pacifique
La coexistence pacifique entre grandes puissances, friðsamleg sambúð stórveldanna.
pacotille
[Bijoux] [décoration] |de pacotille| clinquant˹e˺˹s˺|, glys.
Qui aime [les bijoux] [la décoration] |de pacotille| clinquant˹e˺˹s˺|, glysgjarn.
pacser
Se pacser, skrá sig í sambúð.
paillasson
Il a |mis la clé sous {le paillasson} {la porte}| pris la clé des champs|. Il est parti sans demander son reste. Hann fór burt í fússi og kvaddi hvorki kóng né prest.
pain
Il y a encore beaucoup de |pain sur la planche| travail|. Það er enn mikið starf |óunnið| fyrir stafni|. Það er enn langt í land.
Le livre se vend comme des petits pains. Bókin |selst eins og heitar lummur| rokselst|.
pair
La culture doit aller de pair avec le monde du travail. Menntunin þarf að haldast í hendur við atvinnulífið.
Le tabagisme |va souvent de pair avec| s’accompagne souvent de| toutes sortes de troubles de la santé. Oft er margs konar heilsutjón samfara reykingum.
Les articles ne sont publiés dans cette revue qu’après une évaluation sévère par des pairs. Greinar fást einungis birtar í þessu tímariti að undangengnu ströngu jafningamati.
paix
Il était très insistant et ne me laissait jamais |{en} {la} paix| tranquille. Hann var mjög ýtinn og ég hafði ekki neinn frið fyrir honum.
Elle ne se retourna pas en espérant qu'il |lui laisse la paix| la laisse tranquille| mais il lui barra la route. Hún leit ekki aftur fyrir sig og vonaði að hann léti hana |eiga sig| í friði| en hann gekk í veg fyrir hana.
Je crois qu'elle a quitté ce monde en paix avec elle-même et les siens. Ég held að hún hafi farið héðan sátt við sjálfa sig og sitt fólk.
palabre
Après quelques |palabres| discussions|, ils parvinrent à la conclusion que la dalle risquait de céder. Eftir nokkurt þóf komust þau að þeirri niðurstöðu að platan gæti brotnað.
Elle ne supportait pas |les palabres inutiles| qu'on tourne autour du pot| et lui demanda presque grossièrement d'en venir aux faits. Hún þoldi ekki óþarfar málalengingar og bað hann fremur ruddalega að koma sér að efninu.
palier
En arrivant sur le palier qui menait à l'appartement, þegar hann var að koma upp á stigapallinn þar sem gengið var inn í íbúðina.
palliatif
Soins palliatifs, líknarmeðferð.
Hospitalisation aux soins palliatifs, innlögn á líknardeild.
palmarès
Le palmarès de ce champion de tennis, afrekaskrá þessa tennismeistara.
panache
Son discours avait un certain panache. Það voru tilþrif í ræðu hans.
pandémie
Heimsfaraldur.
panique
Les professeurs et les élèves furent alors pris de panique. Þá greip skelfing um sig meðal kennara og nemenda.
Le cambrioleur avait |été pris de panique| paniqué| en voyant le maitre des lieux arriver à la porte. Það kom fát á þjófinn þegar húsráðandinn kom í dyrnar.
panne
Il y a eu une panne |de courant| d’électricité| dans la capitale. |Það var rafmagnsbilun| rafnmagn {sló}{fór} út| í höfuðborginni. Í höfuðborginni varð rafmagnslaust.
C’est la plus grande panne d’électricité de l’histoire des Etats-Unis. Það er mesta |rafnmagnsleysi| bilun í raforkukerfinu| sem orðið hefur í sögu Bandaríkjanna.
Le système de ventilation est tombé en panne. Loftræstingarkerfið hefur |slegið út| farið úr sambandi|.
panneau
Même des journaux respectés comme le Washington Post |{sont tombés} {ont donné} (en plein) dans le panneau| sont tombés dans le piège| ont avalé {la couleuvre} {le bobard} {le canular}|. Jafnvel virtir fjölmiðlar á borð við Washington Post |gleyptu við gabbinu| önuðu beint í {snöruna} {gildru}|.
panse
Se remplir la panse, kýla vömbina.
Me relaxer toute la journée au soleil la panse bien remplie, ce n’est pas mon style ! Að slaka á allan daginn í sólinni með kýlda vömb er ekki minn stíll !
pansement
Il avait au front une entaille sur laquelle il s'était mis un pansement. Hann var með skurð á enninu sem hann hafði plástrað sjálfur.
papier
Avez-vous des |papiers| pièces d’identité| documents| ? Ertu með persónuskilríki ?
pâques
Joyeuses Pâques ! Gleðilega páska !
par
Je gagne [250 euros par semaine] [12000 euros par an]. Ég fæ [250 evrur á viku] [12000 evrur á ári].
Il vend les tomates |par| au| kilo. Hann selur tómatana í kílóatali.
Ces chaises se sont vendues par millions. Þessir stólar hafa selst í miljónatali.
Il était ivre six jours par semaine. Hann var drukkinn sex daga í viku hverri.
L’agence immobilière essaie d’acheter les maisons une par une. Fasteignasalan reynir að kaupa eitt og eitt hús.
Il y a 50 cas de sida par million d’habitants. Það eru 50 alnæmitilfellin á hverja miljón íbúa.
La consommation de lait est d’un demi-litre par habitant. Mjólkurneysla er hálfur lítri á hvern íbúa.
Ça coute deux euros par heure. Það kostar tvær evrur á tímann.
C’est par les bolchéviques que les Finnois ont obtenu leur indépendance. Finnar hlutu sjálfstæði fyrir tilverknað bolsévika.
Il avait essayé de les contacter par (le biais) d’une petite annonce. Hann hafði reynt að ná til þeirra gegnum smáauglýsingu.
C’est par elle que j’ai fait connaissance de ces gens. Í gegnum hana kynntist ég þessu fólki.
parachèvement
On a fait un appel d’offre pour le parachèvement du site. Útboð á frágangi lóðar hefur farið fram.
parachute
On avait attribué au directeur un parachute doré de près de cent millions de couronnes. Það hafði verið gerður starfslokasamningur upp á hundruð milljóna króna við forstjóra bankans.
paradis
Paradis fiscal, skattaparadís, skattaskjól.
paradisiaque
Ma vie n’a pas toujours été |paradisiaque| rose| une partie de plaisir|. Líf mitt hefur ekki alltaf verið |dans á rósum| nein himnasæla|.
parages
On ne sait jamais ce qui peut arriver quand il y a des hommes armés de fusils |dans les {parages} {environs}| à proximité|. Það er aldrei að vita hvað gerist þegar menn með byssur eru annars vegar.
paraitre
C’est plus compliqué qu’il n’y parait. Það er flóknara en |á horfist| útlit er fyrir|.
Bien que ma démarche le prenne au dépourvu, il n’en laisse rien paraitre. Komi honum erindi mitt í opna skjöldu, þá lætur hann |ekki á því| á engu| bera.
Aussi étrange que cela paraisse (à entendre), þó að það láti ef til vill undarlega í eyrum.
|Comment te parait le| quelle impression {as-tu du} {te fait le}| pays ? Hvernig kemur þér landið fyrir sjónir ?
Ils |ne {paraissent} {semblent} pas| n’ont pas l’air de| s’en rendre compte. Þeir virðast ekki gera sér grein fyrir því.
Sous sa forme écrite, cette formulation peut souvent |{paraitre} {sembler} grossière| donner une impression de grossièreté| du fait qu’il n’y a ni gestes ni inflexion de la voix. Þessi tálsmáti vill oft verka hranalegur kominn á prent, þar sem látbragð og raddblæ vantar.
Je pense que ces évènements l'ont davantage impressionné qu'il ne le laisse paraitre. Ég held að þessir atburðir hafi haft meiri áhrif á hann en hann vilji láta í veðri vaka.
parallèlement
Parallèlement à l’augmentation de la tension internationale, |samfara| samhliða| aukinni spennu í alþjóðlegum samskiptum.
paralyser
La plupart des transports en commun sont |paralysés| à l’arrêt| à cause de la grève. Flestar almenningssamgöngur liggja niðri vegna verkfallsins.
paranormal
Aviez-vous remarqué l'intérêt qu'elle portait au |paranormal| surnaturel| ? Varðstu eitthvað vör við áhuga hennar á hinu | yfirskilvitlega| yfirnáttúrlega| ?
parapet
Il faudrait placer un parapet, surtout si le fossé est abrupt. Það þyrfti að setja upp vegrið og þá sérstaklega ef bratt er fram af veginum.
paraplégique
Lamaður fyrir neðan mitt.
parc
Parc automobile, bílafloti.
parcimonie
On demande aux habitants d’|utiliser l’eau avec parcimonie| économiser l’eau|. Íbúar eru beðnir að |fara sparlega með| treina sér| vatnið.
parcmètre
La ville veut augmenter la redevance parcmètres. Bæjaryfirvöldin vilja hækka gjald í stöðumæla.
parcourir
J’ai |parcouru| lu en diagonale| jeté un rapide coup d’œil sur| la première page du Morgunblaðið. Ég renndi augunum yfir forsíðu Moggans.
J’ai rapidement parcouru la matière. Ég las námsefnið hratt yfir.
Parcourir q.ch des yeux, skyggnast um e.ð.
Quand on regarde le chemin parcouru, þegar litið er yfir farinn veg.
parcours
Parcours d’obstacles, þrautabraut.
La requête de la police criminelle a suivi |le parcours| la filière| la procédure| normal˹e˺ prévu˹e˺ par le système. Fyrirspurn rannsóknarlögreglunnar hefur farið sína boðleið í kerfinu.
pare-balles
Gilet pare-balles, skothelt vesti, skotvesti.
pareil
Pourquoi la vie humaine est-elle souillée d’une médiocrité et d’une laideur sans pareil partout dans le monde ? Hversvegna er mannlífið svona mengað |makalausri| dæmalausri| lágkúru vítt og breitt um veröldina ?
Ces adolescents sont d’une arrogance sans pareil. Yfirlæti þessara unglinga er með endemum.
parent
En ce qui concerne les subventions versées aux universités, l’Islande est le |parent pauvre| laissé pour compte|. Hvað varðar framlög til háskóla situr Ísland á hakanum.
Il faut un cadre légal plus clair pour garantir les droits des enfants ayant perdu un de leurs parents. Það þarf skýrari lagaramma til að tryggja rétt barna sem missa annað foreldri sitt.
Il était enfant unique et n'avait guère de |parents| famille| proches|. Hann var einbirni og ættmenni hans fá.
parenté
On a distribué 3,4 millions de condomes pour diminuer le risque de parenté trop précoce chez les adolescents. Það hefur verið að dreifa 3,4 miljónum smokka til að hefta ótímabærar barneignir unglinga.
parenthèse
Tu aurais dû |mettre {entre parenthèses} {de côté}| te départir de| ta fierté. Þú hefðir átt að brjóta odd af oflæti þínu.
parer
Quand la nature |est parée| se pare| de ses plus beaux atours, þegar náttúran skartar sínu fegursta.
parfaitement
Tout |est pour le mieux| va parfaitement|. Ça baigne dans l’huile. Allt er í |himnalagi| besta gengi|. Það gengur eins og í sögu.
Il connait parfaitement la situation financière et politique de la ville. Hann þekkir fjármál og stjórnmál bæjarins út og inn. Hann er fjármálum og stjórnmálum bæjarins þaulkunnugur.
Chez moi, tout |va parfaitement| est pour le mieux|. Je suis comblé. Mér gengur allt |í lyndi| að óskum|.
parler
Ils ne se sont guère parlé. Þau töluðust varla við.
Les chiffres |parlent d’eux-mêmes| sont éloquents| en disent long|. Tölurnar tala sínu máli.
Je n’en |parlerai| soufflerai mot| à personne. Ég mun ekki |{nefna það} {geta um það} við| minnast einu orði um það á| nokkurn mann.
parole
Tenir parole, |standa við| enda | efna | loforð.
|Ne pas tenir| {revenir sur} {reprendre} {manquer à} sa| parole, |revenir sur| ne pas tenir| sa promesse, rifta loforði, svíkja loforð, draga í land, taka orð sín aftur, fara á bak orða sinna.
Adresser la parole à qn, ávarpa e.n.
|Couper la parole à| interrompre| q.n., grípa fram í fyrir e.m.
Aider q.n en paroles et en actes, hjálpa e.m með ráðum og dáðum.
C’est lui qui a |pris la parole le premier| ouvert le débat| à la réunion. Hann var málshefjandi á fundinum.
Tu |me retires| m'enlèves| les paroles de la bouche. |Je ne te le fais pas| c'était exactement ce que je voulais| dire. Þú hefur stolið frá mér setningu.
Dans cette affaire, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Í þessu máli stendur orð gegn orði.
part
Cela mis à part, mis à part cela, burt séð frá þessu.
|A part| hormis| cette gaffe, tout s’est bien passé. Fyrir utan þetta glappaskot, fór allt fram að óskum.
Chacun a reçu sa part de la somme. Hver maður fékk sinn skerf af upphæðinni.
De part et d’autre de la rivière, |beggja| báðum| megin| – |árinnar| við ána|.
La majorité de la population |n’a pas sa part| est lésée| doit se contenter de miettes|. Þorri þjóðarinnar er |afskiptur| settur hjá| fyrir borð borinn| beittur órétti|. Þorri þjóðarinnar ber skarðan hlut frá borði.
La majorité de la population n’a pas sa part de la richesse nationale. Þorri þjóðarinnar fer vahluta af þjóðarauðinum.
Nous avons eu notre part de critiques. Nous n’avons pas |été épargnés par les| échappé aux| été à l’abri des| critiques. Við höfum ekki farið varhluta af gagnrýni.
Se tailler la part du lion, fá sér |bróðurpartinn| bróðurhlutann| af e.u.
Recevoir la plus grande part du gâteau, fá |bróðurpartinn| bróðurhlutann| af e.u.
Je l’ai pris à part pour discuter de seul à seul avec lui. Ég tók hann afsíðis til að ræða einslega við hann.
partager
Les grandes puissances essaient de se partager le monde. Stórveldin reyna að skipta heiminum á milli sín.
Nous nous partagions la tâche. Nous nous relayions. Við skiptum þessum verkefnum með okkur.
Je suis partagé. Je suis animé de sentiments contradictoires. Ég er með blendnar tilfinningar.
Je suis partagé. Je ne sais que trop penser. Ég er á báðum áttum.
J'ai ainsi pu partager avec d'autres mon expérience de la perte d'un ami intime. Svona gat ég deilt með öðrum reynslu minni af því hvernig það er að missa náinn vin.
A ce propos, les avis sont partagés. Um þetta eru skiptar skoðanir.
C'est de là que provenait sa colère : un amour |non {partagé} {réciproque}| que je ne lui rendais pas|. Þaðan var reiði hennar sprottin, úr óendurgoldinni ást.
partenaire
Cette entreprise cherche des partenaires internationaux. Þetta fyrirtæki leitar að alþjóðlegum samstarfsaðilum.
parti
Avoir un |parti pris| préjugé| favorable pour q.n, vera hallur e.m.
Ils accusent les médias de |parti pris| partialité|. Þeir saka fjölmiðla um |hlutdrægni| slagsíðu|.
Les évêques qui |ont pris {le parti des} {fait et cause pour les}| se sont rangés aux côtés des| pauvres, biskupar sem |{tóku sér stöðu} {hölluðust á sveif} {snérust á sveif} með hinum fátæku| tóku málstað hinna fátæku|.
Son ex-femme avait utilisé les enfants pour se venger de lui. Il |en avait pris son parti| s'en était accommodé|. Konan hans fyrrverandi hafði notað börnin til þess að ná sér niðri á honum. Hann lét gott heita.
partialité
Ils accusent les médias de |partialité| parti pris|. Þeir saka fjölmiðla um |hlutdrægni| slagsíðu|.
participant
Cette année, le nombre de participants aux randonnées est très élevé. Í ár er ágæt aðsókn í gönguferðir.
participation
Le taux de participation au scrutin n’était que de 47%. Kjörsókn var aðeins 47%.
particratie
Flokkræði.
particulier
Cours particuliers, einkatímar.
particulièrement
Depuis le début du mois de juin, il fait particulèrement doux. Það hefur verið einmuna blíða það sem af er júní.
partie
Ce chat dort [une] [la plus] grande partie de la journée. Þessi köttur sefur [stóran] [mestan] hluta dagsins.
La |plus grande partie| plupart| du temps, megnið af tímanum, mestan tímann.
Dans la première partie de l’été, á öndverðu sumri, snemma sumars, framan af sumri.
Dans la première partie du 18è siècle, á öndverðri 18. öld, á fyrri hluta 18. aldarinnar.
Dans la seconde partie de l’été, á ofanverðu sumri, síðla sumars.
Dans la seconde partie du 18è siècle, á ofanverðri 18. öld, á síðari hluta 18. aldarinnar.
Il la connaissait depuis 30 ans et ça n'avait pas toujours été une partie de plaisir. Hann hafði þekkt hana í 30 ár og það hafði ekki alltaf verið dans á rósum.
partiel
Travailler à temps partiel, vinna í hlutastarfi.
partir
A partir de 1960, il est devenu plus facile de voyager. Upp úr 1960 fór að verða auðveldara að ferðast.
|A partir de| dès| l’âge de 5 ans, frá 5 ára aldri.
|A partir de| dès| ce moment, upp frá þessu.
La fermeture nocture du service des urgences est d’application |à partir de| dès| demain. Næturlokun bráðaþjónustu gildir frá á morgundeginum.
C’est ainsi que |partent en fumée| se perdent| sont gaspillés| des millions d’euros. Svona fara miljónir evra |í súginn| til ónýtis|.
Le coup n’est pas parti. Le fusil s’est enrayé. Skotið fór ekki úr byssunni. Byssan |klikkaði| stóð á sér|.
|On dirait qu'il s'apprête à| il fait mine de| partir. Það er fararsnið á honum. Hann sýnir á sér fararsnið.
partisan
Les partisans de la peine de mort, talsmenn dauðarefsingar.
Le maire est un grand partisan de la construction de cette route. Borgarstjórinn er mikill áhugamaður um lagningu vegarins.
partout
Ces malotrus flanquent leurs déchets partout. Þessir þorparar fleygja rusli út um allt.
Comme |presque partout| dans la plupart des endroits| en Europe, eins og víðast hvar í Evrópu.
parvenir
Beaucoup de gens |ne parviennent pas à| n’ont pas les moyens de| rembourser les prêts au logement. Margir geta ekki staðið undir afborgunum af húsnæðislánum.
Seule une partie de ceux qui attendent |parviennent à être servis| ont leur tour|. Aðeins hluti þeirra sem bíða komast að.
Le loyer a tellement augmenté que nous |ne parvenons plus à| n’avons plus les moyens de| le payer. Leigan er orðið það há að við ráðum ekki lengur við hana.
Ils ne parviennent plus à supporter les couts d’exploitation. Þau geta ekki lengur staðið undir rekstrinum.
Je |{ne parviendrais} {n'arriverais} pas à| ne pourrais pas| me passer de cigarettes tout le weekend. Ég mundi ekki meika að vera sígarettulaus heila helgi.
Il pleuvait tellement que les essuie-glaces ne parvenaient pas à chasser l'eau du pare-brise. Vatnselgurinn var slíkur að rúðuþurrkurnar höfðu ekki undan að ryðja vatninu af framrúðunni.
Je ne parviens pas à garder la cadence. Ça va trop vite pour moi. Ég hef ekki undan því.
pas
Il fit un pas vers elle. Hann steig skrefi nær henni.
Il |faisait les cent pas dans| arpentait| la salle d'attente du service de chirurgie. Hann stikaði um biðstofu á skurðdeildinni.
J’ai |fait un faux pas| trébuché|. Ég |hrasaði| missti fótanna| hnaut|. Mér varð fótaskortur.
Ils entendirent |des| un bruit de| pas. Þau heyrðu fótatak.
La centrale atomique se trouve à |deux pas| un jet de pierre| de la zone la plus peuplée du pays. Kjarnorkuverið er ekki |steinsnar| í seilingarfjarlægð| frá þéttbýlasta svæði landsins.
La ville est à |deux pas d’ici| un jet de pierre|. Það er ekki steinsnar í bæinn.
Pendant la tempête de neige, la visibilité était si mauvaise qu’on ne voyait pas |à deux pas devant soi| la paume de sa main|. Í blindbylnum var svo slæmt skyggni að menn sáu ekki (út) úr augunum.
Nous |progressons à petits pas| nous acheminons lentement| vers une solution définitive. Við |lúsumst áfram| mjökumst| fikrum okkur (A)| að endanlegri lausn.
Il se dirigea à grands pas vers la porte de sortie. Hann |stikaði| strunsaði| að útgöngudyrunum.
Il essayait de lutter contre la tempête mais ne parvenait pas à avancer d'un pas. Hann reyndi að berjast gegn storminum en gat ekki stigið áfram.
Ils |marchaient| avançaient| à grand˹e˺s |enjambées| pas|. Þau |stikuðu stórum| gengu stórum skrefum|.
Elle sortit sur le pas de la porte et referma derrière elle. Hún steig út á dyrapallinn og lokaði dyrunum á eftir sér.
Presser le pas, herða á hlaupunum, greikka sporið, hraða göngunni.
Je ne parvenais pas à la suivre, c'est comme si elle faisait deux pas quand j'en faisais un. Ég gat ekki haldið í við hana, það var eins og hún tæki tvö skref á meðan ég tók eitt.
passage
La moquette est usée jusqu'à la corde à l'endroit |où il y a le plus de passage| le plus passant|. Dúkurinn er gatslitinn þar sem álagið er mest.
Il y a beaucoup de passage dans cet hôtel. Það er mikill umgangur á þessu hóteli.
passager 1
Passager d'un avion qui se comporte mal (ivre, agressif...) flugdólgur.
Les deux hommes qui ont détourné un avion de (transport de) passagers vers Malte étaient des partisans du dictateur Kadhafi. Mennirnir tveir sem beindu farþegaþotu til Möltu voru stuðningsmenn einræðisherrans Kadhafi.
passager 2
On espère que cette situation est occasionnelle et passagère. Maður vonar að þetta ástand sé tilfallandi og verði fljótt að ganga yfir.
passe
C’est en passe de s’améliorer. Það stendur nú til bóta.
passé 1
La fixation de la peine dépendra |du passé judiciaire| des antécédents| de l’accusé, qui a été condamné à deux reprises pour violences. Við ákvörðun refsingar verður litið til sakaferils hins ákærða, sem tvívegis áður hefur verið sakfelldur fyrir ofbeldisverknað.
On ne peut |changer le passé| faire machine arrière|. Ce qui est fait est fait. Ekki dugir að sakast um orðinn hlut. Það er ekki hægt að snúa tímanum við. Það |verður ekki aftur tekið| er búið og gert|.
Tous ces ennuis appartiennent désormais au passé. Nú eru þessi leiðindamál öll fyrir bí.
L’accord de paix conclu il y a trois ans |appartient désormais au passé| a vécu| est mort et enterré|. Friðarsamkomulagið sem komið var á fyrir þremur árum |er nú {fyrir bí} {búið að vera}| heyrir nú sögunni til|.
passé 2
Le mois passé, í |fyrra| síðastliðnum| mánuði.
Il est passé 2 h. Klukkan er |rúmlega| ríflega| rösklega| tvö.
Le pire est passé. Hið versta er yrfirstaðið.
Les fêtes de Noël sont |passées| finies|. Jólin eru um garð gengin.
passer
Ne manquez pas de passer chez moi quand vous serez ici. |Lítið endilega við| kíkið endilega inn| hjá mér meðan þið eruð staddir hér.
Tu peux toujours passer (chez moi) quand tu auras fini de t’installer. Þér er velkomið að kíkja yfir til mín þegar þú ert búinn að koma þér fyrir.
Ils sont passés en coup de vent, ont mangé un bout et pris une tasse de café. Þeir skruppu hingað, fengu sér matarbita og kaffisopa.
|Je passais par ici| j'étais dans le coin| et je me suis dit que je pourrais entrer un instant. Ég átti leið hérna og mér datt í hug að líta inn.
|Je suis passé| j’ai fait un saut jusqu’| à la banque pendant l’heure de midi. Ég skrapp í bankann í hádeginu.
|Passer chez| [aller] [venir] dire bonjour à| q.n, heilsa upp á e.n.
A mesure que le jour passe, er líða tekur á daginn.
Le prix diminue à mesure que le temps passe. Verðið lækkar þegar frá líður.
Beaucoup d’agriculteurs sont passés à des secteurs plus rentables. Margir bændur skiptu yfir arðsamari búgreinar.
Lorsque nous |sommes passés au| avons adopté le| nouveau système, þegar við færðum okkur yfir á nýja kerfið.
On est passé d’une phase de réformes de la société à une phase de révolution. Við færðumst frá umbótum að því að umbylta þjóðfélaginu.
La limite des eaux territoriales |est passée| a été portée| à 200 milles. Landhelgi var færð út í 200 mílur.
Le pire est passé. Það versta er yfirstaðið.
Passer par une phase intermédiaire, ganga í gegnum millibilsástand.
Ce paquet ne passe pas par la fente de la boite aux lettres. Þessi pakki kemst ekki í gegnum lúguna.
On lui a demandé ce qui lui était |passé par la tête| venu à l’esprit| quand il était tombé dans la crevasse. Hann var spurður hvað hafi þotið í gegnum huga hans þegar hann datt ofan í sprunguna.
Un cinquième du trafic maritime international passe par le Canal de Panama. Fimmtungur allrar skipaumferðar heimsins fer um Panamaskurðinn.
On peut passer d'une maison à l'autre sans sortir. Það er innangengt milli húsanna.
Tu es peut-être un peu nerveux mais ça te passera dès que tu commenceras à chanter. Þú ert kannski svolítið taugaóstyrkur en það fer af þér um leið og þú byrjar að syngja.
C'est une passion qu'on développe lors de l'enfance mais chez la plupart, ça passe |avec l'âge| en vieillissant|. Það er ástríða sem fæðist þegar maður er krakki en það eldist af flestum.
Si je parle à la police, ils vont croire que je les dénonce et je vais |le {sentir passer} {payer (cher)}| écoper| trinquer|. Ef þeir vita að ég er að tala við lögregluna, halda þeir að ég sé að segja til þeirra og ég |{fæ að kenna á} {mun súpa seyði af} því| mun gjalda þess|.
Le plus grand danger est à présent |passé| écarté|. Mesta hættan er nú liðin hjá.
La crise est passée. Kreppan er afstaðin.
Il |a fait passer| est parvenu à imposer| son idée. Hann kom sínu í gegn.
Je ne sais pas si elle passera l’hiver. Ég veit ekki hvort hún |hefur| lifir| veturinn af.
Il faut faire passer les intérêts publics avant les intérêts privés. Il faut |accorder la priorité aux intérêts publics par rapport| préférer les intérêts publics| aux intérêts privés. Það verður að taka almannahagsmuni fram yfir sérhagsmuni.
Ils font passer leur propre intérêt avant l’intérêt public. Þau taka sérhagsmuni fram yfir almannahagsmuni.
Les adversaires disent qu’on fait passer le tunnel avant d’autres travaux importants. Andstæðingar segja að göngin séu tekin fram fyrir önnur mikilvæg verkefni.
Je regardais les nouvelles pour |faire passer la journée| tuer le temps|. Ég horfði á fréttirnar til að |þreyja| þrauka| daginn.
Faire |passer| voter| un projet de loi, koma lagafrumvarpi í gegn.
Ensuite, on passera l’antenne à Paris. Síðan verður tengt yfir til Parísar.
Passer un chapitre d’un livre, sleppa kafla (D) úr bók.
On ne te passera pas cela. Tu ne t’en tireras pas à si bon compte. Þú kemst ekki upp með það.
J’ai passé un bon Noël et Nouvel-An. Ég átti góð Jól og gott Nýár.
Il se rendait parfois dans sa région natale pour y passer quelque temps dans son ancienne maison. Hann fór stundum á æskustöðvar sínar og |lét fyrirberast| {hafðist við} {dvaldist} um hríð| í gamla húsinu sínu.
En été, il passait son temps à pêcher le saumon. Á sumrin |varði| eyddi| hann tímanum við laxveiðar.
Passez l’embout de l’aspirateur sur les étagères. Rennið rysugustútnum yfir bókhillurnar.
Bonjour, est-ce que Þorsteinn est là ? – Un instant, je vous le passe. Góðan daginn, er Þorsteinn við ? – Andartak, ég skal gefa þér samband.
Veux-tu me passer le lait, s'il te plait ? Vildirðu rétta mér mjólkina ?
Comment le kamikaze a-t-il pu passer le contrôle de sécurité avec une bombe ? Hvernig komst sjálfsvígsárásarmaðurinn með sprengjuna í gegnum öyggisleit ?
Pendant un certain temps, tout semblait bien se passer. Allt virtist |leika lyndi| ganga að óskum| um tíma.
Que s’est-il passé ensuite ? Hvað tók svo við ?
Comment vas-tu ? – Comme ci comme ça. – C'est vrai ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as ? Hvernig hefurðu það ? – Ekki svo gott. – Nú, hvað er að ?
On peut ainsi |se passer| éviter| d’utiliser des produits corrosifs. Þannig getur maður sleppt við því að nota ætandi efni.
Se faire passer pour qn. d’autre, villa á sér heimildir, þykjast vera annar maður.
Ils s'assirent à la table comme |s'il ne s'étaiþér t rien passé| si de rien n'était|. Þau settust við borðið eins og ekkert hefði í skorist.
passe-temps
Beaucoup de gens qui n’ont pas de |passe-temps| hobby| perdent pied quand ils cessent de travailler. Margir sem eiga |ekkert tómstundagaman| enga tómstundaiðju| missa fótfestuna þegar þeir hætta að vinna.
Elle avait divers |passe-temps| hobbys|. Hún sinnti margháttaðri tómstundaiðju.
passeur
Les enfants réfugiés non accompagnés deviennent la proie des passeurs et des trafiquants d'êtres humains. Fylgdarlaus flóttabörn verða smyglurum og mannsölum að bráð.
passible
Les délits dont l'homme a été reconnu coupable sont passibles d'une peine allant jusqu'à 16 ans de prison. Brot þau sem maðurinn hefur verið sakfelldur fyrir geta varðað allt að 16 ára fangelsi (D).
passionné
G. N est un spécialiste et un passionné de la sécurité informatique et de la protection des données personnelles. G. N er sérfræðingur og ástríðumaður um netöryggi og persónuvernd.
C'est un |passionné de sport| grand sportif| . Hann er mikil íþróttamanneskja. Hann leggur mikinn metnað í íþróttamennsku. Hann er mjög spenntur fyrir íþróttum.
passionner
Les passionnés de généalogie, þeir sem eru haldnir ættfræði (D).
Le football passionne les gamins. Fótboltinn á allan hug strákanna.
Les gamins |sont passionnés {par le} {de}| adorent le| football. Strákarnir |leggja allan hug á fótboltann| eru spenntir fyrir fótboltanum|.
Elle est passionnée par ses études. Hún hefur brennandi áhuga á náminu.
passivement
Le fait de fumer passivement, óbeinar reykingar.
pastoral
Travail pastoral, accompagnement spirituel, sálusorgun.
pâte
Lorsqu’il n’était pas en mer, il lui arrivait de mettre la main à la pâte à la maison. Þegar hann var í róðrarfríi, átti hann það til að |taka til hendi(nni)| láta hendur standa fram úr ermum| leggja hönd á plóginn| á heimili.
patère
La veste était accrochée à la patère à l'entrée du vestibule. Jakkinn hékk á snaga frammi í anddyrinu.
patience
Prendre son mal en patience, tenir bon et attendre des temps meilleurs, |þreyja| þrauka| þorann og góuna.
Notre patience à l'égard des expériences atomiques de la Corée du Nord est à bout. Þolinmæði okkar í garð Norður-Kóreu vegna kjarnorkutilrauna er á enda runnin.
patienter
Je me présente et je demande de parler à Steini. On me prie de patienter (un instant). Ég kynni mig og spyr eftir Steina. Ég er beðinn að |hinkra (við)| bíða um stund|.
pâtir
Ce sont les bons élèves qui |en pâtissent| en souffrent| s’en ressentent| en font les frais| le payent| payent les pots cassés|. Ça retombe sur les bons élèves. Það |kemur niður| bitnar| á duglegri nemendum. Duglegri nemendur |verða fyrir barðinu á| fá að kenna á| súpa seyðið af| því.
patte
Il est impossible de déchiffrer ces |pattes de mouche| griffonnages|. Það er ógerningur að ráða fram úr þessu |pári| kroti| krassi|.
paumé
Le meurtrier était peut-être un drogué complètement paumé. Kannski var morðinginn dópisti sem vissi hvorki í þennan heim né annan.
paume
Pendant la tempête de neige, la visibilité était si mauvaise qu’on ne voyait pas |la paume de sa main| à deux pas devant soi|. Í blindbylnum var svo slæmt skyggni að menn sáu ekki út úr augunum.
pause
Faire une pause (pour faire boire les chevaux), æja hestum, hvíla hesta.
Pendant la pause, í frímínútum.
pauvre
Etre |pauvre comme Job| démuni| dénué de tout| indigent| nécessiteux|. vera |örbirgur| örsnauður| örbjarga| bjargarlaus| bláfátækur| gersnauður| allslaus|, vera (komast) á vonarvöl, búa við kröpp kjör.
pauvreté
Il avait été elevé dans une grande pauvreté. Hann ólst upp við |bágan| þröngan| kost.
paver
Route pavée, steinlagður vegur.
pavillon
Le pavillon des Etas-Unis à l’expo universelle, skáli Bandaríkjanna á heimssýningunni.
Le navire bat pavillon français. Skipið siglir undir frönski flaggi.
payant
[L’entrée] [ce service] est payant˹e˺. Fólk er rukkað um [aðgöngu] [þessa þjónustu].
payement
Ils ont été exclus des cours pour non payement des droits d’inscription. Þeim hefur verið vísað frá námi vegna vangoldinna skólagjalda.
Dettes |en retard de payement| impayées| arriérées|, vangoldnar skuldir.
Avoir des arriérés de payement, lenda í vanskilum.
Des difficultés qui ont conduit à des arriérés de payement, hörðugleikar sem hafa leitt til vanskila.
La prostitution est un échange de rapports sexuels |contre payement| vénal|. Vændi er skipti á kynmökum fyrir greiða.
payer
Payer son entrée, borga sig inn.
Il serait injuste que tous doivent |payer pour| expier| les fautes de quelques-uns. Það væri ekki réttlætanlegt að allir væru látnir gjalda þess sem einungis fáir áttu sök á.
Payer ses dettes à temps, standa í skilum.
L’homme a été condamné pour ne pas avoir payé à temps la TVA de 6,3 millions de couronnes. Maður var dæmdur fyrir að standa ekki skil á sex komma þriggja miljóna króna virðisaukaskatti.
On avait dit que les boissons étaient comprises dans le prix du voyage mais après cinq minutes, ils sont |passés pour faire payer les gens| venus percevoir l’argent|. Sagt var að drykkur væri innifalinn í ferðinni en svo komu þau fimm mínutum seinna og rukkuðu (fólk) |um| fyrir| hann.
Ce sont les bons élèves qui |le payent| payent les pots cassés| en souffrent| en pâtissent| s’en ressentent| en font les frais|. Ça retombe sur les bons élèves. Það |kemur niður| bitnar| á duglegri nemendum. Duglegri nemendur |verða fyrir barðinu á| fá að kenna á| súpa seyðið af| því.
“Tu voles mes fraises ? Eh bien, |tu vas {le payer cher}{le regretter}{t’en mordre les doigts}| ça va te couter cher|  !”, dit la sorcière. “Ertu að stela jarðarberjunum mínum ? Þú skalt sko fá að kenna á því ! Það skal sko verða þér dýrt spaug !”, sagði nornin.
Si je parle à la police, ils vont croire que je les dénonce et je vais |le {payer (cher)} {sentir passer}| écoper| trinquer. Ef þeir vita að ég er að tala við lögregluna, halda þeir að ég sé að segja til þeirra og ég |{fæ að kenna á} {mun súpa seyði af} því| mun gjalda þess|.
De nombreux travailleurs n’ont pas été payés. Margir starfsmenn fengu ekki útborgað.
Je |payerai| règlerai| le souper demain matin. Ég geri upp kvöldverðinn í fyrramálið.
Certaines personnes doivent se priver de soins médicaux et de médicaments parce qu'elles |ne peuvent pas se les payer| n'en ont pas les moyens|. Sumt fólk verður að neita sér læknisþjónustu og lyf vegna þess að það hefur ekki |efni á| fyrir| þeim.
Il a assez d'argent pour se payer cette voiture. Hann á fyrir bílnum.
pays
Il a |vu du pays| beaucoup voyagé| bourlingué|. Hann hefur |ferðast mikið| víða ratað|.
péage
Poste de péage (autoroute, tunnel), gjaldskýli.
peau
Essayez de vous mettre |dans sa peau |à sa place|. Reynið þið að setja ykkur í hans spor.
Peau de poisson, roð.
Il |a la peau sur les os| est d’une maigreur squelettique|. C’est un squelette vivant. Hann er |skinhoraður| grindhoraður| skrapagrind| á horleggjunum|.
On aurait dit que le monstre changeait de peau et devenait presque humain. Það virtist sem skrímslið skipti hömum og yrði næstum að manneskju.
pêche
Bonne pêche, abondance de poisson, mokveiði, |uppgrip| landburður|af fiski.
Pêche en haute mer, úthafsveiðar.
pédagogique
Un livre d'aventures pour enfants à valeur |pédagogique| éducative|, ævintýrabók fyrir börn með fræðslugildi.
pédale
Poubelle à pédales, fótstigin ruslakarfa.
pédophile
Barnaníðingur.
pédophilie
Barnaníð.
Réseau de pédophilie, barnaklámhringur, barnaníðshringur.
pègre
Ils sont connus dans |la pègre| le milieu|. Þeir eru þekktir í undirheimum.
peigne
Les enquêteurs de la Scientifique avaient travaillé jusqu'au matin à passer la maison au peigne fin. Rannsóknarlögreglumennirnir höfðu unnið fram á morgun við að fínkemba húsið.
peine
Ça vaut la peine de le faire. Það er |ómaksins vert| þess virði| að gera það. Það borgar sig að gera það.
|Ça vaut la peine| ce n’est pas plus mal| ça ne coute rien| d’essayer. Það sakar ekki að reyna.
Il est récompensé pour sa peine. Hann hefur |erindi sem erfiði| e.ð upp úr krafsinu|.
J’en ai été quitte pour ma peine. Mes efforts n’ont pas été récompensés. Ég fór |fýluferð| fýluför|. Ég hafði |{ekki}{fráleitt} erindi sem erfiði| ekkert upp úr krafsinu|.
J’étais à peine sorti du train que les gens s’assemblèrent. Ekki var ég stiginn út úr lestinni en að þyrptist fólk.
Les Soviétiques ont eu beaucoup de peine à brider les peuples qui leur avaient été dévolus à la fin de la deuxième guerre mondiale. Sovétmenn áttu fullt í fangi að hafa hemil á þeim þjóðum sem þeir fengu úthlutað í lok síðari heimsstyrjaldarinnnar.
Ils |ne sont pas encore au bout de leurs peines dans| n’en ont pas encore terminé avec| cette affaire|. Ils ne voient pas encore la fin du tunnel. Ils ne sont pas encore sortis de l’auberge. Þeir eru ekki enn búnir að bíta úr nálinni með það. Þeir eiga enn langt í land. Þeir sjá ekki enn |út úr| fyrir endann á| því.
A chaque jour suffit sa peine. Láttu hverjum degi nægja sína þjáningu.
Tout cela est |peine perdue| en vain|. Það er allt |tilgangslaust| árangurslaust| unnið fyrir gýg| til einskis|.
Comme il n'entendait pas ce que je disais, j'ai haussé la voix mais c'était peine perdue. Hann gat ekki heyrt hvað ég sagði; ég hækkaði röddina en allt kom fyrir ekki.
La plupart des gens |ont peine à comprendre| ne s’y retrouvent pas dans| le système politique compliqué de ce pays. Flókna stjórnmálakerfi landsins er að vefjast fyrir flestum. Flestum gengur illa að |átta sig á| ráða fram úr| flókna stjórnmálakerfi landsins.
Il n'avait pas pris la peine de fermer la porte derrière lui. Hann hafði ekki haft fyrir því að loka dyrum á eftir sér.
Vous n'auriez pas dû prendre la peine de faire tout ce chemin. Þú hefðir ekki þurft að ómaka þig alla leið hingað.
peiner
Ses parents avaient peiné toute leur vie. Foreldrar hans höfðu baslað í erfiði allt sitt líf.
Cela |{me peinait} {m’attristait} {me chagrinait} beaucoup| me faisait très mal| de voir combien la pauvreté et le malheur accablaient un si grand homme. |Sárt sveið mér| mér rann það mjög til rifja| að sjá hve fátæktin og óhamingjan surfu að svo miklum manni.
Ça |me peine d’autant plus| m’est d’autant plus pénible|. Þetta fellur mér enn verr.
pêle-mêle
Tout est |pêle-mêle |mélangé| dans le désordre. C’est un méli-mélo. Hér |ægir öllu saman| er allt í {einum hrærigraut} {ruglingi}|.
pelleteuse
Conducteur de (la) pelleteuse, gröfumaður.
pellicule
Dans la casserole, une mince pellicule de graisse flottait au-dessus des pommes de terre. Í pottinum flaut dalítil fitubrák ofan á kartöflum.
Elle se souvenait du bruit de la fine pellicule de glace qui craquait sour les pieds des porteurs. Hún mundi eftir brothljóðinu þegar þunnt skænið brast undan fótum líkmannanna.
peloter
Il mit la main sur mes seins et commença à me déshabiller et à me |peloter| tripoter|. Hann setti höndina á brjóstið á mér og fór að taka utan um mig og |þuklað |káfa| á mér.
penaud
Il est reparti |tout penaud| la queue entre les jambes| et on ne l'a plus jamais revu. Hann fór með skít og skömm og við sáum hann aldrei aftur.
penchant
Il a un |penchant| faible | pour [les jolies filles] [l’alcool]. Hann er veikur fyrir [fallegum stúlkum] [víni].
pencher
Nous |penchons| sommes portés| avons tendance| tendons| à croire qu’ils ont raison. Við |höllumst| hneigjumst| að því að trúa að þau hafi rétt fyrir sér.
Il s'agit probablement d'un meurtre avec préméditation. – Oui, je penche aussi pour cette hypothèse. Kannski er þetta morð að yfirlögðu ráði. – Já, ég hallast líka að því.
De solides arguments penchent dans ce sens. Sterk rök hníga að því.
C’est ce parti qui fait pencher la balance. Þessi flokkur er í oddastöðu.
Se pencher en avant, lúta fram.
Maman va vers le lit de Jón, se penche sur lui et lui donne un baiser sur la joue. Mamma gengur að rúmi Jóns, lýtur yfir hann og kyssir hann á kinnina.
pendant 1
Des programmes télévisés de ce genre ont beaucoup |de pendants| d’équivalents| à l’étranger. Sjónvarpsþættir sem þessir eiga sér fjölmargar hliðstæður erlendis.
pendant 2
Pendant des siècles, öldum saman.
Pendant des années, árum saman, í aldaraðir, svo árum skipti.
Elle est restée (pendant) un certain temps chez moi. Hún var um tíma hjá mér.
Pendant presque un an, í næstum því ár.
Pendant quatre mois et demi, í fjóra og hálfan mánuð.
Pendant toute l’année, allan ársins hring, árið um hring.
Pendant [l’été] [l’hiver] [la nuit], að [sumarlagi] [vetrarlagi] [næturlagi].
Je possède cette propriété depuis 24 ans, mais jusqu’à l’année passée, je n’y avais jamais habité pendant toute l’année. Ég hef átt þessa jörð í 24 ár en aldrei búið þar árið um kring fyrr en síðasta ár.
|Pendant un certain| pour un| temps, um |skeið| tíma| hríð| stundarsakir|.
Malheureusement, certaines femmes continuent à fumer |pendant toute| tout au long de| la grossesse. Því miður halda sumar konur áfram að reykja í gegnum meðgönguna.
Pendant la réunion, meðan fundurinn [stendur] [stóð] yfir.
Elle n'avait pas les moyens de rentrer en Islande pendant les fêtes. Hún hafði ekki efni á því að fara heim til Íslands yfir hátíðarnar.
pendre
Grétar était un pauvre type qui était toujours pendu aux basques du meneur. Grétar var aumingi sem hékk utan í leiðtoganum.
pénétrer
Le lendemain matin, l’armée a |{pénétré de force} {fait irruption} {fait intrusion} dans| envahi| tous les villages en même temps. Morguninn eftir ruddist herliðið samtímis inn í öll þorpin.
Les hackeurs |{pénètrent} {s'infiltrent} {font intrusion} dans| piratent| les systèmes informatiques pour s’emparer de données ou provoquer des perturbations. Tölvuþrjótar |hakka (sig í)| brjóta inn í| tölvukerfi til að komast yfir gögn eða valda röskun.
pénible
Ça |m’est d’autant plus pénible| me peine d’autant plus|. Þetta fellur mér enn verr.
La cause de cette |pénible situation| situation lamentable| est qu’on désigne trop souvent des professeurs ne possédant pas les titres requis. Ástæða fyrir þessu |bágborna ástandi| ófremdarástandi| er of tíða skipun réttindalausra kennara.
pensée
Il est |perdu| absorbé| dans ses pensées. Hann er |djúpt hugsi| í þungum þönkum|.
Il présente ses condoléances au peuple britannique et dit que ses pensées vont aux familles des victimes. Hann lýsir yfir samúð með bresku þjóðinni og segir að hugur hans sé hjá fjölskyldum fórnarlamba.
penser
Je pensais l’avoir fait correctement. Ég þóttist hafa gert það rétt.
Il faut aussi |penser| veiller| à l’entretien des faucheuses. Einnig þarf að huga að viðhaldi sláttuvélanna.
|Que penses-tu| qu’as-tu idée de| faire ? Quel est ton projet ? Hvað |ætlastu fyrir| hefurðu í huga| ?
Tout donne à penser que le recul des facultés mentales et la déficience auditive vont de pair. Það lítur allt út fyrir að vitræn hrörnun og heyrnarskerðing haldist í hendur.
pensif
Il |est| a l’air| pensif. Hann er |hugsi| hugsandi á svip| utan við sig| annars hugar|.
pension
Pension de retraite, ellilífeyrir.
Pension de [veuf] [veuve], [ekkilsbætur] [ekknabætur].
Réforme des pensions de retraite, (elli)lífeyrisumbætur.
Le prix du voyage all-in de trois jours comprend le vol, le logement en demi-pension et deux excursions d'un demi jour. Í þriggja daga pakkaferð er innifalið : flugið, gisting með hálfu fæði og tvær hálfs dags skoðunarferðir.
pente
Il |est sur la pente descendante| décline|. Sa situation se dégrade. Það hallar undan fæti fyrir honum. Hann er á niðurleið.
La voiture montait une forte pente. Bíllinn var að aka upp stranga brekku.
pépin
S’il y a |un pépin| une anicroche|, ef |e.ð {bjátar á} {mótdrægt kemur fyrir}| babb kemur í bátinn|.
perçant
Excusez-moi, dit-elle d'une voix |perçante| stridente| grinçante|. Fyrirgefðu, sagði hún skrækri röddu.
percée
[Notre équipe] [l’armée ennemie] a fait une percée. [Okkar lið] [óvinaherinn] sótti fram.
percer
Finalement, ce chanteur a percé. Loksins sló þessi söngvari í gegn.
Le soleil perça les nuages et brillait maintenant sur la lande. Sólin braust fram úr skýjunum og skein nú á lyngheiðina.
Ils ont finalement |percé à jour| vu clair dans| ce ramassis de mensonges. Loksins hafa þau séð í gegnum alla helvítis lygina.
Un toit |percé| qui fuit|, gisið þak.
percevoir
On commence à |percevoir| remarquer| des changements. Breytinga tekur að verða vart.
On |perçoit les signes d’| voit {se profiler} {apparaitre}| une hostilité croissante à l’égard des immigrants. Það |örlar| bólar| á aukinni andúð í garð innflytjenda.
L’Etat perçoit 11% du produit national sour forme d’impôts. Ríkið innheimtir 11% af landsframleiðslu í skatta.
On avait dit que les boissons étaient comprises dans le prix du voyage mais après cinq minutes, ils sont |venus percevoir l’argent| passés pour faire payer les gens|. Sagt var að drykkur væri innifalinn í ferðinni en svo komu þau fimm mínutum seinna og rukkuðu (fólk) |um| fyrir| hann.
perche
Une |grande perche| asperge|, gaur, [ofvaxinn strákur] [ofvaxin stúlka].
percuter
Une grosse jeep avait percuté l'aile d'une voiture au carrefour. Stór jeppi ók inn í hliðina á fólksbíl á gatnamótum.
perdre
L’équipe nationale a perdu contre les Italiens. Landsliðið tapaði fyrir Ítölum.
Ils ont |perdu| eu le dessous|, þeir |lutu í lægra haldi| biðu ósigur| töpuðu|.
La personne qui a perdu la paire de lunettes en question, maður sem saknar umræddra gleraugna.
J’ai perdu mon dentier. Ég missti út úr mér (gervi)góminn.
Il n’y a pas de temps à perdre. Enginn tími má fara til spillis.
Dans la lutte contre le terrorisme, on ne peut pas |{perdre} { abandonner} les| renoncer aux| valeurs démocratiques qu’on est en train de défendre. Í baráttu gegn hryðjuverkum má ekki |{leggja fyrir róða} {láta fara í suginn} lýðræðisgildin| kasta á glæ lýðræðisgildum| sem verið er að verja.
Les communes |perdront| subiront un manque à gagner de| 100 millions de couronnes. Sveitarfélög verða af 100 miljónum króna.
La femme risquerait de perdre la tutelle des enfants en cas de divorce. Konan gæti átt það á hættu að |missa yfirráðarétt| fyrirgera yfirráðarétti| yfir börnum sínum við skilnað.
C’est ainsi que |se perdent| partent en fumée| sont gaspillés| des millions d’euros. Svona fara miljónir evra |í súginn| til ónýtis|.
Perdre la vue, missa sjónina.
Une grande partie de la marchandise s’est |perdue| avariée| gâtée|. Stór hluti vörunnar |fór til spillis| spillist|.
Il s’est |perdu| égaré|. Hann hefur |villst| farið villur vegar| hrakist af leið|.
Il était |perdu| plongé| dans ses pensées. Hann var djúpt sokkinn í hugsanir sínar.
performance
(anglicisme admis ; synonyme : action) Les élèves ont réalisé un défilé de mode et plusieurs |performances| actions|. Nemendur stóðu fyrir tískusýningu og nokkrum gjörningum.
Il a accompli des |performances| prestations| dont beaucoup ne peuvent que rêver. Hann hefur |afrekað hluti| unnið afrek| sem flestir láta sig aðeins dreyma um|.
La petite taille des appareils auditifs ne permet pas l'utilisation de grandes piles |à plus haute performance| plus performantes| comme celles qu'on trouve dans les smartphones. Smæð heyrnartækjanna býður ekki upp á stórar rafhlöður með meiri |vinnslugetu| virkni| eins og finna má í snjallsímum.
péricliter
Le parti est en train de |péricliter| décliner|. Flokkurinn er að koðna niður.
péril
Trump a dit que les Etats-Unis résoudraient le problème du péril nucléaire nord-coréen avec ou sans l'aide des Chinois. Trump sagði að Bandaríkin muni leysa kjarnorkuvá af hálfu Norður-Kóreu hvort heldur Kínverjar veiti þar aðstoð eða ekki.
périlleux
Les héros d'histoires grandioses qui parlaient de voyages périlleux et de catastrophes, hetjurnar úr stórfenglegum sögum sem lýstu svaðilförum og hörmungum.
périmé
Denrées périmées, útrunnar matvörur.
périmètre
Dans le périmètre extérieur du parc d’attractions, í útjaðri skemmtigarðsins.
périr
Ceux qui |ont péri à la guerre| sont tombés au champ d’honneur|, les |victimes| morts|, þeir sem liggja í valnum, hinir föllnu á orrustuvelli.
permanence
Deux membres du personnel |sont de {permanence} {garde}| assurent la permanence| et traitent les plaintes. Tveir starfsmenn |eru| standa á| bakvakt og sinna kvörtunum.
permanent
Exposition permanente, standandi sýning.
|Guerre| querelles intestines| permanente˹s˺, hjaðningavíg, látlaust stríð.
permettre
Je ne peux plus |permettre| tolérer| admettre| de tels agissements. Ég get ekki látið þessar aðgerðir ganga yfir mig lengur.
C’est quelque chose qu’on ne peut |permettre| tolérer| admettre| laisser passer|. On ne devrait pas |permettre| tolérer| admettre| laisser passer| une chose pareille. Það er eithhvað sem við getum ekki látið viðgangast. Það ætti ekki að líðast.
On ne peut |permettre à personne d’avoir| tolérer de personne| un tel comportement. Engum ætti að |líðast| haldast uppi| svona háttalag. Enginn ætti að komast upp með svona háttalag.
Le système de surveillance réciproque et de délation qui fait que personne ne puisse se permettre la moindre critique, gagnverka eftirlitskerfið og uppljóstrun sem tryggja að enginn komist upp með neitt múður.
permis
Passer son permis (de conduire), taka |bílpróf| ökupróf|.
Privation du permis de conduire, ökuleyfissvipting.
Permis de séjour, búsetuleyfi, dvalarleyfi.
Permis de travail, atvinnuleyfi.
Permis de bâtir, byggingarleyfi.
permission
Prendre q.ch en s’imaginant avoir la permission, taka e.ð traustataki.
persévérer
|Persévérer| persister| dans le [mal] [péché], forherðast í [illu] [syndinni].
persistant
Une migraine persistante, |þrálátur| viðvarandi| höfuðverkur.
La centrale atomique a été fermée à cause de problèmes persistants de sécurité. Kjarnorkuverinu var lokað vegna þrálátra öryggisvanda.
persister
|Persister| persévérer| dans l’erreur, framfylgja villu (D).
Je |persiste à croire| reste {persuadé} {convaincu}| que... Ég er ekki frá því að...
|Persister| persévérer| dans le [mal] [péché], forherðast í [illu] [syndinni].
personnalité
Il y avait beaucoup de personnalités à la cérémonie. Við athöfnina |var mikið stórmenni| voru margir hásettir menn|.
personne
Il était [la bonne santé] [l’innocence] [l’honnêteté] en personne. Il était l’image même de [la bonne santé][l’innocence][l’honnêteté]. Hann var [hreystin] [sakleysið] [heiðarleikinn] – [uppmáluð] [uppmálað] [uppmálaður].
personnel
C’est ce qu’on pourrait appeler une aide au développement |personnelle| individuelle|. Við gætum kallað það einstaklingsbundna þróunaraðstoð.
perspective
Les banques allemandes évaluent la situation et les perspectives (d’avenir) de façon identique. Þýsku bankarnir meta ástand og (framtíðar)horfur með svipuðum hætti.
Les perspectives sont encore plus sombres. Útlitið er enn dekkra. Horfur eru enn dekkri.
Il aborde le problème |dans une autre {perspective} {optique}| sous un autre angle| d’un autre point de vue|. Hann nálgast málið frá |öðru sjónarhorni| öðrum sjónarhóli|.
Ce nouvau parti offre l’occasion d’ouvrir de nouvelles perspectives (littéralement : défricher un terrain) en la matière. Með þessum nýja stjórnmálaflokki er tækifæri til þess að brjóta land í þeim efnum.
Les perspectives sont [bonnes] [mauvaises]. La situation se présente [bien] [mal]. Það |horfir| lítur út| [vel] [illa].
persuader
Je |reste {persuadé} {convaincu}| persiste à croire| que... Ég er ekki frá því að...
Je suis |intimememt persuadé| profondément convaincu| de l’utilité des relations internationales. Ég er sanntrúaður á gagnsemi (A) milliríkjatengsla.
|Persuader| convaincre| q.n de q.ch, |telja e.m trú| sannfæra e.n| um e.ð.
Son père voulait faire d'elle une cantatrice et elle |s'était laissé persuader| avait cédé| mais en fait, ça ne l'intéressait pas du tout. Faðir hennar vildi gera söngkonu úr henni ; hún hafði látið tilleiðast en hafði reyndar engan áhuga á því.
persuasion
La jeune fille tenta d’user de persuasion mais ses tentatives restèrent infructueuses. Stúlkan reyndi að beita fortölum en fortölur hennar urðu árangurslausar.
perte
Notre économie |va à sa perte| est condamnée|. Efnahagslíf okkar er dæmt til glötunar.
Des entreprises exploitées à perte, fyrirtæki sem eru rekin við halla.
Dans l'état actuel des choses, on ne signale pas de |pertes humaines| victimes|. Eins og staðan er núna er ekki vitað um |mannskaða| mannfall|.
C'est une perte totale. La voiture est complètement détruite. Bíllinn er gjörónýur.
perturbation
La coulée de boue a causé des perturbations dans les transports en commun. Aurskriða olli |truflunum| röskun| á almenningssamgöngum.
perturber
La panne informatique a perturbé le trafic aérien sur la Grande-Bretagne. Bilun í tölvukerfi |{raskaði} {olli truflunum á} {olli röskun á} flugsamgöngum| setti úr skorðum flugsamgöngur| yfir Bretlandi.
Si une seule infirmière manque, c’est tout le service qui est perturbé. Ef eina hjúkrunarkonu vantar, fer öll þjónustan úr skorðum.
Cela perturbe l’activité hormonale. Það raskar hormónastarfseminni.
Les transports en commun sont perturbés. Almenningssamgöngur |eru úr lagi gengnar| hafa farið úr skorðum|.
Le mauvais temps | ne {me perturbe pas} {m’affecte pas} {me fait rien} {me fait ni chaud ni froid}| me laisse indifférent|. Ég læt vont veður ekki á mig fá. Ég kippi mér ekki upp við vont veður.
perversion
C'est une perversion qui a détruit sa vie. Þessi öfuguggaháttur eyðilagði líf hans.
pesant
Une atmosphère |pesante| lourde| grave|, alvöruþrungið andrúmsloft.
peser
Qu’est-ce qui |te pèse| t’afflige| ? Hvað þrúgar þig ?
Le prix élevé du carburant pèse lourdement sur beaucoup d’entreprises. Hátt eldsneytisverðið sligar mörg fyrirtæki.
Ces augmentations d’impôt |pèsent lourdement sur| grèvent| l’économie. Þessar skattahækanir sliga hagkerfið.
Cette décision a pesé lourdement dans la balance. Þessi ályktum hefur verið milkilvægt lóð á vogarskálarnar.
|Une grave menace pèse sur| un grand danger menace| ces pays. Mikil hætta steðjar að þessum löndum.
pessimiste
Pessimiste quant à l’avenir, |svartsýnn á| vondaufur um| framtíðina.
peste
Peste aviaire, fuglaflensa.
pester
Va te promener au lieu de rester à l’intérieur en |pestant contre le| {faisant une tête de six pieds de long} {te morfondant} {rongeant ton frein} à cause du| manque de soleil. Farðu í göngu í stað þess að sitja inni í |fýlu| ólund| geðvonsku| yfir sólarleysi.
pétard
Un pétard mouillé, gallaður flugeldur.
péter
Une hôtesse a |pété {les plombs} {boulons} {un câble}| fait une crise d’hystérie| est devenue folle furieuse| en plein vol. Flugfreyja |gekk á göflunum| sturlaðist| ærðist| æddist| {gekk} {fór} berserksgang| fríkaði út| á miðju flugi.
pétition
Ils ont remis aux autorités une pétition contre le projet de loi. Þau afhentu yfirvöldum undirskriftalista gegen stjórnarfrumvarpinu.
petit-lait
Petit-lait, mysa.
pétrifier
Les trolls se pétrifièrent lorsque le jour se leva. |Tröllin dagaði upp| tröllin urðu að steini| þegar birti af degi.
pétrin
Etre dans |le pétrin| de beaux draps|, vera í |(slæmri) klípu| ógöngum| kröggum| (úlfa)kreppu|.
Se mettre dans le pétrin, |koma sér| komast| í ógöngur.
Dans |quel pétrin on s'est fourrés| quoi on s'est mis| ? Í hverju erum við lent ?
Mettre q.n dans le pétrin, koma e.m í bobba.
pétrolier
Ressources pétrolières, olíulindir.
peu
(Un) peu avant 2 h, skömmu fyrir kl. 2.
(Un) peu après 2 h, laust eftir kl. 2.
Un peu plus tard, le train ralentit. Stuttu síðar hægði lestin á sér.
|Avant| d’ici| sous| peu, bientôt, fyrr en síðar, áður en langt líður.
peur
Tu m’as |fait {peur} {sursauter}| effrayé|. Þú gerðir mig bylt við. Þú |skelfdir| hræddir| mig.
La peur me saisit. Óhug slær |á| við| mig.
Avoir la peur au ventre, vera |með hjartað í buxunum| lafhræddur|.
Baucoup de gens |ont peur |craignent| redoutent| que les Norvégiens ne reprennent la pisciculture en Islande. |Margir eru uggandi (um)| hræðast| kvíða (fyrir) því| óttast| eru hræddir um| að Norðmenn séu að yfirtaka fiskeldi á Íslandi. Marga uggir (um) að Norðmenn séu að yfirtaka fiskeldi á Íslandi.
Certains enfants ont une peur bleue des chiens. Sum börn eru logandi hrædd við hunda.
pharmaceutique
Firme de produits pharmaceutiques, lyfjafyrirtæki.
phase
Il n’est pas sûr qu’on arrivera à un résultat lors |de la première phase| du premier round| de la négociation. Það er ekki visst hvort niðurstaða náist í fyrstu viðræðulotu.
Si le cancer est détecté |en phase initiale| à un stade précoce|, ef krabbamein greinist á forstigi.
Les travaux en sont à la phase finale. Framkvæmdir eru á lokastigi.
Un cancer en phase terminale, krabbamein á lokastigi.
philosophie
Les passagers prennent ces retards avec |philosophie| flegme|. Farþegar taka töfunum með jafnaðargeði.
phobie
Phobie de l’avion, flugfælni.
phoque
Jeune phoque, kópur.
physionomie
Ces travaux ont complètement modifié la physionomie de la ville. Þessar framkvæmdir hafa gjörsamlega breytt bæjarbragnum.
Sa physionomie enjouée cachait une personnalité particulièrement forte. Undir glaðlegu |yfirbragði| útliti| hans bjó afarsterkur einstaklingur.
physique 1
Physique nucléaire, kjarneðlisfræði.
physique 2
J'aime beaucoup me défouler par l'effort physique vu que j'ai un travail sédentaire. Mér finnst voða gott að fá útrás með líkamlegri áreynslu fyrst ég vinn kyrrsetustarf.
picoler
Ils avaient |picolé| pinté| toute la nuit. Þeir höfðu |þjórað| staupað sig| setið að sumbli| {skvett} {hellt} í sig| alla nóttina.
pièce
Vendre à la pièce, selja í stykkjatali.
Le livre a été |mis en pièces| démoli| par la critique. Bókin var rifin niður.
Entre les divers˹es˺ |pièces| morceaux| (du concert), l’acteur Gunnar E. a lu des passages bibliques qui s’y rapportent. Gunnar E. leikari las inn á milli atriða viðeigandi kafla úr biblíunni.
Pièce d'échiquier, taflmaður.
Cliquer sur un lien ou sur une pièce jointe, smella á hlekk eða viðhengi.
pied
Je ne mettrai plus jamais le pied dans cette chambre. Ég stíg ekki fæti mínum framar í þetta herbergi.
Il n’a jamais mis le pied sur le sol américain. Hann hefur aldrei stigið fæti á bandaríska grund.
Le petit lait est désormais mis sur le même pied que les autres produits laitiers. Mysunni er nú gert jafnt undir höfði og öðrum mjólkurafurðum.
On avait mis sur pied une économie de troc semi légale. Hálf löglegum vöruskiptamörkuðum hafði verið komið |á laggirnar| komið upp|.
|Mettre sur pied| créer| un groupe de travail, setja á |fót| laggirnar| vinnuhóp.
Nous devons tout faire pour empêcher ces fanatiques de prendre pied dans notre pays. Við verðum að gera okkar ýtrasta til þess að koma í veg fyrir að þessir öfgamenn |nái fótfestu| fóti sig| hér á landi.
A quatre-vingts ans, il |a encore bon pied bon œil| est encore {vaillant} {fringant} {sémillant} | comme un jeune. Hann er nú kominn á áttræðisaldur en |sprækur| ern og hress| sem unglingur.
Le meurtrier avait quitté le centre commercial à pied. Morðinginn hafði yfirgefið verslanamiðstöðina fótgangandi.
Et ainsi, j'étais d'emblée entré de plain-pied dans la vie sociale. Og ég var því strax kominn í kaf í félagsmálin.
C'est tout près, à à peine quelques minutes à pied. Það er örstutt, aðeins nokkurra mínútna ganga.
Le dispensaire se trouve à quelques minutes |à pied| de marche| de chez nous. Læknamiðstöðin er í nokkurra mínútna göngufæri frá heimili okkar.
Il est à |ses pieds| plat ventre devant elle|. Hann gengur með grasið í skónum (á) eftir henni.
Il était trempé des pieds à la tête. Hann var holdvotur frá hvirfli til ilja.
piège
Même des journaux respectés comme le Washington Post |sont tombés dans le piège |{sont tombés} {ont donné} (en plein) dans le panneau| ont avalé {la couleuvre} {le bobard} {le canular}|. Jafnvel virtir fjölmiðlar á borð við Washington Post |gleyptu við gabbinu| önuðu beint í {snöruna} {gildru}|.
Tendre un piège à q.n, |{leggja snöru} {setja upp gildru} fyrir| gildra (fyrir)| e.n.
On doit se garder de |tomber dans ce piège| commettre cette erreur|. Maður verður að gæta sín fyrir því að falla í þá gryfju.
piégé
Voiture piégée, bílsprengja.
piercing
Götun.
piétiner
Ils ont été piétinés. Þau tróðust undir. Traðkað var á þeim.
L’enquête |piétine| ne fait guère de progrès| ne progresse guère| fait du surplace|. Rannsókninni miðar lítið fram. Rannsóknin |kemst ekki úr sporunum| stendur í stað|.
piétonnier
Rue piétonnière, göngugata.
piètre
Après sa piètre prestation lors du dernier débat contradictoire, eftir slaka frammistöðu í undangenginni kappræðu.
pile
Le coffre contenait une |pile| liasse| d'enveloppes entourées d'un élastique. Í koffortinu var umslagabunki með teygju um sig.
pilier
Le quotidien est considéré comme un des piliers des forces séculières dans le pays. Blaðið er talið ein˹n˺ af |máttarstólpum| undirstoðum| veraldlegra afla í landinu.
pillage
Le pillage des ressources naturelles n’épargne rien ni personne. Rányrkja náttúruverðmæta eirir engu og engum.
piller
Piller les ressources d’un pays, arðræna land auðlindum.
pilleur
Pilleur de tombes, grafarræningi.
pillule
Elle prend la pillule. Hún er á pillunni.
pilotage
Pilotage automatique, sjálfstýring, blindflug.
pingre
Il est |pingre| avare| regardant| près de ses sous|. Hann er |sínkur| nískur| nær sér| aðsjáll| samansaumaður|.
pinter
Ils avaient |pinté| picolé| toute la nuit. Þeir höfðu |þjórað| staupað sig| setið að sumbli| {skvett} {hellt} í sig| alla nóttina.
pioche
Les conseillers municipaux de Mosfellsbær ont assisté les élèves lors du premier coup de pioche sur le chantier de la nouvelle école maternelle et primaire. Bæjarfulltrúar Mosfellsbæjar voru nemendum til halds og trausts við fyrstu skóflustungu að nýjum leik- og grunnskóla.
pionnier
Travail de pionnier, |frumkvöðla| brautryðjandi| vinna.
pipe
Certains continuent à collectionner des trucs jusqu'à ce qu'ils cassent leur pipe. Sumir halda áfram að safna hlutum þangað til þeir hrökkva upp af.
piquer
J’ai les yeux |qui piquent| irrités| à cause de la [fumée] [poussière]. Mig svíður í augun af [reyk] [ryki].
piqure
Elle était devenue comme folle et on avait dû lui faire des |piqures| injections| pour la calmer. Hún varð hugstola og við urðum að sprauta hana niður.
piratage
Piratage informatique, cyberattaque, tölvuárás, tölvuinnbrot.
pirate
Les |pirates informatiques| hackers| se sont approprié les mots de passe de millions d'utilisateurs. Tölvuþrjótar hafa komist yfir lykilorð miljóna notenda.
pirater
Les hackeurs |piratent| {s'infiltrent} {font intrusion} {pénètrent} dans| les systèmes informatiques pour s’emparer de données ou provoquer des perturbations. Tölvuþrjótar |hakka (sig í)| brjóta inn í| tölvukerfi til að komast yfir gögn eða valda röskun.
pire
Quand la situation était au pire, þegar verst lét.
pis
C'est tant pis pour lui ! Qu'il aille au diable ! Il n'a qu'à se débrouiller ! Hann getur átt sig !
pisser
Je dois pisser. Mér er mál (að pissa).
Je dois absolument pisser. Ég er (alveg) kominn í spreng.
Pisser [du sang] [un liquide noir|] pissa [blóði] [svörtum vökva].
piste
Mettre q.n sur une fausse piste, induire q.n en erreur, détourner q.n du droit chemin, afvegaleiða e.n, leiða e.n á villigötur.
Le but était |de {mettre sur une fausse piste} {tromper} {fourvoyer}| d’induire en erreur| les observateurs des Nations unies. Tilgangurinn var að |afvegaleiða eftirlitsmenn| villa um fyrir eftirlitsmönnum| Sameinuðu Þjóðanna.
L'agresseur n'a même pas essayé de |brouiller les pistes| modifier les traces| et de dissimuler les preuves. Árásarmaðurinn hefur ekki einu sinni reynt að breyta verksummerkjum eða fela sönnunargögn.
La police était parvenue à |remonter la piste jusqu'à lui| retouver sa trace|. Lögreglunni hafði tekist að reka slóðina til hans.
Jeu de piste, ratleikur.
Piste de |santé| fitness|, hreystibraut.
pitoyable
La route est dans un état |pitoyable| lamentable|. Vegurinn er á ófremdarástandi.
pitoyablement
La pauvre bête gémissait pitoyablement. Aumingja greyið vældi |ámát(t)lega| vesællega| ömurlega|.
place
Essayez de vous mettre |à sa place| dans sa peau|. Reynið þið að setja ykkur í hans spor.
Mettre en place un système politique solide, koma |á {laggirnar} {fót})| upp| öflugu stjórnmálakerfi.
Elle est tout le temps |par monts et par vaux| en {route} { mouvement}|. Elle ne reste jamais |en| sur| place. Elle vit entre deux |trains| avions|. Hún er á |ferð og flugi| sífelldum þeytingi| sífelldum ferðalagi|. Hún er alltaf á faraldsfæti.
Il faut faire de la place pour les autres invités. Við þurfum að |{hliðra til} {rýma} fyrir hinum gestunum| hliðra til við hina gestina|.
Est-ce qu'on a |trouvé une place pour| rangé| tous les outils ? Er búið að koma öllum tækjunum fyrir ?
Est-ce que tu as trouvé une place dans l'autocar ? Ertu búinn að koma þér fyrir í rútunni ?
Pourriez-vous [reculer] [avancer] d’une place ? Gerðu svo vel að færa þig um |set| eitt sæti|.
La conception traditionnelle de la famille est en train de faire place à une conception nouvelle tout à fait différente. Hefðbundin ímynd á fjölskuyldunni er að |láta undan síga| víkja| fyrir annarri gerólíkri ímynd.
Il n’y a pas assez de place pour tous ces meubles dans la pièce. Öll þessi húsgögn |rúmast| komast ekki| í stofunni.
Le concert affiche complet. Il n’y a plus de places pour le concert. Það er uppselt á tónleika.
Le livre électronique |s’est fait une place| s’est frayé un chemin| sur le marché. Rafbókin hefur verið að ryðja sér til rúms á markaðnum.
L’enfant |ne tenait pas en place| était agité|. Barnið var allt á iði.
L'association pour la prévention des accidents invite les voyageurs à rester sur place plutôt que de prendre la route vu qu'on prévoit de sérieuses intempéries. Slysavarnarfélagið hvetur ferðafólk að halda kyrru (fyrir) frekar en leggja af stað þar sem spáð er vonskuveðri.
Il restait suffisamment de gigot et ceux qui étaient déjà installés à table firent une place pour les autres. Nóg var eftir af lærinu og þau sem fyrir voru rýmdu til við borðið.
placébo
Effet placébo, lyfleysuáhrif.
placement
Le placement des personnes âgées en maison de repos, vistun aldraðs fólks á elliheimili.
placer
La plus jeune des deux filles sera placée dans un foyer d'accueil reconnu. Yngri stúlkan verður vistuð á viðurkenndu fósturheimili.
Les peluches et autres jouets sont parmi les objets dans lesquels les jihadistes de l'Etat islamique |placent| mettent| le plus souvent des explosifs. Bangsar og önnur leikföng eru meðal vinsælustu hlutanna sem vígasveitir Ríkis íslams koma sprengiefni fyrir í.
plafond
La pièce est basse de plafond. Rýmið er lágt til lofts.
plafonner
Les primes au logement seront plafonnées. Það verður sett þak á húsnæðisbætur.
|Plafonner| plâtrer| un mur. |múra| múrhúða| vegg.
plaider
Ceci plaide en faveur de la théorie des trous noirs. Það |rennir stoðum undir kenningu (A)| færir rök að kenningu| um svartholin.
plaidoyer
Il est à espérer que leur plaidoyer haineux ne trouvera aucun écho. Vonandi finna þau ekki hljómgrunn fyrir hatursfullan málflutning sinn.
plain
Il ne voulait pas entrer de plain-pied dans ce système de surveillance et de délation. Hann vildi ekki stíga skrefið til fulls í þessu eftirlits- og uppljóstrunarkerfi.
plaindre
Elle se plaignait de maux de tête et le docteur pensait qu'il s'agissait de migraines. Hún kenndi sér meins í höfði og læknirinn taldi að um mígreni væri að ræða.
plainte
Elle a l'intention de |déposer| porter| plainte contre elle (à la police) pour coups et blessures. Hún ætlar að |leggja fram {kæru} {kvörtun} á hendur honum| kæra hann| (við lögregluna) fyrir árás.
plaire
Ça me plait. Mér |líst vel á það| líkar það| líkar vel á því| þók(k)nast það| hugnast það|. Það |er mér {til geðs} {að skapi}| fellur mér vel í geð|.
Le repas [me plait] [ne me plait pas]. Maturinn bragðast mér [vel] [illa].
Le journaliste a demandé à quelques enfants comment leur avaient plu les stages de jeux . Blaðamaður spurði nokkra krakka hvernig þeim hefði líkað á leikjanámskeiðum.
Il me plait de lire de bon livres. Ég uni mér vel við lestur góðra bóka.
Je me plais bien ici. Ég |uni {mér} {hag mínum} vel| kann vel við mig | fíla mig| hér.
Comme il te plaira, sem þér þók(k)nast.
Ça ne me |plait pas| dit rien qui vaille|. Mér |líst ekki á blikuna| {er} {verður} ekki um sel|.
Que ça te plaise ou non. Hvort sem þér líkar það betur eða verr.
plaisanterie
Et en fait, on soupçonnait qu’il se serait agi d’une |plaisanterie| blague| farce|. Enda lék grunur á að um gabb hefði verið að ræða.
plaisir
J’ai eu le plaisir de faire sa connaissance. Ég varð þeirrar ánægju aðnjótandi að kynnast honum.
Dans la vie professionnelle, les femmes n'étaient pas prises au sérieux ; elles étaient plutôt considérées comme un plaisir pour les yeux. Í atvinnulífinu voru konur ekki teknar alvarlega ; þær voru heldur álitnar augnayndi.
Il la connaissait depuis 30 ans et ça n'avait pas toujours été |une partie de plaisir| rose|. Hann hafði þekkt hana í 30 ár og það hafði ekki alltaf verið dans á rósum.
Ma vie n’a pas toujours été |une partie de plaisir| rose| paradisiaque|. Líf mitt hefur ekki alltaf verið |dans á rósum| nein himnasæla|.
plan
Nous nous dirigeâmes vers la maison de la sorcière pour mettre en œuvre notre plan. Við héltum að húsi nornarinnar til þess að koma fram ráðgerð (D) okkar.
Le plan Marshall, Marshall-áætlunin.
Sur le plan [national] [international] [politique], á [landsvísu] [heimsvísu] [stjórnmálavísu].
Pour faire apparaitre des détails, on |fait un gros plan| zoome|. Til að sýna smáatriði er þysjað að.
Le plan |d’urgence| catastrophe| d’intervention| a été mis en œuvre. Viðbragðsáætlun var virkjuð.
planche
J’ai beaucoup de pain sur la planche. Ég hef mikið fyrir stafni.
planétaire
Les glaciers reculent rapidement en raison du réchauffement (climatique) |planétaire| global|. Jöklarnir hopa hratt vegna hnattrænnar hlýjunar.
planification
Planification économique à long terme, langtímaefnahagsáætlun.
planifier
L’atterrissage de la navette spatiale était |planifié| prévu| à 16.34 h. Lending geimferjunnar var |ráðgerð| áætluð| kl. 16.34.
Agriculture planifiée, áætlunarbúskapur.
Economie planifiée, áætlunarhagkerfi.
Ils |planifient| préparent| projettent| des attentats terroristes. Þeir leggja á ráðin um hryðjuverkaárás.
planque
Il a trouvé une bonne planque dans l’administration. Hann hefur komist á spena(nn) í stjórnsýslu.
planter
Le chien était sur le point de planter ses crocs dans ma jambe. Hundurinn var nærri því búinn að læsa tönnunum í legginn á mér.
En plantant ses griffes dans les cerfs-volants des adversaires, með því að krækja klónum í dreka andstæðinga sinna.
Planter [une zone] [un terrain], græða upp [svæði] [land].
[L’ordinateur] [le logiciel] s’est planté. [Tölvan] [hugbúnaðurinn] hrundi.
plaque
L’Espagne est une plaque tournante de la drogue. Spánn er umskipunarhöfn eiturlyfja.
Le pays est situé sur la ligne de contact des plaques tectoniques. Landið er á flekamótum.
Plaque de verglas, hálkublettur.
plaquer
Les policiers se jetèrent sur elle pour la plaquer au sol. Lögreglumennirnir stukku á hana og felldu hana í gólfið.
Il lui a menti et ensuite il l'a plaquée. Hann laug að henni og stakk hana svo af.
Il lui barra la route et |le plaqua| l'accula| le coinça| contre le mur. Hann gekk í veg fyrir hann og |króaði hann af upp við húsvegginn| skellti honum upp að húsveggnum|.
plat
|Faire tout un plat de| accorder trop d'importance à| q.ch, monter q.ch en épingle, gera of mikið úr e.u.
plate-forme
Plate-forme de forage, borpallur.
plâtrer
|Plâtrer| plafonner| un mur. |múra| múrhúða| vegg.
playback
(recommandation officielle : présonorisation), bakraddasöngur.
plein
Travailler à plein temps, vinna |fulla vinnu| í fullu starfi|.
|En pleine| au milieu de la| nuit, um miðja nótt.
|En pleine| au milieu de la| semaine, í miðri viku.
Les préparatifs battent leur plein. On est en pleins préparatifs. Undirbúningur er |kominn á fullt skrið| í {fullum gangi} {hámarki} {algleymingi}|.
La petite église était |pleine à craquer| remplie| de parents et d’amis du défunt. Litla kirkjan var |þéttsetin| troðfull af| ættingjum og vinum hins látna.
Plein à ras bord˹s˺, |barmafullt| fleytifullt| glas.
Faire le plein, fylla á tankinn.
plénitude
Etre parent d'accueil apporte une plénitude et un bonheur dont peu voudraient se passer. Fósturhlutverkið felur í sér lífsfyllingu og hamingju sem fæstir vilja hafa farið á mis við.
pleur
Il était tout en pleurs. Hann var |útgrátinn| társtokkinn| alvotur af tárum|. Hann flóði í tárum.
pleurnicheries
Je n'ai plus envie d'écouter ces |pleurnicheries| jérémiades| lamentations|. Ég nenni ekki að hlusta á |þetta {sífur} {harmakvein}| þessa kveinstafi| lengur.
pliant
Table pliante, felliborð.
plier
Il accuse la Jordanie de se |plier| soumettre| aux exigences des Etats-Unis. Hann sakar Jórdaníu um að |beygja sig undir kröfur| lúta kröfum| frá Bandaríkjunum.
Le toit ploie sous le poids de la neige. Þakið |sligast| svignar| undan snjóþunga.
Le pays ploie sous le fardeau des dettes extérieures. Landið er að sligast undan fargi erlendra skulda.
plisser
Il plissait les yeux car il ne voyait pas bien à cette distance. Hann pírði augun því hann sá ekki vel úr þessari fjarlægð.
plomb
Le plomb général a sauté. Stofnöryggi sprakk.
Péter les plombs, dérailler, fríka út, klikkast.
plomber
Plomber une carie, fylla holu í tönn.
plonger
Il plongea la plume dans l’encrier. Hann dýfði pennanum í blekbyttuna.
Il était |plongé| perdu| dans ses pensées. Hann var |djúpt sokkinn í hugsanir sínar| í þungum þönkum|.
ployer
Le poids de la neige fait ployer le toit. Snjóþungi sligar þakið.
pluie
Parler de |la pluie et du beau temps| de tout et de rien| de choses et d’autres, |spjalla| rabba| um daginn og veginn.
Une pluie torrentielle, úrhellisrigning, hellirigning.
plume
Quand l’armée amércaine est partie, beaucoup de ces petits entrepreneurs |y ont laissé| ont perdu| des plumes. Þegar bandaríski herinn fór, missti fjöldi þessara litlu athafnamanna drjúgan spón úr aski sínum.
plupart
La |plupart| plus grande partie| du temps, megnið af tímanum, mestan tímann.
|La plupart du temps| le plus souvent| généralement| habituellement|, la publicité s’adresse à l’ensemble de la population. |Lengst af| venjulega| mestan tímann| oftast| er auglýsingum beint til allrar þjóðarinnar.
plus
Plus le conflit durera, plus il sera difficile de réconcilier les deux parties. Því lengur sem deilan varir, þeim mun erfiðara verður að sætta báða aðila.
Et c’est d’autant plus satisfaisant de voir que beaucoup de femmes s’en sont si bien sorties. En það er þeim mun ánægjulegra hve margar konur hafa staðið sér vel.
De plus en plus d’artistes se disputent la faveur des amateurs d’art. |Stöðugt| æ| fleiri listamenn keppa um hylli listunnenda.
C’est ce qui prend le plus de temps. Það tekur mestan tíma.
Je remplissais mes obligations mais rien de plus. Ég sinnti mínum skyldum en ekkert umfram það.
La rebellion dure depuis un peu plus d’un an et demi. Uppreisn hefur nú staðið í |röskt |rúmt| eitt og hálft ár.
Et les touristes considèrent que c’est d’autant mieux si les stations balnéaires offrent |en plus| de surcroit| par dessus le marché| de la bière allemande et des saucisses bien grasses. Og ferðamönnum þykir heldur ekki verra ef strandstaðir geta boðið gestum upp á þýskan bjór of feitar pylsur |í {bland} {kaupbæti} {þokkabót}|(þar) að auki|.
Il y a un demi-siècle que ces ossements se trouvent ici, quelques jours de plus ou de moins ne feront pas la différence. Beinin hafa legið hér í hálfa öld, nokkrir dagar til eða frá skipta ekki máli.
plutôt
Les musiciens étaient plutôt âgés. Tónlistarmenn voru í eldri kantinum.
pneu
Et ensuite, on a crevé (un pneu). Og svo sprakk hjá okkur.
La voiture a des pneus à clous. Bíllinn er á negldum dekkjum.
pneumologie
Il est en section pneumologie. Hann er á lungnalækningadeild.
poche
Livre de poche, kilja.
podcast
(recommandation officielle : diffusion par baladeur ; au Québec : baladodiffusion), sarpur.
podiatrie
Fótaaðgerðafræði.
Spécialiste en podiatrie, podiatre (au Québec) (à distinguer du |pédicure| podologue|). fótaaðgerðafræðingur
podium
(A un défilé de mode), tískupallur (á tískusýningu).
podologue
Podologue, pédicure, fótsnyrtir.
poids
Ça m’ôte un grand poids (de dessus la poitrine). Þungu fargi er af mér létt. Það léttir af mér þungu fargi. Steini léttir af hjarta mér.
Je fais tous les jours du jogging pour |perdre du poids| maigrir|. Ég skokka á hverjum degi til að |léttast| leggja af|.
Elle est très bonne en poids et haltères et fait du culturisme. Hún er mjög flink í lyftingum og stundar vaxtarrækt.
poignée
|Une {poignée} {petite bande}| un {groupuscule} {quarteron}| d’agitateurs, slæðingur af ribböldum.
Il me restait une poignée de noix. Ég átti eftir |handfylli| lúku| lúkufylli| af hnetum.
Des poignées ont été installées dans la piscine à l'intention des personnes à mobilité réduite. Handfestur hafa verið settar á sundlaugina handa hreyfihömluðu fólki.
C'était un petit cercueil blanc muni de poignées en laiton sur le côté. Það var lítil hvít kista með látúnshöldum á hliðunum.
poing
Ce fut un grand coup mais j’y ai fait face et j’ai serré les poings. Það var mikið áfall en ég lét mig hafa það og kreppti hnefann.
Il y a eu des bagarres et des coups de poing. Það voru áflog og pústrar.
L'homme l'a agressée à plusieurs reprises, lui a donné des coups de poing et l'a tirée par les cheveux. Maðurinn hefur ítrekað veist að henni, slegið hana hnefahöggum of rifið í hár hennar.
point
Ces combinaisons thermiques viennent à point. Þessir kuldagallar |koma {í góðar} {vel í} þarfir| nýtast vel| eru {gagnlegir} {nytsamlegir}|.
Ce dictionnaire me |viendra à point| sera utile|. Þessi orðabók mun |koma mér {að gagni} {að notum} {í góðar þarfir} {vel í þarfir} {til góða} {að haldi}| {nýtast} {gagnast} mér| koma sér vel fyrir mig|.
Il aborde le problème |d’un autre point de vue| sous un autre angle| dans une autre {optique} {perspective}|. Hann nálgast málið frá |öðru sjónarhorni| öðrum sjónarhóli|.
Du point de vue de la rentabilité, frá arðsemissjónarmiði.
C’est une question de point de vue. Það er álitamál.
J’étais sur le point [de renoncer] [d’étouffer]. Mér lá við [því að gefast upp] [köfun].
J’étais sur le point d’attraper la chair de poule. Við lá að ég fengi gæsahúð.
Je suis sur le point de terminer le travail. Ég er kominn á |fremsta hlunn| síðustu hlunna| með að ljúka verkefninu.
Mais il faut craindre que le système financier du pays ne soit sur le point de s’écrouler. En óttast er að fjármálakerfi landssins sé við að hrynja.
Il était sur le point de partir à la retraite. Hann var í þann veginn að komast á eftirlaun.
Il faudra deux jours de plus pour |mettre au point| boucler| finaliser| l’accord de cessez-le-feu. Það mun taka tvo daga til viðbótar að ganga endanlega frá samkomulagi um vopnahlé.
Il est mal en point après son infarctus. Hann er |þungt haldinn| illa {farinn} {leikinn}| eftir hjartaáfall.
C’est là |le point sensible| où le bât blesse|. Það er þar sem skórinn kreppir.
Faire le point de la situation, fara yfir stöðu mála.
Leur conduite est inconvenante au plus haut point. Framkoma þeirra er í fyllsta máta ósæmandi.
Cette entreprise |est mal en point| bat de l’aile| est au bord de la faillite|. Þetta fyrirtæki |er illa statt| stendur tæpt|.
|Faire le point| donner un aperçu| rendre compte| de la situation, gera |grein fyrir ástandinu| yfirlit yfir mál|, rekja málavexti, reifa mál.
pointe
|Aux heures de pointe| en période d’affluence|, on n’avance pas dans le centre ville. |Yfir háannatímann| á háannatímum| er ekki nokkur leið að komast áfram í miðborginni.
Dès la pointe du jour, frá því í dagrenningu.
Il y avait une pointe d’ironie dans ses paroles. Það var snertur af hæðni í orðum hans.
Il a dû ressentir une pointe de joie maligne quand il est parvenu à mettre au tapis ce grand champion. Hann hlýtur að hafa fundið snert af þórðargleði þegar honum tókst að leggja þennan fræga kappa að velli.
pointer
Il pointa l’arme vers moi. Hann |beindi| mundaði| vopni að mér.
Etre |pointé du doigt| mis en cause| suspecté|, liggja undir ámæli.
pointilleux
C'était un chef pointilleux et exigeant. Hann var smámunasamur og kröfuharður yfirmaður.
pointure
Quelle pointure portez-vous ? Hvaða númer notarðu ?
Voulez-vous une pointure plus petite ? Viltu númeri minna ?
poire
Dans la vie, on doit pouvoir |couper la poire en deux| faire des compromis|. Í lífinu verða menn að mætast.
poiroter
Faire poiroter q.n (inutilement), mener q.n en bateau, se payer de la tête de q.n, |draga| teyma| e.n á asnaeyrunum.
pois
Un chemisier à pois, doppótt blússa, blússa með |doppum| deplum|.
poisseux
Sur la table de nuit, il y avait un petit bocal poisseux de vaseline. Á náttborðinu var lítil kámug glerkrukka með vaselínu.
poisson
Poisson mâle, hængur.
Poisson femelle qui fraie, hrygna.
pôle
Au pôle [nord] [sud], á [norður(heim)skauti] [suður(heim)skauti].
police
Police d’émeutes, óeirðalögregla.
politesse
Ils s'échangèrent quelques politesses avant d'en venir au fait. Þeir skiptust á nokkrum kurteisisorðum þar til þeir komu sér að efninu.
politique 1
Beaucoup d’électeurs soutiennent la politique du parti socialiste. Margir kjósendur styðja stefnumál verkamannaflokksins.
Il est urgent d’élaborer une politique d’avenir pour l’exploitation des ressources. Það er brýnt að móta sem fyrst framtíðarstefnumörkun um hagnýtingu auðlinda.
politique 2
Les |analystes| commentateurs| essayistes| politiques sont persuadés qu'il obtiendra le plus de voix. Stjórmálaskýrendur telja öruggt að hann muni fá flest atkvæði.
politologue
Stjórnmálafræðingur.
polymorphisme
La première étape de l'étude était l'analyse du génome et le relevé de 300.000 polymorphismes dans un grand groupe de patientes atteintes du cancer du sein. Fyrsta skrefið í rannsókninni var skimun á erfðamenginu með greiningu á 300.000 erfðabreytingum í stórum hópi brjóstakrabbameinssjúklinga.
polyvalent
Centre sportif polyvalent, fjölnotaíþróttahús.
Dans une petite entreprise, il faut que chaque employé soit polyvalent. Í litlu fyrirtæki þarf hver og einn starfmaður að vera fjölhæfur.
pomme
Il |est tombé {dans les pommes} {en syncope}| s’est évanoui| a perdu connaissance|. Hann |féll í {ómegin} {yfirlið}| fékk aðsvif| missti meðvitund|. Það leið yfir hann.
pompe
Entrepreneur de pompes funèbres, útfararstjóri.
Il était tout à fait |à côté de ses pompes| déboussolé|. Hann vissi hvorki í þennan heim né annan.
J’ai fait vingt pompes. Ég er búinn að |gera| taka| tuttugu armbeygjur.
Entreprise de pompes funèbres, útfararstofa.
pompette
Pompette, éméché, joyeux, góðglaður, kenndur, hátt uppi.
pondéré
Un homme |pondéré| posé|, yfirvegaður maður.
pont
Depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Síðan hefur mikið vatn runnið til sjávar.
pontage
Pontage coronarien, kransæðahjáveituaðgerð, hjartaþræðing.
pop
Le premier enregistrement d'un chanson pop en Islande, fyrsta hljóðritun á dægurlagi á Íslandi.
populaire
Cet auteur |est populaire| jouit de la faveur du public|. Þessi höfundur er |vinsæll| nýtur vinsælda| meðal almennings.
population
Dans l’ouest du pays, |la population| le nombre d’habitants| est restée pratiquement stationnaire. Á vesturlandi stóð |mannfjöldi| íbúatala| svo að segja í stað.
La disparition des habitats et le braconnage provoquent une chute spectaculaire de la population des éléphants. Tap búsvæða og veiðiþjófnaður valda hruni fílastofnsins.
pornographie
|L'intrusion de la| le déferlement de| pornographie dans la société, klámvæðing þjóðfélagsins.
pornographique
Revue pornographique, klámblað.
Des images pornographiques, klámfengnar myndir.
port
Ils ont mené à |bon port| à bien| leurs politiques de réforme. Þau hafa komið umbótastefnumálum sínum í höfn.
Entrée du port, avant-port, hafnarmynni.
porte
Porte d’entrée de garage, innkeyrsludyr, inngönguhurð.
Ils jettent l’argent par portes et fenêtres. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. Þau sletta skyrinu.
Mettre q.n à la porte, vísa e.m á dyr.
portée
Dans cette petite cuisine, vous avez tout à portée de la main. Í þessu litla eldhúsi hefurðu allt við höndina.
Ils ne se sont pas rendu compte qu’il y avait des avions de secours |à portée de la main| disponibles| à Ísafjörður. Þau áttuðu sig ekki á því að sjúkravélar voru |til taks| á takteinum| á Ísafirði.
Aujourd’hui, cette possibilité est |à portée de la main| réalisable|. Þessi möguleiki er nú innan seilingar.
Missile à moyenne portée, meðaldræg eldflaug.
Missile à longue portée, langdræg eldflaug.
Ces documents |sont {à la portée de} {accessibles à} {à la disposition de} tous| font partie du domaine public|. Þessi gögn liggja á glámbekk.
Quand il fut à portée de voix, elle se mit à crier en levant le poing vers lui. Þegar hann var kominn í heyrnarfæri tók hún að hrópa á hann og steyta að honum hnefann.
porte-parole
Les rebelles disent que le premier ministre est |le porte-parole| traduit les vues| des Américains. Uppreisnarmenn segja forsætisherann |málpípu| tala fyrir munn| túlka skoðanir| Bandaríkjanna.
porter
La limite des eaux territoriales a été portée à 200 milles. Landhelgi var færð út í 200 mílur.
Nous |sommes portés| penchons| avons tendance| tendons| à croire qu’ils ont raison. Við |höllumst| hneigjumst| að því að trúa að þau hafi rétt fyrir sér.
Il est porté sur la boisson. Hann er |{gefinn} {hneigður} fyrir sópann| veikur fyrir sópanum| drykkfelldur| vínhneigður| ölkær|.
Portez-vous bien ! Hafið þið það gott ! Látið ykkur líða vel !
La mère et l’enfant se portent bien. Móðirin og barnið heilsast vel.
L'étude porte sur 2000 patients âgés de 70 à 80 ans. Könnunin tekur til 2000 sjúklinga á aldrinum 70-80 ára.
porteur
Le garçon a été utilisé comme |porteur| courrier| pour introduire de la drogue en fraude dans le pays. Pilturinn hefur verið notaður sem burðardýr til að smyggla fíkniefnum til landsins.
posé
Un homme |posé| pondéré|, yfirvegaður maður.
poser
Poser comme modèle, sitja fyrir.
Les gens commencent à se poser toutes sortes de questions. Fólk er farið að velta fyrir sér ýmsum spurningum.
Il n’y avait pas moyen de résoudre tous les problèmes qui |se posaient| surgissaient|. Það var ekki hægt að leysa öll vandræði sem |sköpuðust| upp komu|.
Poser une question à q.n, leggja spurningu fyrir e.n.
position
Elle |reste {sur ses positions} {intraitable}| n’en démord pas| ne cède pas d’un pouce| reste fidèle à sa ligne de conduite|. Hún |stendur fast á sínu| situr við sinn keip| heldur {sínu striki} {strikinu}| hvikar ekki| gefur ekkert eftir| lætur ekkert undan|.
Le candidat républicain est en [bonne] [mauvaise] position. Frambjóðandi repúblíkana stendur [vel] [illa] að vígi.
possession
La police prie les parents d’être sur leurs gardes au cas où leurs enfants |seraient entrés en possession d’| se seraient procuré des| explosifs. Lögreglan biður foreldra að vera á varðbergi ef vera kynni að börn hafi komist yfir sprengiefnið.
La police le soupçonnait |d’être en possession de| de détenir des| drogues. Lögreglan grunaði hann um að |hafa fíkniefni undir höndum| eiga fíkniefini í fórum sínum|.
La police l’a surpris en possession d’une petite quantité de stupéfiants. Lögreglan fann lítilræði af fíkniefnum í fórum hans.
Les documents |en possession du| dont dispose le| journal prouvent que... Gögn sem blaðið hefur undir höndum sýna að...
Comment le journal est-il entré en possession de ces documents ? Hvernig komst blaðið yfir þessi skjöl ?
possibilité
Peu de gens avaient la possibilité de faire ce voyage. Það var á færi fárra að ferðast þangað.
Si elles en ont la possibilité, ef þær |{hafa} {fá} möguleika}| eiga kost| á því, gefist þeim kostur á því.
Si elles ont la possibilité de ..., ef þær eiga þess kost að...
possible
|Faire {tout son possible} {de son mieux} pour| {s’évertuer} {se tuer} à| essayer par tous les moyens de|..., |gera sér far um| {vinna af kappi} {hamast} {kosta kapps} {rembast} {streitast} {spreyta sig} {leggja sig í líma} {leggja sig allan} {leggja sig fram} {leggja sitt af mörkum} við|{neyta allra bragða} {gera sig besta} til| reyna eftir megni| að...
Tu dois répondre aux questions le mieux |possible| que tu peux|. Þú verður að svara spurningunum |eftir {bestu getu}{eftir föngum}| eins vel og þú getur|.
Les capacités de chaque individu sont exploitées |le mieux possible| au mieux|. Hæfileikar hvers einstaklings nýtast sem best.
Afin que tous les étudiants obtiennent le meilleur résultat possible, til þess að allir nemendur nái |sem bestum| eins góðum| árangri og framast |kostur er| er unnt|.
Ces règles seront respectées |dans la mesure du possible| autant que faire se peut|. Þessum reglum verður framfylgt |að því marki sem hægt er| eftir því sem {frekast er unnt}{auðið verður} {kostur er}| eftir föngum|.
De façon à ce que les travaux puissent commencer |aussi vite| dès| que possible, svo framkvæmdir geti hafist |svo fljótt sem auðið er| sem fyrst|.
En été, lorsque les conditions sont |les meilleures possible | optimales|, yfir sumartímanum, þegar aðstæður eru eins best verður á kosið.
poste
Une voiture piégée a explosé à un poste de contrôle. Bílsprengja sprakk við varðstöð.
Poste frontière, landamærastöð.
Les gardiens du poste de péage peuvent si besoin en est donner des instructions aux conducteurs. Vaktmenn í gjaldskýli geta komið leiðbeiningum til ökumanna ef nauðsyn krefur.
Il a hâte d’accéder à un poste important dans son emploi. Honum liggur á að komast til metorða í starfinu.
poster
Ces paquets avaient été postés en Belgique. Pakkarnir voru póstlagðir í Belgíu.
postérité
On aurait pu croire un moment qu’en diffusant un reportage nauséabond sur le don d’organes, cette chaine de télévision allait |passer à la postérité| {entrer dans l’} {écrire une page d’} histoire|. Um tíma leit út fyrir að þessi sjónvarpsrás væri komin á spöld sögunnar með ógeðfelldum þætti um líffæragjöf.
postuler
Postuler un emploi vacant auprès de q.n, sækja um lausa stöðu til e.s.
posture
Ils se sont trouvés |en mauvaise posture| dans une situation {précaire} {critique}| quand le bateau a commencé à couler. Þeir komust í |öngþveiti| hann krappan| þegar báturinn fór að sökkva.
Il est |en mauvaise posture| dans une situation {précaire} {critique}|. L’étau se resserre sur lui. Það þrengir |að honum| um hann|. Hann er |í {klípu} {öngþveiti}| illa staddur|. Hann á |{undir högg}{á brattann} að sækja| í vök að verjast|.
pot
Pot de chambre, pottur, náttpottur, hlandpottur.
Elle ne supportait pas |qu'on tourne autour du pot| les palabres inutiles| et lui demanda presque grossièrement d'en venir aux faits. Hún þoldi ekki óþarfar málalengingar og bað hann fremur ruddalega að koma sér að efninu.
potable
Eau potable, drykkjarvatn.
pot-de-vin
Des fonctionnaires honnêtes qui |n’acceptent pas de pots-de-vins | ne se laissent pas {corrompre} {stipendier} {acheter} {soudoyer} {graisser la patte}|, heiðarlegir embættismenn sem |láta ekki múta sér| þiggja engar mútur|.
pouce
Elle |ne cédait pas d’un pouce| n’en démordait pas| restait sur ses positions|. Hún |stóð fast á sínu| sat við sinn keip|.
Nous ne nous écarterons pas d’un pouce du but poursuivi. Við hvikum ekki hársbreidd frá settu marki.
poudre
Certains politiciens veulent jeter de la poudre aux yeux des gens. Sumir stjórnmálamenn vilja slá ryki í augun á fólki.
La nouvelle |s’est répandue comme un feu de poudre| a fait le tour de la ville| est passée de bouche de bouche|. Fregnin |breiddist út eins og eldur {í} {um} sinu| fékk byr undir (báða) vængi| gekk frá manni til manns|.
pour
Une tasse de riz pour une tasse d’eau, einn bolli hrísgrjón á móti einum bolla af vatni.
pourrir
Une grande partie de la cargaison a pourri sur place. Stór hluti varnings |spilltist| fór til spillis| á staðnum.
Nous avons laissé |pourrir la situation| la situation se {détériorer} {dégrader}|. Við höfum látið ástandið |drabbast niður| rotna|.
pourrissement
Pourissement du bois, fúi.
(Produit de protection) contre le pourrisement du bois, fúavörn.
poursuivre
Il est à espérer que cette politique de réformes sera poursuivie. Vonandi verður þessari umbótastefnu |framfylgt| fylgt eftir|.
Poursuivre q.n en justice, sækja e.n til saka, lögsækja e.n.
|Poursuivre| continuer| son voyage, halda áfram ferðinni.
C’est une des choses qui |me poursuivent| m’obsèdent |me {trottent} {tournent} en tête| me hantent|. Þetta er einn af hlutum sem |{hringsólast í höfðinu á} {sækja að} mér| ég er með á heilanum| {elta} {ásækja} mig|.
Poursuivre q.n de ses avances, être envahissant, imposer sa présence à q.n, leita á e.n, vera nægöngull við e.n.
Il essaya d'écarter les pensées qui l'avaient poursuivi pendant la nuit. Hann reyndi að halda frá sér hugsunum sem höfðu |leitað á hann| sótt að honum| um nóttina.
Pourquoi ne me laissez-vous pas tranquille ? Pourquoi me poursuivez-vous ainsi ? Af hverju læturðu mig ekki í friði ? Af hverju eltirðu mig á röndum ?
Depuis lors, l’enquête |se poursuit| est toujours en cours|. Rannsóknin hefur staðið yfir síðan.
pourvoir
L’aspirateur est |pourvu| muni| d’un long câble. Ryksugan er búin langri snúru.
pourvu
Pourvu que les paroles s’accompagnent d’actes, so fremi að athafnir fylgi orðum.
pousser
Pousser q.n au suicide, ýta e.m út í sjálfsmorð.
Les tergiversations des autorités ont poussé les pauvres à s’installer sur des terres inoccupées. Hikandi framkoma stjórnarinnar hefur ýtt undir fátæklinga að setjast að á ónotuðu landi.
Cela |pousse| incite| invite| encourage| à une réflexion autonome. Þetta ýtir |við óháðri íhugun| til óháðrar íhugunar|.
C’est lui qui a |poussé| incité| amené| les autres garçons à se comporter mal. Hann kom hinum drengjunum til að haga sér illa.
On ne sait pas vraiment ce qui l’a poussé à user de ce stratagème. Hvað honum gekk til þessa bragðs er alls ekki víst.
poussière
Ils ont |mordu la poussière| eu le dessous| perdu|. Þeir |lutu í {lægra haldi} {gras}| biðu ósigur| töpuðu| {fóru {urðu} halloka| létu í minni pokann| lentu undir|.
poussières fines, microparticule, svifryk.
pouvoir 1
Les Nations unies ont le pouvoir le plus étendu qu’elles aient jamais eu. Sameinuðu Þjóðirnar hafa viðtækustu forráð sem þær hafa nokkurn tíma haft.
|Prendre| s’emparer du| pouvoir, taka völdin, hrifsa stjórn (landsins) í sínar hendur.
Le parti libéral démocrate a été au pouvoir pendant près de 38 ans. Frjálslyndi Lýðræðisflokkurinn hefur |setið að völdum| farið með völd| í tæp 38 ár.
pouvoir 2
Nous savions que personne ne pouvait s’échapper de la caverne du monstre. Við vissum að engum var undankomu (G) auðið frá helli ófreskjunnar.
Ils n’ont pas pu avoir d’enfants. Þeim var ekki barna auðið.
Un cheval effarouché |peut| est susceptible de| mordre. Fældur hestur |á það| er líklegur| til að bíta mann.
Je |ne pourrais pas| {n'arriverais} {ne parviendrais} pas à| me passer de cigarettes tout le weekend. Ég mundi ekki meika að vera sígarettulaus heila helgi.
pragmatique
La gestion de ce dossier repose sur des bases plus politiques que pragmatiques. Þetta málefni er ekki rekið á málefnalegum grundvelli heldur pólitískum.
praticabilité
Mauvaise |praticabilité |viabilité|, ill færð, ófærð.
Mauvaise |praticabilité| viabilité| pour cause de neige, þæfingur.
praticable
Une route difficilement praticable, þungfær vegur.
Le temps était froid et les chemins étaient peu praticables. Það var kalt í veðri og færð fremur þung.
pratique 1
En théorie, les Norvégiens prétendent avoir pleine juridiction sur la Mer de Svalbard mais en pratique, ils n’ont jamais osé ramener au port les chalutiers se trouvant selon eux illégalement dans cette zone. Norðmenn segist í orði hafa fulla lögsögu yfir Svalbarðamiðum ; á borði hafa þeir hinsvegar aldrei treyst sér til að færa togara, sem þeir telja vera í heimildarleysi á þessu svæði, til hafnar.
Cours |de pratique professionnelle| techniques|, verkmennt(un), verknám, verkkennsla.
pratique 2
Exercice pratique, verkleg æfing.
|Cours| orientation| pratique, verkgrein, verkleg námsgrein.
Conseils pratiques, hagnýt ráð.
Connaissances pratiques et théoriques, hagnýt og fræðileg þekking.
L'appartement est petit mais aménagé de façon |pratique| fonctionnelle|. Íbúðin er lítil en haganlega innréttuð.
préalable
Sans évaluation préalable de l’influence sur l’environnement, án undangengins mats á umhverfisáhrifum.
préambule
"Est-ce que nous pourrions nous voir ce soir ?", demanda-t-elle sans préambule. "Get ég nokkuð hitt þig í kvöld ?", spurði hún formálalaust.
préavis
Préavis de grève, verkfallsboðun.
Tout le personnel a été licencié avec un préavis de trois mois. Öllu starfsfólki hefur verið uppsagt (störfum) með þriggja mánaða |fyrirvara| uppsagnarfresti|.
précaire
Etre dans une situation (financière) précaire, être dans la gêne, avoir des difficultés financières, berjast í bökkum, eiga á brattann að sækja, lifa við þröng kjör.
Les ours polaires sont dans une situation précaire. Það þrengist um hjá ísbjörnum.
Ils se sont trouvés |dans une situation {précaire} {critique}| en mauvaise posture| quand le bateau a commencé à couler. Þeir komust í |öngþveiti| hann krappan| þegar báturinn fór að sökkva.
Il est |dans une situation {précaire} {critique}| en mauvaise posture|. L’étau se resserre sur lui. Það þrengir |að honum| um hann|. Hann er |í {klípu} {öngþveiti}| illa staddur|. Hann á |{undir högg}{á brattann} að sækja| í vök að verjast|.
précaution
Il est important |de prendre toutes ses précautions| {d’être} {de se tenir} sur ses gardes| d’ouvrir l’œil|. Það er mikilvægt að |hafa {fullan} {allan} varann á| gæta fullrar varúðar| vera á {varðbergi} {verði}| hafa vaðið fyrir neðan sig|.
Il y avait là de la porcelaine fragile qu’il fallait manier avec précaution. Þarna var brothætt postulín sem þurfti að fara gætilega með.
Prendre des mesures de précaution, gera varúðarráðstafanir.
Les habitants sont priés de bouillir toute eau de consommation par (mesure de) précaution. Íbúar eru beðnir að sjóða allt neysluvatn í varúðarskyni.
précédent 1
Ces hommes ont des précédents judiciaires. Mennirnir hafa komið við sögu lögreglu áður.
C’est un fait |sans précédent| unique| dans l’histoire mondiale. Þetta |er einsdæmi| á sér engin fordæmi| í veraldarsögunni.
précédent 2
Au cours de 30 années précédentes, plusieurs alpinistes s’étaient mesurés sans succès à cette montagne. Í 30 ár þar |á undan| fram að því| fram að þeim tíma| höfðu nokkrir fjallgöngumenn árangurslaust reynt við þetta fjall.
précéder
Pendant la période qui précède et qui suit la naissance, beaucoup de mères ont des problèmes psychologiques. Í aðdraganda og kjölfari barnsburðar kljást margar mæður við sálræn vandamál.
précipitamment
Il est parti |précipitamment |comme une {flèche}{trait}| en trombe|. Hann þaut| af stað| sem kólfi væri skotið|.
précipitation
Dans toute cette précipitation, j’ai perdu mon portefeuille. Í |öllu {írafarinu} {óðagotinu}| í öllum {flýtinum} {asanum}| missti ég veskið.
Elle |est toujours pressée| court tout le temps|. Hún er á |sífelldum| stöðugum| þeytingi.
Je me garde d’agir avec précipitation. Ég gæti þess að fara ekki of geyst.
Faire les choses |sans précipitation| à son aise|, gera e.ð |met hægðinni| fumlaust|.
Il agissait sans aucune précipitaton. Il prenait tout son temps. Hann fór sér |ekki| að engu| óðslega|.
Il est inutile |d'agir avec précipitation| de foncer à tête baissée| dans cette affaire. Það er óþarfi að |þjösnast| böðlast| áfram í þessu máli.
précipiter
Deux attentats mortels avaient précipité le soulèvement de l’armée. Tvö banatilræði höfðu flýtt fyrir uppreisn (D) hersins.
Je ne voulais |pas précipiter les choses| rien précipiter|, espérant qu'elle ressentirait le besoin de parler de ce qui s'était passé. Ég vildi ekki |ana| flana| að neinu en vonaði að hun fyndi hjá sér þörf til að tala um það sem gerðist.
Les gens pris de panique se précipitèrent hors des maisons. Fólk |þusaði| þaut| þeyttist| hentist| í angist út úr húsum.
précis
A 10 h. précises, kl. 10.00 stundvíslega.
Pour être plus |précis| exact|, plus |exactement| précisément|, pour plus de précision. svo allrar nákvæmni sé gætt.
précisément
Plus |précisément| spécifiquement|, pour être plus précis, nánar tiltekið.
précision
Il faut établir les devis avec précision. Það þarf að hnitmiða kostnaðaráætlanir.
On peut ainsi déterminer avec précision chaque endroit à la surface du globe. Þannig má hnitmiða hvern stað á yfirborði hnattarins.
précuit
Plat |précuit| préparé|, tilbúinn réttur.
prédilection
Avoir une prédilection pour q.ch, hafa dálæti á e.u.
prédominant
Dans notre société, la famille hétérosexuelle est le modèle familial prédominant. Í okkar samfélagi er gagnkynhneigð fjölskylda ríkjandi staðalmynd fjölskyldna.
préemption
Droit de préemption, forkaupsréttur.
préférentiel
|Donner un traitement préférentiel à| favoriser| q.n, hygla e.m.
Les transports publics dans la région de la capitale ont bénéficié |d’un traitement préférentiel| de privilèges| sous forme de réductions d’impôts. Almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu hafa notið ívilnana í formi skattaafslátta.
préférer
La propagande |préférée| favorite| du gouvernement selon la quelle l’inflation est due aux consommateurs, |eftirlætisáróður| uppáhaldsáróður| stjórnarinnar um að verðbólga sé tilkomin vegna neytenda.
|Etre {le préféré} {dans les bonnes grâces}| avoir la faveur| de q.n, |eiga upp á pallborðið| vera {mikils metinn} {vinsæll} {í náðinni} {í uppáhaldi}| hjá e.m, njóta hylli e.s.
Il faut |préférer les intérêts publics| accorder la priorité aux intérêts publics par rapport| aux intérêts privés. Il faut faire passer les intérêts publics avant les intérêts privés. Það verður að taka almannahagsmuni fram yfir sérhagsmuni.
préjudice
Ces insinuations infondées pourraient lui |porter préjudice| être préjudiciables| faire du tort| nuire|. Hann gæti skaðast á þessum aðdróttunum úr lausi lofti gripnum.
Sa réputation a subi un |préjudice| dommage| considérable. Orðstír hennar hefur beðið talsverðan hnekki.
La poursuite de la chasse à la baleine pourrait |porter préjudice| faire du tort| nuire| être préjudiciable| à l’économie islandaise. Framhald á hvalveiðum gæti |komið illa niðrá íslenska efnahagslífinu| unnið íslenska efnahagslífinu tjón| valdið íslenska efnahagslífinu tjóni| gert íslenska efnahagslífinu {skaða} {óskunda}| skaðað íslenska efnahagslífið|.
préjugé
Avoir un |préjugé| parti pris| favorable pour q.n, vera hallur e.m.
préliminaire
Il a reçu une remontrance qui pourrait être le préliminaire d’un retrait de permis. Honum var veitt áminning sem gæti verið undanfari leyfissviptingar.
prématuré
Des décès prématurés, ótímabær dauðsföll.
préméditation
Commettre un |crime| délit| avec préméditation, fremja glæp af |{ásettu} {yfirlögðu} ráði| ráðnum hug|.
premier
Premier de classe, fort en thème, dúx.
prémunir
Il s’est prémuni contre de nouveaux interrogatoires en faisant une déclaration sans équivoque. Hann varðist frekari yfirheyrslum með umbúðarlausri staðhæfingu.
prendre
Si les autorités s’y prennent de façon intelligente. Ef stjórnvöld fara skynsamlega að málum.
Comment faut-il |s’y prendre| procéder| pour réaliser ce projet ? Hvernig á |að {standa} {fara} að því| bera sig að við| ganga til verks til| að hrinda þessari fyrirætlun í framkvæmd ?
Devrais-je m’y prendre de façon plus formelle ? Ætti ég að bera mig að við það á formlegri hátt ?
Comment s’y est-il pris pour ouvrir ? Hvernig fór hann að því að opna ?
Je dois aller chercher grand-mère, elle seule sait comment s’y prendre avec le chien. Ég verð að ná í ömmu, hún ein ræður við hundinn.
Il se demandait s'il s'y était bien pris. Hann velti því fyrir sér hvort hann hefði farið rétt að.
Ça m’a pris plus d’un an pour composer ce morceau. Ég var á annað ár að semja þetta verk.
Prends un verre avec moi. Fáðu þér í glas hjá mér.
Merci de prendre si bien la chose. Takk fyrir að taka svona vel í þetta.
Ça n'a pas l'air de tellement l'affecter ! – Non, il le prend bien ! Hann virðist ekki kippa sér mikið upp við það ! – Nei, hann tekur þessu ágætlega !
Au fond, qu’est-ce qui m’a pris de lui montrer la photo ? Hvað gekk mér eiginlega til með að sýna henni myndina ?
Tu dois te prendre en main. Þú átt að takast á við sjálfa(n) þig.
Il prend des antidépresseurs. Hann er á þunglyndislyfjum.
Prendre q.n pour q.n d’autre, confondre (le nom de) deux personnes, fara mannavillt, ruglast á mönnum.
Il a |mal pris| n'a pas du tout apprécié| ces remarques. Hann tók athugasemdunum óstinnt upp.
préoccuper
Je ne me |préoccupe| soucie| pas des détails. Ég skipti mér ekki af smáatriðum.
Il se |préoccupe| soucie| du bien-être de ses concitoyens. |Hann lætur sér annt| honum er {umhugað}{annt}| um velferð landa sinna.
Nous nous |préoccupons| soucions| beaucoup trop peu de l’aspect émotionnel (de la chose). Við sinnum hinni tilfinningalegu hlið alltof lítið.
Les adolescents |sont très préoccupés par| se soucient beaucoup de| leur propre image. Unglingar velta mikið fyrir sér sinni eigin sjálfsmynd.
Il ne se |préoccupe| soucie| pas des conséquences de son comportement pour les autres. Hann skeytir ekki um afleiðingar framkomu sinnar fyrir aðra menn.
Il ne s’en |préoccupe| soucie| pas. Il n’y attache aucune importance. Il s’en |moque| fiche|. Hann lætur sig það engu varða. Hann kærir sig |ekkert| kollóttan| um það. Hann tekur sér það ekki nærri. Hann skeytir því engu.
On |ne {se préoccupe pas assez} {tient pas suffisamment compte} de| {n’attache pas assez d’importance} {ne fait pas assez attention} à| ces facteurs dans le développement de la personne. Það er alltof illa hlúð að þessum þáttum í þroska manneskjunnar.
Est-ce que tous les parents |se {préoccupent} {soucient} de| veillent à| la santé de leurs enfants ? Bera allir foreldrar umhyggju fyrir heilsu (D) barna sinna ?
Elle cessa de se laver régulièrement et de |se préoccuper| prendre soin| de son apparence. Hún hætti að þrífa sig reglulega og hugsa um útlitið.
préparatifs
D’importants préparatifs sont en cours au centre ville. Mikill viðbúnaður er í miðbænum.
La ville fait d'importants préparatifs pour l'exposition. Bærinn hefur mikinn viðbúnað við sýningunni.
L’exposition implique d’importants préparatifs. Töluverður aðdragandi er að sýningunni.
Préparatifs (avant le départ), það að taka sig til.
On ne part que quelques jours en camping, mais avec tous les tracas que comportent les préparatifs, ça ne sera pas une grande détente ! Við erum að fara bara í nokkra daga í útilegu en með öllu tilheyrandi veseni við að taka sig til verður það ekki mikil afslöppun !
préparation
L’école est une préparation à l’âge adulte. Skólinn er undirbúningur undir fullorðinsárin.
La prochaine exposition est en |préparation| chantier|. Næsta sýningin er| í {undirbúningi} {bígerð} {uppsiglingu}| á döfinni|.
Préparation des repas, matargerð, matarreiðsla.
préparer
Je n’étais pas préparé à une telle situation. Ég var ekki búinn undir svona ástand.
Je suis [bien] [mal] préparé. Mér er [ekkert] [margt] að vanbúnaði.
Etre préparé au pire, vera viðbúinn hinu versta.
Ils |préparent| projettent| planifient| des attentats terroristes. Þeir leggja á ráðin um hryðjuverkaárás.
Je pense qu’ils sont en train de |préparer| manigancer| mijoter| un mauvais coup. Ég held að þeir séu að |{leggja á ráðin um} {smíða} einhverja brellu| hrófa upp einhverri brellu|.
On devrait mieux préparer les gens à une telle possibilité. Það ætti að (undir)búa fólk betur undir þann möguleika.
Se préparer à q.ch, (undir)búa sig undir e.ð.
Se préparer au départ, taka sig til, undirbúa sig undir brottför.
Se préparer à un examen, lesa undir próf.
|On se prépare depuis longtemps à| il y a longtemps qu’on projette de| modifier le système. Það hefur verið lengi |í bígerð| á döfinni| á seyði| að breyta kerfinu.
Il enfourna un plat |préparé| précuit| dans le micro-ondes. Hann stakk tilbúnum rétti í örbylgjuofninn.
prépondérant
Il ne voulait pas participer à l’activité politique ni jouer un rôle prépondérant dans les média. Hann vildi ekki taka þátt í pólitískri starfsemi né láta að sér kveða í fjölmiðlum.
près
(Tout) près de la ferme, |nálægt| skammt {frá} {undan}| bóndabýlinu, á næstu grösum við bóndabýlið.
Il habite (ici) tout près. Hann á heima hérna |rétt hjá| [upp] [niður] frá|.
Suivre de près de l’évolution de la situation, fylgja grannt með þróun (D) mála.
Examiner q.ch de près, rannsaka e.ð grannt.
Il ne l'avait plus vue de si près depuis vingt ans. Hann hafði ekki séð hana í slíku návígi í tvo áratugi.
prescription
Prescription médicale, ordonnance, lyfseðill, lyfjaávísun.
prescrire
Le délit |se prescrit par| est prescrit| après quatre ans. Afbrotið fyrnist á fjórum árum.
Ces affaires sont prescrites. Þessi mál eru fyrnd.
Prescrire un médicament à un patient, |skrifa upp á lyf | ávísa lyfi| handa sjúklingi.
présence
Il n’est pas coutumier que les adultes pleurent |en présence des| devant les| autres. Það er ekki til siðs að fullorðnar manneskur gráti frammi fyrir öðrum.
L’école exige une |présence| assistance| régulière aux cours. Í skólanum er gerð krafa um góða mætingu.
La présence d’esprit du commandant de bord a sauvé beaucoup de vies humaines. Snarræði flugstjórans hefur bjargað mörgum mannslífum.
présent
Gunnar n’était pas présent [à la cérémonie] [au bureau]. Gunnar var ekki |viðlátinn| viðstaddur| [athöfnina] [í skrifstofunni].
présenter
Toute personne susceptible de fournir des renseignements est priée de se présenter à la police. Lögregla bíður þá sem geta veitt upplýsingar að gefa sig fram.
Il ne s’est pas présenté au [contrôle anti-dopage] [travail]. Hann mætti ekki [í lyfjapróf] [til starfa].
Il ne |se présente plus| se porte plus candidat|. Hann gefur ekki lengur kost á sér. Hann býður sig ekki lengur fram (í embætti).
Nous sommes parvenus à traiter tous les cas qui se sont présentés. Við höfum náð að annast öll tilfelli sem upp komu.
Lorsque les gardiens |se sont présentés| sont arrivés| pour l’expulser, þegar verðina bar að garði til að bera hann út.
préserver
Pour préserver le brillant du parquet, il suffit de verser le contenu d’un capuchon du produit dans un seau d’eau tiède. Til að viðhalda gljáanum á gólfinu er nóg að hella einni tappafylli af efninu í vatnsfötu af volgu vatni.
Dans les réserves, ces tribus essaient de |préserver| (sauve)garder| maintenir| leur culture traditionnelle. Á verndarsvæðum reyna þessir ættbálkar að |halda í| varðveita| vernda| hefðbundna menningu sína.
présomption
Présomption d’innocence, sakleysi þar til sekt er sönnuð.
présomptueux
Devenir présomptueux, ofmetnast.
presque
Presque 200.000 hommes, |næstum tvö hundruð| hátt á annað hundrað| þúsund manns.
pressant
S'il se montre trop |pressant| insistant|, on essaiera de l'induire en erreur. Ef hann verður |uppáþrengjandi| of ýtinn|, reynum við að afvegaleiða hann.
pressé
Elle |est perpétuellement pressée| n’arrête pas de courir|. Hún er á |sífelldum| stöðugum| þeytingi.
presse
Presse à |sensation| scandales|, journaux à cancans, slúðurpressa.
presser
Il n'y a rien |qui presse| d'urgent|. L'affaire ne presse pas outre mesure. Il n'y a pas le feu. On a tout le temps. Ekkert liggur á. Það liggur ekkert á þessu. Ekki liggur (lífið) á. Það er nógur tími til stefnu.
|Presser| harceler| q.n de questions, mettre q.n sur la sellette, soumettre q.n à un interrogatoire approfondi, spyrja e.n spjörunum úr, rekja úr e.m garnirnar.
Il essayait |de presser le pas| d'accélérer sa course| mais il était épuisé. Hann reyndi að |herða á hlaupunum| greikka sporið| hraða göngunni| en hann var örþreyttur.
Elle aurait voulu dire au vieillard de se dépêcher mais elle n'osait pas le |presser| brusquer|. Hún hefði viljað segja öldungnum að flytja sér en þorði ekki að ýta á eftir honum.
pression
Il est urgent de faire pression sur les autorités pour obtenir le financement de la recherche archéologique. Það er brýnt að knýja á yfirvöld um fjármagn til fornleifarannsókna.
Les parents d'Ingi Thór ont |fait pression| insisté| pour qu'il soit transféré au plus vite à Göteborg. Foreldrar Inga Þórs þrýstu á að fá hann sendan sem fyrst til Gautaborgar.
prestation
Je l’ai félicitée |de| pour| son excellente prestation. Ég óskaði henni til hamingju með frábæra frammistöðu sína.
Il a accompli des |prestations| performances| dont beaucoup ne peuvent que rêver. Hann hefur |afrekað hluti| unnið afrek| sem flestir láta sig aðeins dreyma um.
présumé
Les soldats pakistanais ont tué douze présumés terroristes. Pakistanskir hermenn drápu tólf |meinta| grunaða| ætlaða| hryðjuverkamenn.
présure
Hleypir.
prêt
Je ne suis pas |prête| disposée| à me consacrer à un enfant. Ég er ekki tilbúin til þess að helga mig barni.
Je suis prêt. Ég er |tilbúinn| reiðubúinn|.
J’aurais été |prêt| disposé| à faire ce voyage avec toutes mes affaires sur le dos. Ég hefði verið| reiðubúinn| til í| að fara þessa ferð með allt dótið á bakinu.
Les équipes de sauvetage sont |prêtes à intervenir| en état d’alerte| au cas où il arriverait quelche chose. Björgunarsveitir eru í viðbragðsstöðu ef eitthvað ber út af.
Elle était toujours prête à me donner un coup de main. Hún var alltaf boðin og búin að létta undir (bagga) með mér.
Nous avons deux foreuses |prêtes à l’emploi| à disposition|. Við höfum tvær borvélar |á takteinum| tilbúnar| til taks|.
[De la colle] [du ciment] prêt˹e˺ à l’emploi, tout˹e˺ prêt˹e˺, |tilbúið| fyrirframgert| [lím] [sement].
Tout était fin prêt pour le départ. Allt var klappað of klárt til að leggja af stað.
|Etre| se sentir| – |prêt| d'attaque| (pour entreprendre q.ch), vera til í tuskið (til átaka).
prétendre
Les serveurs prétendaient que tout était complet. Þjónarnir |héldu því fram| uppástóðu| að allt væri fullt.
Elle prétendait mordicus qu’ils essayaient de l’empoisonner. Hún stóð fast á því að þau væru að eitra fyrir hana.
Je |peux prétendre| crois| parler d’expérience. Ég þykist tala af reynslu.
Mais le monstre ne semblait pas aussi redoutable qu’on le |prétendait| disait|. En óvætturinn virðist ekki jafn illskeyttur og af var látið.
prêter
Des nouvelles brèves qui se prêtent à une formulation en ligne, stuttar fréttir sem |henta vel| eru heppilegar| til vefframsetningar.
prétexte
Elle fut exécutée sous le prétexte d’une imputation de sorcellerie. Hún var tekin af lífi undir |yfirvarpi| yfirskini| galdraáburðar.
Les écologistes considèrent que ce projet de pêche soi-disant exploratoire est un prétexte utilisé par Hvalur S.A. a pour poursuivre la pêche à la baleine. Umhverfissinnar telja þessa áætlun um svokallaðar rannsóknarveiðar |{yfirvarp} {yfirskin} notað| {átyllu} {tylluástæðu} notaða| af Hval hf. til að halda áfram hvalveiðum.
preuve
Il fait preuve d’un certain égoïsme. Hann sýnir deili nokkurrar eigingirni.
Le fait que les autorités allemandes aient été invitées à la cérémonie est la preuve que la deuxième guerre mondiale est enfin terminée. Það er |til marks um| sönnun fyrir því| að síðari heimsstyrjöld sé endanlega lokið, að þýskum yfirvöldum hefur verið boðið að vera viðstödd hátíðarhöld.
Comme preuve de cette affirmation, til sannindamerkis þessari fullyrðingu.
prévaloir
Si seulement les journalistes faisaient plus grand usage de l’esprit de critique dont ils se |prévalent| vantent| targuent| tellement ! Ef blaðamenn bara notuðu meira þá gagnrýnu hugsun sem þeir |hrósa sér| {monta} {stæra} sig| gorta| grobba| státa| svo mikið af !
prévenant
Prévenant, gentil, plein d'égards, nærgætinn, nærfærinn, umhyggjusamur.
prévenir
Mieux vaut prévenir que guérir. Betra er heilt en vel gróið. Allur er varinn góður.
Le contrôleur |n'avait pas prévenu de son arrivée| ne s'était pas annoncé|. Eftirlitsmaðurinn hafði ekki gert boð (á) undan sér.
Elle l'attendait parce qu'il |l'avait prévenue| s'était annoncé| par téléphone. Hún átti von á honum því hann hafði hringt á undan sér.
préventif
Il a écopé (de) deux semaines de détention préventive. Hann var úrskurðaður í tveggja vikna gæsluvarðhald.
prévention
La prévention [des maladies infectieuses] [de la toxicomanie chez les jeunes], forvarnir gegn [smitsjúkdómum] [vímuefnaneyslu unglinga].
Faire de la prévention, sinna |forvörnum| forvarnarstarfi|.
prévision
On ne peut pas faire de |prévisions| pronostics| à ce sujet. Við getum ekki spáð fyrir um það.
A cette époque de l'année, |les prévisions sont incertaines| on peut s'attendre à tous les temps|. Allra veðra er von á þessum árstíma.
prévoir
Il est prévu d’ouvrir un nouveau parc d’attractions. |Til stendur| það er ætlunin| að opna enn einn skemmtigarð.
Je prévois| j’estime| que je ne pourrai pasm’acquitter de cette tâche avec toute l’énergie nécessaire. Ég sé fram á það að ég geti ekki sinnt starfinu af þeim krafti sem þurfi.
Si la tendance actuelle se confirme, on |prévoit| escompte| que 900.000 touristes logeront en Islande l’année prochaine. Ef svo heldur sem horfir, er ætlað að 900.000 ferðamen gisti á Íslandi á næsta ári.
C’est très difficile à prévoir. Það er mjög erfitt að spá í það.
Pendant un certain temps, tout semblait se dérouler comme prévu. Allt virtist |leika lyndi| ganga að óskum| um tíma.
L’atterrissage de la navette spatiale était |prévu| planifié| à 16.34 h. Lending geimferjunnar var |ráðgerð| áætluð| kl. 16.34.
On |prévoyait| s’attendait à| ce résultat. Menn spáðu þessum úrslitum fyrir.
C’était à prévoir. On pouvait s’y attendre. Það lá fyrir.
D’autres réunions sont prévues ce soir. Frekari fundarhöld eru fyrirhuguð í kvöld.
Et donc, le travail de l’agence de coopération au développement ne concerne plus uniquement le développement, comme (il était) prévu au départ. Og því snýst verkefni þróunarsamvinnustofnunarinnar ekki lengur einungis um þróun, eins og upphaflega stóð til.
C’est arrivé plus vite que prévu. Það gerðist von bráðar.
La bombe a explosé avant le moment prévu. Sprengja hefur sprungið fyrir en til stóð.
On |prévoit| s’attend à| des difficultés financières croissantes. Við sjáum fram á vaxandi fjárhagserfiðleika (A).
Si les choses ne se déroulent pas comme prévu, en cas |de problème| d’imprévu|, ef e.ð ber út af.
Heureusement, la plupart des gens ont |prévu| (eu) la prudence| de s’assurer. Sem betur fer er þorri fólks það |hygginn| forsjáll| fyrirhyggjusamur| að tryggja sig fyrirfram.
La loi |prévoit| stipule| que... Lög kveða á um að...
prévoyant
Il avait été |prévoyant| économe| et avait épargné pour ses vieux jours. Hann hafði verið |aðsjáll| hagsýnn| séður| og safnað til elliáranna.
prier
La Fifa a prié la fédération anglaise de football d’examiner l’affaire. Fifa hefur |mælst til þess| farið þess á leit| við enska knattspyrnusambandið að það rannsaki málið.
Prier instamment q.n de faire q.ch, |þrábiðja| þrábæna| e.n um (að gera) e.ð.
Elle accepta de me montrer la photo avec beaucoup de réticence et après s’être fait longuement prier. Hún féllst á að sýna mér myndina með mikilli tregðu og eftirgangsmunum.
Après s’être fait longuement prier, elle accepta finalement de me montrer la photo. Hún lét lengi ganga eftir sér en hún féllst loksins á að sýna mér myndina.
Ils priaient avant le repas. Þau |báðust fyrir| fóru með bæn| á undanm matnum.
prière
Les manifestations ont commencé dès la fin de la prière du vendredi. Mótmælin hófust strax að loknu bænahaldi föstudags.
primer
Théoriquement, la loi des républiques primait sur la loi soviétique. Að nafinu til stóðu lög lýðveldanna sovétlögum ofar.
princier
Ils nous réservèrent un accueil princier. Ils nous accueillirent comme des rois. Þeir tóku á móti okkur að höfðingjasið.
principal
Principal et intérêts, höfuðstóll og vextir.
L’inflation a fait augmenter de 5 millions de couronnes le |principal| capital| du prêt indexé. Verðbólgan hefur bætt 5 miljónum króna ofan á höfuðstól verðtryggðs láns.
principe
Les principes de base de la langue, grundvallarlögmál tungunnar.
Les enfants |partent du principe| considèrent| que le chien s'exprime de la même façon qu'eux-mêmes. Börnin |gefa sér| ganga út frá því| að hundurinn tjái sig með svipuðum hætti og þau.
printemps
Cet printemps(-ci) (passé ou futur rapprochés), í vor, á þessu vori.
Cet printemps(-là) (passé ou futur moins rapprochés), um vorið.
|Le| au| printemps (de façon générale, sans autre spécification temporelle), um vor.
|Le| au| printemps (itératif), á vorin , að vorlagi.
Chaque printemps (insistance sur la valeur itérative), á hverju vori, hvert vor.
Le printemps prochain, næsta vor, á næsta vori, að vori.
Le printemps passé, í |fyrravor| vor leið|, á síðasta vori, síðasta vor.
|Vers la fin| dans la seconde partie| du printemps, að áliðnu vori, á ofanverðu vori.
|Jusque tard au | presque jusqu’à la fin du printemps|, fram eftir vori.
Il est décédé au printemps 1983. Hann lést vorið 1983.
prioritairement
L'affaire a été traitée |prioritairement| selon une procédure accélérée|. Málið hefur fengið flýtimeðferð.
priorité
Classer des problèmes par ordre de priorité, forgangsraða vandamálum.
Notre première priorité est d’assurer une permanence 24 heures ur 24. Það er efst á forgangslistanum að hafa sólarhringsvaktir.
Les intérêts de quelques-uns ne peuvent avoir la priorité sur l’intérêt public. Hagsmunir fárra mega ekki vera látnir sitja í fyrirrúmi fyrir hagsmuni almennings.
Cette affaire [a] [jouit d’] une priorité absolue. Þetta mál [hefur algeran forgang] [nýtur algers forgangs].
On a accordé à cette affaire une priorité absolue. Þessu máli hefur verið veittur alger forgangur.
Il faut |accorder la priorité aux intérêts publics par rapport| préférer les intérêts publics| aux intérêts privés. Il faut faire passer les intérêts publics avant les intérêts privés. Það verður að taka almannahagsmuni fram yfir sérhagsmuni.
Est-ce une priorité pour les autorités de lutter contre les changements climatiques liés aux activités humaines ? Er það forgangsmál fyrir stjórnvöld að berjast gegn loftslagsbreytingum af völdum manna ?
prise
Avoir une |prise de bec| altercation| avec q.n, eiga orðaskipti við e.n.
Ils ont eu une |prise de bec| altercation|. Það er hlaupin snurða á þráðinn hjá þeim.
Je |me trouve aux prises avec| suis confronté à| de nombreuses difficultés. Ég á við marga erfiðleika að |stríða| etja| glíma|.
priser
Ce qui est surtout |prisé| recherché| par les voleurs, ce sont les écrans plats. Þjófarnir ásælast einkum flatskjái.
Cette marchandise est très |prisée| recherchée| demandée|. Þessi vara er |í mikilli sókn| mjög efirsótt|.
Les peluches et autres jouets sont parmi les objets les plus prisés des jihadistes de l'Etat islamique pour cacher des explosifs. Bangsar og önnur leikföng eru meðal vinsælustu hlutanna sem vígasveitir Ríkis íslams koma sprengiefni fyrir í.
privé
Porter atteinte à la vie privée, |rjúfa| ráðast á| einkalíf.
Il ignorait tout de sa vie privée. Hann vissi ekki neitt um |einkalíf| einkahag(i)| hennar.
priver
Le machisme prive les femmes du droit de disposer de leur propre corps. Karlaveldið |rænir| sviptir| konur umráðaréttindum yfir eigin líkömum sínum.
Le nouveau-né est privé de l’amour de sa maman lorsqu’elle est en dépression postnatale. Hið nýfædda barn fer(st) á mis við ást (A) mömmu sinnar þegar hún er í fæðingarþunglyndi.
privilège
Les transports publics dans la région de la capitale ont bénéficié |de privilèges| d’un traitement préférentiel| sous forme de réductions d’impôts. Almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu hafa notið ívilnana í formi skattaafslátta.
privilégié
[Passager] [client] privilégié, [vildarfarþegi] [vildarviðskiptavinur].
prix
Il n’est pas permis de stimuler la vente en distribuant des prix par tirage au sort. Það er óheimilt að örva sölu með því að úthluta vinningum með hlutkast.
|A aucun prix| pour rien au monde| elle ne voudrait abandonner sa grand-mère. Hún vildi |með engu lifandi móti| ekki fyrir nokkurn mun| yfirgefa ömmu sína|.
Nous voulons empêcher à tout prix que... Við viljum fyrir alla muni koma í veg fyrir að...
Il |attache peu de {prix} {valeur} à| fait {peu de cas} {peu d’état} {bon marché} de| ces preuves. Hann |lýsir frati| setur frat| á þessar sannanir. Hann metur þessar sannanir |lítils| til fárra fiska|. Hann |leggur lítið upp úr| hefur litlar mætur á| tekur lítið mark á| þessum sönnunum. Hann gefur lítið fyrir þessar sannanir.
Il |attache {un grand prix} {beaucoup de valeur} à| fait grand cas de| ces preuves. Hann metur þessar sannanir mikils. Hann gerir þessum sönnunum hátt undir höfði. Hann |leggur mikið upp úr| hefur (miklar) mætur á| þessum sönnunum.
Il |n’attache {aucun prix} {aucune valeur} à| ne fait aucun cas de| ces preuves. Hann metur þessar sannanir |einskis| að engu|.
Aujourd’hui, on attache autant de prix au petit lait qu’aux autres produits laitiers. Mysunni er nú gert jafn hátt undir höfði og öðrum mjólkurafurðum.
Les fondamentalistes ont mis à prix la tête du producteur d’un film américain controversé. Bókstafstrúarmenn hafa sett fé til höfuðs framleiðanda umdeildrar bandarískrar kvikmyndar.
probabilité
Ils pensent qu’il y a de fortes probablilités qu’il en soit ainsi. Þeir telja allar líkur á því að svo sé.
Calcul des probabilités, líkindareikningur.
probablement
Très probablement, selon toute vraisemblance, líkast til, að öllum líkindum.
probatoire
Il a été condamné à la perpétuité pour meurtre sans possibilité de libération |probatoire| conditionnelle|. Hann fékk lífstíðardóm fyrir morð án möguleika á reynslulausn.
problématique
Il a des vues très pertinentes sur cette importante problématique. Hann hefur mjög skynsamlegar skoðanir um þennan mikilvæga málaflokk.
problème
Les gens qui ont un problème de drogue, þeir sem eiga við vímuefnavanda (A) að |etja| stríða| glíma|.
Ça va |sans {problème} {accroc}| comme sur des roulettes| impeccablement|. Það gengur |snurðulaust| eins og í sögu|.
En cas |de problème| d’imprévu, si les choses ne se déroulent pas comme prévu, ef e.ð ber út af.
procéder
Devrais-je |procéder| m’y prendre| de façon plus formelle ? Ætti ég að bera mig að við það á formlegri hátt ?
Comment faut-il |procéder| s’y prendre| pour réaliser ce projet ? Hvernig á að |{standa} {fara} að því| bera sig að við því| ganga til verks til| að hrinda þessum fyrirætlunum í framkvæmd ?
procédure
Il faudrait apporter quelques modifications à la procédure judiciaire. Það þyrfti að gera ýmsar réttarfarsbreytingar.
La requête de la police criminelle a suivi |la procédure| la filière| le parcours| normal˹e˺ prévu˹e˺ par le système. Fyrirspurn rannsóknarlögreglunnar hefur farið sína boðleið í kerfinu.
procès
Le procès a duré plus de deux ans. Málarekstur stóð yfir á þriðja ár.
Etre en procès avec q.n, standa í málaferlum við e.n.
Le procès de q.n, réttarhald yfir e.m.
Intenter |un procès| une action| – |contre| à| q.n, traduire q.n en justice, |{sækja} {höfða} mál| hefja málsókn| – |gegn| á hendur| e.m, sækja e.n til saka, lögsækja e.n, draga e.n fyrir dóm, leiða e.n fyrir rétt, fara í mál við e.n.
Exécuter q.n sans aucune forme de procès, |lífláta e.n| taka e.n af lífi| án dóms og laga.
Le procès du meurtrier a été reporté au mois de janvier. Réttarhöldum yfir morðingjanum hefur verið frestað í janúar.
processus
Ils sont en train de ruiner le processus de paix au Moyen-Orient. Þau eru að eyðileggja friðarferli fyrir botni Miðjarðarhafs.
Processus de fabrication, framleiðsluferill.
C’est une étape importante dans un pénible processus de deuil. Það er mikilvægur áfangi í erfiðu sorgarferli.
procès-verbal
Il a été relâché le procès-verbal une fois dressé. Honum var sleppt að lokinni skýrslutöku.
proche
L’été est proche. Sumarið er skammt undan.
Dans un avenir proche, í náinni framtíð.
Les parents les plus proches, nánustu ættingjarnir.
Les proches, les personnes (les plus) proches, hinir |nánustu| nákomnu|.
Tu n'as |pas de {proches} {famille}| personne sur qui compter| ? Áttu engan að ?
Il était enfant unique et n'avait guère de |proches| famille| parents|. Hann var einbirni og ættmenni hans fá.
Ceci permettrait de renforcer l'échelon des pouvoirs locaux et de rendre ainsi les services plus proches de la population. Þá myndi skapast tækifæri til að efla sveitarstjórnarstigið og þarmeð færa þjónustuna nær íbúum.
proclamation
Proclamation, remise des diplômes, brautskráning.
procuration
Voter par procuration, greiða atkvæði samkvæmt umboði.
Dans cette région, les grandes puissances se livrent à une guerre par procuration. Á þessu svæði heyja stórveldin staðgöngustríð.
procurer
La police prie les parents d’être sur leurs gardes au cas où leurs enfants |se seraient procuré des |seraient entrés en possession d’| explosifs. Lögreglan biður foreldra að vera á varðbergi ef vera kynni að börn hafi komist yfir sprengiefnið.
Il faut procurer une assistance psychologique aux victimes de l’accident. Það þarf að veita fórnarlömbum slyssins áfallahjálp.
prodigalité
Il s’agit mainteant de payer |la prodigalité| le gaspillage| l’imprévoyance| des années précédentes. Nú er komið að skuldadögum fyrir |óráðsíu| bruðl| eyðslusemi| fyrirhyggjuleysi| undanfarinna ára.
Ils consomment l’eau et l’électricité |avec prodigalité| sans compter|. Þau |nota vatn og rafmagn óspart| eru óspör á vatn og rafmagn|.
production
Production de masse, magnframleiðsla, fjöldaframleiðsla.
Production (théâtrale, cinématographique), uppfærsla.
produire
C’est ainsi que l’accident s’est produit. Slysið gerðist þannig. Slysið (A) bar þannig að.
De tels évènements se produisaient rarement dans sa vie. Slíka viðburdi |bar| rak| sjaldan (upp) á fjörur hans.
|Produire| monter| réaliser| mettre à l’affiche| [une pièce de théâtre] [un film], |setja upp| uppfæra| [leikrit] [kvikmynd], leikstýra [leikriti] [kvikmynd].
Produire |un document| une pièce| d’identité, framvísa skilríkjum, leggja fram skilríki.
profane
L’image que la plupart des gens, tant |profanes| non-initiés| que |spécialistes| initiés|, se font de Thingvellir, mynd sem flestir hafa af Þingvöllum, jafn |leikir| leikmenn| sem |lærðir| fræðimenn|.
professer
Professer la foi chrétienne, játa kristinnar trúar.
professionnel
Homme de métier, sérfræðingur, fagmaður, fagaðili.
C’est |du| un| travail de professionnel. Það er hagleiksverk.
profil
|Faire| garder un| profil bas, se montrer discret, hafa sig lítið í frammi, láta lítið fyrir sér fara, láta lítið á sér bera, halda sig á mottunni.
profiler
|Un certain succès se profile aujourd’hui| on entrevoit aujourd’hui un certain succès| dans la lutte contre ce fléau. Í dag |hillir undir nokkurn árangur| kemur nokkur árangur í augsýn| í baráttunni við þennan vágest.
On |voit {se profiler} {apparaitre}| perçoit les signes d’| une hostilité croissante à l’égard des immigrants. Það |örlar| bólar| krælar| krælir| á aukinni andúð í garð innflytjenda.
profit
Il a usé de sa position à |son propre {profit} {avantage}| des fins personnelles|. Hann hefur notfært sér aðstöðu sína í einkaþágu.
Je n’en tire aucun profit. Je n’y vois aucun avantage. | Mér er enginn {akkur} {hagur}| ég sé mér engan {akk} {hag}| í því.
Pour |mettre au mieux à profit les| tirer un maximum de profit des| utiliser au mieux les| compétences de chaque individu, til að hæfileikar hvers einstaklings nýtist sem best.
Nous avons |{tiré profit} {profité} des| mis à profit les| riches opportunités que nous offrent les ressources du pays. Við höfum |{notfært} {hagnýtt} okkur| nýtt| fært okkur í nyt| þau miklu tækifæri fólgin í auðlindum landsins.
Gagner de l’argent avec| tirer profit de| faire du bénéfice sur| q.ch, |græða| hagnast| þéna| {maka} {mata} krókinn| á e.u.
profiter
Nous avons |{profité} {tiré profit} des| mis à profit les| riches opportunités que nous offrent les ressources du pays. Við höfum |{notfært} {hagnýtt} okkur| nýtt| fært okkur í nyt| þau miklu tækifæri fólgin í auðlindum landsins.
Vu les mauvaises liaisons entre les localités, ce nouveau centre commercial ne profitera pas à tous les habitants. Þessi nýja verslanamiðstöð |{verður} {kemur} ekki öllum íbúum ekki að gagni| nýtist öllum íbúum ekki| vegna lélegra samgangna milli hverfanna.
Cette décision |profitera aux| sera à l'avantage des| commerces du centre ville. Þessi ákvörðun mun vera verslunum í miðbænum til hagræðis.
profond
[Un homme] [une pensée] profond˹e˺, [|djúphygginn| djúpsær| djúpskyggn| maður] [|djúphyggin| djúpsæ| djúpskyggn|hugsun].
profondément
Etre profondément endormi, dormir profondément, vera í fastasvefni.
profusion
Une |profusion| abondance| de nuances, blæbrigðaauðgi.
programmation
Programmation (informatique), forritun.
programme
Le gouvernement compte réaliser son programme politique. Ríkisstjórnin ætlar að framfylgja stefnuskrá sinni.
Qu'est-ce qui distingue les programmes politiques des partis sur les thèmes importants ? Hvað er það sem skilur stefnumál stjórnmálaflokka að í mikilvægum málaflokkum ?
L'introduction du nouveau programme d'enseignement est complexe et prend beaucoup de temps. Innleiðing nýju námskrárinnar er flókin og tímafrek.
progrès
Il |faisait des progrès| progressait|. Honum var að fara fram. Hann tók framförum.
La police ne fait guère de progrès dans l’enquête. Lögreglunni |verður lítið ágengt| miðar lítið fram| í rannsókninni.
L’enquête |ne fait guère de progrès| piétine| ne progresse guère| fait du surplace|. Rannsókninni miðar lítið fram. Rannsóknin |kemst ekki úr sporunum| stendur í stað|.
progresser
Il |progressait| faisait des progrès|. Honum var að fara fram. Hann tók framförum.
Les pourparlers progressent. Viðræðunum miðar vel áfram.
Les choses n’ont guère progressé dans les réunions de concertation salariale. Lítið hefur þokast (afram) á kjarasamningafundum.
Nous avons fait [peu] [beaucoup] de progrès dans les négociations salariales. Okkur |varð [lítið] [vel] ágengt| miðaði [lítið] [vel] áfram| í kjarasamningaviðræðum. Við höfum náð [litlum] [miklum] árangri í kjarasamningaviðræðum.
L’enquête |ne progresse guère| piétine| ne fait guère de progrès| fait du surplace|. Rannsókninni miðar lítið fram. Rannsóknin |kemst ekki úr sporunum| stendur í stað|.
Nous |progressons à petits pas| nous acheminons lentement| vers une solution définitive. Við |lúsumst áfram| mjökumst| fikrum okkur (A)| að endanlegri lausn.
progression
Les Turcs ont aussi résolu d'arrêter |la progression| l'avancée| des Kurdes qui combattent les groupes terroristes. Tyrkir hafa einnig einsett sér að stöðva sókn Kúrda sem berjast gegn vígasamtökunum.
progressisme
Le progressisme de l’Islande en matière d’environnement, framsækni Íslands í umhverfismálum.
progressiste
Il faut une approche moderne et progressiste du problème. Þörf er á nútímalegri og framsækinni nálgun við þetta málefni.
La ville de Mosfellsbær met l'accent sur la création d'un environnement éducatif positif et progressiste pour les élèves et le personnel. Mosfellsbær leggur áherslu á að hér þrífist jákvætt og framsækið námsumhverfi fyrir nemendur og starfsfólk.
projecteur
Depuis un certains temps, |les projecteurs sont braqués| on met les pleins feux| sur émissions de gaz à effet de serre. Depuis un certains temps, les émissions de gaz à effet de serre sont sous les feux de la rampe. Losun gróðurhúslofttegunda hefur verið mjög í sviðsljósi að undanförnu. Það hefur verið beint kastljósi að losun gróðurhúslofttegunda að undanförnu.
projet
Le projet Leonardo de l’Union européenne, Leonardo-áætlun Evrópusambandsins.
Plusieurs projets sont en chantier. Ýmsar ráðagerðir eru á prjónunum.
Quel est ton projet ? |Que penses-tu| qu’as-tu idée de| faire ? Hvað |ætlastu fyrir| hefurðu í huga| ?
Je pense qu'il avait de grands projets pour son fils. Ég held að hann hafi ætlað syni sínum mikinn hlut.
projeter
Ils |projettent| préparent| planifient| des attentats terroristes. Þeir leggja á ráðin um hryðjuverkaárás.
Lors d’une collision, tous les objets qui ne sont pas attachés dans la voiture sont |projetés| propulsés| dans toutes les directions. Allt sem er lauslegt í bílnum kastast til í allar áttir við árekstur.
prolixe
C’est un orateur |prolixe| verbeux| intarissable|. Þessi ræðumaður er |með málalengingar| langorður| langmáll|.
prolonger
Il est inutile de |prolonger| tirer en longueur| ces discussions. Það er óþarfi að |ílengja| draga á langinn| þessar umræður.
promesse
Tenir une promesse, |standa við| enda| efna| loforð.
|Revenir sur| ne pas tenir| sa promesse, |ne pas tenir| {revenir sur} {reprendre} {manquer à} sa| parole, rifta loforði, svíkja loforð, draga í land, taka orð sín aftur, fara á bak orða sinna.
promettre
Une récompense de 10.000 euros a été promise à tout qui attrapera le serpent en fuite. Tíu þúsund evra verðlaunum var |heitið| lofað| hverjum þeim sem fangar flóttaslönguna.
promotion
Article en |promotion| réclame|, tilboðsvara.
promotionnel
A un prix promotionnel, á tilboðsverði.
prononcé
Ils ont refusé de s’exprimer après le prononcé du verdict. Að lokinni uppkvaðningu neituðu þeir að tjá sig .
prononcer
Prononcer |la sentence capitale| un arrêt de mort| une condamnation à mort| contre q.n, kveða upp dauðadóm yfir e.n.
Le |verdict ne sera prononcé| jugement ne sera rendu| que dans deux ans. Dómurinn verður ekki kveðinn upp fyrr en eftir tvö ár.
Il ne se prononçait sur aucun sujet pouvant prêter à controverse. Hann úttalaði sig ekki um neitt umdeilanlegt.
Il est trop tôt pour |se prononcer| faire des déclarations| à ce sujet. Það er of snemmt að segja til um það.
propagande
Faire beaucoup de propagande pour q.ch, |halda uppi miklum áróðri| reka mikinn áróður| um e.ð.
propager
Le feu s’est propagé dans d’autres appartements. Eldurinn breiddist yfir í aðrar íbúðir.
Lorsque se propage la rage du football, þegar knattspyrnuæðið grípur um sig.
La crainte de l'apocalypse |se {propagea} {répandit} parmi les| s'empara des| gens. Ótti við heimsendinn greip um sig á meðal fólks.
La nouvelle mode ne tarda pas à se |propager| répandre| diffuser| au-delà des frontières. Nýja tískan var fljót að smita út frá sér út fyrir landsteina.
Les autorités elles-mêmes n’avaient aucun respect pour la loi ; cette attitude ne pouvait donc que se propager dans toute la population. Valdamenn sjálfir báru enga virðingu fyrir eigin lögum, og það hlaut að smita út frá sér í allri þjóðinni.
propice
Ce système est peu propice au financement des communautés locales. Þetta kerfi nýtist illa til fjármögnunar á sveitarfélögum.
proportionnellement
C’est beaucoup trop peu |proportionnellement| par rapport | à ce qu’il faudrait faire. Það er alltof lítið í hlutfalli við það sem gera þyrfti.
De nouvelles matières viennent constamment s’ajouter mais le nombre d’heures de cours n’a pas augmenté | proportionnellement| dans la même mesure| dans les mêmes proportions|. Nýtt námsefni bætist stöðugt við en kennslustundum hefur ekki fjölgað að sama skapi.
proportionner
Le salaire des enseignants |n'est pas du tout proportionné| ne correspond pas du tout| à leurs prestations professionnelles. Laun kennara eru á engan veginn í takti við þá faglegu vinnu sem þeir reiða af hendi.
proposer
L’homme propose et Dieu dispose. Kóngur vill sigla en byr hlýtur að ráða.
Ils ont déjà rejeté deux conventions salariales qui leur ont été |proposées| soumises|. Þeir hafa þegar fellt tvo kjarasamninga sem undir þá hafa verið bornir.
Il n'a pas |proposé| offert| de m'assister. Hann hefur ekki boðist til að aðstoða mér.
propre
Propre comme un sou neuf, tárhreinn, tandurhreinn, skínandi hreinn.
Avez-vous les mains propres ? Eruð þið hreinir á höndunum ?
Il était |propre| net| soigné| jusqu’au bout des doigts. Hann var snyrtimenni fram í fingurgóma.
propulser
Lors d’une collision, tous les objets qui ne sont pas attachés dans la voiture sont |propulsés| projetés| dans toutes les directions. Allt sem er lauslegt í bílnum kastast til í allar áttir við árekstur.
proscrire
Proscrire q.n, mettre q.n hors-la-loi, gera e.n |útlægan| (rétt)dræpan|.
proscrit
Hors-la-loi, útlagi, skógarmaður, óalandi maður.
prospection
Compagnie de prospection du pétrole, olíuleitarfyrirtæki.
prospère
Son [commerce] [exploitation agricole] |est prospère| marche bien| rapporte|. Honum vegnar vel í [versluninni] [búskapnum]. [Verslunin] [búskapurinn] skilar hagnaði.
prostituer
Se prostituer, |stunda| selja| fara út í |vændi.
protection
|Protection| sécurité| civile, almannavarnir.
Protection de la vie privée, friðhelgi einkalífsins.
Ceci a conduit à une augmentation du nombre de cas traités par les comités de protection de la jeunesse. Það hefur leitt til fjölgunar á málum sem eru í rannsókn hjá barnaverndarnefnum.
protectrice
On aurait dit qu'elle étendait au-dessus de lui une main protectrice. Það var eins og hún héldi yfir honum verndarhendi.
protéger
De bonnes lunettes de soleil protègent contre les rayons ultraviolets. Góð sólgleraugu verja fyrir útfjólubláum geislum.
Avoir des rapports sexuels non protégés avec q.n, stunda óvarið kynlíf með e.m.
Zone protégée, site classé, friðað svæði, friðland.
Le corps n’est pas protégé contre ces virus. Líkaminn er ekki varinn fyrir þessum vírusum.
Il essayait de lutter contre la tempête et se retournait pour se protéger du vent. Hann reyndi að berjast gegn storminum og snéri sér undan vindi.
Lorsqu'elle s'est adressée à la police, elle se croyait |protégée| {à l'abri du} {hors de} danger|. Þegar hún leitaði til lögreglunnar hélt hún að |hún væri hólpin| sér væri borgið|.
protester
Les pacifistes ont violemment protesté auprès de l’ambassade contre le fait que ceux qui refusent le service militaire ont été jetés en prison. Friðarsinnar mótmæltu af krafti við sendiráðið (gegn) því að þeir sem neita að gegna herþjónustu hafa verið hnepptir í fangelsi.
Des dizaines de personnes se sont rassemblées pour protester contre cette action des autorités. Tugir manna söfnuðust saman í mótmælaskyni við þessar aðgerðir yfirvalda.
L'homme me dit que je devais prendre rendez-vous comme tout le monde. Je protestai en disant que ça nous prendrait peu de temps mais il ne voulait rien entendre. Maðurinn sagði að ég þyrfti að panta tíma eins og hver annar. Ég maldaði í móinn, sagði erindið ekki tímafrekt en manninum varð ekki haggað.
prothèse
Opération de la prothèse [du genou] [de la hanche], gerviliðaaðgerð á [hné] [mjöðm].
protocole
Le protocole de Kyoto, Kyotobókun.
prototype
Voici un prototype de ma nouvelle invention. Hér er |frumgerð| frumsmíð| að nýjustu uppfinningu minni.
protubérant
Des dents protubérantes, framstæðar tennur.
prouesse
C’est en soi |une prouesse| un exploit| que d’offrir depuis 20 ans un programme estival aussi varié qu’excellent dans une si petite localité. Það er í sjálfu sér |þrekvirki| afrek| að bjóða upp á jafn fjölbreytta og vandaða sumardagskrá í 20 ár í svona litlu samfélagi.
prouver
Je n'ai aucun élément qui le prouve, c'est juste une impression. Ég hef ekkert fyrir mér í því, þetta er bara tilfinning.
province
Il n'y a pas de différence significative entre les écoles maternelles de la capitale et celles de la province. Það er ekki marktækur munur á leikskólum á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni.
provision
Beaucoup de gens ont |fait des provisions de |stocké de la| nourriture. Margir hafa birgt sig (upp) |af| að| matvælum. Margir hafa |birgt sig (upp) með| hamstrað| matvæli. Margir hafa aflað sér forða af matvælum.
provisoire
Le vice-président n’exerce la charge de président qu’à titre provisoire. Varaforsetinn tekur aðeins |tímabundið| til bráðabirgða| á sig skyldur forsetans.
Ces progrès techniques révolutionnaires ne peuvent apporter qu’un avantage |provisoire| temporaire|. Þessar byltingarkenndu tækniframfarir geta einungis gefið tímabundinn ávinning.
provocateur
La police a utilisé des canons à eau et du gaz poivre contre le groupe |de provocateurs| d’agitateurs| d’émeutiers| de fauteurs de troubles|. Lögregla beitti vatnsdælum og piparúða gegn hópi |æsingamanna| óeirðaseggja| ófriðarseggja| ólátaseggja| uppþotsmanna| óróaseggja|.
provoquer
Elle l'avait dans son for intérieur toujours |provoqué| défié| en se montrant inflexible malgré tous les coups qu'il lui portait. Hún hafði alltaf innst inni storkað honum óbugandi, sama hvað hann gekk oft í skrokk á henni.
Accouchement provoqué, framkölluð fæðing.
proximité
Police de |proximité| quartier|, hverfislögregla.
Commerce de proximité, hverfisverslun.
On ne sait jamais ce qui peut arriver quand il y a des hommes armés de fusils |à proximité| dans les {parages} {environs}|. Það er aldrei að vita hvað gerist þegar menn með byssur eru annars vegar.
prudence
Heureusement, la plupart des gens ont |(eu) la prudence| prévu| de s’assurer. Sem betur fer er þorri fólks það |hygginn| forsjáll| fyrirhyggjusamur| að tryggja sig fyrirfram.
psychiatrique
En section psychiatrique, á geðdeild.
L'homme sera soumis à un |examen psychiatrique| test de santé mentale|. Maður verður látinn gangast undir |geðrannsókn| geðmat|.
psychologie
Fais preuve de psychologie, essaye de t'introduire chez elles, d'accepter un café, de papoter. Notaðu sálfræðina, reyndu að komast inn til þeirra, þiggja kaffi, spjalla.
psychologique
Il avait des problèmes psychologiques. Hann átti við geðrænir örðugleikar að stríða. Hann þjáðist á geði.
Assistance psychologique (en cas de choc, traumatisme), áfallahjálp.
psychopathe
Un psychopathe, siðblindingi.
psychopathie
Siðblinda.
psychose
(hystérie collective) almenningsmóðursýki.
puanteur
Les habitants de Naples se noient dans les immondices et la puanteur est épouvantable. Napolíbúar eru að drukkna í skrani og |{fnykurinn} {ódaunninn} er skelfilegur| fýlan er skelfileg|.
public
L’interdiction du tabac dans les espaces publics, bann við reykingum á almannafæri.
Le nombre de victimes de violences sexuelles et de viol |sur la voie publique| à l’extérieur| augmente d’année en année. Þolendum kynferðisofbeldis og nauðgana |á almannafæri| á víðavangi| fjölgar með ári hverju.
Il y avait un public nombreux à la réunion. Það var |mikil aðsókn að| góð mæting á| fundinum. Fundurinn var fjölmennur.
publicité
Hebdomadaire de publicité gratuit, toutes-boites (Belgique), fjölpóstur.
puissance
L’idéologie libérale croit en la puissance de l’individu. Frjálshyggjan trúir á mátt og megin einstaklingsins.
Elle était en colère de voir sa mère partir ainsi. En colère contre les puissances d'en haut. Hún var reið því að móðir hennar skuli þarfa að fara svona. Reið |máttarvöldunum| æðri völdunum|.
puissant
Un moteur silencieux et puissant, hljóðlát og aflmikil vél.
pulluler
Ce livre |pullule| grouille| fourmille| de fautes d’impression. Þessi bók er morandi í prentvillum. Það úir og grúir af prentvillum í þessari bók.
punissable
Dans beaucoup de pays, les violences domestiques ne |sont pas punissables| tombent pas sous le coup de la loi|. Í mörgum löndum er heimilisofbeldi ekki refsivert.
pur
De la méchanceté pure, hreinræktuð illmennska.
Un communiste |convaincu| pur et dur|, |gallharður| óhamdur| kommúnisti.
purger
Etre en attente de purger sa peine, bíða eftir afplánun (dóms).
putschiste
Valdaræningi.