eau
Société de distribution des eaux, vatnsveita.
Faire eau de toute˹s˺ part˹s˺, hripleka.
Bateau qui fait eau de toute˹s˺ part˹s˺, hriplekt skip.
ébahi
J’étais |ébahi| stupéfait| frappé de stupeur| ahuri| abasourdi| sidéré| renversé|. Ça ma coupé bras et jambes. Ég var |þrumulostinn| furðulostinn| agndofa| steinhissa|. Mér |féllust hendur| varð hverft við|. Mig rak í rogastans. Mér |brá (í brún)| hnykkti við|.
ébat
Les ébats furent tels que le bateau s’enfonça à moitié. |Ærsl urðu| ofsakæti varð| til þess að báturinn maraði í miðju kafi.
ébauche
Ceci n’est que l’|ébauche| amorce| d’une entreprise bien plus vaste. Þetta er aðeins |angi af| vísir að| miklu stærra máli.
Lors de ces négociations, on a élaboré une |ébauche| esquisse| de pacte fédéral. Í þessum viðræðum |var gert uppkast| voru gerð drög| að sambandssáttmála.
éblouir
J’ai été |ébloui| aveuglé| (par la lumière). Ég blindaðist af ofbirtu. Ég fékk |ofbirtu| glýju| í augu.
éboulement
Attention ! Risque |d’éboulement| d’éboulis| de chute de pierres| ! Varúð ! Hætta á grjóthruni !
ébranler
L’appareil bureaucratique grandit et à la fin, il est devenu si énorme qu’il n’y a plus moyen de l’ébranler. Skriffinskubáknið vex og á endanum er það orðið svo víðamikið að því verður ekki haggað.
Personne n'a perdu la vie dans le violent séisme qui a ébranlé l'Italie centrale tôt ce matin. Enginn lést í hörðum jarðskjálfta sem skók Mið-Ítalíu snemma í morgun.
ébriété
Conduire en état d’ébriété, aka undir áhrifum.
ébruiter
|Ebruiter| répandre| une nouvelle, blaðra út frétt (D).
écarquiller
|Ecarquiller| ouvrir tout grands| les yeux, |glenna| sperra| upp augun.
écart
Et maintenant, je mets une clôture de barbelés autour des mes sculptures pour tenir les vandales à l’écart. Og nú set ég gaddavírsgirðingu um höggmyndirnar mínar til að halda skemmdarvörgum frá.
Il se tenait un peu à l’écart. Il restait discret. Il ne se faisait pas remarquer. Hann hélt sig nokkuð til hlés. Hann lét lítt á sér bera.
écarter
Des attaques qui avaient pour but |d’écarter| de chasser| de déboulonner| de déloger| les autorités en place, árásir sem höfðu það að markmiði að koma stjórnvöldum frá.
Le plus grand danger est à présent |écarté| passé|. Mesta hættan er nú liðin hjá.
Ces idées ont été |écartées| abandonnées|. Þessar hugmyndir hafa orðið út undan.
Ecartez-vous ! Farið frá !
|Ecarte-toi| ôte-toi de là| ! Rýmdu fyrir mér !
On fixera un cadre dont on ne |s’écartera | sortira| pas. Settur verður rammi sem ekki verður kvikað frá.
Nous ne nous écartons pas trop de l’édition originale. Við færum okkur ekki of langt frá frumútgáfunni.
Ils trouvaient normal que les enfants dénoncent leurs parents si ceux-ci |s'écartaient| déviaient| de la ligne du parti. Þeim fannst allt í lagi að börn segðu til foreldranna sínna ef þau fóru út af flokkslínunni.
En un endroit très |écarté| retiré| isolé| éloigné|, á |afviknum| afskekktum| stað, á stað sem liggur mjög afsíðis.
échange
Ils exigent que tous les prisonniers soient libérés en échange des otages. Þeir krefjast þess að öllun föngum verði sleppt í skiptum fyrir gíslana.
Traité de libre échange, fríverslunarsamningur.
échanger
Nous avons échangé quelques [mots] [informations]. Við skiptumst á nokkrum [orðum] [upplýsingum].
Ils ont échangé des coups de feu. Þeir skiptust á skotum.
Je vais échanger mon coq contre le coq du voisin. Ég ætla að skipta á hananum mínum og hana nágrannans.
échangeur
Echangeur à niveaux multiples, mislæg gatnamót.
échantillon
Il revendique la victoire et fonde cette allégation sur un échantillon(nage) de bulletins provenant de toutes les urnes. Hann segist hafa sigrað og byggir það á úrtaki atkvæða úr öllum kjörkössum.
Un échantillon choisi au hasard, slembiúrtak, tilviljunarkennt úrtak.
échappatoire
Il a dit que les excuses du ministre ne sont qu’|une échappatoire| un faux-fuyant| un expédient| une dérobade|. Hann sagði viðbárur ráðherrans |tóman fyrirslátt| undanbrögð| vafninga| undanfærslu|.
échapper
Elle a échappé de justesse à l’incendie. Hún slapp naumlega frá bálinu.
Les gens qui viennent d’échapper à la servitude de la drogue, fólk nýsloppið oki eiturlyfja.
Afin que les filles échappent à l’attention inconvenante des garçons, til að stúlkurnar sleppi við óviðurkvæmilega athygli drengjanna.
Echapper à la critique, að komast hjá gagnrýni.
Nous n’avons pas |échappé aux| été épargnés par les| été à l’abri des| critiques. Nous avons eu notre part de critiques. Við höfum ekki farið varhluta af gagnrýni.
Essayer |d’échapper| de se soustraire| à une obligation, |skorast| færast| undan skyldu.
Il y a toujours quelque chose qui échappe |aux| à l’attention des| sauveteurs. Björgunarmönnum yfirsést alltaf eitthvað.
Certaines erreurs |m'ont échappé| ont échappé à mon attention|. Il y a certaines erreurs que je n'ai pas remarquées. Mér hefur sést yfir nokkrar villur.
Le conflit pourrait |échapper à tout contrôle| mal tourner| dégénérer|. Ágreiningurinn gæti farið |aflaga| úrskeiðis| miður| út af sporinu| úr skorðum|.
Ne pas laisser échapper une occasion, ekki láta takifæri |ganga sér úr greipum| fram hjá sér fara|.
On ne peut |échapper| se soustraire| à cette nécessité. Sú nauðsyn verður ekki umflúin.
Aucun peuple |n' échappera aux| ne sera à l'abri des| conséquences des changements climatiques. Engin þjóð verður ósnortin af áhrifum loftslagsbreytinga.
Echapper à |l’emprise| la domination| de q.n, ganga e.m úr greipum, komast úr valdi e.s.
N’attends pas trop longtemps, sinon la marchandise va |t’échapper| te passer sous le nez|. Þú mátt ekki bíða of lengi því þá getur varan runnið þér úr greipum.
Cette parole blessante m’a échappé. Ég |missti þetta móðgandi orð| glopraði þessu móðgandi orði| út úr mér.
Il a |laissé échapper sa proie| manqué son coup|. Il est rentré |les mains vides| bredouille|. Hann |sat eftir með sárt enni| missti af feng| greip í tómt| kom {tómhendur} {fenglaus}|. Hann fór |fýluferð| fýluför|. Hann hafði ekki erindi sem erfiði.
On l’a échappé belle. Il était moins une. Þar skall hurð nærri hælum. Þar hjó nærri hæl(i). Þar munaði mjóu (að illa færi). Þetta stóð tæpt.
Il ne pourra pas |échapper à votre attention| vous échapper|. Vous ne pourrez pas ne pas le remarquer. Hann fer ekki framhjá þér.
L’ammoniaque s’est échappé dans l’atmosphère. Ammoníakið |gaus upp| lék út| í andrúmsloft.
Il s’est échappé de prison. Hann hefur strokið úr fangelsi.
Le patient s’est échappé de la section fermée de l’hôpital psychiatrique. Sjúklingurinn er sloppinn út af lokuðu geðdeildinni.
échauffer
La réunion commençait à s’échauffer. Það hvessti á fundinum. Það hljóp kapp í fundarmenn. Fundarmönnum hitnaði í hamsi.
échéance
Quand le prêt vient-il à échéance ? Hvenær er lánið gjaldfallið ?
Payer ses traites à échéance, standa í skilum með afborganir.
A |courte échéance| court terme|, la chasse à la baleine n’aura guère d’impact sur le tourisme. Hvalveiðar mun hafa lítil áhrif á ferðaþjónustu |(þegar) til skamms tíma (er litið)| í bráð|.
La fin du mois est la |dernière échéance| date {limite} {butoir}| pour le dépôt de la candidature. Mánaðarlokin eru síðustu forvöð fyrir umsóknina.
A |longue échéance| long terme|, þegar til lengri tíma er litið.
Nous voulons utiliser les informations disponibles afin d'établir un plan d'action global muni d'une échéance. Við viljum nýta fyrirliggjandi upplýsingar til að búa til heildstætt tímasett aðgerðaplan.
échec
La tentative |s’est soldée par un échec| a échoué| n’a abouti à rien| n’a rien donné|. Tilraunin hefur |mistekist| farið út um þúfur| beðið skipbrot| brugðist| misheppnast|.
Echec, note insuffisante, falleinkunn.
échelle
A l’échelle internationale, á heimsvísu.
Un tremblement de terre de magnitude 4 sur l’échelle de Richter, jarðskjálfti að styrkleika 4 á Richter-kvarða.
Le plus grand parti à l’échelle nationale, hinn stærsti flokkur á landvísu.
échelon
Ceci permettrait de renforcer l'échelon des pouvoirs locaux. Þá myndi skapast tækifæri til að efla sveitarstjórnarstigið.
Il a gravi les échelons à force de travail et de persévérance. Hann hefur unnið sig upp í stöðu sína með eljusemi og þrautseigju.
échelonner
Le trafic s’échelonne sur plusieurs weekends de l’année. Umferð dreifist yfir fleiri helgar á árinu.
écheveau
Afin de démêler cet |écheveau| imbroglio| de lois, til að leysa þessa lagaflækju.
échiquier
Pièce d'échiquier, taflmaður.
écho
Sa proposition |est restée sans écho| n’a bénéficié d’aucun soutien|. Tillaga hans |fann ekki hljómgrunn| fékk ekki {góðar undirtektir} {stuðning}|. Hann fann ekki hljómgrunn fyrir tillögu sína.
échographie
Les femmes qui ont fait une échographie pendant leur grossesse, konur sem |fóru í {sonarskodun} {ómskoðun}| sem voru ómskoðaðar| á meðgöngutímanum.
échouer
La tentative |a échoué| n’a abouti à rien| n’a rien donné| s’est soldée par un échec|. Tilraunin hefur |mistekist| farið út um þúfur| beðið skipbrot| brugðist| misheppnast|.
Il essaya d'amener la question avec beaucoup de psychologie mais |il échoua lamentablement| ce fut un désastre|. Hann reyndi að bera upp spurninguna með mikilli sálfræðilegri djúpt en það mistókst hrapallega.
Leur projet échouera. Ils ne réussiront pas dans leur entreprise. Þeim verður ekki kápan úr því klæðinu.
Nous |avons échoué| sommes restés {bloqués} {en rade}| à l’aéroport de Treviso. Við urðum strandglopar á Trevisoflugvelli.
De vieux dossiers qui |ont {échoué} {abouti} {atterri}| se sont retrouvés| sur mon bureau ont suscité ma curiosité. Ég er að forvitnast út af gömlum skýrslum sem rak á fjörur mínar.
éclabousser
Eclabousser q.n. de q.ch, |skvetta| gusa| e.u á e.n.
Le bol s’est brisé et le yaourt |a éclaboussé| s’est répandu sur| tout le plancher. Skálin skall á golfið of jógúrtið |slettist|skvettist| út um allt.
éclair
J'ai eu |un éclair| une soudaine inspiration|. Ég fékk hugljómun.
éclairage
(ensemble de lampes), ljósabúnaður.
Ce n’est pas |un éclairage vraiment nouveau| une vision vraiment nouvelle| de la poésie. Það er ekki alveg nýtt sjónarhorn á skaldskapinn.
éclaircir
Eclaircir une forêt, grisja skóg, gera skóg |gisinn| gisnari|.
éclat
Mais en faisant voler en éclats le parti, il a mis fin à sa propre carrière politique. En með því að splundra flokknum batt hann enda á feril sinn í stjórnmálum.
Voler en éclats, tomber en mille morceaux, être réduit en miettes, brotna í spón, mölbrotna, fara í mask.
éclatant
|Remporter une victoire éclatante| l’emporter haut la main| sur q.n., battre q.n à plate couture, vinna |yfirburðasigur| stórsigur| á e.m, gersigra e.n, sigra e.n með yfirburðum.
D'un blanc éclatant, skínandi hvítur, skjannahvítur.
éclater
Une [guerre] [tempête] éclate. [Stríði] [stormi] lýstur á. Það skellur á [stríð] [stormur].
Ils se sont enfuis lorsque les coups de feu ont |éclaté| retenti|. Þeir tóku til fótanna er skothvellir kváðu við.
Lorsque le scandale a |éclaté| été {exposé au grand jour} {révélé} {dévoilé}|, þegar upp komst um hneykslið.
Je suis prêt à éclater. J’ai trop mangé. Ég er |pakksaddur| troðfullur|. Ég stend á blístri. Ég er búinn að borða yfir mig.
Il a |éclaté| explosé|. Il |s’est mis en| a eu un accès de| colère. Il s’est emporté. Hann |rauk| stökk| upp (á nef sér). Reiðin blossaði upp í honum.
Dans la salle |éclatèrent des applaudissements nourris| éclata une salve d'applaudissements|. Í salnum braust út mikið lófatak.
Elles étaient ivres et |s'éclataient| se lâchaient| complètement. Þær voru fullar og voru að sletta úr klaufunum.
éclipser
Ils |se sont éclipsés| ont filé à l’anglaise|. Þau |stungu af| {stálust} {laumuðust}burt|.
Il |éclipse| fait de l’ombre à| dépasse| tous ses rivaux. Hann |skyggjar á alla keppinautana sína| skarar fram úr öllum keppinautunum sínum|.
éclore
Les œufs sont en train d’éclore. Eggin eru |farin að stropa| byrjuð að klekjast|.
école
A l’école, í skolanum.
Arrêter l’école, hætta í skolanum.
écologique
Agriculture |écologique| respectueuse de l’environnement|, |vistvænn| umhverfisvænn| landbúnaður.
Véhicule |écologique| respectueux de l’environnement|, |vistvænt| umhverfisvænt| farartæki.
|Conduite| manière de conduire| écologique, vistakstur.
Conduire une voiture de façon écologique, vistaka bifreið (D).
écologiste
Umhverfisverndarsinni.
économe
Il avait été |économe| prévoyant| et avait épargné pour ses vieux jours. Hann hafði verið |aðsjáll| hagsýnn| séður| og safnað til elliáranna.
économie
Economie nationale, þjóðarbúskapur, þjóðarbú.
|Passer à| introduire| l’économie de marché, taka upp |markaðshagkerfi| markaðsbúskap|.
Passage à l’économie de marché, markaðsvæðing.
Economie d’énergie, orkusparnaður.
Economie politique, sciences économiques, hagfræði.
économique
|Politique| gestion| économique, efnahagsstefna, hagstjórn.
Système économique, hagkerfi.
Croissance économique, hagvöxtur.
A cause de la détérioration de la situation économique du pays, vegna versnandi þjóðarhags.
Histoire économique, hagsaga.
Politique de réformes économiques, efnahagsumbótastefna.
Sanctions économiques, boycot, embargo, efnahagsþvinganir.
économiquement
Personnes |économiquement faibles| défavorisées| démunies|, efnaminna fólk, þeir sem |minnst mega sín| standa verst| berjast í bökkum|.
économiser
On demande aux habitants d’|économiser l’eau| utiliser l’eau avec parcimonie|. Íbúar eru beðnir að |fara sparlega með| treina sér| vatnið.
|Economiser| grapiller| un peu d'argent, öngla saman peningum.
écoper
Il |pourrait écoper (de)| risque| encourt| 15 ans de prison. Hann gæti |fengið| hlotið| 15 ár fangelsi. Hann á 15 ár fangelsi yfir höfði sér|.
Si je parle à la police, ils vont croire que je les dénonce et je vais |écoper| le {sentir passer} {payer (cher)}| trinquer. Ef þeir vita að ég er að tala við lögregluna, halda þeir að ég sé að segja til þeirra og ég |{fæ að kenna á} {mun súpa seyði af} því| mun gjalda þess|.
écorcher
Je me suis écorché les genoux. J’ai les genoux écorchés. Ég |hruflaði mig| er hruflaður| á hnjám.
écosystème
Le recyclage de tous les déchets semble un problème plus difficile dans un écosytème fermé comme un vaisseau spatial habité. Endurvinnsla alls úrgangs virðist torleystari vandi í lokuðu vistfræðikerfi eins og mönnuðu geimfari.
écoulement
Tuyau |d’écoulement| d’évacuation| de décharge|, fráveiturör.
La réfection du réseau d’écoulement, endurbætur á fráveitukerfi.
écoute
|Mettre sous écoute| écouter| des conversations téléphoniques, hlera símtöl.
écran
Ecran géant, risaskjár.
Ecran plat, flatskjár.
Ecran tactile, snertiskjár.
écrasant
Subir une défaite écrasante, gjalda afhroð.
|Remporter une victoire écrasante| l’emporter haut la main| sur q.n., battre q.n à plate couture, vinna |yfirburðasigur| stórsigur| á e.m, gersigra e.n, sigra e.n með yfirburðum.
écraser
Ecraser [un mégot] [une cigarette], drepa á [stubbi] [sígarettu], kremja [stubb] [sígarettu].
écrire
Au moment d'écrire ce bulletin, on n'était pas parvenu à joindre le porte-parole de la compagnie aérienne. Ekki náðist í forsvarsmann flugfélagsins við skrif fréttarinnar.
écrouler
Quelques maisons se sont complètement écroulées. Nokkur hús hrundu til grunna.
Les enfants restaient debout jusqu'à une heure avancée et finissaient par s'écrouler de fatigue. Börnin vökuðu lengi fram eftir þangað til þau duttu út af.
écumer
Il écumait de rage. Hann froðufelldi af |reiði| bræði|.
Ses yeux se sont révulsés, sa bouche s'est mise à écumer et elle est tombée à terre. Hún ranghvolfdi í sér augunum, froðufelldi og féll svo í gólfið.
écurie
Il est trop tard pour fermer l’écurie quand le cheval s’est sauvé. Það er of seint að byrgja brunninn þegar barnið er dottið ofan í.
éducatif
Un livre d'aventures pour enfants à valeur |éducative| pédagogique|, ævintýrabók fyrir börn með fræðslugildi.
éducation
Education permanente, símenntun.
L’éducation des usagers de la route laisse à désirer. Umferðarfræðslu (D) er ábótavant.
édulcorer
Dans ce récit, l’auteur |n’édulcore pas la réalité| n’arrondit pas les angles|. Í þessari sögu skefur höfundurinn ekki af hlutunum.
effaroucher
Le bruit a |effarouché| mis en fuite| fait fuir| le voleur. Hávaðinn stökk þjófnum á flótta.
Le cheval s’est effarouché. Hesturinn |fældist| ærðist|.
effectif 1
Cet extrémiste recrute des effectifs pour l'Etat islamique. Þessi öfgamaður safnar liði fyrir Ríki Íslams.
effectif 2
Il a été condamné à une peine effective de neuf mois de prison. Hann var dæmdur í níu mánaða fangelsi óskilorðsbundið.
effervescence
Après les attentats terroristes, tout le pays était en |effervescence| émoi|. Eftir hryðjuverkaárásirnar var allt landið í uppnámi.
effet
Effets spéciaux (dans un film), tæknibrellur.
Effets secondaires, aukaverkanir.
Il n’y a pas de doute que cette méthode peu couteuse |a fait son effet| a porté ses fruits| s’est révélée efficace|. Þessi ódýra aðferð hefur tvímælalaust|skilað sér| reynst árangursrík|.
Il |{ne me fait pas l'effet} {n'a pas l'air} d'| ne me donne pas l'impression d'être| un criminel. Hann virkar ekki á mig eins og morðingi.
efficace
Il n’y a pas de doute que cette méthode peu couteuse |s’est révélée efficace| a porté ses fruits| a fait son effet|. Þessi ódýra aðferð hefur tvímælalaust|skilað sér| reynst árangursrík|.
Le vaccin |est efficace| agit bien| contre la grippe. Bóluefnið |{vinnur} {verkar} vel á flensu (A)| gagnast gegn flensu|.
C’est un remède (efficace) contre le rhume. Þetta lyf á við kvefi.
effondré
Ils étaient |effondrés| consternés|. Þeir voru |slegnir {óhug} {harmi}| miður sín| niðurbrotnir|.
effort
Faire de son mieux pour..., |gera sér far um| spreyta sig við| leggja sig fram við| neyta allra bragða til| beita sér fyrir því| að...
Mes efforts n’ont pas été récompensés. J’en ai été quitte pour ma peine. Ég fór |fýluferð| fýluför|. Ég hafði |{ekki} {fráleitt} erindi sem erfiði| ekkert upp úr krafsinu|.
effrayant
Le fait que l’on donne aux personnes âgées des antidépresseurs au lieu de prendre soin d’elles est une évolution effrayante. Að aldraðir fái þunglyndislyf í stað fyrir umhyggju er uggvænleg þróun.
effrayer
Ils considèrent la peine de mort comme un exemple censé effrayer les gens. Þeir telja dauðarefsingu fordæmi sem eigi að skjóta fólki skelk í bringu.
Tu m’as |effrayé| fait {peur} {sursauter}|. Þú gerðir mig bylt við. Þú |skelfdir| hræddir| mig.
Je me suis effrayé. J’ai sursauté. Mér varð |bilt| felmt| (við). Ég |hrökk| kippti| við.
effréné
|Le rythme effréné| l’agitation| de la ville, ys og þys bæjarins.
effroi
La dépouille d'un homme était apparue, la bouche ouverte comme si elle poussait un cri d'effroi. Í ljósi kom líkami karlmanns með munninn opinn eins og í angistaröskri.
effronté
Comment peut-on être aussi |effronté| insolent| ? Comment peut-on avoir une telle impudence ? Það er alveg makalaust hvernig maður getur |vaðið svona uppi| verið svona {frekur} {ósvífinn}|.
égal
Il essayait d'amadouer le clochard en s'adressant à lui d'égal à égal. Hann reyndi að blíðka útigangsmanninn og talaði við hann eins og jafningja.
égaler
Aucune autre voiture de sport |n’égale| ne peut concurrencer| ne vaut| celle-ci. Enginn annar sportbíll jafnast á við þennan.
Car rien |n’égale| ne vaut| le plaisir d’aller dormir dans un lit bien chaud. Enda jafnast ekkert á við unaðinn að leggjast til svefns undir hlýjum sængum.
égalité
Signe d’égalité, samasemmerki.
Nous ne sommes pas encore habitués à ce que les femmes exercent des fonctions importantes sur pied d’égalité avec les hommes. Við erum ekki ennþá vanir því að konur gegni veigamiklum embættum tif jafns við karla.
Toutes ces entreprises se font concurrence sur pied d’égalité. Öll þessi fyrirtæki keppa á jafnræðisgrunnvelli.
A environ dix minutes de la fin, |les équipes étaient encore à égalité| c’était encore match nul| : 19 buts contre 19. Þegar um tíu mínútur voru eftir, var staðan enn jöfn : 19 mörk gegn 19.
Deux individus ne sont jamais sur pied d'égalité du point de vue de la position économique et sociale. Tveir aðilar eru aldrei jafnfætis hvað varðar fjárhagslega og félagslega stöðu.
égard
Une grande tolérance à [mon] [ton]... égard, mikil umburðarlyndi |í [minn] [þinn]... garð| gagnvart [mér] [þér]...|.
Une grande tolérance à l’égard du prochain, mikil umburðarluyndi |í garð náungans| gagnvart náunganum|.
Les préjugés à l’égard des transsexuels, fordómar |í garð kynskiptinga| gagnvart kynskiptingum|.
Plein d'égards, prévenant, gentil, nærgætinn, nærfærinn, umhyggjusamur.
égarer
Il |s’est égaré| perdu|. Hann hefur |villst| farið villur vegar| hrakist af leið|.
Un passager qui |s’est égaré| perdu|, vegvilltur farþegi.
Les conducteurs ne doivent pas se laisser égarer par un accès d’humeur. Ökumenn mega ekki láta skap sitt hlaupa með sig í gönur.
église
Ce mouvement veut supprimer la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Þessi hreyfing vill afnema aðskilnað ríkis og trúarbragða.
égratigner
Je me suis égratigné la main. Ég |rispaði| klóraði| skrámaði| mig á hendinni.
éhonté
Une exploitation éhontée dans les conditions de travail les plus pénibles au monde, kaldrifjað arðrán við erfiðustu vinnuaðstæður í heimi.
Un mensonge éhonté, helber lygi, haugalygi.
éjecter
Le pilote est parvenu à s’éjecter de l’avion. Flugmaðurinn náði að skjóta sér út út vélinni.
Il a été éjecté de la voiture. Hann kastaðist út úr bílnum.
élaborer
Il est temps pour l’Union européenne d’élaborer une politique de sécurité et de défense commune. Það er tímabært fyrir Evrópusambandið að koma sér upp sameiginlegri öryggis- og varnarmálastefnu.
élargir
Tous les prisonniers ont été |élargis| libérés| relâchés|. Allir fangar voru leystir úr haldi. Öllum föngum var sleppt.
élargissement
L’élargissement de l’Union européenne, útþensla Evrópusambandsins.
électeur
Le candidat républicain doit encore |atteindre la barre des| arriver au chiffre de| 300 grands électeurs. Frambjóðandi repúblíkana á eftir að slaga upp í 300 kjörmenn.
élections
Organiser des élections, efna til kosninga.
électoral
Il y avait environ 8 millions de Hongrois sur les listes électorales. Um 8 miljónir Ungverja voru á kjörskrá.
Hier, la ommission électorale du Wisconsin a donné son accord au recomptage des voix dans l'Etat. |Kjörnefnd| kjörnstjórn| Wisconsin samþykkti í gær að atkvæði í ríkinu yrðu endurtalin.
électricité
Il y a une panne d’électricité. Rafmagn hefur slegið út.
électrification
L'électrification du parc automobile, Rafvæðing bílaflotans, rafbílavæðing.
électrique
Appareil électrique, raftæki.
Centrale électrique, raforkuver.
électrocardiogramme
L'électrocardiogramme du patient est stable. Hjartalínurit sjúklingsins er stöðugt.
électrochoc
Il a été torturé avec des électrochocs. Hann var pyntaður með raflosti.
électromagnétique
Onde électromagnétique, rafsegulbylgja.
électronique
Adresse électronique, netfang.
Livre |électronique| numérique|, rafbók.
élevage
Elevage de porcs, svínabú.
Elevage de poulets, eggjabú, hænsnabú.
élever
La facture s’élève à des millions d’euros. Reikningurinn |nemur| hleypur á| miljónum evra. Reikningurinn hljóðar upp á miljónir evra.
Une fumée noire s’|élevait| échappait| du bâtiment. Svartan reyk lagði af byggingunni.
élimination
Elimination des déchets, förgun á úrgangi.
éliminatoire
Il a participé à une |rencontre éliminatoire| épreuve de sélection|. Hann tók þátt í |úrtökumóti| útsláttarkeppni|.
éliminer
Il a été éliminé de la compétition. Hann féll úr |keppni| leik|.
Il est éliminé. Hann er úr |keppni| leik|.
Ceux qui feront plus de cinq fautes de grammaire seront éliminés. Þeir sem gera meira en fimm málfræðivillur verða felldir.
Le bruit courait qu'on |l'avait éliminé| lui avait réglé son compte|. Það gengu þær sögur að þau hefðu komið honum fyrir kattarnef.
élire
Il n’a pas été élu. Hann náði ekki kjöri.
élite
Troupes d’élite, sérþjálfaðir hermenn.
élitiste
Système d’éducation élitiste, úrvalsmenntakerfi.
éloge
|Cet éloge| ce compliment| leur a fait grand plaisir. Þau höfðu mjög gaman af þessu |hóli| hrósi|.
Bush avait |{fait l’éloge des} {loué les} Israéliens pour| félicité les Israéliens de| s’être attaqués aux terroristes. Bush hafði |{hælt} {hrósað} Ísraelum| {hyllt} {lofað} {borið lof á} Ísraela| fyrir að hafa ráðist á hryðjuverkamenn.
|Ne pas tarir d’éloges sur| chanter les louanges de| louanger| vanter les mérites de| q.n, porter q.n aux nues, lofa e.n, hrósa e.m (upp) í hástert, hefja e.n upp til skýjanna.
élogieux
|Critique| jugement| élogieux, lofsamlegur dómur.
éloigner
|Eloigner| écarter loin| de soi les tentations, bægja frá sér freistingum.
En un endroit très |éloigné | retiré| isolé| écarté|, á |afviknum| afskekktum| stað, á stað sem liggur mjög afsíðis.
éloquent
Les chiffres |sont éloquents| parlent d’eux-mêmes| en disent long|. Tölurnar tala sínu máli.
élucider
Certaines disparitions survenues à Reykjavík et dans les environs au cours des années 40 |n'ont jamais été élucidées| demeurent inexpliquées|. Nokkur mannshvörf í Reykjavík og nágrenni á fimmta áratugnum hafa aldrei verið upplýst.
élucubration
Ce qu'il nous faut, ce sont des indices fiables ; ainsi seulement, nous pourrons cesser nos élucubrations. Það sem okkur vantar eru áreiðanlegar upplýsingar ; þá getum við hætt |heilaspuna| að rövla svona út í loftið|.
éluder
Eluder une question, donner des réponses évasives, fara undan í flæmingi, gefið óljós og loðin svör.
|Eluder| éviter| contourner| une difficulté, |{víkjast} {smeygja sér} undan| sneiða hjá| vanda, |forðast| {fara} {ganga} á svig við| vanda (A).
e-mail
Envoyer par |e-mail| courrier électronique| courriel|, senda í |tölvupósti| netpósti|, í gegnum |tölvupóst| netpóst|.
Nous correspondons par e-mail. Við erum í tölvupóstsamskiptum.
emballage
Emballage cadeau, gjafaumbúðir.
Papier d’emballage cadeau, gjafapappír.
emballer
Ce populiste |emballe| galvanise| enthousiasme| les spectateurs. Þessi lýðskrumari tryllir áhorfendur.
embargo
Lever l’embargo, aflétta viðskiptabanninu.
embarquer
Pourquoi veux-tu m’ |embarquer| entrainer| dans cette sale affaire ? Hvers vegna viltu draga mig inn í þetta leiðindamál ?
S'embarquer dans une affaire |risquée| périlleuse|, álpast út í glæfrafyrirtæki.
embarras
Etre dans l’embarras, vera í öngþveiti.
Il hésitait à le lui demander mais mais elle le tira d'embarras en lui racontant tout elle-même. Hann hikaði við að spyrja hana en hún tók af honum ómakið og sagði honum frá öllu sjálf.
Grâce à ce logiciel, je suis |tiré d’embarras| à l’aise| hors de danger| et je n’ai plus rien à craindre d’un virus. Með þessum hugbúnaði er ég |á grænni grein| vel staddur| hólpinn| og þarf ekki að óttast tölvuveirur.
Si nous avons quelques bonnes averses dans les prochains jours, nous serons tirés d’embarras. Ef það koma nokkrar góðar dembur á næstu dögum erum við |á grænni grein|vel staddir|.
Ça t’évitera tous les |embarras| ennuis| que tu aurais en vendant la vieille voiture. Þú losnar við allt |umstang| vesen| vesin| við að selja gamla bílinn.
Mais tout cela occasionne beaucoup |d'embarras| d'ennuis| de tracas| En það er mikið |umstang| vesen| vesin| í kringum þetta allt saman.
On a l’embarras du choix. Sá á kvöl(ina) sem á völ(ina). Við höfum hafa úr nógu að moða.
embarrassant
Il aurait été embarrassant de sortir un dictionnaire. Það hefði verið neyðarlegt að draga upp orðabók.
embêtant
|L’embêtant| l’inconvénient| le hic| est que l’image prend toute la largeur de la scène. Sá hængur er að myndin spannar fullvítt svið.
embêter
Il avait reçu mon numéro de téléphone et n'arrêtait pas de m' |embêter| ennuyer| importuner|. Hann hafði fengið símanúmerið mitt og var sífellt að |angra| ónáða| abbast á| mig.
Ce projet embête tout le monde et ne profite à personne. Þetta tiltæki er öllum til ama og engum til gagns.
Ça |m’embête| m’ennuie| me contrarie| fortement. Ég er mjög leiður út af þessu. Mér þykir þetta mjög leitt.
Arrête de |m'embêter| me scier les côtes| me bassiner| avec ça ! Hættu nú þessu nauði !
embourber
La voiture a quitté la route et s’est |embourbée| enlisée| enfoncée| dans le sol détrempé. Bíllinn fór út af brautinni og |sökk| festist| í gljúpum jarðvegi.
emboutir
La voiture avait été emboutie par l' [avant] [arrière]. Það hafði verið keyrt [framan] [aftan] á bílinn.
embranchement
Embranchement d’une rivière, kvíslá.
Il prit un embranchement qui menait à la ferme. Hann fór eftir afleggjara að bóndabýlinu.
embrasser
Qui trop embrasse mal étreint. Maður má ekki |{færast} {takast of mikið} í fang| {atast í of mörgu} {strita við of margt}{lenda í of mörgum verkefnum} í einu| hafa {of mörg verkefni í takinu} {of mörg járn í eldinum} {of margt í einu fyrir stafni}|.
embrouiller
Je me suis embrouillé. J’ai perdu le fil (de mes idées). Ég ruglaðist í ríminu.
Actuellement, les soldes d’été commencent beaucoup plus tôt qu’il y a quelques années et ça embrouille certains clients. Útsölur byrja nú miklu fyrr á sumrin en fyrir nokkrum árum og það ruglar suma viðskiptavini í ríminu.
Je n'avais pas envie d'écouter son récit |embrouillé| confus|. Ég nennti ekki að hlusta á þvoglukennda frásögn hans.
embuscade
Les terroristes ont tendu une embuscade à un convoi de véhicules de l’armée américaine. Hryðjuverkamenn veittu lest ökutækja Bandaríkjahers fyrirsát.
embusqué
Tireur embusqué, leyniskytta.
éméché
Eméché, pompette, joyeux, góðglaður, kenndur, hátt uppi.
émergent
[Economie] [pays] émergent˹e˺, upprennandi [hagkerfi] [land].
émeutier
La police a utilisé des canons à eau et du gaz poivre contre le groupe |d’émeutiers| d’agitateurs| de provocateurs| de fauteurs de troubles|. Lögregla beitti vatnsdælum og piparúða gegn hópi |æsingamanna| óeirðaseggja| ófriðarseggja| ólátaseggja| uppþotsmanna| óróaseggja|.
émissaire
|Emissaire| envoyé| spécial, sérlegur sendimaður.
émission
|Emission| dégagement| de gaz à effet de serre, |útblástur| losun| gróðurhúslofttegunda.
emmailloter
Emmailloter un enfant, vefja barn reifum, setja barn í reifar.
emménager
J'ai emménagé dans un nouvel appartement. Ég er fluttur inn í nýja íbúð.
emmener
Est-ce que tu peux |m’emmener| me conduire| me déposer| en ville ? Geturðu skutlað mér í bæinn ?
émoi
Ce verdict a provoqué un grand émoi. Þessi úrskurður hefur valdið |mikilli geðshræringu| miklu {fári} {uppnámi}|.
Après les attentats terroristes, tout le pays était en |émoi| effervescence|. Eftir hryðjuverkaárásirnar var allt landið í uppnámi.
émotion
Les enfants considèrent que le chien s'exprime de la même façon qu'eux-mêmes mais dans le langage des chiens, ces gestes peuvent exprimer d'autres émotions. Börnin gefa sér að hundurinn tjái sig með svipuðum hætti og þau en á hundamáli geta þessi látbrögð táknað önnur geðhrif.
L'accusé |n'a manifesté aucune émotion| est resté impassible| lors du prononcé du verdict. Ekki sást bregða fyrir neinum tilfinningum á andliti hans ákærða þegar dómurinn var kveðinn upp.
émousser
Le sens de la langue s’est considérablement émoussé. Málkennd hefur dafnað talsvert.
emparer
Les pirates se sont |emparés| rendus maitres| de l’appareil. Flugræningjar náðu valdi yfir flugvélinni.
|S’emparer de| accaparer des| faire main basse sur des| [terres] [biens], svæla undir sig [jarðir] [eignir].
Ils veulent |s’emparer du| accaparer le| pouvoir par la violence. Þeir vilja |sölsa undir sig valdið| hrifsa til sín völdin| ræna völdum| með ofbeldi.
Les hackeurs piratent les systèmes informatiques pour |s’emparer de| s'approprier des| données ou provoquer des perturbations. Tölvuþrjótar brjóta inn í tölvukerfi til að komast yfir gögn eða valda röskun.
La crainte de l'apocalypse |s'empara des| se {propagea} {répandit} parmi les| gens. Ótti við heimsendinn greip um sig á meðal fólks.
empêchement
Nous vous prions de nous communiquer tout empêchement avant le premier juillet. Vinsamlegast gefið upplýsingu um forföll fyrir fyrsta júlí.
J'ai un petit empêchement. Je serai un peu en retard. Ég tefst svolítið.
empêcher
Pour empêcher un comportement immoral, til að koma í veg fyrir ósiðlega hegðun.
Ça ne l’a pas empêché de faire de grands bénéfices. Það hefur ekki komið í veg fyrir að hann hagnaðist vel.
Empêcher qn. de tomber, verja e.n falli.
Pour m’empêcher de crier, til að forða mér frá því að hrópa.
Rien n’empêche de penser qu’il les a assassinés. Það er ekkert því til fyrirstöðu að ímynda sér að hann myrti þá.
Nos péchés nous empêchent de nous aimer les uns les autres. Syndin aftrar okkur (D) frá því að elska hvert annað.
La police a empêché les manifestants d’entrer dans la gare. Lögregla aftraði mótmalendum frá því að komast inn á brautarstöðina.
Pour |empêcher| éviter| parer à| une nouvelle intervention militaire dans le pays, til að |afstýra nýrri hernaðaríhlutun| koma í veg fyrir nýja hernaðaríhlutun| í landinu.
Je n’ai pas pu m’empêcher de rire. Ég gat ekki varið hlátri.
Je n’ai pas pu m’empêcher de parler. Ég gat ekki orða bundist.
Je n’ai pas pu m’empêcher de lui demander si... Ég gat ekki á mér setið að spyrja hana hvort...
Je n’ai pas pu m’empêcher de tendre une oreille indiscrète. Ég gat ekki stillt mig um að hlera.
Je ne peux m’empêcher de penser que... Ég kemst ekki hjá því að hugsa að...
Il n’y a |rien qui empêche| aucun obstacle à| la réalisation de ce projet. Það er þessari áætlun ekkert til fyrirstöðu.
empiffrer
Les gamins s'étaient empiffrés de pizzas. Strákarnir höfðu troðið sig út af pizzum.
empirer
Son état |s’est| a| empiré. Honum hefur |hrakað| versnað|.
emplacement
Louer un emplacement dans un garage, leigja stæði í bílskýli.
emploi
Office national de l’emploi, vinnumálastofnun.
employer
|S’employer à| se donner à fond à| s’engager dans| q.ch (une activité, entreprise...), |beita sér| gangast| fyrir e.u, |leggja sig (allan) fram| einbeita sér| við e.ð.
empoigner
Le policier et le voleur |se sont empoignés| en sont venus aux mains|. Það kom til handlögmála milli lögregluþjóns og innbrotsþjófs.
empoisonnement
J’ai un empoisonnement alimentaire aigu. Ég er með bráða matareitrun.
empoisonner
Empoisonner q.n [à l'arsenic] [avec de la mort-aux-rats], eitra fyrir e.n með [arseníki] [rottueitri].
emporter
|J’emporte toujours| j’ai toujours sur moi| un peu de monnaie. Ég er alltaf með smápeninga með mér.
|L’emporter haut la main| remporter une victoire éclatante| sur q.n., battre q.n à plate couture, vinna |yfirburðasigur|stórsigur| á e.m, gersigra e.n, sigra e.n með yfirburðum.
|L’emporter| remporter une victoire| sur q.n., |vinna sigur á| hafa betur gegn| e.m.
L’auteur compare la campagne et la ville et c’est la campagne qui |l’emporte| gagne|. Höfundurinn ber saman sveit og borg og hefur sveitin það betur.
Mais sa curiosité |l'emporta sur| fut plus forte que| sa peur. En forvitni hennar varð óttanum yfirsterkari.
Il s’est emporté. Il |s’est mis en| a eu un accès de| colère. Il a |éclaté| explosé|. Hann |rauk| stökk| upp (á nef sér). Reiðin blossaði upp í honum.
Il s'est laissé emporter par la colère. Hann hefur látið reiðina hlaupa með sig í gönur.
empreinte
La Banque nationale a |marqué de son empreinte| profondément marqué| l’histoire du pays. Landsbankinn hefur markað djúp spor í sögu þjóðarinnar.
Empreinte écologique, vistspor.
emprise
La religion n’a aucune emprise sur eux. Trúarbrögðin hafa |eingin tök| áhrif| á þeim.
Ce n'est pas la première fois que les autorités turques renforcent leur emprise sur les média. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem tyrknesk yfirvöld herða tökin á fjölmiðlum.
Il était persuadé qu'il allait mourir dans cette tempête de neige qui jamais ne desserrerait son emprise. Hann var sannfærður um að hann myndi deyja í þessum snjóbyl sem aldrei ætlaði að lina tök.
emprunt
Mot d’emprunt, tökuorð.
emprunter
|Emprunter| rouler sur| l’autoroute, keyra eftir harðbrautinni, aka hraðbrautina.
ému
Etre fortement ému, ému jusqu’aux larmes, komast við, vikna, klökkna.
J’étais ému de l’accueil. Ég var snortinn yfir viðtökunum.
émulation
Esprit d’émulation, kapp, keppnishugur.
encadrer
En Islande, il n'existe aucune structure qui |encadre| prenne en charge| les enfants ayant perdu un de leurs parents. Á Íslandi er ekkert kerfi sem heldur utan um börnin sem hafa misst annað foreldri sitt.
L'Otan encadre la collaboration entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Atlantshafsbandalagið rammar inn samstarf Evrópusambandsins og Bandaríkjanna.
encagoulé
Un braqueur encagoulé, (lambhús)hettuklæddur ræningi.
encaisser
Le parti a |encaissé| subi| une série de défaites électorales au cours de l'année qui se termine. Flokkurinn mátti þola röð ósigra í kosningum á árinu sem er að líða.
enceinte
Elle est enceinte de huit mois de son troisième enfant. Hún er komin átta mánuði á leið að þriðja barni sínu.
Elle est enceinte de triplés. Hún gengur með þríbúra.
Elle est enceinte de deux filles et d’un garçon. Hún gengur með tvö stúlkubörn og einn dreng.
encercler
L’armée |encercle| fait le blocus de| la ville depuis plusieurs jours. Herinn hefur haldið borginni í herkví í nokkra daga.
Plus de 2000 maisons sont encerclées par les eaux. Yfir 2000 hús eru |umflotin| umlukin vatni|.
enchanté
Elle dit qu’elle est enchantée d’avoir reçu la bourse. Hún segist |upp með sér| himinlifandi| að hafa hlotið styrkinn.
enchères
Etre mis |aux enchères| en vente publique|, vera |boðinn upp| settur á uppboð| seldur á uppboði|.
L’objet a été vendu aux enchères pour 43 millions d’euros. Gripurinn var sleginn á uppboði á 43 miljónir evra.
encoder
Encoder des données (dans l’ordinateur), slá gögn inn í tölvu.
encombrant
Que vais-je faire de cet appareil encombrant dont plus personne n’a besoin ? Hvað geri ég við þetta rúmfreka tæki sem enginn hefur þörf fyrir lengur ?
encontre
La politique du gouvernement |va tout à fait à l’encontre de| est tout à fait contraire à| notre conception même des droits de l’homme. Stefna stjórnarinnar brýtur gersamlega í bága við grundvallarsjónarmið okkar um mannréttindi.
Cet accord |va à l’encontre de| est contraire à| la proposition de la Suède. Þessi samþykkt |{fer} {gengur} þvert á| stangast á við| er á skjön við| gengur í berhögg við| tilögu (A) Svíþjóðar.
|Ça va à l’encontre du| c’est contraire au| bon sens. Þetta stríðir gegn heilbrigðri skynsemi.
|Aller à l’encontre de| enfreindre| violer| être contraire à| la loi, |{varða} {stangast á} {brjóta í bága} við| brjóta| lög.
encouragement
Je te remercie pour tes encouragements. Ég þakka (þér) fyrir hvatninguna.
encourager
Cela |encourage| incite| invite| pousse| à une |pensée| réflexion| autonome. Þetta |ýtir við óháðri íhugun| hvetur til óháðrar íhugunar|.
Il faut leur faire constamment faire des exercices, les encourager et les stimuler. Það þarf að gera stöðugt með þeim æfingar, telja í þau kjark og hvetja þau áfram.
encourir
Si l’agresseur est pris, il |encourt| risque| pourrait écoper (d’)| un an de prison. Náist árásarmaðurinn, |á hann yfir höfði sér eins árs fangelsisvist| gæti hann {fengið} {hlotið} 15 ár fangelsisvist|.
endetté
Les gens sont fort endettés. Fólk er mjög |skuldsett| skuldugt|.
Les Islandais sont de loin les plus endettés de tous les pays scandinaves. Íslendingar eru langskuldugastir allra norðurlandaþjóða.
L’entreprise est endettée jusqu’au cou. Fyrirtæki er |skuldugt upp fyrir haus| skuldum vafið|.
endiguer
Il faut prendre des mesures radicales pour endiguer cette vague d’attentats. Við verðum að grípa til rótækra ráðstafana til þess að stemma stig við þessari árásaöldu.
endommager
Le jet a été endommagé lors du décollage. |Þotan {skemmdist} {laskaðist}| þotunni hlekktist á| í flugtaki.
endormir
L’ours sera endormi par anesthésiant. Björninn verður |deyfður| sæfður| með deyfilyfi.
Elle est enfin parvenue à s'endormir. Loksins tókst henni að festa svefn.
Profondément endormi, steinsofnadur.
endroit
Comme |dans la plupart des endroits| presque partout| en Europe, eins og víðast hvar í Evrópu.
énergie
Source d’énergie, orkulind, orkuberi, orkugjafi.
Personne n’a |eu {l’énergie} {le courage} |pris l’initiative| de mettre cette affaire à l’ordre du jour. Enginn hafði rænu á því að taka þetta mál á dagskrá.
|Mettre| déployer| consacrer| beaucoup d'énergie à faire q.ch, eyða púðri |á| í| að gera e.ð.
énergique
Homme |énergique| d’initiative|, |ötull| röggsamur| framkvæmdasamur| maður, framtaksmaður, athafnamaður.
energisant
Boisson énergisante, orkudrykkur.
énerver
Il |m’irrite| m’énerve| m’agace| me tape sur {les nerfs} {le système}|. Hann |ertir| ergir| mig. Hann |skapraunar| fer í taugarnar á| mér. Hann er mér til skapraunar.
enfance
Elle n'avait rien connu d'autre que la misère noire depuis |la| sa plus| tendre enfance. Hún hafði ekki annað þekkt en algera örbirgð frá |blautu barnsbeini| frumbernsku|.
enfermer
Nous ne devons pas nous enfermer dans cette position intransigeante. Við megum ekki njörva okkur föst í þessa ósveigjanlegu afstöðu.
enfilade
Les pièces de l’appartement sont en enfilade. Herbergin í íbúðinni eru hvort inn af öðru.
enfiler
|Enfiler| se glisser dans | [des pantoufles] [un pantalon], smeyga sér í [inniskó] [buxur].
Enfiler son pantalon à toute vitesse, vippa sér í buxurnar.
enflammer
La maison |s’est enflammée| a flambé| comme une feu de paille. Húsið fuðraði upp.
enfoncer
|Enfoncer d’un coup de pied| défoncer| le fond d’un tonneau, |{spyrna} {sparka} botninum| ýta fæti í botninn| úr tunnu.
|Enfoncer| appuyer sur| la pédale du frein, stíga á bremsuna.
Les ébats furent tels que le bateau s’enfonça à moitié. Ærsl urðu til þess að báturinn maraði í |miðju| hálfu| kafi.
La voiture a quitté la route et s’est |enfoncée| embourbée| enlisée| dans le sol détrempé. Bíllinn fór út af brautinni og |sökk| festist| í gljúpum jarðvegi.
Ses yeux étaient enfoncés dans son visage décharné. Augu hans vour innfallin í grönnu andlitinu.
enfouir
Elle habitait dans un |sous-sol| appartement-cave| – |à demi enfoui| enfoui jusqu'à mi-hauteur|. Hún bjó í kjallaraíbúð hálfggrafinnini í jörðina.
enfreindre
|Enfreindre| violer| être contraire à| aller à l’encontre de| la loi, |{varða} {stangast á} {brjóta í bága} við| brjóta| lög.
Il n’a pas enfreint la loi. Hann hefur ekki gerst brotlegur við lögin.
enfuir
Il s’est enfui par la porte arrière. Hann hefur flúið út um bakdyrnar.
Il s’est enfui à l’étranger. Hann er flúinn ti útlanda.
engagement
Le monde attend des Etats-Unis qu'ils respectent les engagements qu'ils ont pris en signant l'historique accord de Paris. Heimurinn býst við því af Bandaríkjunum að þau standi við skuldbindingar sem þau gengust undir í tímamóta Parísarsamkomulagi.
engager
Elle n'a pas peur d'engager la conversation avec q.n. Hún er ekki feiminn við að kjafta sig inn á fólk.
|S’engager dans| s’employer à| se donner à fond à| q.ch (une [activité] [entreprise]...), |beita sér| gangast| fyrir e.u|, leggja sig (allan) fram| einbeita sér| við e.ð.
Il s’engagea avec enthousiasme à exercer une fonction dans la gestion de la société. Hann tók fúslega að sér að gegna mikilvægu starfi í stjórn félagsins.
Désormais, je réfléchirai à deux fois avant de m’engager dans de telles opérations de secours. Héðan í frá hugsa ég mig framvegis tvisvar áður en ég |hluta til {um slíkar björgunaraðgerðir} {slíkra björgunaraðgerða}| skipti mér af slíkum björgunaraðgerðum|.
Il est |engagé| actif| dans la vie sociale. Hann er á kafi í félagsmálum.
engendrer
Dans ces pays, l’évolution démocratique a déjà |engendré| généré| un changement d’attitude. Í þessum löndum hefur lýðræðisþróunin þegar getið af sér viðhorfsbreytingu.
L’injustice |engendre| génère| la haine. Óréttlæti elur af sér hatur.
engloutir
Il a disparu comme si la terre l'avait englouti. Hann hvarf eins og jörðin hefði gleypt hann.
engoncé
Ne sois pas toujours aussi |engoncé| raide| coincé|. Vertu ekki alltaf svona |straujaður| þvingaður|.
engourdi
Avoir les doigts engoudis par le froid, vera krókloppinn.
engraisser
Engraisser fortement, attraper une couche de graisse, hlaupa í spik.
engrenage
Le pays est pris dans l’engrenage d’une violence croissante. Landið sogast í skrúfur vaxandi ofbeldis.
enhardir
Je m’enhardis à sortir mon dernier atout. Ég áræði að draga upp síðasta trompið.
enjambée
Ils |marchaient| avançaient| à grand˹e˺s |pas| enjambées|. Þau |stikuðu stórum| gengu stórum skrefum|.
enjeu
L’enjeu est considérable. Mikið er í húfi.
enjoliver
Il n’y a pas moyen |d’enjoliver| de déguiser| l’affaire par des euphémismes. Það er ekki hægt að fegra málið með veigrunarorðum.
Enjoliver les choses, |dresser un tableau {flatteur} {idyllique} de| idéaliser| la situation, |fegra| gylla| hlutina, gefa fagra mynd af hlutunum.
enlacer
Les pompiers ont trouvé deux des victimes enlacées. Slökkviliðsmenn hafa fundið tvö fórnarlambanna í faðmlögum.
enlèvement
Enlèvement des immondices, sorphirðing, sorphirða, sorphreinsun.
enliser
Les pourparlers de paix |se sont enlisés| n’ont pas abouti|. Friðarviðræður hafa runnið í sandinn.
La voiture a quitté la route et s’est |enlisée| embourbée| enfoncée| dans le sol détrempé. Bíllinn fór út af brautinni og |sökk| festist| í gljúpum jarðvegi.
ennui
Avoir des (sérieux) ennuis, lenda í (verulegum) |hremmingum| vandræðum| ógöngum| kröggum|.
Ça t’évitera tous les |ennuis| embarras| tracas| que tu aurais en vendant la vieille voiture. Þú losnar við allt |umstang| vesen| vesin| við að selja gamla bílinn.
Mais tout cela occasionne beaucoup |d'ennuis| d'embarras| de tracas| En það er mikið |umstang| vesen| vesin| í kringum þetta allt saman.
Son impulsivité lui a valu des |ennuis| difficultés|. Skapofsi |kom honum í klípu| olli honum erfiðleikum| var honum {þungur} {óþægur} ljár í þúfu| var honum til baga|.
Elle était hyperactive et avait des ennuis avec tous les professeurs. Hún var ofvirk og lenti upp á kant við kennara sína.
ennuyer
Ça |m’ennuie| m’embête| me contrarie| fortement. Ég er mjög leiður út af þessu. Mér þykir þetta mjög leitt.
Il avait reçu mon numéro de téléphone et n'arrêtait pas de m' |ennuyer| importuner| embêter|. Hann hafði fengið símanúmerið mitt og var sífellt að |angra| ónáða| abbast á| mig.
ennuyeux
Il est |ennuyeux| gênant| désagréable| de devoir supprimer des visites de soins à domicile pour cause de maladie du personnel. Það er |bagalegt| óþægilegt| ef heimsóknir til heimahjúkrunar falla niður vegna veikinda starfsfólks.
Une conférence mortellement ennuyeuse, |Drepleiðinlegur| hundleiðinlegur| fyrilestur.
énorme
Le tâche est énorme. Verkefnið er |gríðarstórt| feiknamikið| gríðarlegt| geysilegt| ærið|.
énormément
Ils gagnent |énormément| une masse| un tas| d’argent. Þeir vinna sér |morð| ógrynni| – |fjár| af fé|.
|Enormément| une masse| un tas| de gens, ótal menn.
enquérir
|S’enquérir| s’informer| se renseigner| de q.ch auprès de q.n, |spyrja e.n| afla sér upplýsinga hjá e.m| um e.ð, inna e.n eftir e.u.
enquête
La commision parlementaire a ouvert une enquête approfondie sur les causes de la panne de courant. Þingnefndin |hratt af stað rækilegri rannsókn| hóf rækilega rannsókn| efndi til rækilegrar rannsóknar| á orsökum rafmagnsbilunarinnar.
Les autorités vont |faire une enquête| se renseigner| sur ses antécédents avant de lui confier la tutelle des enfants. Yfirvöld ætla að |grennslast| spyrjast| um forsögu hans áður en hann fái forræði yfir börnunum.
enquiquiner
Je n'ai pas envie de m'enquiquiner avec toutes ces histoires. Ég vil ekkert vera að vesenast í þessu öllu.
enraciné
C’est l’effet d’une idéologie socialiste bien enracinée dans le pays. Þetta eru áhrif frá sósíalískum hugsunarhætti sem er rótgróinn í landinu.
enragé
Je vais essayer de faire un petit somme, sinon je vais devenir |enragé| fou furieux| ! Ég reyni að ná smá blundi, annars ærist ég !
enrayer
On distribuera des condomes pour |enrayer| juguler| freiner| l’épidémie de sida. Það verður dreift smokkum til að |{hefta} {hemja} {stöðva} {koma böndum á} alnæmisfaraldurinn| {hafa stjórn á} {halda í skefjum} {stemma stigu við} alnæmisfaraldrinum|.
Le fusil s’est enrayé. Le coup n’est pas parti. Byssan |klikkaði| stóð á sér|. Skotið fór ekki úr byssunni.
enregistrement
Comptoir d’enregistrement des bagages, innritunarborð.
Il fait allégeance au groupe terroriste Etat islamique dans un enregistrement vidéo qu'il a réalisé avant l'attentat. Hann lýsir hollustu við hryðjuverkasamtökin Ríki íslams í myndbandsupptöku sem hann tók upp fyrir árásina.
enregistrer
C’est la prévente la plus importante qu’on ait jamais |enregistrée| signalée| dans l’histoire des théâtres londoniens. Þetta er mesta forsala sem um getur í sögu leikhúsa í Lundúnum.
Enregistrer un [acte juridique] [contrat de vente] [bail locatif], þinglýsa [löggerningi] [kaupsamningi] [húsaleigusamningi].
Les mineurs non-accompagnés n'ayant pas de parents en Grande-Bretagne seront |enregistrés| recencés| séparément. Fylgdarlaus börn sem enga ættingja eiga í Bretlandi verða skráð sérstaklega.
enrichir
J'ai réussi à |enrichir| agrandir| ma collection. Mér tókst að bæta í safnið mitt.
Uranium enrichi, auðgað úran.
enrouler
Elle me procure quelques pages de journal à enrouler autour des plantes. Hún útvegar mér nokkrar síður úr dagblaði til að vefja utan um plönturnar.
ensanglanter
Il était |ensanglanté| tout en sang|. Hann var |löðrandi í blóði| ataður blóði|.
ensemble
On n’est pas parvenu à un accord sur des mesures |d’ensemble| générales|. Ekki hefur náðst samstaða um neinar heildstæðar ráðstafanir.
ensuivre
Le réservoir d’essence a pris feu |et il {s’ensuivit} {s’en est suivi}|, ce qui a entrainé| des dommages considérables. Bensíngeymirinn kveikti í svo mikið tjón hlaust af.
entacher
Sa carrière politique n’est pas entachée de corruption. Stjórnmálaferill hans er ekki flekkaður af spillingu.
entamer
Nous entamerons les travaux l’été prochain. Við ætlum að setja framkvæmdir í gang á næsta sumri.
Il est inutile |d'entamer| de se lancer dans| de longues recherches à ce sujet. Það er óþarfi að leggjast í miklar rannsóknir um það.
L’inflation a |entamé| rongé| notre capital. Verðbólgan hefur étið upp eignir okkar.
entasser
On était |entassés| serrés comme des sardines| dans la salle d'attente. Við stóðum í hnapp í biðsalnum.
entendement
Cela dépasse l’entendement humain. Þetta er ofar mannlegum skilningi.
entendre
Est-ce que tu m’entends ? Heyrirðu í mér ?
L’usage des écouteurs peut être dangereux car il est important d’entendre le trafic autour de soi. Notkun á heyrnartólum getur verið hættuleg því það er mikilvægt að heyra í umferðinni í kringum sig.
Et à un certain moment, on entend Jakob Magnússon sur le disque. Og svolítið heyrist í Jakobi Magnússyni á geisladiskinum.
L'homme me dit que je devais prendre rendez-vous comme tout le monde. Je protestai en disant que ça nous prendrait peu de temps mais il ne voulait rien entendre. Maðurinn sagði að ég þyrfti að panta tíma eins og hver annar. Ég maldaði í móinn, sagði erindið ekki tímafrekt en manninum varð ekki haggað.
On a entendu dire que d’autres groupes vont vers l’est. Heyrst hefur talað um að aðrir hópar fari austur.
On |n’a plus entendu parler| est sans nouvelles| de lui. Ekkert hefur til hans spurt.
Les fanatiques ne veulent pas entendre parler d’un accord de paix. Ofstækismenn |taka friðarsamkomulag ekki í mál| vilja ekki heyra friðarsamkomulag nefnt|.
Le chat se fait entendre quand il a faim. Kisan lætur heyra |í sér| til sín| þegar hún er svöng.
Afin que les femmes soient en mesure de |se faire entendre| faire {entendre leur voix} {valoir leur influence}| dans la société. Svo að konur séu vel í stakk búinn til að láta að sér kveða í þjóðfélaginu.
Lorsque le groupe de pression a commencé à se faire entendre, þegar þrýstihópur fór að láta til sín heyra.
Laisser entendre que..., |láta {að því liggja} {í veðri vaka}| gefa í skyn| að...
On a |laissé entendre| insinué| qu’il était question de vendre le bateau. Látið var í veðri vaka að það stæði til að selja bátinn.
On a clairement |laissé entendre| insinué| que Geir participait à cette activité criminelle. Það var sterklega |gefið í skyn| ýjað að því| að Geir ætti þátt í þeirri glæpsamlegu starsemi.
Bien entendu, vel að merkja.
C’est ce que j’ai cru |entendre| comprendre|. Mér heyrðist það.
J’agirai |comme je l’entends | à mon gré| comme bon me semble|. Ég geri þetta |eins og mér þók(k)nast| {eftir} {að} eigin geðþótta|.
Je veux agir |comme je l’entends| à mon gré| comme bon me semble| dans le choix de mes loisirs. Ég vil hafa mína hentisemi með val tómstunda.
|Qu’entendent-ils| que veulent-ils dire| par solution politique ? Hvað eiga þeir við með pólitískri lausn ?
Pourquoi avez-vous parlé de le mettre à la porte ? – C'était une façon de parler. Je n'entendais rien de particulier par là. Hvers vegna talaðirðu að fleygja honum út ? – Ég hef tekið svona til orða. Meinti ekkert sérstakt með því.
Ils s’entendent bien. Þeim semur vel. Það fellur vel á með þeim.
Il s’entend bien avec tout le monde. Hann lyndir við alla. Honum semur við alla.
Il y a des gens qui s’entendent à créer des ennuis. Það er til fólk sem hefur einstakt lag á að koma af stað leiðindum.
entêter
S’ |entêter| obstiner| à q.ch, |þráast| þrjóskast| við e.ð.
enthousiasme
Se mettre au travail avec enthousiasme, ganga til verks af eldmóði.
[Faire] [dire] quelque chose sans |enthousiasme| conviction|, [gera] [segja] e.ð með semingi.
enthousiasmer
Ce populiste |enthousiasme| galvanise| emballe| les spectateurs. Þessi lýðskrumari tryllir áhorfendur.
enthousiaste
Sa fille lui ordonna d'aller voir un médecin mais il |n'était pas enthousiaste| était plutôt réticent|. Dóttir hans skipaði honum að fara til læknis. Hann tók dræmt í það.
entier
Il faudrait en la matière des règles identiques dans le monde entier. Um þetta þyrfti samræmdar reglur |á heimsvísu| um allan heim|.
entraider
S’entraider, se serrer les coudes, standa saman, hjálpast að, snúa bökum saman.
entrain
Les gens étaient |pleins d’entrain| joyeux|. Menn |voru {glaðir} {kátir} {léttir í skapi}{upprifnir}{í essinu sínu}| léku á als oddi|. Það var létt yfir mönnum.
entrainer
Pourquoi veux-tu m’|entrainer| embarquer| dans cette sale affaire ? Hvers vegna viltu draga mig inn í þetta leiðindamál ?
Cela pourrait entrainer de sérieuses difficultés. Þetta gæti haft alvarleg vandræði í för með sér.
Le réservoir d’essence a pris feu|, ce qui a entrainé| et il {s’ensuivit} {s’en est suivi}| des dommages considérables. Bensíngeymirinn kveikti í svo mikið tjón hlaust af.
entraineur
Entraîneur de l’équipe nationale, landliðsþjálfari.
entrave
Ils ont l'intention de porter plainte contre lui pour entrave à l'action de la police. Þeir ætla að kæra hann fyrir að hindra störf lögreglunnar.
entraver
Entraver le cours de la justice, spilla fyrir réttvísinni, hindra framgang réttvísinnar.
La grève entrave les transports publics. Verkfallið |hamlar almenningsgöngum| torveldar almenningsgöngur|.
Une action militaire aurait |entravé| rendu difficile| une tentative de résolution du problème. Hernaður hefði torveldað viðleitni að finna lausn á vandanum.
Le manque d’argent |entrave| fait obstacle à| une action efficace. Peningaskortur |{hamlar} {stendur í vegi fyrir} {tefur fyrir} {þvælist fyrir} skilvirkum aðgerðum| torveldar skilvirkar aðgerðir|.
entre
Les Grecs essaient |d’entraver| de faire obstacle à| l’entrée de la Turquie dans l’UE. Grikkir reyna að leggja stein í götu inngöngu Tyrklands í ES.
Il y a peu de différence entre ces familles. Það er lítill innbyrðis munur á þessum fjölskyldum.
entrebâillé
Laisser la porte entrebâillée, skilja hurðina eftir í hálfa gátt.
La porte était entrebâillée. Dyrnar |voru| stóðu| í hálfa gátt.
entrebâillement
Se glisser dans l’entrebâillement de la porte. Smjúga milli stafs of hurðar.
entrée
(Prix d’) entrée, aðgangseyrir.
|Entrée| accès| interdit˹e˺, aðgangur bannaður.
Je suis content |d’avoir entrepris| de m’être lancé dans| cette affaire. Ég er feginn að hafa |drifið mig í þetta| tekið mér þetta fyrir hendur|.
A la fin de mes études, je ne savais pas encore ce que j’allais entreprendre. Ég var óráðinn að loknu stúdentsprófi hvað ég ætti að taka mér fyrir hendur.
Plus de 84% des électeurs étaient favorables à l’entrée dans l’Union européenne. Yfir 84% kjósenda voru hlynntir |aðild (D) að Evrópusambandinu| inngöngu í Evrópusambandið|.
Dans cette vaste base de données, on peut trouver environ 24 millions d'entrées. Í þessum umfangsmikla gagnagrunni er að finna um 24 miljónir færslna.
entreprenant
Il était réservé et solitaire, peu entreprenant et taciturne. Hann var fáskiptinn og einrænn, óframfærinn og þögull.
entreprendre
Dans le volet sécurité sociale, on entreprendra des travaux dans la maison de retraite de Sléttuvegur. Í velferðarmálum verður ráðist í framkvæmdir við hjúkrunarheimili við Sléttuveg.
Il ne savait qu'entreprendre après avoir terminé l'école obligatoire. Hann vissi ekki hvað hann átti að taka sér fyrir hendur þegar skólaskyldunni lauk.
entreprise
Les vols commencèrent à petite échelle mais augmentèrent jusqu'à se transformer en une véritable |entreprise| industrie|. Þjófnaður byrjaði í smáum stíl en jókst jafnt og þétt og varð á endanum víðamikil útgerð.
entrer
Bonjour, entrez, je vous prie ! Komið þið sæl (og blessuð) og gangið í bæinn !
Le chef de chœur lui a donné le signal mais elle n'est pas entrée au bon moment. Kórstjórinn gaf henni merki en hún kom ekki inn á réttum tíma.
Il me |fit| pria d'| entrer dans son bureau. Hann |vísaði| hleypti| bauð| mér inn á vinnstofu sína.
Il y a une agence bancaire de l'autre côté du bâtiment, par laquelle on on peut |entrer dans| a accès à| l'hôtel sans sortir. Það er bankaútibú hinum megin í byggingunni og það er innangengt þaðan í hótelið.
Ce n'est pas une sinécure d'entrer dans une université américaine. Það er ekkrt grín að komast inn í bandarískan háskóla.
Il est entré à Harvard. Hann komst inn í Harvard háskóla.
La porte n'était pas fermée à clé et il se permit d'entrer. Hurðin var ólæst og hann hleypti sjálfum sér inn.
La Suède est entrée dans l’Union européenne. Svíþjóð hefur gengið í Evrópusambandið.
La valise n'entre pas dans le coffre. Ferðataskan kemst ekki fyrir í skottið. Skottið rúmar ekki ferðatöskuna.
Entrer des données dans l’ordinateur, slá gögn inn í tölvu.
Il faut entrer un mot de passe pour avoir accès au site. Það þarf að gefa upp lykilorð til þess að fara inn á vefsíðu.
entretenir
Les maisons sont bien entretenues. Húsum er vel haldið við.
|Entretenir| alimenter| aviver| la haine, ala á hatri, |ýta undir| magna| hatur.
Elle ne peut |entretenir| subvenir aux besoins d’| assurer la subsistance d’| nourrir| une grande famille. Hún getur ekki |{framfært} {brauðfætt} stóra fjölskyldu| séð stórri fjölskyldu fyrir framfæri| {séð fyrir} {framfleytt} stórri fjölskyldu|.
entretien
Personnel |d’entretien| de surface|, ræstingafólk.
entrevoir
|On entrevoit aujourd’hui un certain succès| une certain succès se profile aujourd’hui| dans la lutte contre ce fléau. Í dag hillir undir nokkurn árangur í baráttunni við þennan vágest.
C'était une immense étendue blanche où l'on entrevoyait de temps à autre quelques rochers. Þetta var víðáttumikill geimur þar sem stöku sinnum grillti í grjót.
envahir
Le lendemain matin, l’armée a |envahi| {pénétré de force} {fait irruption} dans| tous les villages en même temps. Morguninn eftir ruddist herliðið samtímis inn í öll þorpin.
envahissant
Etre envahissant, poursuivre q.n de ses avances, imposer sa présence à q.n, leita á e.n, vera nægöngull við e.n.
envelopper
Elle enveloppe la tartine dans une serviette blanche. Hún vefur hvítri serviettu utan um samloku.
Il était tellement corpulent que son costume ne parvenait guère à l'envelopper. Hann var svo feitur að jakkafötin náðu varla utan um hann.
envers
Mettre son pull à l’envers, fara í peysuna öfuga.
envie
J’ai envie de faire une promenade. Mig langar til að fara í göngu.
J’ai envie d’une photo de toi, en souvenir. Mig langar í mynd (A) af þér, til minningar.
Ils peuvent s’arrêter quand ils en ont envie. Þeir geta stoppað hvenær þá lystir.
Si tu as envie, comme tu voudras, eins og þig lystir.
Non, je n’ai pas envie. Nei, ég nenni því ekki.
J’aurais bien envie d’avoir de la morue bouillie. Alveg væri ég til í að fá soðinn saltfisk.
Je |n’ai aucune envie de| ne suis pas d’humeur à| rire. Mér er |ekki hlátur í hug| fjarri skapi að hlæja|.
envier
Ces campagnes de haine |n’ont rien à envier à| valent bien| la propagande des nazis pendant la deuxième guerre mondiale. Þessar hatursherferðir jafnast á við áróður nasista í síðari heimsstyrjöldinni.
environ
Aux environs de 1930, í kringum 1930.
Pendant une décennie environ, í |hartnær| hér um bil| áratug.
environnement
Agriculture |respectueuse de l’environnement| écologique|, |vistvænn| umhverfisvænn| landbúnaður.
Véhicule |respectueux de l’environnement| écologique|, |vistvænt| umhverfisvænt| farartæki.
environs
On ne sait jamais ce qui peut arriver quand il y a des hommes armés de fusils |dans les {environs} {parages} | à proximité|. Það er aldrei að vita hvað gerist þegar menn með byssur eru annars vegar.
envisageable
Ce n’est pas envisageable. Il n’en est pas question. C’est |hors de question| exclu|. Það er |af og frá| útilokað|. Það kemur ekki til |greina| mála| álita|.
envisager
Il envisage de s’installer dans le pays. Hann |er að hugsa um það| hyggst| að setjast að hér á landi.
Alors, qu’est-ce que tu envisages (de faire) ? Hvað hyygstu þá fyrir ?
|J’envisage| je pense à| une carrière de violoniste. Ég hygg á frama (A) í fiðluleik.
Les enseignants envisagent des actions dans les prochains jours. Kennarar hyggja á aðgerðir á næstu dögum.
Ils envisagent (la possibilité d’) un accord de paix. Þau |ljá máls á friðarsamningi| taka friðarsamning í mál|.
Dans cet ouvrage, certains aspects de l’auteur |ne sont pas {envisagés}{pris en compte}| sont {passés sous silence}{négligés}{méconnus}|. Nokkrar hliðar á þessum höfundi |{verða} {eru hafðar} útundan| koma ekki til hliðsjónar| {sitja}{verða} á hakanum| eru hornreka| í bókinni. Í bókinni er ekki tekið tillit til nokkurra hliða á þessum höfundi.
envoi
Le premier ministre a donné le |coup d’envoi| signal de départ| du marathon de la paix. Forsætisherra ræsti friðarhlaup.
Donner le |coup d'envoi du match| signal de départ de la rencontre|, flauta til leiksins.
envoler
Les prix |se sont envolés| ont flambé|. Verðin hafa rokið (úr öllu valdi).
envoutement
Envoutement collectif, galvanisation des foules, múgsefjun, hópsefjun.
envoyé
|Envoyé| émissaire| spécial, sérlegur sendimaður.
éolienne
Parc à éoliennes, vindorkuver.
épancher
Je pouvais enfin | m'épancher| {dire ce que j'avais sur le} {vider mon} cœur| : c'est comme si vous m'aviez soulagée d'un lourd fardeau. Ég gat loksins talað út : það var eins og þið hefðuð lyft af mér þungu fargi.
épargner
Tu devrais |épargner| mettre (de l'argent) de côté| pour faire face à des dépenses imprévues. Þú ættir að leggja fyrir til að mæta óvæntum útgjöldum.
On n’a épargné aucune peine pour rendre cette édition la plus magnifique possible. Ekkert var til sparað til að gera þessa útgáfu sem glæsilegasta.
Pour ce qui est de l’hospitalité, il |n’a pas épargné sa peine| ne s’est pas ménagé| s’est donné à fond|. Hann dró ekki af sér í gestrisni.
Epargner la vie de q.n., þyrma lífi e.s.
Epargne-moi tes discours. Hlífðu mér við ræðum þínum.
Les conduites d’électricité et d’eau n’ont pas été épargnées par les destructions. Rafmagns- og vatnsveitur hafa ekki farið varhluta af eyðileggingunni.
Les retombées de cendre n’ont épargné personne. Öskufallið eirði engum.
Nous n’avons pas |été épargnés par les| échappé aux| été à l’abri des| critiques. Nous avons eu notre part de critiques. Við höfum ekki farið varhluta af gagnrýni.
épater
Pour |épater {la galerie} {son monde}| en mettre plein la vue|, par ostentation, til sýndarmennsku.
épaule
Papa a pris Magga sur les épaules. Pabbi tók Möggu á háhest.
Elle rentra la tête dans les épaules et se fit aussi petite qu'elle le pouvait. Hún skaut upp herðunun og gerði sig eins litla og hún gat.
épave
Hier on signalait une épave de baleine (échouée) sur la plage. Tilkynnt var um hvalreka í gær á ströndinni.
Le vieil homme était devenu une véritable épave. Gamalmennið var orðið mesta skar.
éphémère
Des œuvres d’art réalisées avec de matériaux éphémères, listaverk úr |forgengilegum| hverfulum| efnum.
épicentre
Epicentre d’un tremblement de terre, |upptök| upptakasvæði| jarðskjálfta.
épier
Les cambrioleurs |épient| guettent| surveillent| les maisons avant de passer à l'action. Innbrotsþjófarnir fylgjast með húsum áður en þeir láta til skarar skríða.
épingle
|Monter q.ch en épingle| accorder trop d'importance à| faire tout un plat de| q.ch, gera of mikið úr e.u.
épiphanie
A l’Epiphanie, á þrettandanum (= á sjötta janúar, á þrettanda degi jóla).
épisode
Episode (d’un feuilleton), þáttur (framhaldssögu).
épisodique
Il avait eu une correspondance très épisodique avec son oncle. Hann hafði verið í mjög stopulu bréfasambandi við frænda sinn.
épistémologie
Epistémologie, þekkingarfræði.
éplucher
Eplucher des pommes de terre, skræla kartöflur.
éponger
Eponger [un liquide] [du vomi], |þurrka| þrífa| upp [vökva] [ælu].
épouvante
Roman |d’épouvante| noir|, hrollvekja, hrollsaga, hryllingssaga, tryllir.
épreuve
La force morale est mis à rude épreuve quand le portefeuille est sollicité. Það reynir ekki lítið á siðferðisþrek þegar komið er að pyngjunni.
Le vent et la pluie avaient |mis à rude épreuve| esquinté| notre petite maison. Vindurinn og rigningin höfðu reynt á litla hús okkar.
Traverser des épreuves, ganga í gegnum |þrautir| raunir|.
éprouvé
Une méthode |éprouvée| qui a fait ses preuves|, gamalreynd aðferð.
épuisé
Le patrimoine est |épuisé| dépensé|. Arfurinn er |uppurinn| uppgenginn| þrotinn| til þurrðar genginn|.
Je suis |épuisé| éreinté| à bout de forces| au bout du rouleau| mort de fatigue|. Ég er| örþreyttur| kúguppgefinn| dauðuppgefinn| örmagna (af þreytu)| yfirkominn af þreytu| magnþrota| að {niðurlotum} {þrotum} kominn| útkeyrður|.
épuisement
Jusqu’à épuisement du stock, þar til birgðir eru á þrotum, á meðan birgðir endast.
épuration
Epuration ethnique, þjóðernishreinsun.
Station d’épuration d’eau, vatnshreinsistöð.
équilibrer
Equilibrer la balance commerciale, jafna viðskipti (milli ríkjanna).
équipe
Ils |travaillent par équipes de| se relayent toutes les| 12 heures. Unnið er á 12 tíma vöktum.
Equipe (de [personnes] [travailleurs]... qui se relayent), vakthópur.
équiper
Une voiture spécialement équipée, sérbúinn bíll.
Toutes les chambres sont équipées d'une télévision, d'un petit frigo et d'un four à micro-ondes. Öll herbergin eru búin sjónvarpi, litlum kæliskáp og örbylgjuofni.
équivalent
Les sondages d’opinion |ne sont pas l’équivalent| n’équivalent pas à| des élections. Skoðanakannanir eru ekki ígildi kosninga.
Chaque année, les Etats-Unis importent du pétrole de Norvège pour l’équivalent de 5 milliards de couronnes islandaises. Bandaríkin flytja árlega inn olíu frá Noregi að andvirði um 5 miljarða íslenskra króna.
Des programmes télévisés de ce genre ont beaucoup |d’équivalents| de pendants| à l’étranger. Sjónvarpsþættir sem þessir eiga sér fjölmargar hliðstæður erlendis.
Les terroristes d’aujourd’hui ont leurs équivalents dans le passé. Hryðjuverkamenn nútímans eiga sér hliðstæðu í fortíðinni.
éradiquer
La police a éradiqué un cartel de la drogue. Lögreglan hefur upprætt eiturlyfjahring.
éreinter
L’interviewe(u)r a |éreinté| malmené| étrillé| le ministre. Spyrillinn hefur þjarmað að ráðherranum.
Je suis |éreinté| épuisé| à bout de forces| au bout du rouleau| mort de fatigue|. Ég er| örþreyttur| kúguppgefinn| dauðuppgefinn| örmagna (af þreytu)| yfirkominn af þreytu| magnþrota| að {niðurlotum} {þrotum} kominn| útkeyrður|.
ergoter
Ergoter, chicaner, chercher |la petite bête| midi à quatorze heures|, couper les cheveux en quatre, leita lúsa, vera með |hártoganir| orðhengilshátt|.
ergoterie
La solution du problème ne réside pas dans les |ergoteries| chicaneries| des bureaucrates. Lausnin á þessu vandamáli felst ekki í sparðatíningu skriffinna.
éroder
Le tuf est plus vite érodé que le basalte. Móberg veðrast hraðar en blágrýti.
érosion
Erosion par les intempéries (vent ou pluie), veðrun.
Erosion par le vent, uppblástur.
erreur
J’ai commis une erreur (involontairement, par inadvertence). Mér hafa orðið mistök á. Það hafa komið mistök fyrir mig.
On a fait une erreur dans les comptes. Það hefur orðið villa í útreikningum.
On a publié par erreur la photo d’une autre femme. Fyrir mistök birtist mynd af annarri konu.
On doit se garder de |commettre cette erreur| de tomber dans ce piège|. Maður verður að gæta sín fyrir því að falla í þá gryfju.
J’ai pris |ce livre par erreur| le mauvais livre|. Je me suis trompé de livre. Ég tók þessa bók í misgripum.
escalade
Escalade militaire, hernaðaruppbygging.
escale
Le bateau a fait escale dans plusieurs ports. Skipið fór á margar hafnir.
escampette
Le malotru |prit {la poudre d’escampette} {ses jambes à son cou}| détala| et disparut dans la forêt. Gaurinn |tók {til fótanna} {á rás}| hljóp sem fætur toguðu| út í skóginn.
escargot
Avancer comme |un escargot| une tortue|, fara |lúshægt| löturhægt|.
esclandre
Faire un esclandre sur la voie publique, vera með óspektir á almannafæri.
esclavage
Ces peuples furent réduits en esclavage. Þessar þjóðir hafa verið teknar til þrældóms.
escompter
Si la tendance actuelle se confirme, on |escompte| prévoit| que 900.000 touristes logeront en Islande l’année prochaine. Ef svo heldur sem horfir, er ætlað að 900.000 ferðamen gisti á Íslandi á næsta ári.
escorte
Sous escorte policière, í lögreglufylgd.
Le président est escorté par des gardes du corps. Forsetinn nýtur fylgdar lífvarða.
Elles ne se considèrent pas comme des prostituées mais disent qu'elles prestent des services d'escorte. Þær kalla sig ekki mellur heldur segjast útvega fylgdarþjónustu.
escroquer
Il a |escroqué| extorqué| huit millions de couronnes à une vieille veuve. Hann hefur svikið átta miljónir króna af aldraðri ekkju.
Il a |escroqué| arnaqué| une vieille veuve. Hann hefur |{svikið} {prettað} {féflett} aldraða ekkju| svindlað á aldraðri ekkju|.
espacer
Nos visites se sont espacées. Það hefur tognað á þeim tíma sem hefur liðið milli heimsókna.
espèce
En espèces sonnantes et trébuchantes, en argent liquide, í reiðufé, í beinhörðum peningum.
espérance
|Espérance| durée | moyenne de vie, meðallífslengd.
Les personnes trop grosses ont une espérance de vie moindre que celles qui ont le poids idéal. Þeir sem eru of feitir búa við lélegri |lífslíkur| ævilíkur| en þeir sem eru í kjörþyngd.
espérer
On espère que le nouveau bâtiment pourra être fonctionnel pour la fin de l’année. |{Menn vonast} {vonast er} til (þess)| menn {gera sér vonir um} {eiga von á því}| að hægt verði að taka nýju bygginguna í notkun að ári liðnu.
La rencontre des chefs d’Etat n’a pas eu pour effet de renforcer les marchés financiers comme on l’espérait. Niðurstaða leiðtogafundar var ekki til að styrkja fjármálamarkaðina eins og vonast var til.
|J’espère | je compte| partir le weekend prochain. Ég |reikna með því| {vonast til} {væntist} þess| að fara um næstu helgi.
espionnage
Faire de l'espionnage, stunda njósnir.
espoir
Ils ont très longtemps gardé espoir que leur fils était encore en vie. Þau héldu í vonina í lengstu lög að sonur sinn væri ennþá lifandi.
Nous avons bon espoir. Við áttum von á góðu.
J’ai bon espoir qu’elle vienne l’année prochaine. Ég bind vonir við að hún komi á næsta ári.
Nous mettons tous nos espoirs dans ce travail. Við bindum miklar vonir við þetta verkefni.
Il n’y a plus aucun espoir de retrouver vivants les deux garçons disparus. Piltarnir tveir sem saknað var eru taldir af.
Son compagon dit qu'elle est devenue distante et froide et il |a perdu tout espoir| ne se fait plus aucune illusion| à son sujet. Maki hennar segir að hún sé orðin fjarræn of kuldaleg og hann hefur gefist upp á henni.
J'ai |perdu| abandonné| tout espoir de le faire changer d'avis en quoi que ce soit. Ég er orðinn |alveg vonlaus| úrkula vonar| um að fá breytt skoðunum hans í einu né neinu.
Bien qu'il ait une maladie rare, nous n'avons pas |perdu| abandonné| tout espoir pour lui. Við gefumst ekki upp á honum þó hann sé með sjaldgæfan sjúkdóm.
esprit
Et juste à ce moment-là, [le souvenir de cet incident] [cette image] me |traversa| vint à| l’esprit. Og nákvæmlega á því augnabliki laust [þessu atviki] [þessari mynd] niður í |hausinn| kollinn| á mér. Og nákvæmlega á því augnabliki brá [þetta atvik] [þessi mynd] í huga minn.
Des loisirs si étrangers à la nature et à la théologie ne me seraient certes jamais venus à l’esprit. Je n’aurais certes jamais imaginé des loisirs si étrangers à la nature et à la théologie. Mig hefði vísast ekki órað fyrir svo náttúru- og guðdómsfirrtri afþreyingu.
Il ne leur est jamais venu à l’esprit que... Það hefur aldrei hvarflað að þeim að...
Ça ne m’était pas venu à l’esprit. Je ne l’avais pas soupçonné. Je ne me doutais de rien. Je ne m’en doutais pas. Mig |óraði ekki fyrir því| grunaði það ekki|. Það lagðist ekki í mig.
On lui a demandé ce qui lui était |venu à l’esprit| passé par la tête| quand il était tombé dans la crevasse. Hann var spurður hvað hafi þotið í gegnum huga hans þegar hann datt ofan í sprunguna.
Garder à l’esprit, ne pas perdre de vue, hafa e.ð |hugfast| (efst) í huga|.
Pour leur sécurité, il faut que les utilisateurs de la route gardent à l’esprit les consignes suivantes. Til þess að viðhalda öryggi er nauðsynlegt fyrir vegfarendrur að hafa eftirfarandi fyrirmæli efst í huga.
Il dit tout ce qui lui |vient à l’esprit| passe par la tête|. Hann lætur allt vaða. Hann segir hvað eina sem kemur honum í hugann.
Un exemple |qui vient tout de suite à l'esprit| évident|, nærtækt dæmi.
Il n’avait pas tous ses esprits quand il a commis ce massacre. Hann var viti sínu fjær þegar hann framdi fjöldamorðið.
La seule chose qu’il faut |tenir présente à l’esprit| garder en mémoire| est que... Það eina sem þarf að hafa hugfast er ...
Elle s'était calmée et avait retrouvé ses esprits. Hún var orðin rólegri og búin að ná áttum á ný.
esquinter
Je me suis |esquinté| crevé| à t’aider. Ég hef |slitið mér {út} {upp}| ofgert mér| erfiðað| þrælað| unnið baki brotnu| við að hjálpa þér.
esquisse
Lors de ces négociations, on a élaboré une |esquisse| ébauche| de pacte fédéral. Í þessum viðræðum |var gert uppkast| voru gerð drög| að sambandssáttmála.
esquisser
Elle esquissa un sourire. Það örlaði á brosi hjá henni.
essai
Je vais faire une course d’essai avec la voiture. Ég ætla að |prufukeyra bílinn| reynsluaka bílnum|.
essayer
Essayer des [vêtements] [souliers], máta [föt] [skó].
Pour |essayer autre chose| changer| varier les plaisirs|, til að gera sér dagamun.
essieu
Charge par essieu d'un véhicule, öxulþungi ökutækis.
essor
A l’époque de l’essor de l’industrie métallurgique, á uppgangstíma málmiðnaðar.
essoufflé
Etre |essoufflé| à bout de souffle|, vera lafmóður, standa á öndinni.
essuyer
Elle prit la petite dans ses bras et lui essuya la bouche. Hún tók utan um litlu stúlkuna og þurrkaði henni um munninn.
S'essuyer la figure, þurrka sér í framan.
Il s'essuie soigneusement les pieds sur le paillasson. Hann þurrkar vandlega af sér á mottunni.
est
A l’est, (við) austur, að austanverðu, til austurs.
La maison se trouve à l’est de la rivière. Húsið stendur austan |við ána| árinnar|.
Dans l’est du pays, á austurlandi, austurlands, á austanverðu landi.
Dans l’est de la bande Gaza, á austanverðu Gazasvæðinu.
Dans l’est du fjord, við austanverðan fjörðinn.
Dans l’est de l’Afrique, í austanverðri Afríku.
|En provenance| venant| de l’est, að austan, austan að.
Se diriger vers l’est, fara |austur| í austurátt|.
|Au-delà de| en traversant| la rivière en direction de l’est, austur fyrir ána.
esthétique
Opération de chirurgie esthétique, lýtaskurðaðgerð.
Chirurgie esthétique, lýtalækningar.
estime
Tenir q.n en haute estime, |estimer| apprécier| q.n, hafa dálæti á e.m, hampa e.m, meta e.n mikils.
estimer
|Estimer| apprécier| q.n, tenir q.n en haute estime, hafa dálæti á e.m, hampa e.m, meta e.n mikils.
Sa fortune est |estimée| évaluée| à 12 milliards de livres. Eignir hans eru metnar á 12 miljarða punda.
établir
La direction du centre culturel a |établi| initié (emploi critiqué !)| des liens avec l’Allemagne. Stjórn menningarsetursins |hefur stofnað til tengsla| átt upptök að tengslum| {hrint} {hrundið} af stað tengslum| við Þýskaland.
Il |s’est établi| a élu domicile| en Islande. Hann |settist að| ílentist| á Íslandi.
Il faut établir les devis avec précision. Það þarf að hnitmiða kostnaðaráætlanir.
L’école de musique |est établie| se trouve| à Hof. Tónlistarskólinn er til húsa í Hofi.
étalage
|Faire étalage de| exhiber| q.ch, flagga með e.u.
étaler
Il faudrait |étaler| répartir| la charge de travail sur toute l’année. Það ætti að dreifa vinnuálaginu yfir árið.
étape
Nous avons sauté plusieurs étapes dans le processus de rapprochement. Við höfum stokkið yfir mörg þrep í nálgunarferlinu.
état
La maison s’avéra être en excellent état. Húsið reyndist í ágætu |ásigkomulagi| viðhaldi|.
Dans l’état actuel des choses, eins og |málin| sakir| standa í dag.
Je suis préoccupé par cet état de choses. Ég hef áhyggjur af stöðu mála.
Etre |dans un triste état| dans un état chaotique|, vera í |skötulíki| ólestri| ringulreið|.
Proclamer l’état d’urgence, lýsa yfir neyðarástandi.
Il n’était pas en état de conduire. Hann var ekki í ökuhæfu ástandi.
Quand je suis passée chercher la clé chez lui, il m'a semblé dans un état normal. Þegar ég sótti lykilinn til hans var hann eins og hann átti að sér.
Son état est considéré comme stable. Líðan hans telst stöðugt.
A l’état [liquide] [solide], í [fljótandi] [föstu] formi.
Il |fait {peu d’état} {peu de cas} {bon marché} de| attache peu de {valeur} {prix} à| ces preuves. Hann |lýsir frati| setur frat| á þessar sannanir. Hann metur þessar sannanir |lítils| til fárra fiska|. Hann |leggur lítið upp úr| hefur litlar mætur á| tekur lítið mark á| þessum sönnunum. Hann gefur lítið fyrir þessar sannanir.
Etat de droit, réttarríki.
On s'attend à ce que les représentants d'autres disciplines sportives |fassent état de| signalent des| cas analogues de violences dans leur domaine. Von er á því að forsvarsmenn annarra íþróttagreina munu |upplýsa um slíkt ofbeldi| greina frá slíku ofbeldi| innan sinna vébanda.
Il est juste que l'acheteur fasse un état des lieux avant d'acheter un appartement. Það er rétt að kaupandinn gerir ástandsskýrslu áður en hann festi kaup á íbúð.
étau
L’étau se resserre sur lui. Il est en mauvaise posture. Il se trouve |acculé| au pied du mur|. Það þrengir |að honum| um hann|. Hann er |í {klípu} {öngþveiti}| illa staddur|.
étayer
Ceci |étaye| corrobore| confirme| la théorie des trous noirs. Það |sannar| {rennir} {skýtur} stoðum undir| kenningu (A) um svartholin.
été
(Pendant) l’été, en été, að |sumarlagi| sumri til|.
L’été prochain, næsta sumar, á næsta sumri.
L’été passé, í |fyrrasumar| sumar leið|, á síðasta sumri.
Chaque été, á hverju sumri, hvert sumar.
|Vers la fin de l’| tard en| été, að áliðnu sumri.
|Jusque tard en| presque jusqu’à la fin de l’| été, fram eftir sumri.
Dans la première partie de l’été, á öndverðu sumri, snemma sumars, framan af sumri.
|Dans la seconde partie| vers la fin| de l’été, á ofanverðu sumri, síðla sumars, síðsumars.
Eté froid, kalsasumar.
éteindre
Eteindre la [radio] [TV] [cuisinière], slökkva á [útvarpinu] [sjónvarpinu] [eldavélinni].
Eteindre la lumière, slökkva |ljós| á perunni|.
Les lumières se sont soudain éteintes. Ljósin slokknudu allt í einu.
Mais au même instant, l’allumette s’éteignit. En í sama bili slokknaði á eldspýtunni.
La dette s’éteint après quatre ans. Skuldin fyrnist á fjórum árum.
Mon Dieu, je ne voudrais pas |m'éteindre| me mourir| ainsi dans un hôpital ! Guð, ekki vildi ég |tærast| veslast| svona upp á spítala !
étendre
Pour l’instant, je ne vais pas |m’étendre sur ce point| entrer dans les détails à ce propos|. Ég ætla ekki að |fjölyrða um þetta| segja frá þessu í smáatriðum| tíunda það| í bili.
Des plages enchanteresses où l’on peut s’étendre confortablement au soleil, heillandi strendur þar sem men geta flatmagað (sig) í sólskininu.
Le secteur doit encore |étendre son champ d'action| se développer|. Geirinn á eftir að stækka að umfangi.
éternité
De |toute éternité| temps immémorial| mémoire d’homme|, depuis que le monde est monde, frá |ómunatíð| örófi alda|.
|Cela fait| il y a| – |une éternité| très longtemps| qu'on ne m'avait plus fait ce genre d'invitation. Ég hef ekki fengið svona boð langalengi. Það er |óratími| mannsaldur| síðan ég hef fengið svona boð.
ethnie
Þjóðarbrot.
étiqueter
On peut |étiqueter| cataloguer| ces commentaires comme propagande raciste. On peut ranger ces commentaires dans la catégorie “propagande raciste”. Þessi ummæli má flokka undir kynþáttahatursáróður.
étirer
Elle s'étira en gémissant de douleur. Hún rétti úr sér og stundi af sársauka.
étoile
Etre né |sous une mauvaise étoile| pour le malheur|, vera |með þeim ósköpum| undir óheillastjörnu| fæddur.
Tu peux |remercier {ta bonne étoile} {la fortune}| t’estimer fortuné|. Þú mátt |þakka þínum sæla fyrir| telja þig {gæfusaman} {heppinn}|.
Nous devrons loger à la belle étoile. Við verðum að |hafast við| láta fyrirberast| undir berum himni.
étonnant
Il est étonnant que... Það |er {undrandi}{furðulegt}| {gegnir}{sætir} furðu (D)| að...
Il n’y a rien d’étonnant à ce qu’on raconte des histoires abracadabrantes à propos de cette femme. Það er |engin furða| ekki að undra| þótt ýmsar fiskisögur komist á loft um slíka konu.
Mais l’empereur ne voyait rien, ce qui |n’est pas| n’a rien d’| étonnant, puisqu’il n’y avait rien ! En keisarinn gat ekki séð neitt, sem |ekki var von| var ekkert tiltökumál|, því að þar var ekki neitt !
Il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il veuille venir. Það er ekkert tiltökumál þótt hann langi að koma.
étonner
|{Je m’étonne} {suis étonné} de ce | ça m’étonne| qu’elle préfère habiter en Islande. Ég |er hissa| furða mig| er undrandi| á því að hún vilji frekar búa á Íslandi. |Mig undrar| ég undrast það| að hún vilji frekar búa á Íslandi.
étouffant
Chaleur |étouffante| oppressante|, hitamolla, hitasvækja.
étouffer
Etouffer [un feu] [une révolte] [un bâillement], kæfa [eld] [uppreisn] [geispa].
On est parvenu à étouffer le complot dans l’œuf. Tekist hefur að kæfa í fæðingu ráðabrugg.
On avait essayé d’étouffer l’affaire. Reynt var að |hylma yfir málinu| {kveða} {þagga} niður| málið.
Ils ont essayé d’étouffer ces rumeurs. Þau reyndu að |þagga| bæla| niður orðróminn.
Pousser des petits rires étouffés, glousser, skríkja, flissa.
Il entendait les plaintes étouffées de sa mère. Hann heyrði niðurbælda kveinstafina í móður sinni.
étourdissement
Avoir un étourdissement, etre pris d'un vertige, sundla.
étrange
Je trouve cela |étrange| curieux|. Það |kemur mér spánskt fyrir sjónir| þykir mér undarlegt|.
Aussi étrange que cela |paraisse| puisse paraitre|, eins skringilega og það hljómar.
étranger 1
Après avoir passé sept ans à l’étranger, eftir sjö ár |erlendis| utan landsteina|.
Il n’|était jamais allé à l’étranger| avait jamais quitté le pays|. Hann hafði aldrei farið út fyrir landsteina.
Il était rentré de l'étranger plus tôt dans la journée. Hann kom að utan fyrr um daginn.
étranger 2
Le bouclier thermique de l’aile gauche de la navette spatiale a été endommagé quand il a été frappé par un corps étranger lors du lancement. Skemmd varð á hitahlíf vinstri vængs geimferjunnar þegar aðskotahlutur rakst utan í hana í geimskotinu.
Les conclusions du médecin légiste n'indiquaient la présence d'aucune substance étrangère dans le sang de la victime. Niðurstöður réttarmeinafræðingsins sýndu nein aðskotaefni í blóði fórnarlambsins.
Accès interdit aux personnes étrangères au service, óviðkomandi bannaður aðgangur.
être
Où en sont les choses ? Hvernig er málinu háttað ?
Qu’en est-il de sa santé ? Hvernig er heilsu (D) hans háttað ?
Mon frère est autiste, mais les gens qui ne savent pas ce qu’il en est ne remarquent généralement rien. Bróðir minn er einhverfur en fólk sem ekki veit hvers kyns er tekur oft ekki eftir neinu.
étreindre
Etreindre q.n, taka utan um e.n.
étreinte
L’armée israélienne a desserré l’étreinte dans laquelle elle tenait depuis trois mois la ville de Jenin. Ísraelski herinn losaði það kverkatak sem hann hefur haft á borginni Jenin í þrjá mánuði.
étriller
L’interviewe(u)r a |étrillé| malmené| éreinté| le ministre. Spyrillinn hefur þjarmað að ráðherranum.
étriqué
Conception étriquée, étroitesse d’esprit, œillères, einstrengingur, einstrengingsháttur, þröngsýni, einstrengingslegur hugsunarháttur.
étroit
Essayer d’entretenir des liens les plus étroits possible avec q.n, reyna að vera í sem nánustu tengslum við e.n.
étroitesse
Etroitesse d’esprit, conception étriquée, œillères, einstrengingur, einstrengingsháttur, þröngsýni, einstrengingslegur hugsunarháttur.
étude
On a fait une étude sociologique de la condition de la femme au 19è siècle. Það hefur verið gerð félagsfræðileg úttekt á kjörum kvenna á 19. öld.
Ceux qui ont |fait de plus longues études| ont un plus long parcours scolaire|, þau sem hafa lengri skólagöngu að baki.
étudier
Les gens qui ont étudié sous la direction des professeurs les plus compétents, fólk sem hefur |numið| stundað nám| undir handleiðslu færustu kennara.
J’étudie la médecine à l’université. Ég les læknisfræði við háskólann.
Il a |étudié| fait de| la grammaire comparée. Hann lagði stund á samanburðarmálfræði (A).
Ceux qui étudient ces questions, þeir sem rýna í þessi mál.
Les enfants |étudient| apprennent| leurs leçons. Börnin eru að lesa lexíur sínar.
évacuation
Plan d’évacuation, rýmingaráætlun.
évaluation
Des psychiatres ont fait une évaluation de sa santé mentale. Geðlæknar hafa lagt mat á andlegt heilbrigði hans.
évaluer
L’éducation apporte tellement de bénéfices qu’on ne peut |évaluer| mesurer| en termes financiers. Kennslan skilur eftir sig svo margt jákvætt sem ekki verður metið til fjár.
Sa fortune est |évaluée| estimée| à 12 milliards de livres. Eignir hans eru metnar á 12 miljarða punda.
évanoui
Il |s’est évanoui| est tombé {en syncope} {dans les pommes}| a perdu connaissance|. Hann |féll í {ómegin} {yfirlið}| fékk aðsvif| missti meðvitund|. Það leið yfir hann. Hann leið út af.
évanouir
Elle |s'évanouit| perdit conscience|. Hún |missti meðvitund| fell í {ómegin} {yfirlið}| leið út af|. Það leið yfir hana.
évaporer
Il s'est évaporé. Il a disparu. Hann gufaði upp.
évasif
Donner des réponses évasives, éluder une question, fara undan í flæmingi, gefa loðin svör, slá úr og í.
Eve
Je ne le connais ni d'Eve ni d'Adam. Ég þekki hvorki haus né sporð á honum.
évertuer
|S’évertuer| se tuer| à..., |faire {de son mieux} {tout son possible}|utiliser tous les moyens| tout essayer| pour..., |gera sér far um| {vinna af kappi} {hamast} {kosta kapps} {rembast} { streitast} {spreyta sig} {leggja sig í líma} {leggja sig allan} {leggja sig fram} {leggja sitt af mörkum} við| neyta allra bragða til| gera sig besta til| reyna eftir megni| að...
Elle s' |évertuait| acharnait| à achever ce travail comme si sa vie en dépendait. Hún hamaðist við að ljúka verkefninu eins og hún ætti lífið að leysa.
évidence
Mettre en évidence le lien entre le matériel génétique et le comportement humain, sýna fram á tengsl milli erfðaefnis og hegðunar manna.
|Nier| refuser de se rendre à| l’évidence, berja höfðinu við steininn.
évident
Il est évident que... Það |liggur í augum uppi| gefur auga leið| er bersýnilegt| að...
Le respect de ces règles |n’est pas une chose évidente| ne va pas de soi|. Það er ekki sjálfgefið að fara eftir þessum reglum.
Un exemple |évident| qui vient tout de suite à l'esprit|, nærtækt dæmi.
éviter
|Eviter| contourner| éluder| une difficulté, |{víkjast} {smeygja sér} undan| sneiða hjá| vanda, |forðast| {fara} {ganga} á svig við| vanda.
|Essayer d’éviter| se dérober à| une [responsabilité] [tâche], víkjast undan [ábyrgð] [starfi].
Il a utilisé tous les moyens pour éviter de déclarer des milliers de dollars de revenus. Hann hefur nýtt allar leiðir til að komast hjá því að gefa upp hundruðir miljóna dollara.
Bien que je ne sois pas très actif dans le parti, je |n’évite| ne refuse| pas de participer aux réunions. Ég er ekki mjög virkur í flokknum, samt |skorast| færist| ég ekki undan því að taka þátt í fundum.
Pour |éviter| empêcher| parer à| une nouvelle intervention militaire dans le pays, til að |afstýra nýrri hernaðaríhlutun| koma í veg fyrir nýja hernaðaríhlutun| í landinu.
Tout semble indiquer qu’on est parvenu à éviter la grève prévue. Allt útlit er fyrir að tekist hafi að afstýra fyrirhuguðu verkfalli.
On a distribué 3,4 millions de condomes pour éviter les grossesses prématurées chez les adolescentes. Það hefur verið dreift 3,4 miljónum smokka til að hefta ótímabærar barneignir unglinga.
On peut ainsi |éviter| se passer| d’utiliser des produits corrosifs. Þannig getur maður sleppt við því að nota ætandi efni.
Il |{évitait} {se gardait} d’| veillait à ne pas| exprimer ses sentiments. Hann |varaðist| forðaðist |tók sér vara við (því)| gætti sín á (því)| að tjá tilfinningar sínar.
Eviter des |problèmes| difficultés| à q.n, firra e.n vandræðum.
évoluer
Personne ne sait comment évoluera l’affaire dans les prochains jours. Enginn veit hvað verður |þróun| framvinda| mála á næstu dögum.
La discussion a |évolué dans le mauvais sens| pris un mauvais tour|. Umræðan hefur þróast til verri vegar.
évolution
Si cette |évolution se poursuit| tendance se confirme|, le traitement de l’obésité deviendra un vrai fardeau pour la sécurité sociale. Með sama áframhaldi verður meðhöndlun á offitu verulegur baggi á heilbrigðiskerfinu.
Il faut suivre de près l’évolution de la situation. Það verður að fylgja náið með |gangi| framvindu| mála.
Théorie de l’évolution, þróunarkenning.
D’éventuelles solutions ont-elles été |évoquées| envisagées| ? Voru reifaðar einhverjar hugsanlegar lausnir ?
évoquer
Ils ont |évoqué| mentionné (en passant)| fait allusion à| la possibilité de lui accorder l’asile. Þau hafa |ýjað að| tæpt á| imprað á| því að veita honum hæli.
Nous avons évoqué des souvenirs communs. Við rifjuðum sameiginlegar minningar.
ex
Mon ex, minn fyrrverandi (maki).
ex aequo
Ils sont ex aequo. Þeir eru samstiga.
exact
Pour être plus |exact| précis|, plus |exactement| précisément|, pour plus de précision. svo allrar nákvæmni sé gætt.
Ma montre |indique l'heure exacte| va juste| à la seconde près. Úrið mitt gengur rétt upp á sekúndu.
exagérer
Il n’est pas exagéré de dire que... Það er ekki |ýkt| orðum aukið| ofmælt| þótt fullyrt sé að... Það |eru engar ýkjur| er ekkert ofmæli| þótt fullyrt sé að...
Exagère encore un peu et la griffe sera bientôt plus longue que la voiture ! Ýktu svolítið betur og þá verður rispan lengri en bíllinn !
On peut sans exagérer en aucune façon affirmer que... Án þess að ýkja á nokkurn hátt má fullyrða að ...
exalter
Les partis d’extrême droite exaltent le militarisme. Hægriöfgaflokkar |dásama| vegsama| hernaðarhyggju.
examen
Ces revendications sont |à l’examen auprès de| sont examinées par| la commission des salaires. Þessar kröfur eru |í athugun| til skoðunar| hjá launanefnd.
Le projet est |à l’examen| en cours de traitement|. Frumvarpið er til meðferðar.
L’examen [d’un projet] [d’une proposition], |meðferð| yfirferð| á [frumvarpi] [tillögu].
Après examen, il s’est avéré que... Við athugunina reyndist að...
Après un examen plus approfondi, il s’est avéré que... Við nánari |eftirgrennslan| eftirgrennslun| athugun| rannsókn| reyndist að...
Passer un examen, |fara í| taka| próf.
Réussir un examen, |standast| komast gegnum| próf, ná prófi.
Rater un examen, falla á prófi.
Siggi a eu de bonnes notes aux examens. Siggi fékk góðar einkunnir á prófunum.
Les professeurs ont terminé |l’examen| la correction| la lecture| du travail. Yfirferð (D) kennara á verkinu er lokið.
Les passagers ont été envoyés pour examen aux urgences mais leurs lésions sont considérées comme bénignes. Farþegarnir voru sendir til skoðunar á slysadeild en meiðsli á þeim eru talin minniháttar.
examiner
Quand on examine de plus près les termes choisis par l’orateur, þegar |betur er að gáð| íhugað er nánar| hvaða orð þessi ræðumaður hefur valið sér.
Examiner q.ch |en détails| sous toutes les coutures|, fara (ofan) í saumana á e.u.
Lors de ces réunions, on |examine| passe en revue| divers aspects importants de la sécurité routière. Á þessum fundum er farið yfir ýmsar mikilvægar staðreyndir um umferðaröryggi.
exaspérer
La méfiance des acheteurs à l’égard des œuvres d’inconnus |exaspère| contrarie| irrite| les jeunes artistes. Ungum listamönnum |{svíður} {sárnar} {gremst} vantrú| er gramt í geði út af vantrú| kaupenda á verkum óþekktra manna. Ungir listamenn |ergja| gremja| sig yfir vantrú (D) kaupenda á verkum óþekktra manna.
Les maisons qu’on laisse tomber en ruines |exaspèrent| sont un sujet d’irritation pour| les écologistes. Húsin sem eru látin fara í niðurníðslu eru umhverfissinnum til ama.
exaucer
Le désir qu’il nourrissait depuis si longtemps fut enfin exaucé. Hann hefur loksins fengið langþráða ósk uppfyllta.
Exaucer la dernière volonté de q.n, verða við hinstu bón (D) e.s.
J’ai été exaucé. Mes prières ont été exaucées. Ég var bænheyrður.
excédentaire
|Capacité| productivité| excédentaire, umframafkastageta.
excentricité
Tous les professeurs ont leur casque de cycliste, ce qui aurait paru une |excentricité| bizarrerie| il y a quelques années à peine. Allir kennarar eru með hjólreiðahjálm, nokkuð sem hefði þótt viðundur fyrir örfáum árum.
excepté
Et tous périrent |excepté| à l’exception de| sauf| Eyvindur... Og fórust allir |að Eyvindi {undanskildum} {frátöldum}| nema Eyvindur|.
exception
Tout va parfaitement si |l’on fait exception des | l’on excepte les| longues files d’attente devant les principales attractions. Allt er í fínustu lagi ef frá eru taldar ógnarlegar biðraðir í öll helstu tæki.
excès
L’importance de l’incident a été |gonflée| grossie| à l’excès. Mikilvægi þessa atburðar var blásið upp úr öllu valdi.
Il dit que les excès de vitesse sur les petites routes sont très courants. Hann segir |of hraðan akstur| hraðakstur| á sýsluvegum mjög algengan.
|Excès| abus| de pouvoir|, valdníðsla, misbeiting valds.
excessif
Une charge de travail excessive des proches fait que beaucoup de jeunes ne bénéficient pas de l’attention dont ils ont besoin. |Óhóflegt| hóflaust| takmarkalaust| skefjalaust| vinnuálag aðstandenda veldur því að margir unglingar fá ekki þá umönnun sem þeir þarfnast.
L’exploitation |excessive| illimitée| déraisonnable| des ressources naturelles n’épargne rien ni personne. |Gegndarlaus| takmarkalaus| óskynsamleg| hagnýting náttúruverðmæta eirir engu og engum.
Les couts |sont {excessifs} {exorbitants}| dépassent {toutes les limites} {les bornes}|. Kostnaður |fer úr öllu valdi| er óhóflegur|.
exciser
Dans certains pays africains, la plupart des femmes sont excisées. Í sumum löndum Afríku eru langflestar konur umskornar.
exclure
La Ligue italienne de cyclisme a exclu de ses rangs quatre cyclistes. Ítalska keppnishjólareiðsambandið hefur vikið fjórum hjólreiðaköppum úr röðum sínum.
Chaque année, plusieurs étudiants sont exclus des cours. Á hverju ári er nokkrum nemendum vikið úr námi.
C’est |exclu| hors de question|. Il n’en est pas question. Ce n’est pas envisageable. Það er |af og frá| útilokað|. Það kemur ekki til |greina| mála| álita|.
Pouvez-vous aider mon fils, que la médecine, les psychologues et la société ont |exclu| mis hors jeu| ? Getið þið hjálpa syni mínum, sem læknavísindin, sálfræðingar of samfélagið hafa dæmt úr leik ?
Ils ont été |exclus| expulsés| de leurs familles. Þeir hafa verið bornir út af heimilum sínum.
On m’exclut. On me tient à l’écart. Ég er hafður útundan.
Ils craignent que certains groupes ne soient |exclus| lésés|. Þeir óttast að nokkrir hópar verði útundan.
Il était |tout à fait exclu| impensable| qu'il puisse allumer une cigarette à cet endroit. Það var |alveg útilokað| af og frá| brennt fyrir það| að hann fengi að kveikja sér í sígarettu á þessum stað.
excursion
Nous allons faire une petite excursion (d’un jour) à Landmannalaugar. Við ætlum að |skreppa| fara í {skreppitúr} {dagsferð}| til Landmannalauga.
excuse
Ce sont de bien piètres excuses. Það er aumasta yfirklór.
excuser
Il est impossible |d’excuser| de justifier| de tels agissements. Það er ekki hægt að |afsaka slíkar gerðir| mæla slíkum gerðum bót|.
Excusez-moi ! Hafið mig afsakaðan !
Son portable sonna, il me pria de l'excuser et décrocha. Farsími hans hringdi, hann bað mig að hafa sig afsakaðan og svaraði.
Nous vous |prions vivement de nous excuser| présentons toutes nos excuses|. Við biðjum ykkur (A) innilega velvirðingar (G).
Veuillez nous excuser pour les désagréments occasionnés. Við biðjumst velvirðingar á þeim óþægindum sem þetta kann að hafa valdið.
La poste prie ses clients d’excuser ce retard. Pósturinn biður viðskiptavini afsökunar um seinkun.
Ils ne s'excusèrent pas de l'avoir fait attendre. Þeir báðust ekki afsökunar á biðinni.
|Excuser| prendre la défense de| q.n, bera blak af e.m, afsaka e.n.
exécrable
[Un cantatrice] [une idée] éxécrable, |afleit| fráleit| [söngkona] [hugmynd].
exécuter
Exécuter [la loi] [un traité], framfylgja [lögum] [samningi].
Exécuter une sentence, útfæra dóm.
Le parti n’est pas parvenu à |exécuter| mettre à exécution| son programme. Flokknum tókst ekki að |hrinda stefnuskrá sinni í framkvæmd| framfylgja stefnuskrá sinni|.
exécution
|L’exécution| la mise en œuvre| d’un contrat, efndir á samningi.
Elle avait dit qu'elle voulait se suicider et le soir même, elle mit son projet à exécution. Hún sagði að hún vildi svipta sig lífi og það sama kvöld lét hún verða af því.
exemplaire
Un système de sécurité sociale que beaucoup considèrent comme exemplaire, velferðarkerfi sem mörgum þykir til |fyrirmyndar| eftirbreytni|.
exemple
On espère que cet acte ne servira pas d’exemple à d’autres. Vonast er til að þessi verknaður verði ekki öðrum til eftirbreytni.
La façon dont l’Islande exploite ses ressources en énergie est |citée en exemple à| considérée comme une exemple pour| d’autres peuples. Nýting Íslands í orkuauðlindum er talin öðrum þjóðum eftirbreytni.
A titre d’exemple, entre autres, svo nokkuð sé nefnt.
Suivre l'exemple de q.n, fara að fordæmi e.s.
exercer
Le gouvernement exerce un contrôle sévère en matière financière. Ríkisstjórnin beitir strangri stýringu í peningamálum.
Elle exerce la fonction de chef de bureau. Hún gegnir stöðu skrifstofustjóra.
exercice
Nous |faisons de l’exercice| gardons la forme| restons en mouvement|. Við höldum okkur í þjálfun.
exhiber
|Exhiber| faire étalage de| q.ch, flagga með e.u.
exhorter
Il |exhortait| incitait| les gens à se montrer plus optimistes quant à l’avenir. Hann |hvatti| eggjaði| skoraði á| menn til að vera bjartsýnni um framhaldið.
exigeant
C'était un chef pointilleux et exigeant. Hann var smámunasamur og kröfuharður yfirmaður.
exiger
Apprendre une langue |exige| nécessite| beaucoup de travail. Að læra tungumál |útheimtir mikla vinnu| {krefst} {þarfnast} mikillar vinnu|.
|Exiger| réclamer| une rançon, fara fram á lausnargjald, krefjast lausnargjalds.
La ligue de football a exigé de l’entraineur de l’équipe nationale des explications à ce sujet. Knattspyrnusambandið hefur krafið þjálfara (A) landsliðsins skýringa á þessu.
Ils ont tous une belle voix voix mais il faut pas trop |en exiger| la solliciter|. Öll hafa þau fallega rödd en það má ekki ofgera henni.
Il n'envisage plus d'exiger que son adversaire soit poursuivi en justice. Hann hyggst ekki lengur |ganga eftir því| krefjast þess| að mótframbjóðandi sinn verði sóttur til saka.
exister
Malheureusement, ces préjugés |{existent} {se rencontrent} encore| ont encore cours|. Því miður |eru þessir hleypidómar enn {til} {við lýði}| halda þessir hleypidómar velli| tíðkast þessir hleypidómar enn|.
exode
Exode rural, fólksflótti úr sveitum til borga.
exorbitant
L’époque des salaires exorbitants est passée. Tími ofurlauna er liðinn.
Les couts |sont {exorbitants} {excessifs}| dépassent {toutes les limites} {les bornes}|. Kostnaður |fer úr öllu valdi| er óhóflegur|.
expansion
L’expansion de l’univers, útþensla alheimsins.
Cette zone est en pleine expansion. Þetta svæði er í mikilli uppbyggingu.
Les entreprises |qui prennent de l'expansion à l'étranger| actives à l'étranger| sont dirigées par des personnes jeunes et instruites. Það er velmenntað ungt fólk sem stýrir útrásarfyrirtækjum.
expédient
Il a dit que les excuses du ministre ne sont qu’|un expédient| un faux-fuyant| une échappatoire| une dérobade|. Hann sagði viðbárur ráðherrans |tóman fyrirslátt| undanbrögð| vafninga| undanfærslu|.
expédier
On avait l'impression qu'il voulait expédier l'entrevue et s'en aller au plus vite. Það var eins og hann ætlaði að drífa fundinn af og koma sér svo burt.
expérience
Des touristes étrangers faisant l'expérience des aurores boréales, c'est pour le guide islandais déjà une expérience en soi. Upplifun erlendra ferðamanna af norðurljósum er fyrir íslenskan leiðsögumann upplifun út af fyrir sig.
expérimental
Sciences expérimentales, raunvísindi.
Un film expérimental, tilraunakvikmynd.
Musique expérimentale, tilraunatónlist.
expérimenté
Un négociateur |expérimenté| chevronné|, gamalreyndur samningamaður.
expiation
Certains idéologues considèrent que les lourdes peines ne sont que l’expiation d’un complexe de culpabilité collectif. Sumir hugmyndafræðingar telja þungar refsingar einungis friðþægingu á samfélagslegri sektarkennd.
expiatoire
La mort expiatoire du Christ sur la croix, friðþægingardauði Krists á krossinum.
expier
Expier ses péchés, |bæta| friðþægja| fyrir syndir.
Il serait injuste que tous |expient| payent pour| les fautes de quelques-uns. Það væri ekki réttlætanlegt að allir væru látnir gjalda þess sem einungis fáir áttu sök á.
explication
Demander des |explications| comptes| à q.n, draga e.n til ábyrgðar, krefja e.n skýringa.
expliquer
Cela explique beaucoup de choses. Það skýrir margt.
Ils pensent que l’homosexualité s’explique par une influence du milieu ou par l’histoire personnelle. Þau halda að samkynhneigð skýrist af umhverfisþáttum eða ævihlaupi.
Expliquer qch. à q.n, segja e.m frá e.u, skýra e.ð fyrir e.m.
Expliquer un sujet en détail, gera ákveðnu viðfangsefni rækileg skil.
exploit
C’est en soi |un exploit| une prouesse| que d’offrir depuis 20 ans un programme estival aussi varié qu’excellent dans une si petite localité. Það er í sjálfu sér |þrekvirki| afrek| að bjóða upp á jafn fjölbreytta og vandaða sumardagskrá í 20 ár í svona litlu samfélagi.
exploitation
Les propriétaires ont repris l’exploitation de la mine sans les permis requis. Eigendurnir hófu námugröft á ný án tilskilinna leyfa.
Exploitation de l’énergie hydroélectrique, virkjun á vatnsafli.
Exploitation |polyvalente| diversifiée|, fjölvirkjun.
Système d'exploitation, Stýrikerfi.
exploiter
Exploiter [l’énergie géothermique] [l’énergie hydroélectrique] [une cascade], virkja [jarðhita] [vatnsorku][foss].
Exploiter le mécontentement des consommateurs, virkja óánægju neytenda.
Exploiter des ressources, hagnýta auðlindir.
Exploiter des ressources de façon |diversifiée| polyvalente|, fjölnýta auðlindir.
Exploiter un parc d’attractions, starfrækja skemmtigarð.
explorer
|Explorer| reconnaitre| une zone, svipast um svæði.
exploser
Le kamikaze s’est fait exploser. Sjálfmorðsárásarmaðurinn sprengdi sjálfan sig í loft.
Il a |explosé| éclaté|. Il |s’est mis en| a eu un accès de| colère. Il s’est emporté. Hann |rauk| stökk| upp (á nef sér). Reiðin blossaði upp í honum.
explosion
J'ai entendu une violente |explosion| déflagration|. Ég heyrði háan hvell.
exposé
Faire un exposé, flytja erindi.
Exposé des motifs, greinargerð.
Après les exposés, les participants à la réunion ont la possibilité de poser des questions. Eftir framsögur gefst fundarmönnum kostur á að bera fram fyrirspurnir.
exposer
Endroit exposé |à tous (les) vents| aux intempéries|, berangur, bersvæði.
Etre exposé à tous (les) vents, ne pas être abrité, vera á berangri, skjóllaust.
Ce type d’argument a été |exposé| développé| dans un livre tristement célèbre. Rök af þessu tagi hafa verið reifuð í illræmdri bók.
Exposer un sujet en détail, gera ákveðnu viðfangsefni rækileg skil.
|Exposer| faire| l’historique de l’affaire ? rekja sögu málsins.
L’activité économique est |{exposée} {soumise} à de| tributaire de| perpétuelles fluctuations. Atvinnulífið sem er |undirorpið| háð| sífelldum sveiflum.
Exposer à q.n son [opinion] [point de vue], koma [sinni skoðun] [sínu sjónarmiði] á framfæri við e.n.
La dépouille mortelle du dirigeant a été embaumée et exposée. Lík leiðtogans var smurt og haft til sýnis.
La peine |à laquelle il s’expose| qui l’attend| qu’il {encourt} {risque}|, sú hegning sem hann á |í vændum| yfir höfði sér|.
Lorsque le scandale a |été {exposé au grand jour} {révélé} {dévoilé}| éclaté|, þegar upp komst um hneykslið.
exposition
Il a organisé bon nombre d'expositions individuelles et participé à plusieurs expositions collectives. Hann hefur haldið fjölda einkasýninga og tekið þátt í nokkrum samsýningum.
express
Caisse express, hraðkassi.
expression
Elle avait une expression résolue. Hún var ákveðin á svipinn.
exprimer
Exprimer [une opinion] [un point de vue], |tjá| láta í ljós| viðra| [skoðun] [sjónarmið], koma [skoðun] [sjónarmiði] að, lýsa yfir [skoðun] [sjónarmiði].
Il n’y a aucune raison de se taire, au contraire, il y a tout lieu |de s’exprimer clairement à ce sujet| d’en parler haut et fort|. Það er engin ástæða til þess að þegja, þvert á móti er full ástæða til að kveða fast að orði um það.
Le chat |exprime| manifeste| son mécontentement en soufflant. Kötturinn |gefur óánægju sína til kynna| lætur óánægju sína í ljós| með því að hvæsa.
La beauté spirituelle est l’harmonie qui |s’exprime| se manifeste| dans la vie de la personne. Andleg fegurð er samhljómur sem |lýsir sér| birtist| í lífi manneskjunnar.
Le ministre n’a pas voulu s’exprimer à ce sujet. Ráðherrann vildi ekki tjá sig um það.
exproprier
Exproprier [un terrain] [une maison], taka [lóð] [hús] eignarnámi.
expulser
Expulser q.n du pays, |vísa e.m| {brottreka} {reka} {hrekja} {flæma} e.n| úr landi.
Ils ont été |expulsés| exclus| de leurs familles. Þeir hafa verið bornir út af heimilum sínum.
C'est comme s'ils étaient coupables de perturber la trêve de Noël et il les a |expulsés| chassés| de la pièce. Það var eins og þau væru sek um að raska friðhelgi jólanna og hann |stuggaði| ýtti| þeim út.
exquis
Il y avait là plein de |mets exquis| gourmandises| friandises|. Þarna var mikið af |krásum| kræsingum| góðgæti|.
exsangue
L'école primaire sera bientôt exsangue car l'âge moyen des enseignants est de 55 ans et il n'y a pratiquement personne pour assurer la relève. Grunnskólakerfinu er að blæða út því meðalaldur kennara er 55 og nýliðun er lítil sem engin.
Les mains exsangues du vieillard retombèrent sur la couverture. |Blóðlitlu| blóðlausu| hendurnar öldungsins féllu niður á sængina.
extension
Afin de terminer les travaux d’extension du lycée, til þess að ljúka viðbyggingu við menntaskólann.
extérieur
Le nombre de victimes de violences sexuelles et de viol |à l’extérieur| sur la voie publique| augmente d’année en année. Þolendum kynferðisofbeldis og nauðgana |á almannafæri| á víðavangi| fjölgar með ári hverju.
Jouer |à l’extérieur| en déplacement| sur terrain adverse|, leika á útivelli.
externe
A cause d’une pression |externe| venant de l’extérieur|, vegna utanaðkomandi þrýstings.
extorquer
Il a |extorqué| escroqué| huit millions de couronnes à une vieille veuve. Hann hefur svikið átta miljónir króna af aldraðri ekkju.
extraconjugal
Il a |eu {des relations extraconjugales} {une affaire}| trompé sa femme|. Hann hefur haldið framhjá (konu sinni).
extraire
Il mit un certain temps à trouver son portable et finit par l'extraire de la poche de sa veste. Það tók honum nokkurn tíma að finna símann sinn en loks kraflaði hann tækið upp úr jakkavasanum.
extrême
L’extrême droite, les gens d’extrême droite, hægriöfgamenn, öfgahægrimenn.
Partis d’extrême droite, hægriöfgaflokkar, öfgahægriflokkar.
Des partis se situant à l’extrême droite (de l’échiquier politique), flokkar sem eru |á allra ysta hægri kanti| allra lengst til hægri|.
L’exemple de l’époque stalinienne est extrême. Dæmið frá Stalínstímanum er öfgakennt.
Sauf (en) cas d’extrême |urgence| nécessité|, nema í ítrustu neyð.
La grande majorité des électeurs est au centre mais les hommes politiques les attirent constamment vers les extrêmes, vers la gauche ou vers la droite. Stóri meirihluti kjósenda liggja á miðjunni en stjórnmálamenn eru alltaf að toga þá til öfganna, annaðhvort til vinstri eða til hægri.
exutoire
Trouver un exutoire à |sa colère| son chagrin|, fá útrás fyrir |reiði| sorg| sína.