rabibocher
Ils essaient de |rabibocher| rafistoler| le vieux tacot. Þeir reyna að |{lappa upp á} {lappa við} {tjasla (við)} gömlu drusluna| dytta að gömlu druslunni|.
raccompagner
Raccompagner q.n (à la porte), fylgja e.m út.
raccourci
Nous ferons un raccourci par le jardin. Við skulum stytta okkur leið í gegnum garðinn.
raccourcir
Elle me demande combien elle doit raccourcir (mes cheveux). Hún spyr mig hversu stutt ég vilji láta klippa mig.
Les jours commencent à raccourcir. Daginn tekur að stytta.
raccrocher
Il a raccroché. Hann |sleit {sambandinu} {símtalinu}| lagði á|.
Il m'a raccroché au nez. Il m'a claqué le téléphone. Hann skellti á mig.
racine
Il faut éradiquer un cancer avant qu’il ne |prenne racine| s’installe| . Það verður að uppræta krabbamein áður en það búi um sig.
raclée
Le parti socialiste pourrait |ramasser une raclée| subir {un échec cuisant} {une défaite retentissante} {de lourdes pertes}| être battu à plate couture| aux élections régionales. Verkamannaflokkurinn gæti |{beðið} {goldið} afhroð| hlotið slæma útreið| í sveitastjórnarkosningum.
raclement
Quand il parlait, on entendait un |raclement| son rauque| venant du fond de la gorge dû à de longues années de tabagisme. Þegar hann talaði heyrðist |hrygluhjlóð| hryglurómur| hás rómur| djúpt neðan úr hálsinum eftir langvarandi reykingar.
raconter
Il est allé chez sa maman et lui a |tout raconté| raconté tout ce qu’il savait|. Hann fór til mömmu sinnar og sagði henni allt af létta.
racorni
Des ongles racornies, skorpnar neglur.
radar
Radar de contrôle de vitesse, hraðamyndavél.
rade
Les passagers en rade ont dû rentrer chez eux par leurs propres moyens. Strandaglópar urðu að fara aftur heim af eigin rammleik.
Nous |sommes restés {en rade} {bloqués}| avons échoué| à l’aéroport de Treviso. Við urðum strandglopar á Trevisoflugvelli.
radical
Une modification radicale du système, |gagnger| róttæk| breyting á kerfinu.
radio
Je vais passer une radio. Ég fer í myndatöku.
radiothérapie
Elle a fait plusieurs radiothérapies. Hún fór í fjölda geislameðferða.
rafistoler
Ils essaient de |rafistoler| rabibocher| le vieux tacot. Þeir reyna að |{lappa upp á} {lappa við} { tjasla (við)} gömlu drusluna| dytta að gömlu druslunni|.
rafraichir
Il faudrait un peu rafraichir cette pièce, qui est dans un piteux état. Það þyrfti að |fríska| hressa| lífga| aðeins upp á þessa stofu, sem er í eymdarlegu ástandi.
rage
[La guerre] [la tempête] [le conflit] fait rage. [Stríðið] [stormurinn] [deilan] geisar.
Lorsque la manie du football fait rage, þegar körfuboltaæðið grípur um sig.
Passer sa |rage| colère| sur [q.n] [q.ch], láta reiði bitna á [e.m] [e.u].
rager
|Rager| ronchonner| râler| rouspéter| à propos de tout et de rien, hafa allt á |hornum sér| horni og stokki|, nöldra |yfir öllu| um allt|.
ragot
Colporter des ragots, commérer, kjafta frá, slúðra, bera út |(slúður)sögur| kjaftasögur|, þvaðra, fara með þvætting.
Faire l’objet de ragots, verða fyrir söguburði.
raide
On devient raide si on ne fait plus d’exercice. Maður stirðnar ef maður hættir að æfa sig.
Il se tenait raide, adossé à la lourde porte d'acier. Hann stóð stjarfur uppi við vegginn gegnt þungri stálhurðinni.
Raide mort, steindauður.
Ne sois pas toujours aussi |raide| coincé| engoncé|. Vertu ekki alltaf svona |straujaður| þvingaður|.
raison
Il y a à cela plus d’une raison. Fyrir því er ekki bara ein ástæða.
Il est interdit de téléphoner au poste de secours sans |raison| motif|. Það er bannað að hringja í neyðarlínuna |að {erindislausu} {ástæðulausu}| (að) ófyrirsynju| án tilefnis|.
Pour les mêmes raisons, af sömu ástæðum.
Pour des raisons de santé, af heilsufarástæðum, sökum heilsufarástæðna.
Si pour l'une ou l'autre raison cette relation devait prendre fin,... ef einhverra hluta vegna þetta samband þyrfti að klárast,...
Le chagrin n’a pas eu raison de lui. Sorgin (yfir)bugaði hann ekki.
La maladie a eu raison de son corps. Líkaminn fór halloka fyrir veikindum.
Avoir raison de son adversaire, bera hærri hlut við andstæðinginn, ráða niðurlögum andstæðingsins, |vinna bug| sigrast| á andstæðingnum.
Il n’y avait pas moyen de faire entendre raison à cette incorrigible tête de mule. |Engu tauti varð komið| ekki var unnt að koma tauti við| þennan forherta þverkálf. Ekki var unnt að telja um fyrir þessum forherta þverkálfi.
Tu as perdu la |raison| tête| ! Tu dérailles ! Þú ert genginn af göflunum !
Atteindre l’âge de la raison, komast til vits og ára.
Alors j'ai vu rouge et j'ai littéralement perdu la raison. Þá blossaði reiðin upp í mér og ég hreinlega tapaði mér.
raisonnable
Une |exigence| revendication| raisonnable, sanngjörn krafa, sanngirniskrafa.
Un prix raisonnable, skaplegt verð.
Le concert se termine à une heure raisonnable. Tónleikum er lokið á skikkanlegum tíma.
Il serait plus |raisonnable| rationnel| de fusionner les sections. Það væri |skynsamlegra| vitrænna| að steypa sama deildunum.
Donner à q.n |des conseils {raisonnables} {sensés}| de sages conseils|, veita e.m |{hyggileg} {skynsamleg} {viturleg} ráð| heilræði| hollráð|.
raisonner
Il essaya une fois de plus de la |raisonner| faire changer d'avis|. Hann reyndi eina ferðina enn að |tala um fyrir henni| telja henni hughvarf| fá hana til að skipta um skoðun|.
Il était fou de rage et rien ne pouvait |le raisonner| lui faire entendre raison|. Hann var vitstola af reiði og það var engu tauti við hann komið.
rajouter
Certaines de ces histoires étaient rocambolesques et je savais qu'il |en rajoutait| affabulait|. Sumar sögurnar voru hinar ævintýralegustu og ég vissi að hann var að skálda.
ralentir
Un peu plus tard, le train ralentit. Stuttu síðar hægði lestin á sér.
J’essaie de ralentir mon propre souffle pour l’accorder au sien. Ég reyni að hæga á eigin andardrætti til að halda í við hennar.
Un médicament destiné à ralentir le cours de la maladie, lyf sem ætlað er að hægja á sjúkdómnum.
Le pilote à utilisé la cime des arbres pour ralentir l’appareil avant l’atterrissage. Flugstjórinn notaði trjátoppana til að hægja á vélinni fyrir lendinguna.
Le système “Attention Assist” avertit le conducteur au cas où ses mouvements commencent à se ralentir. “Attention Assist” kerfið lætur ökumann vita þegar hægist á hreyfingunum.
râler
|Râler| ronchonner| rouspéter| rager| à propos de tout (et de rien), hafa allt á |hornum sér| horni og stokki|, nöldra |yfir öllu| um allt|.
Il accepta en jurant et en |râlant| grommelant| de venir à la réunion. Hann samsinnti því bölvandi of ragnandi að mæta á fund.
rallier
|Rallier| gagner| q.n à sa cause, vinna e.n á sitt band.
rampe
Rampe d’accès, hallandi aðkeyrsla, skábraut.
Etre sous les feux de la rampe, vera í sviðsljósi.
|Cette façon de parler| ce vocabulaire| ne passe pas la rampe. Slíkt orðfæri skilar sér illa fram í sal.
ramper
|Ramper devant| lécher les bottes à| q.n, |skríða| smjaðra| fyrir e.m, sleikja sig upp við e.n.
rancune
Il |a de la {rancune} {rancœur} – {contre} {à l’égard de}| a une dent contre| en veut à| tous ses voisins. Hann |hefur horn í síðu| ber kala til| allra nágranna sinna. Hann amast við öllum nágrönnum sínum. Honum er í nöp við alla nágranna sína.
rang
L’instituteur met en rang les élèves. Kennarinn stillir nemendum í röð.
ranger
Range tout cela. Mets toutes ces choses à leur place. Komdu þessu öllu fyrir á sinn stað.
J’espère qu’il a bien |rangé| mis en ordre| la chambre. Ég vona að hann hafi |{tekið} {lagað} {snyrt} almennilega til í| gengið frá| herberginu sínu.
Est-ce qu'on a |rangé| trouvé une place pour| tous les outils ? Er búið að koma öllum tækjunum fyrir ?
On peut ranger ces commentaires dans la catégorie “propagande raciste”. On peut |cataloguer| étiqueter| ces commentaires comme propagande raciste. Þessi ummæli má flokka undir kynþáttahatursáróður.
Une tentative de |ranger| classer| classifier| ces symboles de façon systématique, tilraun til að raða táknunum niður á skipulegan hátt.
Les poèmes ont été |rangés| classés| classifiés| d’après la forme. Ljóðunum hefur verið raðað niður eftir forminu.
Les évêques qui |se sont rangés aux côtés des| ont pris {le parti des} {fait et cause pour les}| pauvres, biskupar sem tóku sér stöðu með hinum fátæku.
rapide
Dans la société actuelle, les parents ont besoin de solutions |rapides| toutes faites| immédiates|. Í nútímasamfélaginu hafa foreldrar þörf fyrir skyndilausnir.
rapidement
Les voleurs |ont agi rapidement| sont allés vite en besogne|. Þjófarnir voru |fljótir| skjótir| snarir í snúningum|.
rappeler
Le ministère des affaires étrangères a publié un communiqué dans lequel il |rappelle| souligne| l’importance d’observer la plus grande vigilance. Utanríkisráðuneytið sendi frá sér yfirlýsingu þar sem áréttað er mikilvægi þess að menn sýni fyllustu aðgát.
rapport
Il y a un rapport manifeste entre l’autisme et certains talents. Það er greinilegt samhengi milli einhverfu og tiltekinna gáfna.
Ça n’a |aucun rapport| rien à voir| avec l’affaire. Þetta |á ekkert skylt við málið| kemur málið ekki við|.
C’est beaucoup trop peu |par rapport |proportionnellement| à ce qu’il faudrait faire. Það er alltof lítið í hlutfalli við það sem gera þyrfti.
Les membres d’une secte ont [peu] [le moins possible] de |rapports| relations| contacts| avec les autres gens, qu’ils considèrent tous comme des impies. Félagar sértrúarsafnaðar eiga [lítið] [sem minnst] að sælda við aðra sem að þeirra dómi eru allir trúlausir.
rapporter
La vente rapportera aux producteurs un milliard de dollars. Salan mun færa framleiðendum einn miljarð dollara. Framleiðendur mun þéna einn miljarð dollara á sölunni.
Ces appareils ne tarderont pas à |rapporter| être rentables|. Þessi tæki verða fljót að |borga sig upp| skila hagnaði| standa undir sér|.
rapprocher
A mesure qu’on se rapproche de la destination, eftir því sem nær dregur áfangastaðnum.
rare
Les rares fois qu'il téléphone, je leur sers d'interprète. Þau fáu skipti sem hann hringir, þá er ég á milli þeirra sem túlkur.
raréfier
Le lançon, nourriture principale du macareux, se raréfie. Sandsíli, sem eru meginfæða lundans, verða fágætari.
ras
Plein à ras bord, fleytifullur, sléttfullur, barmafullur.
J’en ai |ras le bol| marre|. Ég er |búinn að fá alveg nóg í kok af |orðinn {dauðþreyttur}{hundleiður} á| því.
raser
74 villages ont été rasés. 74 þorp hafa verið jöfnuð við jörðu.
Il a le crâne rasé. Hann er krúnurakaður.
rassasié
Les enfants sont |rassasiés| comblés| de cadeaux de Noël chers et inutiles. Börn eru |mett| södd| af dýrum og óþörfum jólagjöfum.
Je n'aime pas le requin faisandé et après la deuxième bouchée, je dis que je suis |rassasié| repu|. Kæstur hákarl finnst mér ekki góður og ég segist vera orðinn saddur eftir tvo bita.
rassembler
Elle avait toutes les peines du monde à rassembler ses idées. Hún átti í mesta basli með að hóa saman hugsunum sínum.
Rassembler [le bétail] [les moutons], smala [fé] [kindum].
ratatiné
Elle était maigre comme un clou, sa peau était jaune et ratatinée. Hún var tággrönn, húðin var gul og skorpin.
raté
Un |raté| loser|, undirmálsmaður.
ratelier
Manger à tous les rateliers, jouer sur deux tableaux, leika tveim(ur) skjöldum, bera kápuna á báðum öxlum.
ratifier
Ratifier un traité, fullgilda sáttmála.
rationnel
Il serait plus |rationnel| raisonnable| de fusionner les sections. Það væri |skynsamlegra| vitrænna| að steypa saman deildunum.
rattraper
Rattraper q.n à la course, hlaupa e.n uppi, ná e.m á hlaupum.
rauque
Quand il parlait, on entendait un |son rauque| raclement| venant du fond de la gorge dû à de longues années de tabagisme. Þegar hann talaði heyrðist |hrygluhjlóð| hryglurómur| hás rómur| djúpt neðan úr hálsinum eftir langvarandi reykingar.
raviser
Il s’est ravisé. Il a commencé à avoir des doutes. Hann fékk bakþanka.
Il s’est ravisé. Il a changé d’avis. Hann |skipti um skoðun| sá að sér| tók sinnaskiptum|. Honum snérist hugur.
raviver
Raviver [le feu] [la haine raciale], kynda undir [eldi] [kynþáttahatri].
Ces hausses salariales ravivent l’inflation. Þessar launahækkanir kynda undir verðbólgu.
Le feu de prairie |s’est ravivé| a repris vigueur|. Sinubruni hefur blossað upp aftur.
réaction
Le réchauffement climatique provoque des réactions en chaine. Hlýnun loftslags veldur keðjuvirkunum.
réagir
Réagir à q.ch., bregðast við e.u.
réaliser
Son souhait s’est enfin réalisé. Son espoir a enfin été comblé. Son vœu s’est enfin accompli. Hann hefur loksins fengið ósk sína uppfyllta. Ósk hans hefur loksins |ræst| orðið að veruleika|.
Reste à voir si ces prévisions se |réaliseront| vérifieront|. Það á enn eftir að koma í ljós hvort þessir spádómar |ganga eftir| rætast|.
|Réaliser| monter| mettre à l’affiche| produire| [une pièce de théâtre] [un film], |setja upp| uppfæra| [leikrit] [kvikmynd], leikstýra [leikriti] [kvikmynd].
Tu peux être fier de ce que tu as réalisé. Þú mátt vera stoltur af því sem þú hefur áorkað.
Afin que notre projet puisse se |réaliser| concrétiser|, til þess að aform okkar nái fram að ganga.
Nous vous remercions pour le grand travail que vous avez |réalisé| accompli| pour notre société. Við þökkum þér það mikla starf sem þú hefur innt af hendi fyrir okkar félagið.
Ce admirable projet ne s’est jamais |réalisé| concrétisé|. Þetta dásamlega áform hefur aldrei |farist fyrir| komist í framkvæmd|. Það varð aldrei úr þessu dásamlega áformi.
Il a fini par réaliser où il se trouvait. Loksins rann upp fyrir honum hvar hann var staddur.
Les voleurs se sont enfuis lorqu’ils ont réalisé que la police arrivait. Þjófarnir höfðu sig á brott þegar þeir |urðu þess áskynja | komust að raun um| að lögreglan var á leiðinni.
Je regrette de ne pas |l’avoir {réalisé} {compris}| m’en être rendu compte| beaucoup plus tôt. Ég harma það að hafa ekki áttað mig á því miklu fyrr.
réalité
D’après les simulations, l’effet de serre devrait être bien supérieur à celui qui est détecté en réalité. Samkvæmt reiknilíkönum eiga gróðurhúsahrifin að vera mun meiri en raun ber vitni.
réanimation
Les tentatives de réanimation se sont avérées inopérantes. (Endur)lífgunartilraunir báru engin árangur.
réanimer
Il est impossible de réanimer un cadavre. Það er ekki hægt að lifga lík við.
rebeller
Il |s'était rebellé contre| avait défié| la police et avait fini par être expulsé du pays. Hann hafði verið með |uppsteyt| mótþróa| uppreisn| við lögregluna og loks var honum vísað úr landi.
rebondir
La balle rebondit. Boltinn skoppar.
Faire rebondir la balle, láta boltann skoppa, skopra boltanum.
rebours
Il n'y a plus que deux semaines avant les élections et |le compte à rebours a désormais commencé| on décompte désormais les jours|. Aðeins tvær vikur eru í kosninga og það er nú talið niður.
récalcitrant
Des gamins |récalcitrants| remuants| turbulents| indisciplinés|, |órólegir| óþægir| óþekkir| óstýrilátir| fyrirferðarmiklir| drengir.
recaler
Recaler un étudiant à un examen, |fella nemanda (A)| gefa nemanda (D) falleinkunn| á prófi.
recapitalisation
Endurfjármögnun.
récapitulatif
La commission publiera un (rapport) récapitulatif sur les prêts aux ménages depuis la crise bancaire. Nefndin mun senda frá sér samantekt um lán til heimila frá bankahruni.
récemment
Tout récemment, alveg nýlega, fyrir skemmstu.
recenser
Les mineurs non-accompagnés n'ayant pas de parents en Grande-Bretagne seront |recencés| enregistrés| séparément. Fylgdarlaus börn sem enga ættingja eiga í Bretlandi verða skráð sérstaklega.
réception
A la réception (d’un hôtel…), í afgreiðslunni.
Donner une réception en l’honneur de q.n, halda boð e.m til heiðurs.
Donner une réception d’accueil, halda móttökuveislu.
receveur
Receveur d’organe, líffæraþegi.
recevoir
Il ira à Oslo pour recevoir le prix Nobel. Hann mun fara til Óslóar til að taka við Nóbelsverðlaunum.
Il dit que c’est le plus grand honneur qu’un homme de science ait jamais reçu dans ce pays. Hann segir þetta hinn mesta heiður sem vísindamaður hlotnaðist hér á landi.
Idée reçue, opinion communément répandue, almannarómur.
Barcelone a |reçu| joué contre| les champions européens. Barcelona tók á móti Evrópumeisturunum.
Est-ce qu'il recevait beaucoup de |gens| visites| ? Var gestkvæmt hjá honum ?
rechange
Pièce de rechange, varahlutur.
recharge
On a investi dans l'installation de bornes de recharge rapide pour voitures électriques dans tout le pays. Fjármagn hefur verið sett í uppbyggingu hraðhleðslustöðva fyrir rafbíla á landsvísu.
réchauffement
Réchauffement |climatique| global|, hlýnandi loftslag, |hlýnun| hlýning| loftslags.
réchauffer
Ces souvenirs me réchaufferont le cœur. Ég mun ylja mér við þær minningar.
Réchauffer le repas dans le four à micro-ondes, hita upp matinn í örbylgjuofninum.
Réchauffer q.n, |hita| ylja| verma| e.m.
Se réchauffer les [mains] [pieds]. |Hita| hlýja| sér á [höndum] [fótum].
recherche
On a lancé un avis de recherche pour retrouver les trois jeunes filles disparues. Lýst var eftir stúlkunum þremur sem er saknað.
Je ne savais pas pourquoi la police était à la recherche de cette voiture. Ég vissi ekki af hverju lögreglan var á |hnotskóg(i)| höttunum| eftir þessum bíl.
rechercher
Cette marchandise est très |recherchée| demandée| prisée|. Þessi vara er |í mikilli sókn| mjög efirsótt|.
Ce qui est surtout |recherché| prisé| par les voleurs, ce sont les écrans plats. Þjófarnir ásælast einkum flatskjái.
rechigner
Il |rechignait| était peu disposé| renâclait| à nous aider|. Hann |var {ófús} {tregur} til| færðist undan því| tregðaðist við| að hjálpa okkur.
Ces pays ont adopté les lois et les règlements de l’Union européenne sans |rechigner| réticence|. Þessi lönd hafa tekið upp lög og reglur Evrópusambandsins möglunarlaust.
rechute
Le malade a fait une rechute. Sjúklingurinn |sló niður| fékk bakslag|.
réciproque
C'est de là que provenait sa colère : un amour |non {réciproque} {partagé}| que je ne lui rendais pas|. Þaðan var reiði hennar sprottin, úr óendurgoldinni ást.
réciter
Réciter une poème, |þylja upp| fara með| kvæði.
réclame
Article en |réclame| promotion|, tilboðsvara.
réclamer
On réclame à la firme des indemnités faramineuses. Fyrirtækið er krafið |um gríðarlegar skaðabætur| gríðarlegra skaðabóta|.
|Réclamer| exiger| une rançon, fara fram á lausnargjald, krefjast lausnargjalds.
recoin
Chercher dans tous les coins et recoins, leita í öllum krókum og kimum.
Le chef réceptionniste disposait d'un petit recoin au fond de la réception. Móttökustjórinn var með lítið afdrep inn af móttökunni.
recommander
Poids |recommandé| idéal|, kjörþynd.
recommencer
[L’angine] [la bronchite] a |recommencé| repris|. [Hálsbólgan] [lungnabólgan] |tók sig upp| byrjaði| aftur.
Ah, ne recommence pas ! (par ex. à réclamer, te plaindre, etc...) Æ, byrjaðu nú ekki aftur á þessu !
récompense
On a offert une récompense d’un million à celui qui retrouvera le perroquet. Það hefur verið boðið einnar miljónar fundarlaun þeim sem finnur páfagaukinn.
recomptage
Le recomptage des voix, endurtalning atkvæða.
reconnaissance
Exprimer de la reconnaissance à q.n pour q.ch, |kunna| færa| flytja| e.m |þökk (sína)| þakkir (sínar)| fyrir e.ð.
reconnaissant
Vous nous avez été d'un grand secours et nous vous en |sommes reconnaissants| savons gré|. Þú hefur verið okkur einstakllega hjálpleg og við metum það við þig.
reconnaitre
Beaucoup de fonctionnaires reconnaissent que cette politique ne correspond pas aux promesses électorales du président. Margir embættismenn gangast við því að þessi stefna sé ekki í samræmi við kosningaloforð forsetans.
Il |reconnait| est d’accord pour dire| que la gestion des commerces de détail a beaucoup changé depuis 50 ans. Hann jánkar (við) því að miklar breytingar hafa orðið í rekstri smásöluverslana á undanförnum 50 árum.
|Reconnaitre| avouer| [une erreur] [sa faute], |viðurkenna| meðganga| játa| [mistök] [sekt sína], ganga(st) við [mistökum] [sekt sínni].
Les trois hommes ont reconnu le méfait. Þremenningarnir játuðu á sig afbrotið.
L’homme reconnait avoir commis un ignominieux inceste. Maðurinn |gengst| gengur| við svívirðilegum sifjaspellum.
Ils ne reconnaissent pas s’être rendus coupables de ces actes. Þeir kannast ekki við að eiga nokkra sök á að hafa gert það.
|Reconnaitre| explorer| une zone, svipast um svæði.
reconsidérer
|Reconsidérer| remettre en question| revenir sur| sa décision à propos de q.ch, se raviser, faire machine arrière, |fá bakþanka| draga í land| um e.ð.
reconstituer
C’est tout juste si je parviens à reconstituer le sens des mots. Það á mörkunum að ég geti púslað saman þýðingu orða.
reconvertir
Beaucoup d’agriculteurs |se sont reconvertis| sont passés| à des secteurs plus rentables. Margir bændur skiptu yfir arðsamari búgreinar.
recourir
|Recourir| avoir recours| à un moyen, bregða á einhvert ráð, grípa til einhvers ráðs.
recours
Notre dernier recours a été de mettre les patients aux urgences. Við komum til þess |þrautaráðs| lokaúrræðis| síðasta úrræðis| örþrifaráðs| að leggja skjúklinga inn á bráðdeild sjúkrahússins.
Avoir recours à une solution de fortune, grípa til |neyðarúrræða| óyndisúrræða|.
recroqueviller
La petite fille aux allumettes se recroquevilla dans un recoin entre deux maisons. Litla stúlkan með eldspýturnar hnipraði sig saman í skoti milli tveggja húsa.
Le malade était recroquevillé dans son lit. Sjúklingurinn sat í hnipri í rúmi sínu.
Sa main gauche était paralysée et toute recroquevillée. Vinstri hönd hennar var lömuð og samanhreppt.
recruter
Cet extrémiste recrute des effectifs pour l'Etat islamique. Þessi öfgamaður safnar liði fyrir Ríki Íslams.
recueillir
|Recueillir| héberger| q.n, |hýsa| skjóta skjólshúsi yfir| e.n, veita e.m |húsaskjól| athvarf|.
La municipalité est en train de recueillir des informations à propos de l'accident. Yfirvöld bæjarins vinna að því að afla upplýsinga um slysið.
recul
Le rapide recul des glaciers islandais, hröð hopun jöklanna á Íslandi.
reculer
Il |recula lentement| fit lentement marche arrière| pour quitter la place de parking. Hann bakkaði með hægð út stæðinu.
Ne pas |reculer devant l’idée| se dérober au devoir| craindre| de faire q.ch, ekki |skirrast við (það)| kinoka sér fyrir því| að gera e.ð.
Maintenant, il s'agit de reculer ou de sauter. Nú er komið að því að hrökkva eða stökkva.
Les soldats |ne pouvaient reculer ni avancer| étaient {bloqués} {coincés}|. Hermennir komust hvorki aftur né fram.
Il |ne recule devant rien| n’a aucun scrupule|. Rien ne l’arrête. Hann skirrist einskis. Hann lætur ekkert aftra sér.
En Islande, les glaciers reculent d’environ 10 mètres par an. Jöklarnir á Íslandi |hopa (til baka)| {halda} {hörfa} undan| um 10 metra á ári.
La réunion a été |reculée| remise à {plus tard} {une date ultérieure}| différée| retardée| ajournée|. Fundinum hefur verið |frestað| slegið á frest|.
recyclage
Suivre un recyclage, se recycler, fara |í endurmenntun| endurmenntunarnámskeið|.
recycler
Papier recyclé, endurunninn pappír.
rédaction
Les journalistes avaient entendu des anecdotes à ce sujet à la rédaction. Blaðamennirnir höfðu heyrt sögur af því á ritstjórninni.
redémarrer
Pour |(faire) redémarrer| relancer| [le processus de paix] [l’économie], til að koma |[friðarferlinu] [efnahagnum] {af stað} {á (góðan) rekspöl}| skriði á [friðarferlið] [efnahaginn]| – |á ný| að nýju|.
Les négociations salariales ont redémarré. Kjarasamningaviðræður hafa komist á skrið á ný.
redevable
Redevable |de dommages et intérêts| d’indemnités|, bótaskyldur.
redire
|Trouver| avoir| q.ch à redire à q.ch, setja út á e.ð, finna að e.u.
redistribuer
Redistribuer les cartes (sens propre et figuré), stokka spil upp í nýtt.
redoutable
La pneumonie s'avère particulièrement redoutable pour les enfants de moins de cinq ans. Lungnabólga reynist börnum undir fimm ára aldri sérstaklega skeinuhætt.
redouter
Baucoup de gens |redoutent| craignent| ont peur| que les Norvégiens ne reprennent la pisciculture en Islande. |Margir eru uggandi (um)| hræðast| kvíða (fyrir) því| óttast| eru hræddir um| að Norðmenn séu að yfirtaka fiskeldi á Íslandi. Marga uggir (um) að Norðmenn séu að yfirtaka fiskeldi á Íslandi.
redresser
L’économie islandaise est en train de se redresser. Íslenska efnahagslífið |er að {rétta (aftur) úr kútnum} {rétta við}| hjarnar við|.
Se redresser à moitié dans son lit (avec un coussin dans le dos), rísa upp við dogg, setjast |til hálfs uppi| hálfuppréttur| í rúmi sínu (með púða að bakinu).
Se redresser, redresser le dos, se tenir droit, rétta úr |bakinu| sér|.
réduction
Procéder à une réduction des prestations sociales, gera |niðurskurð| skerðingar| á félagslegum framkvæmdum.
Les transports publics dans la région de la capitale ont bénéficié de privilèges sous forme d’|une réduction d’impôts| un abattement fiscal|. Almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu hafa notið ívilnana í formi skattaafslátta.
réduire
L’année prochaine, le financement des communes sera réduit. Á næsta ári verða fjárútlát til sveitarfélaga |skert| skorin niður|.
L’activité du secteur public se réduira encore davantage. Starfsemi hins opinbera mun dragast enn frekar saman.
A prix réduit, en réclame, á |niðursettu| lækkuðu| verði.
Il est rappelé aux voyageurs que les services de voirie sont réduits pendant les fêtes. Ferðafólk er minnt á að vegaþjónusta verður skert yfir hátíðirnar.
réel
Interrogé à ce sujet, il a dit qu’il n’y avait aucune possibilité |réelle| tangible| concrète| que... Aðspurður sagði hann engan |áþreifanlegan| átakanlegan| möguleika á því að...
En temps réel, í rauntíma.
rééquilibrage
Il faut prendre des mesures de rééquilibrage pour capturer le carbone. Við verðum að grípa til mótvægisaðgerða til að binda kolefni.
rééquilibrer
Le soutien des hispanophones et des noirs pourrait |rééquilibrer la situation| faire pencher la balance| dans la campagne électorale. Stuðningur spænkumælandi búa og blökkumanna gæti riðið baggamuninn í kosningaherferðinni.
référence
Prix de référence, viðmiðunarverð.
Nous avons discuté de certains éléments qu’on pourrait prendre comme |(cadre de) référence| (point de) repère| ligne de conduite|. Við höfum rætt ákveðna þætti sem |hafa mætti að leiðarljósi| mætti taka mið af|.
La plupart des hommes n’ont aucun |(cadre de) référence| (point de) repère| dans leur vie affective. Flestir karlar hafa ekki viðmiðanir í sínu tilfinningalífi.
Le candidat a d’excellentes références. Umsækjandinn hefur ágæt meðmæli.
L'orateur a fait |référence| allusion| à des cyberattaques contre des institutions politiques et des particuliers. Ræðumaðurinn vísaði til tölvuárása á stjórmálastofnanir og einstaklinga.
référendum
Organiser |un référendum| une consultation populaire|, efna til þjóðaratkvæðis.
refermer
Il entendit la porte de rue se refermer. Hann heyrði útihurðina falla að stöfum.
réfléchir
Il n’y avait pas beaucoup réfléchi. Hann hafði |lítið leitt hugann að þessu| ekkert spáð í það| ekki velt því svo mjög fyrir sér|.
J’y réfléchirai désormais à deux fois avant de participer à de telles opérations de sauvatage. Ég hugsa mig héðan í frá tvisvar um áður en ég hlutast til um slíkar björgunaraðgerðir.
Seul un de ces 40 conducteurs avait réfléchi, avant de se mettre au volant, au fait que l’ivresse peut provoquer des accidents. Einungis einn af þessum 40 ökumönnum hafði |hugleitt það| leitt hugann að því| hugsað um það| áður en hann ók af stað að ölvun gæti orsakað slys.
Je pourrai réfléchir |(tout) à loisir à mes affaires| à mes affaires à tête reposée|. Ég fæ næði til að |hugsa mín mál| velta málinu fyrir mér|.
Le fait que les assistants sociaux soient aussi peu visibles dans la vie de l'école |donne à réfléchir| est matière à réflexion|. Það er umhugsunarefni hversu ósýnilegir félagsráðgjafar eru í skólastarfinu.
|Dire| lâcher| q.ch sans réfléchir, láta e.ð flakka.
réflexion
Ça incite à la réflexion. Það vekur til umhugsunar.
Réflexion faite, à y regarder de plus près, à la réflexion, tout bien considéré, en fin de compte, að vandlega athuguðu máli, |við| eftir| nánari umhugsun, eftir á að hyggja, þegar |öllu er á botninn hvolft| upp er staðið| öll kurl koma til grafar|.
Le fait que les assistants sociaux soient aussi peu visibles dans la vie de l'école |est matière à réflexion| donne à réfléchir|. Það er umhugsunarefni hversu ósýnilegir félagsráðgjafar eru í skólastarfinu.
Je pense que de telles |réflexions| considérations| sont vaines. Ég held að slíkar hugleiðingar séu tilgangslausar.
réformateur
Nous sommes un parti du centre libéral et réformateur. Við erum frjálslyndur og umbótasinnaður miðjuflokkur.
réforme
(Politique de) réforme radicale de l’économie, rótæk efnahagsumbótastefna.
reformuler
Reformuler [une question] [un texte], paraphraser une texte, umorða [spurningu] [texta].
refouler
Je ne comprends pas comment tu peux être aussi |refoulé| coincé| ! Ég skil ekki af hverju þú ert svona bældur !
|Refouler| réfréner| réprimer| ses [pulsions] [sentiments] [humeurs], |hemja| bæla (niður)| byrgja inni| [hvatir sínar] [tilfinningar sínar] [skap sitt], |hafa hemil á| halda aftur af| [hvötum sínum] [tilfinningum sínum] [skapi sínu].
réfréner
ou refréner
|Réfréner| refouler| réprimer| ses [pulsions] [sentiments] [humeurs], |hemja| bæla (niður)| byrgja inni| [hvatir sínar] [tilfinningar sínar] [skap sitt], |hafa hemil á| halda aftur af| [hvötum sínum] [tilfinningum sínum] [skapi sínu].
refuge
|Refuge| abri| (de montagne, dans une région inhabitée), sæluhús.
Résider dans un |refuge| centre d’accueil| dvelja hjá athvarfi.
refuser
Bien que je ne sois pas très actif dans le parti, je |ne refuse| n’évite| pas de participer aux réunions. Ég er ekki mjög virkur í flokknum, samt |skorast| færist| ég ekki undan því að taka þátt í fundum.
Refuser des candidats, vísa umsækjendum frá.
J’acceptai le café mais je refusai la liqueur. Ég þáði kaffibollann en afþakkaði líkjörinn.
Les autorités militaires refusent catégoriquement la possiblité d’un tel échange de prisonniers. Yfirmenn hersins þvertaka fyrir |(það) að slík fangaskipti geti farið fram| slík fangaskipti|.
On a refusé un traitement à ces patients. Þessum sjúklingum hefur verið neitað um meðhöndlun.
régaler
Ils avaient reçu un colis de provisions et ils se réjouissaient de s'en régaler. Þau höfðu fengið matarsendingu og þau hugsuðu (sér) gott til glóðarinnar.
Il savait que les médias allaient |se régaler| en faire un festin| s'il révélait la vérité. Hann vissi að fjölmiðlar kæmust í feitt ef hann ljóstraði upp sannleikanum.
regard
Suivre [q.n] [q.ch] du regard, fylgjast með [e.m] [e.u].
Les bruns rouille et les jaunes orangés de la végétation d'automne s'étendent |aussi loin que porte le regard| à perte de vue|. Ryðrauðir og appelsínugulir litir haustgróðurs breiða út sér svo langt sem augað eygir.
regardant
Il est |regardant| près de ses sous| pingre| avare|. Hann er |nær sér| aðsjáll| samansaumaður| sínkur| nískur|.
regarder
Regarder autour de soi, |skyggnast| lítast| um, |skima| horfa| (í) kringum sig.
Ça ne te regarde pas. Occupe-toi de tes ognons. Mêle-toi de tes affaires. Skiptu þér ekki af því sem þér kemur ekki við. Það kemur þér ekki við.
A y regarder de plus près, réflexion faite, à la réflexion, tout bien considéré, en fin de compte, að vandlega athuguðu máli, |við| eftir| nánari umhugsun, eftir á að hyggja, þegar |öllu er á botninn hvolft| upp er staðið| öll kurl koma til grafar|.
régenter
Le directeur d’école est très sévère et veut régenter tous et tout. Skólastjórinn er mjög strangur og vill stjórna öllum og öllu.
régime
Le droit des peuples à (avoir) un régime démocratique, réttur þjóða til lýðræðilegs stjórnarfars.
On le dit proche |du régime| de l’appareil (politique)|. Hann er sagður nátengdur bákninu.
région
Cette plante ne pousse que dans les |régions| zones| habitées. Þessi planta vex aðeins við |byggðir| byggð {ból} {svæði}|.
registre
Nous n'avons trouvé personne de ce nom dans le Registre |national| de la population|. Við fundum engan með því nafni hjá Þjóðskránni.
réglage
Il y a une application pour smartphone qui permet d'augmenter ou de diminuer le volume de l'appareil auditif et de préprogrammer certains réglages. Það er app fyrir snjallsíma þar sem má hækka og lækka í heyrnartakinu eða velja fyrirfram ákveðnar stillingar.
règlement
La police pense qu’il s’est agi d’une sorte de règlement de comptes. Lögreglan telur að um einhverskonar uppgjör hafi verið að ræða.
règlementer
Ce serait une régression de la démocratie s’il était désormais possible de règlementer ou de limiter des droits fondamentaux par une simple loi. Það væri afturkippur í lýðræði ef hægt yrði að lögleiða eða takmarka grundvallarréttindi með venjulegum lögum.
Le directeur d’école est très sévère et veut tout |règlementer| régler| diriger| régenter|. Skólastjórinn er mjög strangur og vill stjórna öllu.
régler
Régler une affaire, gera út um mál, útkljá e.ð, fá niðurstöðu á e.u.
L’affaire est |réglée| liquidée| classée|. Málið er afgreitt.
L'affaire est réglée. Il n'y a plus rien à ajouter. Le débat est clos. Þarmeð er málið útrætt.
Régler un différend, skera úr deilu.
Maintenant, c’est à toi |de {régler} {t’occuper de} l’affaire| de jouer| d’intervenir|. Maintenant, |la balle est dans ton camp| c'est toi qui as la main|. Nú kemur |til þinna kasta| að þér að fást við það|. Nú lætur þú það til þín taka.
Des sanctions économiques pourraient définitivement |régler le sort de| être fatales à| porter un coup fatal à| l’économie du pays. Efnahagslegar refsiaðgerðir gætu endanlega gert út um hagkerfi landsins.
Le directeur d’école est très sévère et veut tout |régler| règlementer| diriger| régenter|. Skólastjórinn er mjög strangur og vill stjórna öllu.
La police règle la circulation. Lögreglan stjórnar umferðinni.
Je |règlerai| payerai| le souper demain matin. Ég geri upp kvöldverðinn í fyrramálið.
Peu de gens croient vraiment que cette affaire sera réglée l’année prochaine. Fáir hafa raunverulega trú á að |rætist úr þessu| úr rætist| á næsta ári.
Il reste quelques |points| détails| à |régler| finaliser|. Það á að hnýta nokkra lausa enda.
|Régler| mettre à l’heure| l’horloge, rétta klukkuna.
Régler l’image, skerpa myndina.
|Régler| mettre| un appareil (électrique) au maximum, stilla tæki á hæsta straum.
J’ai |réglé| mis| le chauffage au maximum. Ég setti miðstöðina á hæstu stillingu.
Pourquoi n'avez-vous pas déposé plainte à la police ? – Nous voulions régler cela nous-mêmes. Af hverju tilkynnuð þið ekki lögreglunni um málið ? – Við vildum ráða fram úr þessu sjálf.
régner
Les impérialistes veulent |{régner sur le} {dominer le} {devenir les maitres du} monde| avoir la suprématie dans le monde entier|. Imperíalistar vilja |ná heimsyfirráðum| leggja heiminn undir sig|.
regorger
La mer |regorge| grouille| pullule| de poisson. Hafið |morar af| er auðugt að| fiski.
régresser
On a mis des appareils auditifs aux patients et après quelques mois, on a constaté que leur déficit mental avait régressé. Það voru sett heyrnartæki á sjúklinga og í ljós kom eftir nokkra mánuði að vitræna skerðingin hafði gengið til baka.
régression
Ce serait une régression de la démocratie s’il était désormais possible de réglementer ou de limiter des droits fondamentaux par une simple loi. Það væri afturkippur í lýðræði ef hægt yrði að lögleiða eða takmarka grundvallarréttindi með venjulegum lögum.
regretter
Il |regrette| se repent de| s’être emporté. |Honum þykir leitt| hann {sér eftir því} {iðrast þess}| að hafa misst stjórn á sér.
“Tu voles mes fraises ? Eh bien, |tu vas {le regretter} {le payer cher} {t’en mordre les doigts}{t’en repentir}| ça va te couter cher|  !”, dit la sorcière. “Ertu að stela jarðarberjunum mínum ? Þú skalt sko fá að kenna á því ! Það skal sko verða þér dýrt spaug !”, sagði nornin.
On te regrette beaucoup. Það er mikil eftirsjá að þér. Við söknum þín mikið.
Il fut regretté de tous. Hann varð hverjum manni harmdauði.
réguler
Nous essayons de réguler au mieux le trafic et de garantir la sécurité des usagers de la route. Við reynum eftir bestu getu að greiða úr umferðinni og tryggja öryggi vegfarenda.
régulier
Vol régulier, áætlunarflug.
réhabilitation
Il faut prendre des mesures de rééquilibrage pour capturer le carbone, entre autres la |réhabilitation| remise en valeur| des terres marécageuses. Við verðum að grípa til mótvægisaðgerða til að binda kolefni, meðal annarra endurheimt votlendis.
rejet
Les cellules souches diminuent la probabilité d’infections et de rejet. Stofnfrumur minnka líkur á sýkingum og höfnun.
rejeter
Le projet de loi a été rejeté. Stjórnarfrumvarp stjórnarinnar var fellt.
J’avais tellement peur qu’elle me rejette. Ég var svo hræddur að hún myndi ýta mér frá sér.
Rejeter des chefs d’accusation, vísa frá ákæruliðum.
Rejeter (toute) la faute sur q.n, skella (allri) skuldinni á e.n.
Les autorités iraniennes rejettent ces accusations. Írönsk stjórnvöld vísa þessum ásökunum |á bug| til föðurhúsanna|.
L'épave a été rejetée sur le rivage. Skipsflakið (A) rak á land.
rejoindre
Voulez-vous |nous rejoindre| vous associer à {nous} {notre groupe}| vous joindre à notre groupe| ? Viljið þið slást í för(ina) með okkur (D) ?
réjouir
Se réjouir de q.ch, |gleðjast| vera glaður| yfir e.u.
relâche
Il se réveilla en sursaut de son profond sommeil par le téléphone qui sonnait sans relâche depuis un bon moment. Hann hrökk upp af djúpum svefni þegar síminn hafði hringt látlaust nokkra hríð.
relâcher
Tous les prisonniers ont été |relâchés| libérés| élargis|. Allir fangar voru leystir úr haldi. Öllum föngum var sleppt.
Il a été relâché le procès-verbal une fois dressé. |Honum var sleppt| hann var látinn laus| að lokinni skýrslutöku.
Elle attrapait des cernes sous les yeux et ses traits |se relâchaient| s'affaissaient|. Hún fékk bauga undir augun og það slaknaði á andlitsdráttum.
relais
L'école primaire sera bientôt exsangue car l'âge moyen des enseignants est de 55 ans et il n'y a pratiquement personne pour |prendre le relais| lassurer la relève| |. Grunnskólakerfinu er að blæða út því meðalaldur kennara er 55 og nýliðun er lítil sem engin.
relance
Afin de déterminer si notre entreprise a quelque espoir de |reprise| relance|, til að fá úr því skorið hvort okkar fyrirtæki á einhverrar |endurreisnar| viðreisnar| von.
relancer
Pour |relancer| (faire) redémarrer| [le processus de paix] [l’économie], til að koma |[friðarferlinu] [efnahagnum] {af stað}{á (góðan) rekspöl}| skriði á [friðarferlið] [efnahaginn]| á ný| að nýju|.
relation
Les membres d’une secte ont [peu] [le moins possible] de |relations| rapports| contacts| avec les autres gens, qu’ils considèrent tous comme des impies. Félagar sértrúarsafnaðar eiga [lítið] [sem minnst] að sælda við aðra sem að þeirra dómi eru allir trúlausir.
Ils ont des relations tendues. Ce ne sont pas de grands amis. Það er grunnt á því góða með þeim. Þeir eru litlir vinir.
Relations publiques, almannatengsl.
Responsable des relations publiques, upplýsingafulltrúi.
Elle prétend avoir eu une |relation amoureuse| aventure| liaison| avec Clinton dans les années 80. Hún heldur því fram að hafa |átt í ástarsambandi| verið í tygjum| við Clinton á níunda áratug.|
Il n'a jamais eu de relation stable. Il ne s'est jamais marié. Hann hefur aldrei gengið út.
relayer
Se relayer (par ex. aux appels d’urgence), taka vaktir (t.d. við neyðarsíma).
Nous nous relayons pour conduire. Við skiptumst á að keyra.
Ils |se relayent toutes les| travaillent par équipes de| 12 heures. Unnið er á 12 tíma vöktum.
Le nombre d’équipes sera augmenté, elles se relayeront donc plus souvent. Vaktahópum verður fjölgað og það verða oftar vaktaskipti.
relevé
Les relevés océanographiques au large de l’Islande constituent une activité d’|utilité publique| intérêt public|. Sjómælingar við Ísland eru þjóðþrifamál.
Relevé du compteur d’électricité, aflestur rafmagnsmælis.
Faire le relevé du compteur d’électricité, lesa af rafmagnsmæli.
relève
Relève de la garde, vörsluskipting.
L'école primaire sera bientôt exsangue car l'âge moyen des enseignants est de 55 ans et il n'y a pratiquement personne pour |assurer la relève| prendre le relais|. Grunnskólakerfinu er að blæða út því meðalaldur kennara er 55 og nýliðun er lítil sem engin.
relever
J'avais tellement mal au dos que j'ai eu peine à me relever du divan. Ég var svo slæm í bakinu að ég komst varla aftur upp úr sófanum.
Relever son col, bretta upp kragann.
Pour relever le gout, til smekkbætis.
reluquer
Il avait terminé son assiette et |reluquait| lorgnait| de nouveau le buffet. Hann hafði klárað af diskinum og var tekinn að líta hlaðborðið hýru auga á ný.
remaniement
Remaniement ministériel, uppstokkun á ríkisstjórn.
remanier
Il faudra remanier le gouvernement. Það verður þörf á því að stokka upp ríkisstjórnina.
remarquable
Elle s’acquittait de ces tâches de façon remarquable. Hún leysti þessi verkefni (af hendi) með stakri prýði.
remarque
Ils ont beaucoup de remarques à faire à propos de ce rapport. Þeir hafa margt við þessa skýrslu að athuga.
Ils ont fait beaucoup de remarques à propos de ce rapport. Þeir hafa gert margar athugasemdir við þessa skýrslu.
remarquer
On commence à |remarquer| percevoir| des changements. Breytinga tekur að verða vart.
As-tu |remarqué| observé| beaucoup de changements depuis que tu as commencé à travailler ici ? Hefurðu orðið var við miklar breytingar frá því þú hófst störf hér ?
On |remarque| observe| une hostilité croissante à l’égard des immigrants. Menn hafa orðið |vart| varir| – |við aukna andúð| aukinnar andúðar| í garð innflytjenda. Það |gætir aukinnar andúðar| ber á aukinni andúð| í garð innflytjenda.
On a |remarqué| observé| quelques oiseaux migrateurs ces derniers jours. Það hefur borið á nokkrum farfuglum síðustu daga.
Nous |remarquons| notons| un grand intérêt de la part des éditeurs étrangers. Við finnum fyrir miklum áhuga erlendra útgefenda.
Faire remarquer q.ch. à q.n., attirer l’attention de q.n sur q.ch, benda e.m á e.ð.
Sans que ça se remarque, an þess að á bæri.
|Remarquer| apercevoir| aviser| q.ch, koma auga á e.ð.
On ne |le remarquait| s’en rendait compte| qu’après un certain temps. Maður áttaði sig ekki á þessu fyrr en í tímans rás.
|Faire remarquer| attirer l’attention sur| q.ch, taka e.ð fram.
Un jeune qui veut se faire remarquer, unglingur sem vill |beina að sér athyglinni| láta á sér bera|.
Est-ce qu’ils savent que la rue est fermée ? Si ce n’est pas le cas, il ne tarderont pas à |le remarquer |s’en {rendre compte} {apercevoir}| ! Skyldu þeir vita að gatan er lokuð ? Ef ekki, þá komast þeir brátt að því !
Pour le moment, le Vésuve |ne se fait pas remarquer| se tient tranquille|. Í bili ber Vesúvíus ekki á sér.
Il ne se faisait par remarquer. Il se tenait un peu à l’écart. Il restait discret. Hann hélt sig nokkuð til hlés. Hann lét lítt á sér bera.
Il y a certaines erreurs que je n'ai pas remarquées. Certaines erreurs |m'ont échappé| ont échappé à mon attention|. Mér hefur sést yfir nokkrar villur.
rembobiner
Rembobiner une bande magnétique, spóla (segul)band(i) til baka.
Mais |rembobinons un peu le film| faisons un petit retour en arrière|. En spólum aðeins til baka.
remède
Ils pensent avoir divers remèdes contre la boulimie. Þau þykjast hafa ýmis |ráð| meðul| við átæði (D).
Je n’y vois aucun remède. Ég veit engin ráð til bjargar.
remédier
|Remédier à| résoudre| une difficulté, ráða bót á vanda (D).
Nous trouverons |un moyen d'y remédier| une solution|. Við finnum ráð við því.
remettre
Remettre un |devoir| travail|, skila inn verkefni (D).
Quand doit-on |remettre| rentrer| la déclaration d'impôts ? Hvenær á að skila inn skattskýrslu (D) ?
Le moteur de la voiture a été remis en état. Vélin í bílnum var gerð upp.
La réunion a été |remise à beaucoup plus tard| renvoyée aux calendes (grecques)|. Fundurinn dróst |mjög lengi| á langinn|.
Il m’a |remis| déclaré quitte de| ma dette. Hann hefur gefið mér eftir skuldina.
La réunion a été |remise à {plus tard} {une date ultérieure}| différée| retardée| ajournée| reculée|. Fundinum hefur verið |frestað| slegið á frest|.
Il me regarda un bon moment avant de parvenir à me remettre. Hann horfði góða stund á mig án þess að koma mér fyrir sig.
Il est tout à fait |remis| rétabli|. Hann |náði sér fullkommlega| jafnaði sig til fulls|.
J’ai mis plusieurs jours à me |remettre| rétablir|. Ég var nokkra daga að ná mér (á strik).
Sa fiancée s'est suicidée et il ne s'en est jamais remis. Unnusta hans framdi sjálfsmorð og hann |bar ekki sitt barr| náði sér ekki aftur| eftir það.
Se remettre d'une maladie, jafna sig á sjúkdómi.
Il |se {remet} {rétablit}| est {convalescent} {en voie de guérison}| va mieux|. Honum batnar. Hann er |á batavegi| í afturbata| að komast á {skrið} {fætur}|.
remise
Les meilleurs travaux seront exposés lors de la remise des prix. Bestu verkefnin verða sýnd á verðlaunaafhendingu.
Remise de dette, eftirgjöf |á skuldum| skulda|.
remontée
L’économie |opère une lente remontée| {enregistre} {donne les signes d’} une légère reprise|. Efnahagslífið er á hægri uppleið.
Les plombiers avaient simplement bouché le trou avec de la paille ; c'est pour cela qu'il y avait ces |remontées| odeurs| d'égout dans l'appartement. Pípararnir höfðu troðið bara hálmi í gatið ; þessvegna kom alltaf einhver holræsalykt í íbúðina.
remonter
Remonter [le ressort] [l’horloge], |draga upp| trekkja| [fjöðrina] [klukkuna].
L’affaire remonte très loin dans le temps. Málið teygir sig langt aftur í tímann.
L’enquête doit remonter jusqu’à 2003. Rannsókn á að ná aftur til ársins 2003.
[L’euro] [la couronne] remonte. [Evran] [krónan] hjarnar við.
remontrance
|{Faire des remontrances} {sonner les cloches} à| sermonner| q.n, láta e.n hafa það óþvegið, segja e.m til syndanna, skamma e.n.
remplaçant
(par ex. dans une équipe sportive), varamaður.
Il a commencé la partie sur le banc des remplaçants. Hann byrjaði leikinn á varamannabekknum.
remplacement
Heures (de cours) de |remplacement| suppléance| (données en l’absence du professeur titulaire), forfallakennsla.
remplacer
Remplacer q.n., leysa e.n af, hlaupa í skarðið fyrir e.n.
C’est elle qui |remplacera| se substituera à| la chanteuse malade|. Hún mun hlaupa í skarð fyrir veiku söngkonuna.
Il n’est pas étonnant qu’on l’ait remplacé par un autochtone. Ekki er að undra að honum hefur verið skipt út fyrir heimamann.
Nous vivons dans une société de consommation : dès qu’une chose a deux ans, il faut la remplacer. Við lifum í neyslusamfélagi : um leið og eitthvað er orðið tveggja ára, þarf að skipta því út.
L'auteur a décidé de remplacer les photos par des dessins. Höfundurinn ákvað að skipta ljósmyndunum út fyrir teikningar.
remplir
Dans un trop petit hôpital qui ne |remplit pas les| satisfait pas aux| exigences minimales en matière d’hygiène, á alltof litlu sjúkrahúsi sem uppfyllir ekki lágmarkskröfur um hollustuhætti.
|Remplir| honorer| ses engagements, standa við skuldbindingar sínar.
La petite église était |remplie| pleine à craquer| de parents et d’amis du défunt. Litla kirkjan var þéttsetin ættingjum og vinum hins látna.
Les ébats furent tels que le bateau se remplit d’eau. Ærsl urðu til þess að báturinn |fylltist af vatni| bátinn fyllti|.
remporter
Il a |remporté| gagné| le gros lot au loto. Hann |hlaut| hreppti| stóra vinninginn í lottói.
Ils ont remporté environ 80% des [adjudications] [prix]. Þeir hafa hreppt um 80% af [útboðunum] [verðlaununum].
remuant
Des gamins |remuants| turbulents| récalcitrants| indisciplinés|, |órólegir| óþægir| óþekkir| óstýrilátir| fyrirferðarmiklir| drengir.
remue-ménage
Les gens sont arrivés à 8 heures et au début, il y a eu beaucoup de remue-ménage. Fólk mætti kl. 8 og |mikill {gauragangur} {(hamagangur} var| mikil ólæti voru| til að byrja með.
remuer
Nous étions tous terrifiés et personne n’osait |remuer| bouger|. Við vorum öll óttaslegin og enginn þorði að bæra á sér.
renâcler
Il |renâclait| était peu disposé| rechignait| à nous aider. Hann |var {ófús} {tregur} til| færðist undan því| tregðaðist við| að hjálpa okkur.
renaissance
Musique de la Renaissance, endurreisnartónlist.
C’est à ces poètes romantiques qu’on doit la renaissance de la langue. Þessum rómantísku skáldum eigum við endurlífgun tungunnar að þakka.
L’orchestre a joué une œuvre de la Renaissance. Hljómsveitin flutti verk frá endurreisnartímanum.
rencontre
J’ai fait sa connaissance sur un site de rencontres. Ég kynntist henni á stefnumótasíðu.
C'était probablement une |rencontre {d'un soir} {d'une fois}| aventure sans lendemain| ; c'est pour cela qu'il a utilisé un préservatif. Það var sennilega skyndikynni : þessvegna notaði hann smokk.
Elle portait le même veston de cuir que lors de notre |première rencontre| premier rendez-vous|. Hún var í sama leðurjakkanum og hún hafði verið í á fyrsta stefnumóti okkar.
|Ma première rencontre| mon premier contact| avec l’Islande s’est fait˹e˺ par le biais de la musique. Mín fyrstu kynni af Íslandi voru í gegnum tónlist.
Aller à la rencontre de q.n, að ganga til móts við e.n.
rencontrer
Je n’ai rencontré aucun préjugé. Ég hef ekki mætt neinum fordómum.
|J'ai rencontré par hasard| je suis tombé sur| une vieille connaissance. Ég |kom| hljóp| í flasið á gömlum kunningja. Ég rakst á gamlan kunningja.
Malheureusement, ces préjugés |{se rencontrent} {existent} encore| ont encore cours|. Því miður |eru þessir hleypidómar enn {til} {við lýði}| halda þessir hleypidómar velli| tíðkast þessir hleypidómar enn|.
rendez-vous
Les parents qui ont plus de moyens continueront à consulter le pédiatre plutôt que d'attendre deux trois jours avant d'obtenir un rendez-vous dans un centre médical. Efnameiri foreldrar halda áfram að leita til barnalæknis í stað þess að bíða í tvo þrjá daga eftir að fá úthlutað tíma á heilsugæslunni.
Je voudrais |prendre| avoir un| rendez-vous chez le le dentiste Sigurjón. Mig langar að panta tíma hjá Sigurjóni tannlækni.
Elle portait le même veston de cuir que lors de notre |premier rendez-vous| première rencontre|. Hún var í sama leðurjakkanum og hún hafði verið í á fyrsta stefnumóti okkar.
rendre
C'est de là que provenait sa colère : un amour |que je ne lui rendais pas| non {réciproque} {partagé}|.
Se rendre à l’ennemi, capituler, gefast upp fyrir óvininum.
Se rendre à la police, se constituer prisonnier, gefa sig fram við lögreglu.
renégocier
Il veut renégocier l'accord de Paris sur le climat. Hann ætlar að semja upp á nýtt um Parísarsamkomulagið í loftslagsmálum.
rênes
|Tenir les rênes| avoir le contrôle| d’une affaire, faire la loi, hafa töglin og hagldirnar.
renforcer
Ces élections ont |renforcé| affermi| consolidé| la position des partis de droite. Þessar kosningar hafa fest í sessi hægri flokkana.
Il faut renforcer la surveillance du trafic sur la toile. Það verður að herða eftirlit með netumferð.
Le vent |se renforce| augmente|. Vindinn er að herða. Vindurinn fer vaxandi. Það |{bætir í} {eykur} vind| hvessir|.
renfort
Les forces de police ont reçu des renforts. Lögregluliðinu hefur bæst liðsauki.
rengainer
Rengainer son épée, slíðra sverðið, stinga sverðinu í slíður.
renier
|Renier| abjurer| la foi chrétienne, (af)neita kristinni trú.
renifler
Il s'essuyait la bouche en reniflant. Hann þurrkaði sér um munninn og saug upp í nefið.
Il remarqua qu'elle s'était mise à |renifler| flairer| comme un chien. Hann tók eftir því að hún var farin að hnusa eins og hundur.
renoncer
Le gouvernement a renoncé à modifier le système électoral. Ríkisstjórn féll frá því að breyta kosningakerfinu.
Il a renoncé à cette exigence. Hann féll frá þeirri kröfu sinni.
Ils ont renoncé à leur attitude hostile à mon égard. Þeir féllu frá fjandsamlegri afstöðu sinni til mín.
Ils ont renoncé au terrorisme. Þeir hafa látið af hermdarverkum.
Il a renoncé à tous ses droits sur les enfants. Hann afsalaði sér öllum réttindum yfir börnum.
Ils ont |renoncé| abandonné|. Þau hafa |lagt árar í bát| gefist upp|.
On a |renoncé au| abandonné le| projet. |{Horfið} {kvikað} var frá| látið var af| þessu  áformi.
Les cantonniers ont essayé d’ouvrir la route mais ils ont dû renoncer à cause des tourbillons de neige. Vegagerðarmenn reyndu að opna veginn en urðu að hverfa frá vegna skafrennings.
J’ai |renoncé à| arrêté| l’élevage de poules. Éf hef gefist upp á hænsnabúskapnum. Ég er hættur við hænsnabúskapinn.
Elle faisait sa promenade quotidienne et elle n'y |renonçait| manquait| jamais, sauf par temps de tempête. Hún fór í göngu á hverjum degi og sleppti því aldrei nema í verstu veðrum.
On se souviendra de lui pour avoir renoncé à utiliser la force afin d’empêcher le mouvement de libération en Europe orientale. Hans verður minnst fyrir það að hafa |látið (það) vera| sleppt því| að beita valdi til þess að koma í veg fyrir frelsisbyltinguna í Austur-Evrópu.
Dans la lutte contre le terrorisme, on ne peut pas |renoncer aux| {abandonner} {perdre} les| valeurs démocratiques qu’on est en train de défendre. Í baráttu gegn hryðjuverkum má ekki |{leggja fyrir róða} {láta fara í suginn} lýðræðisgildin | kasta á glæ lýðræðisgildum| sem verið er að verja.
Elle |a renoncé à |n’a pas eu le courage de| demander le divorce. Hún guggnaði á því að sækja um skilnað.
renouer
Nous avons renoué, c'est vrai, inutile de le cacher. Við tókum aftur upp |samband| þráðinn|, það er rétt, óþarfi að vera að halda því leyndu.
renouvelable
Les sources d’énergie renouvelables, |endurnýtanlegir|endurnýjanlegir| orkugjafar.
rénover
Rénover une maison, gera upp hús.
La maison est entièrement rénovée. Húsið er allt nýgert.
renseigner
Les autorités vont |se renseigner| faire une enquête| sur ses antécédents avant de lui confier la tutelle des enfants. Yfirvöld ætla að |{grennslast} {spyrjast} (fyrir) um forsögu| grennslast eftir forsögu (D)| hans áður en hann fái forræði yfir börnunum.
|Se renseigner| s’informer| s’enquérir| de q.ch auprès de q.n, |spyrja e.n| afla sér upplýsinga eftir hjá e.m| um e.ð, inna e.n eftir e.u.
rentabiliser
Il est donc nécessaire de rentabiliser ces secteurs traditionnels. Því er nauðsynlegt að gera þær hefðbundnu atvinnugreinar |arðsamar | arðbærar| hagkvæmar|.
rentabilité
Il faut faire une évaluation de la rentabilité du tunnel. Það þarf mat á |sjálfbærni| hagkvæmni| arðsemi| ganganna.
rentable
Ces appareils ne tarderont pas à |être rentables| rapporter| être amortis|. Þessi tæki verða fljót að |borga sig upp| skila hagnaði| standa undir sér|.
Dans une petite localité, une salle d’exposition ne peut en aucune façon être rentable. Í litlum bæ er vonlaust að láta sýningarsal |standa undir sér| bera sig|.
rentrée
A la (cérémonie de la) rentrée des classes, við skólasetningu.
rentrer
Je suis rentré de vacances aujourd’hui. Ég kom úr fríi í dag.
La police a lancé un avis de recherche pour retrouver les enfants qui ne sont pas rentrés à la maison après le concert. Lögreglan hefur auglýst eftir börnum sem hafa ekki skilað sér heim eftir tónleikana.
Quand doit-on |rentrer| remettre| la déclaration d'impôts ? Hvenær á að skila inn skattskýrslu (D) ?
La clé |rentre| va| dans la serrure. Lykillinn á að skránni.
renverser
J’étais |renversé| ahuri| stupéfait| frappé de stupeur| abasourdi| ébahi| sidéré|. Ça ma coupé bras et jambes. Ég var |þrumulostinn| furðulostinn| agndofa| steinhissa|. Mér |féllust hendur| varð hverft við|. Mig rak í rogastans. Mér |brá (í brún)| hnykkti við|.
Renverser q.ch, kollvarpa e.u.
Renverser le gouvernement, |steypa (af stóli)| bylta| bola frá völdum| stjórninni.
Il a renversé du fromage et de la sauce sur le siège et sur le sol. Hann hefur sullað osti og sósu á sætið og golfið.
Il a été renversé par une camionnette. Sendibíll |ók| keyrði| á hann. Hann varð fyrir sendibíl (D).
Le bus |s’est {renversé} {retourné}| a versé| et a abouti dans le fleuve. Rútan |valt| lagðist á hliðina| og lenti ofan í fljóti.
La table du salon s'était renversée. Stofuborðið hafði oltið um koll.
renvoyer
Quand le patient |quitte-t-il| {sort-il} {est-il renvoyé} de| l’hôpital ? Hvenær |gengur sjúklingurinn út| er sjúklingurinn útskrifaður| af spítalanum ?
La réunion a été |renvoyée aux calendes (grecques)| remise à beaucoup plus tard| . Fundurinn |dróst |mjög lengi| á langinn|.
Les généralistes doivent maintenant renvoyer les enfants aux pédiatres. Heimilislæknar eiga nú að vísa börnum áfram til barnalækna.
réorganiser
Il est sans aucun doute nécessaire de réorganiser le système économique du pays. Það er vissulega þörf á því að |stokka upp| endurskipuleggja| efnahagskerfi landsins.
Pour réagir à ce problème, le cerveau se |réorganise| restructure| en établissant de nouvelles connexions. Til að bregðast við vandanum |endurskipuleggur| endurstillir| heilinn sig með því að mynda nýjar tengingar.
répandre
La nouvelle mode ne tarda pas à se |répandre| propager| diffuser| au-delà des frontières. Nýja tískan var fljót að smita út frá sér út fyrir landsteina.
La crainte de l'apocalypse |se {répandit} {propagea} parmi les| s'empara des| gens. Ótti við heimsendinn greip um sig á meðal fólks.
Le parfum des fleurs se répandait dans toute la pièce. Ilminn af blómunum lagði um alla stofuna.
Lorsque la nouvelle se répandit qu'il y avait une grande fête au château, une foule de gens afflua. Þegar spurðist út að glaumur of gleði ríkti í höllinni, dreif að mikill mannföldi.
La nouvelle ne s'était pas tellement répandue parmi les clients étrangers. Það hafði ekki spurst svo mikið út til útlendinganna.
Elle fit un trou dans le sac afin que le riz se répande tout le long du chemin. Hún klippti gat á pokann til þess að grjónin skyldi sáldrast niður alla leiðina.
Le bol s’est brisé et le yaourt |s’est répandu sur| a éclaboussé| tout le plancher. Skálin skall á golfið of jógúrtið |slettist|skvettist| út um allt.
Un malentendu |communément répandu| fréquent|, útbreiddur misskilningur.
Opinion communément répandue, idée reçue, almannarómur.
répartir
Il faudrait |répartir| étaler| la charge de travail sur toute l’année. Það ætti að dreifa vinnuálaginu yfir árið.
répartition
Répartition des tâches, division du travail, verkaskipting.
repas
Les visiteurs ont reçu un |repas| une collation|. Gestirnir nutu |veitinga| góðgerða| hressingar|.
repenser
Plus tard, elle repensa souvent à ces instants. Oft varð henni hugsað til þessara stunda síðar meir.
repentir
Il |regrette| se repent de| s’être emporté. |Honum þykir leitt| hann {sér eftir því} {iðrast þess}| að hafa misst stjórn á sér.
“Tu voles mes fraises ? Eh bien, |tu vas {t’en repentir} {le regretter} {le payer cher}{t’en mordre les doigts}| ça va te couter cher|  !”, dit la sorcière. “Ertu að stela jarðarberjunum mínum ? Þú skalt sko fá að kenna á því ! Það skal sko verða þér dýrt spaug !”, sagði nornin.
répercuter
Ces hausses |se répercuteront| auront une répercussion| sur le cout de la vie. Þessar hækkanir munu |skila sér í framfærslukostnaðinum| hafa áhrif á framfærslukostnaðinn|.
repère
Nous avons discuté de certains éléments qu’on pourrait prendre comme |(point de) repère| (cadre de) référence| ligne de conduite|. Við höfum rætt ákveðna þætti sem hafa mætti að leiðarljósi.
La plupart des hommes n’ont aucun |(point de) repère| (cadre de) référence| dans leur vie affective. Flestir karlar hafa ekki viðmiðanir í sínu tilfinningalífi.
répétition
A la répétition générale, á |aðalæfingunni| lokaæfingunni|.
répit
C’est un |court répit| répit de courte durée|. Það er skammgóður vermir.
Le téléphone sonne sans relâche et ne me laisse |aucun| pas un instant de| répit. Síminn hringir án afláts og veittir mér engin grið.
replantation
La (re)plantation et la (re)forestation permettent de capturer le carbone dans le sol et la végétation. Með landgræðslu og skógarrækt er hægt að binda kolefni í jarðvegi og gróðri.
replier
Elle replia le mot et le fourra dans la poche de son tablier. Hún braut miðann saman og stakk honum í svuntuvasann.
réplique
La dispute |s’envenimait| escalait| à chaque réplique. Deilan |jókst orð af orði| varð harðari með hverju tilsvari|.
Réplique, secousse secondaire, eftirskjálfti.
répondre
C’est la première fois qu’il répond à des questions dans un programme télévisé. Hann situr fyrir svörum í sjónvarpsþætti í fyrsta skipti.
|Répondre| rendre compte| de ses actes, svara til saka fyrir gerðir sínar.
Il faut que tu |{répondes à} {tiennes compte de} ces critiques| prennes {ces critiques en considération} {en compte ces critiques}|. Þú þarft að koma til móts við þessar aðfinnslur.
Répondre à la demande, anna eftirspurninni.
Répondre négativement ou positivement (à une invitation), svara af eða á.
Il |n'a pas répondu aux| ne s'est pas montré à la hauteur des| attentes de son père. Hann hefur ekki staðið undir væntingum föður síns.
réponse
Il |a réponse à tout| n’est jamais en reste|. Honum verður aldrei svarafátt. Hann lætur aldrei standa á svörum.
reporter
La réunion a été |reportée| remise à une date ultérieure| ajournée| différée|. Fundinum var |frestað| slegið á frest|.
La réunion a été reportée [au mois de janvier] [à lundi]. Fundinum var frestað [í janúar] [á mánudag].
repos
Beaucoup de personnes âgées doivent aller dans un maison de repos. Margir aldraðir þurfa að fara inn á elliheimili.
Je n'aurai de repos que lorsque j'aurai découvert ce qu'il lui est arrivé. Ég mun ekki unna mér hvíldar fyrr en ég hef komist að því hvað hefur orðið um hana.
reposé
Je pourrai réfléchir |à mes affaires à tête reposée| (tout) à loisir à mes affaires|. Ég fæ næði til að |hugsa mín mál| velta málinu fyrir mér|.
reposer
Ne pas avoir de pierre où reposer la tête, hafa hvergi sínu höfði að halla.
Ces affirmations |ne reposent sur rien| sont {dénuées de (tout) fondement} {gratuites}| ne sont aucunement fondées|. Þessar fullyrðingar |hafa {ekki við neitt að styðjast} {ekkert til að styðjast við}| eru úr lausu lofti gripnar|.
Sur quoi |reposent| se {fondent} {basent}| ces affirmations ? Á hverju byggjast þessar fullyrðingar ?
Tout repose sur |lui| ses épaules|. Það mæðir allt á honum.
repousser
Il la repoussa de la main lorsqu'elle voulut lui porter secours. Hann bandaði henni frá þegar hún stumraði yfir honum.
reprendre
[L’angine] [la bronchite] a |repris| recommencé|. [Hálsbólgan] [lungnabólgan] |tók sig upp| byrjaði| aftur.
La tempête se calmera dans l'après-midi mais reprendra demain. Veðrið mun ganga niður eftir hádegi en |það| hann| hressir aftur á morgun.
|Reprendre [le travail] [la fonction} de| succéder à| q.n, taka við [starfi] [embætti] af e.m.
Le premier juillet, l'Islande |reprend| succède à| la présidence de l'EFTA. Þann fyrsta júlí tekur Ísland við forystu (D) í EFTA.
Le personnel qui est resté a dû reprendre les tâches du personnel qui a été licencié. Starffólk sem eftir er varð að taka við verkefnum af starffólki sem var sagt upp störfum.
Il a repris du poids. Il est mieux en chair. Hann hefur hjarnað við.
La grève terminée, les ouvriers |ont repris le| sont retournés au| travail. Að verkfallinu loknu snéru verkamenn aftur til starfa.
|Reprendre sa| ne pas tenir| revenir sur sa| manquer à sa| parole, |revenir sur| ne pas tenir| sa promesse, rifta loforði, svíkja loforð, draga í land, taka orð sín aftur, fara á bak orða sinna.
L'armée essaye depuis presque un mois de reprendre le contrôle de la ville. Herinn hefur reynt í tæplega mánuð að ná borginni aftur á vald sitt.
représailles
Les Américains ont menacé les Russes de représailles. Bandaríkja menn hótuðu Rússum refsiaðgerðum.
|En guise de représailles| par mesure de rétorsion| contre les raids américains, í hefndarskyni fyrir árásir Bandaríkjamanna.
représentation
Quelle |image| représentation | voulez-vous donner du pays et du peuple ? Hvaða mynd viltu draga upp af landi og þjóð ?
réprimander
|Réprimander| admonester| q.n pour q.ch, |ávíta| átelja| setja ofan í við| e.n fyrir e.ð, áminna e.n um e.ð.
Etre réprimandé, recevoir un savon, fá skömm í hattinn, vera skammaður, hljóta hneisu.
réprimer
|Réprimer| refouler| réfréner| ses [pulsions] [sentiments] [humeurs], |hemja| bæla (niður)| byrgja inni| [hvatir sínar] [tilfinningar sínar] [skap sitt], |hafa hemil á| halda aftur af| [hvötum sínum] [tilfinningum sínum] [skapi sínu].
reprise
Les troupes de Nations unies ont été à |plusieurs| maintes| reprises la cible de francs tireurs. Sveitir Sameinuðu Þjóðanna hafa |hvað eftir annað| {mörgum} {nokkrum} sinnum| orðið fyrir árásum leyniskyttna.
L’économie |{enregistre} {donne les signes d’} une légère reprise| opère une lente remontée|. Efnahagslífið er á hægri uppleið.
Afin de déterminer si notre entreprise a quelque espoir de |relance| reprise|. til að fá úr því skorið hvort okkar fyrirtæki á einhverrar |endurreisnar| viðreisnar| von.
C'est la première fois qu'une entreprise islandaise active à l'étranger se lance dans une opération de reprise hostile d'un tel genre. Það er í fyrsta sinn sem íslenskt útrásarfyrirtæki ræðst í fjandsamlega yfirtöku af þessu tagi.
reprocher
On a reproché aux Nations unies d’être partiales. Les Nations unies ont été accusées de partialité. Sameinuðu Þjóðirnar hafa legið undir ámæli um hlutdrægni. Sameinuðu Þjóðunum hefur verið |{álasað} {ámælt} fyrir| kennt um| hlutdrægni. Menn hafa |{áfellst} {átalið} Sameinuðu Þjóðirnar fyrir| brigslað Sameinuðu Þjóðunum um| hlutdrægni.
Les Etats-Unis |reprochent au| accusent le| régime cubain de nombreuses violations des droits de l’homme. Bandaríkin bera kúbversku stjórninni á brýn mörg mannréttindabrot.
On peut |reprocher beaucoup de choses| faire beaucoup de reproches| aux journaux islandais. Margt má finna íslenskum blöðum til foráttu.
L'accident était un pur hasard, vous ne pouvez pas vous |le reprocher| en sentir {coupable} {reponsable}|. Slysið var bara tilviljun, þú getur ekki kennt sjálfum þér um.
reproduction
L'exposition dure jusqu'à Noël et on y vend tant des originaux que des reproductions. Sýningin stendur til jóla og bæði frummyndir og eftirprentanir eru til sölu.
repu
Je n'aime pas le requin faisandé et après la deuxième bouchée, je dis que je suis |repu| rassasié|. Kæstur hákarl finnst mér ekki góður og ég segist vera orðinn saddur eftir tvo bita.
répugner
Ils répugnent à user de la force. Þeir eru frábitnir því að beita valdi.
répulsion
La petite princesse |éprouvait de la répulsion pour| était dégoutée par| cette grenouille gluante. Litlu prinsessunni |bauð við| stóð stuggur af| slepjulega froskinum.
réputation
Il n’a pas très bonne réputation dans la région. Hann hefur ekkert |sérlega gott orð á sér| góðan orðstír| hér um slóðir.
Il a acquis une [bonne] [mauvaise] réputation. Hann hefur getið sér |[gott] [slæmt] orðspor| [góðan] [slæman] orðstír|.
Une personne soucieuse de sa réputation, sómakær maður, maður sem |lætur sér annt um heiður sinn| má ekki vamm sitt vita| er vandur að virðingu sinni|.
requérir
Une école sans discriminations requiert davantage de personnel et de compétences. Skóli án aðgreiningar krefst meiri mannafla og þekkingar.
réseau
Sur les réseaux sociaux, á |samskiftavefjum| samfélagsmiðlum|.
réserve
Elle |avait| tenait| toujours en réserve quelque recette. Hún lumaði alltaf á einhverri uppskrift.
Les banques possèdent une réserve de devises. Bankar eiga gjaldeyrisforða.
Dans les réserves, ces tribus essaient de préserver leur culture traditionnelle. Á verndarsvæðum reyna þessir ættbálkar að halda í hefðbundna menningu sína.
réserver
Se réserver le droit de..., áskilja sér rétt til...
Il est |réservé| discret|. Það fer lítið fyrir honum. Hann er hlédrægur.
Tous droits réservés, öll rettindi áskilinn, varinn með höfundarrétti.
réservoir
Réservoir, lac de retenue, uppistöðulón.
résidence
Il est en résidence surveillée. Hann situr í stofufangelsi.
résidentiel
Dans un quartier résidentiel, í íbúðahverfi.
résigner
Je me suis résigné à la situation. Ég hef sætt mig við ástandið.
Je n'ai jamais pu |me résigner au fait| me résoudre à l'idée| qu'il était mort. Ég gat aldrei sætt mig við það að hann væri dáinn.
résilier
|Résilier| révoquer| casser| annuler| un contrat, rifta samningi, |fella| ógilda| fella úr gildi| samning.
résistance
Il n’a opposé aucune résistance. Hann |sýndi| veitti| engan mótþróa.
Il faut améliorer l’infrastructure touristique et augmenter sa capacité de résistance. Það þarf að bæta innviðir í ferðaþjónustu og hækka þolmörkin.
Test de résistance, stress test, álagspróf.
résistant
[Ce matériau] [cet appareil] |est {résistant} {solide}| résiste à l’usure|. Þetta [efni] [tæki] er endingargott.
Les chevaux islandais sont plus petits que les chevaux étrangers mais ils sont plus résistants que la plupart d'entre eux. Íslensku hestarnir eru minni en útlendir hestar en þolnari en flestir þeirra.
résister
J’aurais pu |résister| tenir tête| faire face| au monde entier ! Éf hefði getað |boðið öllum heiminum birginn| veitt öllum heiminum {viðnám} {mótspyrnu}| {staðið fast á móti} {reist rönd við} öllum heiminum| !
[Ce matériau] [cet appareil] |résiste à l’usure| est {résistant} {solide}|. Þetta [efni] [tæki] er endingargott.
résolu
Etre |fermement résolu| déterminé| à [q.ch] [faire q.ch], vera |staðráðinn| fastráðinn| ákveðinn| í [e.u] [því að gera e.ð].
résolument
Il faut agir résolument contre la fraude fiscale. Það verður að ganga hart fram gegn skattsviki.
résolution
Il y a beaucoup d’exemples de bonnes résolutions qui ne se concrétisent jamais. Það eru mörg dæmi um góða ásetninga sem síðan verða að engu.
Il devrait faire preuve de plus de |résolution| détermination| dans ses actes. Hann ætti að sýna meiri |staðfestu| röggsemi| einbeitni| í gerðum sínum.
résonance
Vous devrez faire une résonance magnétique. Þú þarft að fara í ómskoðun.
résonner
Quand la pluie venait battre le toit, on entendait résonner un murmure constant et si apaisant. Þegar rigningin buldi á þakinu, kvað við samfelldur niður sem var svo róandi.
résoudre
|Résoudre| remédier à| une difficulté, ráða bót á vanda (D).
Je |ne pouvais pas |me résoudre à| n’avais pas le {courage} {cœur} de| le lui demander. Ég |tímdi ekki| hafði ekki brjóst í mér til| að spyrja hann.
Je n'ai jamais pu |me résoudre à l'idée| me résigner au fait| qu'il était mort. Ég gat aldrei sætt mig við það að hann væri dáinn.
Je résolus de me rétablir aussi vite que possible. Ég |einsetti| ásetti| mér að ná eins hröðum bata og kostur var.
respect
La démocratie est une valeur |pour laquelle nous avons un profond respect| à laquelle nous {tenons particulièrement} {sommes très attachés}|. Lýðræði er gildi sem við höfum í hávegum.
Pour renforcer le respect de la loi, til að efla löggæslu.
Nous avons annulé la fête par respect pour lui. Við blésum af skemmtunina í virðingarskyni við hann.
Sauf votre respect, je ne suis pas sûr que cela vous regarde. Ég veit ekki hvort það kemur þér neitt við, með fullri virðingu.
respecter
Respecter [la trêve] [ses engagements], standa við [vopnahléið] [skuldbindingar sínar].
Respecter une interdiction, gangast undir bann.
Respecter les règles de déontologie, gæta hæfisreglna.
Respecter le règlement, hirða um reglugerðir.
Les téléspectateurs ont droit à ce que l’on |respecte le| s’en tienne au| programme annoncé. Sjónvarpsáhorfendur eiga heimtingu á því að auglýstri dagskrá sé haldið.
Les noirs ne respectaient pas les lois d’apartheid. Svartir |virtu að vettugi| hunsuðu| kynþáttaaðskilnaðarlögin.
On ne respecte pas assez les enfants. Ekki er borin nægileg virðing fyrir börnum.
On ne respecte pas la nature. Það er gengið óvarlega um náttúruna.
Respecter les droits de l’homme, framkvæma mannréttindi.
Il est très difficile de |respecter| s’en tenir à| maintenir| cette rigoureuse discipline de renoncement. Það er mjög erfitt að halda uppi þeim stranga sjálfsneitunaraga.
Le conducteur n’avait pas respecté le stop. Ökumaðurinn hafði ekki sinnt stöðvunarskyltinu.
Les autorités |font respecter| maintiennent| l’ordre et la loi. Stjórnvöldin halda uppi lögum og reglu.
respirateur
(Aðstoðar)öndunarvél.
respiration
|Respiration| ventilation| artificielle, aðstoðaröndun.
respiratoire
Voies respiratoires, öndunarvegir.
responsabilité
Les enseignants rejettent |{toute la} {l'entière} responsabilité| tous les torts| sur les autorités éducatives. Kennarar |varpa allri sök| skella allri skuldinni| á fræðsluyfirvöld. Kennarar lýsa fullri ábyrgð á hendur fræðsluyfirvöldum.
L’ETA avait revendiqué l’attentat à la bombe. ETA hafði lýst |yfir ábyrgð (D) á sprengjutilræðinu| sprengjutilræðinu á hendur sér|.
Le personnel de la fondation |{aura la responsabilité} {sera responsable} {se chargera} {s’occupera} de| prendra en charge| assurera| la formation des enseignants dans tout le pays. Starfsmenn stofnunarinnar |munu {annast} {sjá um} fræðslu| {munu bera ábyrgð á} {verða ábyrgir fyrir} {munu hafa veg og vanda af} fræðslu| til kennara víða um land.
Société de personnes à responsabilité limitée (SPRL), fyrirtæki með takmarkaða ábyrgð.
Se |rejeter la responsabilité| renvoyer la balle|, kasta bolta á milli sín.
Ils nient |toute| avoir une quelconque| responsabilité dans cette affaire. Þeir kannast ekki við að eiga nokkra sök á þessu máli.
responsable
Vous êtes responsable de ce que vos journaux publient. Þú berð ábyrgð á því sem blöð þín birta.
Chacun est responsable de ses actes. Hver ber ábyrgð á gerðum sínum.
C’est lui qui est responsable du remboursement des dettes. Hann er ábyrgur fyrir því að skuldirnar verði greiddar.
D’après le créateur espagnol responsable de l’ouvrage, að sögn spænska hönnuðarins sem |{hafði} {átti} veg og vanda af verkinu| sá um verkið|.
Le Commissaire européen |responsable| en charge| de la concurrence, Framkvæmdastjóri Evrópusambandssins sem |stendur fyrir samkeppnismálum| fer með samkeppnismál|.
Le personnel de la fondation |{sera responsable} {aura la responsabilité}{se chargera} {s’occupera} de| prendra en charge| assurera| la formation des enseignants dans tout le pays. Starfsmenn stofnunarinnar |munu {annast} {sjá um} fræðslu| {munu bera ábyrgð á} {verða ábyrgir fyrir} {munu hafa veg og vanda af} fræðslu| til kennara víða um land.
L’homme |est en partie responsable des| contribue aux| changements climatiques. Mennir hafa hönd í bagga með loftslagsbreytingum.
L'accident était un pur hasard, vous ne pouvez pas vous |en sentir {responsable} {coupable}| le reprocher|. Slysið var bara tilviljun, þú getur ekki kennt sjálfum þér um.
Responsable de la communication, upplýsingafulltrúi.
ressaisir
J’ai décidé de me |ressaisir| prendre en main| secouer|. Ég ákvað að taka mig á.
ressasser
Nouvelles |ressassées| rabâchées|, margtuggnar fréttir.
ressemblance
"Vous n'êtes pas étonné de voir combien je lui ressemble ?", demanda Einar. "Oui, il y a |une certaine ressemblance| un air de famille|", répondit Erlendur. "Ertu ekki undrandi á því hvað ég er líkur honum ?", sagði Einar. "Það er ákveðinn svipur", sagði Erlendur.
ressembler
Ce n'était pas lui, mais c'était quelqu'un qui lui ressemblait fortement. Þetta var ekki hann en einhver maður nauðalíkur honum.
Est-ce que vous avez retrouvé l'arme du crime ? –  Non, mais peut-être quelque chose qui y ressemble. Eruð þið búnir að finna morðvopnið ? –  Nei, en kannski eitthvað sem svipar til þess.
Elle était étonnée de constater que le lit n'avait pas été fait. Ça ne ressemblait pas à Jón. Hún undraðist að ekki hafði verið búið um rúmið. Það var ekki líkt Jóni.
La plupart des maisons se ressemblaient, peintes en blanc, bleu ou rouge. Húsin voru flest |(keim)lík| áþekk|, máluð hvít, blá eða rauð.
ressentir
Ce sont surtout les enfants les plus jeunes de la classe qui |ressentent le| se ressentent du| stress et de la pression|. Yngstu börnin í bekknum |finna helst {til streitu og álags} {fyrir streitu og álagi}| verð helst fyrir áhrifum af streitu og álagi|.
La secousse a été nettement ressentie jusque Téhéran. Skjálftinn fannst greinilega alla leið til Teheran.
On marche à une altitude de 4000 mètres et |la rareté de l’air se fait ressentir| on ressent les effets de la rareté de l’air|. Gengið er í 4000 metra hæð og þunnt loftið |segir til sín| hefur áhrif|.
Le manque de marchandises commence à se faire ressentir. Það fer að bera á vöruskorti.
Elle ressentait d’insupportables douleurs dans tout le corps. Hún kenndi |ábærilegra sárinda| á ábærilegum sárindum| í öllum líkamanum.
Ce sont les bons élèves qui |s’en ressentent| en souffrent| en pâtissent| en font les frais| le payent| payent les pots cassés|. Ça retombe sur les bons élèves. Það |kemur niður| bitnar| á duglegri nemendum. Duglegri nemendur |verða fyrir barðinu á| fá að kenna á| súpa seyðið af| því.
resserrer
L’étau s’est resserré sur les intéressés. Hringurinn var þrengdur um viðkomendur.
Resserrer les rangs pour |protéger| défendre| q.ch, slá skjaldborg um e.ð.
ressource
Ressources humaines, mannauður.
Gestion des ressources humaines, mannauðsstjórnun.
La pêche était jusqu’il y a peu |la ressource principale| le secteur vital| de l’économie islandaise. Fiskveiðar voru þar til nú fyrir stutt |fjöregg| líftaug| íslenska efnahagslífsins.
Il n'avait pas beaucoup de |ressources| moyens| et vivait chichement. Hann hafði ekki mikið milli handanna og lifði mjög spart.
reste
Mais pour le reste tout est en ordre. En að öðru leyti er allt í lagi.
C’est un grand malheur de devenir aveugle pour le |reste| restant| de ses jours. Það er mikið ólán að |verða blindur það sem eftir er ævinnar| ævilangt blindur|.
Il |n’est jamais en reste| a réponse à tout|. Honum verður aldrei svarafátt. Hann lætur aldrei standa á svörum.
Il est parti sans demander son reste. Il a mis la clé sous |la porte| le paillasson|. Hann fór burt í fússi og kvaddi hvorki kóng né prest.
Prendre le reste, ramasser la monnaie, taka við afganginum.
rester
Je vois que tu n’as pas l’intention de rester très longtemps en Islande l’été prochain. Ég sé að þú ætlar ekki að verða svo lengi á Íslandi næsta sumar.
Combien de temps restes-tu en Islande ? Hvað verðurðu lengi á Íslandi ?
Ils insistèrent pour que je reste. Þeir lögðu hart að mér að vera áfram.
Il leur reste peu de temps pour les loisirs personnels. Þeir eiga lítið afgangs fyrir persónuleg áhugamál.
Les gens achètent de belles voitures et tout part en remboursements, de sorte qu’il ne leur reste rien pour les besoins quotidiens. Fólk kaupir fína bíla en allt fer í afborganir og það á því ekkert afgangs í daglegar nauðsynjar.
A la mi-temps, le score était de 3 à 1 et on en est resté là. Staðan var 3 gegn 1 í hálfleik og þar við |sat| lenti|.
Nous n’en resterons pas là. Við látum ekki þar við sitja.
Nous en resterons là pour l'instant. Ce sera assez pour le moment. Við látum þetta duga í bili.
Je pense que tu devrais |en rester là| laisser tomber (l'affaire)|. (Si j'étais toi), je n'insisterais pas. Ég held að þú ættir að láta þetta eiga sig.
Personne ne sait s’il |restera au| gardera le| poste de premier ministre. Enginn veit hvort hann tollir í forsæti ríkisstjórnar.
Attention ! Risque d’éboulement : restez sur le chemin balisé ! Varúð ! Hætta á grjóthruni : haldið ykkur innan merktrar leiðar !
Au nord, le temps devrait rester sec. Það ætti að haldast þurrt á norðurlandi.
Ils faisaient de leur mieux pour rester optimistes et positifs. Þau gerðu sitt besta til að halda í bjartsýni og jákvæðni.
Il m'est insupportable de rester ici plus longtemps. Mér er ekki lengur vært hér. Ég get ekki lengur | haldist| þolað| hér.
restituer
Si je trouve le portefeuille, je le restituerai. Ef ég finn veskið mun ég koma því til skila.
restreindre
Les Britanniques veulent restreindre le pouvoir centralisateur de l’Union européenne. Bretar vilja |setja| reisa| – |skorður| takmarkanir| við miðstjórnarvaldi Evrópusambandsins.
restructurer
Pour réagir à ce problème, le cerveau se |restructure| réorganise| en établissant de nouvelles connexions. Til að bregðast við vandanum |endurskipuleggur| endurstillir| heilinn sig með því að mynda nýjar tengingar.
résultat
Le parti a obtenu de mauvais résultats dans les sondages. Flokkurinn kom illa út í skoðanakönnunum.
Quel˹le˺ que soit |le résultat| l’aboutissement| l’issue|, hvað sem uppi verður á teningnum.
Je vois enfin le |résultat| fruit| de mes efforts. Ég sé loksins afrakstur erfiðis míns.
|Le résultat de l’éducation des usagers de la route est| l’éducation des usagers de la route a {abouti à ce} {pour résultat}| que les jeunes conducteurs provoquent moins d’accidents qu’auparavant. Umferðarfræðsla hefur skilað sér í því að ungir ökumenn eru ekki jafnmiklir slysvaldar og þeir voru.
On prévoit |de bons résultats pour le nouveau parti| que le nouveau parti obtiendra de bons résultats|. Nýjum flokkum er spáð góðu gengi.
résulter
Tous ses problèmes résultaient de sa grande naïveté. Öll vandræði hans stöfuðu af mikilli trúgirni.
rétablir
Rétablir l’eau et l’électricité, koma vatni og rafmagni í gagnið aftur.
Le courant n’a été rétabli que vers minuit. Rafmagn komst ekki á fyrr en um miðnætti.
Rétablir la peine de mort, taka upp aftur dauðarefsingu.
Il |se {rétablit} {remet}| est {convalescent} {en voie de guérison}|. Honum batnar. Hann er |á batavegi| í afturbata| að komast á {skrið} {fætur}|.
Il se |{rétablit} {remet} bien| en bonne voie de guérison|. Honum batnar vel. Hann er |á góðum batavegi|.
Il est tout à fait |rétabli| remis|. Hann |náði sér fullkommlega| jafnaði sig til fulls|.
J’ai mis plusieurs jours à me |rétablir| remettre|. Ég var nokkra daga að ná mér (á strik).
Je résolus de me rétablir aussi vite que possible. Ég einsetti mér að ná eins hröðum bata og kostur var.
retard
Le programme télévisé prend parfois du retard à cause de la publicité. Stundum tefst sjónvarpsdagskrá vegna auglýsinga.
Reykjavík a pris beaucoup de retard sur la plupart des grandes localités en ce qui concerne les soins de santé. Reykjavík er orðin langt á eftir flestum stærri sveitarfélögum hvað varðar heilsugæsluþjónustu.
J’ai pris du retard dans mon travail. Mig dagaði upp með verkið. Ég varð of seinn með að ljúka verkinu.
L’Afrique a pris des siècles de retard sur le chemin du développement. Afríka dróst um aldir aftur á þróunarbrautinni.
Ceux qui ne jouissent pas d’une bonne éducation |ont du retard (sur les autres)| sont à la traine| pour ce qui est du niveau de vie. Þeir sem ekki njóta góðrar menntunar |dragast aftur úr| haltra við á eftir| öðrum í lífskjörum.
Nous n’avons aucun retard sur les médecins des autres pays d’Europe occidentale. Við stöndum læknum í hinum vesturevrópsku löndunum ekkert að baki.
Etre en retard de payement, lenda í vanskilum.
Je serai |un peu| légèrement| en retard. J'ai un petit empêchement. Ég tefst svolítið. Mér mun seinka aðeins.
En matière de pisciculture, l’Islande est aujourd’hui fort en retard sur la Norvège. Ísland er nú |miklu síðri| langt á eftir| Noregi í fiskeldi.
Des difficultés qui ont conduit à des |retards| arriérés| de payement, hörðugleikar sem hafa leitt til vanskila.
Pardonne-moi |le retard avec lequel je t’écris| de t’écrire avec un tel retard|. Fyrirgefðu mér hvað það hefur dregist hjá mér að skrifa þér.
retardé
Retardé mental, þroskaheftur, greindarskertur.
retarder
L’horloge retarde. Klukkan seinkar sér.
Retarder l’horloge, seinka kulukkunni, færa klukkuna aftur á bak.
Ces partis veulent |retarder| faire obstacle| à des accords salariaux raisonnables. Þessir flokkar vilja |tefja| þvælast| fyrir skynsamlegum kjarasamningum.
La réunion a été |retardée| remise à {plus tard} {une date ultérieure}| différée| ajournée| reculée|. Fundinum hefur verið |frestað| slegið á frest|.
retenir
C’était uniquement le manque d’argent qui me retenait. Það var bara peningaleysið sem hélt í mig.
J'ai essayé de le retenir jusqu'à ce que tu arrives mais il voulait absolument s'en aller. Ég reyndi að tefja fyrir honum þangað til þú kæmir en hann vildi endilega fara af stað.
Les passagers ont été retenus pendant plusieurs heures dans l’avion. Farþegum var haldið í flugvélinni í nokkrar klukkustundir.
Se |retenir| contenir| contrôler|, |sitja| hafa stjórn| á sér, stilla sig.
Se retenir, modérer ses ardeurs, ne pas y aller à fond, draga af sér.
retentir
Ils se sont enfuis lorsque les coups de feu ont |retenti| éclaté|. Þeir tóku til fótanna er skothvellir kváðu við.
Le signal d’alarme |retentissait| sonnait|. Vararbjöllur voru að klingja.
retentissant
Le parti socialiste pourrait |subir {une défaite retentissante} {un échec cuisant} {de lourdes pertes}| ramasser une raclée| être battu à plate couture| aux élections régionales. Verkamannaflokkurinn gæti |{beðið} {goldið} afhroð| hlotið slæma útreið| í sveitastjórnarkosningum.
retenue
Lac de retenue (d’une centrale hydroélectrique), uppistöðulón (vatnsorkuvers).
réticence
Ces pays ont adopté les lois et les règlements de l’Union européenne sans |réticence| rechigner|. Þessi lönd hafa tekið upp lög og reglur Evrópusambandsins möglunarlaust.
Elle accepta de me montrer la photo avec beaucoup de réticence et après s’être fait longuement prier. Hún féllst á að sýna mér myndina með mikilli tregðu og eftirgangsmunum.
réticent
Les autorités |se montrent réticentes| trainent les pieds| tergiversent| quand il s’agit de subventionner l’industrie. Stjórnvöld |draga lappirnar| eru treg til aðgerða| þegar kemur til stuðnings við iðnað.
Sa fille lui ordonna d'aller voir un médecin mais il |était plutôt réticent| n'était pas enthousiaste|. Dóttir hans skipaði honum að fara til læknis. Hann tók dræmt í það.
Il se montrait |réticent| rétif| et suivait les instructions de mauvaise grâce. Hann var ódæll og lélegur í því að taka leiðbeiningum.
rétif
Il se montrait |rétif| réticent| et suivait les instructions de mauvaise grâce. Hann var ódæll og lélegur í því að taka leiðbeiningum.
retiré
En un endroit très |retiré| isolé| écarté| éloigné|, á |afviknum| afskekktum| stað, á stað sem liggur mjög afsíðis.
retirer
Retirer une [voiture] [marchandise] (du marché), innkalla [bíl] [vöru].
Se retirer, prendre sa retraite, setjast í helgan stein.
retombée
Retombées de cendres (après une éruption), öskufall (eftir gos).
retomber
Ça retombera sur les bons élèves. Ce sont les bons élèves qui |en pâtiront| en souffriront| s’en ressentiront| en feront les frais|. Það |kemur niður| bitnar| á þeim duglegri nemendum.
|Sa colère une fois retombée| lorsque sa colère se fut apaisée|,il se rendit compte que tout cela n'était pas de la faute de Thomas. Þegar honum var runnin reiðin gerði hann sér grein fyrir því að þetta allt var ekki Tómasi að kenna.
retordre
Ça me donne du fil à retordre. Ce n’est pas une sinécure. Ég á við ramman reip að draga.
Ce problème m’a donné du fil à retrodre. Þetta vandamál hefur vafist fyrir mér.
rétorsion
Les Russes ont menacé de recourir à des mesures de rétorsion. Rússar hafa hótað að grípa til gegnaðgerða.
|Par mesure de rétorsion| en guise de représailles| contre les raids américains, í hefndarskyni fyrir árásir Bandaríkjamanna.
retour
C’est un retour caractéristique à une économie autosuffisante. Það er sérkennilegt afturhvarf til sjálfsþurftarbúskapar.
Mais |faisons un petit retour en arrière| rembobinons un peu le film|. En spólum aðeins til baka.
retourner
En franchissant cette porte, les visiteurs ont l’impression de retourner au 19è siècle. Gestum finnst hverfa aftur til 19. aldar þegar þeir ganga inn um þessar dyr.
Il prit le livre et retourna quelques pages en arrière. Hann tók bókina og fletti nokkrar síður til baka.
Je ne sais pas de quoi il |retourne| s’agit|. Ég veit ekki hvað |er um að ræða| málið {snýst} {hverfist} um|.
Il n’a jamais pu |retourner| revenir| à l’endroit où il était né. Hann átti aldrei afturkvæmt á sinn fæðingarstað.
La grève terminée, les ouvriers |sont retournés au| ont repris le| travail. Að verkfallinu loknu snéru verkamenn aftur til starfa.
Retourne le bébé dans son berceau. Veltu barninu til í vöggunni.
L'archéologue était furieux lorsqu'il vit que la police avait retourné la terre et détruit des indices importants. Fornleifafræðingurinn var öskuvondur þegar hann sá að lögreglan hafði rótað upp moldinni og eyðilagt mikilvæg gögn.
Le bus |s’est {retourné} {renversé}| a versé| et a abouti dans le fleuve. Rútan |valt| lagðist á hliðina| og lenti ofan í fljóti.
Elle ne se retourna pas en espérant qu'il la laisse tranquille mais il lui barra la route. Hún leit ekki |aftur fyrir sig| um öxl| og vonaði að hann léti hana eiga sig en hann gekk í veg fyrir hana.
Après cette effraction, tout était |retourné| sens dessus dessous|. Eftir innbrotið var allt á tjá og tundri.
retracer
Il a |retracé l’histoire| fait l’historique| de la ville d’Akureyri. Hann rakti sögu Akureyrarbæjar.
rétracter
Il s'est rétracté de l'achat au dernier moment. Hann kippti að sér hendinni |með| um| kaupið á síðustu stundu.
retrait
Il a reçu une remontrance qui pourrait être le préliminaire d’un retrait de permis. Honum var veitt áminning sem gæti verið undanfari leyfissviptingar.
Retrait d'autorité parentale, forsjársvipting.
retraite
Il vient de prendre sa retraite. Hann hefur nýlega farið á eftirlaun.
Dans le volet sécurité sociale, on entreprendra des travaux dans la maison de retraite de Sléttuvegur. Í velferðarmálum verður ráðist í framkvæmdir við hjúkrunarheimili við Sléttuveg.
retribuer
Je veux |être rétribué pour mes efforts| que mes efforts soient rétribués|. Ég vil |fá| hafa| e.ð fyrir snúð minn.
rétribution
Les exigences auxquelles sont soumises les enseignants ne cessent d'augmenter sans qu'ils obtiennent en échange quelque rétribution que ce soit. Kröfur á kennara aukast í sífellu án þess að nokkur launaumbun komi á móti.
rétrograder
L’équipe |a rétrogradé| est descendue| en deuxième division. Liðið er fallið úr úrvalsdeildinni.
retrousser
Se retrousser les manches, bretta upp ermar.
Nous nous sommes |retroussé les manches| mis au travail|. Við tókum til óspilltra mála.
retrouver
Ils ont été retrouvés sains et sauf à 3 heures. Þeir skiluðu sér heilir á húfi um kl. 3.
Le perroquet qui avait disparu depuis une semaine a été retrouvé. Páfagaukurinn sek hafði verið tyndur í viku |kom í leitirnar| fannst|.
Je me retrouve avec quatre jeunes enfants et une mère infirme (sur les bras). Ég sit uppi með fjögur ung börn og fatlaða móður.
Je ne m’y retrouve pas. Je n’y comprends pas grand chose. Ég |ræð ekki fram úr| átta mig ekki á| þessu.
Le public est loin de s’y retrouver dans toutes ces règles. Allmenningur á langt í land með að átta sig á öllum þessum reglum.
La plupart des gens |ne s’y retrouvent pas dans| ont peine à comprendre| le système politique compliqué de ce pays. Flókna stjórnmálakerfi landsins er að vefjast fyrir flestum. Flestum gengur illa að |átta sig á| ráða fram úr| flókna stjórnmálakerfi landsins.
Je |ne me retrouve plus dans la politique| ne peux plus suivre la ligne| du parti. Ég get enga samleið átt með stefnu flokksins lengur.
De vieux dossiers qui |se sont retrouvés| ont {abouti} {atterri} {échoué}| sur mon bureau ont suscité ma curiosité. Ég er að forvitnast út af gömlum skýrslum sem rak á fjörur mínar.
réussir
Il a essayé de réparer la machine et ça a réussi. Hann reyndi að gera við vélina og það |fórst vel úr hendi| tókst vel| reyndist vel| heppnaðist|.
Ce défaut l’a empêché de réussir. Þessi annmarki kom í veg fyrir að hann kæmist vel af.
J’y ai réussi. Mér |heppnaðist þetta vel| reiddi vel af|.
Je n’y ai pas réussi. Mér |heppnaðist þetta ekki vel| reiddi illa af|.
Il a bien réussi à se moquer de la crédulité des journalistes. |Honum hefur orðið vel ágengt| hann hefur náið góðum árángri| í að hæðast að trúgirni fréttamanna.
Cette nouvelle exposition est particulièrement bien réussie. Þessi nýja sýning er einstaklega vel heppnuð.
Ils ne réussiront pas dans leur entreprise. Leur projet échouera. Þeim verður ekki kápan úr því klæðinu.
Il n'avait aucune raison de se suicider; tout lui |réussissait| souriait|. Af hverju ætti hann að farga sér ? Honum gekk allt í haginn.
rêvasserie
Il chassa ses |{rêvasseries} {méditations} matinales| fantasmes matinaux| en pensant aux tâches qui l'attendaient dans la journée. Hann hristi af sér morgunórana og hugsaði um verkefni dagsins.
revêche
Il est |revêche| maussade| grognon| grincheux| de {mauvaise} {méchante} humeur|. Hann er |önugur| fýldur| geðvondur|. Það er urgur í honum.
réveiller
Hélas le monstre commençait à s’agiter dans son sommeil et à se réveiller. Til allrar óhamingju var ófreskjan farin að hreyfa sig aðeins í svefni og rumska.
Il lui fallut longtemps pour |se réveiller (complètement)| sortir de son sommeil|. Hann var lengi að losna úr svefnrofunum.
réveillon
Au réveillon du nouvel an, á |gamlárskvöld| nýárasnótt|.
révélation
Le premier ministre n’a pas voulu faire de révélations sur le bien fondé de ces conjectures. Forsætisráðherrann vildi ekki láta uppi hvort þessar getgátur eigi við rök að styðjast.
révéler
Une perquisition a |révélé| dévoilé| exposé au grand jour| les malversations de quatre employés. Innanhúsrannsókn kom upp um fjárdrátt fjögurra starfsmanna.
Lorsque le scandale a |été {révélé} {exposé au grand jour} {dévoilé}| éclaté|, þegar upp komst um hneykslið.
|Révéler| divulguer| un secret, ljóstra upp leyndarmáli.
On a |révélé| divulgué| peu de choses à propos de cette affaire. Lítið hefur verið gert opinskátt um atriðið.
Personne ne sait qui a |révélé| divulgué| le contenu du rapport aux médias. Enginn veit hver hefur lekið innihaldi skýrslunnar til fjölmiðla.
revenant
Revenant, afturganga, vofa.
Revenant qu'on fait apparaitre par magie, uppvakningur.
revendication
Il faut faire preuve modération dans les revendications salariales. Það á að gæta |hófs| hófseminnar| í launakröfum.
revendiquer
L’ETA avait revendiqué l’attentat à la bombe. ETA hafði lýst |yfir ábyrgð (D) á sprengjutilræðinu| sprengjutilræðinu á hendur sér|.
Revendiquer (la souveraineté sur) un territoire, gera tilkall til (yfirráða)svæðis.
|Revendiquer| faire valoir| ses droits, sækja sinn rétt, ná rétti sínum, leita réttar síns.
Une organisation terroriste qui se revendique de l'Etat islamique, vígasamtök sem kenna sig við íslamska ríkið.
revenir
Revenir de vacances, koma aftur úr fríi.
Grand-mère revenait de sa promenade. Amma var að koma úr göngu.
|Revenir sur| ne pas tenir| sa promesse, |ne pas tenir| revenir sur sa| reprendre sa| manquer à sa| parole, rifta loforði, svíkja loforð, draga í land, taka orð sín aftur, fara á bak orða sinna.
|Revenir sur| remettre en question| reconsidérer| sa décision à propos de q.ch, faire machine arrière, se raviser, |fá bakþanka| draga í land| um e.ð.
Revenir à soi, reprendre |conscience| ses sens|, rakna |við| úr| rótinu.
revenu
Les ménages à bas revenus, tekjulá heimili.
rêver
Il a accompli des prestations dont beaucoup ne peuvent que rêver. Hann hefur afrekað hluti sem flestir láta sig aðeins dreyma um.
revers
Ils portaient des costumes à larges revers. Þeir voru í jakkafötum með stórum boðungum.
Il acceptait d’un cœur léger |les revers (de fortune)| l’adversité| les contrariétés|. Öllu andstreymi tók hann með léttu skapi.
Elle n’a jamais permis que les autres pâtissent de ses propres |revers (de fortune)| malheurs|. Mótlæti sitt lét hún aldrei bitna á öðrum.
Le président du sénat a mis en garde contre toute outrance car il craint un revers lors des prochaines élections. Öldungadeildarforsetinn hefur varað við því að ganga of langt því hann óttast bakslag í næstu kosningum.
revêtement
La couche supérieure du revêtement de la chaussée se désagrège peu à peu sous le poids du trafic. Efsta burðarlagið í veginum molnar smám saman niður undan umferð.
rêveur
Elle avait un air rêveur. Hún var dreymin á svip.
revirement
Revirement, volte-face, kúvending, sinnaskipti.
revoir
Dire au revoir à q.n de la main, vinka e.m bless.
révolu
Ces jours sont désormais révolus. Þeir dagar eru núna liðnir undir lok.
révolution
Révolution industrielle, iðnbylting.
révolutionnaire
Des progrès technologiques révolutionnaires, byltingarkenndar tækniframfarir.
révoquer
|Révoquer| résilier| casser| annuler| un contrat, rifta samningi, |fella| ógilda| fella úr gildi| samning.
révulser
Ses yeux se sont révulsés, sa bouche s'est mise à écumer et elle est tombée à terre. Hún ranghvolfdi í sér augunum, froðufelldi og féll svo í gólfið.
riche
Riche comme Crésus, moldríkur.
rideau
|Fermer| tirer| les rideaux, draga |fyrir gluggana| {gardínurnar} {gluggatjöldin} fyrir|.
Ouvrir les rideaux, draga |gardínurnar| gluggatjöldin| frá.
rider
Le câble d'acier rida la surface du lac et bientôt l'épave apparut. Stálvírinn gáraði vatnið og brátt kom flakið í ljós.
Il regarda la surface du lac se rider dans le vent du nord. Hann horfði á vatnið gárast í norðuráttini.
ridiculiser
Il disait qu'elle |ridiculisait la famille |faisait de la famille la risée de tous| parce qu'elle était arriérée. Hann sagði að hún gerði fjölskylduna að athlægi vegna þess að hún væri vanviti.
rien
On ne peut faire |comme si de rien n'était| semblant de rien|. Það er ekki hægt að láta sem ekkert sé.
Ils s'assirent à la table comme |si de rien n'était| s'il ne s'était rien passé|. Þau settust við borðið eins og ekkert hefði í skorist.
rigoureux
Hiver |rigoureux| rude|, fimbulvetur.
rigueur
Elle |ne tient pas rigueur| n'en veut pas| ne fait pas grief| à ses parents de ne jamais avoir reçu un chien. Hún erfir ekki við foreldra að hafa aldrei fengið hund.
rime
Ça n’a |rime ni raison| ni queue ni tête|. Ce sont des |inepties| idioties| absurdités| sottises| bêtises|. Það er |út í hött| {tóm} {argasta} {einber} vitleysa| tóm tjara|.
Trouver la rime, compléter le vers, botna vísu.
Il avait la rime facile. Hann var hagmæltur.
rire
Eclater de rire, fá hláturskast, reka upp hlátur, skella upp úr.
Rire de bon cœur, hlæja dátt.
Il riait comme |une baleine| un bossu|. Il était mort de rire. Hann ærðist af hlátri.
On a ri de bon cœur. Við hlóum |dátt| innilega|.
On se roulait par terre de rire. Við veltumst (um) af hlátri.
On se tordait de rire. Við engdumst af hlátri.
On était pliés en deux de rire. Við vorum í keng af hlátri.
risée
Il disait qu'elle |faisait de la famille la risée de tous| ridiculisait| parce qu'elle était arriérée. Hann sagði að hún gerði fjölskylduna að athlægi vegna þess að hún væri vanviti.
risible
Je trouve à la fois risible et triste que des entreprises dépensent des dizaines millions de couronnes en campagnes publicitaires mais envoient des e-mails grossiers à leurs clients. Mér þykir alltaf grátbroslegt þegar fyrirtæki eyða tugmiljónum króna í auglýsingaherferðir en senda viðskiptavinum sínum hranalega tölvupósta.
risque
Il n’y a aucun risque (que cela arrive). Það er engin hætta á því.
Il y a un risque que le chômage augmente fortement si ces emplois étaient supprimés. Það er hætta á, að atvinnuleysi aukist talsvert ef þessi störf legðust niður.
Ça vaut |le risque| la peine d’être risqué|. Það er hættunnar virði.
Ceux qui investissent dans les œuvres d’art ne courent pas le risque d’acheter des œuvres autres que celles d’artistes reconnus. Þeir sem fjárfesta í listaverkum taka ekki áhættuna af að kaupa annað enn verk viðurkenndra listamanna.
|Prendre| courir| un grand risque, tefla á tæpasta vað(ið), leggja út í mikla tvísýnu.
Tu |fais courir un risque à| compromets| notre projet. Þú teflir áformi okkar í tvísýnu. Þú |stofnar| stefnir| áformi okkar í hættu.
Tu ne cours aucun |risque| danger|. Þér er óhætt.
Il a |fait courir un risque à| risqué| mis en danger| sa vie et celle des autres passagers. Hann |stofnaði| stefndi| lífi sínu og annarra farþega í |hættu| voða|.
On peut affirmer |sans {risque (de se tromper)} {crainte}| avec certitude| que... Það er óhætt að segja að...
risquer
C’est une solution risquée. Þetta er varasöm lausn.
Le système bancaire |risque de s’écrouler| est menacé d’écroulement|. Bankakerfinu er hætt við hruni. Bankakerfið á |hrun á hættu| á hættu hrun|.
On a parlé de l’avenir des maisons |qui risquent d’être démolies| menacées de démolition|. Það var rætt um framtíð þeirra húsa sem er hætt við að verði rifin.
La femme risquerait de perdre la tutelle des enfants en cas de divorce. Konan gæti átt það á hættu að missa yfirráðarétt yfir börnum sínum við skilnað.
Elle a essayé de s’assurer au mieux avant de se risquer à venir ici. Hún reyndi að tryggja sig sem best hún gat áður en hún hætti sér hingað.
Je ne m’y risque pas pour l’instant. Ég hætti ekki í það í bili.
Qui risque rien n’a rien. La fortune sourit aux audacieux. Audaces fortuna juvat. Hver ei vogar hann vinnur ei.
Tu ne |risques rien| cours aucun risque | à t’approcher. Þér er alveg óhætt að koma nær.
Il |risque| pourrait écoper (de)| encourt| 15 ans de prison. Hann gæti |fengið| hlotið| 15 ár fangelsi. Hann á 15 ár fangelsi yfir höfði sér.
Les autorités ne veulent pas |risquer| mettre en danger| la vie des policiers. Yfirvöld vilja ekki tefla lífi lögreglumanna í hættu.
rivaliser
|Je ne peux pas rivaliser avec lui| il me dépasse largement| dans ce domaine. Ég hef ekkert í hann í þeim efnum.
rivière
Porter de l'eau à la rivière, bera í bakkafullan lækinn.
robinet
Un dentier qu’on peut enlever et laver sous |le robinet| un jet d’eau|, gervitennur sem hægt er að taka út úr sér og þvo undir bununni.
Tourner le robinet, snúa krananum.
rocailleux
Terrain rocailleux, klungur, |grýtt| kléttótt| land.
rocambolesque
Certains analystes trouvent |cette affaire plutôt rocambolesque| que cette affaire tient du roman d’aventure|. Sumum fréttaskýrendum finnst málið reyfarakennt.
rocher
Rocher plat, klöpp.
roi
Ils nous accueillirent comme des rois. Ils nous réservèrent un accueil princier. Þeir tóku á móti okkur að höfðingjasið.
rôle
Elle joue un certain rôle dans cette affaire. Hún á einhvern þátt í þessu máli.
La Landsbanki veut continuer à jouer un rôle |important| déterminant| dans la société. Landsbankinn vill nú sem endranær skipta máli í samfélaginu.
Elle a joué un rôle |important| prépondérant| dans cette affaire. Hún hefur |átt stóran hlut að| {gegnt mikilvægu hlutverki} {látið að sér kveða} í| þessu máli.
Les dispositions et le sérieux de l’élève jouent un rôle important. Upplag nemandans og samviskusemi |hafa mikið að segja| gegna mikilvægu hlutverki|.
Le prix du brut sur le marché mondial joue en cela un rôle déterminant. Heimsmarkaðsverðið á hráolíu ræður miklu þar um.
Il n’y pas une explication unique : plusieurs facteurs |jouent un rôle| interviennent| dans cette affaire. Ekki er til ein skýring heldur hafa margir þættir áhrif í því máli.
Il joue le rôle de Superman. Hann fer með hlutverk Ofurmennisins.
[Roman] [film] |d’aventures| de cap et d’épée|, [skylmingarskáldsaga] [skylmingar(kvik)mynd].
roman
Roman de quatre sous, littérature de gare, sjoppubókmenntir.
rompre
Il a |rompu avec| renié| son passé communiste. Hann sagði skilið við sína kommúnísku fortíð.
Rompre les relations diplomatiques avec un autre Etat, slíta stjórnmálasambandi við annað ríki.
C'est la raison pour laquelle leurs fiançailles ont été rompues. Þessvegna slitnaði upp úr trúlofuninni.
ronchonner
|Ronchonner| râler| rouspéter| rager| à propos de tout (et de rien), hafa allt á |hornum sér| horni og stokki|, nöldra |yfir öllu| um allt|.
rond-de-cuir
Rond-de-cuir, gratte-papier, blýantsnagari, skrifstofublók.
ronger
Le toit commence à être |rongé| attaqué| usé| par les intempéries. Þakið er farið að veðrast.
L’inflation a |rongé| entamé| notre capital. Verðbólgan hefur étið upp eignir okkar.
Va te promener au lieu de rester à l’intérieur en |{rongeant ton frein} {faisant une tête de six pieds de long} {te morfondant} à cause du| pestant contre le| manque de soleil. Farðu í göngu í stað þess að sitja inni í |fýlu| ólund| geðvonsku| yfir sólarleysi.
rose
Ma vie n’a pas toujours été |rose| une partie de plaisir| paradisiaque|. Líf mitt hefur ekki alltaf verið |dans á rósum| nein himnasæla|.
rosser
Rosser q.n, rouer q.n de coups, passer q.n à tabac, lúberja e.n, lemja e.n sundur og saman, |láta höggin dynja| lúskra| lumbra| á e.m, berja e.n til óbóta.
Se faire rosser, être |roué de coups| passé à tabac| tabassé|, |verða fyrir| sæta| barsmíðum, vera lúbarinn.
rouer
Rouer q.n de coups, |rosser| tabasser| q.n, passer q.n à tabac, lúberja e.n, lemja e.n sundur og saman, |láta höggin dynja| lúskra| lumbra| á e.m, berja e.n til óbóta.
Etre |roué de coups| passé à tabac| tabassé|, se faire |rosser| tabasser|, |verða fyrir| sæta| barsmíðum, vera lúbarinn.
rouge
Alors j'ai vu rouge et j'ai littéralement perdu la raison. Þá blossaði reiðin upp í mér og ég hreinlega tapaði mér.
rouleau
Je suis |au bout du rouleau| à bout de forces| éreinté| épuisé| mort de fatigue|. Ég er| örþreyttur| kúguppgefinn| dauðuppgefinn| örmagna (af þreytu)| yfirkominn af þreytu| magnþrota| að {niðurlotum} {þrotum} kominn| útkeyrður|.
rouler
La balle en or de la fille du roi roula et rebondit sur la pente et tomba ensuite tout droit dans le puits. Gullkúla kóngsdótturinnar skropraði niður brekkuna beint í brunninn.
Le bus |roule| circule| jusque 24 h. Strætisvagninn gengur til kl. 24.00.
La voiture n’est pas en état de rouler. Bíllinn eru ekki í ökuhæfu ástandi.
Il est strictement défendu de rouler en dehors |des chemins| de la route|. Utanvegarakstur stranglega bannaður.
Il est déconseillé de rouler sur le tronçon en question à une vitesse supérieure à celle indiquée sur le panneau. Það er ekki ráðlegt að aka umræddan vegarkafla á meiri hraða en kemur fram á viðkomandi skilti.
|Rouler sur| emprunter| l’autoroute, keyra eftir harðbrautinni, aka hraðbrautina.
Je roule à l’essence. Ég ek bíl (D) á bensíni.
La voiture roule à l’essence. Bíllinn gengur fyrir bensíni.
Se rouler dans l’herbe, |veltast| velta sér| í grasinu.
Il y a un risque que les géants étrangers |{roulent} {trompent} {dupent} les | se jouent des| Islandais. Það er hætta á, að erlendir risar |pretti| véli| gabbi| ginni| blekki| tæli| svíki| leiki á| hlunnfari| Íslendinga.
Rouler des yeux, |blimskak(k)a| skjáskjóta| ranghvolfa| augunum.
Regarder q.n en roulant des yeux, blimskak(k)a augunum á e.n, skjáskjóta augunum til e.s.
roulette
Ça va |comme sur des roulettes| sans {problème} {accroc}| impeccablement|. Ça baigne dans l’huile. Það gengur |snurðulaust| eins og í sögu|. Allt er í |himnalagi| besta gengi|.
round
Il n’est pas sûr qu’on arrivera à un résultat lors |du premier round| de la première phase| de la négociation. Það er ekki visst hvort niðurstaða náist í fyrstu viðræðulotu.
rouspéter
|Rouspéter| ronchonner| râler| rager| à propos de tout (et de rien), hafa allt á |hornum sér| horni og stokki|, nöldra |yfir öllu| um allt|.
rousseur
Il a le visage plein de taches de rousseur. Hann er freknóttur.
route
Etre tout le temps |en {route} {mouvement}| par monts et par vaux|, ne jamais rester |en| sur| place, vera á |ferð og flugi| sífelldum þeytingi|.
Il faisait bonne route. Le voyage avançait bien. Honum sóttist ferðin vel.
Des milliers de touristes |sont en route pour les| ont pris le chemin des| s’acheminent vers les| plages ensoleillées. Þúsundir ferðamanna hafa lagt |leið sína| leiðir sínar| til sólarstranda.
Ça grouille de rats ici  ! – Oui, ils |se mettent en route| sortent| la nuit. Það er allt morandi af rottum hérna ! – Já, þær fara á |stjá| kreik| á næturnar.
Cette [théorie] [affirmation] [opinion] |ne tient pas {la route} {(debout)}| est {injustifiable} {insoutenable} {indéfendable}|. Það er ekki stætt á þessari [kenningu] [fullyrðingu] [skoðun]. Þessi [kenning] [fullyrðing] [skoðun] |stenst ekki| er óverjandi| heldur {ekki} {engu} vatni|.
routine
C’est |la routine| le train-train| habituel˹le˺. La vie suit son cours normal. Lífið heldur sinn vanagang.
Lors du contrôle de routine de ce matin, il est apparu que... Við venjulega skoðun í morgun kom í ljós að...
Les braqueurs ont été arrêtés lors d’un contrôle policier de routine. Ræningjarnir voru stöðvaðir við hefðbundið lögreglueftirlit.
Ne pas sortir |de la routine| de l’ornière| des sentiers battus|, poursuivre sur la voie tracée, hjakka í sama farinu.
Le ministre a coupé le ruban lors de l’inauguration du bâtiment. Ráðherann klippti borða við vígslu byggingarinnar.
rude
Hiver |rude| rigoureux|, fimbulvetur.
Pays |rude| ingrat| inhospitalier|, harðbýlt land.
rue
Ils veulent |mettre à la rue| réduire à la mendicité| 2000 familles. Þau vilja reka 2000 fjölskyldur út á gaddinn.
Les acheteurs ne |courent pas les rues| sont pas légion|. Kaupendur eru ekki gripnir upp á götunni.
ruine
La maison est |en ruine| délabrée|. Húsið er |í niðurníðslu| hrörlegt| niðurnítt| að hruni komið| að falli komið| í rústum|.
L’économie du pays est en ruine. Efnahagur landsins er í |rúst| kalda koli|.
L’économie du pays tombe en ruine. Efnahagur landsins hrörnar.
On laisse ces belles maisons |tomber en ruines| se délabrer|. Þessi fallegu hús eru látin |drabbast niður| grotna| hrynja í rúst|.
Une ferme en ruines, eyðibýli.
ruiner
Cela pourrait |ruiner le| {porter un coup fatal} {donner le coup de grâce} au| processus de paix. Þetta gæti |gert út af við| eyðilagt| friðarferlið.
rumeur
On n’a aucune confirmation des rumeurs qu’ils ont fait circuler. Það fékkst eingin staðfesting á þeim sögusögnum sem þeir hafa komið á flot.
La rumeur |circule| se répand| selon laquelle... Le bruit court que... |Það flýgur fyrir| sá orðrómur {gengur} {er á kreiki}| orðrómur er| að... Sögusagnir |eru uppi| ganga manna á milli| um að...
rupture
Plus d’un tiers de la population se rend aux urgences chaque année et le service est arrivé |au point de rupture| à la limite de ses capacités|. Meira en þriðjungur þjóðarinnar kemur á bráðamótökuna á hverju ári og þjónustan er komin að þanmörkum.