habile
Il est particulièrement |{habile} {fort} {calé} dans| doué pour |versé dans l'art de| la décoration des gâteaux. Hann er afar |lunkinn| klókur| laginn| flinkur| hæfur| fær| vel að sér| í kökuskreytingum.
habiller
S’habiller à la hâte, sauter dans ses habits, sletta sér í fötin.
S’habiller de noir, klæðast svörtu.
habitacle
Habitacle (d’un avion), cockpit, flugstjórnaraklefi, stjórnklefi.
Habitacle (d’un [bateau] [camion]), cabine, stýrihús (á [báti] [flutningabíl]).
habitat
La disparition des habitats et le braconnage provoquent un effondrement de la population des éléphants. Tap búsvæða og veiðiþjófnaður valda hruni fílastofnsins.
habitation
Des photos |d’une habitation| d’un lieu de séjour| plutôt délabré˹e˺, myndir af fremur |óhrjálegum {vistarverum} {húsakynnum}| óhrjálegum dvalarstað|.
habitude
un café que l'homme avait l'habitude de fréquenter| depuis des années, kaffihús þangað sem maðurinn hafði vanið komur sínar í gegnum árin.
habitué
C’est un |habitué| amie de la famille|. Hann er heimagangur hér.
habituellement
|Habituellement| la plupart du temps| le plus souvent| généralement|, la publicité s’adresse à l’ensemble de la population. |Lengst af| venjulega| mestan tímann| oftast| er auglýsingum beint til allrar þjóðarinnar.
hacker
Les |hackers| pirates informatiques| se sont approprié les mots de passe de millions d'utilisateurs. Tölvuþrjótar hafa komist yfir lykilorð miljóna notenda.
haleine
Etre tenu en haleine, bíða |í ofvæni| hugfanginn| mjög spenntur|.
halloween
La veille de la Toussaint, de plus en plus de gens fêtent Halloween. Daginn fyrir allraheilagramessu halda æ fleiri (upp á) hrekkjavöku (A).
Le jour d'Halloween, les enfants mangent trop de frandises. Á hrekkjavökunni borða krakkar of mikið sælgæti.
hallucination
Avoir des hallucinations, vera haldinn skynvillu.
hallucinogène
(Substance) hallucinogène, skynvilluefni
halte
Halte! Stop ! Stansaðu þarna !
handicap
De nombreuses études récentes mettent en évidence le lien entre |un handicap auditif| une déficience de l'audition| et le recul des facultés mentales. Margar af nýrri rannsóknunum sýna tengingu á milli heyrnarskerðingar og vitrænnar hrörnunar.
handicaper
L’étroitesse du marché |{handicape} {désavantage} {défavorise}| est un obstacle pour| les stylistes islandais. Lítill markaður |{háir} {bagar} {er dragbítur á} íslenskum hönnuðum| er íslenskum hönnuðum til trafala| bagar íslenska hönnuði|.
hanter
C’est une des choses qui |me hantent| m’obsèdent| me {trottent} {tournent} en tête| me poursuivent|. Þetta er einn af hlutum sem |hringsólast í höfðinu á mér| ég er með á heilanum| {elta} {ásækja} mig| sækja að mér|.
happer
Ce chien happe tout. Þessi hundur glefsar í allt.
harcèlement
Beaucoup d’élèves sont victimes de |harcèlement| mobbing|. Margir nemendur eru |lagðir í einelti (A)| beittir einelti (D)|.
Beaucoup de jeunes femmes sont victimes de harcèlement sexuel. Margar ungar konur eru beittar kynferðislegri áreitni.
Deux femmes se sont manifestées pour accuser le candidat à la présidence |de harcèlement| d'abus| de violences| sexuel˹les˺. Tvær konur stigu fram og sökuðu forsetaframbjóðandann um |kynferðisofbeldi| kynferðislegt ofbeldi| kynferðislega áreitni|.
harceler
|Harceler| presser| q.n de questions, mettre q.n sur la sellette, soumettre q.n à un interrogatoire approfondi, spyrja e.n spjörunum úr, rekja úr e.m garnirnar.
harceleur
Les |harceleurs| tyrans| se moquaient d'elle parce qu'elle avait la bouche de travers. |Kvalararnir| yfirgangsseggirnir| eineltisseggirnir| gerðu grín að skakka munninum hjá henni.
hargneux
Est-ce que les chiens deviennent hargneux avec ceux qui les ont maltraités ? Verða hundar |afundnir| önnugir| við þá sem hafa farið illa með þá ?
hasard
C’est un pur hasard qu’il n’y ait pas eu de blessés. Það er |hending |tilviljun| ein að enginn slasaðist.
Par hasard, fyrir tilviljanir, af tilviljun, af hendingu.
|Le hasard a voulu| il se fait| que Gunnar me parla de l’éventualité de reprendre la ferme. Það |bar| æxlaðist| vildi| svo til að Gunnar kom að máli við mig að taka við jörðinni.
|J’ai trouvé par hasard| je suis tombé sur| de vieilles photos encadrées. Ég rak augum í gamlar innrammaðar myndir.
Je suis passé chez lui à tout hasard. Ég er búinn að líta við hjá honum upp á von og óvon.
J'ai acheté un billet de loterie |à tout hasard| juste comme ça| au cas où|. Ég keypti happdrættismiða af rælni.
Hier soir, |j’ai rencontré par hasard| je suis tombé sur| Magga. Í fyrrakvöld rakst ég á Möggu.
On ne peut pas choisir des synonymes au hasard. Það má ekki velja samheit af handahófi.
Des attentats perpétrés au hasard, handahófskenndar árásir.
Un échantillon choisi au hasard, slembiúrtak, tilviljunarkennt úrtak.
hâte
Faire un travail à la |hâte| va-vite|, |bâcler| torcher| un travail, gera verk |í flaustri| af {fljótfærni} {fljótræði} {hroðvirkni}|, flaustra af verki.
C’est un travail |fait à la {hâte} {va-vite}| bâclé| torché|. Það er |fúsk| glapræði| fljótræðisverk|.
hâtif
Nous ne devons jamais tirer des conclusions hâtives. Við megum aldrei hrapa að neinni niðurstöðu.
hausse
La hausse du niveau des océans, hækkun yfirborðs sjávar, hækkandi sjávarborð, hækkuð sjávarstaða.
haut 1
Les affaires ont |eu| connu| des hauts et des bas. Viðskiptin hafa gengið svona upp og niður.
Ces vingt dernières années, les perspectives de paix ont connu des hauts et des bas. Síðastliðin tuttugu ár hefur skipst á skin og skúrir í friðarhorfum.
Elle se redressa puis se laissa retomber en arrière en heurtant le haut du lit en fer. Hún settist upp og hentist sér svo aftur á bak á rúmgaflinn sem var úr jarni.
haut 2
Réussir un examen |haut la main| avec (la plus grande) distinction|, standast próf |með láði| með fyrstu einkunn|.
hautain
[Port] [attitude] hautain˹e˺, reigingur.
hauteur
Il n’est pas à la hauteur de la tâche. Hann |er ekki starfinu vaxinn| ræður ekki við starfið. Hann er ekki fær |um| við| starfið|. Hann er ekki |hæfur| fær| til starfsins.
Il |ne s'est pas montré à la hauteur des| n'a pas répondu aux| attentes de son père. Hann hefur ekki staðið undir væntingum föður síns.
héberger
Les salles qui ont |hébergé| accueilli| l’exposition, sýningarsalir sem hafa hýst sýninguna.
|Héberger| recueillir| q.n, |hýsa| skjóta skjólshúsi yfir| e.n, veita e.m |húsaskjól| athvarf|.
herbe
Herbe |fanée| jaune| de l’an passé|, sina.
Faire paitre les vaches sur l’herbe de l’an passé, beita kúnum á sinuna.
hercule
Les travaux d’Hercule, þrautir Heraklesar.
herculéen
Accomplir |une tâche herculéenne| un travail de titan|, lyfta grettistaki, vinna þrekvirki.
héréditaire
Le caractère héréditaire d’une maladie, arfgengi sjúkdóms.
héritage
L’héritage [du défunt] [de la défunte], dánarbú [hins látna] [hinnar látnu].
héroïsme
Accomplir un acte d’héroïsme, drýgja hetjudáð.
hésitant
On lui a reproché d’avoir réagi aux difficultés économiques de façon |hésitante| tâtonnante|. Honum var kennt um fálmkennd viðbrögð í erfiðleikum í efnahagslífi.
La prise en charge des enfants ayant perdu un de leurs parents est parfois |hésitante| tâtonnante|. Aðstoð fyrir börnin sem hafa misst annað foreldri sitt er stundum fálmkennd.
hésiter
Sans hésiter (un instant), j’assommai le scélérat. Je n’|hésitai pas| eus aucun scrupule| à assommer le scélérat. Ég |hafði engar vöflur á því| hikaði ekki við| vílaði það ekki fyrir mér| að slá óþokkann í rot.
J'hésite. Je ne sais trop que penser. Entre les deux mon cœur balance. Ég er á |báðum| tveim| áttum.
heure
|Pour l'heure| dans l'état actuel des choses|, on ne signale pas de pertes humaines. Eins og staðan er núna er ekki vitað um mannfall.
A la première heure de cours, je n'ai que des débutants. Í fyrsta tímanum hef ég bara byrjendur.
heureusement
|Fort heureusement| par un heureux hasard |, il n’y a pas eu de blessés. Það þykir mesta mildi að enginn slasaðist.
heureux
Tu peux t’estimer heureux de ne t’être pas fait mal. Það var mildi að þú meiddir þig ekki.
Je m’estime heureux de ne pas avoir eu de tels ennuis. Ég |prísa mig sælan| tel mig heppinn| hrósa happi| að ég lenti ekki í svona vandræðum.
Nous sommes heureux de parler de ces heures passées ensemble. Við |gleðjumst| erum glaðir| yfir því að tala um samverustundir.
heurter
L’engin a d’abord heurté un arbre et ensuite un avion à l’aérodrome. Vélin rakst fyrst á tré (A) og síðan á flugvél á flugvellinum.
La voiture a |heurté| défoncé| embouti| la palissade. Bíllinn ók á trévegginn.
La main a heurté le pot de fleurs, qui s'est renversé et est tombé à terre. Höndin slóst í blómapottinn, sem valt um koll og datt í gólfið.
Un train rempli de voyageurs a heurté un train de marchandises. Lest full af farþegum lenti í árekstri við vöruflutningalest.
Deux trains se sont |heurtés| cognés|. Tvær lestir rákust |saman| hvor framan á aðra|. Tvær lestir skullu saman.
Là où la civilisation occidentale et la civilisation orientale se sont heurtées, þar sem vestrænni og austrænni menningu laust saman.
hic
Quand on y regarde de plus près, on voit qu’il y a |un {hic} {os}| quelque chose {qui cloche} {qui ne tourne pas rond}{d’anormal}|. Þegar betur er að gáð, sést að |ekki er allt með felldu| þar fylgir böggull skammrifi| galli er á gjöf Njarðar| annmarki fylgir kostum.
|Le hic| l’inconvénient| l’embêtant| est que l’image prend toute la largeur de la scène. Sá hængur er að myndin spannar fullvítt svið.
histoire
On a fait des tas d’histoires pour des bagatelles. Það hefur verið gert veður |{af} {út af} {út úr} smámunum| um smámuni|.
S'agit-il de |toutes ces histoires| tout ce cinéma| qu'il y a eu au journal télévisé ? Er það |uppistandið| uppnámið| sem hefur verið í sjónvarpsfréttum ?
Il a |retracé l’histoire| fait l’historique| de la ville d’Akureyri. Hann rakti sögu Akureyrarbæjar.
On aurait pu croire un moment qu’en diffusant un reportage nauséabond sur le don d’organes, cette chaine de télévision allait |{entrer dans l’} {écrire une page d’} histoire| passer à la postérité|. Um tíma leit út fyrir að þessi sjónvarpsrás væri komin á spöld sögunnar með ógeðfelldum þætti um líffæragjöf.
Leur divorce était |une longue histoire| depuis longtemps prévisible|. Skilnaðurinn hafði átt sér langan aðdraganda.
historique 1
Il a |fait l’historique| retracé l’histoire| de la ville d’Akureyri. Hann rakti sögu Akureyrarbæjar.
historique 2
Le monde attend des Etats-Unis qu'ils respectent les engagements qu'ils ont pris en signant l'historique accord de Paris. Heimurinn býst við því af Bandaríkjunum að þau standi við skuldbindingar sem þau gengust undir í tímamóta Parísarsamkomulagi.
hit-parade
(recommandation officielle : palmarès), vinnsældalisti.
hiver
Cet hiver(-ci) (passé ou futur rapprochés), í vetur, á þessum vetri.
Cet hiver(-là) (passé ou futur moins rapprochés), um veturinn.
|L’| en| hiver (de façon générale, sans autre spécification temporelle) um vetur.
|L’| en| hiver (itératif), á |veturna| vetrum| vetrin|, að vetrarlagi.
Chaque hiver (insistance sur la valeur itérative), á hverjum vetri, hvern vetur.
L’hiver prochain, næsta vetur, á næsta vetri, að vetri.
L’hiver passé í |fyrravetur| vetur leið|, á síðasta vetri, síðasta vetur.
Vers la fin| dans la seconde partie| de l’hiver, að áliðnum vetri, á ofanverðum vetri, síðla vetrar.
|Jusque tard en| presque jusqu’à la fin de l’| hiver, fram eftir vetri.
Il est décédé en hiver 1983. Hann lést veturinn 1983.
L’hiver approche. Það |fer að vetra| vetrar|.
Les agneaux étaient encore dans les alpages à l’approche de l’hiver. Lömbin dagaði uppi á fjallinu.
Hiver rigoureux, fimbulvetur.
Nous sommes en plein hiver et on prévoit du mauvais temps. Það er hávetur og spáð vondu veðri.
hobby
Beaucoup de gens qui n’ont pas de |hobby| passe-temps| perdent pied quand ils cessent de travailler. Margir sem eiga |ekkert tómstundagaman| enga tómstundaiðju| missa fótfestuna þegar þeir hætta að vinna.
Elle avait divers |hobbys| passe-temps|. Hún sinnti margháttaðri tómstundaiðju.
Je n’ai pas le temps de |me consacrer à| pratiquer| mes hobbys. Ég hef ekki tíma til að |stunda mín {áhugamál} {hugðarefni}| sinna mínum {áhugamálum} {hugðarefnum}|.
homogène
˹Une population˺ ˹un groupe˺ homogène, einssleit ˹þjóð˺ ˹flokkur˺.
homologue
Les ministres ont rencontré leurs homologues finlandais et suédois. Ráðherrarnir hafa fundað með starfssystkinum sínum frá Finnlandi og Svíþjóð.
honneur
En l’honneur de l’artiste, listamanninum til heiðurs, í heiðurskyni við listamanninn.
Le fait que tant d’affaires importantes sommeillent dans des commissions |ne fait pas honneur au| n’honore pas le| Parlement islandais. Það er Alþingi ekki til sóma hvernig mörg mikilvæg mál eru látin sofna í nefndum.
A qui ai-je l'honneur ? Qui est à l'appareil, s.v.p ? Hver er þetta, með leyfi ?
honorer
|Honorer| remplir| ses engagements, standa við skuldbindingar sínar.
Le fait que tant d’affaires importantes sommeillent dans des commissions |n’honore pas le| ne fait pas honneur au| Parlement islandais. Það er Alþingi ekki til sóma hvernig mörg mikilvæg mál eru látin sofna í nefndum.
honte
|Mourir| être mort de| honte, skammast sín |niður fyrir| ofan undir| allar hellur.
honteux
Il trouvait |honteux| scandaleux| que les dirigeants américains refusent de parler aux dirigeants cubains. Hann taldi |hneisu| skömm| hneyksli| skammarlegt| að bandarískir leiðtogar neituðu að ræða við leiðtoga Kúbu.
hooligan
50 hooligans ont été arrêtés après des émeutes, 50 fótboltabullur voru handteknar eftir óspektir.
hôpital
Hôpital de campagne, vettvangssjúkrahús.
horaire
Quatre bus sur cinq ne respectent pas l’horaire. Fjórir af hverjum fimm strætisvögnum halda ekki áætlun.
Le bus roulent selon l’horaire de [dimanche] [weekend]. Strætisvögnum er ekið samkvæmt [sunnudagsáætlun] [helgaráætlun].
L'appareil a décollé avec deux heures de retard sur l'horaire (prévu). Vélin fór af stað tveimur tímum eftir áætlaða brottför.
horizon
|S’en aller vers| chercher| de nouveaux horizons, leggja á ný mið.
horreur
L’idée me fait horreur. Mig hryllir við tilhugsuninni.
Il a écrit un livre sur les |horreurs| atrocités| dont il a été témoin. Hann skrifaði bók um |þann óhugnað| þau ódæði| sem hann varð vitni að.
J’ai |horreur de| de l’aversion pour| [ce type] [cette mentalité]. [Ce type] [cette mentalité] me |fait horreur| dégoute|. Ég hef |andúð| ímugust| óbeit| viðbjóð| andstyggð| á þessum [gæja] [hugsunarhætti]. Mér býður (hugur) við þessum [gæja][hugsunarhætti]. Mér finnst þessi [gæi] [hugsunarháttur] |andstyggilegur| viðbjóðlegur|.
hors-la-loi
Proscrit, útlagi, skógarmaður, óalandi maður.
hors-taxe
Magasins hors-taxe, fríhöfn, tollfrjálst svæði.
hospitalier
Sciences hospitalières, hjúkrunarfræði.
hospitaliser
Ils ont été légèrement blessés mais n'ont pas dû être hospitalisés. Þeir hlutu minniháttar áverka en þurftu ekki að leggjast inn í sjúkrahús.
hôtellerie
Cours d’hôtellereie, hótelstjórnunarnám.
houleux
Lors d’une réunion houleuse, á sviftingasömum fundi.
Mer |houleuse| démontée|, mikill |sjógangur| öldugangur| sjór|, ólgusjór, öldurót.
huer
Huer q.n, |púa| baula| á e.n.
humanitaire
Pour des raisons humanitaires, af mannúðarástæðum.
humeur
Cette dépression se manifeste par des crises de larmes et des changements d’humeur. Þetta þunglyndi kemur fram í grátköstum og |geðsveiflum| skapbreytingum|.
Il est de [bonne] [mauvaise] humeur. Hann er í [góðu] [slæmu, vondu] skapi. Það liggur [vel] [illa] á honum.
Il est |de {mauvaise}{méchante} humeur| maussade| revêche| grognon| grincheux|. Hann er |önugur| fýldur| geðvondur|. Það er urgur í honum.
Est-ce que ces poèmes te viennent à l’esprit un par un selon ton humeur ? Koma þessi ljóð til þín eitt og eitt eftir því hvernig þú ert stemmdur ?
Egalité d’humeur, humeur égale, jafnaðargeð, geðró.
Je |ne suis pas d’humeur à| n’ai aucune envie de| rire. Mér er |ekki hlátur í hug| fjarri skapi að hlæja|.
Il me met de bonne humeur. Hann kemur mér í gott skap.
Il est très lunatique et en une seconde, sa bonne humeur se transforme en une humeur détestable. Hann er mjög skapstór og fer úr góðu í brjálað á innan við einni sekúndu.
humidité
|L’humidité| le temps humide| de ces dernières semaines a revitalisé les rivières à saumon ayant bénéficié de précipitations suffisantes. Vætutíðin í undanförnum vikum hefur hleypt lífi í þær laxveiðiár þar sem nægilegrar vætu hefur notið við.
Odeur d'humidité, rakalykt, saggalykt.
hygiène
Des hôpitaux beaucoup trop petits qui ne répondent pas aux normes minimales d’hygiène, alltof lítil sjúkrahús sem uppfylla ekki lágmarkskröfur um hollustuhætti.
Il faut respecter les règles d’hygiène. Gæta þarf hreinlætis.
Hygiène dentaire, tannhirða, þrif á tönnum.
hymne
L’hymne de l’Union européenne, einkennissöngur Evrópusambandsins.
hyperactif
Elle était hyperactive et avait des ennuis avec tous les professeurs. Hún var ofvirk og lenti upp á kant við kennara sína.
hyperactivité
Trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention (THADA), athyglisbrestur með ofvirkni.
hystérie
Une hôtesse a |fait une crise d’hystérie| pété {les plombs} {les boulons}{un câble}| est devenue folle furieuse| en plein vol. Flugfreyja |gekk á göflunum| sturlaðist| ærðist| æddist| {gekk} {fór} berserksgang| á miðju flugi.
Elle a fait une crise d'hystérie et on a dû lui faire une piqure pour la calmer. Hún varð sefasjúk og við urðum að sprauta hana niður.
Hystérie collective, skrílsbragur, skrílsháttur, skrílslæti, skrílsæði, múgæði.