta allra bragða til| gera sig besta til| reyna eftir megni| að...
tuerie
Tueries, violences, massacres, skálmöld, vígatíð, morðöld.
tuméfié
Il avait le nez |tuméfié| gonflé|. Nefið var |þrútið| bólgið|.
tumulte
Loin |du tumulte| de l’agitation| du vacarme| de la ville, langt frá ys og þys bæjarins.
Ils ne voient pas encore la fin du tunnel. Ils |ne sont pas encore au bout de leurs peines dans| n’en ont pas encore terminé avec| cette affaire. Ils ne sont pas encore sortis de l’auberge. Þeir eru ekki enn búnir að bíta úr nálinni með það. Þeir eiga enn langt í land. Þeir sjá ekki enn |út úr| fyrir endann á| því.
tunnel
Le camp de réfugiés se trouve près du tunnel sous la Manche. Flóttamannabúðir eru skammt frá Ermasundsgöngunum.
turbulence
(Dans les airs), ókyrrð í lofti.
On a noté un augmentation des turbulences sous le glacier. Aukins óróa var vart undir jöklinum.
turbulent
Des gamins |turbulents| récalcitrants| remuants| indisciplinés|, |órólegir| óþægir| óþekkir| óstýrilátir| fyrirferðarmiklir| drengir.
tutelle
Les autorités vont se renseigner sur ses antécédents avant de lui confier la tutelle des enfants. Yfirvöld ætla að grennslast um forsögu hans áður en hann fái forræði yfir börnunum.
Différend entre parents divorcés à propos de la |tutelle| garde| des enfants, |forsjárdeila| forræðisdeila| fráskilinna foreldra.
tuteur
Le tuteur gère les affaires personnelles des incapables (mineurs ou majeurs). Lögráðamaður ræður persónulegum högum ólögráða manna.
tweet
Le responsable de la communication |a déclaré dans un tweet| a {tweeté} {twitté}| que la municipalité était en train de recueillir des informations à propos de l'accident. Upplýsingafulltrúi tísti að yfirvöld bæjarins ynnu að því að afla upplýsinga um slysið.
tyran
Les |tyrans| harceleurs| se moquaient d'elle parce qu'elle avait la bouche de travers. |Kvalararnir| yfirgangsseggirnir| eineltisseggirnir| gerðu grín að skakka munninum hjá henni.
tyrannie
Ils étaient soumis à la tyrannie des classes supérieures. Þeir lutu |harðneskjulegum yfirráðum| harðneskjulegri stjórn| yfirstétta.