sabler
Sabler une route enneigée, sandbera snjóþakinn veg.
sabotage
Commettre un acte de sabotage, vinna |spellvirki| skemmdarverk|.
sac
Je mets tous ces voyous dans le même sac. Ég set alla þessa skúrka undir sama hatt.
Beaucoup de gens mettent les manifestants pacifiques dans le même sac que les casseurs. Margir skipa friðsamlegum mótmælendum á bekk með skemmdarvörgum.
saccade
Par |saccades| à-coups| secousses|, de façon saccadée, með rykkjum og skrykkjum.
saccager
Plusieurs bâtiments ont été |saccagés| vandalisés|. Skemmdir voru unnar á ýmsum byggingum.
sacrifice
Notre famille a dû faire des sacrifices. Fjölskylda okkar varð að færa fórnir.
sacrifier
Il ne veut pas se sacrifier pour les autres. Hann vill ekki fórna sér í þágu annarra.
sage
Donner à q.n |de sages conseils | des conseils {raisonnables} {sensés}|, veita e.m |{hyggileg} {skynsamleg} {viturleg} ráð| heilræði| hollráð|.
sain
Tous les passagers |sont sains et saufs| en sont sortis indemnes|. Allir farþegar |eru {óhultir} {heilir á húfi}| komust lífs af|.
J’espère que nous y arriverons sains et saufs. Ég vona að við komumst þangað |klak(k)laust| heilu og höldnu|.
Un esprit sain dans un corps sain. Mens sana in corpore sano. Heilbrigð sál í hraustum líkama.
saint
Il ne sait plus |à quel saint se vouer| de quel bois faire flèche|. Hann veit ekki |sitt rjúkandi ráð| lengur hvað til bragðs skal taka|. Hann er ráðþrota. Hann sér ekki lengur nein úrræði.
saisir
La police a saisi bon nombre de paquets introduits en fraude du Pakistan. Lögreglan |lagði hald| sló haldi| á fjölda (A) böggla sem smyglað hafði verið inn frá Pakistan.
Saisir un problème à bras le corps, prendre le taureau par les cornes, faire résolument front aux difficultés, s’attaquer sérieusement à un problème, láta |til skarar skríða| sverfa til stáls|, ráðast beint að vandanum, taka |(vanda)mál föstum tökum| fast á (vanda)máli|.
Pour le moment, beaucoup de gens sont saisis par la frénésie du football. Í þessa dagana eru margir gripnir knattspyrnuæði.
Le tribunal a été saisi de l’affaire. L’affaire a été portée devant le tribunal. Málið hefur verið |kært til dómstólsins| lagt fyrir dóm|. Málinu hefur verið vísað fyrir dómstólinn.
La peur me saisit. Óhug slær |á| við| mig.
La police |s’est saisie du| a {attrapé} {appréhendé} {arrêté} {intercepté} le| malfaiteur peu après le hold-up. Lögreglan |höndlaði| handsamaði| kom höndum yfir| náði í| glæpamanninn stuttu eftir ránið. Lögreglan |hafði upp á| náði| glæpamanninum stuttu eftir ránið. Lögreglan hafði hendur í hári glæpamannsins stuttu eftir ránið.
Saisir des données, handtaka gögn.
Elle a saisi |l'occasion| la balle au bond| lorsque l'auteur lui a donné carte blanche pour l'illustration du livre. Hún |sætti {færi} {lagi}| {hagnýtti} {notaði} tækifæri| sá sér leik á borði| þegar höfundurinn gaf henni algjörlega frjálsar hendur við myndskreytingu.
saison
Haute saison (touristique, commerciale) [d’été] [d’hiver], [sumarvertíð] [vetrarvertíð].
En dehors de la haute saison (touristique), utan ferðamannatíma.
Au terme de la saison sportive, í lok keppnistímabilsins.
Bonne saison (pour les récoltes), góðæri, gott árferði.
C’est une bonne saison. Það |árar vel| er góðæri| er gott árferði|.
Mauvaise saison (pour les récoltes), illæri, slæmt árferði, óár, |illt| vont| ár.
C’est une mauvaise saison. Það |árar illa| er illæri|.
La saison des ouragans, qui dure de juillet à novembre, n’en est qu’à |la| sa| moitié. Fellibyljatímabilið, sem stendur frá júlí til nóvember, er nú einungis hálfnað.
salaire
Salaire d’appoint, à-côté, revenu supplémentaire, aukatekjur, sporslur.
saler
Saler une route enneigée, salta snjóþakinn veg.
salle
Nous pouvons maintenant disposer de la grande salle de réunion. Við fáum nú afnot af stóra samkomusalnum.
saloperie
Tu te nourris de |saloperies| crasses| cochonneries|. Þú ert á skítafæði.
saluer
|Saluez votre maman| donnez le bonjour à votre maman| de ma part. Skilaðu |kveðjum mínum| kveðju minni| til mömmu þinnar. Ég bið (kærlega) að heilsa mömmu þinni.
salut
Le travail était pour lui comme une planche de salut. Vinnan var honum eins konar líkn.
sanction
Sanction pour ivresse au volant, viðurlög við ölvunarakstri.
sang
Faire une prise de sang, taka blóðsýni.
Perdre |son sang froid |{la maîtrise} {le contrôle} de soi|, missa stjórn á |skapi sínu| sér|, sleppa af sér taumhaldinu.
Il a pu |garder son {sang froid} {calme}| se {contenir} {maitriser} {contrôler}|. Hann |náði valdi yfir sjálfum| hélt aftur af | hafði stjórn á| sér. Hann |stillti sig| gætti stillinga| sýndi stillingu|. Hann hélt ró sinni.
Mettre un pays à feu et à sang, fara um land með |báli of brandi| járni og blóði|.
sanitaire
Dans ces pays, les plus pauvres n’ont pas accès |aux installations| à l’infrastructure| sanitaire˹s˺. Í þessum löndum hafa hinir fátækustu ekki aðgang að salernisaðstöðu.
sans-abri
Sans-abri, clochard, SDF (sans domicile fixe), útigangsmaður.
santé
Il est en bonne santé. Hann er við góða heilsu. Honum heilsast vel.
Il |est {en parfaite santé} {pleine forme}| se porte comme un charme|. Hann er |stálsleginn| við hestaheilsu| fílhraustur| uppá sitt besta| fullfrískur| í miklu stuði|.
Il est |en mauvaise santé| souffreteux| souvent malade|. Hann er |heilsuveill| heilsutæpur| óhraustur| {veikur} {lélegur} til heilsunnar|.
saper
Ces dons gratuits viennent |saper| miner| les initiatives des petits producteurs qui essaient d'accéder au marché. Með slíkum ókeypis gjöfum er grafið undan frumkvæði minni framleiðenda að koma inn á markaðinn.
satisfaction
Exprimer sa satisfaction à propos de q.ch, lýsa ánægju sinni á e.u.
satisfaire
L’hôtel Saga essaye de satisfaire les [souhaits] [besoins] de tout un chacun. Hótel Saga reynir að koma til móts við [óskir] [þarfir] hvers og eins.
Dans un trop petit hôpital qui ne |satisfait pas aux| remplit pas les| exigences minimales en matière d’hygiène, á alltof litlu sjúkrahúsi sem |uppfyllir| stendur| ekki lágmarkskröfur um hollustuhætti.
Ils disent qu’ils tiendront bon jusqu’à ce qu’il soit satisfait à leurs exigences. Þeir segja muna sitja sem fastast uns orðið verður við kröfum þeirra.
|Satisfaire| apaiser| assouvir| – |ses désirs| son appétit| sexuel˹s˺, svala kynfýsn sinni.
Tu n’es pas satisfaite du résultat ? Ertu ekki ánægð með úrslitin ?
Je ne parvenais pas à me satisfaire des réponses des médecins. Ég gat ekki |fellt| sætt| mig við svör læknanna.
saturé
Le marché est saturé de musique commerciale anglo-saxonne. Markaðurinn er mettaður með engilsaxneskri iðnaðartónlist.
L’air est saturé de pluie. Loftið er þrungið regni.
sauf
Et tous périrent |sauf| à l’exception de| excepté| Eyvindur... Og fórust allir |að Eyvindi {undanskildum} {frátöldum}| nema Eyvindur|.
saut
Ils ont fait un saut jusqu’ici, ont mangé un bout et pris une tasse de café. Þeir skruppu hingað, fengu sér matarbita og kaffisopa.
|J’ai fait un saut jusqu’| je suis passé| à la banque pendant l’heure de midi. Ég skrapp í bankann í hádeginu.
Il a fait un saut jusqu’en Islande. Hann rauk til Íslands.
saute-mouton
Jouer à saute-mouton, fara í höfrungahlaup.
sauter
Sauter hors du lit, vippa sér fram úr.
Sauter dans son pantalon, vippa sér í buxurnar.
Sauter un chapitre d’un livre, sleppa kafla (D) úr bók.
|Sauter| faire| le pas, décider, prendre une décison, taka af skarið.
sauvage
Pêche |sauvage| illégale|, ræningjaveiðar.
sauvegarder
Les socialistes veulent |sauvegarder| défendre| le secteur public. Jafnaðarmenn vilja standa vörð um opinbera geirann.
Il n’y a aucune certitude que nos intérêts soient mieux |sauvegardés| garantis| dans l’Union européenne. Það er ekki sannfæring fyrir því að hagsmunum okkar sé  best borgið í Evrópusambandinu.
Sauvegarder des données, vista gögn.
Dans les réserves, ces tribus essaient de |(sauve)garder| préserver| maintenir| leur culture traditionnelle. Á verndarsvæðum reyna þessir ættbálkar að |halda í| varðveita| vernda| hefðbundna menningu sína.
savoir 1
Est-ce que tu sais cuisiner ? Kanntu að elda ?
Pour autant qu’on le sache, cette espèce d’oiseau n’a été observée précédemment que sept fois dans notre pays. Sú fuglategund hefur svo vitað sé einungis sést sjö sinnum áður hér á landi.
Et |pour autant que nous le sachions| à notre connaissance|, plus rien n'a été fait depuis lors. Og það hefur ekkert gerst síðan að okkur vitandi.
Y a-t-il eu des fuites dans les rouages de l'institution ? – Pas |pour autant que je sache| à ma connaissance|. Láku nokkrar upplýsingar út úr stjórnkerfinu ? – Ekki svo ég vissi til.
savoir 2
Le fait est que ce sont les entreprises de l'industrie du savoir qui sont le moteur de l'expansion à l'étranger. Staðreyndin er sú að það eru fyrirtæki í þekkingariðnaði sem drífa útrásina.
savoir-faire
Nous cherchons des candidats qui disposent d’|un savoir-faire| une expérience utile| considérable. Við erum að leita að umsækjendum sem búa yfir mikilli gagnlegri sérþekkingu.
Accomplir un travail avec beaucoup de |savoir-faire | métier|, gera verk |af| með| miklum hagleik.
savon
Recevoir un savon, être réprimandé, fá skömm í hattinn, vera skammaður, hljóta hneisu.
scandaleux
Il trouvait |scandaleux| honteux| que les dirigeants américains refusent de parler aux dirigeants cubains. Hann taldi |hneisu| skömm| hneyksli| skammarlegt| að bandarískir leiðtogar neituðu að ræða við leiðtoga Kúbu.
Il y a beaucoup de gens qui trouvent la décision du comité scandaleuse. Margir telja ákvörðun nefndarinnar |hneykslanlega| yfirgengilega|.
scandaliser
Elle |se scandalise| s’offusque| s’indigne| des grossièretés. Hún tekur ljótt orðabragð óstinnt upp. Hún hneykslast á ljótu orðabragði.
scanner
Scanner corporel (par ex. dans les aéroports), gegnumlýsingartæki.
scanographie
A cette époque, on n'avait pas encore de scanographies. Þá höfðum við ekki ennþá tölvusneiðmyndir.
scène
|Entrer en| monter sur| scène, stíga á svið(ið).
sceptique
|Etre sceptique| avoir des doutes |à propos de q.ch, |vera efins| hafa efasemdir| um e.ð.
science
Sciences humaines, hugvísindi.
Sciences exactes, raunvísindi.
Sciences sociales, félagsvísindi.
scier
Les enfants |scient les côtes| cassent les pieds| à leurs parents pour qu'ils leur offrent un chien à la Noël. Börnin |suða í foreldrum| klifa við foreldra| um hund í jólagjöf.
Arrête de |me scier les côtes| m'embêter| me bassiner| avec ça ! Hættu nú þessu nauði !
sclérosé
Un parti sclérosé, |stirnaður| staðnaður| flokkur.
Jón est un vieux bonhomme sclérosé. Jón er gamall staðnaður maður.
Jón commence à se scléroser avec l’âge. Jón er farinn að staðna með aldrinum.
score
A environ dix minutes de la fin, le score était de 3 à 1. Þegar um tíu mínútur voru eftir, var staðan þrjú mörk gegn einu.
A la mi-temps, le score était favorable à notre équipe. Í leikhléi var staðan liði okkar í hag.
scrupule
Je n’|eus aucun scrupule à| hésitai pas| à assommer le scélérat. Sans hésiter (un instant), j’assommai le scélérat. Ég |hafði engar vöflur á því| hikaði ekki við| vílaði það ekki fyrir mér| að slá óþokkann í rot.
Il est sans scrupules en affaires. Hann er kaldrifjaður í viðskiptum.
scrutin
Les conventions collectives seront soumises au scrutin. Kjarasamningar verða bornir undir atkvæði.
sdf
Un SDF, heimilislaus maður, útigangsmaður.
Des SDF, heimilislausir, útigangsmenn.
sec
Elle tira la chaise roulante vers elle d'un coup sec et la poussa devant elle vers la sortie du bar. Hún rykkti að sér hjólastólnum og ýtta honum á undan sér út af barnum.
sèchement
Réagir |séchement| avec irritation| à q.ch, bregðast ókvæða við e.u.
Répondre |sèchement| abruptement|, svara með þjósti.
sécher
Sécher les cours, faire l’école buissonnière, skrópa |í| frá| skóla.
|Faire| mettre à| sécher le linge, hengja þvott upp til þerris.
Se sécher les cheveux (avec un sèche-cheveux), blása hárið.
second
Dans la seconde (dernière) partie du 20e siècle, á ofanverðri tuttugustu öld.
Voiture |de seconde main| d’occasion|, notaður bíll.
secondaire
|Emprunter| s’engager dans| une route secondaire, beygja inn á afleggjara.
secouer
J’ai décidé de me |secouer| prendre en main| ressaisir|. Ég ákvað að taka mig á.
Elle secoua le vieillard pour le réveiller mais il ne réagit pas. Hún stjakaði við öldungnum til að vekja hann en hann bærði ekki á sér.
secours
|Caisse| fonds| de secours, viðlagasjóður.
Il la repoussa de la main lorsqu'elle voulut lui |porter secours| venir en aide|. Hann bandaði henni frá þegar hún stumraði yfir honum.
secousse
Par |secousses| saccades| à-coups|, de façon saccadée, með rykkjum og skrykkjum.
secret 1
Il est homosexuel et il |n’en fait aucun secret| ne le cache pas|. Hann er samkynhneigður en |honum er engin launung á því| hann {dregur} {leggur} enga dul á það| fer ekki í launkofa með það|.
Il ne |fait pas un secret du fait| cache pas (le fait)| qu’il est homosexuel. Hann fera ekki dult með að hann er samkynhneigður.
Ce n’est un secret pour personne que ... Það leynir sér ekki að ...
|Secret| respect| de la vie privée, friðhelgi einkalífs.
Il s'agit d'une violation du secret professionnel. Um er að ræða brot gegn þagnarskyldu í starfi.
secret 2
Le petit Tómas était un enfant secret et solitaire. Tómas litli var dult of einrænt barn.
secrétaire
Secrétaire médical˹e˺, læknaritari.
secrètement
Ils se sont dotés secrètement d’un arsenal d’armes atomiques et chimiques. Þeir hafa |á laun| leynilega| með leynd| komið sér upp birgðum kjarnorku- og efnavopna.
séculier
Le quotidien est considéré comme un des piliers des forces séculières dans le pays. Blaðið er talið einn af máttarstólpum veraldlegra afla í landinu.
sécuriser
Les gens doivent sécuriser leur habitation lorsqu'ils s'absentent et ce n'est pas une mauvaise idée d'aviser les voisins. Fólk á að ganga tryggilegga frá heimilum sínum þegar það fer að heiman og ekki er úr vegi að tilkynna nágrönnum um slíkt.
sécurité
|Sécurité| protection| civile, almannavarnir.
Qui verse la proportion la plus élevée de son salaire au système de sécurité sociale ? Hverjir greiða hæsta hlutfallið af launum sínum til |almannatryggingakerfisins| velferðarkerfisins| ?
sédentaire
J'aime beaucoup me défouler par l'effort physique vu que j'ai un travail sédentaire. Mér finnst voða gott að fá útrás með líkamlegri áreynslu fyrst ég vinn kyrrsetustarf.
ségrégation
Ségrégation d’après la classe sociale, stéttskipting.
sélection
Il a participé à une |épreuve de sélection| rencontre éliminatoire|. Hann tók þátt í |úrtökumóti| útsláttarkeppni|.
sellette
Mettre q.n sur la sellette, soumettre q.n à un interrogatoire approfondi, |harceler| presser| q.n de questions, spyrja e.n spjörunum úr, rekja úr e.m garnirnar.
selon
Selon moi, að |mínu {mati} {áliti}| mínum dómi|, í mínu áliti.
La différence de salaire à travail égal selon qu’on travaille dans une grande ou dans un petite entreprise, missræmi í launamálum við sömu störf eftir því hvort menn vinna í stóru eða litlu fyrirtæki.
semaine
La semaine passée, í síðustu viku, í vikunni sem leið.
Deux fois par semaine, tvisvar í viku.
Chaque semaine, í hverri viku.
La semaine sainte, dymbilvika.
semblable
Avant d’empêcher des erreurs semblables à celles qui ont été commises en Irak, til að koma í veg fyrir mistök í líkingu við þau sem voru gerð í Írak.
semblant
Elle faisait |semblant de rien| comme si de rien n’était|. Hún lét sem ekkert sé.
C’est |pour faire semblant| une blague|. Það er allt í plati.
Elle faisait |semblant| mine| de ne rien savoir. Hún |þóttist ekkert vita| lét sem hún vissi ekkert| um það.
Il avait cessé |de {faire semblant} {jouer la comédie}| tout simulacre|. Hann var hættur öllum þykjustuleik.
Il ne faisait jamais semblant. Il était dénué de toute affectation. Það var engin tilgerð í honum. Hann var aldrei að þykjast.
sembler
Il semble qu’il n’ait jamais reçu cet e-mail. Svo virðist sem hann hafi aldrei fengið þennan tölvupóst.
Ils |ne semblent pas| ne paraissent pas| n’ont pas l’air de| s’en rendre compte. Þeir virðast ekki gera sér grein fyrir því.
Il avait abandonné tout espoir et tous les chemins lui semblaient barrés. Hann hafði gefið upp alla von og honum fannst |allir vegir vera| eins og allir vegir væru| lokaðir.
A ce qu’il semble, apparemment, að því er virðist.
Il tient des propos injurieux sur les femmes et dit qu'il les traite comme bon lui semble. Hann talar illa um konur og segist fara með þær eins og honum sýnist.
J’agirai |comme bon me semble| à mon gré| comme je l’entends|. Ég geri þetta |eins og mér þók(k)nast| {eftir} {að} eigin geðþótta|.
Je veux agir |comme bon me semble| à mon gré| comme je l’entends| dans le choix de mes loisirs. Ég vil hafa mína hentisemi með val tómstunda.
Soussa forme écrite, cette formulation peut souvent |{sembler} {paraitre} grossière | donner une impression de grossièreté| du fait qu’il n’y a ni gestes ni inflexion de la voix. Þessi tálsmáti vill oft verka hranalegur kominn á prent, þar sem látbragð og raddblæ vantar.
semelle
Elle restait cramponnée à sa mère et ne la quittait pas d'une semelle. Hún hélt dauðahaldi í móður sína og vék ekki frá henni.
sémillant
A quatre-vingts ans, il |a encore bon pied bon œil| est encore {sémillant} {vaillant} {fringant}| comme un jeune. Hann er nú kominn á áttræðisaldur en |sprækur| ern og hress| sem unglingur.
sénatrice
Ce n'est qu'en 1993 que les femmes sénatrices ont été autorisées à porter le tailleur-pantalon dans l'exercice de leur fonction parlementaire. Þar var ekki fyrr en 1993 að kvenkyns öldungadeildarþingmönnum var veitt leyfi til að klæðast buxnadrögtum við þingstörf.
sénile
Elliær, gleyminn.
senior
Match de volley pour seniors, öldungamót í blaki.
sens
Ils sont parcouru la France à vélo dans tous les sens. Þau hjóluðu þvert og endilangt um Frakkland.
Son témoignage va dans ce sens. C'est ce que suggère son témoignage. Vitnisburður hans |lýtur {að því} {til þess}| gengur í þá átt|.
La maison était sens dessus dessous après cette agression. Í húsinu var allt |á tjá og tundri| í óreiðu| á ringulreið| eftir árásina.
Il ont mis la pièce sens dessus dessous. Þau sneru öllu á hvolf í herberginu.
[Le système économique] [la société] a été |mis˹e˺ sens dessus dessous| (complètement) bouleversé˹e˺| chamboulé˹e˺|. [Efnahagskerfinu] [þjóðfélaginu] hefur verið |gjörbreytt| umbylt| gjörbylt|. [Efnahagskerfið] [þjóðfélagið] hefur verið sett |á annan endann| úr skorðum|.
Les cinq sens sont sont la vue, l’ouïe, l’odorat, le gout et le toucher. Skilningarvitin fimm eru sjón, heyrn, ilman, smekkur og tilfinning.
Avoir le sens de la langue, hafa (örugga) málkennd.
Elle n'a pas le sens de la musique. Elle n'est pas musicale. Hana skortir tilfinningu fyrir tónlistinni.
Manque de |bon sens| jugement|, dómgreindarleysi.
Il manque de |bon sens| jugement|. Honum er áfátt í |skynsemi| dómgreind|.
Dans les deux |sens | acceptions| (du terme), í tvennum skilningi.
sensation
|La sensation| le sentiment| que la nature est vraiment une force vivante, tilfinningin fyrir því að náttúran sé í raun og veru lífandi afl.
Avoir une sensation d’insécurité, finna til óöryggiskenndar.
sensé
Donner à q.n |des conseils {sensés} {raisonnables}| de sages conseils|, veita e.m |{hyggileg} {skynsamleg} {viturleg} ráð| heilræði| hollráð|.
Il était tellement saoul que je ne suis parvenu à en tirer quoi que ce soit de sensé. Hann var so fullur að ég náði engu upp úr honum af viti.
sensibilité
Sensibilité excessive à q.ch (par ex. l’alcool), ofurnæmi fyrir e.u (t.d. fyrir áfengi).
Perte de sensibilité (par ex. aux doigts), skyntap (t.d. í fingrunum).
sensible
Certains sont plus sensibles (que d’autres) à la lumière. Sumir eru |{viðkvæmari} {næmari}| fyrir ljósi| ljósnæmari.
Les jeunes |sont moins sensibles au| {assimilent} {captent} moins bien le| message de la publicité antitabac. Unglingar taka síður til sín áróður um skaðsemi reykinga.
Toucher q.n |au point| à l’endroit| sensible, blesser q.n dans son amour-propre, koma við |kaunin| aumu blettina| á e.m.
Les questions de bioéthique sont très |sensibles| délicates|. Lífsiðfræðileg mál eru mjög tilfinningaþrungin.
sentier
Notre entreprise veut sortir des sentiers battus. Fyrirtæki okkar vill fara ótroðnar slóðir.
Ne pas sortir |des sentiers battus| de l’ornière| de la routine|, poursuivre sur la voie tracée, hjakka í sama farinu.
sentir
Je le sens. Ça me fait mal. Ég finn fyrir því.
Il a |fait sentir| montré| qu’il était là. Il a manifesté sa présence. Hann hefur látið finna fyrir sér.
La concurrence grandissante entre l’Europe et l’Asie commençait déjà à se faire sentir dans la gestion des entreprises. Aukin samkeppni milli Evrópu og Asíu var þegar farin að segja til sín í fyrirtækjarekstri.
Bien qu’il y ait entre nous une grande différence d’âge et d’expérience, elle ne me l’a jamais fait sentir. Þótt mikill munur væri á aldri okkar og reynslu, lét hún mig aldrei finna fyrir því.
Je me sens fatigué. Mér finnst ég þreyttur.
Le lendemain, je me sentais plus en forme. Morguninn eftir fannst (mér) ég hressari.
Je me sens mieux à la campagne. Ég kann betur við mig uppi í sveit.
En Islande, ils se sentent libres et en sécurité. Á Íslandi upplifa þau sig frjáls og örugg.
séparation
Ligne de séparation des eaux (entre deux bassins fluviaux), þáttaskil.
Il aurait mieux valu que la séparation d'avec le groupe se fasse d'une autre manière. Það hefði verið betur að |aðskilnaðurinn| viðskilnaðurinn| við hópinn hefði verið með öðrum hætti.
séparatiste
Organisation séparatiste, aðskilnaðarsamtök, samtök aðskilnaðarsinna.
séparément
Il faudra examiner chaque cas séparément. Það verður að skoða hvert tilvik fyrir sig.
Il s’agit de trois parts qui seront vendues communément ou séparément. Um er að ræða þrjá eignarhluta sem seldir verða saman eða í sitthvoru lagi.
Les mineurs non-accompagnés n'ayant pas de parents en Grande-Bretagne seront enregistrés séparément. Fylgdarlaus börn sem enga ættingja eiga í Bretlandi verða skráð sérstaklega.
séparer
J’espère que je ne serai jamais séparé de toi. Ég vona að ég verði aldrei viðskila við þig.
Route à deux voies de circulation séparées, vegur með tveimur aðskildum akreinum.
A un moment donné, je me suis retrouvé séparé du groupe et seul sur le glacier. Á gefnu augnabliki varð ég viðskila við hópinn og einn á jöklinum.
Il est séparé de sa femme. Hann er skilinn við konu sína.
série
Meurtre en série, raðmorð.
Tueur en série, raðmorðingi.
Le gouvernement a annoncé |une première série| un premier train| de mesures. Ríkisstjórnin hefur tilkynnt |fyrstu {lotu ráðstafana} {aðgerðaáætlun}| fyrsta aðgerðapakka|.
sérieusement
Il ne parlait pas sérieusement. C'était du bluff. Það var bara í nösunum á honum.
Je parle tout à fait sérieusement. Je suis on ne peut plus sérieux. Mér er fúlasta alvara.
sérieux
Je |suis sérieux| parle sérieusement|. Mér er full alvara. Ég meina það (í alvöru).
La situation est |très {sérieuse}{grave}| critique|. Ástandið er grafalvarlegt.
S’ils |prennent ce projet au sérieux| mettent ce projet à exécution|, ef þeir gera alvöru úr þessum áformum.
Il ne faut |pas prendre ces chiffres au sérieux| {attacher} {accorder} aucune importance à ces chiffres|. Ces chiffres sont sans importance. Það á ekki að |taka mark á þessum tölum| leggja merkingu í þessar tölur|.
serment
Faire une déclaration sous serment, gefa eiðsvarna yfirlýsingu.
sermonner
|Sermonner| {sonner les cloches} {faire des remontrances} à| q.n, láta e.n hafa það óþvegið, segja e.m til syndanna, skamma e.n.
serpenter
La rivière serpente dans la vallée. Áin hlykkjast niður dalinn.
serre
Effet de serre, gróðurhúsáhrif.
serrer
On pense que le vote sera serré. Talið er að mjótt verði á munum (í atkvæðagreiðslu).
Il a perdu le contrôle du volant dans un virage serré. Hann missti stjórn á bílnum í krappri beygju.
Ces souliers serrent. Þessir skór þrengja að fætinum.
Le pantalon serre à la taille. Buxurnar þrengja að í mittið.
Serrer q.n dans les bras, taka þétt utan um e.n.
Se serrer la ceinture, herða ólina.
Il m’a serré la main. Hann |tók í höndina á mér| heilsaði mér með handabandi|.
Serrer les lèvres, herpa varirnar.
Serrer les poings, kreppa hnefana.
On était |serrés comme des sardines| entassés| dans la salle d'attente. Við stóðum í hnapp í biðsalnum.
serveur
(terme d’informatique), netþjónn.
serviable
Greiðvikinn, hjálpsamur.
service
Ils se sont attaqués à un policier en service. Þeir hafa ráðist á lögreglumann við skyldustarf.
La notion de qualité de vie s’applique aujourd’hui également aux services sociaux et sanitaires. Lífsgæðahugtakið nær nú einnig til |heilsu- og félaglegs aðbúnaðar| heilsu- og félagslegrar aðhlynningar|.
Mettre en service une centrale [hydraulique] [nucléaire], |gangsetja|, setja í gang| [vatnsorkuver] [kjarnorkuver].
Rendre un mauvais service à q.n, gera e.m bjarnagreiða.
Si la météo hivernale ne retarde pas les travaux, on espère pouvoir mettre en service le nouveau pont au début de l'été prochain. Ef tíðin í vetur tefjar ekki framkvæmdir verður vonandi hægt að |koma nýju brúnni í gagnið| taka nýju brúna í notkun| fyrrihluta næsta sumars.
L'ouverture de la nouvelle route entrainera la mise hors |service| d'usage| du vieux pont. Með tilkomu nýja vegarins leggst af gamla brúin.
servile
J'ai été expulsé pour ne pas avoir été assez |servile| docile| obéissant|, Ég var rekinn þaðan fyrir að vera ekki nógu |auðsveipur| hlýðinn|.
servir
Servir un plat, framreiða rétt.
Le repas est servi, veuillez passer à table. Maturinn er til, viljið þið ekki gjöra svo vel og fá ykkur að borða ?
Ça ne sert à rien de leur parler. Það |þýðir ekkert| er til einskis| hefur ekkert upp á sig| að tala við þá.
Ça ne sert pas à grand chose de leur parler. Það er til lítils að tala við þá.
Donc ça ne sert à rien de prendre des calmants. Þessvegna gagnar ekki að fá sér róandi töflur.
Ça ne m’aurait servi à rien de lui parler. Ég hefði ekkert upp úr því að tala við hann.
Mais à quoi lui servait-il de crier aussi fort qu’il pouvait ? Personne n’écoutait ! En hvað |kom honum að {haldi} {gagni}| {gagnaði} {dugði} honum| þótt hann hrópaði eins hátt og hann gat ? Enginn hlustaði !
Sa mémoire et ses capacités intellectuelles lui servaient beaucoup dans le journalisme. Minnið og vitsmunahæfileikarnir nýttust honum vel í blaðamennskunni.
Ces réparations n’ont pas |servi à grand chose| duré longtemps|. Þessar lagfæringar |hafa dugað skammt| voru {skammvinnar} {skammgóðar}|.
|Je ne sais pas du tout à quoi sert| j'ignore totalement l'usage de| cet appareil. Ég hef enga hugmynd hvaða |hlutverki þetta tæki gegnir| tilgangi þetta tæki þjónar|.
J'ai une petite table de cuisine qui |sert| tient lieu de| bureau. Ég er með lítið eldhúsborð sem þjónar sem skrifborð.
Il ressentait le besoin intérieur |de servir| d'œuvrer pour| cette cause. Hann fann einhverja innri þörf til þess að vinna málstaðnum gagn.
servitude
Servitude grevant un bien immeuble, kvöð á fasteign.
seuil
Vivre sous le seuil de pauvreté, lifa undir fátæktarmörkum.
seul
Je l’ai pris à part pour discuter de seul à seul avec lui. Ég tók hann afsíðis til að ræða einslega við hann.
Dans certaines crèches, le personnel |laisse les enfants seuls (à eux-mêmes)| ne s’occupe pas des enfants| pendant des heures. Í sumum vöggustofum lætur starffólkið börnin afskiptalaus tímum saman.
Le réchauffement global n'explique pas à lui seul le temps clément qu'on connait depuis quelques semaines en Islande. Almenn hlýnun í heiminum skýrir ekki ein og sér blíðaveðrið á Íslandi þessar vikur.
Il l'avait abandonnée seule avec deux enfants. Hann hafði skilið hana eftir eina síns liðs með tvö börn.
Il n'était pas très sociable et |restait seul| s'isolait| le plus possible. Hann var ekki mikið gefinn fyrir fólk og var út af fyrir sig eins mikið og hann gat.
Elle avait affronté le problème |toute seule| par elle-même|. Hún hafði fengist við vandann |á eigin spýtur| sjálf| ein síns liðs|.
sexuel
Education sexuelle, kyn(lífs)fræðsla.
|Sévices| abus| sexuels, kynferðisleg misnotkun.
Il a été emprisonné pour délits sexuels sur la personne de jeunes garçons. Hann var fangelsaður fyrir kynferðisbrot gagnvart ungum drengjum
Désir sexuel, kynhvöt.
Avoir une vie sexuelle normale, lifa eðlilegu kynlífi, stunda eðlilegt kynlíf.
Puissance sexuelle, kynorka.
Avoir des rapports sexuels avec q.n, |hafa kynmök| {hafa}{eiga} {samfarir} {samræði}| eiga vingott| við e.n, stunda kynlíf með e.m.
Orientation sexuelle, kynhneigð.
sexy
Kynþokkafullur.
shooter
Il se shoote à l’héroïne. Hann sprautar sig (með) heróíni.
show
Ces meetings électoraux sont devenus des shows. Þessir kosningafundir eru orðnir skrautsýningar.
siamois
Les deux frères siamois ont été séparés. Samvaxnir tvíbúrar voru aðskildir.
sidéré
J’étais |sidéré| ahuri| stupéfait| frappé de stupeur| abasourdi| ébahi| renversé|. Ça ma coupé bras et jambes. Ég var |þrumulostinn| furðulostinn| agndofa| steinhissa|. Mér |féllust hendur| varð hverft við|. Mig rak í rogastans. Mér |brá (í brún)| hnykkti við|.
siècle
Depuis le début de ce siècle, upp úr síðustu aldamótum.
siège
Le siège du quartier général d’Arafat par l’armée israélienne, umsátur Ísraelshers um höfuðstöðvar Arafats.
Elle était assise sur le siège avant. Hún sat í framsæti.
sieste
Rien ne vaut une (toute) petite sieste après le repas. Ekkert jafnast á við kríublund eftir matinn.
siffler
Le vent siffle. Vindurinn hvín.
Lorsque l'arbitre a |sifflé la fin du match| donné le coup de sifflet final|, þegar flautað var til leiksloka.
sifflet
Lorsque l'arbitre a |donné le coup de sifflet final| sifflé la fin du match|, þegar flautað var til leiksloka.
signal
Le premier ministre a donné |le signal de départ| le coup d’envoi| du marathon de la paix. Forsætisherra ræsti friðarhlaup.
signaler
On n’avait signalé aucune difficulté à bord avant la destruction de la navette. Engar spurnir voru af vandræðum um borð áður en geimferjan fórst.
Lorsqu’on a |signalé| mentionné| fait mention de| ce problème, þegar |þennan vanda ber á góma| {minnst} {drepið} var á þennan vanda|.
C’est la prévente la plus importante qu’on ait jamais |signalée| enregistrée| dans l’histoire des théâtres londoniens. Þetta er mesta forsala sem um getur í sögu leikhúsa í Lundúnum.
Hier on signalait une épave de baleine (échouée) sur la plage. Tilkynnt var um hvalreka í gær á ströndinni.
Dans l'état actuel des choses, on ne signale pas de pertes humaines. Eins og staðan er núna |er ekki vitað um mannfall| hafa ekki borist fregnir af mannfalli|.
Entre quatre et cinq ce matin, un vol avec effraction a été signalé à Kringla. Á fimmta tímanum í morgun var tilkynnt um innbrot og þjófnað í Kringlunni.
|Sa disparition avait été signalée| on avait émis un avis de recherche| dans les journaux, à la radio et à la télévision. Auglýst var eftir honum í blöðum, útvarpi og sjónvarpi.
On s'attend à ce que les représentants d'autres disciplines sportives |signalent des| fassent état de| cas analogues de violences dans leur domaine. Von er á því að forsvarsmenn annarra íþróttagreina munu |upplýsa um slíkt ofbeldi| greina frá slíku ofbeldi| innan sinna vébanda.
signe
L’aide des Etats-Unis lors du tremblement de terre n’était pas un signe de dégel dans les relations entre les deux Etats. Aðstoð Bandaríkjanna vegna jarðskjálftans var ekki til marks um þýðu í samskiptum ríkjanna.
C’est là un signe supplémentaire de la sévérité exceptionnelle des mesures de securité. Þetta er enn eitt merkið om óvenju strangar öryggisráðstafanir.
Il me fait signe d’avancer. Hann beinir mér áfram.
La police a fait signe au conducteur de s’arrêter. Lögreglan |gaf ökumanninum merki um| veifaði ökumanninum| að stöðva.
Bien qu'il ait travaillé pendant huit heures avec une seule petite pause repas, il ne manifeste aucun signe de fatigue. Þó hann hafi unnið í átta tíma með bara stuttu matarhléi |eru engin þreytumerki á honum að sjá| ber hann engin þreytumerki|.
On |perçoit les signes d’| voit {apparaitre} {se profiler}| une hostilité croissante à l’égard des immigrants. Það |örlar| bólar| krælar| krælir| á aukinni andúð í garð innflytjenda.
Il a été arrêté parce qu’il n’a pas obtempéré à la police qui lui avait fait signe de s’arrêter. Hann var handtekinn fyrir að hlýða ekki stöðvunarmerkjum lögreglu.
Les mots de passe importants doivent être composés de majuscules, de minuscules, de chiffres et de signes spéciaux. Lykilorðin sem skipta máli eiga að vera samsett úr há- og lágstöfum, tölustöfum og sértáknum.
signer
Signer une lettre, skrifa undir bréf.
significatif
On ne s’attend pas à ce que l’entraineur |apporte des modifications significatives à l’équipe nationale islandaise| modifie l’équipe nationale islandaise de façon significative|. Ekki er búist við að þjálfarinn breyti íslenska landsliðinu svo nokkru nemi.
Ça |n’est pas significatif| ne veut rien dire|. Það er ekki að marka.
signifier
ElIe ignorait |ce que signifiaient| la signification de| ces paroles de mise en garde. Hún vissi ekki hvað þessi varnaðarorð áttu að fyrirstilla.
silence
Les parlementaires ont respecté une minute de silence en mémoire des victimes. Þingmenn höfðu mínútu þögn til að minnast fórnarlamba.
Dans cet ouvrage, certains aspects de l’auteur |sont {passés sous silence} {négligés}{méconnus}| ne sont pas {pris en compte} {envisagés}|. Nokkrar hliðar á þessum höfundi |{verða} {eru hafðar} útundan| koma ekki til hliðsjónar| {sitja} {verða} á hakanum| eru hornreka| í bókinni. Í bókinni er ekki tekið tillit til nokkurra hliða á þessum höfundi.
Il reproche aux Etats-Unis |de passer sous silence les| d’ignorer les| de ne tenir aucun compte des| violations des droits de l’homme dont les Israéliens se rendent coupables à l’égard des Palestiniens. Hann gagnrýnir Bandaríkin fyrir að |hunsa| virða að vettugi| leiða hjá sér| mannréttindabrot sem Ísraelar fremji á Palestínamönnum.
L’histoire a été |passée sous silence| tue|. Þagað var yfir sögunni. Sagan var þögguð niður.
Il se fit alors un grand silence. Alors, tout se tut. Þá |datt allt| sló öllu| í dúnalogn. Þá |varð alveg lygnt| þagnaði allt|.
Les adversaires du dirigeant ont été réduits au silence. On a fait taire les adversaires du dirigeant. Þaggað var niður í óvinum leiðtogans.
Dans la maison régnait un silence de mort. Grafarþögn ríkti í húsinu.
Lire [un texte] [une lettre] en silence, lesa [texta] [bréf] í hljóði.
silencieux
Un moteur silencieux et puissant, hljóðlát og aflmikil vél.
Mitrailleuse munie d’un silencieux, vélbyssa með hljóðdeyfi.
similaire
Deux autres cinéastes ont reçu des sommes similaires. Tveir aðrir kvikmyndagerðarmenn hafa fengið áþekkar upphæðir.
simple
|Il est {simple comme bonjour} {facile}| c’est un jeu d’enfant| de... Það er |hægðarleikur| leikur einn| að...
simulacre
Il avait cessé |tout simulacre| de {faire semblant} {jouer la comédie}|. Hann var hættur öllum þykjustuleik.
simulation
On a réalisé une simulation par ordinateur de l’effet de serre dans les prochaines décennies. Sett upp var tölvulíkan af gróðurhúsáhrifum á næstkomandi áratugum.
simulé
Leur chagrin |simulé| feint| me fait horreur. Mér býður (hugur) við uppgerðarsorg (D) þeirra.
sincérité
Manque de |sincérité| droiture|, óheilindi, óhreinskilni.
sinistre
[Un endroit] [un film] [une atmosphère] |sinistre| lugubre|, [drungalegur staður] [drungaleg mynd] [[drungalegt andrúmsloft].
sirène
Sirène d’alarme (en cas d’attaque aérienne), loftvarna(r)lúðrar.
siroter
Siroter q.ch, boire q.ch par petites gorgées, sötra e.ð.
site
Sur le site (internet) rúv.is, á |heimasíðu| vefsíðu| rúv.is.
Un des sites touristiques les plus fréquentés du pays, einn fjölsóttasti ferðamannastaður landsins.
situation
La maison jouit d’une situation excellente. Húsið er með frábærri staðsetningu.
Puisque telle est la situation, puisqu’on en est (arrivé) là, les choses étant ce qu’elles sont, fyrst svo er komið, úr því |svo er ástatt| þannig stendur á|.
situer
La maison est bien située. Húsið er vel staðsett.
L’artiste situe ses personages dans la forêt. Myndlistarmaðurinn staðsetur persónur í skógi.
ski
Nous allons souvent faire du ski de fond en hiver. Við förum oft í gönguskíðaferðir á veturna.
slalomer
La circulation était dense et il slaloma entre les voitures. Umferðin var mikil og hann skautaði á milli bílanna.
slash
Barre |oblique| de fraction|, skástrik.
smartphone
Je ne connecte jamais mon smartphone au net en dehors de chez moi. Ég tengi snjallsímann aldrei netinu utan heimilis.
snowboard
Snjóbretti.
snowboarder
Snjóbrettakappi.
sociable
Il était taciturne et |peu sociable| solitaire|. Hann var þögull og |fáskiptinn| ómannblendinn|.
social
Le bien-être des élèves et leurs aptitudes sociales sont des éléments que l'enquête Pisa ne mesure pas. Vellíðan nemenda og félagsfærni þeirra eru þættir sem Pisa-könnunin mælir ekki.
sodomie
L'homme l'avait contrainte à la fellation et à la sodomie. Maðurinn hafði þvingað hana til munnmaka og endaþarmsmaka.
soi
C’est en soi une prouesse que d’offrir depuis 20 ans un programme estival aussi varié qu’excellent dans une si petite localité. Það er |í sjálfu sér| út af fyrir sig| þrekvirki að bjóða upp á jafn fjölbreytta og vandaða sumardagskrá í 20 ár í svona litlu samfélagi.
soigner
Soigner les blessures de q.n, gera að sárum e.s.
J'ai attrapé un rhume et j'ai mal à la gorge. – Mets-toi au lit et soigne-toi bien ! Ég er kominn með kvef og ég er með hálsbólgu. – Skríddu í rúmið og |láttu þér batna| farðu vel með þig| !
soigneusement
Un hold-up soigneusement préparé, þaulskipulagt valdarán.
soin
Nous devons mieux prendre soin des [personnes âgées] [handicapés]. Við þurfum að |búa| hlynna| betur að [öldruðum] [öryrkjum].
Tout est fait à la main avec |grand soin| beaucoup de méticulosité|. Allt er handunnið af mikilli varfærni.
Il est désagréable de devoir supprimer des visites de soins à domicile pour cause de maladie du personnel. Það er bagalegt ef heimsóknir til heimahjúkrunar falla niður vegna veikinda starfsfólks.
Il a été transporté aux urgences pour examen et soins. Hann var fluttur á slysadeild til skoðunar og aðhlynningar.
Lorsque nous nous sommes quittés, il m'a dit : "Prenez soin de vous !" Þegar við kvöddumst, sagði hann : "Farðu vel með þig !"
solaire
Panneaux solaires, sólarrafhlöður.
Banc solaire, ljósabekkur.
Faire du banc solaire, aller au centre de bronzage, fara í |ljós| sólbaðstofu|.
solde 1
Solde à rembourser (par ex. d’un prêt), eftirstöðvar (t.d. lánsins).
Un solde positif de 31 milliards de couronnes islandaises, þrjátíu og eins miljarðs íslenskra króna tekjuafgangur.
Communiquer le solde d’un compte, gefa upp stöðu bankareiknings.
Le solde doit être réglé trois semaines avant le départ. Fullnaðargreiðsla þarf að fara fram þremur vikum fyrir brottför.
solde 2
Il était à la solde des Allemands de l'Est. Hann var á mála hjá Austur-Þjóðverjum.
solder
Souvent, ces marchandises sont |soldées| démarquées|. Oft er slegið af þessum vörum.
solennel
Des funérailles |solennelles| de première classe|, |viðhafnarmikil| hátíðleg| útför.
[Prendre un air] [adopter une attitude] solennel˹le˺, setja sig í stellingar, [setja upp hátíðasvip] [vera með hátíðlega tilburði].
solidaire
Nous formons un groupe très |solidaire| uni| cohérent| soudé|. Við erum mjög samstilltur hópur.
solide
Ces arguments ne sont pas |solides| fiables|. Þessi rök eru ekki marktæk.
[Ce matériau] [cet appareil] |est {solide} {résistant}| résiste à l’usure|. Þetta [efni] [tæki] er endingargott.
solitaire
Il était taciturne et |solitaire| peu sociable|. Hann var þögull og |fáskiptinn| ómannblendinn|.
sollicitation
Il n'avait pas envie d'aller au barbecue mais il s'est laissé convaincre par |les sollicitations répétées| l'insistance| de Sigurður. Hann nennti ekki að fara í grillið en lét til leiðast eftir ítrekaðan eftirrekstur Sigurðar.
solliciter
Il a sollicité leur aide pour mettre un terme à l’ingérence des Etats-Unis dans le pays. Hann |fór fram á aðstoð (A)| mæltist til aðstoðar| þeirra við að stöðva íhlutun Bandaríkjanna í landinu.
Ils ont tous une belle voix mais il faut pas trop |la solliciter| en exiger|. Öll hafa þau fallega rödd en það má ekki ofgera henni.
|Solliciter [une] [des]| {faire} {introduire} une demande [de] [d’]| [bourse d’études] [indemnités de chômage], sækja um [námsstyrk] [atvinnuleysisbætur].
solstice
Ce sera bientôt |le solstice d'hiver| le jour le plus court de l'année|. Bráðum verður stysti sólargangur á árinu.
solution
La dernière |solution| issue|, le dernier recours, la solution de la dernière chance, síðasta úrræðið.
Elle trouvait une solution à tous les problèmes. Hún fann alltaf leið út úr vandamálum.
Il pensait que c’était la meilleure |solution| option|. Hann sá sér þann kost vænstan.
Je ne vois pas de meilleure |solution| option|. Ég sé mér ekki annað ráð vænna.
Quelle est la solution ? Que faut-il faire ? Hvað er til ráða ?
solvabilité
Greiðslugeta.
sombre
Il commence à faire sombre. Það |fer að dimma| tekur að {rökkva} {myrkva}|.
Un ciel sombre, þungbúinn himinn.
Au plus sombre de l'hiver, lorsque les nuits sont les plus longues, í svartasta skammdeginu.
Il regardait d’un air sombre devant lui. Hann horfði |brúnaþungur| þungbrýnn| þungbúinn| myrkur á svip| fram fyrir sig.
Sombre, chagrin, morose, daufur í dálkinn.
sommaire
Exécution sommaire, |líflát| aftaka| án dóms og laga.
sommairement
Décrire q.ch |sommairement| grossièrement| succinctement| dans les grandes lignes|, lýsa e.u |í {grófum dráttum} {stuttu máli} {grundvallaratriðum}| stuttlega|.
somme 1
Somme toute, þegar |allt kemur til alls| öllu er á botninn hvolft|.
somme 2
Je vais essayer de faire un petit somme, sinon je vais devenir enragé. Ég reyni að ná smá blundi, annars ærist ég !
sommeil
On le maintient dans un sommeil artificiel. Honum er haldið sofandi.
C'est ce qu'on appelle sortir de son corps mais en fait ce ne sont que des hallucinations dans un demi sommeil. Það heitir að fara úr líkamanum en þetta eru bara órar í svefnmóki.
Il lui fallut longtemps pour |sortir de son sommeil| se réveiller (complètement)|. Hann var lengi að losna úr svefnrofunum.
Dans mon demi-sommeil, j'ai cru entendre un bruit dans le salon. Í svefnmókinu fannst mér ég heyra eitthvað brak í stofunni.
Le sommieil la gagna et elle finit par s'endormir. |Hana syjfaði| svefn færðist yfir hana| hún varð syfjuð| og loksins sofnaði hún.
somnolence
Il avait essayé de mettre à profit la somnolence et l’ébriété de la femme pour avoir avec elle des rapports sexuels. Hann hafði reynt að notfæra sér svefndrunga og ölvunarástand konunnar til þess að hafa kynmök við hana.
S'assoupir, être pris de |bâillements| somnolence|, draga ýsur.
sonner
Sonner à la porte, hringja dyrabjöllunni.
Le signal d’alarme |sonnait| retentissait|. Vararbjöllur voru að klingja.
J'ai attendu que le téléphone s'arrête de sonner. Ég lét símann hringja út.
|{Sonner les cloches} {faire des remontrances} à| sermonner| q.n, láta e.n hafa það óþvegið, segja e.m til syndanna, skamma e.n.
sort
On ignore |quel a été leur sort| ce qu’il est advenu d’eux| comment ils ont fini| ce qu’ils sont devenus|. Ekkert er vitað um afdrif þeirra.
Son sort est désormais |arrêté| fixé|. Nú eru örlög hans ráðin.
Des sanctions économiques pourraient |régler (définitivement) le sort de| sonner le glas pour| {être fatales} {porter un coup fatal} à| l’économie du pays. Efnahagslegar refsiaðgerðir gætu gert útaf við hagkerfi (A) landsins.
sorte
Il y a |toutes sortes de gens| de tout| dans une section psychiatrique. |Öllu ægir saman| það kennir margra grasa| á geðdeild.
Il faut |faire en sorte| s’assurer| que les vandales soient poursuivis par tous les moyens possibles. Það verður að búa svo um hnúta að lögum verði komið yfir skemmdarverkamennina með öllum tiltækum ráðum.
sortie
Sortie d’autoroute, afrein.
Faire une sortie pour briser le [siège] [blocus], ryðjast út til að rjúfa [umsátur] [herkví].
sortir
La voiture sort du tunnel. Bíllinn ekur út úr göngunum.
Quand le patient |{sort-il} {est-il renvoyé} de| quitte-t-il| l’hôpital ? Hvenær |gengur sjúklingurinn út| er sjúklingurinn útskrifaður| af spítalanum ?
Faire sortir un patient de l’hôpital, útskrifa sjúkling.
Je n’osais pas sortir de la maison. Ég þorði ekki út fyrir hússins dyr.
Grand-mère n’était jamais sortie du pays. Amma hafði aldrei farið út fyrir landsteina.
Les étudiants sortaient du cours. Nemendurnir voru að koma úr tíma.
Ça grouille de rats ici  ! – Oui, ils |sortent| se mettent en route| la nuit. Það er allt morandi af rottum hérna ! – Já, þær fara á |stjá| kreik| á næturnar.
On ne pouvait pas sortir de l'accord cadre, par conséquent, nos revendications salariales ont été rejetées. Það mátti ekki fara út fyrir rammasamkomulagið og því er ekki komið til móts við launakröfur okkar.
Ils ne peuvent |s’en sortir| joindre les deux bouts| avec 200 roubles. Þeir geta ekki |{komist af} {látið enda ná saman} á| framfleytt sér af| 200 rúblum.
Nous voulons voir comment ils |s’en sortent| se débrouillent|. Við ætlum að sjá hvernig þeim reiðir af.
Nous voulons voir s’ils |s’en sortent| se débrouillent|. Við ætlum að sjá hvort þau |standa sig vel| bjarga sér|.
J’étais seul à faire face à cette situation et c’est tout juste si j’ai pu finalement m’en sortir. Ég var einn í þessu en það var á mörkunum að ég næði utan um þetta að lokum.
Ils |s’en sont bien {sortis} {tirés}| se sont bien tirés d’affaire| . Þeim |heppnaðist þetta vel| reiddi vel af|. Þau |stóðu {í stykkinu með} {sig vel við} það| leystu það vel af hendi|.
Nous essayons d’aider les drogués qui |ne peuvent plus s’en sortir| sont dans l’impasse|. Við reynum að hjálpa fíklum sem lenda í sjálfheldu með líf sitt.
Je ne savais vraiment pas comment me sortir de ce pétrin. Ég vissi hreint ekki hvernig ég átti að |snúa {mig} {mér} út úr þessum vandræðum| losa mig úr þessari klípu|.
sottise
Ce sont de pures |sottises| idioties| absurdités| inepties| bêtises|. Ça n’a |ni queue ni tête| rime ni raison|. Það er |út í hött| {tóm} {argasta} {einber} vitleysa| tóm tjara|.
sou
Il est |près de ses sous| regardant| pingre| avare|. Hann er |nær sér| aðsjáll| samansaumaður| sínkur| nískur|.
Propre comme un sou neuf, brakandi hreinn.
Ne pas avoir un |sou| clou pour se gratter le derrière|, eiga ekki bót fyrir |rassinn| boruna| á sér.
soucier
Une économie de marché qui met les puissants à l’honneur sans se soucier des besoins de la population, markaðshagkerfi sem leiðir þá sterku til öndvegis en hirðir ekki um þarfir fjöldans.
Il ne se soucie pas de sa coiffure. Hann hirðir ekki um hárið.
Est-ce que tous les parents |se {soucient} {préoccupent} de| veillent à| la santé de leurs enfants ? Bera allir foreldrar umhyggju fyrir heilsu (D) barna sinna ?
Il se |soucie| préoccupe| du bien-être de ses concitoyens. |Hann lætur sér annt| honum er {umhugað} {annt}| um velferð landa sinna.
Je ne me |soucie| préoccupe| pas des détails. Ég skipti mér ekki af smáatriðum.
Nous nous |soucions| préoccupons| beaucoup trop peu de l’aspect émotionnel (de la chose). Við sinnum hinni tilfinningalegu hlið alltof lítið.
Les adolescents |se soucient beaucoup de| sont très préoccupés par| leur propre image. Unglingar velta mikið fyrir sér sinni eigin sjálfsmynd.
Il ne se |soucie| préoccupe| pas des conséquences de son comportement pour les autres. Hann skeytir ekki um afleiðingar framkomu sinnar fyrir aðra menn.
Il ne s’en |soucie| préoccupe| pas. Il n’y attache aucune importance. Il s’en |moque| fiche|. Hann lætur sig það engu varða. Hann kærir sig |ekkert| kollóttan| um það. Hann tekur sér það ekki nærri. Hann skeytir því engu.
Le propriétaire ne se souciait nullement de savoir si le locataire entretenait la maison. Eigandinn varðaði ekkert hvort leigjandinn hélt húsinu í lagi.
soucieux
Ces hommes politiques ne |sont pas soucieux| se soucient pas| du bien-être de la population. Þessum stjórnmálamönnum er ekki |umhugað| annt| um velferð þjóðarinnar.
soudainement
Le temps peut changer |soudainement| abruptement| d'un moment à l'autre|. Veðrið getur breyst á svipstundu.
souder
Nous formons un groupe très |soudé| uni| solidaire| cohérent|. Við erum mjög samstilltur hópur.
soudoyer
Des fonctionnaires honnêtes qui |ne se laissent pas {soudoyer} {corrompre} {stipendier} {acheter} {graisser la patte}| n’acceptent pas de pots-de-vins|, heiðarlegir embættismenn sem |láta ekki múta sér| þiggja engar mútur|.
souffle
Je défendrai mon emploi jusqu’à mon dernier souffle. Ég stend vörð um starf mitt fram í rauðan dauðann.
Etre |à bout de souffle| essoufflé|, vera lafmóður, standa á öndinni.
Retenir son souffle, halda niðri í sér andanum.
L'indignation me coupait le souffle. Ég stóð á öndinni af hneykslun.
souffler
Je n’en |soufflerai mot| parlerai| à personne. Ég mun ekki |{nefna það} {geta um það} við| minnast einu orði um það á| nokkurn mann.
Souffler le chaud et le froid, avoir deux visages, tenir des discours contradictoires, tala tungum tveim.
souffreteux
Il est |souffreteux| en mauvaise santé| souvent malade|. Il a une santé fragile. Hann er |heilsuveill| heilsutæpur| óhraustur| {veikur} {lélegur} til heilsunnar|.
Des dizaines d'orphelins souffreteux erraient par les rues de la ville. Tugir |gugginna| veikulegra| munaðarlausra barna ráfuðu um götur bæjarins.
souffrir
Il |souffre| est atteint| de la maladie d’Alzheimer. Hann |þjáist| er þjáður| af Alzheimerveiki.
Ils souffrent d’une sensibilité excessive aux drogues. Þeir eru haldnir ofurnæmi (D) fyrir vímuefnum.
La région a beaucoup souffert pendant les 27 ans de lutte armée des séparatistes. Héraðið hefur orðið illa úti í tuttugu og sjö ára vopnaðri baráttu aðskilnaðarsinna.
Ce sont les bons élèves qui |en souffrent| en pâtissent| s’en ressentent| en font les frais| le payent| payent les pots cassés|. Ça retombe sur les bons élèves. Það |kemur niður| bitnar| á duglegri nemendum. Duglegri nemendur |verða fyrir barðinu á| fá að kenna á| súpa seyðið af| því.
Je souffre teriblement des| j’ai {terriblement mal} {des douleurs atroces} aux| jambes. Ég er þjakaður af fótaverkjum.
souhaiter
Souhaiter à q.n bonheur et prospérité, árna e.m heilla og velfarnaðar.
souiller
Les communistes disaient que les impérialistes américains souillaient la terre islandaise. Kommarnir sögðu að bandarískir heimsvaldasinnar sóðuðu út íslenska jörð.
souillon
Elle était habillée comme un souillon. Hún var klædd eins og drusla.
soul
Soul (comme |une bourrique| un Polonais|), ivre mort, dauðadrukkinn, blindfullur, ofurölvi, útúrdrukkinn.
soulagement
Pousser un soupir de soulagement, varpa öndinni léttara.
A mon grand soulagement, mér til mikils léttis.
soulager
Je suis (très) soulagé. Mér er (mjög) létt.
|Soulager| donner un coup de main à| alléger la tâche de| q.n, |létta á| létta undir bagga með| e.m.
Elle souffrait de ne pouvoir se soulager en parlant de ce qui s'était passé. Henni leið illa að mega ekki létta á sér og segja frá því sem gerðist.
souler
Se souler à mort, drekka frá sér ráð og rænu.
soulever
|Soulever| mettre sur le tapis| une question, varpa fram spurningu (D).
souligner
L’orateur a |{nettement} {clairement} souligné| fortement {insisté} {mis l’accent} sur le fait| que… Ræðumaður hefur lagt ríka áherslu á að…
Le ministère des affaires étrangères a publié un communiqué dans lequel il |souligne| rappelle| l’importance d’observer la plus grande vigilance. Utanríkisráðuneytið sendi frá sér yfirlýsingu þar sem áréttað er mikilvægi þess að menn sýni fyllustu aðgát.
soumettre
L’activité économique est |{soumise} {exposée} à des| tributaire de| perpétuelles fluctuations. Atvinnulífið sem er |undirorpið| háð| sífelldum sveiflum.
Ils étaient soumis à la tyrannie des classes supérieures. Þeir lutu harðneskjulegum yfirráðum yfirstétta.
Soumettre [un pays] [une région], leggja undir sig [land] [svæði].
Il accuse la Jordanie de se |soumettre| plier| aux exigences des Etats-Unis. Hann sakar Jórdaníu um að |beygja sig undir kröfur| lúta kröfum| frá Bandaríkjunum.
Elle a refusé de se soumettre [à ce traitement] [à un contrôle de sécurité]. Hún neitaði að sæta [meðferðinni] [öryggisskoðun].
Ils ont déjà rejeté deux conventions salariales qui leur ont été |soumises| proposées|. Þeir hafa þegar fellt tvo kjarasamninga sem undir þá hafa verið bornir.
soupçonner
La police les |soupçonne du| suspecte d’avoir commis le| crime. Lögreglan |grunar þá| hefur þá grunaða| um glæpinn. |Lögregluna grunar| lögreglan hefur grun um| lögreglunni býður í grun| að þeir hafi framið glæpinn.
On soupçonne un incendie criminel. Grunur leikur í íkveikju (D). Menn (A) grunar íkveikja.
Je ne l’avais pas soupçonné. Je ne me doutais de rien. Je ne m’en doutais pas. Ça ne m’était pas venu à l’esprit. Mig |óraði ekki fyrir því| grunaði það ekki|. Það lagðist ekki í mig.
source
Le Rhin prend sa source en Suisse. Rín á upptök sín í Sviss.
sourd
C’est comme si on parlait à un |sourd| mur|. Við erum að tala við daufum eyrum.
Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Þetta var ekki sagt við daufum eyrum.
Il |reste sourd| fait la sourde oreille| à nos prières. Hann |daufheyrist| skellir skollaeyru(nu)m| við bænum okkar|.
La pelle buta contre le couvercle du cercueil et un bruit sourd se fit entendre au fond de la tombe. Skóflan rakst í kistulokið og það heyrðist holur dynkur upp úr gröfinni.
sourire 1
Il afficha un sourire grimaçant impossible à interpréter. Hann setti upp brosgrettu sem ómögulegt var að ráða í.
sourire 2
Sourire à q.n, brosa við e.m.
Sourire jusque derrière les oreilles, brosa út að eyrum.
Elle sourit à l'évocation de ce souvenir. Hún brosir að minningunni.
Elle me fit un très large sourire. Hún brosti sínu breiðasta fyrir mig.
Faire un sourire en coin, brosa út í annað munnvikið.
Il n'avait aucune raison de se suicider; tout lui |souriait| réussissait|. Af hverju ætti hann að farga sér ? Honum gekk allt í haginn.
sournois
Une propagande |sournoise| insidieuse| a discrédité la politique de réformes poursuivie actuellement. |Laumuáróður| undirróður| hefur svert þá umbótastefnu sem nú er fylgt.
Il y avait quelque chose de sournois dans son sourire. Það var eitthvað |lúmskt| lymskt| lævíst| undirförult| við bros hennar.
souscrire
Nous avons souscrit à des engagements internationaux. Við höfum undirgengist alþjóðlegar skuldbindingar.
sous-estimer
Il ne faut pas |sous-estimer| minimiser| le fait que le pays connait depuis six ans une situation économique stable. Það má ekki gera lítið úr því að undanfarin sex ár hefur verið efnahagslegur stöðuleiki í landinu.
sous-fifre
Sous-fifre, subalterne, undirtylla, blók.
sous-main
Payer |en sous-main| de la main à la main| au noir|, borga |svart| undir borðinu|.
sous-titrer
Le texte est traduit et sous-titré pour le marché anglophone mais il n'est pas doublé, de sorte que les spectateurs voient l'œuvre en version originale. Efnið er þýtt og textað fyrir enskumælandi markaðinn en ekki talsett, þannig að áhorfendur sjá verkið á upprunalegu tungumáli.
soustraire
On ne peut |se soustraire| échapper| à cette nécessité. Sú nauðsyn verður ekki umflúin.
|Essayer {de se soustraire} {d’échapper}| se dérober| à une [responsabilité] [tâche] [obligation], |víkjast| skorast| færast| undan [ábyrgð] [starfi] [skyldu].
sous-traiter
Útvista.
soutenir
Le projet de loi soutenu par les partis de l’oppostion, lagafrumvarp sem stjórnarandstöðuflokkarnir standa að.
soutien
Le président s’est acquis le soutien de l’armée. Forsetinn fékk herinn í lið með sér.
Grâce |au soutien| à l’appui| de ces groupes, la conception de la société est en train de changer. Fyrir tilstyrk þessara hópa eru hugmyndir um samfélagið að breytast.
Ils ont apporté leur |soutien| appui| au projet de la création d’un centre culturel dans la ville. Þau hafa veitt áformi um stofnun menningarseturs í bænum brautargengi.
Certains partis de l’opposition |ont apporté leur soutien| sont venus en aide| au gouvernement. Nokkrir stjórnarandstöðuflokkar |komu til liðs við ríkisstjórnina| {veittu} {lögðu} ríkisstjórninni lið| hlupu undir bagga með ríkisstjórninni| veittu ríkisstjórninni brautargengi|.
Sa proposition |n’a bénéficié d’aucun soutien| est restée sans écho|. Tillaga hans |fann ekki hljómgrunn| fékk ekki {góðar undirtektir} {stuðning}|. Hann fann ekki hljómgrunn fyrir tillögu sína.
Elle est pour lui un soutien. Hún er honum stoð og stytta.
Cet artiste bénéficait |du soutien| de l’appui| d’un riche mécène. Þessi listamaður hafði ríkan velunnara að bakhjarli.
On peut soulever une lourde pierre au moyen d’un levier si on dispose d’un bon |soutien| (point d’) appui|. Það er hægt að lyfta þungum steini með járnkarli ef góður er bakhjarlinn.
souvenir 1
Aussi loin que remontent mes souvenirs, frá því ég man eftir mér.
souvenir 2
Je me souviens vaguement en avoir entendu parler. |Ég man óljóst eftir því| mig rámar í| að hafa heyrt um það.
Pour autant que je me souvienne, svo ég muni.
Il était socialiste du plus loin qu'il se souvînt, comme tout le monde dans sa famille. Hann var sósíalisti frá því hann mundi eftir sér, eins og allir í fjölskyldunni.
souvent
|Le plus souvent| la plupart du temps| généralement| habituellement|, la publicité s’adresse à l’ensemble de la population. |Lengst af| venjulega| mestan tímann| oftast| er auglýsingum beint til allrar þjóðarinnar.
souveraineté
L’Union européenne n’a pas voulu reconnaitre la pleine souveraineté de la Norvège sur l’archipel. Evrópubandalagið hefur ekki viljað viðurkenna |fulla lögsögu| fullan yfirráðarétt| Noregs á eyjaklasanum.
La souveraineté de la Norvège sur l’archipel n’est pas reconnue. Fullveldi Noregs á eyjaklasanum er ekki viðurkennt.
sparadrap
Mettre un sparadrap sur la blessure, setja plástur á sárið.
spatial
Lancement d’un vaisseau spatial, geimskot.
Vaisseau spatial, geimfar, geimskip.
Navette spatiale, geimferja.
Station spatiale, geimstöð.
spécialiser
Local |spécialisé| spécifique|, sérstofa.
Apporter aux gens une aide spécialisée, veita fólki sérfræðiaðstoð.
spécialiste
Il ne faut être un spécialiste de jazz pour apprécier ces morceaux. Fólk þarf ekki að vera eitthvað sérfrótt um djasstónlist til að hafa gaman af þessum atriðum.
spécifiquement
Plus |spécifiquement| précisément|, pour être plus précis, nánar tiltekið.
spectacle
Ils disent que c'était un spectacle horrible qui faisait penser à une scène de guerre. Þau segja að það sé ljót aðkoma, sem hafi minnt á stríðssvæði.
spectre
A la gauche du spectre politique, af vinstri væng hins pólitíska litrófs.
sphygmomanomètre
Sphygmomanomètre, tensiomètre, blóðþrýstingsmælir.
spirituel
Accompagnement spirituel, travail pastoral, sálusorgun.
Il pensa au suicide de María et à la profonde crise spirituelle qui l'amena à commettre ce geste. Hann hugsaði um sjálfsmorð Maríu og þá djúpu sálarkreppu sem kallaði á slíkan verknað.
Ils sont parvenus à obtenir des |sponsors| donateurs| environ cinq millions de dollars. Þeir hafa náð að safna um fimm miljónum dollara frá styrktaraðilum.
spontanément
Il m’a offert son aide |spontanément| de son propre mouvement|. Hann bauð mér hjálpina að fyrra bragði.
sportif
C'est un |grand sportif| passionné de sport|. Hann er mikil íþróttamanneskja. Hann leggur mikinn metnað í íþróttamennsku. Hann er mjög spenntur fyrir íþróttum.
sprint
Lors du sprint final, á |endasprettinum| lokasprettinum|.
squelettique
Il |est d’une maigreur squelettique| a la peau sur les os|. C’est un squelette vivant. Hann er |skinhoraður| grindhoraður| skrapagrind| á horleggjunum|.
Un visage d'une maigreur squelettique| décharné|, |grindhorað| mösulbeina| andlit.
stade
A ce stade de l’affaire, á þessu stigi málsins.
L’enquête en est au stade final. Rannsóknin er á lokastigi.
Si le cancer est détecté à |un stade précoce| la phase initiale|, ef krabbamein greinist á forstigi.
Stade olympique, ólympíuleikvangur.
Les deux hommes se sont fait exploser devant le Stade de France, le stade national des Français à Paris. Mennirnir tveir sprengdu sig upp fyrir utan Stade de France, þjóðarleikvang Frakka í París.
stage
Le cursus universitaire se termine par un stage d’un an (sur le lieu de travail). Háskólanáminu lýkur með eins árs |starfsþjálfun| starfsnámi| vinnustaðarnámi|.
stagiaire
L’entreprise emploie des |stagiaires| apprentis|. Fyrirtækið tekur nemendur í læri.
stagnant
Eau stagnante, staðnað vatn.
stagnation
Les gens sont las de cette stagnation économique. Fólk er orðið þreytt á þessari efnahagsstöðnun.
standard
|Standard| critère| de qualité, gæðastaðall.
|Grandeur| taille| standard, staðalstærð.
standardiser
Le marché est saturé de musique commerciale anglo-saxonne standardisée. Markaðurinn er mettaður með staðlaðri engilsaxneskri iðnaðartónlist.
Il faut standardiser l’orthographe. Það þarf að samræma stafsetningu.
station
A la station de métro, á jarðlestarstöðinni.
stationnaire
Le pourcentage du parti est stationnaire. Fylgi þessa flokks stendur í stað.
Dans l’ouest du pays, la population est restée pratiquement stationnaire. Á vesturlandi stóð mannfjöldi svo að segja í stað.
Son état est |stationnaire| inchangé|. Líðan hennar er söm.
statistique
Institut national des statistiques (en Islande), Hagstofa Íslands.
stéréotype
Stéréotype, idée |préconçue| toute faite|, staðalímynd.
stéréotypé
La trame de ce roman de gare est stéréotypée. Söguþráðurinn í þessari afþreyingarkilju er |formúlukenndur| klisjukenndur|.
stérile
|Département| section| stérile (d’un hôpital), dauð- og sótthreinsunardeild (sjúkrahúss).
stériliser
Certaines femmes se font stériliser. Sumar konur gangast undir ófrjósemisaðgerð.
stéroïde
Steri.
La consommation de stéroïdes, steranotkun.
stéthoscope
Stéthoscope, hlustunarpípa.
stimuler
Stimuler le commerce, örva verslun, gefa verslun byr |í seglin| undir (báða) vængi|.
|Stimuler| augmenter| la compréhension de q.ch, glæða skilning á e.u.
stimulus
La réaction à un stimulus aussi faible dépasse toute attente. Viðbrögðin við svo veiku áreiti fara fram úr væntingum.
stipendier
Des fonctionnaires honnêtes qui |ne se laissent pas {stipendier} {corrompre} {acheter} {soudoyer} {graisser la patte}| n’acceptent pas de pots-de-vins|, heiðarlegir embættismenn sem |láta ekki múta sér| þiggja engar mútur|.
stipuler
Comme stipulé dans l’art. 9 de la constitution, svo sem fyrir er mælt í 9. grein stjórnarskrárinnar.
La loi |stipule| prévoit| que... Lög kveða á um að...
stocker
Beaucoup de gens ont |stocké de la| fait des provisions de| nourriture. Margir hafa birgt sig (upp) |af| að| matvælum. Margir hafa |birgt sig (upp) með| hamstrað| matvæli. Margir hafa aflað sér forða af matvælum.
stress
Je fais tous les jours du jogging pour me mettre en forme et pour me débarrasser du stress. Ég skokka á hverjum degi til að komast í gott form og losna við |streitu (A)| spennu|.
strident
Excusez-moi, dit-elle d'une voix |stridente| perçante| grinçante|. Fyrirgefðu, sagði hún skrækri röddu.
strip-tease
Strip-tease, Nektardans, nektarsýning.
strip-teaseur
Strip-teaseur, fatafella.
strip-teaseuse
Strip-teaseuse, fatafella, nektardansmær.
structure
La structure de ce livre est solide. Ce livre est bien structuré. Innviðir þessarar bókar eru traustir.
Ceci a une influence sur la structure sociale. Það hefur áhrif á samfélagsskipanina.
Les mineurs non-accompagnés n'ayant pas de parents en Grande-Bretagne seront enregistrés séparément et transférés dans une structure d'accueil (d'urgence) pour enfants. Fylgdarlaus börn sem enga ættingja eiga í Bretlandi verða skráð sérstaklega og flutt í úrræði fyrir börn.
structurer
Les personnes interrogées pensent qu'il faut un projet à long terme mais ne s'accordent pas sur la façon idéale de le structurer. Viðmælendur telja að það þurfi langtímaáætlun en eru ekki sammála um hvernig á að haga henni.
stupéfaction
"Est-ce possible ?", dit-il à voix basse et frappé de |stupéfaction| stupeur|. "Getur það verið ?", sagði hann lágt og í |forundran| forundrun|.
stupéfait
J’étais |stupéfait| frappé de stupeur| ahuri| abasourdi| ébahi| sidéré| renversé|. Ça ma coupé bras et jambes. Ég var |þrumulostinn| furðulostinn| agndofa| steinhissa|. Mér |féllust hendur| varð hverft við|. Mig rak í rogastans. Mér |brá (í brún)| hnykkti við|.
stupeur
J’étais |frappé de stupeur| stupéfait| ahuri| abasourdi| ébahi| sidéré| renversé|. Ça ma coupé bras et jambes. Ég var |þrumulostinn| furðulostinn| agndofa| steinhissa|. Mér |féllust hendur| varð hverft við|. Mig rak í rogastans. Mér |brá | brá í brún| hnykkti við|.
stupide
Il |s'était montré assez stupide pour| avait commis la bêtise de| lui faire part de ses inquiétudes. Hann fór að asnast til þess að lýsa áhyggjum sínum.
style
Les gens doivent changer leur style de vie. Fólk verður að breyta |lifnaðarháttum| lífsstíl|.
stylisme
Stylisme, design, varahönnun.
Stylisme (dans le domaine de la mode), fatahönnun.
styliste
Styliste, désigneur, designer, varahönnuður.
Styliste (dans le domaine de la mode), fatahönnuður.
subalterne
Subalterne, sous-fifre, undirtylla, blók.
subir
Subir une opération, gangast undir skurðaðgerð (A).
Subir de mauvais traitements, sæta illri meðferð.
Ceux qui ont subi une grande perte, þeir sem hafa orðið fyrir miklum missi.
Le parti socialiste pourrait |subir {un échec cuisant} {une défaite retentissante} {de lourdes pertes}| ramasser une raclée| être battu à plate couture| aux élections régionales. Verkamannaflokkurinn gæti |{beðið} {goldið} afhroð| hlotið slæma útreið| í sveitastjórnarkosningum.
Le parti a |subi| encaissé| une série de défaites électorales au cours de l'année qui se termine. Flokkurinn mátti þola röð ósigra í kosningum á árinu sem er að líða.
Lorsqu’on fait subir aux enfants des sévices sexuels, þegar börnin eru beitt kynferðislegu ofbeldi.
subit
Mort subite, sviplegur dauðdagi.
submerger
Elle parle de l’émotion qui submerge les gens. Hún talar um tilfinningar sem bera fólk ofurliði.
Les pluies torrentielles ont |submergé| inondé| 20.000 hectares de terrain. Úrhellisrigning hefur |fært á kaf| kaffært| 20.000 hektara lands.
Le bateau n’est pas assez puissant pour tirer les enclos à poisson à demi submergés. Skipið er of kraftlítið til að daga kvíarnar sem mara í |miðju| hálfu| kafi.
Les gens se désintéressent de l’actualité parce qu’ils sont submergés d’informations. Fólk finnur fyrir fréttaþreytu vegna þess að það er kaffært af staðreyndum.
subordonné
J'étais son subordonné. Je travaillais sous ses ordres. Ég heyrði undir hann.
subsistance
Elle ne peut |assurer la subsistance d’| subvenir aux besoins d’| entretenir| nourrir| une grande famille. Hún getur ekki |{framfært} {brauðfætt} stóra fjölskyldu| séð stórri fjölskyldu fyrir framfæri| {séð fyrir} {framfleytt} stórri fjölskyldu|.
Leur salaire ne suffit guère à assurer leur subsistance. Laun þeirra nægja varla til |framfærslu| (lífs)viðurværis|.
Assurer sa propre subsistance, subvenir à ses propres besoins, sjá sér farborða, |framfleyta| hafa ofan af fyrir| sjá fyrir sjálfum| sér.
Il ne peut |assurer sa subsistance| subvenir à ses besoins|. Hann er kominn á vonarvöl.
Le flot croissant des réfugiés est attribué à la dégradation de la situation économique et des moyens de subsistance. Vaxandi fólksflóttinn er rakin til versnandi þjóðarhags og lífsafkomu.
Qu’est-il advenu des gens qui jadis |tiraient leur subsistance| vivaient| de cette industrie ? Hvað varð um það fólk sem áður hafði |lifibrauð sitt| (lífs)viðurværi| af þessum iðnaði?
substituer
C’est elle qui |se substituera à| remplacera| la chanteuse malade. Hún mun hlaupa í skarð fyrir veiku söngkonuna.
subvenir
Elle ne peut |subvenir aux besoins d’| assurer la subsistance d’| entretenir| nourrir| une grande famille. Hún getur ekki |framfært stóra fjölskyldu| séð stórri fjölskyldu fyrir framfæri| {séð fyrir}{framfleytt} stórri fjölskyldu|.
Subvenir à ses propres besoins, assurer sa propre subsistance, sjá sér farborða, |framfleyta| hafa ofan af fyrir| sjá fyrir sjálfum| sér.
Il ne peut |subvenir à ses besoins| assurer sa subsistance|. Hann er kominn á vonarvöl.
subventionner
Subventionner au moyen de fonds publics, niðurgreiða, veita niðurgreiðslu.
subversif
Ils l'ont arrêtée pour activités subversives. Þau tóku hana fasta fyrir undirróðursstarfsemi.
subversion
Undirróður.
succéder
|Succéder à| reprendre {le travail} {la fonction} de| q.n, taka við starfi af e.m.
Le premier juillet, l'Islande |succède à |reprend| la présidence de l'EFTA. Þann fyrsta júlí tekur Ísland við forystu (D) í EFTA.
succès
Cet roman a |eu {du succès} {fait bonne impression} auprès du| été bien accueilli par le| public. Þessi skáldsaga hefur |mælst vel fyrir| fengið góða dóma| meðal almennings.
On prévoit |que le nouveau parti aura du succès| de bons résultats pour le nouveau parti|. Nýjum flokkum er spáð góðu gengi.
succession
(ensemble des biens qu’une personne laisse ne mourant), dánarbú.
successivement
C’est sa troisième victoire successive. Þetta er þriðji sigur hans í röð.
succinctement
Décrire q.ch |succinctement| grossièrement| sommairement| dans les grandes lignes|, lýsa e.u |í {grófum dráttum} {stuttu máli} {grundvallaratriðum}| stuttlega|.
succursale
Deux malfaiteurs armés ont braqué une succursale de la banque. Tveir vopnaðir ræningjar rændu bankaútibú.
Gérant de succursale, útibústjóri.
sucette
Sucette, tétine, snuð.
sud
Au sud, (við) suður, í suðri.
La maison se trouve au sud de la rivière. Húsið stendur |sunnan ({til}{megin}) við ána| sunnan árinnar|.
Dans le sud du pays, á suðurlandi, suðurlands, á sunnanverðu landi.
Dans le sud de la bande Gaza, á sunnanverðu Gazasvæðinu.
Dans le sud du fjord, við sunnanverðan fjörðinn.
Dans le sud de l’Afrique, en Afrique australe, í sunnanverðri Afríku.
|En provenance| venant| du sud, að sunnan, sunnan að, úr suðri.
Se diriger vers le sud, fara |suður| í suðurátt| sunnarlega|.
|Au-delà de| en traversant| la rivière en direction du sud, suður fyrir ána.
suer
Il avait le front qui suait de l'effort. Hann svitnaði á enni af erfiðinu.
Pourquoi |sues-tu ainsi| es-tu tellement en sueur| ? Af hverju ertu svona sveittur ?
sueur
L’empereur attrapa des sueurs froides quand il comprit qu’il était nu. Keisaranum rann kalt vatn milli skins og hörunds þegar hann skildi að hann var í ekki neinu.
Pourquoi |es-tu tellement en sueur| sues-tu ainsi|  ? Af hverju ertu svona sveittur ?
suffire
Ces subventions suffisent aux besoins de première nécessité. Þessar styrkir nægja fyrir nauðþurftum.
suffrage
Les analystes politiques sont persuadés qu'il |remportera la majorité des suffrages| obtiendra le plus de voix|. Stjórmálaskýrendur telja öruggt að hann muni fá flest atkvæði.
suggérer
C'est ce que suggère son témoignage. Son témoignage va dans ce sens. Vitnisburður hans |lýtur {að því} {til þess}| gengur í þá átt|.
suicider
Se suicider, mettre fin à ses jours, fremja sjálfsmorð, |fyrirfara| kála| sér, stytta sér aldur, svipta sig lífi.
suite
J’attends d’autres réservations dans la suite de l’été. Ég á von á fleiri pöntunum eftir því sem líður á sumarið.
Les routes seront presque partout praticables dans la suite de la [journée] [nuit]. Vegir verða víðast hvar færir þegar líða tekur á [daginn] [nóttina].
Nous |devinions la suite des évènements| comprenions ce qui nous attendait|. Við sáum hvað í vændum var.
Attendre la suite des évènements, bíða átekta, sjá hverju fram vindur.
suivi
Le suivi d’un [patient] [dossier], eftirfylgni |á| með| [sjúklingi] [máli].
Le suivi des enfants ayant perdu un des leurs parents est très important. Eftirfylgni |á| með| börnum sem hafa misst annað foreldri sitt er mjög mikilvægt.
suivre
Suivre un cours, fara í gegnum námskeið, stunda nám.
Si on |suit| se conforme à| la proposition du comité, ef farið verður að tillögu nefndarinnar.
Il marchait à grands pas et je ne pouvais pas le suivre. Hann tók stór skref og ég gat ekki haldið í við hann.
Je ne |peux plus suivre la ligne| me retrouve plus dans la politique| du parti. Ég get enga samleið átt með stefnu flokksins lengur.
Suivre la mode de près, eltast við tískuna, tolla í tískunni.
Pendant la période qui précède et qui suit la naissance, beaucoup de mères ont des problèmes psychologiques. Í aðdraganda og kjölfari barnsburðar kljást margar mæður við sálræn vandamál.
Il faut |suivre| surveiller| tenir à l’œil| l’évolution de la situation. Það þarf að hafa vakandi auga |með| á| framvindu (D) mála.
Sa mère avait l'intention de lui envoyer un message de l'au-delà. Vous comprenez ? – Non, je ne vous suis pas vraiment. Mamma hennar ætlaði að senda henni boð að handan. Skilurðu ? – Nei, ég er ekki alveg á nótunum.
sujet
Sujet de conversation, umtalsefni, umræðuefni.
Changer de sujet de conversation, parler d’autre chose, snúa tali að öðru, skipta um umræðuefni.
superbe
Trois jours de garde à vue lui avaient fait perdre un peu de sa |superbe| jactance|. Þrír dagar í varðhaldi höfðu dregið úr kokhreysti hans.
superficiel
Une personne superficielle, |grunnhygginn| vitgrannur| maður.
supérieur
Hier, la température à Reykjavík était de huit degrés supérieure à la moyennne. Í gær var hitinn í Reykjavík átta stig fyrir ofan meðallag.
supériorité
La supériorité de l’homme sur l’animal, yfirburðir mannsins yfir dýrin.
superviser
L’institution qui supervise la distribution d’eau, stofnun sem hefur |umsjón| eftirlit| með vatnsdreifingu (D).
Il importe de bien |superviser| surveiller| le travail des élèves. Það þarf að hafa |góða umsjón| gott eftirlit| með verki nemenda.
supervision
C'est ce médecin qui avait repris la supervision du traitement d'Ingi Thór. Þessi læknir hafði tekið við umsjón á meðhöndlun Inga Þórs.
supplémentaire
Revenu supplémentaire, aukatekjur, sporslur.
Heures supplémentaires, aukavinna, yfirvinna, eftirvinna, viðbótarvinna.
supporter
Il savait supporter la défaite. Hann kunni að taka ósigri.
Je ne peux plus supporter de tels agissements. Ég get ekki látið þessar aðgerðir ganga yfir mig lengur.
Supporter le˹s˺ cout˹s˺ de q.ch, standa undir kostnaði af e.u.
Des psychologues aident les victimes à supporter ce traumatisme. Sálfræðingar hjálpa fórnarlömbum að |þola| standast| afbera| þetta andlega áfall.
Maman n’aurait pas pu supporter cette épreuve sans vous. Mamma hefði ekki komist í gegnum þessa reynslu án ykkar.
Il dit pouvoir supporter une telle quantité d’alcool. Hann segist ráða við slíkt magn af áfengi.
Elle ne supportait aucune compagnie au cours des premières semaines qui suivirent la mort de sa mère. Hún var ekki mönnum sinnandi fyrstu vikurnar eftir lát móður sinnar.
supprimer
Le néolibéralisme supprime le service public. Fjálshyggja |afnemur opinbera þjónustu| {sker} {leggur} opinbera þjónustu niður við trog| fargar opinberri þjónustu|.
L’aide au développement a été supprimée. Þróunarhjálp hefur verið lögð af.
Son emploi a été supprimé à cause de la rationalisation. Starf hans hefur lagst af vegna hagræðingar.
On ne combattra pas ces préjugés en |supprimant| abolissant| les examens. Baráttan gegn þessum fordómum verður ekki háð með því að leggja niður próf.
Tous les vols ont été |supprimés| annulés|. Öll flugin |féllu {niður} {úr}| voru felld niður|. Öllum flugum var aflýst. Lokað var fyrir öll flugin.
suprématie
Les impérialistes veulent |avoir la suprématie dans le monde entier |{régner sur le} {dominer le}{devenir les maitres du} monde|. Imperíalistar vilja |ná heimsyfirráðum| leggja heiminn undir sig|.
suprême
Il détient le pouvoir suprême. Hann fer með æðstu völd.
sur
Trois gros fumeurs sur quatre attrapent le cancer du poumon. Þrír af hverjum fjórum stórreykingamönnum fá lungnakrabbamein.
Dans certaines parties du pays, une femme sur cinq se faisait avorter. Í sumun landshlutum gekkst fimmta hver kona undir fóstureyðingu.
sûr
On n’est pas encore sûr de la gravité de la situation. Það er enn á huldu hversu alvarlegt málið er.
C'est sûr et certain. Ça ne fait aucun doute. Það er |borðleggjandi| öruggt| víst|.
surabonder
Il est évident que les subsides à l’industrie cinématographique ne |{surabondent} {foisonnent} pas| sont pas faciles à obtenir|. Það gefur auga leið að styrkir til kvikmyndagerðar |liggja ekki á lausu| eru ekki {auðfengnir} {auðsóttir}|.
surcharge
Il faut renforcer la position des vols domestiques afin de diminuer la surcharge des infrastructures de transport. Það þarf að styrkja stöðu innanlandsflugsins til að draga úr álagi á umferðarmannvirki.
Le personnel des urgences est fortement préoccupé par la surcharge de travail que ceci entrainera pour le service Starfsfólk bráðamóttöku hefur verulegar áhyggjur af því aukna álagi sem þetta muni valda á deildinni.
surchargé
Il |était {surchargé} {débordé}| ne savait plus où donner de la tête|. Hann |var önnum kafinn| átti annríkt| hafði í nógu við að snúast|.
surchauffe
Malgré la forte croissance, on considère qu’il n’y a aucun risque de surchauffe de l’économie. Þrátt fyrir mikinn hagvöxt er ekki talin hætta á að hafkerfi ofhitni.
surcroit
Et les touristes considèrent que c’est d’autant mieux si les stations balnéaires offrent |de surcroit| en plus| par dessus le marché| de la bière allemande et des saucisses bien grasses. Og ferðamönnum þykir heldur ekki verra ef strandstaðir geta boðið gestum upp á þýskan bjór of feitar pylsur |í {bland} {kaupbæti} {þokkabót}| (þar) að auki|.
surf
Planche de surf, brimbretti.
J'ai appris à |faire du surf| surfer| l'année passée. Ég lærði á brimbretti í fyrra.
surfer
Surfer sur |internet| la toile|, vafra á vefnum.
J'ai appris à |surfer| faire du surf| l'année passée. Ég lærði á brimbretti í fyrra.
surgir
Il n’y avait pas moyen de résoudre tous le problèmes qui |surgissaient| se posaient|. Það var ekki hægt að leysa öll vandræði sem sköpuðust.
surmonter
Il faut surmonter des difficultés qui ne sont pas uniquement d’ordre financier. Það þarf að |{yfirstíga} {yfirvinna} erfiðleika| sigrast á erfiðleikum| sem eru ekki einungis fjáhaglegs efnis.
Il |a {surmonté} {vaincu}| est venu à bout de| ses anciennes inhibitions. Hann hefur |{unnið bug} {sigrast} á þeim bælingum| komist yfir þær bælingar| sem heftu hann áður.
J'ai surmonté ces épreuves mais il n'est pas possible de les affronter seul : on a besoin d'aide. Ég hef unnið mig í gegnum þessar þrautir en það er ekki hægt að ganga um með þetta einn : maður þarf að fá hjálp.
Elle |avait surmonté son chagrin| fait son deuil| et essayait de commencer une nouvelle vie. Hún hafði unnið úr sorginni og reyndi að byrja upp á nýtt.
surnaturel
Aviez-vous remarqué l'intérêt qu'elle portait au |surnaturel| paranormal| ? Varðstu eitthvað vör við áhuga hennar á hinu | yfirskilvitlega| yfirnáttúrlega| ?
surnom
On lui donnait des surnoms et on se moquait de lui. Hann var uppnefndur og það var gert gys að honum.
surnommer
Il est surnommé Abu Walaa mais de son vrai nom, il s'appelle Ahmad Abdelazziz. Hann gengur undir viðurnefninu Abu Walaa en hann heitir réttu nafni Ahmad Abdelazziz.
surplace
Le chiffre d’affaire |fait du surplace| est {stationnaire} {inchangé}| depuis dix ans. Veltan hefur staðið í stað í áratug.
L’enquête |fait du surplace |piétine| ne fait guère de progrès| ne progresse guère|. Rannsókninni miðar lítið fram. Rannsóknin |kemst ekki úr sporunum| stendur í stað|.
surprendre
L’homme a été |surpris à cambrioler| pris en flagrant délit de cambriolage|. Maðurinn var staðinn að |(verki í) innbroti| því að brjóta inn|.
Ça m’a |surpris| pris au dépourvu|. Je ne m’y attendais pas. Það kom |mér {á óvart} {óvörum} {í opna skjöldu}| flatt upp á mig|. Ég vissi ekki hvaðan á mig stóð veðrið.
surprise
A la grande surprise des géologues, jarðfræðingunum til mikillar furðu.
Les violences étaient d'une intensité inégale ; parfois, c'était un seul coup asséné |par surprise| sans {raison} {motif} apparent˹e˺|. Árásirnar voru misjafnlega heiftarlegar ; stundum aðeins eitt högg sem kom upp úr þurru.
sursaturer
J’étais sursaturé et je ne pouvais plus rien avaler. Ég var |pakksaddur| stútfullur| og gat ekki komið nokkrum bita niður.
sursaut
Elle se réveilla en sursaut. Hún hrökk upp með andfælum.
Il se réveilla en sursaut de son profond sommeil par le téléphone qui sonnait sans relâche depuis un bon moment. Hann hrökk upp af djúpum svefni þegar síminn hafði hringt látlaust nokkra hríð.
sursauter
Tu m’as |fait {sursauter} {peur}| effrayé|. Þú gerðir mig bylt við. Þú |skelfdir| hræddir| mig.
J’ai sursauté. Je me suis effrayé. Mér varð |bilt| felmt| (við). Ég |hrökk| kippti| við.
sursis
Il a été condamné à une peine de quatre ans avec sursis. Hann fékk fjögurra ára skilorð.
Il a été condamné avec sursis. Hann hlaut |skilorðsbundinn dóm| skilorðsdóm|.
Peine |avec| assortie d’un| sursis, skilorðsbundin refsing.
surveillance
Il y a |une surveillance renforcée| beaucoup de mesures de sécurité| dans le centre ville. Mikil öryggisgæsla er í miðbænum.
Sous stricte surveillance policière, undir strangri löggæslu.
Il est encore sous surveillance médicale. Hann er enn í umsjá lækna.
surveiller
Il importe de bien |surveiller| superviser| le travail des élèves. Það þarf að hafa |góða umsjón| gott eftirlit| með verki nemenda.
La police surveille la zone. Lögreglan vaktar svæðið.
Il faut |surveiller| suivre| tenir à l’œil| l’évolution de la situation. Það þarf að hafa vakandi auga |með| á| framvindu (D) mála.
Je sois |surveiller| tenir à l’œil| la cuisinière pour que la casserole ne déborde pas. Ég verð að hafa |hugann við| athuga| eldavélina svo að ekki sjóði upp úr pottinum.
Les cambrioleurs |surveillent| guettent| épient| les maisons avant de passer à l'action. Innbrotsþjófarnir fylgjast með húsum áður en þeir láta til skarar skríða.
survenir
Il est survenu |un problème| une difficulté|. Snurða hefur hlaupið á þráðinn. Það er komið babb in bátinn.
survie
On ne lui donne guère de chances de survie. Honum er |varla| tæpast| hugað líf.
survivre
Comment ont-ils pu survivre à toutes ces persécutions ? Hvernig tókst þeim að lifa af allar þessar ofsóknir ?
Ils |ont survécu| s’en sont sortis vivants|. Þau komust lífs af.
Essayer de |survivre| tenir {le coup} {la tête hors de l’eau}|, végéter, vivoter, hjara, tóra, draga fram lífið.
Nous essaierons de |survivre| tenir {le coup}{la tête au-dessus de l’eau}| jusqu’au printemps. Við hjörum (af) til vors.
survolté
Il était |survolté| sur des charbons ardents|. Hann var (allur) á |glóðum| nálum|.
susceptible
Un cheval effarouché |peut| est susceptible de| mordre. Fældur hestur |á það| er líklegur| til að bíta mann.
Une entreprise susceptible de rapporter un bénéfice, gróðavænlegt áform.
susciter
Susciter des troubles, egna til óeirða, stofna til óláta.
suspecter
La police les |suspecte d’avoir commis le| soupçonne du| crime. Lögreglan |grunar þá| hefur þá grunaða| um glæpinn. |Lögregluna grunar| lögreglan hefur grun um| lögreglunni býður í grun| að þeir hafi framið glæpinn.
Etre |suspecté| mis en cause| pointé du doigt|, liggja undir ámæli.
suspendre
Il a suspendu son abonnement au Morgunblað. Hann sagði upp áskrift sinni að Morgunblaðinu.
Tous les cours sont suspendus à cause de la grève. Allt skólahald liggur niðri vegna verkfallsins.
suspense
Il n’y a pas de plaisir à savoir ce qu’on va recevoir comme cadeau de Noël puisqu’il n’y a plus aucun suspense. Það er ekkert gaman að vita hvað maður fær í jólagjöf : þá er |spenningur| spenning| eftirvænting| búin˹n˺.
suspension
Il a encouru une suspension de deux mois pour avoir bousculé l’arbitre. Hann er í tveggja mánaða banni fyrir að hrinda dómara.
symboliser
Cette disposition particulière (des images) symbolise le vol des oiseaux migrateurs qui arrivent au pays et le quittent. Þessi sérstaka uppsetning er táknræn fyrir flug farfuglanna til og frá landi.
sympathie
La grève des aiguilleurs du ciel ne jouit pas d’une grande sympathie auprès du public. Verkfall flugumferðarstjóra nýtur lítillar samúðar hjá almenningi.
sympathiser
Nous avons tout de suite sympathisé. Ça a tout de suite |collé| accroché| entre nous. Við smullum strax saman.
syncope
Il |est tombé {en syncope}{dans les pommes}| s’est évanoui| a perdu connaissance|. Hann |féll í {ómegin} {yfirlið}| fékk aðsvif| missti meðvitund|. Það leið yfir hann.
synthétique
Matière synthétique, gerviefni.
système
Système de navigation, GPS, staðsetningartæki.
Il |me tape sur {le système} {les nerfs}| m’irrite| m’agace| m’énerve|. Hann |ertir| ergir| mig. Hann |skapraunar| fer í taugarnar á| mér. Hann er mér til skapraunar.