naissance
Etre aveugle de naissance, vera blindur frá fæðingu.
naitre
Un nouveau mouvement démocratique est en train de naitre. Ný lýðræðisleg hreyfing er í burðarliðnum.
nanti
Pour améliorer la condition des moins nantis, til að bæta kjör efnaminna (fólks).
nappe
La |nappe de pétrole| marée noire| se dirige rapidement vers le rivage. Olíubrák berst hratt að landi.
NASA
Geimvísindastofnun.
nationalisme
(au sens idéologique) þjóðernishyggja.
(au sens politique) þjóðernisstefna.
nature
Il était |d’une nature| d’un tempérament| calme et posé˹e˺. Hann var rólegur og yfirvegaður að |upplagi| eðlisfari|.
Le pays a une nature et un climat rudes. Landið er erfitt að náttúrufari og veðráttu.
naturel 1
Elle est d'un naturel réservé. Hún er hlédræg í eðli sínu.
naturel 2
Il n’est pas |naturel| normal| que... Það er ekki |eðlilegt| einleikið| að...
naufrage
Faire naufrage, bíða skipbrot.
nausée
J’ai été soudain pris de nausée. Mér varð skyndilega óglatt.
Il sentit immédiatement cette odeur qui lui avait donné la nausée. Hann fann strax lyktina sem hafði vakið honum |ógleði| velgju| klígju|.
nébuleux
Certains émigrés avaient des idées très |nébuleuses| floues| vagues| à propos de leurs origines. Sumir útflytjendur voru með mjög |óskýrar| óljósar| þokukenndar| hugmyndir um uppruna sinn.
nécessaire
Ce n’est pas nécessaire. Það er óþarfi. Þess gerist ekki þörf. Þess þarf ekki.
Il n’est pas nécessaire que tu le fasses. Tu ne dois pas le faire. Þú þarft |þess ekki| ekki að gera það|.
Un plus petit nombre de chalutiers ne pourrait pêcher la quantité nécessaire au maintien de l’économie nationale. Færri togarar gætu ekki aflað þess, sem til þyrfti til að halda þjóðarbúinu gangandi.
Si |nécessaire| besoin en [est] [était]|, ef |þess [þarf] [þyrfti]| nauðsyn [krefur] [krefði]| nauðsyn [ber] [bæri] til|.
Si on considère que c’est nécessaire, ef þurfa þykir.
Il |est nécessaire d’| faut| établir de nouvelles lois pour protéger la vie privée des gens. Það er þörf á að setja ný lög til að vernda einkalíf fólks.
Des camions citernes d’eau froide étaient acheminés et c’était bien nécessaire par une chaleur de près de 45 degrés. Það voru tankbílar með köldu vatni á vegi, en ekki veitti af (þeim) þegar hitinn nálgaðist 30 stig.
nécessité
Il y a |une nécessité| un besoin| urgent˹e˺ de réformes politiques. Það er brýn nauðsyn á stjórnmálaumbótum.
Fournir aux gens les biens de première nécessité, sjá fólki fyrir |lífsnauðsynjum| nauðþurftum|.
Sauf (en) cas d’extrême |nécessité| urgence|, nema í ítrustu neyð.
nécessiteux
Etre |nécessiteux| indigent| pauvre comme Job|. vera |örbirgur| örbjarga| bjargarlaus| bláfátækur| gersnauður|, vera (komast) á vonarvöl, búa við kröpp kjör.
nécrologique
Ecrire un article dans la rubrique nécrologique, skrifa minnigargrein.
négligeable
L’amélioration de la qualité de vie de la majorité des habitants est négligeable. Lífsgæði meirihluta íbúanna hafa ekki batnað nema óverulega.
négligence
Il s’y est pris avec beaucoup de négligence. Hann fór að þessu með |miklu {gáleysi} {hirðuleysi} {andvaraleysi} {skeytingarleysi}| mikilli óhirðu|.
Il est accusé de négligences graves et réitérées dans l'exercice de ses fonctions. Hann er ákærður fyrir stórfellda og ítrekaða vanrækslu í starfi sínu.
négligent
Des touristes |négligents| nonchalants| qui jettent partout leurs ordures, hirðulausir ferðamenn sem henda rusli út um allt.
négliger
Dans cet ouvrage, certains aspects de l’auteur |ne sont pas {pris en compte} {pris en considération} {envisagés} {considérés}| sont {négligés} {passés sous silence}{méconnus}|. Nokkrar hliðar á þessum höfundi |{verða} {eru hafðar} útundan| koma ekki til hliðsjónar| {sitja} {verða} á hakanum| eru hornreka| í bókinni. Í bókinni er ekki tekið tillit til nokkurra hliða á þessum höfundi.
La direction de l’école a |négligé| omis| de prendre les précautions nécessaires. Skólastjórnin hefur |leitt hjá sér| hirt ekki um| látið {hjá líða} {undir höfuð leggjast}| að gera nauðsynlegar varúðarráðstafanir.
négocier
Negocier avec q.n, |eiga í {samræðum} {samningaviðræðum}| friðmælast| leita eftir sáttum| við e.n.
neige
Averse de neige fondante, slydda, slydduél, kraparigning.
Neige |fondante| fondue| (au sol), krap, krapi.
Forte˹s˺ chute˹s˺ de neige, fanfergi, fannfergja, mikil snjókoma, kafald, moldviðri.
Dans cette tempête de neige, nous nous étions complètement égarés. Við höfðum tapað átt með öllu í moldviðri.
Neige durcie, harðfenni.
Neige et brouillard, neige par temps calme, mugga.
Neige |fraiche| récente|, mjöll.
Tourbillon de neige, skafrenningur, skafbylur.
Elle s'était égarée, elle fut recouverte par la neige et finit par mourir de froid. Hún hafði villst, hana fennti (í kaf) og loksins fraus hún til bana.
neigeux
L'hiver 2010 a été très peu neigeux. Veturinn 2010 hefur verið mjög snjóléttur.
néophyte
J’avais l’impression d’être un |néophyte| petit novice| parfait débutant|. Ég skynjaði mig sem algjöran grænjaxl.
Je ne suis pas |un néophyte| débutant| novice| en la matière. Ég er enginn |nýgræðingur| græningi| á þessu sviði.
nerf
Il |me tape sur {les nerfs} {le système}| m’irrite| m’agace| m’énerve|. Hann |ertir| ergir| mig. Hann |skapraunar| fer í taugarnar á| mér. Hann er mér til skapraunar.
Elle est devenue un vrai paquet de nerfs. Hún er orðin ein taugahrúga.
Il avait les nerfs à fleur de peau. Taugarnar hjá honum voru þandar til ýtrasta.
nerveux
Taugaspenntur, taugastrekktur, taugaóstyrkur.
net
Il s'arrêta net, se retourna lentement et me fixa. Hann |stakk við fótum| snöggstansaði| snarstansaði|, snéru sér hægt og starði á mig.
nettoyage
Au nettoyage à sec, à la teinturerie, á efnalaug, hjá fatahreinsun.
Produits de nettoyage, hreingerningarvörur.
nettoyer
Ils s’emploient à nettoyer le camping après le passage de touristes négligents. Þau sýna mikinn dugnað við að hreinsa til á tjaldstæðinu eftir hirðulausa ferðamenn.
neurologie
Il est à la section ambulante de neurologie. Hann er á göngudeild taugalækninga.
nez
N’attends pas trop longtemps, sinon la marchandise va |te passer sous le nez| t’échapper|. Þú mátt ekki bíða of lengi því þá getur varan runnið þér úr greipum.
Il ne montre pas le bout du nez. Il ne se |montre| manifeste| pas. Það |krælir| krælar| bólar| ekki á honum. Það sér ekki til hans.
Elle avait un masque à oxygène devant le nez et la bouche. Fyrir vitum hennar var súrefnisgríma.
Elle essayait de me tirer les vers du nez. Hún reyndi að veiða upp úr mér upplýsingar.
Elle |{fourre} {met} son nez| fouine| dans les affaires de tout le monde. Hún er |með nefið niðri| eins og þvara| hvekkur| í hvers manns koppi.
Elle |{fourre} {met} son nez| fouine| dans les affaires des autres. Hún hnýsist í það sem henni kemur ekki við.
Il m'a ri au nez. Hann hló upp í opið geðið á mér.
J'ai médicament contre |le nez bouché| la congestion nasale|. Mig vantar lyf við nefstíflu.
|Tirer les vers du nez à| cuisiner| q.n, spyrja e.n |spjörunum úr| í þaula|, pumpa e.n, veiða upplýsingar úr e.m.
nid
Il a fallu faire appel aux pompiers pour détruire le nid de guêpes. Það þurfti að kalla á slökkviliðið til að eyða geitungabúinu.
Le conducteur avait perdu le contrôle du véhicule parce que la route était pleine de nids de poule. Bílstjórinn hafði misst rútuna út af vegna þess hversu vegurinn var holóttur.
nier
Il nie être jamais entré dans cette maison. Hann |neitar (því)| {þrætir} {þvertekur} fyrir| að hafa nokkru sinni komið í þetta hús.
Il nie toute culpabilité. Hann neitar allri sök.
L'homme a avoué avoir eu des relations sexuelles avec elle mais a toujours nié la paternité. Maðurinn sagðist hafa átt mök við hana en þrætti fyrir faðerni.
nique
Dans les années 70, les jeunes femmes portaient le pantalon pour faire la nique à la société partiarchale. Á áttunda áratugnum klæddust ungar konur buxum til að senda feðraveldinu fingurinn.
niveau
Au niveau de la mer, við sjávarmál.
Ces montagnes sont à 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Þessi fjöll eru 2500 metrar á hæð yfir sjó.
La Mer Morte est à 415 mètres en dessous du niveau de la mer. Dauðahafið liggur 415 metrum neðar en |yfirborð sjávar| sjávarborð|.
La hausse du niveau des océans, hækkandi sjávarborð.
Dans ces pays, le niveau de vie est bas. Í þessum löndum eru lífskjörin knöpp.
|La baisse| la détérioration| du niveau de vie, kjararýrnun.
Je dois remettre à niveau mes connaissances dans ce domaine. Ég þarf að vinna upp þekkingu mína á þessu sviði.
Au niveau des pouvoirs locaux, á sveitarstjórnarstiginu.
J'ai fait la connaissance d'une personne qui n'est pas au même niveau que moi du point de vue social et financier. Ég kynntist manneskju sem er ekki jafnfætis mér félagslega og fjárhagslega.
noce
L’année passée, le couple a fêté ses noces d’or. Á síðastliðnu ári áttu þau hjónin gullbrúðkaupsafmæli.
nocif
|Substance| produit| – |nocif| nuisible à la santé|, óheilnæmi, óhollusta.
noël
Je viendrai le jour de Noël. Ég kem á jóladag.
Noël sans neige, rauð jól.
nœud
Trancher le nœud gordien, höggva á hnútinn.
noir
Travail |au noir| non déclaré|, svört atvinnustarfsemi.
Travailler au noir, vinna á svörtu, stunda svarta atvinnustarfsemi.
Roman |noir| d’épouvante|, hrollvekja, hrollsaga, hryllingssaga, tryllir.
Payer |au noir| de la main à la main| en sous-main|, borga |svart| undir borðinu|.
En plein jour, il faisait |nuit noire| noir comme dans un four|. Það var |niðamyrkur| kolamyrkur| brúnamyrkur| svartamyrkur| niðadimmt| um miðjan dag.|
nom
Il porte le nom de sa mère. Hann |er heitinn eftir| heitir í höfuðið á| móður sinni.
Il y a très peu de gens qui |portent ce nom| s'appellent ainsi| en Islande. Það eru örfáir sem heita þessu nafni á Íslandi.
Ce communiqué |cite| mentionne| les noms des entreprises qui ont refusé de participer à l'enquête. Í þessari tilkynningu eru nafngreind þau fyrirtæki sem neituðu þátttöku í könnuninni.
La voiture est au nom de ma femme. Bíllinn er skráður á konu mína.
nombre
Limiter le nombre ([d’entrées] [d’inscriptions]), introduire un numerus clausus, setja fjöldatakmarkanir.
nommément
Il n'a pas été cité nommément dans cette affaire. Hann var ekki nefndur á nafn í því máli.
non alcoolisé
Boissons non alcoolisées, óáfengir drykkir.
non aligné
Alliance de pays non alignés, bandalag óháðra þjóða.
non qualifié
Personnel non qualifié, ófaglært starfsfólk.
non-accompagné
Les autorités françaises ont commencé à enregistrer les enfants non-accompagnés dans le camp de réfugiés de Calais. Frönsk yfirvöld eru byrjuð að skrá |fylgdarlaus börn| börn án fylgdar| í flóttamannabúðum í Calais.
nonchalant
Des touristes |nonchalants| négligents| qui jettent partout leurs ordures, hirðulausir ferðamenn sem henda rusli út um allt.
non-intervention
Politique de non-intervention, afskiptaleysisstefna.
non-lieu
Prononcer le non-lieu, déclarer une plainte irrecevable, vísa máli frá.
non-respect
Le contrat a été révoqué pour cause de |non-respect des engagements| non-exécution des clauses| dol|. Samningnum hefur verið rift vegna vanefndar.
nord
Au nord, (við) norður, í norðri, norðanlega, til norðurs.
La maison se trouve au nord de la rivière. Húsið stendur |norðan ({til} {megin}) við ána| norðan árinnar|.
Dans le nord du pays, á norðurlandi, norðurlands, á norðanverðu landi.
Dans le nord de la bande Gaza, á norðanverðu Gazasvæðinu.
Dans le nord du fjord, við norðanverðan fjörðinn.
Dans le nord de l’Afrique, í norðanverðri Afríku.
|En provenance| venant| du nord, að norðan, norðan að.
Se diriger vers le nord, fara |norður| í norðurátt| norðarlega|.
|Au-delà de| en traversant| la rivière en direction du nord, norður fyrir ána.
normal
Il n’est pas |normal| naturel| que... Það er ekki |eðlilegt| einleikið| að...
Il ne semble pas que le trafic puisse |revenir à la normale| se normaliser| avant le weekend. Ekki er útlit fyrir að umferð komi í eðlilegt horf (á ný) fyrir helgi.
Tout est |revenu à la normale| rentré dans l’ordre|. Allt er komið aftur í eðlilegt horf.
Pourquoi le jour du scrutin tombe-t-il toujours le mardi qui suit le premier lundi de novembre ? Il est normal qu'on se pose la question. Af hverju er kjördagurinn ávallt þriðjudagurinn á eftir fyrsta mánudeginum í nóvember ? Er von að spurt sé.
Quand je suis passée chercher la clé chez lui, il m'a semblé dans un état normal. Þegar ég sótti lykilinn til hans var hann eins og hann átti að sér.
normalement
L’avion a atterri normalement. Vélin lenti með eðlilegum hætti.
Tout se déroule normalement. Allt fer með |felldu| eðlilegum hætti|.
Deux milliards de couronnes qui auraient normalement dû aller au trésor public, tveir miljarðar króna sem með réttu lagi hefðu átt að renna til ríkissjóðsins.
normaliser
Il ne semble pas que le trafic puisse |se normaliser| revenir à la normale| avant le weekend. Ekki er útlit fyrir að umferð komi í eðlilegt horf (á ný) fyrir helgi.
norme
Tous ces objets sont fabriqués |selon la même norme| sur le même modèle. Allir þessir hlutir eru sniðnir eftir sama staðli.
Les normes de protection de l’environnement, umhverfisverndunarstaðlar.
Deux milliards d'enfants vivent dans des zones où la pollution atmosphérique dépasse les normes internationales. Tveir miljarðar barna búa á svæðum þar sem loftmengun fer yfir mörk alþjóðastaðla.
notarié
Acte notarié, lögbókandaaðgerð.
notation
Agence de notation financière, matsfyrirtæki.
note
Recueil de notes, safn minnispunkta.
Note insuffisante, échec, falleinkunn.
Note en bas de page, neðanmálsgrein.
noter
Nous |notons| remarquons| un grand intérêt de la part des éditeurs étrangers. Við finnum fyrir miklum áhuga erlendra útgefenda.
Il est capable d'interviewer quelqu'un en ne notant que quelques phrases. Hann getur tekið löng viðtöl án þess að þurfa að punkta niður nema fáeinar setningar.
notice
Dans la notice explicative (du médicament), á fylgiseðli (lyfsins)
notion
Dans une telle situation, on perd la notion du temps. Í svona ástandi fer tímaskynið.
Ces imbéciles |n'ont aucune notion de| n'y connaissent rien au| théâtre. Þessir bjánar hafa ekki hundsvit á leiklist(inni).
nourrir
La terre nourrit beaucoup de gens. Jörðin brauðfæðir margt fólk.
Elle ne peut |nourrir| subvenir aux besoins d’| assurer la subsistance d’| entretenir| une grande famille. Hún getur ekki |{framfært} {brauðfætt} stóra fjölskyldu| séð stórri fjölskyldu fyrir framfæri| {séð fyrir} {framfleytt} stórri fjölskyldu|.
nouveau
Qu’est-ce qu’il y a de nouveau ? Quoi de neuf ? Quelles sont les nouvelles ? Hvað |dró| bar| til tíðinda ?
nouvelle
Avoir des nouvelles de q.n, hafa |{spurnir} {fréttir} af e.m| heyra {í} {frá}| e.m.
Donner de ses nouvelles, láta |í| frá| sér heyra.
Sur les réseaux sociaux sont diffusées les photos des jeunes dont on est encore sans nouvelles. Á samfélagsmiðlum er verið að dreifa myndum af ungmennum sem ekki hafa enn látið vita af sér.
Demander des nouvelles de q.n, spyrja frétta af e.m.
Je n'ai guère de nouvelles d'elle. Ég hef lítið frétt af henni.
Est-ce que tu as des nouvelles de ton frère ? Hefurðu eitthvað heyrt í bróður þínum ?
On |est sans nouvelles| n’a plus entendu parler| de lui depuis deux semaines. Ekkert hefur til hans spurt í tvær vikur.
Quelles sont les nouvelles ? Qu’est-ce qu’il y a de nouveau ? Quoi de neuf ? Hvað |dró| bar| til tíðinda ?
Et à part ça, |quelles sont les nouvelles| quoi de neuf| chez toi ? Hvað er að frétta af þér annars ?
La Bonne Nouvelle, Fagnaðarerindi.
novice
J’avais vraiment l’impression d’être un |petit novice| néophyte| parfait débutant|. Ég skynjaði mig sem algjöran grænjaxl.
Je ne suis pas un |novice| néophyte| débutant| en la matière. Ég er enginn |nýgræðingur| græningi| á þessu sviði.
nu
Nu comme un ver, kviknakinn, blánakinn, allsber.
nuance
Chaque mot a une nuance spécifique. Hvert orð hefur ákveðið blæbrigði.
nucléaire
Arme nucléaire, kjarnorkuvopn.
|Fonctionnant| qui marche à| l’énergie nucléaire, kjarnorkuknúinn.
Combustible nucléaire, kjarnorkueldsneyti.
nue
Porter q.n aux nues, |chanter les louanges de| louanger| vanter les mérites de| ne pas tarir d’éloges sur| q.n, lofa e.n, hrósa e.m (upp) í hástert, hefja e.n upp til skýjanna.
Certains avaient entendu parler de la découverte des ossements sur la colline, d'autres tombaient des nues. Sumir höfðu heyrt fréttir af beinafundinum í holtinu, aðrir komu |af| úr| fjöllum.
nuire
Ces insinuations infondées pourraient lui |nuire| porter préjudice| être préjudiciables| faire du tort|. Hann gæti skaðast á þessum aðdróttunum úr lausi lofti gripnum.
La poursuite de la chasse à la baleine pourrait |nuire| faire du tort| porter préjudice| être préjudiciable| à l’économie islandaise. Framhald á hvalveiðum gæti |komið illa niðrá íslenska efnahagslífinu| unnið íslenska efnahagslífinu tjón| valdið íslenska efnahagslífinu tjóni| gert íslenska efnahagslífinu {skaða} {óskunda}| skaðað íslenska efnahagslífið|.
Cela a fortement nui à sa réputation. Sa réputation a |subi un {préjudice} {dommage} considérable| en a pris un coup|. Orðstír hennar hefur beðið talsverðan hnekki.
L’homme a été immédiatement |mis hors d’état de nuire| maitrisé|. Maðurinn var strax yfirbugaður.
nuit
La nuit passée, í fyrri nótt.
(Pendant) la nuit, á nóttunni, að nóttu til, á næturnar, að næturlagi, á næturþeli.
A 3 heures de la nuit, um kl. þrjú á nóttunni.
Jusque tard dans la nuit, fram eftir nóttu.
Je ne guérirai pas en une nuit. Ég næ mér ekki á einni nóttu.
Il faisait nuit noire en plein jour. Það var |niðamyrkur| kolamyrkur| brúnamyrkur| svartmyrkur| niðadimmt| blánótt| um midjan dag.
Ceux qui procédaient au recomptage des voix ont dû travailler jour et nuit pour terminer leur travail à temps. Þeir sem sáu um endurtalningu atkvæða þurftu að leggja nótt sem nýtan dag við að ljúka verkefninu í tíma.
Veiller toute la nuit, vaka |fram úr| alla nóttina|.
numérique
Livre |numérique| électronique|, rafbók.
numéro
Les élèves ont réalisé un défilé de mode et plusieurs numéros. Nemendur stóðu fyrir tískusýningu og nokkrum skemmtiatriðum.
Il a tiré le bon numéro. Il [a] [a eu] une chance |folle| incroyable| de pendu|. Hann |hefur dottið í lukkupottinn. Hann [er}] [var] ljónheppinn|.