obéir
Obéir à des objectifs purement commerciaux, lúta hreinum viðskiptasjónarmiðum.
Formuler des objections contre q.ch, |koma með mótbáru| komast upp með múður| gegn e.u.
objectif
Se fixer des objectifs, setja sér markmið.
objection
Je |n’ai| ne vois| aucune objection à ce que... |Ég {hef ekkert á móti} {sé enga(n) agnúa á} því| mér er ekki það á móti skapi| að ...
obliger
Tu es obligé de faire ce travail. Þér er skylt að vinna þetta verk.
oblique
Lancer un regard oblique à q.n, regarder q.n du coin de l'œil, |gjóta| skotra| augunum til e.s, skáblína á e.n.
obscur
On n'y voyait pas à un mètre et ils se retrouvèrent bientôt pris dans le plus obscur des tourbillons de neige. Ekki sá út úr augum og fyrr en varði stóðu þeir í |niðamyrkum| niðadimmum| koldimmum| blindþreifandi| hríðarbyl.
obscurcir
Le ciel |s’obscurcit| s’assombrit| se couvre (de nuages de neige ou de grêle)|. Það syrtir |í lofti| að (éljum)| með él|.
obscurité
Obscurité |profonde| la plus totale|, niðamyrkur, kolamyrkur, brúnamyrkur, svartamyrkur.
obséder
C’est une des choses qui |m’ obsèdent | me {trottent} {tournent} en tête| me hantent| me poursuivent|. Þetta er einn af hlutum sem |hringsólast í höfðinu á mér| ég er með á heilanum| {elta} {ásækja} mig| sækja að mér|.
obséquieux
Obséquieux, fleðulegur, sleikjulegur, stimamjúkur.
observateur
Membre observateur (n’ayant pas le droit de vote), áheyrnaraðili.
observer
Observer q.ch, virða e.ð fyrir sér, gaumgæfa e.ð, |gæta| gefa gaum| að e.u.
Observer la plus grande prudence, gæta ýtrustu varúðar.
As-tu |observé| remarqué| beaucoup de changements depuis que tu as commencé à travailler ici ? Hefurðu orðið var við miklar breytingar frá því þú hófst störf hér ?
On |observe| remarque| une hostilité croissante à l’égard des immigrants. Menn verða |vart| varir| – |við aukna andúð| aukinnar andúðar| í garð innflytjenda. Það |gætir aukinnar andúðar| ber á aukinni andúð| í garð innflytjenda.
On a |observé| remarqué| quelques oiseaux migrateurs ces derniers jours. Það hefur borið á nokkrum farfuglum síðustu daga.
obsolète
Je trouve que les livres sont trop vite considérés comme |obsolètes| dépassés|. Ég held að menn úreldi gamlar bækur of fljótt.
Les progrès technologiques ne rendent pas obsolète le message chrétien. Tækni og framfarir úrelda ekki hinn kristna boðskap.
obstacle
Le manque de moyens est un obstacle pour ces gens. Skortur á fjármunum |stendur þessum mönnum fyrir þrifum| er þessum mönnum til trafala|.
Ce groupe de pression est un |obstacle| frein| à tout progrès. Þessu þrýstihópur er dragbítur á öllum framförum.
L’étroitesse du marché |est un obstacle pour |{handicape} {désavantage}{défavorise}| les stylistes islandais. Lítill markaður |{háir} {bagar} {er dragbítur á} íslenskum hönnuðum| er íslenskum hönnuðum til trafala| bagar íslenska hönnuði|.
Il n’y a |aucun obstacle à| rien qui empêche| la réalisation de ce projet. Það er þessari áætlun ekkert til fyrirstöðu.
Le manque d’argent |fait obstacle à| entrave| une action efficace. Peningaskortur |{hamlar} {stendur í vegi fyrir} {tefur fyrir} {þvælist fyrir} skilvirkum aðgerðum| torveldar skilvirkar aðgerðir|.
Les Grecs essaient |de faire obstacle à| d’entraver| l’entrée de la Turquie dans l’UE. Grikkir reyna að leggja stein í götu inngöngu Tyrklands í ES.
Un objet de seulement un kilo peut peser environ 130 kg. lorsqu’il heurte un obstacle à 90 km à l’heure. Hlutur sem vegur aðeins 1 kíló getur orðið u.þ.b 130 kg. þegar hann rekst á fyrirstöðu á 90 km á klukkustund.
Parcours d’obstacles, þrautabraut.
obstiner
S’|obstiner| entêter| à q.ch, |þráast| þrjóskast|við e.ð.
Ils |s’obstinent à affirmer| soutiennent mordicus| qu’on doit pratiquement supprimer l’agriculture en Islande. Þau sitja við þann keip að landbúnað á Íslandi eigi nánast að leggja niður.
obstructionnisme
(obstruction systématique pratiquée par l’oppostion dans une assemblée politique), málþof.
obstruer
La tempête de neige nous obstruait la vue. Snjóbylurinn byrgði okkur sýn.
obtenir
Nous avons obtenu qu’on leur accorde un délai d’un mois. Við fengum því framgengt að þeim var veittur mánaðarfrestur.
Aucun de ces partis |n’obtient| ne recueille| les cinq pour cent requis pour |avoir| obtenir| un siège au parlement. Enginn þessara flokka nær þeim fimm prósentustigum sem þarf til að ná manni á þing.
Il était inflexible lorsqu'il |s'agissait d'obtenir ce qu'il voulait| voulait {arriver à ses fins} {imposer sa volonté}|. Hann var ósveigjanlegur þegar hann vildi fá sitt fram.
occasion
A l’occasion de q.ch, í tilefni e.s.
Peu de gens avaient l’occasion de faire ce voyage. Það var á færi fárra að ferðast þangað.
Il a dit qu’il avait eu l’occasion d’assister à la conférence. Hann sagðist hafa átt þess kost að sækja ráðstefnuna.
Profiter de l’occasion,
Si elles en ont l’occasion, ef þær |{hafa} {fá} möguleika| eiga kost| á því, gefist þeim kostur á því.
En pareille occasion, af ámóta tilefni.
Voiture |d’occasion| de seconde main|, notaður bíll.
En plus du fait que par la même occasion, je me suis fait une nouvelle amie, aukinheldur sem ég græddi eina vinkonu í leiðinni.
Elle a |{profité de} {saisi} l'occasion| saisi la balle au bond| lorsque l'auteur lui a donné carte blanche pour l'illustration du livre. Hún |sætti {færi} {lagi}| {hagnýtti} {notaði} tækifæri| sá sér leik á borði| þegar höfundurinn gaf henni algjörlega frjálsar hendur við myndskreytingu.
occasionnel
Un travail occasionnel, íhlaupavinna.
occupation
Armée d’occupation, setulið.
Malgré ses nombreuses occupations, il a pu achever ce travail. Þrátt fyrir miklar annir gat hann klárað þetta verkefni.
Comme nous avions de plus en plus d’occupations, nos visites se sont espacées. Með vaxandi erli og önnum hefur tognað á þeim tíma sem liðið hefur milli heimsókna.
occuper
Nous nous occuperons de cela plus tard. Þetta athugum við betur síðar.
Le personnel de la fondation |s’occupera de |prendra en charge| se chargera de| assurera| aura la responsabilité de| sera responsable de| la formation des enseignants dans tout le pays. Starfsmenn stofnunarinnar |munu {annast} {sjá um} fræðslu| {munu bera ábyrgð á}{verða ábyrgir fyrir}{munu hafa veg og vanda af} fræðslu| til kennara víða um land.
Maintenant, c’est à toi |de {t’occuper de} {régler} l’affaire| de jouer| d’intervenir|. Maintenant, |c'est toi qui as la main| la balle est dans ton camp|. Nú kemur |til þinna kasta| að þér að fást við það|. Nú lætur þú það til þín taka.
Dans certaines crèches, le personnel |ne s’occupe pas des enfants| laisse les enfants seuls (à eux-mêmes)| pendant des heures. Í sumum vöggustofum lætur starffólkið börnin afskiptalaus tímum saman.
Le personnel de l'hôtel n'avait guère le temps de s'occuper de tous les hôtes. Starfsmenn hótelsins höfðu vart undan að sinna öllum gestum.
Malheureusement, toutes nos lignes sont occupées pour l'instant. Því miður eru allar línur uppteknar sem stendur.
Etre |très occupé| affairé|, hafa mikið |að fást við| fyrir stafni| umleikis|, hafa í mörgu að snúast, vera |upptekinn| önnum kafinn|.
Etre toujours |très occupé| affairé|, |vera| standa| á |sífelldum| eilífum| þönum.
ocde
Organisation de coopération et de développement économiques, Efnahags- og framfarastofnun.
œil
Tenir [q.n] [q.ch] à l’œil, hafa (vökult) auga með [e.m] [e.u].
Il faut |tenir à l’œil| suivre| surveiller| l’évolution de la situation. Það þarf að hafa vakandi auga |með| á| framvindu (D) mála.
Je sois |tenir à l’œil| surveiller| la cuisinière pour que la casserole ne déborde pas. Ég verð að hafa |hugann við| athuga| eldavélina svo að ekki sjóði upp úr pottinum.
Je n’ai pas fermé l’œil. Mér kom ekki dúr á auga.
Avoir de petits yeux, être encore à moitié endormi, vera stírur í augunum.
Se frotter les yeux pour se réveiller, nudda stírurnar úr augunum.
Lever les yeux, líta upp.
|Regarder| surveiller| [q.n] [q.ch] du coin de l’œil, |{gjóta} {gjóa} {skotra} augunum| gjóta hornauga| til e.s.
Il ouvre un œil. Il commence à s’éveiller. Hann er farinn að rumska.
Il est important |d’ouvrir l’œil| {d’être} {de se tenir} sur ses gardes| de prendre toutes ses précautions|. Það er mikilvægt að |hafa {fullan} {allan} varann á| gæta fullrar varúðar| vera á {varðbergi} {verði}| hafa vaðið fyrir neðan sig|.
J’ai |jeté un rapide coup d’œil sur| parcouru| lu en diagonale| la première page du Morgunblaðið. Ég renndi augunum yfir forsíðu Moggans.
Faire les yeux doux à q.n, renna hýru auga til e.s, líta e.n hýru auga.
Il a ouvert de grands yeux lorsqu'il a trouvé le colis qu'il attendait dans la cuvette du W-C ! Hann rak upp stór augu þegar hann fann sendingu sem han átti von á í klósettskálinni !
œillères
Œillères, étroitesse d’esprit, conception étriquée, einstrengingur, einstrengingsháttur, þröngsýni, einstrengingslegur hugsunarháttur.
Personne |qui a des œillères| étroite d’esprit|, þröngsýnn maður, einstrengingur.
œuvre
Le plan catastrophe a été |mis en œuvre| déclenché|. Viðbragðsáætlun var virkjuð.
Tout sera mis en œuvre pour trouver l’assassin. Einskis verður látið áfreistað til að finna morðingjann.
œuvrer
Il ressentait le besoin intérieur |d'œuvrer pour| de servir| cette cause. Hann fann einhverja innri þörf til þess að vinna málstaðnum gagn.
offenser
Cela |m’offense| me blesse dans mon honneur|. Sæmd minni er misboðið með því.
Il m’a |offensé| vexé| froissé|. |Mér sárnaði| ég móðgaðist| við hann. Hann móðgaði mig.
Il a été |offensé| vexé| froissé| par ces critiques. Hann hefur |styggst|móðgast | – |af þessum aðfinnslum| við þessar aðfinnslur|.
Est-ce que cela t’offense que plusieurs de tes anciens camarades aient changé d’avis ? Sárnar þér að margir þinna fyrri félaga hafi breytt skoðunum sínum ?
offensive
Les ennemis sont passés à l’|offensive| attaque| mais nous nous sommes bien défendus. Óvinir |sóttu á| hófu {sókn}{árás}| lögðu til atlögu| en við vörðumst vel.
L'armée a lancé une offensive contre la ville de Mossoul par l'est, le sud et le nord. Herinn |hefur sótt að borginni| gert árás á borgina| úr austri, suðri og norðri.
office
Office des étrangers, directorat à l’immigration, útlendingastofnun.
officier
Officier de marine, sjóliðsforingi
offrir
Je veux offrir à l’enfant de meilleures conditions de vie. Ég vil geta boðið barni upp á betri aðstæður.
La bière est |offerte par| aux frais de| la maison. Bjórinn er í boði hússins.
Il n'a pas |offert| proposé| de m'assister. Hann hefur ekki boðist til að aðstoða mér.
offusquer
Elle |s’offusque| s’indigne| se scandalise| des grossièretés. Hún tekur ljótt orðabragð óstinnt upp. Hún hneykslast á ljótu orðabragði.
ognon
Occupe-toi de tes oignons. Ça ne te regarde pas. Mêle-toi de tes affaires. Skiptu þér ekki af því sem þér kemur ekki við. Það kemur þér ekki við.
ombre
Il |fait de l’ombre à| éclipse| dépasse| tous ses rivaux. Hann |skyggir á alla keppinautana sína| skarar fram úr öllum keppinautunum sínum|.
omettre
La direction de l’école a |omis| négligé| de prendre les précautions nécessaires. Skólastjórnin hefur |leitt hjá sér| látið það hjá líða| að gera nauðsynlegar varúðarráðstafanir.
Elle rassembla tout son courage et leur dit tout ce que le monstre lui avait fait, sans rien |omettre| taire|. Hún safnaði í sig því sem hún átti til af kjarki og sagði þeim frá því öllu sem kvikindi gerði henni, an þess að draga neitt undan.
omnivore
Un omnivore, alæta.
Des animaux omnivores, alæt dýr.
opérateur
Vous êtes en contact avec la réception de Herjólfur ; pour l’instant, tous nos opérateurs sont occupés. Þú hefur náð sambandi við afgreiðslu Herjólfs ; í augnabliki eru allir fulltrúar uppteknir.
opération
Subir une opération, |gangast undir| fara í| |uppskurð| skurðaðgerð|.
Réduire les opérations militaires, draga úr hernaðarumsvifum.
Le dégel retarde les opérations de sauvetage. Leysingarnar tefja fyrir björgunaraðgerðum.
Salle d’opération, skurðstofa.
Plus de trois-cents personnes ont été arrêtées lors d'une opération internationale de police contre la criminalité organisée. Rúmlega þrjú hundruð manns voru handteknir í alþjóðlegum lögregluaðgerðum gegn skipulagðri glæpastarfsemi.
opérer
Le patient a été opéré à la clinique de jour. Sjúklingurinn var skorinn upp á dagdeildinni.
opinion
| Exprimer son opinion| dire son avis| | à propos de q.ch. |Úttala sig| segja skoðun sína| um e.ð.
opportun
Il considérait que le plus opportun était de poursuivre son travail sans elle. Hann taldi heppilegast að halda áfram starfi sínu án hennar.
Pour augmenter l’intérêt de telles randonnées, il est |opportun| indiqué| d’emporter un guide de randonnées publié récemment, le R. I. Til að gera slíka göngutúra innihaldsmeiri er tilvalið að taka með sér nýútkomna gönguleiðabók, R. I.
Il n’est pas |opportun| indiqué| d’augmenter les impôts en ce moment. Það er |ekki {ráðlegt} {heppilegt}| óráð| að hækka skatta nú.
Pour l’instant, une hausse des intérêts n’est pas opportune. Vaxtahækkun á ekki við núna.
En temps |opportun| utile|, í |tæka tíð| tækan tíma|.
opportunité
Des gens qui changent d’avis |selon l’opportunité| à leur convenance| quand ça les arrange|, fólk sem breytir sjónarmiðum sínum eftir hentugleikum.
opposé
Le comportement de ce gens est à l’opposé de l’idéologie d’une institution philanthropique. Hegðun þessa fólks er þveröfug við hugmyndaheim mannúðarsamtaka.
Afin de diminuer le nombre de collisions entre véhicules roulant |dans des directions opposées| en sens contraire|, til að draga úr árekstrum bifreiða sem koma úr gagnstæðum áttum.
opposer
Les représentants de la minorité se |sont opposés à| ont voté contre| la proposition. Fulltrúar minnihlutans lögðust gegn tillögunni.
oppressant
Chaleur |oppressante| étouffante|, hitamolla, hitasvækja.
Rien n'était pire que ce silence oppressant. Ekkert var verra en sú þrúgandi þögn.
oppresser
Cela me faisait mal de voir combien la pauvreté et le malheur |oppressaient| tenaillaient| accablaient| un si grand homme. Sárt sveið mér að að sjá hve fátæktin og óhamingjan |surfu| þrengdu| að svo miklum manni.
oppression
Oppression de la femme, kvennakúgun, kvennaánauð, kvennaáþján, kvennaundirokun.
optimal
En été, lorsque les conditions sont |optimales| les meilleures possible|, yfir sumartímanum, þegar aðstæður eru eins best verður á kosið.
optimaliser
Pour |{optimaliser} {utiliser au mieux} {mettre au mieux à profit} les| tirer un maximum de profit des| compétences de chaque individu, til að hæfileikar hvers einstaklings nýtist sem best.
optimiste
|Optimiste quant à| confiant en| l’avenir, bjartsýnn á framtíðina.
Depuis la fin de l’éruption, les gens sont plus optimistes. Léttara er yfir mönnum eftir að gosinu lauk.
optique
Il aborde le problème |dans une autre {optique} {perspective}| sous un autre angle| d’un autre point de vue|. Hann nálgast málið frá |öðru sjónarhorni| öðrum sjónarhóli|.
Des perturbations dues à une rupture de câble de fibres optiques, truflanir vegna rofins ljósleiðara.
or
Tout ce qui brille n’est pas de l’or. Ekki er allt gull sem glóir.
[Acheter] [vendre] q.ch à prix d'or, [kaupa] [selja] e.ð dýrum dómum.
Non, je n'y vais pas ; pas pour tout l'or du monde. Nei, ég fer ekki þangað ; ekki fyrir mitt litla líf.
oraison
Oraison funèbre, líkræða.
orbite
Il avait les yeux enfoncés dans les orbites. Augun voru sokkin í tóftirnar.
ordinateur
Ordinateur portable, fartölva.
ordonnance
Ordonnance, prescription médicale, lyfseðill, lyfjaávísun
ordonnée
(en mathématiques) Lóðhnit.
ordonner
Ordonner q.n prêtre, vígja e.n til prests.
Il réfléchissait à tout cela sans parvenir à |ordonner| mettre de l'ordre dans| ses pensées. Hann velti þessu öllu fyrir sér án þess að koma reiðu á hugsanir sínar.
ordre
Etre à l’ |ordre du jour| agenda|, vera |á dagskrá| til umræðu|.
Quel est le point principal à l’ |ordre du jour| agenda| ? Hvað er efst á baugi ?
Retirer un point de l’ordre du jour, taka mál út af dagskrá.
Cette proposition a été |mise plusieurs fois à l’ordre du jour| abordée plusieurs fois|. Þessi tillaga var nokkrum sinnum tekin |á dagskrá| til umræðu|.
Mettre de l’ordre dans q.ch., koma |e.u á röð og reglu| lagi á e.ð|.
Il réfléchissait à tout cela sans parvenir à |mettre de l'ordre dans| ordonner| ses pensées. Hann velti þessu öllu fyrir sér án þess að koma reiðu á hugsanir sínar.
Mettre de l’ordre dans ses affaires, balayer devant sa porte, gera hreint fyrir sínum dyrum.
Tout est en ordre. Allt er í |lagi| röð og reglu|.
J’espère qu’il a bien |mis en ordre| rangé| sa chambre. Ég vona að hann hafi |{tekið} {lagað} {snyrt} almennilega til í| gengið frá| herberginu sínu.
Tout est |rentré dans l’ordre| revenu à la normale|. Allt er komið aftur í eðlilegt horf.
Tout finira par rentrer dans l’ordre. Allt mun |lagast| reddast|.
Peu de gens croient vraiment que cette affaire rentrera dans l’ordre l’année prochaine. Fáir hafa raunverulega trú á að |rætist úr þessu| úr rætist| á næsta ári.
Instaurer un nouvel ordre mondial, koma á nýrri skipun í alþjóðamálum.
Ils avaient l'intention de commettre une attentat terroriste |sur ordre| à l’instigation| d'un extrémiste français se trouvant en Syrie. Þeir ætluðu að fremja hryðjuverkaárás að undirlagi fransks öfgamanns í Sýrlandi.
Qui se permet de donner des ordres à un génie comme moi ? Hver vogar sér að skipa snillingi eins og mér fyrir verkum ?
Je travaillais sous ses ordres. J'étais son subordonné. Ég heyrði undir hann.
oreille
Tendre l’oreille, leggja við hlustir(nar).
Jouer d’oreille, spila eftir eyrunum.
Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Þetta var ekki sagt við daufum eyrum.
Ça lui était rentré par une oreille et sorti par l'autre. Það hafði farið inn um annað eyrað og út um hitt.
oreillette
Il portait une casquette à oreillettes. Hann var með derhúfu með eyrnaskjólum á höfðinu.
organe
La Pravda était l’organe du parti communiste soviétique. Pravda var málgagn sovéska kommúnistaflokksins.
organique
Substances organiques, lífræn efni.
organisateur
Les organisateurs de la manifestation, skipuleggjendur mótmælagöngunnar, þeir sem standa fyrir mótmælagöngunni.
organisation
Organisation mondiale de la santé, Alþjóðaheilbrigðis(mála)stofnunin.
L'Organisation mondiale du commerce, Alþjóðaviðskiptagstofnunin.
Organisation mondiale du travail, Alþjóðavinnumálastofnunin.
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Efnahags- of framfarastofnunin.
Organisation des Nations unies, Sameinuðu Þjóðirnar.
Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), Atlantshafsbandalag.
Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu Þjóðanna.
organiser
L’école organise des cours de français. Skólinn |gengst fyrir| heldur uppi| frönskunámskeiðum.
|Organiser| mener| des actions de protestation, efna til mótmælaaðgerða.
La femme moderne est plus indépendante et plus libre d’organiser son emploi du temps. Nútímakonur eru óháðari og hafa meira að segja um hvernig tíma þeirra er ráðstafað.
Maintenant, la vie quotidienne s'est organisée. Nú er daglegt amstur komið í fastar skorður.
organisme
Organisme génétiquement modifié, erfðabreytt lífefni.
orientation
Dans les écoles secondaires, il y a trois orientations théoriques : l’orientation sciences naturelles, l’orientation langues et l’orientation sciences sociales. Í framhaldsskólunum eru kenndar þrjár bóknámsbrautir : náttúrufræðabraut, tungumálabraut og félagsfræðabraut.
Orientation sexuelle, kynhneigð.
orienter
La fenêtre est orientée ver le nord. Glugginn veit í norður.
Les fourmis utilisent la lumière du soleil pour s’orienter. Maurar nota sólarljós til að rata.
Il lui était difficile de s'orienter dans l'obscurité. Hún átti í erfiðleikum með að átta sig í dimmunni.
original
L’original de l’acte de naissance, frumrit fæðingarvotorðsins.
origine
Il est d’origine allemande. Hann er |þýskættaður| af þýsku bergi brotinn| af þýskum {ættum} {uppruna}|.
ornière
L'eau s'accumule dans les profondes ornières de la route. Vatnið safnast í djúp hjólför í veginum.
Ne pas sortir |de l’ornière| de la routine| des sentiers battus|, poursuivre sur la voie tracée, hjakka í sama fari(nu).
Elle essayait vraiment d'arrêter la drogue mais elle retombait à chaque fois dans l'ornière. Hún reyndi í fullri alvöru að hætta eiturlyfjaneyslunni en hún féll alltaf í sama farið.
orthopédique
Appareil orthopédique, stoðtæki.
Appareil orthopédique pour le pied, stoðfótur.
os
Quand on y regarde de plus près, on voit qu’il y a | un {os} {hic}| quelque chose {qui cloche} {qui ne tourne pas rond} {d’anormal}|. Þegar betur er að gáð, sést að |ekki er allt með felldu| þar fylgir böggull skammrifi| galli er á gjöf Njarðar| annmarki fylgir kostum.
oser
Je n’ose pas. Ég þori |því| það| ekki.
Je n’ose pas le faire. Ég |{þori} {voga mér} ekki| treysti mér ekki til| að gera það. Ég treysti mér ekki til þess.
Il se demandait s'il devait entrer mais il n' |osait pas| en avait pas le courage|. Hann velti því fyrir sér hvort hann ætti að fara inn en |áræddi það ekki| þorði {það} {því} ekki| hafði ekki hug til þess|.
ostentation
Par ostentation, pour |la galerie| épater (le monde)| en mettre plein la vue|, til sýndarmennsku.
oter
Ote le pull à l’enfant. Klæddu barnið úr peysunni.
Où en es-tu avec ta thèse ? Hvernig gengur þér með ritgerðina ?
oublier
Tous les participants étaient remarquables : les solistes, l’orchestre, le chef d’orchestre, sans oublier le chœur des enfants. Allir þátttakendur voru frábærir : einsöngvararnir, hljómsveitin, hljómsveitarstjórinn, að ógleymdum barnakórnum.
Ils |oublient| perdent de vue| que la couronne islandaise est vulnérable. Þeim yfirsést að íslenska krónan er verjulaus.
J'ai |totalement| complètement| tout à fait| oublié de le demander. Ég seingleymdi að spyrja að því.
ouest
A l’ouest, (við) vestur, í vestri, til vesturs.
La maison se trouve à l’ouest de la rivière. Húsið stendur |vestan ({til} {megin}) við ána| vestan árinnar|.
Dans l’ouest du pays, á vesturlandi, á vestanverðu landi.
Dans l’ouest du fjord, við vestanverðan fjörðinn.
Dans l’ouest de l’Afrique, í vestanverðri Afríku.
|En provenance| venant| de l’ouest, að vestan, vestan að.
Se diriger vers l’ouest, fara |vestur| í vesturátt| vestarlega|.
|Au-delà de| en traversant| la rivière en direction de l’ouest, vestur fyrir ána.
ouf
Mais |avant qu'ils n'aient eu le temps de dire ouf| en moins de temps qu'il ne fallait pour le dire|, une terrible tempête s'était abattue sur eux. En |fyrr en varði| áður en þeir vissu af| var skollið á hið mesta illskuveður.
ouï-dire
Je ne suis au courant de tout cela que par ouï-dire. Ég þekki þetta allt nema af afspurn.
outrage
Il a été inculpé pour violences, délits sexuels et graves outrages à l'encontre de sa compagne. Hann var ákærður fyrir líkamsárás, kynferðisbrot og stórfelldar ærumeiðingar gegn sambýliskonu sinni.
outrepasser
Outrepasser ses compétences, fara út fyrir valdsvið sitt.
ouvert
Etre ouvert à de nouvelles perspectives, vera opinn fyrir nýjum möguleikum.
ouvrage
Il était déjà |à l’ouvrage| levé| debout|. Hann var þegar á |fótum| ferli|.
ouvrir
Ouvrir |le robinet (d’eau)| l’eau|, skrúfa frá vatninu.
Ouvrir toute grande la [bouche] [gueule], |glenna| sperra| upp [munninn] [ginið], gapa, gína.
|Ouvrir tout grands| écarquiller| les yeux, |glenna| sperra| upp augun.
Ouvrir toute grande la porte, opna hurðina upp á gátt, |galopna |sperra upp| hurðina.
Ouvrir à q.n (une porte fermée à clé), ljúka upp fyrir e.m.
La levée de l’embargo ouvrira le pays aux entreprises étrangères. Aflétting viðskiptabannsins mun opna landið fyrir erlendum fyrirtækjum.
La porte est grande ouverte. Dyrnar |standa opnar upp á gátt| gína galopnar|.
Elle avait la lèvre supériere ouverte. Efri vörin á henni hafði sprungið.
Entrez, c'est ouvert (ce n'est pas fermé à clé) ! Kom inn, það er ólæst !