à
Il vend les tomates [|au| par| kilo] [à la pièce]. Hann selur tómatana í [kílóatali] [stykkjatali].
Je me réjouis de te revoir. – Moi, aussi. A mercredi ! Ég hlakka til að sjá þig aftur. Sömuleiðis. Sjáumst á miðvikudag.
abaisser
Abaisser son pantalon, bretta niður buxurnar.
|Abaisser| replier| son col, bretta niður kragann.
abandon
La maison est à l’abandon. Húsið er |í niðurníðslu| hrörlegt| niðurnítt| að {hruni} {falli} komið|.
abandonner
Ils ont |abandonné| renoncé|. Þau hafa |lagt árar í bát| gefist upp|.
Le coureur a abandonné dans la côte. Hlauparinn gafst upp í brekkunni.
Il a abandonné le parti communiste. Hann sagði skilið við kommúnistaflokkinn.
On a |abandonné le| renoncé au| projet. |{Horfið} {kvikað} var frá| látið var af| þessari áætlun.
Ces idées ont été |abandonnées| écartées|. Þessar hugmyndir hafa orðið út undan.
On a |abandonné | cessé| les recherches entre six et sept. |Leitin var blásin af| leitinni var hætt| á sjöunda tímanum.
Dans la lutte contre le terrorisme, on ne peut pas |{abandonner} {perdre} les| renoncer aux| valeurs démocratiques qu’on est en train de défendre. Í baráttu gegn hryðjuverkum má ekki |{leggja fyrir róða} {láta fara í suginn} lýðræðisgildin| kasta á glæ lýðræðisgildum| sem verið er að verja.
Abandonner ses études, décrocher, flosna upp frá námi.
Il a |{abandonné} {quitté} (le groupe)| décroché| après un an. Hann |héltist úr lestinni| hvarf úr hópnum| eftir eitt ár.
Une société tolérante où l’on |abandonnerait| se départirait| de tout discours sectaire, umburðarlynt samfélag þar sem |allri einstrengingslegri ræðu yrði kastað á glæ| öll einstrengingsleg ræða yrði {látin} {lögð} fyrir róða|.
Lorsque l'affaire a été |abandonnée| classée|, on n'a plus estimé nécessaire de prouver qu'il était le père. Þegar málið féll niður, þótti ekki lengur sérstök ástæða til þess að sanna að hann átti barnið.
Il y a longtemps que son père et sa mère ont abandonné tout espoir à son sujet. Pabbi og mamma hans eru fyrir löngu búin að gefast upp á honum.
abasourdi
J’étais |abasourdi| ahuri| stupéfait| frappé de stupeur| ébahi| sidéré| renversé| interdit|. Ça ma coupé bras et jambes. Ég var |þrumulostinn| furðulostinn| agndofa| steinhissa|. Mér |féllust hendur| varð hverft við|. Mig rak í rogastans. Mér |brá (í brún)| hnykkti við|.
abattement
Les transports publics dans la région de la capitale ont bénéficié de privilèges sous forme d’|un abattement fiscal| une réduction d’impôts|. Almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu hafa notið ívilnana í formi skattaafslátta.
abattre
Un grand malheur s’est abattu sur la famille. Mikið ólán dundi yfir fjölskylduna.
Abattre du bétail, |slátra| farga| lóga| fé(D).
Les gens gisaient çà et là comme des arbres abattus. Fólk lá eins og hráviði út um allt.
abdication
Valdaafsal.
aberrant
C’est |aberrant| absurde| insensé| inepte|. Það er |fráleitt| fáránlegt| fjarstætt| fjarri (öllu) lagi| fjarstæðukennt| vitlaust|.
abimer
Elle avait eu de belles dents mais celles-ci commençaient à s'abimer. Hún hafði verið með fallegar tennur en þær voru farnar að láta á sjá.
abjudication
Le but est de |donner en adjudication| lancer un appel d'offre pour| la construction des voies d'accès au nouveau pont avant la fin de l'année. Stefnt er að því að bjóða út gerð vegtenginga að nýju brúnni fyrir næstu áramót.
abjurer
|Abjurer| renier| la foi chrétienne, (af)neita kristinni trú.
abolir
Il faut abolir cette loi. Það verður að fella niður þessi lög.
On ne combattra pas ces préjugés en |abolissant| supprimant| les examens. Baráttan gegn þessum fordómum verður ekki háð með því að leggja niður próf.
La loi ne peut abolir une chose dans un article et la stipuler dans un autre. Löggjöfin má ekki upphefja það í einni grein sem hún löggildir í annarri.
abolition
Ceci préfigure l’abolition du monopole du secteur public. Þetta boðar afnám einokunar hins opinbera.
abondance
Une |abondance| profusion| de nuances, blæbrigðaauðgi.
Ils vivaient dans l’abondance. Þeir lifðu við allsnægtir.
Société d’abondance, velferðarsamfélag.
Abondance de poisson, bonne pêche, |uppgrip| landburður| af fiski, mokveiði.
abonder
Il abonde dans leur sens. Hann tekur |heilshugar undir þá| í sama streng|.
Aborder un sujet, |fitja upp| vekja máls| á e.u.
L’autocar a quitté la route et a abouti dans le fleuve. Rútan keyrði út af og |hafnaði| lenti| ofan í fljóti.
La Belgique aboutit à la dernière place. Belgía hafnar í síðasta sæti.
abonnement
Il a suspendu son abonnement au Morgunblaðið. Hann sagði upp áskrift (D) að Morgunblaðinu.
aborder
Façon d’aborder un problème, tök á (vanda)máli.
Cette proposition a été |abordée plusieurs fois| mise plusieurs fois à l’ordre du jour|. Þessi tillaga var nokkrum sinnum tekin |á dagskrá| til umræðu|.
Aborder un sujet de conversation avec q.n, |{brydda} {fitja} upp| brydda| á umræðuefni (D) við e.n.
Elle s'était toujours montrée fermée lorsqu'on abordait ce problème. Hún hafði alltaf verið lokuð þegar talið barst að þessum vanda.
aboutir
Il est important que les négociations salariales |aboutissent| aient une issue favorable|. Mikilvægt er að kjaraviðræðurnar leiði til farsællar niðurstöðu.
Les menaces des propriétaires terriens ont abouti à l’atténuation des projets de réforme. Hótanir óðalsherranna hafa orðið til þess að dregið hefur verið úr umbótaáformum.
L'enquête n’a abouti à aucun résultat. Enginn árangur varð af rannsókninni.
La tentative |n’a abouti à rien| a échoué| n’a rien donné| s’est soldée par une échec|. Tilraunin hefur |mistekist| farið út um þúfur| beðið skipbrot| brugðist| misheppnast|.
|L’éducation des usagers de la route a {abouti à ce} {pour résultat}| le résultat de l’éducation des usagers de la route est| que les jeunes conducteurs provoquent moins d’accidents qu’auparavant. Umferðarfræðsla hefur skilað sér í því að ungir ökumenn eru ekki jafnmiklir slysvaldar og þeir voru.
De vieux dossiers qui |ont {abouti} {atterri} {échoué}| se sont retrouvés| sur mon bureau ont suscité ma curiosité. Ég er að forvitnast út af gömlum skýrslum sem rak á fjörur mínar.
abreuver
Abreuver q.n d'injures, ausa svívirðingum yfir e.n.
abri
|Abri| refuge| (de montagne, dans une région inhabitée), sæluhús.
On y est à l’abri des vents dominants. Þar er skjólgott fyrir ríkjandi áttum.
Nous n’avons pas |été à l’abri des| été épargnés par les| échappé aux| critiques. Nous avons eu notre part de critiques. Við höfum ekki farið varhluta af gagnrýni.
Aucun peuple |ne sera à l'abri des| n' échappera aux| conséquences des changements climatiques. Engin þjóð verður ósnortin af áhrifum loftslagsbreytinga.
Lorsqu'elle s'est adressée à la police, elle se croyait |{à l'abri du} {hors de} danger| protégée|. Þegar hún leitaði til lögreglunnar hélt hún að |hún væri hólpin| sér væri borgið|.
Nous avons bien sûr cherché à nous mettre à l'abri du vent. Við leituðum auðvitað undan vindi.
abriter
La salle peut abriter plus de 800 spectateurs. Salurinn rúmar yfir 800 áhorfendur.
Abrité des vents dominants, skjólgóður fyrir ríkjandi áttum.
Ne pas être abrité, être exposé à tous les vents, vera á berangri, skjóllaust.
abruptement
Le temps peut changer |abruptement| soudainement| d'un moment à l'autre|. Veðrið getur breyst á svipstundu.
Répondre |abruptement| sèchement|, svara með þjósti.
abscisse
Láhnit.
absence
Absence injustifiée au(x) cours, skróp.
Absence pour cause de maladie, veikindaforföll.
absent
"Excusez-moi", dit-elle d'un air absent. "Fyrirgefið þið", sagði hún (eins og) |utangátta| utan við sig|.
absenter
Il s’absentera du travail pendant quelques jours. Hann verður frá vinnu í nokkra daga.
absolu
Chez les mormons, l’homosexualité et l’avortement sont frappés d’une interdiction absolue. Mormónar leggja blátt bann við samkynhneigð og fóstureyðingum.
absolument
Il pensait à son fils, qu'il ne connaissait en fait |absolument pas| pas le moins du monde|. Hann hugsaði um son sinn, sem hann þekkti eiginlega ekki hætis hót.
Cet homme ne possédait rien : je n'ai trouvé que quelques disques dans sa penderie, et c'est absolument tout. Hann átti ekkert, þessi maður : ég fann nokkrar plötur í fataskápnum hans, og það var allt og sumt.
absorber
Une seule bande dans chaque direction ne peut nullement absorber le trafic en provenance et en direction de Reykjavík. Ein akrein í hvora átt annar á engan veginn umferðinni frá og til Reykjavíkur.
Des poissons qui absorbent une grande dose de mercure, fiskar sem innbyrða stóran skammt af kvikasilfri.
L'éponge absorbe l'eau. Svampurinn gleypir vatn.
La matière tourbillonne autour du trou noir qui l’|absorbe| aspire|. Efni hringsnýst um svartholið meðan það sogast inn.
Les océans |absorbent| captent| environ un tiers des émissions de dioxyde de carbone. Hafið tekur upp um þriðjung af losun koltvísýrings.
Etre absorbé dans ses pensées, vera í þungum þönkum.
abstenir
S’abstenir lors d’un vote, sitja hjá við atkvæðagreiðslu.
La police |s’abstient de toute| ne fait aucune| déclaration. Lögreglan verst allra fregna.
Je m’abstiens de lui montrer la photo. Ég læt það vera að sýna henni myndina.
abstinent
Devenir abstinent, cesser de boire, fara í bindindi.
absurde
C’est |absurde| insensé| aberrant| inepte|. Það er |fráleitt| fáránlegt| fjarstætt| fjarri (öllu) lagi| fjarstæðukennt| vitlaust|.
absurdité
Ce sont de pures |absurdités| idioties| inepties| sottises| bêtises|. Ça n’a ni |queue ni tête| rime ni raison|. Það er |út í hött| {tóm} {argasta} {einber} vitleysa| tóm tjara|.
abus
|Abus| excès| de pouvoir, valdsníðsla, misbeiting valds.
Abus d’alcool, áfengisnautn.
Deux femmes se sont manifestées pour accuser le candidat à la présidence |d'abus| de harcèlement| de violences| sexuel˹les˺. Tvær konur stigu fram og sökuðu forsetaframbjóðandann um |kynferðisofbeldi| kynferðislegt ofbeldi| kynferðislega áreitni|.
abuser
Abuser de la confiance de q.n, bregðast trausti e.s.
Abuser de sa position, misnota aðstöðu sína.
Abuser de l’hospitalité de q.n, níðast á gestrisni (D) e.s.
Il a abusé sexuellement de jeunes garçons pendant plus de trente ans. Hann beitti |unga drengi kynferðislegu ofbeldi| níddi á ungum drengjum| í þrjá áratugi.
académie
Académie des beaux-arts, myndlistaskóli.
acarien
Rykmaur.
accabler
Il ne voulait pas accabler les autres de ses maux. Hann vildi ekki íþyngja öðrum með sínum veikindum.
Cela me faisait mal de voir combien la pauvreté et le malheur |accablaient| oppressaient| tenaillaient| un si grand homme. Sárt sveið mér að sjá hve fátæktin og óhamingjan |surfu| þrengdu| að svo miklum manni.
accaparer
Ils veulent |accaparer le| s’emparer du| pouvoir par la violence. Þeir vilja |sölsa undir sig valdið| hrifsa til sín völdin| ræna völdum| með ofbeldi.
accéder
J’|accédai| aquiesçai| à cette requête. Ég játaði þessari bón. Ég kom til móts við þessa bón.
accélérateur
Accélérateur de particules, hraðall.
Appuyer sur l’accélérateur, æfa inngjöfina.
Appuyer à fond sur l’accélérateur, écraser le champignon, stíga bensíngjöfina í botninn.
accélérer
La police a fait signe au conducteur de s’arrêter, mais au lieu de cela, celui-ci a accéléré. Lögreglan gaf ökumanninum merki um að stöðva en í stað þess að gera það |gaf hann í| jók hann hraðann á bílnum|.
Ces travaux ont accéléré le trafic. Þessar framkvæmdir hafa flýtt fyrir umferðinni.
On pourrait accélérer le retrait des troupes. Það mætti flýta brottflutningi herliðs.
On espère que les travaux seront accélérés. Vonandi verður verkinu hraðað.
Il essayait |d'accélérer sa course| de presser le pas| mais il était épuisé. Hann reyndi að herða á hlaupunum en hann var örþreyttur.
L'affaire a été traitée |selon une procédure accélérée| prioritairement|. Málið hefur fengið flýtimeðferð.
accent
L’orateur a |fortement {insisté} {mis l’accent} sur le fait| {nettement} {clairement} souligné| que… Ræðumaður hefur lagt ríka áherslu á að…
accentuer
Cela accentue l’impression de chaos et d’instabilité. Þetta ýtir undir tilfinniningu (A) fyrir óreiðu og óstöðugleika (D).
acceptable
Ils pensent qu’il ne serait pas |acceptable| admissible| de voir des soldats du même sexe se donner la main ou s’embrasser. Þeir halda að ekki væri |ásætanlegt| tækt| ef sæist til hermanna af sama kyni leiðast eða kyssast.
Un prix acceptable, skaplegt verð.
accepter
Il savait accepter la défaite. Hann kunni að taka ósigri.
Je ne peux plus accepter de tels agissements. Ég get ekki látið þessar aðgerðir ganga yfir mig lengur.
Ils ne peuvent accepter [cette décision] [le verdict]. Þeir geta ekki unað [þessari ákvörðun] [dómnum]. Þeir geta ekki sætt sig við [þessa ákvörðun] [dóminn].
Voilà mon offre, tu peux bien sûr la refuser. Non, non, je l’accepte! Þetta er boð mitt, þú mátt auðvitað hafna því. Nei, nei, ég tek því!
Nos revendications salariales n'ont pas été acceptées. Það var ekki komið til móts við launakröfur okkar.
Les membres de cette secte n’acceptent rien de l’Etat. Meðlimir þessa sértrúarsafnaðar taka ekki við neinu frá ríkinu.
Il accepta mon offre avec gratitude. Hann þáði boð mitt með þökkum.
|Accepter de| consentir à| faire q.ch, |fallast á| samsinna því| að gera e.ð.
|Accepter| donner son accord à| q.ch, |samþykkja| fallast á| e.ð.
Je voulais entrer dans l'aviation mais je n'ai pas été accepté parce que j'avais échoué à l'examen de la vue. Ég ætlaði á skrá mig í flugher en þeir tóku ekki við mér því ég féll á sjónprófinu.
acception
Dans les deux |acceptions| sens| (du terme), í tvennum skilningi.
accès
L’accès à l’éducation, aðgangur að menntun.
L’accès à certains endroits sera facilité. Aðgangur að nokkrum stöðum verður auðveldaður.
Les chars ont bloqué les principales voies d’accès de la ville. Skriðdrekar lokuðu helstu aðkomuleiðum til borgarinnar.
Il a eu un accès de fièvre. Hann fékk hitakast.
Dans un accès de mauvaise humeur, í skapvonskukasti.
Dans un accès de colère, í reiðikasti.
accessible
Ces documents |sont {accessibles à} {à la portée de} {à la disposition de} tous| font partie du domaine public|. Þessi gögn liggja á glámbekk.
accessoire
La vieille voiture de James Bond truffée d’accessoires, gamli James Bond bíllinn hlaðinn aukahlutum.
accident
Elle a eu un petit accident. Hún lenti í smá óhappi.
accidentel
La vidéo est parvenue sur le net après un e-mail accidentel. Mynbandið lak á netið eftir slysalegan tölvupóst.
accidentellement
La police examine si les coups ont été tirés |accidentellement| par accident|. Lögreglan rannsakar hvort hafi verið skotið |af| fyrir| slysni.
Pour faire ses adieux à ses amis qui sont morts accidentellement il y a six ans, til að kveðja vini sína sem létust af slysförum sex árum áður.
accolé
Un hangar à outils |accolé| attenant| à l'étable, verkfæraskúr |áfastur| sambyggður| við fjósið.
accommodant
Les victimes étaient des jeunes filles |accommodantes| faciles à persuader|. Fórnarlömbin voru tilkippilegar stúlkur.
accommoder
Son ex-femme avait utilisé les enfants pour se venger de lui. Il |s'en était accommodé| en avait pris son parti|. Konan hans fyrrverandi hafði notað börnin til þess að ná sér niðri á honum. Hann lét gott heita.
accompagnement
Accompagnement psychologique, sálgæsla.
accompagner
Accompagner q.n à la gare, fylgja e.m út á lestarstöð.
Elle se tenait près du piano et son père l'accompagnait en lui prodiguant des indications. Hún stóð við píanóið og faðir hennar spilaði undir og leiðbeindi henni.
Le tabagisme |s’accompagne souvent de| va souvent de pair avec| toutes sortes de troubles de la santé. Oft er margs konar heilsutjón samfara reykingum.
Le vent va augmenter et cela s'accompagnera de précipitations. Það bætir í vind og það fylgir þessu einhver úrkoma.
accomplir
Son vœu s’est enfin accompli. Son espoir a enfin été comblé. Son souhait s’est enfin réalisé. Hann hefur loksins fengið ósk sína uppfyllta. Ósk hans hefur loksins |ræst| orðið að veruleika|.
Tu peux être fier de ce que tu as accompli. Þú mátt vera stoltur af því sem þú hefur áorkað.
Nous vous remercions pour le grand travail que vous avez |accompli| réalisé| pour notre société. Við þökkum þér það mikla starf sem þú hefur innt af hendi fyrir okkar félagið.
Elle |accomplissait ses tâches| vaquait à ses {occupations} {affaires}| loin de la maison. Hún |{annaðist} {sá um} - {útréttingar sínar} {erindi sín}| sinnti {útréttingum sínum} {erindum sínum}| fjarri heimili.
accord
Je (ne) suis (pas) d’accord avec ces arguments. Ég er (ó)sáttur við þessar röksemdir.
Etre d’accord avec q.n à propos de q.ch,  vera sammála e.m um e.ð.
Ils ne sont pas d’accord à ce sujet. |Þeir eru ósammála| þeim ber ekki saman| þá greinir á| um það.
Nous |nous sommes mis d’accord| sommes parvenus à un accord| à ce sujet. Við |sættumst á| komumst að sáttum| komum okkur saman| um það.
Tous les partis politiques |se sont mis d'accord pour| {sont convenus} {ont convenu} de| ménager une pause dans la campagne électorale. Allir stjórnmálaflokkar hafa sammælst um að gera hlé á kosningabaráttunni.
Ils |se sont sûrement mis d’accord| sont sûrement de mèche|. Þetta eru greinilega samantekin ráð hjá þeim.
|En accord avec| après s’être concerté avec| q.n, í samráði við e.n.
Nous devons |nous mettre d’accord| accorder nos violons|. Við þurfum að |koma okkur saman| stilla saman strengi|.
Les conjoints ont mis un terme à leur union |de commun accord| par consentement mutuel|. Hjónin hafa bundið enda á hjónaband í sátt og samlyndi.
accorder
Accorder ses violons, stilla saman strengi sína.
Ils |s’accordent bien| sont bien assortis|. Þeir |eru {samrýmdir} {samrýndir)}| eiga vel saman|. Þeim kemur vel saman.
Il |ne m’a pas accordé un regard| n’a pas daigné me regarder| m’a ignoré|. Hann virti mig ekki viðlits.
accoster
Les pétroliers ne pouvaient pas accoster pour vider leurs réservoirs. Olíuskip gátu ekki lagst að til að tæma geymslutanka.
Ça va |sans {accroc}{problème}| comme sur des roulettes| impeccablement|. Það gengur |snurðulaust| eins og í sögu|.
accoutumance
Accoutumance, dépendance, ávani.
Substance |engendrant {l’accoutumance} {la dépendance} {l'assuétude}| addictive|, ávanabindandi efni, ávanaefni.
accoutumée
Les choses |vont comme à l’accoutumée| suivent leur cours normal|. Allt gengur |sinn vanagang| eins og venjulega|.
accroc
Il n’y a eu aucun accroc dans le jeu des instruments. Hljóðfæraleikurinn var snurðulaus.
Ça va |sans {accroc} {problème}| comme sur des roulettes|.mpeccablement|. Það gengur |snurðulaust| eins og í sögu|.
accrochage
Avoir |un accrochage| une prise de bec| une altercation| avec q.n, |eiga orðaskipti| munnhöggvast| við e.n.
Ils ont eu |un {accrochage} {conflit} {différend}| une dispute|. Ils (se) sont brouillés. Þeir hafa orðið ósáttir. Þeir hafa lent í |deilum| átökum|. Það hefur skorist í odda með þeim. Þeim hefur lent |saman| í brýnu|. Þeir hafa deilt hvor við annan. Það er hlaupin snurða á þráðinn hjá þeim. Þeim hefur slegið í brýnu. Það hefur slegið í brýnu |með þeim| milli þeirra|. Það kom til deilu milli þeirra.
accrocher
En accrochant ses griffes aux cerfs-volants des adversaires, með því að krækja klónum í dreka andstæðinga sinna.
Nous avons de bonnes chances si nous |nous accrochons| tenons bon| travaillons dur|. Við höfum góða möguleika ef vel er haldið á spöðunum.
Ça a tout de suite |accroché| collé| entre nous. Nous avons tout de suite sympathisé. Við smullum strax saman.
accueil
Faire bon accueil à q.n, |fagna| láta vel að| e.m, taka e.m |vel| með kostum og kynjum|, sýna e.m vinarhót.
Loger dans |un centre| une maison| d’accueil, dvelja hjá athvarfi.
[Parents] [famille] d'accueil, [fósturforeldrar] [fósturfjölskylda].
accueillir
Ce commentaire a été [bien] [mal] accueilli par beaucoup de gens. Þessi ummæli féllu í [frjóan] [grýttan] jarðveg hjá mörgum.
[Bien][mal] accueillir des [propositions][idées], taka [vel][illa] |í| undir| [tillögu][hugmyndir].
Cet roman a |été bien accueilli par le| eu {du succès} {fait bonne impression} auprès du| public. Þessi skáldsaga hefur |mælst vel fyrir| fengið góða dóma| meðal almennings.
Les salles qui ont |accueilli| hébergé| l’exposition, sýningarsalir sem hafa hýst sýninguna.
Ces parents accueillent les enfants pour une courte période ou définitivement. Þessir foreldrar |taka börn í skammtíma- sem og varanlegt fóstur| eru með börn í skammtíma- sem og varanlegu fóstri|.
Eurodisney ne peut accueillir 70.000 visiteurs par jour. Eurodisney getur ekki annað 70.000 gestum á dag.
acculé
Il se trouve |acculé| au pied du mur|. L’étau se resserre sur lui. Það þrengir |að honum| um hann|. Hann er |í {klípu}{öngþveiti}| illa staddur|.
acculer
Il lui barra la route et |l'accula| le {plaqua} {coinça}| contre le mur. Hann gekk í veg fyrir hann og króaði hann af upp við húsvegginn.
accumuler
Maintenant qu’elle a quitté cette vie, les souvenirs de ma mère s’accumulent dans mon esprit. Nú þegar móðir mín er búin að kveðja þetta líf, |hrúgast| hlaðast| safnast saman| hrannast upp| minningar um hana í huga mínum.
accusation
L’inculpé rejette tous les chefs d’accusation. Hinn ákærði neitar öllum sakargiftum.
Il a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation. Hann var dæmdur af öllum ákæruliðum.
accuser
L’homme est accusé d’avoir violé deux jeunes filles. Maðurinn er |ákærður fyrir| (á)sakaður um| að hafa nauðgað tveimur stúlkum. Manninum er |gefið að sök| kennt um| að hafa nauðgað tveimur stúlkum.
Les Etats-Unis |accusent le| reprochent au| régime cubain de nombreuses violations des droits de l’homme. Bandaríkin bera kúbversku stjórninni á brýn mörg mannréttindabrot.
Ils les accusent d'avoir divulgué des informations à l'armée ennemie. Þeir gefa þeim að sök að hafa lekið upplýsingum í óvinaherinn.
acharné
Il a mené une campagne électorale acharnée contre son concurrent. Hann hefur háð |hatram(m)a| heiftarlega| ákafa| kosningabaráttu gegn áskoranda sínum.
Ce sont des adversaires |acharnés| farouches|. Þeir eru hatram(m)ir andstæðingar.
Des combats |acharnés| farouches|, |heiftarleg| hatröm(m)| átök.
L'élection d'un climatosceptique |acharné| déclaré| pourrait compromettre les actions internationales contre le réchauffement global. Ef svarinn |loftslagsbreytingaafneitari| loftslagsvísindaafneitari| verður kjörinn, þá gæti það ógnað alþjóðlegum aðgerðum gegn hnattrænni hlýjun.
Elle avait le visage cramoisi par cet effort acharné. Hún var blóðrauð í framan af krampakenndri áreynslu.
acharner
Elle s' |acharnait| évertuait| à achever ce travail comme si sa vie en dépendait. Hún hamaðist við að ljúka verkefninu eins og hún ætti lífið að leysa.
acheminer
Des milliers de touristes |s’acheminent vers les| ont pris le chemin des| sont en route pour les| plages ensoleillées. Þúsundir ferðamanna hafa lagt |leið sína| leiðir sínar| til sólarstranda.
Nous |nous acheminons lentement| progressons à petits pas| vers une solution définitive. Við |lúsumst áfram| mjökumst| fikrum okkur (A)| að endanlegri lausn.
acheter
Des fonctionnaires honnêtes qui |ne se laissent pas {acheter} {corrompre} {stipendier} {soudoyer} {graisser la patte}| n’acceptent pas de pots-de-vins|, heiðarlegir embættismenn sem |láta ekki múta sér| þiggja engar mútur|.
achever
Achever son mandat, sitja út starfstíma sinn.
Achever q.ch, leiða e.ð til lykta, ljúka e.u við.
Il est prévu que le jardin soit achevé à partir de la mi-septembre. Áætlað er að upp úr miðjum september verði garðurinn frágenginn.
Cette crise de rhumatisme va |m’achever| me donner le coup de grâce| ! Þetta giktarkast gerir útaf við mig !
Un imprévu de plus pourrait |l’achever| lui {donner le coup de grâce}{être fatal}|. Ein óvænt uppákoma enn gæti riðið honum að fullu.
Travail mi achevé, hálfklarað verk.
Appartement mi achevé, hálfklöruð íbúð.
Il n’a pas |achevé| terminé| ses études. Hann lauk ekki við |{nám} {stúdentspróf}| {námi} {stúdentsprófi}|.
Nous pourrions achever le bateau en six semaines. Við gætum lokið við bátinn á sex vikum.
L'enquête |est sur le point de {s'achever} {se terminer}| touche à sa fin. Rannsóknin er á síðasta snúning(i). Rannsókninni er alveg að ljúka.
acidification
L'acidification des océans est un effect connexe de l'émission de dioxyde de carbone. Súrnun sjávar er aukaafurð af losun koltvísýrings.
acompte
Vous payez un acompte de x couronnes dans la semaine qui suit la réservation. Þú borgar x krónur í staðfestingargjald innan viku frá pöntun.
à-côté
A-côté, revenu supplémentaire, salaire d’appoint, aukatekjur, sporslur.
Il |se faisait des à-côtés| mettait du beurre dans les épinards| en élevant des poules et en cultivant des pommes de terre. Hann drýgði tekjur með hænsnabúskap og kartöflurækt.
à-coup
Par |à-coups| saccades| secousses|, de façon saccadée, með rykkjum og skrykkjum.
acoustique
Cette église a une bonne acoustique. Hljómburður er góður í þessari kirkju.
acquérir
Les ingénieurs ont acquis beaucoup de connaissances et d’expérience dans ce domaine. Verkfræðingar hafa komið sér upp mikilli þekkingu og reynslu á því sviði.
Droits acquis, áunnir réttir.
acquiescer
J’|aquiesçai| accédai| à cette requête. Ég játaði þessari bón.
acquitter
L’école doit s’acquitter de certaines obligations à l’égard des élèves. Skólinn hefur ákveðnum skyldum að gegna gagnvart nemendum.
S’acquitter d’une tâche, leysa verkefni af hendi.
acte
Malheureusement, les paroles ne concordent pas toujours avec les actes. Því miður fara orð og efndir ekki alltaf saman.
actif 1
Actif de la faillite, þrotabú.
actif 2
Homme |actif| d’initiative|, |ötull| röggsamur| framkvæmdasamur| maður, framtaksmaður, athafnamaður.
Il est |très actif| engagé à fond| dans la vie sociale. Hann er á kafi í félagsmálum.
Les entreprises |actives à l'étranger| qui prennent de l'expansion à l'étranger| sont dirigées par des personnes jeunes et instruites. Það er velmenntað ungt fólk sem stýrir útrásarfyrirtækjum.
Etiez-vous toujours sexuellement active jusqu'il y a deux ans ? Varst þú alltaf kynferðislega virk þangað til fyrir tveimur árum ?
action
L’action de la police dans les affaires de drogue a donné de bons résultats. Átak lögreglunnar í fíkniefnamálum hefur skilað góðum árangri.
Entrer en action, agir, láta til skarar skríða, hefjast handa, koma til |úrslita| átaka|.
Les cambrioleurs guettent les maisons avant de passer à l'action. Innbrotsþjófarnir fylgjast með húsum áður en þeir láta til skarar skríða.
|Intenter |une action| un procès| – |contre| à| q.n, |traduire| attaquer| q.n en justice, |{sækja} {höfða} mál| hefja málsókn| – |gegn| á hendur| e.m, sækja e.n til saka, |lögsækja| fara í mál við| e.n, draga e.n fyrir dóm, leiða e.n fyrir rétt.
actionner
Nous utilisons l’énergie solaire pour actionner le système de ventilation dans les toilettes. Við notum sólarorku til að knýja lofthristikerfið á salerni.
activer
On pourrait activer le retrait des troupes. Það mætti flýta brottflutningi herliðs.
On espère que les travaux seront activés. Vonandi verður verkinu hraðað.
Elle |s’activait| se démenait| s’agitait| beaucoup quand elle attendait des invités. Það var mikill asi á henni þegar hún átti von á gestum.
activiste
Aðgerðarsinni.
activité
Réduire les activités militaires, draga úr hernaðarumsvifum.
Malgré ses nombreuses activités, il a pu achever ce travail. Þrátt fyrir miklar annir gat hann klárað þetta verkefni.
Comme nous avions de plus en plus d’activités, nos visites se sont espacées. Með vaxandi erli og önnum hefur tognað á þeim tíma sem liðið hefur milli heimsókna.
Il a exercé plusieurs activités pour le comité ministériel des pays scandinaves. Hann hefur |unnið ýmis verkni| gegnt ýmsum störfum| fyrir norrænu ráðherranefndina.
Il y a beaucoup d’activités pendant le weekend des commerçants. Um verslunarmannahelgina er mikið um að gera.
Les activités qui se font en plein air sont gratuites. Ókeypis er á viðburðina sem eru utandyra.
actuellement
Actuellement, le jour d’aujourd’hui, nú á dögum, núorðið, nú á tímum, til dags.
acuponcteur
Acuponcteur, acupuncteur, nálstungulæknir.
adaptation
Il a des problèmes d’adaptation. Hann á við aðlögunarvandamál að stríða.
Adaptation à l’écran, kvikmyndun.
adapter
Si nous sommes incapables de nous adapter aux changements de situation, ef við getum ekki |aðlagað okkur| aðlagast| breyttum aðstæðum.
Le nom de famille avait été abrégé en Hagen pour être mieux adapté à la langue anglaise. Ættarnafnið hafði verið stytt í Hagen svo að betur félli að enskri tungu.
addictif
Substance |engendrant {l’accoutumance} {la dépendance} {l'assuétude}| addictive|, ávanabindandi efni, ávanaefni.
additif
Les additifs peuvent provoquer une allergie ou une intolérance. Aukaefni geta valdið ofnæmi eða óþoli.
adéquat
C’est un candidat adéquat pour occuper la fonction. Hann er tilvalinn í stöðuna.
adhérer
La Suède a adhéré à l’Union européenne. Svíþjóð hefur gengið í Evrópusambandið.
adhésion
Plus de 84% des électeurs étaient favorables à l’adhésion à l’Union européenne. Yfir 84% kjósenda voru hlynntir |aðild að Evrópusambandinu| inngöngu í Evrópusambandið|.
adieu
Dans son discours d'adieu, il a déclaré que... Í kveðjuræðu sinni sagði hann að...
Elle se souvenait des gens qui pendant |le verre| la réception| d'adieu étaient venus lui présenter leurs condoléances. Hún mundi eftir fólkinu í erfisdrykkjunni sem kom til hennar og vottaði samúð.
adjudication
Le but est de |donner en adjudication| lancer un appel d'offre pour| la construction des voies d'accès au nouveau pont avant la fin de l'année. Stefnt er að því að bjóða út gerð vegtenginga að nýju brúnni fyrir næstu áramót.
admettre
Beaucoup de fonctionnaires admettent que cette politique ne correspond pas aux promesses électorales du président. Margir embættismenn gangast við því að þessi stefna sé ekki í samræmi við kosningaloforð forsetans.
Il savait admettre la défaite. Hann kunni að taka ósigri.
Je ne peux plus |admettre| permettre| tolérer| de tels agissements. Ég get ekki látið þessar aðgerðir ganga yfir mig lengur.
C’est quelque chose qu’on ne peut |admettre| permettre| tolérer| laisser passer|. On ne devrait pas |admettre| permettre| tolérer| laisser passer| une chose pareille. Það er eithhvað sem við getum ekki látið viðgangast. Það ætti ekki að líðast.
Ils ne peuvent admettre [cette décision] [le verdict]. Þeir geta ekki unað [þessari ákvörðun] [dómnum]. Þeir geta ekki sætt sig við [þessa ákvörðun] [dóminn].
|Etre admis | trouver une place| dans une maison de revalidation, fá inni í hjúkrunarheimili.
administratif
Le quartier administratif, stjórnsýsluhverfi.
administration
Une zone sous administration israélienne, svæði sem er undir stjórn Ísrael.
administrer
La sorcière lui administra une potion magique. Nornin byrlaði henni töfradrykk.
admiration
Avoir de l’admiration pour q.n, líta upp til e.s.
admissible
Ils pensent qu’il ne serait pas |admissible| acceptable| de voir des soldats du même sexe se donner la main ou s’embrasser. Þeir halda að ekki væri |ásætanlegt| tækt| ef sæist til hermanna af sama kyni leiðast eða kyssast.
admission
Admission à l’université, inntaka á háskólann.
Passer un examen d’admission, taka inntökupróf.
Admission aux soins intensifs, innlögn á gjörgæslu(deild).
admonester
|Admonester| réprimander| q.n pour q.ch, |ávíta| átelja| setja ofan í við| e.n fyrir e.ð, áminna e.n um e.ð.
adolescent
Adolescent, teen-ager, táningur.
adonner
S’adonner à q.ch, vera haldinn (af) e.u.
Il s’adonnait au jeu. Hann var haldinn (af) spilafíkn.
adopter
Adopter l’euro, taka upp evruna.
Lorsque nous |avons adopté le| sommes passés au| nouveau système, þegar við færðum okkur yfir á nýja kerfið.
adresse
Adresse électronique, netfang.
adresser
|S’adresser |adresser la parole| à q.n, |beina orðum| snúa sér| til e.s, yrða á e.n.
Elle souriait d'un air gêné quand on lui adressait la parole. Hún brosti vandræðalega þegar yrt var á hana.
S’adresser à q.n pour obtenir q.ch, sækja um e.ð til e.s.
Le disque |s’adresse| est destiné| au public des très jeunes. Platan |er miðuð við yngsta hlustendahópinn| höfðar til yngsta hlustendahópsins|.
Ils |ne savent| n’ont personne| à qui s’adresser. Þeir eiga í engin hús að venda.
adulte
Devenir adulte, vera kominn á legg, komast til fullorðinsára, fullorðnast.
Des enfants |devenus adultes| en âge adulte|, uppkomin börn.
adultère
Il a assassiné sa fille quand il a découvert qu’elle vivait dans l’adultère. Hann hefur myrt dóttur sína þegar hann komst að því að hún ætti í framhjáhaldi.
advenir
On ignore |ce qu’il est advenu d’eux| quel a été leur sort| comment ils ont fini| ce qu’ils sont devenus|. Ekkert er vitað um afdrif þeirra.
Qu’est-il advenu des gens qui jadis |tiraient leur subsistance| vivaient| de cette industrie ? Hvað varð um það fólk sem áður hafði lifibrauð sitt af því að starfa við þennan iðnað?
Il faudra que tu le fasses quoi qu'il advienne. Þú verður að gera það hvað sem |í skerst| tautar og raular|.
adversaire
C’est une adversaire de taille. Við ramman er reip að draga.
adversité
Il ne se laissait jamais décourager malgré l’adversité. Hann lét aldrei bugast þótt á móti blési.
Il acceptait d’un cœur léger |l’adversité| les revers (de fortune)| les contrariétés|. Öllu andstreymi tók hann með léttu skapi.
aérer
Il faut aérer la literie. Sængurfatnað þarf að viðra.
Il ouvrit la fenêtre pour |aérer| désenfumer| la pièce. Hann opnaði gluggann til að lofta út reyknum.
affabulation
Cette histoire est |une pure affabulation| inventée de toute pièce|. Il n’y a rien de vrai dans cette histoire. Þessi saga er |hreinn {uppspuni} {tilbúningur}| uppspuni frá rótum|. Það er engin tilhæfa í þessari sögu.
affabuler
Certaines de ces histoires étaient rocambolesques et je savais qu'il |affabulait| en rajoutait|. Sumar sögurnar voru hinar ævintýralegustu og ég vissi að hann var að skálda.
affaire
La vente des affaires de l’armée américaine à l’aéroport de Keflavík, sala á eignum bandaríska varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli.
Homme d’affaires, kaupsýslumaður.
Cette solution ne fait pas mon affaire. Þessi lausn fellur ekki í kramið hjá mér.
Il a |eu {une affaire}{des relations extraconjugales}| trompé sa femme|. Hann hefur haldið framhjá (konu sinni).
Ces hommes ont déjà eu affaire à la police. Mennirnir hafa komið við sögu lögreglu áður.
La plupart des dirigeants du parti communiste |faisaient de bonnes affaires| y trouvaient leur bénéfice|. Flestir fram(m)ámenn í kommúnistaflokknum |mökuðu| mötuðu| krókinn.
Mêle-toi de tes affaires. Ça ne te regarde pas. Occupe-toi de tes ognons. Skiptu þér ekki af því sem þér kemur ekki við. Það kemur þér ekki við.
Il est probable que d’autres affaires tests seront maintenant portées devant les tribunaux. Líklegt er að ýmis önnur prófmál komi nú fyrir dómstóla.
Faire une bonne affaire, gera góð kaup.
affairé
Etre |affairé| très occupé|, hafa mikið |að fást við| fyrir stafni|, vera |upptekinn| önnum kafinn|, |vera| standa| á (|sífelldum| eilífum|) þönum.
|Il était tellement affairé qu’| dans toute cette agitation,| il avait oublié le paquet dans le couloir. Í |öllu vafstrinu| öllum umsvifum| hafði hann gleymt pakkanum frammi í gangi.
affaisser
Elle attrapait des cernes sous les yeux et ses traits |s'affaissaient| se relâchaient|. Hún fékk bauga undir augun og það slaknaði á andlitsdráttum.
Lorsque le gardien lui envoya une décharge électrique dans le côté, le prisonnier s'affaissa. Þegar fangavörðurinn gaf fanganum rafstuð í síðuna, lyppaðist hann niður.
affaler
Il s’est affalé sur sa chaise. Hann hlammaði sér í stólinn sinn.
affectation
Il était dénué de toute affectation. Il ne faisait jamais semblant. Það var engin tilgerð í honum. Hann var aldrei að þykjast.
affecter
Cet évènement l’|affecta| affligea| tellement qu’il en tomba malade et mourut. Þessi atburður |fékk svo mikið á hann| gekk svo nærri honum| að hann veiktist og dó.
Elle fut très affectée par leur mort. Hún tók dauða þeirra mjög nærri sér.
Ils sont affectés d’une sensibilité excessive aux drogues. Þeir eru haldnir ofurnæmi (D) fyrir vímuefnum.
Les économies dans les soins de santé affectent principalement les femmes. Samdráttur í heilbrigðismálum bitnar fyrst og fremst á konum.
Le mauvais temps |ne {m’affecte pas} {me perturbe pas} {me fait rien} {me fait ni chaud ni froid}| me laisse indifférent|. Ég læt vont veður ekki á mig fá. Ég kippi mér ekki upp við vont veður.
Le gamin dit qu'il y avait un mort dans l'appartement mais ça ne semblait pas |l'affecter| le troubler| outre mesure. Strákurinn sagði að það væri dauður maður inni í íbúðinni og virtist ekki kippa sér mikið upp við það.
affectif
Les gens qui abusent de la boisson risquent de franchir les limites affectives et physiques avec les enfants et de leur entourage. Fólk sem misnotar áfengi á það á hættu að ganga yfir tilfinnaleg og líkamleg mörk gagnvart börnum og öðrum í kringum sig.
affermir
Ces élections ont |affermi | renforcé | consolidé| la position des partis de droite. Þessar kosningar hafa fest í sessi hægri flokkana.
affichage
(Système d') affichage du numéro d'appel, númerabirtir.
C'était un vieil appareil sans affichage (du numéro d'appel) et il ne savait donc pas qui essayait de le joindre. Síminn var gamall og ekki með númerabirti svo hann veit ekki hver var að reyna að ná í hann.
affiche
|Mettre à l’affiche| monter| réaliser| produire| [une pièce de théâtre][un film], |setja upp| uppfæra| [leikrit] [kvikmynd], leikstýra [leikriti][kvikmynd].
affilée
J’y étais resté huit mois |d’affilée| de façon interrompue| sans interruption|. Ég hafði verið þarna |{samflétt} {óslitið} í átta mánuði| í átta mánuði í röð|.
affirmativement
Elle répond |affirmativement à cette question| à cette question par l'affirmative|. Þeirri spurningu svarar hún játandi.
affliger
Tout le peuple norvégien est affligé par cette tuerie. Öll norska þjóðin er |sorgmædd| sorgbitin| harmþrungin| harmi sleginn| vegna fjöldamorðsins.
Cet évènement l’|affligea| affecta| tellement qu’il en tomba malade et mourut. Þessi atburður fékk svo mikið á hann að hann veiktist og dó.
Qu’est-ce qui |t’afflige| te pèse| ? Hvað þrúgar þig ?
affluence
Il y a |affluence| foule|. On |se bouscule| marche sur les têtes|. Hér er |þröng á þingi| troðningur| mannmargt| fjölmennt|.
Mais |par une telle affluence| dans une telle foule|, chaque visiteur ne peut faire que quelques attractions. En við |slíka {örtröð} {gestanauð}| slíkan átroðning| getur hver gestur aðeins farið í fáein tæki.
|En période d’affluence| aux heures de pointe|, on n’avance pas dans le centre ville. |Yfir háannatímann| á háannatímum| er ekki nokkur leið að komast áfram í miðborginni.
Affluence, coup de feu, cohue, (dans un magasin, un restaurant...) Ös (í búð, á veitingastað).
affluer
Les touristes affluent vers la capitale. Ferðamenn |flykkjast | þyrpast saman| til höfuðborgarinnar.
affronter
Le bien et le mal s’affrontent dans ce monde. Hið góða og hið illa eru að |takast| fljúgast| á í þessum heimi.
Je |{dois m’affronter} {dois faire face} {suis confronté} à| me trouve aux prises avec| de nombreuses difficultés. Ég á við marga erfiðleika að |stríða| etja|.
Le réchauffement de la planète est le défi majeur |que doit affronter| auquel doit faire face| l'humanité. Hlýjun jarðar er stærsta áskorunin sem mannkynið stendur frammi fyrir.
affut
Etre à l’affut de q.ch, vera á höttunum eftir e.u.
agaçant
Une situation |agaçante| irritante|, |gremjulegt| ergilegt| ástand.
agacer
Il |m’agace| m’irrite| m’énerve| me tape sur {les nerfs}{le système}|. Hann |ertir| ergir| mig. Hann |skapraunar| fer í taugarnar á| mér. Hann er mér til skapraunar.
âgé
Une femme âgée d'environ soixante ans lui tendit la main et se présenta. Kona |öðruhvorumegin| öðrum hvorum megin| við sexugt rétti honum höndina og kynnti sig.
Très âgé, fjörgamall, afgamall.
âge
Etre avancé en âge, vera kominn á efri ár.
Elle est morte avant l’âge. Hún dó |fyrir| um| aldur fram.
Du même âge, jafnaldra, jafngamall.
Personne du même âge, jafnaldri, jafnaldra.
Un cinquième des institutrices se considèrent en meilleure santé que les autres femmes de leur âge. Fimmtungur kennslukvenna telur sig við betri heilsu en jafnöldrur þeirra.
Il a arrêté de travailler à l’âge de 60 ans. Hann hætti að vinna sextugt.
Il est mort à l’âge de quatre-vingt-un ans. Hann lést |áttatíu og eins árs að aldri| á áttugasta og fyrsta aldursári|.
A partir de (l’âge de) cinq ans, frá fimm ára aldri.
Jusqu’à (l’âge de) onze ans, til ellefu ára aldurs.
On nous inculque depuis notre plus jeune âge que le bonheur suprême de toute femme est d’avoir des enfants. Okkur er innprentað frá ungaaldri að æðsta sæla hverrar konu sé að eignast barn.
Age d’or, gullaldarskeið.
Il était d'un âge indéterminé. Il était difficile de lui donner un âge. Hann var á óræddum aldri.
agence
Agence internationale de l’énergie atomique, Alþjóðakjarnorkumálastofnun.
agenda
Notez le samedi dans votre agenda. Merkið við laugardaginn á dagatalinu.
La vitesse dans les agglomérations sera un des points principaux à l’agenda. Umferðarhraði innanþorps verður |ofarlega| efst| á baugi.
Etre à l’ |ordre du jour| agenda|, vera |á dagskrá| til umræðu|.
agent
L'agent de sécurité a réagi en utilisant son arme à feu. Öryggisvörður brást við með því að beita skotvopni sínu.
agglomération
Il faut diminuer la vitesse dans les agglomérations. Það verður að lækka umferðarhraða innanþorps.
Contrairement à l'objectif de la loi, qui est de renforcer les communautés locales dans tout le pays, on a systématiquement réduit le pouvoir des agglomérations côtières. Þvert á þau markmið laganna að efla byggð í landinu öllu, hefur jafnt og þétt dregið úr mætti sjávarbyggðanna.
aggraver
Je n’ai aucune envie d’aggraver le conflit que nous avons avec nos voisins. Ég hef enga löngun að stigmagna þá deilu sem við eigum í við nágranna okkar.
Le conflit s’aggrave. Deilan stigmagnast.
Son état s’était considérablement amélioré, mais ensuite, il s’est soudain aggravé et elle est morte. Henni hafði batnað mikið, en þá |hrakaði| versnaði| henni skyndilega og hún dó.
agir
La forêt disparaitra complètement si on n’|agit| intervient| pas. Skógur hverfur með öllu ef ekki verður að gert.
Le vaccin |agit bien| est efficace| contre la grippe. Bóluefnið |{vinnur} {verkar} vel á flensu (A)| gagnast gegn flensu|.
L’Etat |n’agit pas| ne fait rien| pour résoudre le problème. Ríkið aðhefst ekkert til að leysa vandamálið.
Je ne sais pas de quoi il |s’agit| retourne|. Ég veit ekki hvað |er um að ræða| málið {snýst} {hverfist} um|.
Il faut agir résolument contre la fraude fiscale. Það verður að ganga hart fram gegn skattsviki.
Les parents du garçon sont très reconnaissants à cette infirmière car ses encouragements les ont poussés à agir. Foreldrar drengsins eru hjúkrunarkonunni mjög þakklátir því hvatningin efldi þau til dáða.
On pense que le kamikaze, qui est mort au moment de déclencher sa bombe, a agi seul. Talið er að sjálfsvígsárásarmaðurinn, sem lést við að virkja sprengjuna, hafi verið einn að verki.
agitateur
La police a utilisé des canons à eau et du gaz poivre contre le groupe |d’agitateurs| de provocateurs| d’émeutiers| de fauteurs de troubles|. Lögregla beitti vatnsdælum og piparúða gegn hópi |æsingamanna| óeirðaseggja| ófriðarseggja| ólátaseggja| uppþotsmanna| óróaseggja|.
agitation
Tout le monde n’est pas enchanté de cette agitation. Ekki eru allir hrifnir af stússinu.
|L’agitation| le rythme effréné| de la ville, ys og þys bæjarins.
On a besoin de se calmer après l’agitation de la journée. Það þarf að róa sig niður eftir |hasar|hasa| hamagang| ólæti| dagsins.
agiter
Agiter les jambes, sveifla fótunum.
Agiter la queue, dilla |skottinu| rófunni|.
L’enfant |était agité| ne tenait pas en place|. Barnið var allt á iði.
La nuit a été |agitée| mouvementée| pour la police. La police a eu fort à faire cette nuit. Nóttin var erilsöm hjá lögreglu í nótt.
Elle |s’agitait| s’activait| se démenait| beaucoup quand elle attendait des invités. Það var mikill asi á henni þegar hún átti von á gestum.
agneau
Agneau femelle,  gimbur.
agonie
Etre à l’agonie, vera í anda(r)slitrunum.
agrafer
Au descriptif était agrafée une facture écrite au crayon. Við blaðið með lýsingunni var heftur reikningur skrifaður með blýanti.
agrandir
J'ai réussi à |agrandir| enrichir| ma collection. Mér tókst að bæta í safnið mitt.
agrandissement
Afin de terminer les travaux d’agrandissement du lycée, til þess að ljúka viðbyggingu við menntaskólann.
agréable
Une personne agréable, viðmótsþýð manneskja.
Une maison agréable, heimilislegt hús.
Un milieu de travail agréable, |vistlegt| hugguleg| starfsumhverfi.
agréé
Un agent immobilier agréé, löggildur fasteignasali, fasteignasali með réttindi.
agresser
Ils ont agressé la vendeuse. Þeir gengu í skrokk á afgreiðslustúlkunni.
agressif
Un taureau agressif, |manneygt| mannýgt| naut.
agricole
Produits agricoles, landbúnaðarvörur, búvörur.
agroalimentaire
Industrie agroalimentaire, matvælaiðnaður.
ahuri
J’étais |ahuri| stupéfait| frappé de stupeur| abasourdi| ébahi| sidéré| renversé|. Ça ma coupé bras et jambes. Ég var |þrumulostinn| furðulostinn| agndofa| steinhissa|. Mér |féllust hendur| varð hverft við|. Mig rak í rogastans. Mér |brá (í brún)| hnykkti við|.
aide
Aide soignante, sjúkraliði.
Aide ménagère, húshjálp.
Chercher de l’aide, leita sér hjálpar.
Certains partis de l’opposition |sont venus en aide| ont apporté leur soutien| au gouvernement. Nokkrir stjórnarandstöðuflokkar |komu til liðs við ríkisstjórnina| {veittu} {lögðu} ríkisstjórninni lið| hlupu undir bagga með ríkisstjórninni| veittu ríkisstjórninni brautargengi|.
Il la repoussa de la main lorsqu'elle voulut lui |venir en aide| porter secours. Hann bandaði henni frá þegar hún stumraði yfir honum.
aigu
J’ai un empoisonnement alimentaire aigu. Ég er með bráða matareitrun.
aiguille
Dans le sens des aiguilles d’une montre, réttsælis.
Dans les sens contraire des aiguilles d’une montre, rangsælis.
aiguiser
Il aiguisa ses couteaux pour l’abattage. Hann brýndi hnífa sína til slátrunar.
aile
Aile d’un bâtiment, álma.
Cette entreprise |bat de l’aile| est mal en point| est au bord de la faillite|. Þetta fyrirtæki |er illa statt| stendur tæpt|.
aimable
Il avait |une attitude aimable| des manières avenantes|. Hann |kom vel fyrir| bauð af sér góðan þokka|.
aimer
On aime beaucoup la musique dans notre famille. Tónlist er í miklu uppáhaldi á okkar heimili.
J’aime bien cela. Cela me plait. Mér |líst vel á það| líkar það| líkar vel á því|.
Le journaliste a demandé à quelques enfants s’ils ont aimé les stages de jeux. Blaðamaður spurði nokkra krakka hvernig þeim hafi líkað á leikjanámskeiðum.
Magga ? Je l’aime bien. Magga ? Mér |líkar vel við hana| geðjast vel að henni| geðjast hún vel|.
Jón ? Je ne l’aime pas. Jón ? Mér líkar illa við hann.
Personne ne l’aime. Það er öllum illa við hann.
J’aime beaucoup mes amis. Mér þykir vænt um vini mína. Ég |legg (mikið) ástfóstur| tek (miklu) ástfóstri| við vini mína.
Les parents aiment leurs enfants. Foreldrar elska börn(in) sín.
Les enfants aiment barboter dans l’eau. |Börnin kunna því vel| börnunum þykir gaman| að svamla í vatninu.
Les jeunes n’aiment pas entendre pareilles critiques. Ungu fólki er illa við að heyra slíkar aðfinnslur.
[Etre] [ne pas être] aimé de q.n, vera [vel] [illa] þokkaður af e.m.
ainsi
Les poubelles ainsi que les voitures ont souffert de l'action des vandales. Ruslatunnur urðu fyrir barðinu á spellvirkjum |sem og bílar| {ásamt (með)} {jafnframt} bílum| til jafns við bíla|.
air
Il avait un drôle d'air. Hánn var skrytinn á svipinn.
Elle a l'air timide. Hún virkar feiminn.
Il s'agit d'un suicide, c'est clair et net. – Oui, |ça en a tout l'air| on dirait (bien)|. Þetta er sjálfsmorð, hreint og klárt. – Já, það lítur allt út fyrir það.
"Vous n'êtes pas étonné de voir combien je lui ressemble ?", demanda Einar. "Oui, il y a |un air de famille| une certaine ressemblance|", répondit Erlendur. "Ertu ekki undrandi á því hvað ég er líkur honum ?", sagði Einar. "Það er ákveðinn svipur", sagði Erlendur.
Ils |n'ont pas l'air de| ne {semblent} {paraissent} pas| s'en rendre compte. Þeir virðast ekki gera sér grein fyrir því.
Il |{n'a pas l'air} {ne me fait pas l'effet} d'| ne me donne pas l'impression d'être| un criminel. Hann virkar ekki á mig eins og morðingi.
Elle se dirigea vers lui d'un pas vif, un air méchant sur le visage. Hún gekk hratt upp að honum með vonskusvip í andlitinu.
Prendre |des airs| de grands airs|, setja sig á háan hest, gera sig merkilegan.
Le bétail à l'air libre, skepnur á útigangi, útigangsfé, útigöngufé.
Toutes les chambres ont l'air conditionné. Herbergin eru öll loftkæld.
Quand il fait bon, il sort un peu dans les environs pour faire prendre l'air à ses grands chiens. Hann er aðeins að viðra stóru hundana sína hérna útivið í góðu veðri.
airbag
Airbag, coussin gonflable,  öryggispúði.
aire
Aire de lancement des fusées, skotpallur flugskeyta.
Aire de ravitaillement et de chargement (dans un aérodrome), (flug)hlað.
aise
Etre (assis) |à l’aise| dans une position confortable|, vera makindalegur, sitja í makindum.
Grâce à ce logiciel, je suis |à l’aise| tiré d’embarras| hors de danger| et je n’ai plus rien à craindre d’un virus. Með þessum hugbúnaði er ég |á grænni grein| vel staddur| hólpinn| og þarf ekki að óttast tölvuveirur.
Je me suis senti mal à l’aise. J’ai |ressenti| éprouvé| un certain malaise. Um mig fór einhver ónotatilfinning. Það voru í mér einhver ónot. Ég fann til ónotakenndar.
Faire les choses |à son aise| sans précipitation|, gera e.ð met hægðinni.
J'aurai bientôt le temps d'examiner la question à mon aise. Það styttist í að ég hafi tíma til þess að skoða málið í rólegheitum.
aisé
Il est |aisé| assez fortuné|. Il ne manque de rien. Hann hefur úr miklu að moða. Hann er |efnaður| vel stæður| fjáður|.
Les gens plus aisés, |efnameira| efnaðra| fólk.
ajourner
La réunion a été |ajournée| remise à {plus tard}{une date ultérieure}| différée| retardée| reculée|. Fundinum hefur verið |frestað| slegið á frest|.
ajouter
Ajouter q.ch à q.ch, bæta e.u við e.ð.
A ceci on peut ajouter que..., því má svo bæta hér við að…
A cela s’ajoute que..., ofan á þetta bætist svo að...
Il ajouta que... Hann bætti því við að...
Il ajouta plusieurs |choses| éléments| données|. Hann bætti ýmsu við.
Il suffit d’ajouter un petit adaptateur à l’appareil. Það þarf aðeins að bæta smástilli (D) |við| í| tækið.
Un nouveau restaurant viendra s’ajouter en septembre. Enn einn veitingastaður bætist við í september.
Il n’y a pas grand chose à ajouter. Það er litlu við að bæta.
Il n'y a plus rien à ajouter. L'affaire est réglée. Le débat est clos. Þarmeð er málið útrætt.
ajuster
Elle caresse l'enfant sur la joue et ajuste sa couverture. Hún strýkur barninu um kinnina og lagar sængina.
alarmisme
Alarmisme, propagande alarmiste, hræðsluáróður.
alcool
Alcool distillé |à domicile| illégalement|, landi, (heima)brugg, gambri.
alcotest
Un Allemand a perdu son permis après s’être révélé positif à l’alcotest auquel l’avait soumis la police. Þýskur maður missti ökuskirteini eftir að hafa fallið á ölvunarprófi sem lögreglan lagði fyrir hann.
alentours
Aux alentours des années 30, í kringum 1930.
alerte
Donner l’alerte,  gefa viðvörun.
Alerte inondation, flóðaviðvörun.
L’alerte tsunami a été déclenchée. Flóðbylgjuviðvörun var gefin út.
Alerte à la bombe, sprengjuhótun.
Les équipes de sauvetage sont |en état d’alerte| prêtes à intervenir| au cas où il arriverait quelque chose. Björgunarsveitir eru í viðbragðsstöðu ef eitthvað ber út af.
alerter
Ils ont alerté les équipes de secours. Þeir gerðu björgunarsveitum viðvart.
aligner
Au milieu du siècle passé, le salaire des parlementaires était |aligné sur| calculé en fonction de| lié à| celui des enseignants. Um miðja síðustu öld voru laun alþingismanna miðuð við laun kennara.
alimentaire
|Trouble| déséquilibre| du régime alimentaire, átröskun.
Pension alimentaire, meðlag (með barni), framfærslustyrkur, framfærslueyrir.
alimenter
Une centrale électrique |alimentée par| {fonctionnant} {qui marche à}| l’énergie solaire, sólknúin rafstöð.
Alimenter| aviver| entretenir| la haine, ala á hatri, |ýta undir| magna| hatur.
allée
Il s'arrêta dans l'allée et éteignit le moteur. Hann stoppaði í innkeyrslunni og drap á bílnum.
La police surveille ses |allées et venues| déplacements|. Lögreglan fylgist með ferðum hans.
Ceux qui ont remarqué des |allées et venues| déplacements| suspect˹e˺s autour de l'immeuble sont priés de se mettre en contact avec la police. Þeir sem orðið hafa varir grunsamlegra mannaferða við húsið eru beðnir að hafa samband við lögregluna.
allégeance
Il a fait (acte d') allégeance à l'organisation terroriste Etat islamique. Hann lýsti yfir hollustu (D) við hryðjuverkasamtökin íslamska ríkið.
alléger
|Alléger la tâche de| donner un coup de main à| soulager| q.n, létta |á| undir bagga með| e.m.
aller
L’ironie ne te |va| convient| pas. Hæðni fer þér ekki vel.
Mais à part ça, ici tout va très bien. En annars er allt gott að frétta héðan.
Et comment ça va chez toi ? Et toi, comment vas-tu ? En hvernig gengur svo hjá þér ?
Bon, il se fait tard, il faut que j'y aille. Jæja, það er orðið framorðið, ég ætti að koma mér.
allergie
Allergie à q.ch, ofnæmi fyrir e.u.
Allergie au pollen, frjóofnæmi, ofnæmi fyrir |frjóun| frjókornum|.
allergique
Réaction allergique, ofnæmisviðbrögð.
alliance
Une |alliance| coalition| (des partis) de gauche, samfylking vinstrimanna.
allocation
Ces gens n’ont pas droit aux allocations de chômage. Þetta fólk nýtur ekki réttinda til atvinnuleysisbóta.
Allocations de survie, minimex, framfærslustyrkir.
allonger
Homme au visage allongé, |toginleitur| langleitur| maður.
allouer
Il a fallu |allouer| attribuer| à chaque pays des quotas de pollution. Það þurfti að úthluta hverju landi mengunarkvotum.
1750 millions de couronnes sont allouées à ce chantier. 1750 miljónir króna eru ætlaðar í það verkefni.
allumage
Dispositif d’allumage, kveikibúnaður.
allumer
Allumer la [radio][TV][cuisinière], kveikja á [útvarpinu][sjónvarpinu][eldavélinni].
Allumer une torche, tendra kyndil.
Allumer la lumière, kveikja ljós.
Est-ce que le téléphone est encore allumé ? Er enn kveikt á símanum ?
allure
Nous roulions à |toute allure| tombeau ouvert| avec la musique à fond. Við brunuðum áfram með tólistina í botni.
allusion
Ils ont |fait allusion à| évoqué| mentionné (en passant)| la possibilité de lui accorder l’asile. Þau hafa |ýjað að| tæpt á|imprað á| því að veita honum hæli.
L'orateur a fait |allusion| référence| à des cyberattaques contre des institutions politiques et des particuliers. Ræðumaðurinn vísaði til tölvuárása á stjórmálastofnanir og einstaklinga.
altercation
Avoir une |altercation| prise de bec| accrochage| avec q.n, |eiga orðaskipti| munnhöggvast| við e.n.
alternative
N’avoir d’autre alternative que de…, eiga einskis annars úr kosti en að...
amadouer
Il essayait |d'amadouer| de se concilier| le clochard en s'adressant à lui d'égal à égal. Hann reyndi að blíðka útigangsmanninn og talaði við hann eins og jafningja.
amateur
J’ai commencé à faire de la guitare en amateur à l’âge de 14-15 ans. Ég byrjaði að |gutla| fúska| við gítar (A) 14-15 ára.
Amateur, dilettante, débutant, viðvaningur.
C’est un travail d’amateur. Þetta verk er viðvaningslegt.
Un photographe amateur, áhugaljósmyndari.
Un amateur de camping, áhugamaður um útilegu.
ambages
Raconter q.ch sans |ambages| détour|, segja frá e.u |vafningalaust| án málalenginga|.
Il lui annonça |sans {ambages} {détour}| à brule-pourpoint| de but en blanc| qu'il y avait des raisons de penser que quelqu'un s'était introduit illégalement dans la base de données. Hann sagði henni blátt áfram að ástæða væri til að ætla að brotist hefði verið inn í gagnagrunninn með ólöglegum hætti.
ambiance
Il y avait une ambiance plutôt surchauffée. Það var nokkuð heitt í hamsi.
Il y a de l’ambiance ici ! Hér er |fjör| fjörugt| líf í tuskunum| !
ambigu
Les gens qui abusent de la boisson risquent d'avoir une attitude |ambiguë| floue| à l'égard des enfants et de leur entourage. Fólk sem misnotar áfengi á það á hættu að hafa þvoglukennda hegðun gagnvart börnum og öðrum í kringum sig.
ambulancier
Ambulancier, Sjúkrabílstjóri, sjúkraflutningamaður, bráðaliði.
ambulant
Dans la section ambulante de l’hôpital, á göngudeild sjúkrahúss.
amélioration
La santé des patients avait enregistré une nette amélioration. Sjúklingarnir höfðu fengið verulega bót.
Le tunnel sous le Hvalfjörður constitue une amélioration considérable des communications. Göngin undir Hvalfirði eru mikil samgöngubót.
Des signes manifestes d’amélioration, sýnileg batamerki.
Promettre des améliorations, lofa bót og betrun.
améliorer
Améliorer q.ch, bæta e.ð.
Cela améliore considérablement la situation de l’économie nationale. Það bætir stöðu þjóðarbúsins verulega.
Ça n’est pas fait pour améliorer les choses. Það bætir ekki í skák.
Les relations avec les Etats-Unis s’améliorent. Samskiptin við Bandaríkin |vænkast| fara batnandi|.
La situation dans les campings ne s’est pas du tout améliorée. Ástandið á tjaldstæðum hefur ekkert batnað.
Sa santé s’améliore, honum batnar.
Sa santé s’améliore légèrement. Honum skánar. Heilsa hans verður skárri.
L’après-midi, le temps s’est légèrement amélioré. Síðdegis skánaði veður.
Grâce à ce contrat, les conditions de travail inhumaines vont s’améliorer. Með þessum samningi standa ómanneskjulegu vinnuskilyrðin til bóta.
Grâce à ce contrat, l’éducation des usagers de la route est en passe de s’améliorer. Með þessum samningi stendur umferðarfræðsla til bóta.
Mais lorsque son état se fut légèrement amélioré, elle avait tout le côté droit paralysé. En þegar bráði af henni, hafði hún misst allan mátt í hægri síðunni.
amen
Je ne veux pas |dire amen| applaudir| à tout ce qu'il dit et fait. Ég vil ekki mæla allt upp í honum sem hann segir og gerir.
aménagement
|Cet aménagement| cette disposition| perturbe les visiteurs de l’exposition. Svona tilhögun í sýningunni verkar truflandi á gesti.
Plan d’aménagement d’une zone, deiliskipulag svæðis.
aménager
Nous aménageons les chemins de manière à ce qu’ils bénéficient à tous les amateurs de camping. Við búum gönguleiðir svo í haginn að þær nýtist öllu áhugafólki um útilegu.
amener
C’est lui qui a |amené| incité| poussé| les autres garçons à se comporter mal. Hann kom hinum drengjunum til að haga sér illa.
Les passagers ont été transférés dans un autre appareil qui les a amenés à Stockholm. Farþegar voru fluttir yfir í aðra vél sem flaug með þá til Stokkhólms.
Il essaya d'amener la question avec beaucoup de psychologie mais ce fut un désastre. Hann reyndi að bera upp spurninguna með mikilli sálfræðilegri djúpt en það mistókst hrapallega.
Il avait expliqué à Jón |ce qui l'amenait| {la raison} {le motif} de sa visite|. Hann hafði kynnt Jóni erindið.
ameuter
Ameuter les gens, tenir de propos incendiaires, hleypa öllu í bál og brand, æsa upp til óeirða.
ami
Avoir q.n pour ami, eiga e.n að vini.
amiable
Le divorce s'est fait |à l'amiable| par consentement mutuel|. Skilnaðurinn fór fram í sátt.
amitié
Se lier d’amitié avec q.n, vingast við e.n.
Regarder q.n avec amitié, líta á e.n með vináttuþeli.
amnésie
Souffrir d’amnésie, avoir des pertes de mémoire, þjást af minnisleysi.
amnésique
Dans un état amnésique, í óminnisástandi.
amonceler
Dans beaucoup de régions s’amoncèlent des nuages d’orage. Á mörgum sviðum |hrúgast|hrannast| upp óveðurský.
amorce
Ceci n’est que l’|amorce| ébauche| d’une entreprise bien plus vaste. Þetta er aðeins |angi af| vísir að| miklu stærra máli.
amortir
Ces appareils ne tarderont pas à |être {amortis} {rentables}| rapporter|. Þessi tæki verða fljót að |borga sig upp| skila hagnaði| standa undir sér|.
amour
Faire l’amour avec q.n, hafa (kyn)mök við e.n.
amoureux
Etre amoureux de q.n, vera |{hrifinn} {ástfanginn} af| skotinn í| e.m.
Etre amoureux fou de q.n, vera yfir sig hrifinn af e.m.
Tomber amoureux de q.n, |skjóta sig í| verða ástfanginn af| e.m.
amour-propre
Blesser q.n dans son amour-propre, toucher q.n |à l’endroit| au point| sensible, koma við |kaunin| aumu blettina| á e.m.
ample
De plus amples détails, nánari upplýsingar.
amusant
Cela nous avait semblé |un hasard amusant| une amusante coïncidence|. Það fannst okkur skondinn tilviljun.
La plaisanterie a été poussée trop loin et n'a plus rien d'amusant. Hrekkurinn hefur gengið of langt, langt út fyrir alla gamansemi.
amuser
J'ai ouvert de grands yeux – mais je n'étais pas amusé – lorsque j'ai trouvé le colis que j'attendais dans la cuvette du W-C ! Ég rak upp stór augu – en mér var ekki mjög skemmt – þegar ég fann sendingu sem han átti von á í klósettskálinni !
an
Il a |entre cinquante et soixante (ans)| (dans) la cinquantaine|. Hann er |á sextugsaldri| innan við sextugsaldur| fyrir innan sextugt| frá fimmtugu til sextugs|.
Il a plus de cinquante ans. Hann er yfir fimmtugt.
Il a cinquante-cinq ans. Hann er hálfsextugur.
La chatte va sur ses seize ans. Læðan fer á sextándi ár.
Agé de treize à vingt ans,  á aldrinum þrettán upp |í tvítugt| til tvítugs|.
Il fête aujourd’hui ses 60 ans. Il a 60 ans aujourd’hui. Hann á sextugsafmæli í dag.
Il est mort à l’âge de quatre-vingt-un ans. Hann lést |áttatíu og eins árs að aldri| á áttugasta og fyrsta aldursári|.
A partir de (l’âge de) cinq ans, frá fimm ára aldri.
Jusqu’à (l’âge de) onze ans, til ellefu ára aldurs.
En dessous de (l’âge de) 30 ans undir þrítugu.
En trois ans (de temps), á þremur árum.
Dans trois ans, eftir þrjú ár.
Pendant 3 ans, í þrjú ár.
Il y a 3 ans, fyrir þremur árum.
Un de ces jours, il devrait fêter ses 60 ans. Hann heldur væntanlega upp á 60 ára um þessar mundir.
Le nombre de visiteurs a augmenté au cours des ans. Aðsókn hefur farið vaxandi |með ári hverju| ár frá ári|.
|L’an passé| l’année {passée} {dernière}|, le couple a fêté ses noces d’or. |Á síðastliðnu ári| árið sem leið| í fyrra| áttu þau hjónin gullbrúðkaupsafmæli.
L’Islande s’élargit de 105 centimètres par an. Ísland breikkar um 105 sentimetra á ári.
analgésique
J'utilise des |analgésiques| antidouleurs| antalgiques|. Ég nota |verkjatöflur| verkjalyf| {verkjadeyfandi} {verkjastillandi}| lyf.
analyse
Analyse chimique, efnagreining.
|Faire l’analyse chimique| analyser la composition chimique| de q.ch, efnagreina.
ancien
Dans l’ancien temps, í gamla daga, til forna.
ancienneté
C’est lui qui a le plus d’ancienneté. Hann á að baki lengstan starfsaldur.
ancre
Lever l’ancre, vinda upp akkeri, létta akkerum.
anesthésiant
Deyfilyf.
angle
Il aborde le problème |sous un autre angle| dans une autre {optique}{perspective}| d’un autre point de vue|. Hann nálgast málið frá |öðru sjónarhorni| öðrum sjónarhóli|.
J’explore la bourgade sous un nouvel angle. Ég rannsaka bæinn frá |nýjum vinkli| nýju sjónarhorni|.
anglicisme
Enskusletta.
anguille
Il y a anguille sous roche. Hér |liggur fiskur undir steini| hangir eitthvað á spýtunni|. Eitthvað býr undir þessu.
anicroche
S’il y a |une anicroche| un pépin|, ef |e.ð {bjátar á} {mótdrægt kemur fyrir}| babb kemur í bátinn|.
animosité
J'ai fini par |concevoir de l'animosité à son égard| le prendre en aversion|. Je me suis pris d’(une profonde) antipathie pour lui. Með tímanum |fór ég að leggja fæð á hann| fékk ég {óbeit} {andstyggð} {viðbjóð} á honum|.
année
Les années 70, áttundi áratugurinn.
Dans les années 70, á áttunda áratugnum.
Dans le milieu des années 70, á miðjum áttunda áratugnum.
Cette année, á þessu ári, í ár.
Cette année déjà, au cours des mois précédents, précédemment dans l’année, fyrr á árinu.
Dans les années à venir, á næstu árum.
L’Islande s’élargit chaque année de 105 centimètres. Ísland breikkar um 105 sentimetra |á ári| með ári hverju|.
Le nombre de visiteurs augmente |d’année en année| chaque année| année après année|. Aðsókn fer vaxandi |með ári hverju| ár {frá ári} {eftir ár}| milli ára|.
Pendant des années, des années durant, um árabil.
A la fin de l’année, í árslok.
Pendant de nombreuses années, um langt árabil, í mörg ár.
Au milieu de l’année, á miðju ári.
|L’année {passée}{dernière}| l’an passé|, le couple a fêté ses noces d’or. |Á síðastliðnu ári| árið sem leið| í fyrra| áttu þau hjónin gullbrúðkaupsafmæli.
L’année précédente, árið áður.
L’année suivante, árið eftir.
L’année prochaine, |á næsta| að| ári.
Ces dernières années, undanfarin ár, á |síðustu| seinni| undanförnum| árum.
Sur toute une année, á heilu ári.
Une bonne année (pour les récoltes), góðæri, gott árferði.
C’est une bonne année. Það |árar vel| er góðæri| er gott árferði|.
Une mauvaise année (pour les récoltes), illæri, slæmt árferði, óár, |illt| vont| ár.
C’est une mauvaise année. Það |árar illa | er illæri|.
Que l’année soit bonne ou mauvaise, quelles que soient les circonstances, hvernig sem árar.
[Elève] [étudiant˹e˺] de première année, neðstubekkingur.
[Elève] [étudiant˹e˺] d'une autre |année| classe|, annarsbekkingur.
anniversaire
Fêter son anniversaire, fagna afmæli(nu), halda upp á afmæli(ð).
Ces jours-ci, la Banque nationale fête son 120e anniversaire. Landsbankinn fagnar 120 ára afmæli um þessar mundir.
Aujourd’hui, c’est mon anniversaire. Ég á afmæli í dag.
Il fête aujourd’hui son 60e anniversaire. Hann á sextugsafmæli í dag.
A l’occasion de 80e anniversaire de la société, í tilefni af áttræðisafmæli félagsins.
Anniversaire (du jour) de la mort, dánarafmæli, dánardægur, dánardagur, dauðadagur.
Anniversaire (de l’année) de la mort, dánarafmæli, ártíð.
Lors du 100e anniversaire de la mort de Jónas Hallgrímsson, á 100 ára ártíð Jónasar Hallgrímssonar.
Le Musée national fête ses 125 ans et cet anniversaire sera célébré demain solennellement au Háskólabíó. Þjóðminjasafnið er 125 ára og á morgun verður þeim tímamótum með hátíð fagnað í Háskólabíóí.
annonce
Mettre une annonce pour |trouver du personnel| pourvoir un emploi vacant|, auglýsa eftir fólki í lausa stöðu.
annoncer
Annoncer [une grève][des élections], boða [verkfall][kosningar].
Le poste a été annoncé mais il est toujours vacant. Staðan var auglýst en hun er ennþá ómönnuð.
Les terroristes ne s’annoncent pas. Hryðjuverkamenn gera ekki boð (á) undan sér.
Le contrôleur |ne s'était pas annoncé| n'avait pas prévenu de son arrivée|. Eftirlitsmaðurinn hafði ekki gert boð (á) undan sér.
Elle l'attendait parce qu'il |s'était annoncé| l'avait prévenue| par téléphone. Hún átti von á honum því hann hafði hringt á undan sér.
annulation
Le secteur touristique a mis en œuvre un plan d’urgence pour faire face aux annulations dues à l’éruption. Ferðaþjónustan hefur virkjað viðbragðsáætlun til að sporna gegn afbókunum vegna gossins.
annuler
Annuler une réunion, aflýsa fundi, fella niður fund.
|Annuler| résilier| révoquer| casser| un contrat, rifta samningi, |fella| ógilda| fella úr gildi| samning.
Tous les vols ont été |annulés| supprimés|. Öll flugin |féllu {niður}{úr}| voru felld niður|. Öllum flugum var aflýst. Lokað var fyrir öll flugin.
La Cour de cassation a |annulé| cassé| le jugement du tribunal de première instance. Hæstiréttur |snéri við dómi| ógilti dóm| héraðsdóms.
Annuler un achat, rjúfa kaup.
Nous avons annulé la fête par respect pour lui. Við blésum af skemmtunina í virðingarskyni við hann.
anomalie
Anomalie chromosomique, litningafrávik.
ânonner
Le gamin a déjà 10 ans et il ânonne encore ! Strákurinn er þegar 10 ára og er ennþá stautandi !
anonymat
Elle souhaite garder l’anonymat. Hún óskar nafnleyndar.
anonyme
Un passager qui |désire rester anonyme| ne veut pas qu'on cite son nom|, dit qu'il a été difficile d'obtenir des informations de la compagnie aérienne. Farþegi sem vill ekki láta nafns síns getið, segir að erfitt hafi verið að fá upplýsingar frá flugfélaginu.
anormal
Il y a quelque chose |d’anormal| de louche| [dans cette affaire][chez ce type]. Það er eitthvað bogið [|við| með| þetta mál][hjá þessum manni].
On ne trouvait rien d’|anormal| étonnant| à ce que les enfants marchent presque deux heures pour arriver à l’école. Það þótti ekki tiltökumál þó að krakkar gengu á annan klukkutíma til að komast í skóla.
Quand on y regarde de plus près, on voit qu’il y a |quelque chose {d’anormal} {qui cloche} {qui ne tourne pas rond}| un {hic} {os}|. Þegar betur er að gáð, sést að |ekki er allt með felldu| þar fylgir böggull skammrifi| galli er á gjöf Njarðar| annmarki fylgir kostum|.
antalgique
J'utilise des |antalgiques| antidouleurs| analgésiques|. Ég nota |verkjatöflur| verkjalyf| {verkjadeyfandi} {verkjastillandi}| lyf.
antécédents
La fixation de la peine dépendra |des antécédents| du passé judiciaire| de l’accusé, qui a été reconnu coupable à deux reprises de coups et violences. Við ákvörðun refsingar verður litið til sakaferils hins ákærða, sem tvívegis áður hefur verið sakfelldur fyrir ofbeldisverknað.
Les autorités vont se renseigner sur ses antécédents avant de lui confier la tutelle des enfants. Yfirvöld ætla að spyrjast um forsögu hans áður en hann fái forræði yfir börnunum.
anticiper
Les élections ont été anticipées de deux mois. Kosningum hefur verið flýtt um tvo mánuði.
antidépresseur
Antidépresseur, þunglyndislyf.
antidopage
Il ne s’est pas présenté au contrôle antidopage. Hann mætti ekki í lyfjapróf.
antidouleur
J'utilise des |antidouleurs| antalgiques| analgésiques|. Ég nota |verkjatöflur| verkjalyf| {verkjadeyfandi} {verkjastillandi}| lyf.
antiémeute
La police antiémeute a eu toutes les difficultés à contrôler la situation. Óeirðalögregla hafði fullt í fangi með að hafa stjórn á ástandinu.
antigel
Il a fallu vaporiser un antigel sur les appareils avant le décollage. Það þurfti að úða afísingarvökva yfir flugvélar fyrir flugtak.
anti-incendie
Le dispositif anti-incendie dans les immeubles à appartements est inadéquat. Eldvarnir í fjölbýlishúsum eru óviðunandi.
anti-inflammatoire
Bólgueyðandi lyf.
antimissiles
Système de défense antimissiles, eldflaugavarnarkerfi.
antioxydant
Andoxunarefni.
antipathie
Je me suis pris d’(une profonde) antipathie pour lui. J'ai fini par |le prendre en aversion| concevoir de l'animosité à son égard|. Með tímanum |fór ég að leggja fæð á hann| fékk ég {óbeit} {andstyggð} {viðbjóð} á honum|.
antipodes
Le comportement de ce gens est aux antipodes de l’idéologie d’une institution philanthropique. Hegðun þessa fólks er þveröfug við hugmyndaheim mannúðarsamtaka.
antiterroriste
Brigade antiterroriste, andhryðjuverkasveit.
antivol
Entrer le code |du dispositif| de l'| antivol. Að slá inn kóða á þjófavarnartæki.
apaiser
|Apaiser| satisfaire| assouvir| satisfaire| – |ses désirs| son appétit| sexuel˹s˺, svala kynfýsn sinni.
|Lorsque sa colère se fut apaisée| sa colère une fois retombée|, il se rendit compte que tout cela n'était pas de la faute de Thomas. Þegar honum var runnin reiðin gerði hann sér grein fyrir því að þetta allt var ekki Tómasi að kenna.
apercevoir
Est-ce que tu aperçois le porte-flambeau ? Sérðu nokkuð til kyndilberans ?
Toute personne ayant aperçu cet homme est priée de contacter la police. Þeir sem hafa séð til ferða þessa manns eru beðnir að hafa samband við lögregluna.
On n’aperçoit pas le soleil. Það sér ekki til sólar.
|Apercevoir| remarquer| aviser| q.ch, koma auga á e.ð.
Est-ce qu’ils savent que la rue est fermée ? Si ce n’est pas le cas, il ne tarderont pas à |s’en {apercevoir}{rendre compte}| le remarquer| ! Skyldu þeir vita að gatan er lokuð ? Ef ekki, þá komast þeir brátt að því !
aperçu
|Donner un aperçu| faire le point| rendre compte| de la situation, gera |grein fyrir ástandinu| yfirlit yfir mál|, rekja málavexti, reifa mál.
apéritif
Les tickets de boisson seront vendus pendant l’apéritif et après le repas. Miðar fyrir drykki verða seldir undir fordrykk og eftir matinn.
aphrodisiaque
Les Japonais croient dur comme fer aux vertus aphrodisiaques de ce mollusque. Japanir hafa ofurtrú á kynjamætti skeldýrsins.
aplanir
La différence de revenus entre classes sociales ne s’aplanira jamais. Munur á tekjum stéttanna mun aldrei jafnast.
aplatir
Deux blanquettes de veau aplaties, tvær útflattar sneiðar kálfasteik.
apparaitre
On |voit {apparaitre} {se profiler}| perçoit les signes d’| une hostilité croissante à l’égard des immigrants. Það |örlar| bólar| krælar| krælir| á aukinni andúð í garð innflytjenda.
Le fantôme |apparaissait| se manifestait| aux yeux de tous dans la maison. Draugurinn gekk um húsið ljósum logum.
Dès qu’apparait une nouveauté dans le secteur, des concurrents puissants entrent en jeu. Jafnskjótt sem bryddir á einhverju nýju í geiranum eru komnir í samkeppnina fjárstyrkir adilar.
A ce moment-là, la réalité m’est apparue. Á þeirri stundu rann raunveruleikinn fyrir mér.
Le groupe Útidúr apparait brièvement dans un spot promotionnel pour l’Islande. Hljómsveitinni Útidúr bregður í ímyndarauglýsingu fyrir Ísland.
Après examen, il |est apparu| s’est avéré| que... Við athugunina |reyndist| kom í ljós| að...
appareil
Appareil auditif, heyrnartæki.
On le dit proche |de l’appareil (politique)| du régime|. Hann er sagður nátengdur bákninu.
Qui est à l'appareil, s.v.p ? A qui ai-je l'honneur ? Hver er þetta, með leyfi ?
apparemment
Apparemment, à ce qu’il semble, að því er virðist.
apparence
Cette disposition a |une apparence| un aspect| assez étrange et perturbe les visiteurs de l’exposition. Svona tilhögun í sýningunni kemur dálítið undarlegt fyrir sjónir og verkar truflandi á gesti.
Cette section de chromosome a une autre apparence. Þessi litningsbútur hefur aðra ásynd.
Sous cette apparence joyeuse se cachait une personnalité particulièrement forte. Undir glaðlegu |yfirbragði| útliti| hans bjó afarsterkur einstaklingur.
Avoir repris son apparence première, vera kominn í fyrra horf.
apparent
Les violences étaient d'une intensité inégale ; parfois, c'était un seul coup asséné |sans {raison} {motif} apparent˹e˺|par surprise|. Árásirnar voru misjafnlega heiftarlegar ; stundum aðeins eitt högg sem kom upp úr þurru.
apparition
Le groupe Útidúr fait une brève apparition dans un spot promotionnel pour l’Islande. Hljómsveitinni Útidúr bregður í ímyndarauglýsingu fyrir Ísland.
Le soleil |fait de brèves apparitions| se montre à peine|. Það sést varla djarfi til sólarinnar.
Il fait tout d'un coup son apparition dans cette histoire. Hann skýtur allt í einu upp í sögunni.
appartenir
Le supersonique Concorde appartient désormais au passé. Hljóðfráa Concorde farþegaflugvélin |tilheyrir nú sögunni| heyrir nú sögunni til|.
appâter
Appâter le poisson, |egna| setja agn| fyrir fisk.
Il est parvenu à appâter les journalistes par un sujet ayant trait au sexe. Honum er orðið ágengt í að egna fréttamenn með einhverju sem snýr að kynlífi.
appel
|Faire| interjeter| appel, áfrýja |máli| dóm(i)|.
Il a fait appel du jugement auprès de la Cour d’appel. Hann áfrýjaði dómnum til áfrýjunardómstóls.
On fera appel à des historiens de l’art. Leitað verður til listfræðinga.
Faire un appel de candidats pour (pourvoir) un emploi vacant, auglýsa eftir fólki í lausa stöðu.
On a |fait appel| appelé à l'aide| les pompiers de la capitale. Það var |óskað eftir aðstoð frá slökkviliði| kallað á slökkvulið| höfuðborgarsvæðisins.
Le but est |d'émettre un appel d'offre pour| de donner en adjudication| la construction des voies d'accès au nouveau pont avant la fin de l'année. Stefnt er að því að bjóða út gerð vegtenginga að nýju brúnni fyrir næstu áramót.
appeler
Appeler la police, kalla á lögregluna.
Appeler |à l’aide| au secours|, kalla á hjálp, leita sér hjálpar.
Appeler un taxi (par téléphone), hringja á bíl.
Appeler q.n à l’aide, heita á e.n sér til hjálpa, kalla eftir hjálp e.s.
J’appelle tous les progressistes à combattre cette évolution. Ég |heiti| skora| á alla framfarasinna að beita sér gegn þessari þróun.
J’en appelle à vos sentiments. Ég höfða til tilfinninga ykkar.
La police en appelle au bon sens des conducteurs. Lögreglan |höfðar| skírskotar| til skynsemi ökumanna.
L'hiver 2010 a été très peu neigeux : il n'y a pas vraiment eu ce qu'on pourrait appeler de la neige. Veturinn 2010 hefur verið mjög snjóléttur : þá hefur ekkert snjóað svo heitið geti.
Il y a très peu de gens qui |s'appellent ainsi| portent ce nom| en Islande. Það eru örfáir sem heita þessu nafni á Íslandi.
appendicite
Il a été opéré de l’appendicite. Hann hefur verið skorinn botnlangaskurð.
appétissant
|Un repas| de la nourriture| peu appétissant˹e˺, |óhrjálegur| sóðalegur| ólystugur| matur.
applaudir
Il a été très applaudi pour la première chanson. Hann fekk gott klapp fyrir fyrsta lagið.
Je ne veux pas |applaudir| dire amen| à tout ce qu'il dit et fait. Ég vil ekki mæla allt upp í honum sem hann segir og gerir.
applaudissement
A la fin du spectacle, les applaudissements n’en finissaient pas. Að sýningu lokinni ætlaði lófataki seint að ljúka.
application
Mettre en application un projet, framkvæma áform.
Quand ces mesures doivent-elles être mises en application ? Hvenær eiga þessar aðgerðir að komast til framkvæmda ?
J'utilise peu d'applications sur mon smartphone. Ég nota fá öpp á snjallsímanum.
appliquer
Mécanique appliquée, hagnýt aflfræði.
Appliquer une[amende] [sanction], láta [sekt] [viðurlög, refsingu] bíta.
Avec un certain mauvais goût, le journal appliqua ensuite ces faits à la situation islandaise. Síðan heimfærði blaðið þetta mál á frekar ósmekklegan hátt á íslenskar aðstæður.
Appliquer une sentence, útfæra dóm.
C’est pourquoi les mêmes moyens ne s’appliquent pas à tous. Þessvegna duga ekki sömu ráðin á alla.
S’appliquer à son travail, einbeita sér að starfi sínu, vera heilshugar við starf sitt.
Ceci |s’applique surtout aux| {vaut surtout}{se vérifie surtout}{est surtout vrai} pour les| concerne surtout les| femmes dans les pays en voie de développement. Þetta á sérstaklega við um konur í þróunarlöndum.
Afin que les amendes pour fraude fiscale soient effectivement appliquées, til þess að viðurlögin við skattsvikum verði látin bíta í raun.
Le gouvernement applique un contrôle sévère en matière financière. Ríkisstjórnin beitir strangri stýringu í peningamálum.
Appliquer la loi, beita lögum.
appoint
(Salaire d’) appoint, aukatekjur, sporslur, búbót.
Un appoint bienvenu, kærkomin búbót.
apporter
|Apporte-moi | va me {chercher} {prendre}| une tasse de café. Sæktu mér kaffibolla.
C'est toi qui as apporté cette bouteille ? Komst þú með þessa flösku með þér ?
Vous auriez dû lui en parler. – Peut-être, mais |qu'est-ce que ça lui aurait apporté| à quoi ça l'aurait avancé| ? Þið hefðuð átt að segja honum frá þessu. – Kannski, en hverju hefði hann verið bættari ?
apprécier
On leur a demandé de citer un film qu’ils appréciaient particulièrement. Þeir voru beðnir að nefna kvikmynd sem þeir hefðu sérstaka mætur á.
Ce spectacle a été apprécié du grand public. Þessi sýning hefur |mælst vel| fengið góða dóma| hjá almenningi|.
Cet auteur |{est apprécié} {jouit de la faveur} du (grand) public| est populaire|. Þessi höfundur |er vinsæll| nýtur vinsælda| meðal almennings.
Aujourd’hui, on |apprécie autant le petit lait que les| fait autant de cas du petit lait que des| autres produits laitiers Mysunni er nú gert jafn hátt undir höfði og öðrum mjólkurafurðum.
|Apprécier| estimer| | q.n, tenir q.n en haute estime, hafa dálæti á e.m, hampa e.m, meta e.n mikils.
Il |n'a pas du tout apprécié| mal pris| ces remarques. Hann tók athugasemdunum óstinnt upp.
appréhender
Certains parents |appréhendent de| ont des appréhensions à| faire vacciner leurs enfants. |{Beygur} {beigur} er í sumum foreldrum| sumir foreldra hafa {beyg} {beig} af því| að láta bólusetja börn sín.
La police |a {appréhendé} {attrapé} {arrêté} {intercepté} le | s’est saisie du| malfaiteur peu après le hold-up. Lögreglan |höndlaði| handsamaði| kom höndum yfir| náði í| glæpamanninn stuttu eftir ránið. Lögreglan |hafði upp á| náði| glæpamanninum stuttu eftir ránið. Lögreglan hafði hendur í hári glæpamannsins stuttu eftir ránið.
|J'appréhende| je crains| les week-ends et les soirées bruyantes. Ég kvíð (fyrir) helgum og háværum partíum.
apprendre
Apprendre |q.ch| une nouvelle|, |frétta| hafa spurnir| af e.u.
Il n’apprit ce qui se préparait qu’à 4 h. de l’après-midi. Hann frétti fyrst af því hvað til stóð kl. 4 síðdegis.
Il me demanda de lui apprendre à utiliser l’ordinateur. Hann bað mig að kenna sér á tölvuna.
Une Allemande de 98 ans a prouvé qu’il n’est jamais trop tard pour |apprendre à utiliser un ordinateur| s’initier à l’informatique|. 98 ára þýsk kona hefur sýnt fram á að það er aldrei of seint fyrir fólk að læra á tölvur.
Il apprend le piano. Hann er að læra á píanó.
Ce qu’on apprend au berceau dure jusqu’au tombeau. Lengi býr að fyrstu gert.
Mais après examen de la liste des passagers de l’avion, les autorités |n’avaient rien appris de plus| n’étaient pas plus avancées|. En yfirvöld hafa orðið einskis vísari við rannsókn á farþegalista flugvélarinnar.
“Je vais t’apprendre à voler mes fraises !” dit la sorcière. “Þú ert að stela jarðarberjunum mínum. Ég skal sko veita þér ráðningu !”, sagði nornin.
Elle est en dernière année de psychologie clinique, où elle a appris beaucoup de choses sur le comportement humain. Hún er á lokaári í klínískri sálfræði, þar sem hún hefur orðið margs vísari um mannlega hegðun.
Les enfants |apprennent| étudient| leurs leçons. Börnin eru að lesa lexíur sínar.
apprentissage
Ils obtiennent leur diplôme d’ébéniste lorsque leurs professeurs estiment qu’ils ont parfait leur apprentissage. Þeir eru útskrifaðir húsgagnasmiðir þegar kennarar þeirra telja þá |fulllærða| fullnuma|.
Etre en apprentissage chez q.n, vera hjá e.m í læri.
apprêter
Grand-mère s’apprêtait à partir. Amma |gerði sig líklega til að fara af stað| bjóst til brottferðar|.
approche
|L’approche de| la façon d’aborder| ce sujet, nálgunin |við þetta málefni| á þessu málefni|.
approcher
La fête approchait. Hátíðin |fór í hönd| nálgaðist|.
Quand approcha (le moment de) l’ouverture du parc d’attractions, þegar dró að opnun skemmtigarðsins.
Quand Noël approche, þegar fer að líða að jólum.
A mesure que Noël approche, eftir því sem nær dregur jólum.
[Midi][|Noël] approche. Það líður að [hádegi][að jólum].
La sainte fête de Noël approche à grands pas. Alltaf styttist til blessaðra jólanna.
J'ai passé des années à chercher la réponse à cette question sans jamais m'en approcher. Ég er búinn að leita að svari við þessari spurningu árum saman án þess að færast nokkuð nær því.
Il approche de la quarantaine. Hann er að nálgast fertugt.
approfondi
Approfondir un sujet, examiner q.ch de façon approfondie, |ganga| rannsaka| e.ð í þaula, pæla í e.u, rannsaka e.ð |ofan| niður| í kjölinn.
approfondir
Approfondir les choses, connaitre le fin mot de l'affaire, aller au fond des choses, |fá botn| koma botni| í e.ð, |komast {til botns} {að botni}| pæla| í e.u, brjóta hlutina til mergjar.
approprié
Les Nations unies n’ont pu jouer un rôle approprié en Irak. Sameinuðu Þjóðirnar gátu ekki gegnt tilhlýðilegu pólitísku hlutverki í Írak.
approprier
Ils veulent s’approprier le pouvoir par la violence. Þeir vilja sölsa undir sig valdið með ofbeldi.
Les hackeurs piratent les systèmes informatiques pour |s’emparer de| s'approprier des| données ou provoquer des perturbations. Tölvuþrjótar brjóta inn í tölvukerfi til að komast yfir gögn eða valda röskun.
approuver
Si ce projet de loi |est approuvé| passe|. Nái þetta lagafrumvarp fram að ganga.
approvisionner
Les pirates exigent que l’avion soit (ré)approvisionné en carburant. Flugræningjarnir krefjast þess að sett verði eldsneyti á vélina.
Elle revenait de l’épicerie et était donc bien approvisionnée en nourriture. Hún var nýkomin úr matvörubúðinni og svo var hún vel birg af mat.
approximatif
D’après une estimation approximative, við lauslegan útreikning.
appui
Grâce |à l’appui| au soutien| de ces groupes, la conception de la société est en train de changer. Fyrir tilstyrk þessara hópa eru hugmyndir um samfélagið að breytast.
Ils ont apporté leur |appui| soutien| au projet de la création d’un centre culturel dans la ville. Þau hafa veitt áformi um stofnun menningarseturs í bænum brautargengi.
Cet artiste bénéficait |de l’appui| du soutien| d’un riche mécène. Þessi listamaður hafði ríkan velunnara að bakhjarli.
On peut soulever une lourde pierre au moyen d’un levier si on a un bon |(point d’)appui| soutien|. Það er hægt að lyfta þungum steini með járnkarli ef góður er bakhjarlinn.
appuyer
|Appuyer sur| enfoncer| la pédale du frein, stíga á bremsuna.
Le vieillard s’appuyait sur une canne. Gamli maðurinn studdi sig við staf.
Pouvoir |s’appuyer| compter| sur q.ch, hafa e.ð að bakhjarli.
Sur quoi s’appuient ces affirmations ? Á hverju byggjast þessar fullyrðingar ?
Il souffrait d’amnésie et on ne pouvait donc pas s’appuyer sur sa déposition plutôt confuse. Hann var í óminnisástandi og því var ekki byggjandi á frekar reikulum framburði hans.
S’appuyer au dossier de la chaise, halla sér aftur á bak í stólnum.
S’appuyer au mur, halla sér upp að veggnum.
après
Peu après, un peu plus tard, |augnabliki| skömmu| – |síðar| seinna|.
Souvent, les tensions se manifestent |par après| plus tard|. Streitan kemur oft |eftir á| síðar| seinna|.
Elle a quitté la ville peu après huit heures du soir. Hún ók úr bænum klukkan að gan ga níu um kvöldið.
après-midi
On pourrait se rencontrer mercredi ? – Oui, mais alors plutôt l'après-midi. Væri hægt að hittast á miðvikudag ? – Já, en þá helst seinni partinn.
Est-ce qu'il était avec Guðlaugur cet après-midi-là ? Var hann með Guðlaugi þetta síðdegi ?
apte
Un pédiatre est plus apte à établir un diagnostic exact d'un enfant de cet âge. Barnalæknir er betur til þess fallinn að greina rétt barn á þessum aldri.
arbitraire
Une décision arbitraire, geðþóttaákvörðun.
arbitrairement
Dans ce cas, la loi est manifestement appliquée de façon arbitraire. Í þessu tilfelli er lögum greinilega beitt |eftir| að| eigin geðþótta.
arborer
Le maire arborait le collier et les décorations de la ville de Reykjavík. Borgarstjóri skartaði hálsmeni og tignarmerkjum Reykjavíkurborgar.
archives
Images d’archives (par exemple à la télévision), úr myndasafni.
ardeur
Ils débordaient d’ardeur. Þeir fylltust af |eldmóði| ákafa|. Þeim hljóp kapp í kinn.
Les deux escrocs continuaient à tisser avec ardeur bien qu’il n’y eût pas le moindre fil sur les métiers à tisser. Báðir svikahrappararnir héldu áfram að vefja í gríð og erg(i) þó að ekki væri nokkur tætla á vefstólunum.
ardu
Une question plus |ardue| délicate| est de savoir de quels droits ces personnes jouissent en tant que citoyens britanniques. Hitt er svo erfiðara mál viðureignar hvaða réttindi menn skuli hafa sem þegnar breska ríkisins.
Avoir une tâche ardue, eiga við ramman reip að draga.
argent
Les spectateurs |n’en ont pas eu pour leur argent| n’y ont pas trouvé leur compte|. Áhorfendur fengu lítið fyrir sinn snúð.
Ils |jettent l’argent par portes et fenêtres| vivent au-dessus de leurs moyens|. Þau sletta skyrinu.
Il a assez d'argent pour (se payer) cette voiture. Hann á fyrir bílnum.
argüer
Arguant du fait que l’on ne tenait pas assez compte de l’avis de l’opposition, á þeim forsendum að það væri of lítið tillit tekið til skoðana stjórnarandstæðu.
argument
Avancer |un| des| argument˹s˺ en faveur de q.ch, færa rök að e.u, renna stoðum undir e.ð.
Il avançait comme argument que… Hann færði að því rök að...
arithmétique
Problème d’arithmétique, reikningsdæmi.
armature
L’armature de la tente, grind tjaldsins.
arme
Je n'ai pas envie de te faire du bouche à bouche si tu |passes l'arme à gauche| clamses| ! Ekki langar mig að blása í þig ef þú hrekkur upp af (klakknum) !
armer
S’armer, se préparer au combat, vígbúast.
Armé |des pieds à la tête| jusqu’aux dents|, í alvæpni.
arnaque
Une incroyable arnaque, ótrúleg svikamylla.
arnaquer
Il a |arnaqué| escroqué| une vieille veuve. Hann hefur |{svikið} {prettað} {féflett} aldraða ekkju| svindlað á aldraðri ekkju|.
arpenter
Il |arpentait| faisait les cent pas dans| la salle d'attente du service de chirurgie. Hann stikaði um biðstofu á skurðdeildinni.
arrache-pied
Ils y ont travaillé d’arrache-pied. Þau hafa unnið |þindarlaust| hörðum höndum| baki brotnu| að þessu.
Ils ont travaillé d’arrache-pied pour achever ce travail. Þau hömuðust við að klára þetta verkefni.
arracher
Arracher des mauvaises herbes, reyta illgresi.
A la vente d’hier, on s’arrachait la viande grasse d’agneau. Feita dilkakjötið var rifið út í gær í sölunni.
Folle de terreur, elle se mit à se frapper le visage et à s'arracher les cheveux. Hún var frávita af skelfingu og byrjaði að slá sig í andlitið og rífa í hárið á sér.
arrangement
Ils ont trouvé ce arrangement pour mettre fin à leur dispute à propos de la garde des enfants. Þeir komu sér saman um þessa tilhögun til að binda enda á forsjárdeilu.
arranger
Si on ne parvenait pas à arranger cette affaire, ef ekki tækist að laga þetta.
Le fait qu'il restait muet comme une tombe |n'était pas fait pour arranger les choses| n'arrangeait rien|. Það bætti ekki úr skák að hann var þögull eins og gröfin.
Quelques conseils pour arranger votre coiffure en peu de temps, nokkur ráð um hvernig ná hárinu góðu á stuttum tíma.
Il faut arranger la [couverture] [couette]. Það þarf að laga [ábreiðuna] [sængina].
Une entreprise américaine a arrangé la vente. Bandarískt fyrirtæki kom kaupunum í kring.
Ça m’arrange bien. Þetta kemur sér vel fyrir mig.
Ça ne m’arrange pas. Þetta kemur sér illa fyrir mig.
Cette solution ne l’arrange pas. Þessi lausn fellur ekki í kramið hjá honum.
Des gens qui changent d’avis |quand ça les arrange| selon l’opportunité| à leur convenance|, fólk sem breytir sjónarmiðum sínum eftir hentugleikum.
Elle dit que le perroquet est plutôt loquace quand ça l’arrange. Hún segir páfagaukinn nokkuð málgefinn þegar vel standi á fyrir honum.
Il faudrait un peu |arranger| aménager| la piscine. Það mætti laga laugina dálítið til.
Il manque quelques ampoules. – Je vais arranger ça ! Það vantar nokkrar perur. – Ég skal kippa því í lag.
Ces gredins se sont arrangés pour ne pas payer. Þessir skúrkir svikust um að borga.
Peu de gens croient vraiment que cette affaire s’arrangera l’année prochaine. Fáir hafa raunverulega trú á að |rætist úr þessu| úr rætist| á næsta ári.
Tout finira par s’arranger. Allt mun {lagast}{reddast}.
|S'arranger| arranger sa tenue|, se faire [beau] [belle], snyrta sig, |hafa| taka| sig til, snurfusa sig.
arrêt
Après un arrêt de 20 minutes, eftir tuttugu mínútna stans.
Arrêt (du [bus][bateau]), escale, viðkomustaður.
Arrêt de bus, stoppistöð, stoppustöð, biðstöð.
Les syndicats ont appelé à des arrêts de travail. Verkalýðsfélögin hafa boðað til vinnustöðvana.
Tous les vols sont à l’arrêt à cause de la grève des aiguilleurs du ciel. Öll flugin liggja niðri vegna verkfalls flugumferðarstjóra.
Trois voitures étaient à l’arrêt au feu rouge. Þrír bílar voru kyrrstæðir við umferðarljósið.
La plupart des transports en commun sont |à l’arrêt| paralysés| à cause de la grève. Flestar almenningssamgöngur liggja niðri vegna verkfallsins.
arrêter
Trois voitures étaient arrêtées au feu rouge. Þrír bílar sem voru kyrrstæðir við umferðarljósið.
J’ai arrêté l’élevage de poules. Ég er hættur við hænsnabúskap (A).
Arrêter le moteur de la voiture, drepa á bílnum.
La police |a {arrêté} {attrapé} {appréhendé} {intercepté} le | s’est saisie du| malfaiteur peu après le hold-up. Lögreglan |höndlaði| handsamaði| kom höndum yfir| náði í| glæpamanninn stuttu eftir ránið. Lögreglan |hafði upp á| náði| glæpamanninum stuttu eftir ránið. Lögreglan hafði hendur í hári glæpamannsins stuttu eftir ránið.
|Arrêter |cesser de prendre| la pillule, fara af pillunni.
J’ai arrêté de fumer. Ég er hættur að reykja.
Arrête, tu vas te faire mal ! Hættu þessu, þú meiðir þig !
Il n’ a pas |arrêté| cessé| de pleuvoir. Það var ekkert lát á rigningunni.
Les Etats-Unis doivent |arrêter| cesser| de persécuter Wikileaks. Bandaríkin verða að láta af ofsóknum sínum gegn Wikileaks.
S’arrêter quelque temps [chez q.n] [quelque part], staldra við [hjá e.m] [einhversstaðar].
Un des quatre moteurs de l’avion s’est arrêté. Það drapst á einum af fjórum hreyflum flugvélarinnar.
Toute activité s’est arrêtée pendant un certain temps. Öll starfsemi lá niðri um tíma.
Le système de ventilation s’est arrêté. Loftræstingarkerfið hefur slegið út.
Dans le groupe de travail, on a continué là où on s’était arrêté hier soir. Haldið var áfram í hópvinnu þar sem frá var horfið í gærkvöld.
La police a fait signe au conducteur de s’arrêter. Lögreglan gaf ökumanninum merki um að |stöðva| nema staðar|.
S’arrêter |net| brusquement|, snarstansa.
S’arrêter (net) |en pleine| au beau milieu de l'| action|, hætta við e.ð í miðjum klíðum.
arrière
|Faire| aller en| marche arrière, |renna| keyra| aka| aftur á bak.
Le train entra dans la gare en marche arrière. Lestin rann aftur á bak á stöðina.
L’arrière de la voiture, afturendi bílsins.
Emboutir l’arrière d’une voiture, |aka| keyra| aftan á bíl (A).
Un tracteur avec une remorque à foin à l’arrière, dráttarvél með heyhleðsluvagni aftan í.
Il y a encore assez de places à l’arrière. Það er enn nóg af sætum |bakatil| fyrir aftan|.
arriéré
Avoir des arriérés de payement, lenda í vanskilum.
Des difficultés qui ont conduit à des arriérés de payement, hörðugleikar sem hafa leitt til vanskila.
Dettes |arriérées| en retard de payement| impayées|, vangoldnar skuldir.
arrière-plan
A l’arrière-plan se dresse le Vatnajökull. Í baksýn gnæfir Vatnajökullinn.
Le reste |est à l’arrière-plan| vient après| a moins d’importance|. Hitt er aftast.
arrimer
Veillons à bien attacher et arrimer tout ce qui n’est pas fixe dans la voiture. Gætum þess að festa og skorða vel allt lauslegt í bílnum.
arriver
Nous examinons dans les détails comment c’est arrivé. Við erum að kanna í smáatriðum hvernig það |vildi til| gerðist| átti sér stað|.
Quoi qu’il arrive, hvað sem |fyrir kemur| dynur á|.
Ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Slíkt |hendir| kemur fyrir| alla.
Il m’est arrivé un accident. Mér hefur komið óhapp á.
Qu’est-ce qui t’arrive ? Qu’est-ce qui ne va pas ? Qu’est-ce que tu as ? Hvað amar að þér ?
Il lui arrive parfois de commettre |un| des| lapsus. Honum verður stundum mismæli á.
C'est terrible, ce qui lui est arrivé ! Skelfilegt hvernig fór fyrir honum !
Lorsqu’il n’était pas en mer, il lui arrivait de mettre la main à la pâte à la maison. Þegar hann var í róðrarfríi, átti hann það til að taka til hendinni á heimili.
Quand le lièvre dépassa la tortue, il |ne savait pas ce qui lui arrivait| n’en croyait pas ses yeux|. Hérinn vissi ekki hvaðan á hann stóð veðrið þegar hann fór fram úr skjaldbökunni.
Les mottes de tourbe étaient tellement grandes qu’elles m’arrivaient jusqu’aux genoux. Mókögglarnir voru svo stórir að þeir náðu mér upp að hnjám.
Sa petite tête arrive jusqu’au rebord de la table. Litli kollurinn |nemur við borðbrúnina| nær upp að borðbrúninni|.
Arriver loin dans sa carrière, ná langt á frambrautinni.
Quand la police est arrivée sur les lieux, þegar lögregluna bar |að garði| á vettvang|.
Nous sommes loin d’être arrivés. Við eigum enn nokkuð langt í land.
Il y a encore deux kilomètres pour arriver jusqu'au village. Nous sommes encore à deux kilomètres du village. Við eigum tvo kílómetra ófarna að bænum.
Nous sommes presque arrivés. Það er ekki langt eftir af leiðinni. Við erum alveg að verða komin.
La Belgique arrive à la dernière place. Belgía hafnar í síðasta sæti.
Quand arrive le (bus) cinq ? – Il doit arriver d'un instant à l'autre. Hvenær er fimman væntanleg ? – Hún hlýtur að koma bráðum.
Les enseignants envisagent des actions dans les prochains jours mais |en arrivera-t-on| iront-ils jusqu'| à perturber les cours ? Kennarar hyggja á aðgerðir á næstu dögum en koma þeir til að trufla skólahald ?
Je |{n'arriverais} {ne parviendrais} pas à| ne pourrais pas| me passer de cigarettes tout le weekend. Ég mundi ekki meika að vera sígarettulaus heila helgi.
Avec tout ce fourbi, je crains que je n’y arriverai jamais. Með allt þetta drasl er ég hræddur um að ég nái því aldrei.
Je savais qu'elle allait mal mais j'ignorais qu'elle |en était arrivée {là} {à ce point}| était tombée si bas|. Ég vissi að henni leið ekki vel en ég vissi ekki að hún væri svona langt leidd.
arriviste
Arriviste, carriériste, fram(a)gjarn maður.
arrogance
Certains considèrent ce train comme un symbole de l’arrogance des autorités chinoises à l’égard des Tibétains. Sumir telja þessa lest táknræna fyrir yfirgang kínverskra stjórnvalda gagnvart íbúum Tíbets.
arrogant
Devenir arrogant, ofmetnast.
arrondir
Il |arrondissait ses fins de mois| se faisait des à-côtés| en élevant des poules et en cultivant des pommes de terre. Hann drýgði tekjur með hænsnabúskap og kartöflurækt.
Dans ce récit, l’auteur |n’arrondit pas les angles| n’édulcore pas la réalité|. Í þessari sögu skefur höfundurinn ekki af hlutunum.
Arrondir un chiffre, jafna út tölu.
art
Ecole des arts et métiers. Myndlistar- og handiðnskóli.
Dans les règles de l’art, eftir kunstarinnar reglum.
Papa avait préparé les plats d’un coup de baguette comme lui seul en |avait l’art| était capable|. Pabbi hafði töfrað fram réttina eins og honum einum var lagið.
article
En dépit d’un article de loi en la matière, þrátt fyrir lagaákvæði þar að lútandi.
Il est |à l’article de la mort| très gravement malade|. Hann situr við fótskör dauðans. Hann er |að dauða kominn| við dauðans dyr| dauðvona| dauðvænn| feigur|. |Feigðin kallar| dauði fer| að honum.
articulation
Articulation du doigt, hnúi.
artillerie
Tir d’artillerie, stórskótaárás.
Attaquer [q.n][q.ch] à l’artillerie, gera stórskótaárás á [e.n][e.ð].
asile
Demandeur d’asile, hælisleitandi.
Seuls 9% des demandes d’asile ont été acceptées au Danemark pendant les cinq premiers mois de l’année. Einungis 9% |hælisumsókna| hælisbeiðna| voru samþykktar í Danmörku á fyrstu fimm mánuðum ársins.
Accorder l’asile à q.n, veita e.m hæli.
Demander l’asile, sækja um hæli.
asocialité
La cyberdépendance provoque l’asocialité. |Tölvusýki| tölvufíkn| veldur félagsfælni.
aspect
En entretenant bien ces vieux quartiers, on égaye l’aspect de la ville. Með góðu viðhaldi á þessum gömlu hverfum lífgum við upp á |svip(mót) bæjarins| á bæjarbraginn|.
Nous exigeons une harmonisation afin de sauvegarder |l’aspect général| l’unité de style|. Við krefjumst samræmis svo heildarsvipur glatist ekki.
Il est bien au courant de l’aspect technique de l’armement. Hann veit sitthvað um tæknihlið á vopnabúnaði.
L’aspect financier de la gestion d’une galerie d’art, fjárhagshliðin á rekstri myndlistargallerís.
Cette section de chromosome a |un autre aspect| une autre apparence|. Þessi litningsbútur hefur aðra ásynd.
Cette disposition a |un aspect| une apparence| assez étrange et perturbe les visiteurs de l’exposition. Svona tilhögun í sýningunni kemur dálítið undarlegt fyrir sjónir og verkar truflandi á gesti.
asperge
Une |asperge| grande perche|, gaur, ofvaxin˹n˺ [strákur] [stúlka].
asphalter
Route asphaltée, malbikaður vegur, vegur með bundnu slitlagi.
Route |non asphaltée| non revêtue| en terre (battue)|, malarvegur, vegur með |óbundnu slitlagi| möl og grjóti|.
Asphalter la route, |malbika| setja bundið slitlag á| veginn.
aspirer
La matière tourbillonne autour du trou noir qui l’|aspire| absorbe|. Efni hringsnýst um svartholið meðan það sogast inn.
assaillir
Assaillir q.n (en groupe), gera aðsúg að e.m, gera e.m aðsúg.
assemblée
A l’assemblée générale des Nations unies, á allsherjarþingi Sameinuðu Þjóðanna.
assiéger
Assiéger une [ville][une forteresse], sitja um [borg][vígi].
assimiler
Les jeunes |{assimilent} {captent} moins bien le| sont moins sensibles au| message de la publicité antitabac. Unglingar taka síður til sín áróður um skaðsemi reykinga.
assistance
Il y avait une grande assistance à la réunion. Það var |mikil aðsókn að| góð mæting á| fundinum. Fundurinn var fjölmennur.
L’école exige une |assistance| présence| régulière aux cours. Í skólanum er gerð krafa um góða mætingu.
Assistance spirituelle, sálusorg.
Assistance psychologique, sálgæsla.
Assistance psychologique (en cas d’accident, d’état de choc…), áfallahjálp.
Chercher assistance, leita ásjár.
Fournir assistance à q.n, veita e.m ásjá.
assister
Assister à la messe, mæta til messunnar, sækja messu.
Assister à une conférence, |sækja| sitja| ráðstefnu.
Gunnar |n’assistait pas| n’était pas présent| à la cérémonie. Gunnar var ekki |viðlátinn| viðstaddur| athöfnina.
Il n' |a pas assisté| est pas venu| [à la réunion] [au cocktail d'inauguration]. Hann mætti ekki [á fundinn] [í opnunarteitið].
|Assister à| être témoin d’| un meurtre, vera |vottur| vitni| að morði.
associatif
Vie associative, samkvæmislíf.
association
Association européenne de libre échange. Fríverslunarsamtök Evrópu.
associer
Il était |associé| mêlé| à tout ce qui se faisait dans ce village. Hann var blandaður við allt sem gerðist í þessu þorpi.
Voulez-vous |vous associer à {nous} {notre groupe}| nous rejoindre| ? Viljið þið slást í för(ina) með okkur (D) ?
assombrir
Le ciel |s’assombrit| s’obscurcit| se couvre (de nuages de neige ou de grêle)|. Það syrtir |í lofti| að (éljum)| með él|.
assommer
Je n’eus aucun scrupule à assommer le scélérat. Ég hafði engar vöflur á því að |slá óþokkann í rot| {rota} {kýla} óþokkann|.
Ils assomment les patients avec des antidépresseurs. Þau trappa sjúklinga niður með þunglyndislyfjum.
assorti
Les vêtements que vous achetez en soldes doivent être assortis à ceux que vous avez dans votre garde-robe. Flíkurnar sem þið kaupið í útsölum eiga að passa við þær sem þið eigið í fataskápnum.
Ils |sont bien assortis| s’accordent bien|. Þeir |eru {samrýmdir} {samrýndir}| eiga vel saman|. Þeim kemur vel saman.
assoupir
Le conducteur s’est assoupi au volant. Bílstjórinn dottaði undir stýri.
S'assoupir, être pris de |somnolence| bâillements|, draga ýsur.
assouplir
Assouplir une [loi][interdiction][règle], slaka á [lögum][banni][reglu].
Les lois sur l’apartheid avaient été assouplies. Slakað var á aðskilnaðarreglum.
Une proposition assouplissant l’interdiction pour les homosexuels de s’enrôler dans l’armée, tilmæli sem slakar á banni við því að samkynhneygðir gangi í herinn.
assourdir
Il a été assourdi par [le bruit][le coup][la vitesse]. Hann fékk hellu fyrir eyru(n) af [hávaðanum][högginu][hraðanum].
assouvir
|Assouvir| satisfaire| apaiser| – |ses désirs| son appétit| sexuel˹s˺, svala kynfýsn sinni.
assurance
Assurance incendie, brunatrygging.
Assurance mobilière, innbústrygging.
Prendre une assurance vie, líftryggja sig.
assurer
Le personnel de la fondation |assurera| prendra en charge| {se chargera} {aura la responsabilité} {sera responsable} de| la formation des enseignants dans tout le pays. Starfsmenn stofnunarinnar |munu annast fræðslu| {munu bera ábyrgð á} {verða ábyrgir fyrir} {munu hafa veg og vanda af} fræðslu| til kennara víða um land.
Le nombre d’absents pour cause de maladie ou d’empêchement est parfois tellement élevé qu’il n’a pas été possible d’assurer le service demandé. Veikindi eða forföll eru stundum það mikil að ekki hefur verið hægt að |sinna| standa undir| umbeðinni þjónustu.
Il faut |s’assurer| faire en sorte| que les vandales soient poursuivis par tous les moyens possibles. Það verður að búa svo um hnúta að lögum verði komið yfir skemmdarverkamennina með öllum tiltækum ráðum.
Les avions à réaction qui assurent la surveillance des voies aériennes, þotur sem sinna loftleiðaeftirliti.
C’est la police qui a la responsabilité |d’assurer| de veiller à| la sécurité. Það er á ábyrgð lögreglu að gæta öryggis.
astreinte
Infliger une astreinte à q.n, beita dagsekt gegn e.m.
athlétisme
Au championnat international d’athlétisme, á alþjóðlegu frjálsíþróttamóti.
atomique
Sous-marin atomique, kjarnorkukafbátur.
Centrale atomique, kjarnorkuver.
atout
Et moi, quels atouts avais-je dans ce monde ? Aucun ! Og hver var mín forgjöf í þennan heim ? Engin !
atrocité
Il a écrit un livre sur les |atrocités| horreurs| dont il a été témoin. Hann skrifaði bók um |þann óhugnað| þau ódæði| sem hann varð vitni að.
attaché
Attaché de presse, blaðafulltrúi, upplýsingafulltrúi.
attacher
Gardez vos ceintures attachées. Sitjið með sætisólar spenntar.
La démocratie est une valeur |à laquelle nous {sommes très attachés} {tenons particulièrement}| pour laquelle nous avons un profond respect|. Lýðræði er gildi sem við höfum í hávegum.
attaque
Commettre une attaque à main armée, fremja vopnað rán.
A l’attaque ! (aussi fig.: au travail !), til atlögu!
|Etre| se sentir| – |d'attaque| prêt| (pour entreprendre q.ch), vera til í tuskið (til átaka).
Les ennemis sont passés à l’|attaque| offensive| mais nous nous sommes bien défendus. Óvinir |sóttu á| hófu {sókn} {árás}| lögðu til atlögu| en við vörðumst vel.
Mener une attaque surprise, gera skyndiárás.
Attaque (accident vasculaire cérébral), slag, heilablóðfall.
attaquer
S’attaquer à un problème, taka á (vanda)máli, takast á við (vanda)mál.
S’attaquer sérieusement à un problème, prendre le taureau par les cornes, faire résolument front aux difficultés, saisir un problème à bras le corps, láta |til skarar skríða| sverfa til stáls|, ráðast beint að vandanum, taka |(vanda)mál föstum tökum| fast á (vanda)máli|.
Façon de s’attaquer à un problème, tök á (vanda)máli.
La fermeté avec laquelle les forces de l’ordre s’attaquent au problème de la conduite en état d’ivresse a retenu toute l’attention. Löggæslumenn hafa vakið mikla athygli fyrir föst tök á ölvunarakstri.
Il faut s’attaquer à la racine du problème. Það verður að ráðast að rótum vandans.
Il vaut mieux |s’attaquer d’emblée au| régler d’abord le| plus difficile. Illu er best af lokið.
Attaquer q.n (en groupe), gera aðsúg að e.m, gera e.m aðsúg.
La rouille attaque le fer. Ryð tærir járn.
Attaquer q.n en justice, intenter |un procès | une action| – |contre| à| q.n, |höfða mál| hefja málsókn| – |gegn|á hendur| e.m, fara í mál við e.n.
La population de harengs est attaquée par un parasite. Sníkill herjar á sildarstofn.
Le toit commence à être |attaqué| rongé| par les intempéries. Þakið er farið að veðrast.
attarder
Je ne vais pas m’attarder sur le sujet pour l’instant. Ég ætla ekki að |dvelja við það| hanga yfir því| fjölyrða um það| í bili.
atteindre
Le but était d’arrêter les missiles nucléaires avant qu’ils n’atteignent les Etats-Unis. Tilgangurinn var að stöðva kjarnorkueldflaugar áður en þær næðu til Bandaríkjanna.
Les auteurs de l’attentat ont utilisé des avions de passagers pour atteindre leurs cibles. Árásarmennir notuðu farþegavélar til þess að ná fram markmiðum sínum.
Il est douteux que les terroristes aient pu atteindre la navette spatiale avec des missiles. Það er hæpið að hryðjuverkamenn hefðu getað hæft geimferjuna með flugskeytum.
Aujourd’hui, le vent a atteint la vitesse de 215 km à l’heure. Vindhraðinn komst í dag í 215 km á klukkustund.
J'ai fini par vomir et j'ai eu juste le temps d'atteindre le sac poubelle de la cuisine. Það endaði með því að ég seldi upp og rétt náði í ruslapokann í eldhúsinu.
Le candidat républicain doit encore |atteindre la barre des| arriver au chiffre de| 300 grands électeurs. Frambjóðandi repúblíkana á eftir að slaga upp í 300 kjörmenn.
Ils sont atteints d’une sensibilité excessive aux drogues. Þeir eru haldnir ofurnæmi (D) fyrir vímuefnum.
Il |est atteint| souffre| de la maladie d’Alzheimer. Hann |þjáist| er þjáður| af Alzheimerveiki.
Il est atteint de troubles mentaux. Hann glímir við geðraskanir.
atteinte
Atteinte à la vie privée, árás á einkalíf.
Il faut veiller à ne pas porter atteinte aux droits de l’individu. Það þarf að gæta þess að ekki verði |gengið á réttindi| vegið að réttindum| einstaklingssins.
atteler
Nous |nous sommes attelés à la tâche| sommes mis au travail|. Við tókum til óspilltra mála.
attelle
Attelle, Spelka.
attenant
Un hangar à outils |attenant| accolé| à l'étable, verkfæraskúr |áfastur| sambyggður| við fjósið.
attendre
Voulez-vous |attendre| patienter| un |instant| petit moment| ? Nennir þú að |bíða um stund| {hinkra} {doka} við aðeins| ?
Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'il reprenne son siège de pilote. Og það leið ekki á löngu þar til hann var kominn aftur í flugstjórasætið.
Il avait promis de s'amender mais on attend toujours (qu'il tienne parole). Hann hafði lofað bót og betrun en það stendur á efndum.
Je l’attends ce soir. Ég vænti hans í kvöld.
On attend les chiffres définitifs demain matin à 9 h. |Menn vænta lokatalna| lokatalna er vænst| lokatölur eru væntanlegar| um morguninn kl. 9 árdegis.
Ils attendent un enfant pour cet automne. Þau eiga von á barni nú í haust.
Nous ne soupçonnions pas ce qui nous attendait. Okkur grunaði ekki það sem |í vændum| framundan| var.
La peine |qui l’attend| qu’il {encourt} {risque}| à laquelle il s’expose|, sú hegning sem hann á |í vændum| yfir höfði sér|.
On attend (des gens) de la modération et de la considération. Ætlast er til hófstillingar og umhugsunar.
Dans le hall de l'hôtel, il y avait des prostituées qui attendaient les clients pour monter avec eux dans les chambres. Í anddyri hótelsins voru vændiskonur sem sátu um gesti og fóru með þeim upp á herbergi.
Ils l'attendaient dans le hall pour [lui parler] [l'agresser]. Þeir sátu um hann í anddyrinu til að [ná tali af honum] [ráðast á hann].
Peut-on attendre de tout un peuple qu’il souffre le martyre ? Er hægt að ætlast til þess af heilli þjóð að hún þoli píslarvætti ?
Sa réaction ne s’est pas fait attendre. Viðbrögð hennar létu ekki á sér standa. Það stóð ekki á viðbrögðum hennar.
Nous |nous attendons à de bonnes nouvelles| avons bon espoir|. Við áttum von á góðu.
Il a dit qu’il ne s’attendait pas à ce qu’il y ait des problèmes. Hann sagðist ekki eiga von á (því) að vandræði sköpuðust.
Ils s’attendent à une concurrence accrue. Þeir vænta aukinnar samkeppni.
Nous leur avons demandé quand on pouvait s’attendre à un raid aérien. Við spurðum þá hvenær loftárásar mætti að vænta.
On s’attend à ce que les premiers appartements soient prêts vers la fin de l’année prochaine. Þess er vænst að fyrstu íbúðirnar verði tilbúnar síðla næsta árs.
On ne peut pas s’attendre à autre chose à un endroit comme celui-ci. Það er ekki við öðru að búast á stað sem þessum.
On peut s’attendre à ce qu’il faille lutter contre de multiples risques. |Má búast við því| viðbúið er| að glíma þurfi við fjölþætta áhættu.
On pouvait s’y attendre. C’était à prévoir. Það lá fyrir.
L’année passée, on pouvait s’attendre à une diminution supplémentaire du budget du ministère de la santé publique. Í fyrra lá fyrir að framlög heilbrigðisráðuneytisins myndu skerðast ennfremur.
On peut s’attendre à des difficultés. Það horfir til vandræða.
On |s’attend à| prévoit| des difficultés financières croissantes. Við sjáum fram á vaxandi fjárhagserfiðleika (A).
Je ne m’y attendais pas. Ça m’a |surpris| pris au dépourvu|. Það kom |mér {á óvart} {óvörum} {í opna skjöldu}| flatt upp á mig|.
On peut s'attendre à tout de sa part. Il est capable de tout. Hann er vís til alls.
attentat
Attentat suicide, sjálfsmorðsárás.
Attentat à la bombe, sprengjuárás.
attente
Dépasser toute attente, fara fram úr væntingum, vera framan öllum vonum.
Il ne pouvait guère contenir son |attente| impatience|. Hann réði sig varla fyrir tilhlökkun.
Il est important que vous discustiez avec votre partenaire de ses attentes en ce qui concerne la vie sexuelle. Það er mikilvægt að tala um það við maka þinn hvaða væntingar hann hefur til kynlífsins.
attentif
Le public est invité à être plus attentif à la prévention des incendies. Almenningur er hvattur til að huga betur að eldvörnum.
attention
Fais attention aux voitures ! Gættu þín| varaðu þig |á bílunum !
Fais attention à ce que tu fais avec la torche! Gættu að hvað þú gerir við kyndilinn!
Si on n’y fait pas attention, ef ekki er að gætt.
|Faire attention à| se méfier de |{être} {se tenir} sur ses gardes contre| [q.n][q.ch], |{vara sig} {gæta sín} á | vera á verði gagnvart| gjalda {varhuga}{varúð} við| [e.m][e.u].
Faites très attention aux pickpockets ! Gjaldið sem mesta varúð við vasaþjófum !
Les passagers sont priés |faire attention| d’être {vigilants}{sur leurs gardes}|. Farþegar eru beðnir að hafa varann á.
On ne fait pas assez attention à la sécurité routière. Umferðaröryggi (D) er |gefinn of lítill gaumur| ekki veitt nægileg {eftirtekt} {athygli}|.
Il |ne fait pas du tout attention| n’attache aucune importance| à [sa tenue][sa coiffure]. Hann hirðir alls ekki um [fötin][hárið]. Hann veitir [fötunum][hárinu] enga athygli.
On n’a pas souvent attiré l’attention sur cette dangeureuse évolution. Það hefur ekki oft verið vakin athygli á þeirri háskalegu þróun.
Un jeune qui veut |attirer l’attention| se rendre intéressant|, unglingur sem vill |beina að| vekja á| sér athyglinni.
Attirer l’attention de q.n sur q.ch, faire remarquer q.ch à q.n, benda e.m á e.ð.
|Attirer l’attention sur| faire remarquer| q.ch, taka e.ð fram.
Il faut une attention soutenue à chaque heure de cours. Maður þarf að halda vöku í hverri einustu kennslustund.
On |{ne fait pas assez attention} {n’attache pas assez d’importance} à | ne{se préoccupe pas assez} {tient pas suffisamment compte} de | ces facteurs dans le développement de la personne. Það er alltof illa hlúð að þessum þáttum í þroska manneskjunnar.
Vous savez ce que c'est d'être mal aimée ? On vous perçoit comme une évidence sans jamais vous accorder la moindre |attention| importance|. Veistu hvernig það er að vera í ekki neinu uppáhaldi ? Þér er tekið sem sjálfsögðum hlut án þess að |nokkuð sé látið með þig| þér sé veitt nein {umhyggja} {athygli}|.
atténuant
Il |n’a| ne bénéficie d’| aucune circonstance atténuante. Hann á sér engar málsbætur.
C'était comme si elle essayait de lui trouver des circonstances atténuantes. Það var eins og hún reyndi að finna honum eitthvað til málsbóta.
atterrir
Faire atterrir l’avion |automatiquement| au pilote automatique|, lenda vélinni í blindflugi.
On a fait atterrir en douceur sur Mars plusieurs engins téléguidés. Ýmis fjarstýrð tæki voru látin lenda mjúkri lendingu á Mars.
De vieux dossiers qui |ont {atterri} {abouti} {échoué}| se sont retrouvés| sur mon bureau ont suscité ma curiosité. Ég er að forvitnast út af gömlum skýrslum sem rak á fjörur mínar.
atterrissage
Atterrissage |forcé| en catastrophe|, neyðarlending, þrautlending.
Faire un atterrissage forcé, nauðlenda.
Faire un atterrissage en douceur, lenda mjúkri lendingu.
Manœuvre d’atterissage, descente, aðflug.
attirer
La beauté naturelle du paysage attire les touristes. Náttúrufegurð landslagsins dregur ferðamenn að.
Il était très attiré par [la plage] [le glacier]. Hann var mjög hændur að [fjörunni] [jöklinum].
Les politiciens corrompus se sont attiré la colère populaire. Spilltir stjórnmálamenn hafa bakað sér reiði almennings.
attiser
Les media ont |attisé| incité à| la haine raciale. Fjölmiðlar hafa kynt undir kynþáttahatri.
Ces hausses salariales attisent l’inflation. Þessar launahækkanir kynda undir verðbólgu (D).
Elle se gardait d'attiser sa colère. Hún gætti sín að reita hann ekki til reiði.
attitude
Quelle est votre attitude à leur égard ? Hvað er viðhorf ykkar til þeirra ?
Le succès de l’équipe nationale française a eu une influence positive sur l’attitude à l’égard des immigrants en France. Velgengni franska landsliðsins hefur haft jákvֹæð áhrif á viðmótið til innflytjenda í Frakklandi.
attraper
La police |a {attrapé} {appréhendé} {arrêté} {intercepté} le| s’est saisie du| malfaiteur peu après le hold-up. Lögreglan |höndlaði| handsamaði| kom höndum yfir| náði í| glæpamanninn stuttu eftir ránið. Lögreglan |hafði upp á| náði| glæpamanninum stuttu eftir ránið. Lögreglan hafði hendur í hári glæpamannsins stuttu eftir ránið.
Si le malfaiteur est attrapé, náist glæpamaðurinn.
Et ensuite, j'ai attrapé ce terrible mal de tête. Svo hefur þessi voðalegi höfuðverkur lagst á mig. Svo fékk ég þennan voðalega höfuðverk.
attribuer
C’est à ceci qu’|on peut attribuer| est due| l’abondance des précipitations dans le sud du pays. Til þessa má rekja úrkomusemi sunnanlands.
A quoi peut-on attribuer ce désir de mort ? Hverju getum við kennt um þennan dauðalosta ?
Attribuer des [pensées] [intentions], à q.n, ætla e.m [hugsanir][áform].
C’est un problème |qu’on peut {attribuer} {imputer}| dû| au comportement des adultes. Það er vandamál sem á rætur að rekja til framkomu fullorðinna.
Cette année, le fonds distribue 112 millions de couronnes aux réalisateurs de films islandais pour subsidier le secteur. Á þessu ári úthlutar sjóðurinn íslenskum kvikmyndagerðarmönnum 112 miljónum króna í styrki til geirans.
Il a fallu |attribuer| allouer| à chaque pays des quotas de pollution. Það þurfti að úthluta hverju landi mengunarkvotum.
attrister
Cela me |m’attriste| me {chagrine} {peine}|. Það svíður mér. Það |hryggir| angrar| mig. Ég er hryggur yfir því.
Cela |{m’attristait} {me peinait} beaucoup| me {faisait très mal} {chagrinait beaucoup}| de voir combien la pauvreté et le malheur accablaient un si grand homme. |Sárt sveið mér| mér rann það mjög til rifja| að sjá hve fátæktin og óhamingjan surfu að svo miklum manni.
aubaine
C’est une aubaine pour nous d’avoir un virtuose pour l’ouverture du festival d’automne. Það er fengur fyrir okkur að fá virtúós til að opna tónleikaröð í haust.
aube
Dès l’aube, frá því í dagrenningu.
auberge
Ils ne sont pas encore sortis de l’auberge. Ils |ne sont pas encore au bout de leurs peines dans| n’en ont pas encore terminé avec| cette affaire. Ils ne voient pas encore la fin du tunnel. Þeir eru ekki enn búnir að bíta úr nálinni með það. Þeir eiga enn langt í land. Þeir sjá ekki enn |út úr| fyrir endann á| því.
au-delà
Au-delà de la rivière, handan árinnar, fyrir handan ána.
|Au-delà de la rivière en se dirigeant| en traversant la rivière| vers le nord, norður fyrir ána.
Au-delà des espoirs, vonum framar.
Au-delà des moyens, um efni fram.
Tout ce travail est au-delà de mes forces. Allur þessi starfi er mér |ofvaxinn| um megn|.
au-dessus
Certains conducteurs se croient au-dessus de la loi. Sumir ökumenn telja sig |vera komna út fyrir lög og rétt| ofar lögum|.
audio
Livre |audio| enregistré|, hljóðbók.
audiométrie
Audiométrie, Heyrnarmælingar.
auditif
Canal auditif, hlust.
augmentation
Augmentation des prix, verðhækkun.
Augmentation du prix (différence entre le prix de vente et le prix d’achat), álagning.
augmenter
La solitude du vieil homme ne fit qu’augmenter. Einsemd gamla mannsins |jókst| ágerðist| með tímanum.
La |chaleur| température| augmente. Hitinn |ágerist| eykst|.
Le vent |augmente| se renforce|. Vindinn er að herða. Vindurinn fer vaxandi. Það |{bætir í} {eykur} vind| hvessir|.
Le gel |augmente| s’intensifie|. Frostið (A) er að herða. Frostið fer vaxandi.
Presque tout le monde peut faire de la marche ou de la natation : commencez lentement et augmentez progressivement. Það er næstum öllum hægt að stunda göngu eða sund : byrjaðu hægt og byggðu upp smátt og smátt.
Augmenter le |son| volume| (de la radio), hækka í útvarpinu.
aujourd’hui
Le jour d’aujourd’hui, nú á dögum, núorðið, nú á tímum, til dags.
aussi
Aussi bien dans la famille qu’à l’école, jafnt á heimili sem í skóla.
Les riches aussi bien que les pauvres, jafnt ríkir sem fátækir.
Les Islandais s’en tirent aussi bien que les Finnois. Íslendingar standa sig álíka vel og Finnar.
aussitôt
|Aussitôt| dès| qu’apparait une nouveauté dans le secteur, des concurrents puissants entrent en jeu. |Jafnskjótt sem| jafnóðum og| strax og| bryddir á einhverju nýju í geiranum eru komnir í samkeppnina fjárstyrkir adilar.
austérité
Mesures d’austérité, aðhaldsaðgerðir.
Politique d’austérité, aðhaldsstefna.
autant
|{Pour autant} {à condition} {si tant est}qu’| dans la mesure où| ils parviennent à un accord à ce sujet, |{að því tilskildu} {á þau kjör} {með því skilyrði} {svo fremi} að |svo framarlega sem| þau sættist á um það.
Il y a au moins deux ans d’attente pour avoir une place à la Maison de la Scandinavie, pour autant qu’on puisse en obtenir une. Það er a.m.k. tveggja ára bið eftir plássi í Norræna Húsinu ef það fæst á annað borð.
auteur
Etre l’auteur d’un [méfait][d’un viol], vera gerandi [afbrots][nauðgunar].
autocritique
Faire son autocritique, battre son mea culpa, líta í eigin barm.
auto-école
Moniteur d’auto-école, ökukennari.
auto-évaluation
Cela contribuerait à une auto-évaluation plus claire. Það mundi stuðla að gleggra sjálfsmati.
automne
Cet automne(-ci) (passé ou futur rapprochés), í haust, á þessu hausti.
Cet automne(-là) (passé ou futur moins rapprochés), um haustið.
|L’| en| automne (de façon générale, sans autre spécification temporelle), um haust.
|L’| en| automne (itératif), á haustin.
Chaque automne (insistance sur la valeur itérative), á hverju hausti, hvert haust.
L’automne prochain, næsta haust, á næsta hausti.
L’automne passé, í |fyrrahaust| haust leið|, á síðasta hausti, síðasta haust.
|Vers la fin| dans la seconde partie| de l’automne, að áliðnu hausti.
|Jusque tard en |presque jusqu’à la fin de l’| automne, fram eftir hausti.
Il est décédé en automne 1983. Hann lést haustið 1983.
Les travaux commenceront au plus tôt |à| au début de| l’automne. Framkvæmdir mun fara af stað með hausti í fyrsta lagi.
L’automne approche. Það |haustar| verður haustlegt|.
autonome
Dans les territoires autonomes, á sjálfsstjórnarsvæðum.
République autonome, sjálfsstjórnarlýðveldi.
Gouvernement autonome, autonomie, sjálfsstjórn, heimastjórn.
autoréfléchissant
Gilet autoréfléchissant, endurskinsvesti.
autoritaire
Individu |autoritaire| dominant|, |drottnunargjarn| ráðríkur| einstaklingur.
autorité
Ils ont revendiqué l’autorité parentale. Þau hafa farið fram á að fá forræði yfir börnum sínum.
auto-stop
Etre pris en (auto-)stop, fá far.
autosuffisant
C’est un retour caractéristique à une économie autosuffisante. Það er sérkennilegt afturhvarf til sjálfsþurftarbúskapar.
Ainsi, les Islandais pourraient après un certain temps devenir autosuffisants pour le ravitaillement en pétrole de la flotte de pêche. Íslendingar gætu þannig með tímanum orðið |sjálfum sér nógir| sjálfbærir| um olíu á fiskiskipaflotann.
autrefois
Nous nous souvenons |d’autrefois| du temps jadis|. Við munum tímana tvenna.
autrement
Je n’ai pas pu faire autrement que de mettre une robe. Það kom ekki annað til greina en að fara í kjól.
avaler
Elle ne parvenait guère à avaler quelque chose. Hún gat varla komið nokkrum bita niður.
Même des journaux respectés comme le Washington Post |ont avalé {la couleuvre} {le bobard} {le canular}| {sont tombés}{ont donné} (en plein) dans le panneau| sont tombés dans le piège|. Jafnvel virtir fjölmiðlar á borð við Washington Post |gleyptu við gabbinu| önuðu beint í {snöruna} {gildru}|.
avance
Etre en avance sur son horaire, vera á undan áætlun.
En matière de pisciculture, la Norvège |est aujourd’hui (fort) en| a aujourd’hui une (grande)| avance sur l’Islande. Noregur |er nú (miklu) fremri Íslandi| hefur nú mikið forskot á Ísland| í fiskeldi.
Le Real Madrid a augmenté son avance au sommet du classement de première division. Real Madrid jók forystu sína á toppi úrvalsdeildarinnar.
Sous l’emprise de l’alcool, le cardinal avait fait des avances à plusieurs jeunes prêtres. Undir áhrifum áfengis hafði kardinálinn sýnt nokkrum ungum prestum kynferðislega tilburði.
avancé
Les enfants restaient debout |jusqu'à une heure avancée| très tard| et finissaient par s'écrouler de fatigue. Börnin vökuðu |lengi fram eftir| fram eftir öllu| þangað til þau duttu út af.
avancée
Les Turcs ont aussi résolu d'arrêter |l'avancée| la progression| des Kurdes qui combattent les groupes terroristes. Tyrkir hafa einnig einsett sér að stöðva sókn Kúrda sem berjast gegn vígasamtökunum.
avancer
L’été est déjà assez avancé. |Nokkuð| töluvert| langt| er liðið á sumar. Sumri hallar.
Le jour est déjà bien avancé. Vel er áliðið dagsins. Það er töluvert liðið á daginn. Degi hallar.
[L'après-midi] [la soirée] est (déjà) bien avancée. Það er komið langt fram [yfir hádegi] [á kvöld].
Les préparatifs sont bien avancés. Undirbúningur er |langt kominn| {langt}{vel} á veg kominn|.
Les étudiants plus avancés, nemendur sem eru |langt| lengra| komnir.
Un cours pour les plus avancés, námskeið fyrir lengra komna.
Je |ne suis pas plus avancé| n’ai rien appris de plus| après la lecture du menu. Ég er engu nær eftir lestur matseðilsins.
Vous auriez dû lui en parler. – Peut-être, mais |à quoi ça l'aurait avancé| qu'est-ce que ça lui aurait apporté| ? Þið hefðuð átt að segja honum frá þessu. – Kannski, en hverju hefði hann verið bættari ?
Vous auriez dû lui en parler. – Peut-être, mais ça ne l'aurait avancé à rien. Þið hefðuð átt að segja honum frá þessu. – Kannski, en hann hefði haft ekkert upp úr því.
Je |ne suis pas plus avancé| n’ai rien appris de plus| après la lecture du menu. Ég er engu nær eftir lestur matseðilsins.
Mais après examen de la liste des passagers de l’avion, les autorités n’|étaient pas plus avancées| avaient rien appris de plus|. En yfirvöld hafa orðið einskis vísari við rannsókn á farþegalista flugvélarinnar.
Ces pourparlers avancent bien. Þeim viðræðum miðar vel áfram.
Les choses n’ont guère avancé dans les réunions de concertation salariale. Lítið hefur þokast (afram) á kjarasamningafundum.
La route était longue et on avait l’impression qu’on n’avançait pas. Þetta var löng leið og manni fannst ekkert komast áfram.
Les élections ont été avancées de deux mois. Kosningum hefur verið flýtt um tvo mánuði.
Avancer l’horloge d’une heure, færa klukkuna fram um klukkutíma.
On ne pouvait pas avancer à cause de la foule. Ekki var hægt að |feta sig áfram| þverfóta| fyrir mannfjöldanum.
avant
Un peu avant, stuttu áður.
Le pneu avant droit, hjólbarði hægra megin að framan.
|Un peu avant| juste avant le début de| la soirée, undir kvöldið.
Un peu avant trois heures, |klukkan undir| skömmu fyrir| þrjú.
avantage
Cette décision |sera à l'avantage des| profitera aux| commerces du centre ville. Þessi ákvörðun mun vera verslunum í miðbænum til hagræðis.
Il a déclaré que l’Unesco était utilisée à l’avantage des forces opposées aux Etats-Unis. Hann sagði að Menningarmálastofnun Sameinuðu Þjóðanna væri notuð til framdráttar pólitískum öflum andstæðum Bandaríkjunum.
Je n’y |ai| vois| aucun avantage. Je n’en tire aucun profit. |Mér er enginn {akkur} {hagur}| ég sé mér engan {akk} {hag}| í því.
Les Français ont |eu l’avantage| dominé| mené| pendant toute la partie. Frakkar höfðu yfirhönd allan leik.
Jusqu’à présent, la balance commerciale des deux pays est nettement |à l’avantage| en faveur| des Japonais. Viðskiptijöfnuður ríkjanna tveggja hefur til þessa verið Japönum mjög í |hag| vil|.
Il a usé de sa position à |son propre {avantage} {profit}| des fins personnelles|. Hann hefur notfært sér aðstöðu sína í einkaþágu.
avantageux
Une offre avantageuse, |álitlegt| vænlegt| tilboð.
avant-garde
|Etre à l'avant-garde de| lancer [l'usage] [la mode] de| ouvrir la voie à| q.ch ríða á vaðið með e.ð.
avare
Il est |avare| pingre| regardant| près de ses sous|. Hann er |sínkur| nískur| nær sér| aðsjáll| samansaumaður|.
Il est trop avare pour acheter un nouveau frigo. Hann tímir ekki að kaupa nýjan ísskáp.
Il est avare de compliments. Hann er spar á |hrósyrði| hrós|.
avarier
Une grande partie de la marchandise s’est |avariée| perdue| gâtée|. Stór hluti vörunnar |fór til spillis| spillist|.
avenant
Il avait |des manières avenantes| une attitude aimable|. Hann |kom vel fyrir| bauð af sér góðan þokka|.
Son visage laissait paraitre une dureté peu avenante. Það var í andliti hennar harka sem var ekki árennileg.
avenir
Nul ne connait l’avenir. Engin veit sína æfi fyrr en öll er.
Il a parlé ouvertement des perspectives d’avenir. Hann talaði opinskátt um það sem |framundan| í vændum var|.
Puisse sa mémoire rester vivante à l’avenir ! Megi minning hans lifa um ókomna tíð !
aventure
[Roman] [film] |d’aventures| de cap et d’épée|, [skylmingarskáldsaga] [skylmingar(kvik)mynd].
Elle prétend avoir eu une |aventure| relation amoureuse| liaison| avec Clinton dans les années 80. Hún heldur því fram að hafa átt í ástarsambandi við Clinton á níunda áratug.
C'était probablement une |aventure sans lendemain| rencontre {d'un soir} {d'une fois}| ; c'est pour cela qu'il a utilisé un préservatif. Það var sennilega skyndikynni : þessvegna notaði hann smokk.
avérer
Mais ensuite il s’avéra qu’elle était entrée au parti communiste. En svo kom það upp úr kafinu að hún var gengin í kommunistaflokkinn.
Après examen, il |s’est avéré| est apparu| que... Við athugunina |reyndist| kom í ljós| að...
averse
Si nous avons quelques bonnes averses dans les prochains jours, nous serons |à l’aise| tirés d’embarras|. Ef það koma nokkrar góðar dembur á næstu dögum erum við á grænni grein.
aversion
J’ai |de l’aversion pour| horreur de| [ce type] [cette mentalité]. [Ce type][cette mentalité] me |dégoute| fait horreur|. Ég hef |andúð| ímugust| óbeit| viðbjóð| andstyggð| á þessum [gæja] [hugsunarhætti]. Mér býður (hugur) við þessum [gæja] [hugsunarhætti]. Mér finnst þessi [gæi] [hugsunarháttur] |andstyggilegur| viðbjóðlegur|.
J'ai fini par |le prendre en aversion| concevoir de l'animosité à son égard|. Je me suis pris d’(une profonde) antipathie pour lui. Með tímanum |fór ég að leggja fæð á hann| fékk ég {óbeit} {andstyggð} {viðbjóð} á honum|.
avertir
Ils ont averti les pompiers. Þeir gerðu slökkviliði(nu) viðvart.
Il faut avertir les passagers avant que commence l’achat des billets. Það verður að uppfræða farþega áður en kaup á miða fara fram.
L'eau de consommation de la ville avait été polluée pendant 16 jours sans que les habitants en aient été |avertis| avisés| informés|. Neysluvatn í bænum hafði verið mengað í 16 daga án þess að íbúar væru upplýstir um það.
avertissement
Lettre d’avertissement, áminningarbréf.
Tir d’avertissement, aðvörunarskot.
avertisseur
S'il s'avère que l'eau est polluée, nous |déclencherons tous les {avertisseurs} {signaux d'alarme}| allumerons tous les voyants|. Ef það reyndist vera mengun í vatninu, munum við setja öll viðvörunarljós af stað.
aveugle
Avoir une confiance aveugle en q.n, treysta e.m í blindni.
aveugler
J’ai été |aveuglé| ébloui| (par la lumière). Ég blindaðist af ofbirtu. Ég fékk |ofbirtu| glýju| í augu.
avide
Il est |avide| friand| gourmand| de douceurs. Hann er |gefinn fyrir| {sólginn} {áfjáður} {fíkinn} í| sætindi.
avion
Envoyer un colis par avion, senda smápakka |í flugpósti| flugleiðis|.
avis
On ne leur a pas demandé leur avis. Þeir voru ekki spurðir álits. Það var ekki leitað eftir þeirra áliti.
Tais-toi, |on ne t’a pas demandé ton avis| tu n’as {pas voix au chapitre} {rien à dire}| ! Þegiðu, |þú ræður engu| það er enginn að spyrja þig álits| !
Il n’est pas du même avis. Hann er á annarri skoðun.
Je ne suis pas du même avis que lui. Ég er |öndverðum meiði| öndverðri skoðun| við hann.
Je n’ai aucun avis à ce sujet. Ég hef |enga skoðun| ekkert álit| á því.
Je |suis toujours du même| n’ai toujours pas changé d’| avis. Ég er enn sama sinnis.
Il |a changé d’avis| s’est ravisé|. Hann |skipti um skoðun| sá að sér| tók sinnaskiptum|. Honum snérist hugur.
Tout le monde est du même avis à ce sujet. Um þetta eru allir á eitt sáttir.
Etre du même avis que q.n à propos de q.ch, vera |{sama sinnis} { sömu skoðunar} og einhver| sammála e.m| um e.ð.
Ils ne sont pas du même avis à ce sujet. |Þeir eru {ósammála} {á önverðum meiði} | þeim ber ekki saman| þá greinir á| um það.
Il essaya une fois de plus de la |faire changer d'avis| raisonner|. Hann reyndi eina ferðina enn að |tala um fyrir henni| telja henni hughvarf| fá hana til að skipta um skoðun|.
|Dire son avis| exprimer son opinion| à propos de q.ch. |Úttala sig| segja skoðun sína| um e.ð.
|On avait émis un avis de recherche| sa disparition avait été signalée| dans les journaux, à la radio et à la télévision. |Auglýst| lýst| var eftir honum í blöðum, útvarpi og sjónvarpi.
aviser
Et que ferez-vous si elle ne revient pas ? – Alors, nous aviserons. Og hvað gerið þið ef hún skilar sér ekki ? – Þá sjáum við til.
|Aviser| apercevoir| remarquer| q.ch, koma auga á e.ð.
L'eau de consommation de la ville avait été polluée pendant 16 jours sans que les habitants en aient été avisés| avertis| informés|. Neysluvatn í bænum hafði verið mengað í 16 daga án þess að íbúar væru upplýstir um það.
Les gens doivent sécuriser leur habitation lorsqu'ils s'absentent et ce n'est pas une mauvaise idée d'aviser les voisins. Fólk á að ganga tryggilegga frá heimilum sínum þegar það fer að heiman og ekki er úr vegi að tilkynna nágrönnum um slíkt.
aviver
|Aviver| alimenter| entretenir| la haine, ala á hatri, |ýta undir| magna| hatur.
avoir 1
Avoirs bancaires, fonds placés en banque, inn(i)stæður.
avoir 2
Qu’est-ce |que tu as| qui {cloche}{qui t’arrive}| ? Hvað er að þér ?
Le docteur avait d’ailleurs dit qu’elle n’avait rien. Læknirinn var reyndar búinn að segja að neitt væri að henni.
avorter
Se faire avorter, |gangast undir| fara í| fóstureyðingu (A).
avouer
Les trois hommes ont avoué |leur acte| les faits|. Þremenningarnir játuðu á sig verknaðinn.
L’homme avoue avoir commis un ignominieux inceste. Maðurinn |gengst| gengur| við svívirðilegri blóðskömm.
S’avouer vaincu, lýsa sig sigraðan.
|Avouer| reconnaitre| [une erreur] [sa faute], |viðurkenna| meðganga| játa| [mistök] [sekt sína], ganga(st) við [mistökum] [sekt sínni].
axe
Les puissances de l’Axe (Allemagne, Japon, Italie), Öxulveldi (Þýskaland, Ítalía, Japan).
L’axe du terrorisme, hryðjuverkaöxulveldi.
Grand axe, route principale, stofnbraut.